PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski"

Transkrypt

1 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof. B. Przedpełski 09:00 Język rosyjski II WEPO/PRiM/PRO/Psoc ks. prof. J Tofiluk Patrologia II TL e/p/s 8:10-9:40 Heortologia i ikonografia świąt IV T s II WEPO/PRiM/PRO/Psoc 8:15-9:45 bp dr A. Korczago Fakultet dla studentów bp prof. J. Pańkowski ks. prof. J. Tofiluk Homiletyka teologii 8:40-10:10 10:00 8:45-10:15 mgr M. Frysz Liturgika (ćw. + w.) prof. B. Przedpełski Filozofia religii (w.) IV Te 9:00-9:45 Język angielski Teologia duchowości IV Tp / II TM p/wyz bp dr A. Korczago mgr W. Winiarska I TL e/p/s/prot III TL p III TL s / I TM wyz 9:30-11:00 Teologia praktyczna (ćw.) Język rosyjski I WEPO/PRiM 9:50-10:35 ks. mgr A. Gontarek II TM wyz 11:00 I TL e/p/s 9:45-11:15 10:15-11:45 Teologia dogmatyczna I WEPO/PRiM 9:55-11:25 ks. prof. J. Tofiluk II TL s Wstęp do teologii bp prof. J. Pańkowski Teologia porównawcza (w.) 10:30-12:00 praktycznej (ćw.) 10:30-12:00 Teologia pasterska (ćw. + w.) IV Tp / I TM p IV Ts III TL e 12:00 dr K. Dmitruk-Sierocińska 11:15-12:00 III TL p 10:30-11:15 Projektowanie, prof. W. Wołosiuk 11:15-12:45 prof. W. Wołosiuk dokumentowanie i ewaluacja Język SCS ks. mgr A. Gontarek Język SCS procesu (w. + ćw.) Śpiew kościelny bp dr A. Korczago 13:00 (w. + ćw.) 11:30-13:00 mgr A. Mużdżak dydaktyczno-wychowawczego I TL p III TL s Teologia praktyczna (ćw.) II TL p prof. M. Piotrowski ks. dr A. Aleksiejuk dr R. Bodarski Konwersatorium teologiczne II WEPO/WEA II TM wyz Pedagogika szkolna Katechetyka (ćw.) mgr M. Stykowska Komunikacja interpersonalna w języku niemieckim 12:30-14:00 12:15-13:45 Wstęp do teologii 10:45-12:15 i polityka oświatowa (w.) II TL p/s Język polski dla obcokrajowców w pracy socjalnej (ćw.) IV-V Te 12:15-13:45 praktycznej (w.) 14:00 I PSzTP/PSzDZ II Psoc bp dr A. Korczago III TL e 13:15-14:45 Fakultet dla studentów 11:40-13:10 ks. mgr A. Gontarek Liturgika 12:55-14:25 13:15-14:45 pedagogiki 13:15-14:45 Homiletyka (ćw.) III TL e prof. M. Kielar mgr A. Mużdżak III TL s 15:00 prof. M. Piotrowski Seminarium magisterskie 13:30-15:00 Język niemiecki 14:30-16:00 mgr M. Stykowska prof. W. Wołosiuk Seminarium magisterskie II PSK II TL e/p/s 14:20-15:05 Emisja głosu (ćw.) Śpiew cerkiewny I WETP dr R. Bodarski II WEPO/PRiM/PRO/Psoc prof. J. Maciuszko II TL e/p/s/prot I-II TL p mgr M. Popławski 15:00-16:30 Komunikacja Historia kultury polskiej IV T e/p/s (co 2 tygodnie) 16:00 interpersonalna mjr J. Paszta 13:15-14:45 część 2 15:10-16:40 15:10-18:20 15:00-20:00 bp dr A. Korczago Podstawy prawne mjr J. Paszta ks. mgr A. Gontarek Fakultet dla studentów Technologia Duszpasterstwo (ćw.) Fakultet dla studentów resocjalizacji ks. dr A. Aleksiejuk Liturgika pedagogiki ks. mgr A. Gontarek informacyjna (ćw.) V Te pedagogiki Poradnictwo rodzinne (ćw.) Metody wychowania kurs rozszerzony 16:10-17:40 Teologia Nowego 17:00 II PRiM/PRO/PRiMp I PSK w resocjalizacji (ćw.) V Ts Testamentu (ćw.) 16:35-18:05 15:00-20:00 IV Ts I PRiMp 16:00-19:15 15:00-20:00 17:35-19:05 bp dr A. Korczago III PRiM/PRO 15:10-16:40 18:00 Duszpasterstwo (w.) dr J. Lewczuk ks. mgr A. Gontarek V Te Psychologia rozwojowa 16:00-19:15 Teologia pastoralna ks. mgr A. Gontarek i osobowości (ćw.) V Ts Teologia Nowego 18:15-19:45 II WEPO/WEA/PRiM/PRO Testamentu (w.) 19:00 /PRiMp 19:10-20:40 IV Ts 16:00-19:15 16:45-17:30 16:00-19:15 * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia) Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: WE - Wczesna edukacja (I) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) PR - Pedagogika resocjalizacyjna (I) PSzDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II) T - studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III) WETP - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (I-II) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz PRO - Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńcza (III) PSoc - Praca socjalna w służbach społecznych (II-III) e - specjalizacja teologia ewangelicka wyz - specjalizacja teologia tradycji wyznaniowych WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-II) p - specjalizacja teologia prawosławna PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących (I-II) s - specjalizacja teologia starokatolicka prot - specjalizacja teologia protestancka

2 WTOREK I II III IV V VI VII IX X XI 08:00 dr J. Lewczuk mgr J. Prokopiuk prof. J. Slawik Psychologia etapów Egzegeza Starego Testamentu Egzegeza Starego edukacyjnych - kurs zaawansowany Testamentu I TL e/p/s (w. + ćw.) II TL e/prot / IV Te 09:00 IV Tp / I TM p 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 mgr E. Aleksiejuk abp prof. Jeremiasz Metody aktywizujące dr H. Tranda prof. J. Slawik dr J. Lewczuk mgr J. Prokopiuk mgr E. Byrtek 10:00 Seminarium magisterskie i pedagogika zabawy prof. B. Przedpełski dr R. Bodarski Wprowadzenie do pedagogiki (ćw.) Język hebrajski (w.) Egzegeza Starego Katechetyka (ćw.) Pokój profesorski I-II TM wyz w pracy przedszkolnej Teologia Nowego Doradztwo I WE/WEA/PR I TL e/s DYŻUR Testamentu (w.) II TL e/prot IV-V Tp i wczesnoszkolnej Testamentu zawodowe (ćw.) PSYCHOLOGA III TL p / II TL s mgr J. Prokopiuk II WEPO/PRO wykład monograficzny I PSzDZ 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 Egzegeza Starego 11:00 9:45-11:15 V Ts 9:45-11:15 9:45-10:30 Testamentu (ćw.) 9:45-11:15 dr J. Kluczyńska 10:00-11:30 mgr K. Kuczma mgr E. Byrtek III TL p / II TL s abp prof. Jeremiasz 9:55-11:25 Praca socjalna w OPS (ćw.) Język łaciński prof. B. Przedpełski dr W. Konach Katechetyka (ćw.) 10:35-11:20 Teologia zasadnicza (w.) mgr E. Aleksiejuk II Psoc dr J. Kluczyńska II TL e/p/s Wstęp do Nowego Egzegeza Nowego III TL e 12:00 I TL p Zajęcia korekcyjno- dr A. Piejka dr J. Lewczuk Praca socjalna Testamentu Testamentu dr Z. Paszta kompensacyjne w przedszkolu 10:40-11:25 Wprowadzenie z wybranymi kategoriami 11:25-12:55 I TL s II TMp / IV Ts 11:30-13:00 Historia ruchu 11:30-12:15 i w klasach I-III Metodologia do psychologii (ćw.) wspomaganych (w.) ekumenicznego II WEPO/WEA mgr A. Jesionek-Khadka I WEPO/WEA/PRiM/Psoc III Psoc 11:30-13:00 11:15-12:45 dr J. Kluczyńska II TM p/wyz 13:00 badań Praca kuratora Praca socjalna 11:30-12:15 mgr W. Winiarska sądowego 11:35-13:05 12:00-12:45 prof. B. Przedpełski z wybranymi kategoriami Lektura tekstów teologicznych 11:30-13:00 społecznych (w.) III PRiM/PRO Teologia starokatolicka prof. K.Wojciechowska wspomaganych (ćw.) w języku rosyjskim dr W. Konach I TM wyz Egzegeza Nowego III Psoc 14:00 I TM p/wyz mgr E. Aleksiejuk II Psoc 11:30-13:00 Kobieta w Piśmie Świętym Testamentu 13:05-13:50 Animacja i współcześnie Wstęp do teologii (w. + ćw.) 13:00-14:30 kulturalno-oświatowa; Fakultet dla studentów starokatolickiej III TL e dr J. Kluczyńska zajęcia pedagogiki I TL s 13:05-14:35 Seminarium dyplomowe 15:00 hospitacyjno-praktyczne 11:45-14:55 prof. R. Nowakowska-Siuta 13:00-14:30 III Psoc mgr J. Prokopiuk I WEPO/WEA/PRiM Pedagogika porównawcza (w.) 13:15-14:45 dr W. Konach Teologia Starego prof. M. Jędrzejko II PSzTP/PSzDZ/WETP/PSK dr A. Piejka Egzegeza Nowego 14:00-15:30 Testamentu 13:15-14:45 Profilaktyka uzależnień Wprowadzenie do pedagogiki (ćw.) Testamentu 16:00 IV Ts / V Tp II PRiM/PRiMp 15:00-20:00 I PRiMp dr K. Dmitruk-Sierocińska III TL p/s dr B. Taradejna Diagnoza pedagogiczna (w.) ks. dr A. Baczyński 14:50-16:20 Teoretyczne ks. prof. B. Milerski ks. prof. B. Milerski 15:00-20:00 I PSzTP/PSzDZ/WETP 14:45-16:15 Archeologia chrześcijańska (w.) podstawy 15:00-20:00 Kierunki pedagogiki Współczesne problemy 15:00-20:00 15:00-16:30 IV Tp / II TM p 17:00 dr W. Konach pracy socjalnej (ćw.) współczesnej (w.) pedagogiki religii i kultury (w.) dr S. Kwiatkowski ks. dr A. Baczyński Teologia Nowego II PSK II WEPO/WEA/PRiM/PRO II PSzTP/PSzDZ/WETP/PSK Wprowadzenie do psychologii (ćw.) dr K. Dmitruk-Sierocińska dr J. Sojka Historia sztuki 15:40-16:25 Testamentu /PRiMp I PRiMp Pedagogika przedszkolna Dogmatyka Fakultet dla studentów IV Ts / V Tp 15:00-17:15 15:00-20:00 i wczesnoszkolna (w.) (w. + ćw.) teologii Dziekan WP 18:00 15:00-20:00 15:00-20:00 I WETP II TL e / I TM wyz 16:30-18:00 16:30-18:00 dr B. Taradejna ks. prof. J. Tofiluk 15:00-20:00 16:45-18:15 ks. dr A. Baczyński prof. R. Nowakowska-Siuta Teoretyczne prof. M. Jędrzejko Wychowanie w perspektywie mgr A. Walczak Specyfika edukacji religijnej Seminarium magisterskie podstawy Socjoterapia (ćw.) chrześcijańskiej (w.) Wprowadzenie do socjologii (ćw.) dr K. Dmitruk-Sierocińska uczniów na poszczególnych II PSzTP 19:00 pracy socjalnej (w.) II PSzTP/WETP II WEPO/WEA/PRiM/PRO/Psoc Terapia pedagogiczna w zakresie etapach kształcenia II PSK II PRiMp I PRiMp korekcji zachowań uczniów (ćw.) Fakultet dla studentów 11:30-13:00 I PSzTP/WETP pedagogiki 17:30-19:45 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 18:10-19:40

3 ŚRODA I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr D. Sawicki mgr R. Rudnicka Homiletyka Język angielski (w. + ćw.) II TL/WEPO/PRiM III TL p /Psoc 09:00 8:00-9:30 prof. B. Przedpełski 8:00-9:30 Seminarium dyplomowe bp J. Cieślar ks. dr D. Sawicki III TL s Historia Kościoła Teologiczno-prawne mgr R. Rudnicka Powszechnego 10:00 podstawy zorganizowanej Język angielski 9:00-10:30 I TL e/s/prot działalności socjalnej II WEA bp prof. W. Wysoczański Kościoła Wschodniego prof. B. Przedpełski Prawo wyznaniowe 9:15-10:45 dr W. Konach Fakultet dla studentów 9:45-11:15 Teologia moralna II TL e/p/s/prot 11:00 Jezyk grecki (w. + ćw.) pedagogiki III TL s IV T e/p/s prof. T. Zieliński I TL e/p/s/prot 9:35-11:05 mgr R. Rudnicka Struktura i podstawy Język angielski 10:40-12:10 10:30-12:00 prawne oświaty 10:55-12:25 ks. dr D. Sawicki I WEA 12:00 II WEPO/WEA Historia Kościoła bp prof. W. Wysoczański prof. A. Kluczyński (ćw.) 11:30-13:00 Homiletyka (w.) Teologia Starego 11:30-13:00 I TM wyz III TL s Testamentu 11:15-12:45 bp prof. W. Wysoczański prof. B. Przedpełski IV Te 13:00 IV Tp Seminarium magisterskie Starokatolicyzm 12:15-13:00 12:00-12:45 IV-V Ts prof. K.Wojciechowska III TL s 12:05-13:35 Strategie nauczania Jezusa ks. dr D. Sawicki ks. prof. M. Michalski 13:00-14:30 w ewangeliach kanonicznych 13:10-14:40 ks. dr A. Kuźma 14:00 Historia Kościoła (w.) Historia filozofii (w.) i apokryficznych Teologia obrazu I TM wyz I TL e/p/s/prot Faklutet dla studentów w patrystyce (ćw.) pedagogiki Fakultet dla studentów prof. A. Kluczyński 12:55-14:25 12:50-14:20 13:10-14:40 teologii Wstęp do Starego 15:00 13:30-14:15 Testamentu Pokój profesorski ks. prof. M. Michalski ks. dr D. Sawicki dr S. Kwiatkowski ks. dr D. Sawicki I TL e/prot Etyka filozoficzna Homiletyka Psychologia Wspieranie zatrudnienia ks. dr A. Kuźma ks. prof. M. Michalski I TM p/wyz kliniczna (w.) oraz rehabilitacja osób Patrologia (ćw.) 14:30-16:00 Działalność socjalna 16:00 IV Tp II PSK niepełnosprawnych (ćw.) ks. dr A. Kuźma I TL p w tradycji chrześcijańskiej (w.) mgr M. Popławski 14:30-16:00 III Psoc Prawo kanoniczne III Psoc Technologia 15:40-17:10 15:00-20:00 14:45-15:30 II TM p 14:30-16:00 informacyjna (ćw.) prof. E. Czykwin 16:10-17:40 17:00 I WEPO/PRiM Metodologia dr S. Kwiatkowski prof. T. Zieliński 16:10-17:40 badań społecznych Psychologia Konwersatorium 16:00-17:30 I PSK szkolna (ćw.) teologiczne ks. dr A. Kuźma mgr J. Tarnowska mgr E. Ferenc-Lech I PSzTP/PSzDz/WETP w języku angielskim Patrologia 18:00 15:00-18:15 IV-V Te I TM wyz ks. prof. M. Michalski Sala gimnastyczna (przerwa 15 min.) Elementy logopedii 15:00-20:00 Teologia porównawcza 16:05-17:35 17:45-19:15 IV Ts kobiety dr D. Jankowska dla nauczycieli (w.) 19:00 Seminarium magisterskie 17:45-19:15 I TL/WE/PR/WEA I PSK / II PSzDz II PSzTP/WETP PRiMp 18:45-20:15 18:30-20:00 15:00-20:00

4 CZWARTEK I II III IV V VI VII METROPOLIA IX X XI Sala KTE 08:00 prof. E. Czykwin ks. dr A. Baczyński prof. J. Slawik / ks. dr A. Aleksiejuk Teologia dogmatyczna (ćw.) mgr M. Koktysz Katechetyka prof. J. Ostapczuk Seminarium III TL p Język hebrajski (ćw.) Język grecki (w. + ćw.) ks. prof. M. Uglorz I TL e/s IV Tp Wstęp do Nowego 09:00 dr I. Kochan magisterskie 8:00-8:45 II TL e/p/s/prot Testamentu (ćw.) Dyżur 8:00-9:30 8:00-9:30 I TL e/prot ks. dr A. Baczyński 8:10-9:40 mgr D. Danielik-Kowalska I PSzTP/PSzDZ mgr R. Rudnicka Teologia dogmatyczna (w.) mgr J. Betlejko 9:45-10:30 10:00 10:00-10:30 Metodyka Fonetyka praktyczna (ćw.) III TL p Wstęp do Starego wczesnego nauczania I WEA Testamentu ks. prof. M. Uglorz dr I. Kochan jezyka angielskiego (ćw.) 8:45-9:30 (ćw. + w.) Wstęp do Nowego Technologie II WEA 9:45-11:15 I TL p/s Testamentu (w.) 11:00 informacyjne w pracy 8:00-11:15 metrop. prof. Sawa 9:45-11:15 dr J. Koleff-Pracka abp dr J. Kostiuczuk I TL e/prot ucznia i nauczyciela (ćw.) 9:45-11:15 mgr A. Mużdżak prof. R. Leszczyński mgr R. Rudnicka Teologia dogmatyczna (w.) Mediacje Teologia moralna III WEPO dr E. Bednarz Język niemiecki Wybrane zagadnienia Język angielski IV Tp / I TM p w pracy z rodziną III TL p 10:30-11:15 10:30-12:00 I TL e/p/s dr E. Bednarz filozofii II WEA III Psoc 12:00 Metodyka pracy I WEPO/PRiM Psychologia I WEPO/WEA/PRiM/Psoc 9:30-10:15 ks. prof. M. Uglorz dr I. Kochan pedagoga szkolnego etapów edukacyjnych (ćw.) 11:30-13:00 11:00-12:30 11:00-12:30 Teologia Nowego Dyżur dr H. Vorozhko w szkole podstawowej 11:30-13:00 I TL prot 11:30-13:00 metrop. prof. Sawa Testamentu (ćw.) APD Metodyka zajęć artystycznych Teologia dogmatyczna (ćw.) dr J. Koleff-Pracka IV Te 13:00 (muzyka, plastyka, technika) I PSzTP/PSzDz 11:20-14:35 prof. J. Ostapczuk IV Tp / I TM p Diagnoza i pomoc we wczesnej edukacji dziecka mgr M. Frysz Seminarium dyplomowe mgr M. Frysz w środowisku wielokulturowym 11:20-12:05 III WEPO Wiedza o krajach prof. T. Zieliński III TL p 10:15-11:00 Lektura tekstów II Psoc 12:00-14:30 (co 2 tygodnie) 11:20-14:35 anglojęzycznych (ćw.) Prawo rodzinne teologicznych ks. prof. M. Uglorz 14:00 12:30-14:00 II WEA i opiekuńcze (w.) 13:25-14:55 metrop. prof. Sawa w języku angielskim 12:45-14:15 Teologia Nowego II PSzTP/PSzDZ/WETP/PSK Teologia dogmatyczna (ćw.) I TM p/wyz abp dr J. Kostiuczuk Testamentu (w.) mgr E. Byrtek 13:15-14:45 kurs zaawansowany Teologia moralna IV Te Wychowanie fizyczne dr R. Bodarski 15:00-17:20 prof. R. Leszczyński mgr E. Byrtek V Tp / II TM p 11:30-13:00 dr J. Koleff-Pracka II TM p 15:00 i edukacja zdrowotna Andragogika (ćw.) Wybrane zagadnienia Biomedyczne podstawy Etyka w pracy 12:05-12:50 bp prof. M. Hintz w przedszkolu i klasach I-III dr Z. Paszta filozofii rozwoju i wychowania (ćw.) 11:05-11:50 bp prof. M. Hintz nauczyciela (w.) Teologia moralna/etyka Etyka (w.) III WEPO II PRiM/PRiMp/Psoc Współczesne problemy mgr E. Aleksiejuk I PRiMp I WEPO/WEA/PRiM/PRiMp Etyka (w.) I PSzTP/PSzDZ/WETP II TM wyz ks. prof. M. Uglorz III TL e (co 2 tygodnie) społeczeństw Reedukacja (ćw.) II WEA metrop. prof. Sawa IV Te Teologia Nowego 16:00 12:05-15:05 wielokulturowych II PSzTP/WETP 15:20-20:10 Teologia dogmatyczna (w.) 14:40-15:25 13:00-14:30 Testamentu 15:30-16:15 15:00-20:00 I PSzTP/PSzDZ/PSK 15:10-20:10 kurs zaawansowany 14:35-15:20 wykład monograficzny 15:00-20:00 V Tp / II TM p abp dr J. Kostiuczuk V Te bp prof. M. Hintz dr A. Piejka 15:20-20:05 dr K. Dmitruk-Sierocińska Seminarium magisterskie 17:00 Seminarium magisterskie Pedagogika dr R. Bodarski Wprowadzenie 11:50-12:35 IV-V Tp 12:55-14:25 IV-V Te międzykulturowa (ćw.) dr J. Koleff-Pracka Wspólczesne problemy do pedagogiki mgr J. Pawluczuk I-II TM p/wyz I-II TM wyz II PRiM/PRiMp Mediacje rówieśnicze pedagogiki dorosłych (w.) wczesnoszkolnej (w.) ks. dr A. Baczyński Wstęp do Nowego 16:30-18:00 od 9.03 I PSK II PSzTP/PSzDZ/WETP/PSK I PRiMp Teologia dogmatyczna (ćw.) Testamentu 14:40-16:10 Kuria biskupia Kościoła 18:00 15:00-20:00 II TL p I TL p Polskokatolickiego 15:00-20:00 15:30-20:05 15:00-20:00 dr K. Dmitruk-Sierocińska 14:45-15:30 16:00-17:30 bp prof. W. Wysoczański dr I. Kochan ks. dr A. Aleksiejuk Projektowanie Teologia dogmatyczna (w.) 19:00 Pedagogika społeczna (w.) Antropologia kulturowa (w.) edukacyjne (ćw.) ks. dr A. Baczyński II TL s II PRiMp I PSzTP/PSzDZ/WETP/PSK II PSzTP/WETP Teologia dogmatyczna (w.) II TL p :00 15:00-20:00 15:30-20:20 17:30-19:45 15:30-16:15

5 PIĄTEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Szymaniuk prof. M. Kowalczyk-Marcjan Historia Kościoła (ćw.) I TL p Seminarium 8:00-8:45 09:00 ks. prof. M. Bendza dyplomowe ks. dr A. Szymaniuk Język ukraiński Historia Kościoła (w.) II TL p prof. M. Jędrzejko I TL p ks. dr D. Chwastek dr J. Sojka 10:00 III WEPO dr W. Platajs Seminarium dyplomowe ks. prof. M. Bendza 8:45-9:30 Seminarium dyplomowe Wstęp do teologii 9:00-9:45 Polityka społeczna III PRiM/PRO Historia Kościołą ewangelickiej (w. + ćw.) od (co 2 tyg.) w Polsce (i PAKP) III TL e I TL e mgr J. Cupriak III Psoc 9:45-11:15 (ćw. + w.) 11:00 Prawo administracyjne V Tp 9:45-11:15 Źródła i nurty II Psoc 8:15-11:15 10:00-11:30 prof. M. Jędrzejko teologii ewangelickiej Pedagogika społeczna (w.) ks. dr D. Chwastek 10:00-11:30 (w. + ćw.) 9:45-11:15 mgr A. Walczak dr W. Platajs II WEPO/WEA/PRiM/PRO Teologia I TM wyz 12:00 Socjologia wychowania Praca z młodzieżą /PSoc fundamentalna (ćw.) mgr K. Kuczma III WEPO/PRiM/PRO trudną (ćw.) 11:30-13:00 IV Te ks. dr T. Mames Język łaciński III PSoc Mariawityzm (w.) I TL e/p/s 11:30-13:00 11:30-13:00 9:45-11:15 13:00 I-II TL s 11:45-13:15 11:20-12:50 mgr A. Walczak ks. dr D. Sawicki dr J. Sojka 11:15-12:00 Wprowadzenie do socjologii (ćw.) ks. dr A. Szymaniuk Historia Autokefalicznych Dogmatyka dr W. Platajs Literatura staroruska (w.) Kościołów Prawosławnych (w. + ćw.) 14:00 ks. dr T. Mames dr R. Kubicki Przemiany współczesnej dr R. Ernst-Milerska I WEPO/WEA/PRiM/PSoc V Tp (w. + ćw.) II TL e/ I TM wyz Mariawityzm (ćw.) rodziny polskiej (w.) Systemy edukacyjne Fakultet dla V Te II TL p 11:30-13:00 I-II TL s Patologie społeczne (w.) Fakultet dla studentów na świecie (w.) 13:15-14:45 11:40-13:10 11:30-13:00 pedagogiki III WEPO/PRiM/PRO dr J. Sojka 15:00 12:00-12:45 III WEPO/PRiM/PRO/Psoc 13:45-15:15 dr A. Piejka Etyka (ćw.) prof. M. Kowalczyk-Marcjan - gr. 1 14:00-17:15 Współczesne problemy III TL e ks. dr T. Mames od (co 2 tyg.) pedagogiki Pedagogika etapów Seminarium magisterskie dr R. Ernst-Milerska opiekuńczo-wychowawczej (w.) 13:15-14:00 16:00 edukacyjnych (ćw.) III WEPO/PRiM/PRO/Psoc Podstawy I PSzTP/PSzDZ/WETP I PSK / II WETP - gr. 2 dydaktyki ogólnej (w.) od dr J. Sojka I TL e/p/s od 3.03 (co tyg.) I WEPO/WEA/PRiM/PRiMp 15:20-20:10 Etyka (ćw.) IV T e 17:00 13:00-14:30 15:20-18:35 14:00-17:15 17:20-20:20 mgr A. Walczak Współczesne problemy 14:15-15:00 dr R. Kubicki dr R. Ernst-Milerska klas zróżnicowanych mgr M. Wenta Metody wychowania Podstawy dydaktyki (ćw.) kulturowo i językowo (w.) 18:00 w resocjalizacji (w.) II TL e/p/s I WETP Sala gimnastyczna III PRiM/PRO Podstawy 15:20-20:10 mężczyźni 17:20-18:50 dydaktyki ogólnej (ćw.) 19:00 I WEPO/WEA/PRiM/PRiMp I TL/WE/PR/WEA /PRiMp 16:00-20:30 15:00-18:15

6 08:00 SOBOTA Pokój profesorski SALA NR II SALA NR III SALA NR VI SALA NR VII SALA NR VII 09:00 dr A. Piejka dr Z. Paszta mgr S. Grzegorzewska dr W. Platajs mgr E. Sojka Seminarium magisterskie Języki uniwersalne Język (sztuczne) a edukacja Animacja społeczna Pedagogika społeczna - 10:00 angielski II WETP zajęcia hospitacyjno-praktyczne Fakultet dla studentów I PSK II PRiMp pedagogiki I PSK od 4.03 od :00 od 4.03 od od :00-12:15 9:00-13:45 9:00-13:45 12:00 9:00-14:00 9:00-13:00 (przerwa 15 minut) SALA NR IV (przerwa 15 minut) mgr J. Pawluczuk mgr A. Maksymiuk 13:00 Metodyka mgr E. Sojka Motywy pasyjne pracy pedagoga przedszkola w literaturze polskiej Język dr R. Kubicki 14:00 angielski I WETP Prewencja patologii Fakultet dla studentów I PRiMp i zagrożeń społecznych pedagogiki 15:00 od 4.03 I PSK od 4.03 od :30-17:45 16:00 od 4.03 (przerwa 15 minut) 13:30-17:45 9:00-13:00 (przerwa 15 minut) 14:00-18:45 17:00 (przerwa 15 minut) 18:00 19:00

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2)

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH PLAN STUDIÓW 2018/19 [2019-20] Nauki o rodzinie Poziom studiów: licencjackie (3 lata); magisterskie (2 lata) Faculty of Theology University of Silesia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia ROZKŁAD ZAJĘĆ wersja: 1.6 z dnia 30 X Profilaktyka społeczna i resocjalizacja PONIEDZIAŁEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Warsztaty: muzyka, sport z metodyką 30

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego Wydział Pedagogiczny UW Studia drugiego stopnia Programy kształcenia Moduł nauk pedagogicznych Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Liczba ECTS: 10 Godziny - nakład pracy studenta:

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212 Parzysty 05.10.2015; 19.10.2015; 02.11.2015; 16.11.2015; 30.11.2015; 14.12.2015; 11.01.2016 Poniedziałek 1 I rok gr 1 I rok gr 2 II rok gr 1 O II rok gr 2 E III rok gr 1 O III rok gr 2 O Metody terapii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ Seminarium magisterskie Pedagogika II stopień, sem. 3, sem. Dr hab. Elżbieta Sałata 11.02 godz. 9-10, s. 805 Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Praca socjalna, sem. 3, wykł Podstawy pedagogiki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Załącznik Nr 3 Uchwały Nr 33/WT/01 RW z 5.05.01 od roku akademickiego 013/01 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: niestacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 1. Program studiów magisterskich teologii Program niniejszy został przyjęty przez Radę Wydziału w dniu 12 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami Program ten stosowany

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetycznopastoralna. dla roku 3 w roku akadem. 2014/2015 Przydział ECTS w obu semestrach

Program studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetycznopastoralna. dla roku 3 w roku akadem. 2014/2015 Przydział ECTS w obu semestrach Zał.5 do Uchwały Nr3/WT/01 dla roku 3 w roku akadem. 01/015 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: niestacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczecia programu:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE OGŁOSZENE OGŁOSZENE nformujemy, że od środy do soboty, w godz. 13:00-14:00 będzie możliwość skorzystania z obiadu, serwowanego w stołówce. Koszt posiłku to 12 zł. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy

Bardziej szczegółowo

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze letnim 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne Lp. Nazwisko wykładowcy Przedmiot Termin egzaminu zaliczenia Sala 1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo