Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I"

Transkrypt

1 specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Dzieje biblijnego Izraela MSE1 30 w. zal. + egz. 4 Wstęp do teologii ewangelickiej MSE3 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 6 Podstawy pedagogiki dla nauczycieli MPP 45 w. zal. + egz. 5 Podstawy psychologii dla nauczycieli MPP 45 w. zal. + egz. 5 Technologia informacyjna MPP 15 ćw. zal.oc. 1 Język hebrajski MUO1 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal. + egz. 10 Język grecki MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język łaciński MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język konferencyjny MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 3 Logika i teoria poznania MUO7 15 w ćw. zal. 15 ćw. zal. + egz. 5 Metodologia pracy naukowej MUO7 15 ćw. zal.oc. 1 Wychowanie fizyczne 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. 0 razem: egz egz. 60 Strona 1 z 15

2 specjalizacja: teologia ewangelicka Rok II Egzegeza Starego Testamentu MP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. + egz. 4 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Historia Kościoła w Polsce MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Dogmatyka MP4 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal.oc. 7 Pedagogika etapów edukacyjnych MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Psychologia etapów edukacyjnych MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Podstawy pedagogiki religii MPP 30 w. zal. + egz. 4 Język grecki MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język łaciński MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język konferencyjny MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 5 Wstęp do nauk o religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Historia filozofii MUO4 30 w. (starożytność) zal.oc. 30 w. (średniowiecze) zal.oc. 4 razem: egz egz. 60 Strona 2 z 15

3 specjalizacja: teologia ewangelicka Rok III Egzegeza Nowego Testamentu MP2 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal.oc. 8 Historia ruchu ekumenicznego MP3 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Dogmatyka MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 7 Etyka MP4 30 w. zal. 30 w. zal.oc. 4 Liturgika MP5 15 ćw. zal. 15 ćw. zal.oc. 2 Egzegeza Starego Testamentu kurs zaawansowany MSE1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Historia dogmatów MSE4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Wstęp teologii praktycznej MSE5 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Podstawy dydaktyki MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Katechetyka MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Lektura tekstów teologicznych (w języku obcym) MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 4 Historia religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Filozofia religii MUO3 15 w. zal. 1 Historia filozofii MUO4 30 w. (nowożytność) zal. + egz. 4 Etyka filozoficzna MUO4 15 w ćw. zal.oc. 2 razem: egz egz. 60 Strona 3 z 15

4 specjalizacja: teologia ewangelicka Rok IV Teologia Starego Testamentu MP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia Nowego Testamentu MP2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Etyka MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Homiletyka MP5 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 6 Egzegeza Nowego Testamentu kurs zaawansowany MSE2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia fundamentalna MSE3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Konwersatorium teologiczne w języku obcym (niemiecki /angielski) MSE3 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 4 Symbolika MSE4 30 w. zal. + egz. 4 Diakonia MSE5 15 w ćw. zal.oc. 2 Katechetyka MPP 30 ćw. zal.oc. 30 ćw. zal.oc. 4 Emisja głosu MPP 15 ćw. zal. 15 ćw. zal.oc. 2 Filozofia religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Prawo wyznaniowe MUO5 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Seminarium magisterskie MUO6 30 sem. zal. 30 sem. zal. 4 razem: egz egz. 60 Strona 4 z 15

5 specjalizacja: teologia ewangelicka Rok V Teologia Nowego Testamentu wykład monograficzny Konwersatorium teologiczne w języku obcym (niemiecki /angielski) MSE2 30 w. zal. 30 w. zal.oc. 4 MSE3 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 4 Duszpasterstwo MSE5 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal.+ egz 10 Praktyka kościelna (360 godz.) MSE5 zal. 12 Przedmioty fakultatywne MSE6 30 zal. 30 zal.oc. 4 Praktyka pedagogiczna (150 godz.) MPP zal. 6 Prawo wyznaniowe MUO5 30 w. zal.+ egz. 4 Seminarium magisterskie MUO6 30 sem. zal. 30 sem. zal. 16 razem: egz egz. 60 Strona 5 z 15

6 specjalizacja: teologia prawosławna Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła powszechnego (Soborów Powszechnych) MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal./oc. 4 Patrologia MSP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal./oc. 4 Teologia zasadnicza MSP4 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Śpiew cerkiewny MSP5 15 ćw. zal. 15 ćw. zal.oc. 2 Podstawy pedagogiki dla nauczycieli MPP 45 w. zal. + egz. 5 Podstawy psychologii dla nauczycieli MPP 45 w. zal. + egz. 5 Technologia informacyjna MPP 15 ćw. zal.oc. 1 Język hebrajski MUO1 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal. + egz. 10 Język grecki MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język łaciński MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język starocerkiewnosłowiański MUO 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język konferencyjny MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 3 Logika i teoria poznania MUO7 15 w ćw. zal. 15 ćw. zal. + egz. 5 Metodologia pracy naukowej MUO7 15 ćw. zal.oc. 1 Wychowanie fizyczne 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. 0 razem: 405/435 1 egz. 350/380 4/5 egz. 56/62 Język hebrajski lub język łaciński do wyboru. Strona 6 z 15

7 specjalizacja: teologia prawosławna Rok II Historia Kościoła powszechnego (Zachodniego) MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia dogmatyczna MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Wstęp do Starego Testamentu księgi deuterokanoniczne Wstęp do Nowego Testamentu szczegółowy Historia Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych MSP1 30 w. zal. 15 ćw. zal.oc. 3 MSP2 15 w ćw. zal. 15 w ćw zal.oc. 4 MSP3 15 w ćw. zal. 2 Patrologia MSP4 15 w ćw. zal. + egz. 4 Śpiew cerkiewny MSP5 15 ćw. zal. 15 ćw. zal.oc. 2 Pedagogika etapów edukacyjnych MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Psychologia etapów edukacyjnych MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Podstawy pedagogiki religii MPP 30 w. zal. + egz. 4 Język grecki MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język łaciński MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język starocerkiewnosłowiański MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język konferencyjny MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 5 Wstęp do nauk o religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Historia filozofii MUO4 30 w. (starożytność) zal.oc. 30 w. (średniowiecze) zal.oc. 4 razem: 435/405 2 egz. 300/270 5/4 egz. 64/58 Strona 7 z 15

8 specjalizacja: teologia prawosławna Rok III Egzegeza Starego Testamentu MP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Egzegeza Nowego Testamentu MP2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Historia ruchu ekumenicznego MP3 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Teologia dogmatyczna MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Teologia moralna MP4 30 w. zal. 30 w. zal.oc. 4 Liturgika MP5 30 ćw. zal.oc. 2 Historia Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych MSP3 15 w ćw. zal.oc. 2 Prawo kanoniczne MSP4 30 w. zal. 15 w. zal. + egz. 5 Liturgika kurs rozszerzony MSP5 30 ćw. zal. 2 Teologia pasterska MSP5 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Śpiew cerkiewny MSP5 15 ćw. zal. 15 ćw. zal. + egz. 4 Język ukraiński MSP5 15 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 3 Podstawy dydaktyki MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Katechetyka MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Lektura tekstów teologicznych (w języku obcym) MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 4 Historia religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Historia filozofii MUO4 30 w. (nowożytność) zal. + egz. 4 Etyka filozoficzna MUO4 15 w ćw. zal.oc. 2 razem: egz egz. 62 Strona 8 z 15

9 specjalizacja: teologia prawosławna Rok IV Egzegeza Nowego Testamentu MP2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Teologia dogmatyczna MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia moralna MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Homiletyka MP5 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 6 Egzegeza Starego Testamentu kurs zaawansowany MSP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Archeologia chrześcijańska MSP3 15 w. zal. 30 w. zal.oc. 3 Historia Kościoła kurs rozszerzony MSP3 30 w. zal. 15 ćw. zal.oc. 3 Teologia ikony MSP4 30 w. zal./oc. 2 Teologia porównawcza MSP4 30 w. zal. 15 ćw. zal. + egz. 5 Liturgika kurs rozszerzony MSP5 30 ćw. zal. + egz. 2 Katechetyka MPP 30 ćw. zal.oc. 30 ćw. zal.oc. 4 Emisja głosu MPP 15 ćw. zal. 15 ćw. zal.oc. 2 Filozofia religii (rosyjska) MUO3 30 w. zal. 15 w. zal. + egz. 5 Prawo wyznaniowe MUO5 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Seminarium magisterskie MUO6 30 sem. zal. 30 sem. zal. 4 razem: egz egz. 60 Strona 9 z 15

10 specjalizacja: teologia prawosławna Rok V Teologia Starego Testamentu MP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia Nowego Testamentu MP2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Historia Kościoła w Polsce (i PAKP) MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Literatura staroruska MSP3 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Teologia dogmatyczna kurs zaawansowany MSP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Administracja kościelna MSP5 15 w. zaol.oc. 1 Praktyka kościelna (210 godz.) MSP5 zal. 7 Praktyka pedagogiczna (150 godz.) MPP zal. 6 Prawo wyznaniowe MUO5 30 w. zal.+ egz. 4 Seminarium magisterskie MUO6 30 sem. zal. 30 sem. zal. 16 razem: egz egz. 58 Strona 10 z 15

11 specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Wstęp do teologii starokatolickiej MSS2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 6 Podstawy pedagogiki dla nauczycieli MPP 45 w. zal. + egz. 5 Podstawy psychologii dla nauczycieli MPP 45 w. zal. + egz. 5 Technologia informacyjna MPP 15 ćw. zal.oc. 1 Język hebrajski MUO1 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal. + egz. 10 Język grecki MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język łaciński MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Język konferencyjny MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 3 Logika i teoria poznania MUO7 15 w ćw. zal. 15 ćw. zal. + egz. 5 Metodologia pracy naukowej MUO7 15 ćw. zal.oc. 1 Wychowanie fizyczne 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. 0 razem: egz egz. 60 Strona 11 z 15

12 specjalizacja: teologia starokatolicka Rok II Egzegeza Starego Testamentu MP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Historia Kościoła w Polsce MP3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia moralna (ogólna) MP4 30 w. zal. 30 w. zal.oc. 4 Dzieje biblijnego Izraela 1 MSE1 30 w. zal. + egz. 4 Śpiew kościelny MSS3 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 4 Pedagogika etapów edukacyjnych MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Psychologia etapów edukacyjnych MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Podstawy pedagogiki religii MPP 30 w. zal. + egz. 4 Język grecki MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język łaciński MUO1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Język konferencyjny MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 5 Wstęp do nauk o religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Historia filozofii MUO4 30 w. (starożytność) zal.oc. 30 w. (średniowiecze) zal.oc. 4 razem: egz egz Razem z 1 Te. Strona 12 z 15

13 specjalizacja: teologia starokatolicka Rok III Egzegeza Nowego Testamentu MP2 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal.oc. 8 Historia ruchu ekumenicznego MP3 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Teologia dogmatyczna MP4 30 w ćw. zal. 30 w ćw. zal.oc. 7 Teologia moralna (szczegółowa) MP4 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Homiletyka (teologia praktyczna) MP5 30 ćw. zal. 30 ćw. zal. + egz. 6 Starokatolicyzm MSS2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia duchowości MSS2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Podstawy dydaktyki MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Katechetyka MPP 30 ćw. zal.oc. 2 Lektura tekstów teologicznych (w języku obcym) MUO2 30 ćw. zal. 30 ćw. zal.oc. 4 Historia religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Filozofia religii MUO3 15 w. zal. 1 Historia filozofii MUO4 30 w. (nowożytność) zal. + egz. 4 Etyka filozoficzna MUO4 15 w ćw. zal.oc. 2 razem: egz egz. 60 Strona 13 z 15

14 specjalizacja: teologia starokatolicka Rok IV Teologia Starego Testamentu MP1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia Nowego Testamentu MP2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia dogmatyczna MP4 30 w ćw. zal. 15 ćw. zal. + egz. 7 Liturgika MP5 30 ćw. zal.oc. 2 Egzegeza Nowego Testamentu kurs zaawansowany MSS1 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia porównawcza MSS2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Patrologia MSS2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Teologia starokatolicka w j. niemieckim MSS2 30 ćw. zal.oc. 2 Przedmioty fakultatywne MSS4 30 zal.oc. 2 Katechetyka MPP 30 ćw. zal.oc. 30 ćw. zal.oc. 4 Emisja głosu MPP 15 ćw. zal. 15 ćw. zal.oc. 2 Filozofia religii MUO3 30 w. zal. + egz. 4 Prawo wyznaniowe MUO5 15 w. zal. 15 w. zal.oc. 2 Seminarium magisterskie MUO6 30 sem. zal. 30 sem. zal. 4 razem: egz egz. 59 Strona 14 z 15

15 specjalizacja: teologia starokatolicka Rok V Teologia Nowego Testamentu wykład monograficzny MSE1 30 w. zal. 30 w. zal.oc. 4 Teologia fundamentalna MSS2 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal.oc. 4 Teologia pastoralna MSS3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Prawo kanoniczne MSE3 30 w. zal. + egz. 4 Liturgika kurs rozszerzony MSS3 15 w ćw. zal. 15 w ćw. zal. + egz. 6 Praktyka kościelna (180 godz.) MSE5 zal. 6 Przedmioty fakultatywne MSS4 30 zal. 30 zal.oc. 4 Praktyka pedagogiczna (150 godz.) MPP zal. 6 Prawo wyznaniowe MUO5 30 w. zal.+ egz. 4 Seminarium magisterskie MUO6 30 sem. zal. 30 sem. zal. 16 razem: egz egz. 60 Strona 15 z 15

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

FACULTY OF THEOLOGY OF THE CHRISTIAN THEOLOGICAL ACADEMY IN WARSAW STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2016/17 FIRST-CYCLE PROGRAMME IN THEOLOGY

FACULTY OF THEOLOGY OF THE CHRISTIAN THEOLOGICAL ACADEMY IN WARSAW STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2016/17 FIRST-CYCLE PROGRAMME IN THEOLOGY FACULTY OF THEOLOGY OF THE CHRISTIAN THEOLOGICAL ACADEMY IN WARSAW STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 06/7 FIRST-CYCLE PROGRAMME IN THEOLOGY Courses within the following modules are provided: - Basic Module

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 2 14 ZO 2 8 ZO Etyka 4 28 E 4 14 E Filozofia nauki 2 14 ZO 2 8 ZO Filozofia przyrody 4 28 E 4 14 E Historia filozofii starożytnej 4 20 E

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 30 E 4 16 E 4 Filozofia nauki 15 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 30 E 4 16 E 4 Historia filozofii starożytnej 22 8 E,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: stacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia programu: 2013/2014 zgodnie z uchwałą RW z 25.06.2012 r., kor: 3.06.2013;

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 28 E 4 14 E 4 Filozofia nauki 14 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 28 E 4 14 E 4 Historia filozofii starożytnej 20 8 E,

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych, specjalność kapłańska rok 2 w roku akademickim 2014/2015

Program studiów stacjonarnych, specjalność kapłańska rok 2 w roku akademickim 2014/2015 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA specjalność: kapłańska Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: stacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia programu: 2013/2014 zgodnie z uchwałą RW z

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Załącznik Nr 3 Uchwały Nr 33/WT/01 RW z 5.05.01 od roku akademickiego 013/01 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: niestacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok

Bardziej szczegółowo

Rok rozpoczęcia programu: 2015/2016 Punkty ECTS zgodnie z uchwałą RW z r., kor: ; ;

Rok rozpoczęcia programu: 2015/2016 Punkty ECTS zgodnie z uchwałą RW z r., kor: ; ; Nazwa kierunku studiów: specjalność: Poziom : studiów: Profil : Załącznik Nr 3 Uchwały Nr 327/WT/2015 RW z 13.04.2015 TEOLOGIA kapłańska studia jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1 wstęp do i geografia biblijna biblijna zbawienia wprowadzenie do Katechizmu ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I 30 e 4 filozofia polityki 30 zo 3 30 zo 3 dziedzictwo Krakowskiego wprowadzenie do Katechizmu

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów:

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii 2015/2016 25.01.2015s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetycznopastoralna. dla roku 3 w roku akadem. 2014/2015 Przydział ECTS w obu semestrach

Program studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetycznopastoralna. dla roku 3 w roku akadem. 2014/2015 Przydział ECTS w obu semestrach Zał.5 do Uchwały Nr3/WT/01 dla roku 3 w roku akadem. 01/015 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: niestacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczecia programu:

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2015/2016

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2015/2016 Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2015/2016 ROK 1 Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 30 E/5 30 E/5 2 Historia Kościoła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Załącznik TL/3 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów: jednolite

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B

TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B TEOLOGIA stacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/17 - cykl A i B Cykl A, rok I, sem. 1 Przedmiot Wykładowca Ć/K/L W ECTS Zal. Historia filozofii: starożytność [Ć+W] ks. dr hab. P. Mrzygłód 15 30

Bardziej szczegółowo

,6 15,4 0 x x , ,58 15,42 0 x x ,5. x 60 29,18 30,82 0 x x ,5

,6 15,4 0 x x , ,58 15,42 0 x x ,5. x 60 29,18 30,82 0 x x ,5 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: teologia Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów: jednolite

Bardziej szczegółowo

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS Wykładowcy W K W K W K SEMESTR I (1) Przedmioty podstawowe Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS Wykładowcy W K W K W K SEMESTR I (1) Przedmioty podstawowe Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej Opole, 21 stycznia 2018 r. TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE dwie specjalności z uprawnieniami nauczycielskimi: katechetyczno-pastoralna i kapłańska, trzecia specjalność bez uprawnień nauczycielskich duchowość

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE obie specjalności z uprawnieniami nauczycielskimi: katechetyczno-pastoralna i kapłańska

TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE obie specjalności z uprawnieniami nauczycielskimi: katechetyczno-pastoralna i kapłańska 2017/2018 TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE obie specjalności z uprawnieniami nauczycielskimi: katechetyczno-pastoralna i kapłańska ROK I godz./tydz. i forma zal. Wykładowcy SEMESTR I (1) Przedmioty podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 1. Program studiów magisterskich teologii Program niniejszy został przyjęty przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami Program ten stosowany

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/5 0 E/5 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. filozofii. człowieka

Nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. filozofii. człowieka ROCZNIK AKADEMICKI 2013 2018 PROGRAM KSZTAŁCENIA wg KRK - ROK AKADEMICKI 2013 / 2014 STUDIA DLA ŚWIECKICH ROK I Specjalność katechetyczno-pastoralna oraz kandydaci do specjalności turystyki religijnej

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: teologia Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: teologia Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: teologia Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów:

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Teologia - niestacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/2017

Teologia - niestacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/2017 Teologia - niestacjonarne jednolite studia magisterskie 2016/2017 Rok 1, semestr 1 Etyka [W] ks. prof. dr hab. J. Machnacz 15 3 Zo Historia filozofii: starożytność [W] ks. prof. dr hab. J. Machnacz 15

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akad. 2012/2013 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akad. 2012/2013 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/ 0 E/ Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE Collegium Joanneum (Plan wykładów CIBnS oraz Podypl. Satudiów Teologiczno-Katechetycznych, I i II semestr 2018/2019, stan na dn. 04.07.2018) SEMESTR I Rok I/II SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw x 2 2 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw x 2 2 x F I L O Z O F I A I s t o p i e ń 1 Lektorat języka nowożytnego 1 ćw. 30 30 x 2 Lektorat języka nowożytnego 2 ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie na kierunku: TEOLOGIA a także DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA RELIGIOZNAWSTWO

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE Collegium Joanneum (Plan wykładów CIBnS oraz Podypl. Satudiów Teologiczno-Katechetycznych, I i II semestr 2018/2019, stan na dn. 24.10.2018) SEMESTR I Rok I/II SEMESTR

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA Specjalność: kapłańska (z uprawnieniami nauczycielskimi) Plan studiów 2015/2016

TEOLOGIA Specjalność: kapłańska (z uprawnieniami nauczycielskimi) Plan studiów 2015/2016 TEOLOGIA Specjalność: kapłańska (z uprawnieniami nauczycielskimi) Plan studiów 2015/2016 ROK I Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej W K W K W K SEMESTR I (1) 45 15 3E 1Z 3 1 J. Piecuch Logika

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA Specjalność: katechetyczno-pastoralna (z uprawnieniami nauczycielskimi) Plan studiów 2015/2016

TEOLOGIA Specjalność: katechetyczno-pastoralna (z uprawnieniami nauczycielskimi) Plan studiów 2015/2016 TEOLOGIA Specjalność: katechetyczno-pastoralna (z uprawnieniami nauczycielskimi) Plan studiów 2015/2016 ROK I Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej SEMESTR I (1) 45 15 3E 1Z 3 1 J. Piecuch Logika

Bardziej szczegółowo

Mgr Adam Bartosiewicz. Ks. dr Andrzej Tulej. S. dr Judyta Pudełko. Rok III Mgr Stanisław Skała. Rok IV Ks. Prof. Stanisław Kur

Mgr Adam Bartosiewicz. Ks. dr Andrzej Tulej. S. dr Judyta Pudełko. Rok III Mgr Stanisław Skała. Rok IV Ks. Prof. Stanisław Kur SEMESTR I PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE Sekcja św. Jana Chrzciciela 01-815 Warszawa, Dewajtis 3, tel./fax (022) 869-98-90, www.pwtw.pl, sekretariat@pwtw.pl (Plan wykładów CIBnS I i II semestr

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE specjalność katechetyczno-pastoralna z uprawnieniami nauczycielskimi Liczba godzina na semestr 150. Zajęcia tylko w soboty w godz. 8.30-17.00. 15 zjazdów po 10 godz. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENIA

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA PLAN ZAJĘĆ (ZJAZD I studiów licencjackich i podyplomowych 04.10.2019-06.10.2019) PIĄTEK (04.10.2019) 1 1 2 3 4 5 16.15-17.00 17.00-17.45 18.00-18.45 Dogmatyka 18.45-19.30 J. hebrajski I LT,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA Specjalność: kapłańska (z uprawnieniami nauczycielskimi)

TEOLOGIA Specjalność: kapłańska (z uprawnieniami nauczycielskimi) TEOLOGIA Specjalność: kapłańska (z uprawnieniami nauczycielskimi) ROK I Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej W K W K W K SEMESTR I (1) 45 15 3E 1Z 3 1 Logika języka i logika formalna 30 15

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, że w sobotę, w godz. 12.20-13.20 będzie możliwość skorzystania z obiadu, serwowanego w stołówce. Koszt posiłku: 15 zł. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WARSZAWIE Sekcja św. Jana Chrzciciela 01-815 Warszawa, Dewajtis 3, tel./fax (022) 869-98-90, www.pwtw.pl, sekretariat@pwtw.pl (Plan wykładów CIBnS I i II semestr 2017/2018,

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE 7.30-8.15 PLAN ZAJĘĆ (ZJAZD X studiów niestacjonarnych 13-17.04.2016); ŚRODA (13.04.2016) A1 A2 A3 A4 A5 9.10-9.55 10.50-11.35 14.50-16.00 16.00-16.45 16.45-17.30 17.40-18.25 J. angielski 18.25-19.10 19.20-20.05

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

GODZINY PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU

GODZINY PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU ROZKŁAD ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018, SEMESTR LETNI STUDIA STACJONARNE. KIERUNKI: TEOLOGIA I NAUKI O RODZINIE Cyfra arabska oznacza rok studiów. Litera przy cyfrze kierunek albo specjalność: T K, specjalność

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENE OGŁOSZENE nformujemy, że od środy do soboty, w godz. 13:00-14:00 będzie możliwość skorzystania z obiadu, serwowanego w stołówce. Koszt posiłku to 12 zł. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne, teologia, rok I Wszystkie zajęcia w sali 203/3

Studia niestacjonarne, teologia, rok I Wszystkie zajęcia w sali 203/3 aktualizacja: 26.10.2018, g. 9.40 Studia niestacjonarne, teologia, rok I Wszystkie zajęcia sali 203/3 Piątki 16.00 20.15 Historia Kościoła starożytność i średnioiecze (ykłady i ćiczenia), ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENE DLA nformujemy, że do dn. 01.02.2014 r. w Dziekanacie należy złożyć podanie o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej. OGŁOSZENE Uprzejmie przypominamy o konieczności rezerwacji miejsc noclegowych

Bardziej szczegółowo

aktualizacja: , g Tydzień I

aktualizacja: , g Tydzień I aktualizacja: 15.10.8, g. 20.30 Tydzień I 15.10.8 1519.10.8 29.10.2.11.8 1216.11.8 Tydzień II 2630.11.8 24.01.9 812.10.8 1418.01.9 2226.10.8 28.01.1.02.9 59.11.8 1923.11.8 1721.12.8 711.01.9 2125.01.9

Bardziej szczegółowo

Kryteria postępowania kwalifkaayyneeo na studia doktoranakie na Katoliakim Uniwersyteaie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademiakim 2018/2019

Kryteria postępowania kwalifkaayyneeo na studia doktoranakie na Katoliakim Uniwersyteaie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademiakim 2018/2019 Kryteria postępowania kwalifkaayyneeo na studia doktoranakie na Katoliakim Uniwersyteaie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademiakim 2018/2019 Ustala się następujące kryteria kwalifkacji na studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

x 60 28,1 31,9 0 x x ,5

x 60 28,1 31,9 0 x x ,5 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: prawo kanoniczne Specjalność: kanoniczno-cywilna Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Języki starożytne - liczba godz./tyg.:

Języki starożytne - liczba godz./tyg.: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY (ZO - zaliczenie z oceną; E - egzamin; jeśli nie podano inaczej, lektorat na danym roku trwa przez 2 semestry) angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski grecki hebrajski Teologiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WT[K]-T-O-JM-S-17/18Z WT[K]-T-O-JM-S-17/18Z-N PLN STUDIÓW JEDNOLITYCH MGISTERSKICH STUDI STCJONRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2)

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH PLAN STUDIÓW 2018/19 [2019-20] Nauki o rodzinie Poziom studiów: licencjackie (3 lata); magisterskie (2 lata) Faculty of Theology University of Silesia

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENIE Studenci studiów licencjackich oraz słuchacze studiów podyplomowych proszeni są o złożenie w Sekretariacie deklaracji płatności. OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci II i III

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a A 1 Wprowadzenie do nauk o rodzinie z 33 20 10 3 3 20 13 3 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie Wydział Teologiczny Kierunek: nauki o rodzinie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2013/2014 Załącznik 3a A 1 Wprowadzenie do nauk o rodzinie z 28 15 10 3 3 15 13 3 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WT[P]-T-O-JM-S-15/16Z WT[P]-T-O-JM-S-15/16Z-N PLN STUDIÓW JEDNOLITYCH MGISTERSKICH STUDI STCJONRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK HISTORIA PROGRAM STUDIÓW (TABELE)

KIERUNEK HISTORIA PROGRAM STUDIÓW (TABELE) KIERUNEK HISTORIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE PROGRAM STUDIÓW (TABELE) 2017-2018 Studia pierwszego stopnia na kierunku historia składają się z trzech modułów (części): (1.) ogólnohistorycznego,

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku ROK I

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku ROK I WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału 12.05.2015 roku STUDIA STACJONARNE SPECJALNOŚĆ KANONICZNO-CYWILNA ROK I SEMESTR I Antropologia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK HISTORIA PROGRAM STUDIÓW (TABELE)

KIERUNEK HISTORIA PROGRAM STUDIÓW (TABELE) KIERUNEK HISTORIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE PROGRAM STUDIÓW (TABELE) 2018-2019 Studia pierwszego stopnia na kierunku historia składają się z trzech modułów (części): (1.) ogólnohistorycznego,

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów w planie zajęć w roku akademickim 2019/2020 Układ wg numerów kodów z planu zajęć

Wykaz przedmiotów w planie zajęć w roku akademickim 2019/2020 Układ wg numerów kodów z planu zajęć Kod Kod USOS Nazwa Kod programu studiów 01 12-DS01 Wstęp do nauk teologicznych z elementami metodologii [konwersatorium] DLx-DDS 001 12-A001 Wstęp do Pisma św. z elem. wiedzy o środowisku biblijnym Teol-Stacj

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA Specjalność: katechetyczno-pastoralna (z uprawnieniami nauczycielskimi)

TEOLOGIA Specjalność: katechetyczno-pastoralna (z uprawnieniami nauczycielskimi) TEOLOGIA Specjalność: katechetyczno-pastoralna (z uprawnieniami nauczycielskimi) ROK I Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej SEMESTR I (1) 45 15 3E 1Z 3 1 Logika języka i logika formalna 30

Bardziej szczegółowo

Plan zaj ęć niestacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2011/12

Plan zaj ęć niestacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2011/12 Plan zaj ęć niestacjonarnych studiów doktoranckich na rok akademicki 2011/12 1 Grupa bis - Semestr 0 dg 209 Podgrupa Specjalizacja Dzień i a Sala Szostek B. dr Kościół wobec chorych psychicznie w K 0 32

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 009/010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską I rok filologii rosyjskiej z filologią angielską 009/010 15w I I II.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA Z MUZYKI KOŚCIELNEJ DOSTOSOWANY DO KRK. Rok I, semestr 1. Nazwa przedmiotu. Forma zajęć

PLAN STUDIÓW I STOPNIA Z MUZYKI KOŚCIELNEJ DOSTOSOWANY DO KRK. Rok I, semestr 1. Nazwa przedmiotu. Forma zajęć PLAN STUDIÓW I STOPNIA Z MUZYKI KOŚCIELNEJ DOSTOSOWANY DO KRK Rok I, semestr 1 Czytanie partytur c z/o 15 2 Harmonia funkcyjna I c z/o 30 2 Historia chorału gregoriańskiego w z/o 15 2 Historia muzyki I

Bardziej szczegółowo