Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:"

Transkrypt

1 aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język SCS Biomedyczne podstawy Metody badań Metodyka edukacji Język hebrajski Wsparcie dorosłych Podstawy kształcenia I TL p rozwoju człowieka pedagogicznych polonistycznej (ćw.) w sytuacji kryzysowej ustawicznego I WE II WEPO/PRiM/PRO w kształceniu zintegrowanym I TL e/s II PSoc ks. mgr A. Gontarek I PSoc 09:00 8:00-8:45 III WEPO Teologia 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 dogmatyczna (ćw.) 8:00-9:30 prof. W. Wołosiuk 8:00-9:30 IV T s Śpiew cerkiewny mgr A. Ciążela mgr M. Frysz prof. A. Kluczyński dr R. Bodarski mgr W. Winiarska 8:50-10:20 ks. prof. J. Tofiluk 10:00 I-II TL p / III T p Biomedyczne podstawy Język angielski bp prof. Jerzy Pańkowski Dzieje biblijnego Wprowadzenie do Język rosyjski Teologia Ikony rozwoju człowieka Liturgika Izraela pedagogiki (w.) ks. mgr A. Gontarek IV T p / I TM p 8:50-9:35 I PR II TL/WEPO/PRIM/PSoc/PRO (kurs rozszerzony) I TL e/s I PSoc II TL/WEPO/PRIM/PSoc/PRO Liturgika II TM wyz III T p / II TM p IV Ts (faakultet dla 11:00 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 V Te i IV Ts) dr J. Sojka 9:45-11:15 10:25-11:55 9:50-11:20 Dogmatyka prof. W. Wołosiuk mgr A. Mużdżak mgr M. Frysz prof.. M. Kielar dr R. Bodarski mgr W. Winiarska Język SCS Język niemiecki Język angielski bp prof. Jerzy Pańkowski Metodologia Pedagogika pracy Język rosyjski ks. mgr A. Gontarek ks. prof. J. Tofiluk III T e / I TM wyz 12:00 II TL p (grupa zaawansowana) Teologia pasterska badań społecznych Teologia pastoralna Filozofia religii I TL/WE/PR/PSoc I TL/WE/PR/PSoc I PSziDZ/PSzTP III PRiM/WEPO I TL/WE/PR/PSoc V T s (rosyjska) 11:40-13:10 11:20-13:10 II TL/WEPO/PRiM/PSoc/PRO III T p / I TM p (gr. 1) IV Tp / II TMp 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 12:00-13:30 13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 prof. J.T. Maciuszko prof. R. Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski dr W. Konach ks. mgr A. Gontarek dr J. Sojka Historia Kościoła bp prof. Jerzy Pańkowski Seminarium Andragogika Egzegeza Liturgika ks. prof. J. Tofiluk Etyka (powszechnego - w. i ćw.) Seminarium magisterskie (w.) Nowego Testamentu (kurs rozszerzony) Seminarium IV T e 14:00 II TL e/s/prot magisterskie I PSzTP II PSoc/PRiM/PRiO III T p/s V T s magisterskie IV-V T p / I-II TM p/wyz IV-V Tp 14:00-14:45 mgr A. Ciążela 13:15-14:45 13:15-14:45 13:10-14:40 13:15-14:45 13:45-15:15 I-II TM p/wyz Biomedyczne podstawy 13:15-14:45 prof. W. Wołosiuk 15:00 rozwoju człowieka prof. J.T. Maciuszko prof. R. Nowakowska-Siuta ks. dr T. Mames dr J. Sojka ks. mgr A. Gontarek 13:15-14:45 Śpiew cerkiewny I PSoc Historia dogmatów (w.) dr J. Kluczyńska Pedagogika ogólna Historia mysli Wstęp do teologii Śpiew kościelny I TL p III T e Diakonia pedagogicznej ewangelickiej III-IV-V T s 15:00-15:45 15:00-16:30 IV T e I PSziDz/I PSK II WEPO/PRiM/PRO I TL e 16:00 15:00-15:45 Źródła i nurty teologii 15:20-16:50 prof. W. Wołosiuk mgr M. Frica 15:00-16:30 14:55-16:25 14:50-16:20 ewangelickiej Język SCS Technologia prof. J.T. Maciuszko I TM wyz ks. mgr A. Gontarek I TL p informacyjna Historia Kultury prof.. M. Kielar ks. dr A. Aleksiejuk Homiletyka 15:50-16:35 17:00 II PSoc polskiej (cz. 1) Metodologia Katechetyka 15:00-16:30 (teologia praktyczna) Fakultet dla badań społecznych III T s 16:40-18:10 mjr J. Paszta studentów pedagogiki I PSziDZ/PSzTP IV T p/s 16:55-18:25 Praca z młodzieżą 16:00-17:30 (gr. 2) 18:00 niedostosowaną 16:35-18:05 16:35-18:05 ks. mgr A. Gontarek społecznie Teologia dogmatyczna III PRiM prof. M. Kielar ks. dr A. Aleksiejuk II TL s / III T s 17:00-18:30 Seminarium Bioetyka 19:00 magisterskie II PSK 18:30-20:00 I PSK 18:15-19:45 18:10-19:40 * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia) Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: WE - Wczesna edukacja (I) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) PR - Pedagogika resocjalizacyjna (I) PSziDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II) T - studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz PRO - Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńcza (II-III) PSoc - Praca socjalna w służbach społecznych (I-III) e - specjalizacja teologia ewangelicka wyz - specjalizacja teologia tradycji wyznaniowych WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I) p - specjalizacja teologia prawosławna PRp - Pedagogika resocjalizacyjna dla pracujących (I) s - specjalizacja teologia starokatolicka prot - specjalizacja teologia protestancka

2 WTOREK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr A. Piejka mgr E. Aleksieujk dr R. Bodarski mgr K. Kuczma dr Z. Paszta mgr S. Pytoń dr J. Lewczuk prof. J. Ostapczuk Seminarium Animacja Pedagogika J. łaciński Historia religii Animacja Psychologia Język grecki magisterskie kulturalno-oświatowa. pracy III T e/p/s + I TM p/wyz kulturalno-oświatowa. kliniczna (w. + ćw.) II PSzTP Zajęcia hospitac.-prakt. I PSziDZ I TL e/p/s Zajęcia hospitac.-prakt. II WEPO/PRiM/PRO II TL e/p/s 09:00 I PR 8:10-9:40 I WE/WEA 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 8:10-9:40 mgr S. Pytoń mgr K. Kuczma mgr E. Aleksieujk dr R. Bodarski abp prof. Jeremiasz Pedagogika przedszkolna ks. dr I. Lukas dr J. Lewczuk prof. J. Ostapczuk dr H. Tranda 10:00 J. łaciński Reedukacja Psychopedagogika Seminarium i wczesnoszkolna Emisja głosu Psychologia Wstęp ogólny Wprowadzenie do pracy i organizacji magisterskie z elementami kliniczna do Pisma Św. pedagogiki II TL e/p/s II PSzTP III PSoc IV-V T p pedagogiki specjalnej (ćw.) III WEPO II PSoc I TM wyz I WE/PR/WEA I-II TM p II WEPO 11:00 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:50-11:20 9:45-11:15 9:40-11:10 9:45-11:15 9:45-11:15 dr J. Lewczuk mgr A. Jesionek-Khadka dr K. Dmitruk-Sierocińska dr R. Bodarski abp prof. Jeremiasz prof. J. Ostapczuk mgr W. Jenderko prof. B. Przedpełski mgr J. Prokopiuk mgr E. Byrtek dr W. Konach Teoria i metodyka Wprowadzenie do Seminarium Liturgika Wartości chrześcijańskie Metodyka edukacji Teologia NT DYŻUR Egzegeza ST Katechetyka Teologia 12:00 pracy socjalnej (ćw.) pedagogiki dyplomowe (kurs rozszerzony) we współczesnym świecie matematycznej we (wykład monogr.) PSYCHOLOGICZNY III T p / II TL s Nowego Testamentu II PSoc wczesnoszkolnej III PRiM IV Tp / I TM p Fakultet dla wczesnej edukacji dziecka V Ts I TM wyz IV T e V T p / II TM p I WE/PR/WEA studentów pedagogiki III WEPO :45 (fakultet dla V Ts) 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:15-12:45 11:20-12:50 11:30-13:00 11:30-13:00 prof. B. Przedpełski dr Z. Paszta dr K. Dmitruk-Sierocińska dr J. Kluczyńska abp prof. Jeremiasz mgr A. Jesionek-Khadka ks. prof. B. Milerski Wstęp do teologii mgr J. Prokopiuk mgr E. Byrtek Symbolika Seminarium Praca socjalna Teologia zasadnicza Praca socjalna w DPS Podstawy ks. dr I. Lukas starokatolickiej Egzegeza ST Edukacja zdrowotna dyplomowe z wybranymi kategoriami I TL p II PSoc pedagogiki religii Liturgika I TL s (kurs zaawansowany) 14:00 IV T e / II TM wyz III WEPO wspomaganych (w.) 13:10-13:55 II TL e/p/s III T e I TM wyz IV T p / I TM p III PRiM III PSoc 13:10-13:55 13:10-13:55 12:55-14:25 13:05-14:35 13:15-14:45 13:10-13:55 dr H. Tranda 13:05-14:35 13:10-14:40 13:15-14:45 Animacja mgr A. Jesionek-Khadka prof. B. Przedpełski 15:00 dr A. Piejka dr J. Kluczyńska kulturalno-oświatowa. dr Z. Paszta Promocja zatrudnienia, Wstęp do ks. dr I. Lukas ks. dr A. Baczyński Podstawy kształcenia Teoria i metodyka dr W. Konach Zajęcia hospitac.-prakt. Historia ruchu instytucje rynku pracy Nowego Testamentu Emisja głosu Archeologia ustawicznego pracy socjalnej (w.) Język grecki I PRp ekumenicznego i zatrudnienie socjalne II TL s IV T e/p/s chrześcijańska I PSoc II PSoc (w. + ćw.) 15:00-16:30 III T e/p/s III PSoc 14:50-15:35 IV T p /II TM p 16:00 14:05-15:35 I TL e/p/s/prot II TM p/wyz 14:40-16:10 15:40-16:25 15:00-16:30 15:00-16:30 prof. E. Czykwin 14:45-15:30 14:00-15:30 dr J. Kluczyńska Wprowadzenie dr B. Taradejna Projekt socjalny dr W. Konach do socjologii co 2 tygodnie prof. M. Kielar Teoretyczne podstawy 17:00 (ćw.) Egzegeza NT I WE/PSoc/WEA zamiennie z: Kierunki współczesnej pracy socjalnej III PSoc IV T p I PR p / PR humanistyki II PSK 15:40-17:10 I TM p 16:40-19:55 mgr A. Jesionek-Khadka i nauk społecznych 16:45-18:15 16:45-18:15 Organizowanie II PSoc 18:00 dr J. Kluczyńska co 2 tygodnie społeczności lokalnej mgr S. Pytoń Praca socjalna zamiennie z: i zasady funkcjonowania 16:40-18:10 Pedagogika dr J. Kluczyńska z wybranymi kategoriami samorządu terytorialnego opiekuńczo-wychowawcza Seminarium dyplomowe wspomaganych (ćw.) dr A. Piejka III PSoc (warsztaty) 19:00 III PSoc III PSoc Wprowadzenie II PSK 17:15-18:00 do pedagogiki 14:00-15:30 18:20-19:50 18:05-19:35 I PRp 16:40-19:55

3 ŚRODA I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 mgr W. Gębska dr Z. Paszta ks. dr D. Sawicki mgr R. Rudnicka Biblioterapia Rewolucja sekularyzacyjna Homiletyka Język angielski prof. T.J. Zieliński a religie świata I TL/WE/PR/PSoc Ustawodastwo II PSzTP Fakultet dla IV T p / I TM p/wyz społeczne 09:00 studentów pedagogiki 8:00-9:30 prof. B. Przedpełski II PRiM + I PSoc 8:00-9:30 8:10-9:40 8:00-9:30 Teologia duchowości 8:10-9:40 mgr R. Rudnicka III T s / II TM wyz ks. dr D. Sawicki bp J. Cieślar dr A. Piejka Język angielski prof. T.J. Zieliński 10:00 Historia Kościoła Historia Kościoła Pedagogika I WEA 9:00-10:30 Prawo oświatowe I TL e/s/prot międzykulturowa II PSziDZ/PSzTP I TM p/wyz (w.) 9:45-11:15 prof. B. Przedpełski 9:45-10:30 00:00 9:35-11:05 II PRiM Teologia moralna 11:00 9:45-11:15 9:45-11:15 szczegółowa prof. T.J. Zieliński prof. R. Leszczyński ks. dr A. Korczago III T s Prawo rodzinne prof. T.J. Zieliński ks. prof. M. Michalski Duszpasterstwo 10:35-12:05 i opiekuńcze dr I. Kochan Prawo rodzinne ks. prof. J. Tofiluk bp J. Cieślar Logika Teologia (w.) II PSoc 12:00 Pedagogika opiekuńcza i opiekuńcze Teologia porównawcza Historia dogmatów i teoria poznania porównawcza prof. B. Przedpełski 10:35-11:20 (w.) III WEPO IV T p / II TM p (ćw.) IV T s / II TM wyz V T e + III TL prot Starokatolicyzm II WEPO/PRO III T e I TL e/p/s/prot III Ts ks. dr D. Sawicki 11:30-13:00 11:30-13:00 12:00-12:45 11:30-13:00 11:45-13:15 Podstawy prawne 13:00 12:35-14:05 11:10-13:25 12:10-13:40 i struktura organizacyjna Prof. A. Kluczyński prof. K. Wojciechowska ks. dr I. Lukas ks. dr A. Korczago pomocy społecznej dr I. Kochan Teologia ST Egzegeza NT prof. R. Leszczyński Migracje i pomoc Duszpasterstwo II PSoc Pedagogika opiekuńcza IV T e (w.+ćw.) Historia filozofii migrantom (ćw.) 11:30-12:15 14:00 (ćw.) dr K. Dmitruk-Sierocińska III TL prot III T e / I TM wyz (starożytność) II PRiM/PSoc V T e II WEPO/PRO Terapia pedagogiczna I TL e/p/s/prot ks. dr D. Sawicki 14:10-14:55 dziecka 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:30-15:00 Działalność pożytku II PSziDZ 13:35-15:05 publicznego i wolontariat 15:00 dr I. Kochan ks. dr A. Kuźma prof. K. Wojciechowska prof. M. Michalski Prof. A. Kluczyński III PSoc Wybrane zagadnienia 14:15-15:45 Patrologia Egzegeza NT prof. R. Leszczyński Podstawy filozofii Wstęp do 12:25-13:10 prof. E. Czykwin gerontologii (w.+ćw.) Wybrane zagadnienia Starego testamentu III PSoc dr K. Dmitruk-Sierocińska I TM p III T e / I TM wyz z filozofii I PSziDZ/PSzTP/PSK I TL e/prot ks. dr D. Sawicki Seminarium 16:00 Pedagogika przedszkolna I WE/PR/PSoc/WEA Historia Kościoła magisterskie 15:05-16:35 i wczesnoszkolna 15:05-16:35 15:00-16:30 15:00-16: powszechnego z elem. pedag. specjalnej 15:15-16:45 II TL p (co 2 tygodnie) II WEPO ks. prof. M. Michalski ks. dr A. Kuźma ks. dr A. Korczago Prof. A. Kluczyński 13:20-14:50 17:00 16:00-16:45 Historia filozofii Patrologia dr I. Kochan Poradnictwo rodzinne Język hebrajski (w.) II PSK (nowożytność ) I TL p / I TM wyz Wprowadzenie do I TL e/s ks. dr A. Szymaniuk prof. R. Leszczyński III T e/p/s pedagogiki opiekuńczej I PSK Historia Kościoła 15:30-18:45 mgr J. Tarnowska Pedagogiczne implikacje II TL prot 16:40-18:10 I WE/PR/WEA 16:45-18:15 (kurs rozszerzony) 18:00 refleksji filozoficznej 16:45-18:15 17:00-17:45 16:40-18:10 IV T p (przerwa 15 minut) Sala gimnastyczna Fakultet dla ks. dr A. Kuźma studentów pedagogiki Prawo kanoniczne dr I. Kochan 14:55-16:25 kobiety III T p / I TM p Pedagogika społeczna 19:00 16:55-18:25 I PSziDz/PSzTP/PSK I TL/WE/PR/PSoc/WEA 18:15-19:45 18:15-19:45 18:45-20:15

4 I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Korczago mgr E. Aleksiejuk prof. J. Slawik prof. E. Czykwin mgr A. Michalski mgr R. Rudnicka ks. dr A. Baczyński dr Z. Paszta Wstęp do teologii Metody aktywizujące Egzegeza Współczesne Kształcenie literackie Konwersatorium ped. Teologia dogmatyczna prof. T.J. Zieliński Pierwsze książki praktycznej i pedagogika zabawy Starego Testamentu problemy socjologii i językowe dzieci w jęz. angielskim III T p Konwersatorium w językach narodowych III T e / II TM wyz w pracy przedszkolnej II TL e i młodzieży III PRiM 8:00-9:30 teologiczne w języku Fakultet dla 09:00 i wczesnoszkolnej zamiennie (co 2 tyg.) z III WEPO (zajęcia w Metopolii) angielskim studentów pedagpogiki 8:00-9:30 II WEPO/PRO 8:10-9:40 8:00-9:30 8:00-9:30 IV - V T e 8:00-9:30 8:00-9:30 dr E. Bednarz metrop. prof. Sawa 8:20-9:50 ks. dr A. Korczago mgr M. Frysz mgr A. Mużdżak Metodyka pracy mgr A. Michalski mgr R. Rudnicka Teologia dogmatyczna abp dr Jakub Kostiuczuk 10:00 Homiletyka Lektura tekstów Lektura tekstów pedagoga szkolnego Praca z uczniem Język angielski IV T p / I TM p Administracja teologicznych teologicznych w szkole średniej zdolnym II TL 9:30-11:00 kościelna IV T e w języku angielskim w języku niemieckim II PSziDZ/PSzTP I PSzTP II WEPO/PRiM/Psoc/PRO (zajęcia w Metropolii) V T p / II TM p III T + I TM wyz III T + I TM wyz 8:00-11:15 11:00 9:55-11:25 9:45-11:15 9:45-11:15 (przerwa 15 min) 9:45-11:15 9:45-11:15 metrop. prof. Sawa 10:00-10:45 Teologia dogmatyczna ks. prof. M. Uglorz bp prof. M. Hintz mgr E. Aleksiejuk dr J. Koleff-Pracka mgr A.Mużdżak mgr J. Betlejko mgr R. Rudnicka (kurs zaawansowany) Wstęp do dr E. Bednarz abp dr Jakub Kostiuczuk Dogmatyka (w.) Zajęcia korekcyjno- Diagnoza i wsparcie Konwersatorium Wstęp do ST Język angielski V T p Nowego Testamentu Pedagogika Teologia moralna 12:00 III T e / I TM wyz kompensacyjne pedagogiczne w środowisku teologiczne (księgi deuterokanoniczne) I WEA 11:05-12:35 II TL e specjalna III T p w przedszkolu i klasach 1-3 wielokuturowym w języku niemieckim II TL p (zajęcia w Metropolii) I PSzTP 12:00-12:45 II WEPO (warsztaty metodyczne) IV-V Te 11:30-13:00 11:20-12:50 11:00-12:30 mgr J. Betlejko 11:30-13:00 III PRiM 11:25-12:55 11:30-13:00 ks. dr A. Baczyński 11:30-13:00 Ochrona własności 13:00 11:15-12:45 mgr W. Winiarska Teologia dogmatyczna ks. prof. M. Uglorz abp dr Jakub Kostiuczuk intelektualnej bp prof. M. Hintz dr K. Dmitruk-Sierocińska mgr A. Mużdżak dr S. Kwiatkowski Lektura tekstów II TM p Teologia dr E. Bednarz Teologia moralna I WE/WEA Etyka Diagnoza dr J. Koleff-Pracka Translatorium Pedeutologia dr R. Kubicki teologicznych 11:05-12:35 Nowego Testamentu Terapia pedagogiczna IV T p / II TM p (od ) IV T e pedagogiczna Wprowadzenie do pedagogiki pedagogiczne II PSziDZ/PSzTP Pedagogika w języku rosyjskim (zajęcia w Metropolii) (wykład monograficzny) i wspomaganie rozwoju dziecka I PR 14:00 II WEPO międzykulturowej w języku niemieckim resocjalizacyjna III T + I TM p/wyz V T e I PSzTP 13:00-14:30 (od ) 13:50-14:35 I PR/WE/WEA I PSziDZ/PSzTP/PSK 13:10-14:40 II PRiM/PRO + III PSoc 13:15-14:45 ks. dr A. Baczyński 13:05-14:35 14:00-14:45 13:10-14:40 13:05-13:50 13:15-14:45 Teologia dogmatyczna 13:15-14:45 abp dr Jakub Kostiuczuk bp prof. M. Hintz dr S. Kwiatkowski 13:40-15:10 mgr J. Betlejko II TL p ks. prof. M. Uglorz Kościoły względem 15:00 Etyka (w.) dr K. Dmitruk-Sierocińska dr J. Koleff-Pracka mgr A. Mużdżak Współczesne problemy Teologia 14:45-16:15 Teologia dr E. Bednarz współczesnych III T e Metodyka edukacji Diagnoza i pomoc Konwersatorium psychologii dr R. Kubicki Starego Testamentu (zajęcia w Metropolii) Nowego Testamentu problemów moralnych przyrodniczej i społecznej w środowisku pedagogiczne II PSziDZ/PSzTP/PSK Wprowadzenie do V T p / II TM p/wyz IV T e / II TM wyz Podstawy pedagogiki Fakultet dla 14:40-16:10 we wczesnej edukacji wielokulturowym w języku niemieckim pedagogiki IV T s bp prof. W. Wysoczański dla nauczycieli studentów pedagogiki 16:00 dziecka II PSoc II PSziDZ/PSzTP 15:00-16:30 resocjalizacyjnej 14:55-16:25 Teologia dogmatyczna 14:45-16:15 bp prof. M. Hintz III WEPO 14:00-15:30 15:00-16:30 I PR p / PR/WE/WEA IV T s I TL e/p/s 14:40-16:10 Seminarium 14:50-16:20 dr S. Kwiatkowski 15:15-16:45 mgr J. Pawluczuk 9:30-11:00 prof. J. Slawik magisterskie dr J. Koleff-Pracka mgr E. Byrtek Wprowadzenie do Wstęp do (zajęcia w Kurii biskupiej) Egzegeza 15:00-17:15 17:00 IV-V T e / I-II TM wyz Mediacje Etyka psychologii dr R. Kubicki Nowego Testamentu Starego Testamentu 16:30-18:00 w pracy z rodziną w pracy pedagoga I PR p / PSoc Diagnoza i wsparcie II TL p bp prof. W. Wysoczański (w WSTS) mgr J. Betlejko III PSoc II PSK pedagogiczne w resocjalizacji 16:40-18:10 Teologia dogmatyczna II TL prot Wstęp do ks. prof. M. Uglorz 15:35-17:05 16:50-18:20 (warsztaty metodyczne) II TL s / III T s 16:30-18:00 Starego Testamentu 18:00 Egzegeza NT 16:40-18:10 III PRiM mgr J. Pawluczuk 11:45-13:15 I TL p/s (kurs zaawansowany) dr H. Tranda 16:50-18:20 Motywy biblijne (zajęcia w Kurii biskupiej) IV T e/s Animacja w literaturze polskiej - cz. 1 17:30-19:00 kulturalno-oświatowa. Fakultet dla 19:00 18:05-19:35 Zajęcia hospitac.-prakt. studentów pedagpogiki I PRp 18:25-19:55 18:15-19:45

5 PIĄTEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Szymaniuk ks. prof. M. Bendza Historia Historia Kościoła Autokefalicznych w Polsce - V T p Kościołów Historia Kościoła ks. dr D. Chwastek 09:00 Prawosławnych (kurs rozszerzony) Filozofia religii III T p II TM p 8:00-9:30 8:00-8:45 IV T e/s 10:00 ks. dr A. Szymaniuk ks. prof. M. Bendza 8:55-10:25 Historia Kościoła Historia Kościoła Powszechnego w Polsce ks. dr D. Chwastek bp prof. W. Wysoczański dr W. Platajs (Soborów Powszechnych) V T p Wstęp do nauk Prawo wyznaniowe Metodologia 11:00 I TL p o religii IV T e/p/s + III TL prot pracy naukowej 9:45-11:15 9:00-9:45 I TM p/wyz I TL e/p/s 10:30-11:15 ks. dr A. Szymaniuk ks. prof. M. Bendza 10:35-12:05 11:20-12:05 prof. B. Przedpełski 12:00 Wpływ kultury Dziedzictwo cyrylo- bp prof. W. Wysoczański Teologia NT bizantyjskiej metodiańskie w Polsce ks. dr D. Chwastek Prawo wyznaniowe dr J. Lewczuk IV Ts na dziedzictwo Europy Fakultet dla Teologia V T e/p/s Fakultet dla studentów pedagogiki fundamentalna II TM p/wyz Podstawy dr W. Platajs 11:30-13:00 13:00 studentów pedagogiki IV T e psychologii Praca 11:30-13:00 10:00-11:30 11:25-12:55 dla nauczycieli z młodzieżą trudną 12:15-13:45 III PSoc bp prof. W. Wysoczański I TL e/p/s 14:00 mgr M. Frysz Seminarium 12:15-13:45 mgr W. Winiarska Konwersatorium magisterskie 12:10-14:25 Konwersatorium pedagogiczne w IV-V T s pedagogiczne w języku angielskim dr J. Lewczuk prof. B. Przedpełski w języku rosyjskim 15:00 II PSziDZ/PSzTP 13:05-14:35 Wprowadzenie do Patrologia II PSziDZ/PSzTP 13:15-14:45 psychologii IV T s 13:15-14:45 dr R. Ernst-Milerska bp prof. W. Wysoczański I WE/PR/WEA mgr M. Frysz Podstawy metodyki Prawo kanoniczne mgr W. Winiarska 14:40-16:10 dr D. Jankowska 16:00 Translatorium wczesnego nauczania V T s 14:30-16:00 Translatorium Seminarium magisterskie pedagogiczne języka obcego pedagogiczne prof. B. Przedpełski II PSzTp w języku angielskim III WEPO 14:45-16:15 dr R. Ernst-Milerska w języku rosyjskim Teologia I PSziDZ/PSzTP/PSK dr J. Kluczyńska 14:30-16:00 Podstawy I PSziDZ/PSzTP/PSK starokatolicka 15:00-16:30 17:00 14:50-16:20 Projekt społeczny dydaktyki ogólnej 14:50-16:20 w jęz. niemieckim I PSK mgr B. Fliszkiewicz I WE/PR/WEA IV T s dr D. Jankowska Podstawy ekonomii Seminarium magisterskie mgr M. Wenta 16:35-18:05 oraz teorii organizacji 16:10-17:40 16:15-17:45 I PSziDZ 18:00 i zarządzania Sala gimnastyczna I PSoc dr R. Ernst-Milerska 16:35-18:05 16:10-17:40 Dydaktyka mężczyźni ogólna 19:00 I PSziDZ/PSzTP I TL/WE/PR/PSoc/WEA 18:10-19:40 16:00-20:30

6 08:00 SOBOTA I III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 09:00 W SALI NR I mgr I. Łacińska 10:00 dr R. Kubicki dr W. Platajs Język Metody oddziaływań Pedagogika społeczna: resocjalizacyjnych angielski zajęcia hospitacyjno- 11:00 praktyczne II PSK I PR p I PSK 10:00-13:15 co 2 tygodnie 12:00 (przerwa 15 minut) od :45-13:00 co 2 tygodnie: 9:30-12:45 (przerwa 15 minut) 13:00 10 i (przerwa 15 minut) 14 i dr Z. Paszta , 16 i Wprowadzenie 14:00 do pedagogiki dr R. Kubicki międzykulturowej Prewencja patologii W SALI NR I w pokoju profesorskim I PR p 15:00 i zagrożeń społecznych dr I. Kochan dr I. Kochan 14 i I PSK Socjologia Wprowadzenie do :00 wychowania pedagogiki opiekuńczej 13:30-16:45 II PSK I PR p w pokoju profesorskim 13:15-17:30 (przerwa 15 minut) (przerwa 30 minut) 16:00-17:30 16:00-17:30 mgr J. Betlejko 17:00 co 2 tygodnie: dr W. Platajs 3 i Ochrona własności 10 i i , 16 i intelektualnej Projekt wychowawczy 14 i i : I PR p I PRp 9, 16 i dr I. Kochan dr I. Kochan Socjologia Wprowadzenie do i wychowania pedagogiki opiekuńczej :00 13:15-17:30 II PSK I PR p (przerwa 30 minut) 13:15-17:30 (przerwa 30 minut) 17:45-20:00 17:45-20:00

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Załącznik TL/3 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów: jednolite

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212 Parzysty 05.10.2015; 19.10.2015; 02.11.2015; 16.11.2015; 30.11.2015; 14.12.2015; 11.01.2016 Poniedziałek 1 I rok gr 1 I rok gr 2 II rok gr 1 O II rok gr 2 E III rok gr 1 O III rok gr 2 O Metody terapii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 2 14 ZO 2 8 ZO Etyka 4 28 E 4 14 E Filozofia nauki 2 14 ZO 2 8 ZO Filozofia przyrody 4 28 E 4 14 E Historia filozofii starożytnej 4 20 E

Bardziej szczegółowo

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii 2015/2016 25.01.2015s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 30 E 4 16 E 4 Filozofia nauki 15 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 30 E 4 16 E 4 Historia filozofii starożytnej 22 8 E,

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 28 E 4 14 E 4 Filozofia nauki 14 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 28 E 4 14 E 4 Historia filozofii starożytnej 20 8 E,

Bardziej szczegółowo

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2)

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH PLAN STUDIÓW 2018/19 [2019-20] Nauki o rodzinie Poziom studiów: licencjackie (3 lata); magisterskie (2 lata) Faculty of Theology University of Silesia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów:

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1 wstęp do i geografia biblijna biblijna zbawienia wprowadzenie do Katechizmu ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I 30 e 4 filozofia polityki 30 zo 3 30 zo 3 dziedzictwo Krakowskiego wprowadzenie do Katechizmu

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia ROZKŁAD ZAJĘĆ wersja: 1.6 z dnia 30 X Profilaktyka społeczna i resocjalizacja PONIEDZIAŁEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Warsztaty: muzyka, sport z metodyką 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 Rok I, sem. 1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka dr hab. n. med. J. Gnus 15 30 1+2 Zo+E Emisja głosu i ergonomia mgr M. Zygmaniak-Lesiak

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2013/2014 Załącznik 3a A 1 Wprowadzenie do nauk o rodzinie z 28 15 10 3 3 15 13 3 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo