09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz"

Transkrypt

1 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV :00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język SCS Sprawności językowe ks. mgr A. Gontarek - pisanie I TL p/s Teologia Duszpasterstwo III WEA dogmatyczna (ćw.) 11:00 9:45-11:15 II TL s II TM e 9:45-11:15 mgr O. Velyka prof. W. Wołosiuk dr Z. Paszta 9:40-11:10 mgr M. Frysz dr R. Bodarski Język rosyjski Język SCS Historia religii Język angielski Seminarium dyplomowe I TL e/p/s 10:00-13:10 TM e/p/s/wyz I TL e/p/s III WEPO/WEA WE/PR/PSR 12:00 I ks. mgr A. Gontarek I Liturgika WE/PR/PSR/PSS II TL p/s (przerwa 10 minut) I (kurs rozszerzony) 11:30-13:00 11:30-13:00 II TM s 11:30-13:00 11:30-13:00 bp dr A. Korczago 11:30-13:00 Liturgika 13:00 dr Rafał Bodarski mgr O. Velyka Doradztwo zawodowe Język rosyjski prof. K. Wojciechowska mgr A. Mużdżak 11:20-12:50 mgr M. Frysz Egzegeza Nowego Testamentu Język niemiecki Język angielski I PSziDZ II TL e/p/s III TL e kurs zaawansowany (w.) I TL e/p/s II TL e/p/s II WE/PR/PSR/PSS I TM e WE/PR/PSR/PSS 13:20-14:50 WEPO/PRiM/PSR 13:15-14:45 14:00 I II 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 bp dr A. Korczago 13:15-14:45 dr Z. Paszta dr Rafał Bodarski Współczesne problemy Współczesne problemy prof. M. Piotrowski ks. dr A. Aleksiejuk 15:00 mgr A. Mużdżak Wstęp do teologii społeczeństw wielokulturowych pedagoigki dorosłych Seminarium Wybrane Konwersatorium teologiczne praktycznej II PSziDz/PSzTP magisterskie zagadnienia etyki w języku niemieckim III TL e I PSziDZ/PSzTP/PSK II WETP/PSK I WETP I PSR/PSS I TM e / II TM e Teologia praktyczna 16:00 II TM wyz 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 ks. dr A. Baczyński Archeologia chrześcijańska 15:00-16:30 15:00-16:30 II TL p mgr M. Koktysz 15:00-18:10 mgr A. Maksymiuk prof. M. Piotrowski prof. J. Maciuszko Język hebrajski (w.) Pedagogika szkolna Historia kultury polskiej cz.2 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Popławski 17:00 15:15-16:45 I TL e/p/s (przerwa 10 minut) Reedukacja i polityka oświatowa Fakultet dla studentów Poradnictwo rodzinne Technologia informacyjna I PSzTP/PSziDZ pedagogiki I PSK/PRiPS I WE/PR/WEA ks. dr A. Baczyński 16:40-18:10 II PSzTP/WETP Edukacja religijna 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 16:05-17:35 18:00 w szkole współczesnej co 2 tyg. Fakultet dla studentów ks dr A. Aleksiejuk pedagogiki od Antropologia kulturowa I PSziDz/PSzTP 19:00 17:00-18:30 (przerwa 10 minut) I PSK/PRiPS/WETP * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia) 16:40-19:50 18:20-19:50 Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: WE - Wczesna edukacja (I) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) PR - Pedagogika resocjalizacyjna (I) PSziDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II) T - studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III) WETP - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (I-II) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-III) PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących PRiPS - Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Społeczna e - specjalizacja teologia ewangelicka wyz - specjalizacja (I-III) teologia tradycji wyznaniowych PSR - Praca socjalna z rodziną (I-II) p - specjalizacja teologia prawosławna PSS - Praca socjalna z seniorami (I-II) s - specjalizacja teologia starokatolicka prot - specjalizacja teologia protestancka

2 WTOREK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV :00 prof. J. Ostapczuk mgr J. Prokopiuk dr Z. Paszta Język grecki Egzegeza Starego Kościoły wobec (w. + ćw.) Testamentu tożsamości etnicznej II TL e/p/s/prot kurs zaawansowany Fakultet dla studentów 09:00 I TM p pedagogiki 8:10-9:40 dr H. Tranda 8:00-9:30 8:00-9:30 Animacja dr E. Aleksiejuk prof. J. Slawik dr W. Konach kulturalno-oświatowa. Zajęcia 10:00 Egzegeza Starego Egzegeza mgr J. Prokopiuk mgr K. Kuczma Zajęcia hospitacyjno-praktyczne korekcyjno-kompensacyjne Testamentu Nowego Testamentu Egzegeza Starego Język łaciński I WE/PR/WEA w przedszkolu i klasach I-III II TL e/prot I TM p/s Testamentu I TL e/p/s II WEPO/WEA III TL p / 9:45-11:15 11:00 9:50-11:20 10:00-11:30 II TL s 9:40-11:10 9:30-11:00 prof. B. Przedpełski 9:45-11:15 dr J. Kluczyńska Wstęp do Nowego prof. J. Slawik dr W. Konach mgr K. Kuczma dr E. Aleksiejuk Teoria i metodyka Testamentu Egzegeza Starego Egzegeza prof. J. Ostapczuk Język łaciński Metody aktywizujące pracy socjalnej (w.) 12:00 I TL s Testamentu Nowego Testamentu Seminarium II TL e/p/s i pedagogika zabawy I PSR/PSS (kurs zaawansowany) III TL p/s magisterskie w pracy przedszk. i wczesnoszk. 11:20-12:50 I TM e / I-II TM p/wyz 11:25-12:55 II WEPO 11:00-12:30 II TM e 11:40-13:10 dr E. Aleksiejuk 13:00 prof. B. Przedpełski 11:30-13:00 11:30-13:00 Wprowadzenie 11:10-12:40 Wstęp do teologii do pedagogiki (ćw.) prof. R. Nowakowska-Siuta dr A. Piejka starokatolickiej ks. dr A. Kuźma I WE/WEA/PR/PSR/PSS Seminarium magisterskie Metodologia badań społecznych I TL s Prawo kanoniczne II PSziDZ/PSzTP 14:00 Teologia starokatolicka I TM p 12:50-14:20 II PSR I TM wyz 13:15-14:45 13:45-14:30 mgr E. Byrtek 13:15-14:45 13:05-14:35 ks. prof. J. Tofiluk Biomedyczne podstawy dr E. Aleksiejuk prof. R. Nowakowska-Siuta dr J. Kluczyńska 15:00 Filozofia religii ks. dr A. Kuźma prof. B. Przedpełski rozwoju i wychowania (ćw.) Metody pracy dr A. Piejka Pedagogika porównawcza ks. prof. B. Milerski Praca socjalna w OPS II TM e/p/s/wyz Patrologia Teologia duchowości I WE/WEA/PR/PRiMp pedagogga przedszkola Seminarium magisterskie II PSziDZ/PSzTP Kierunki pedagogiki współczesnej II PSR prof. J. Sojka I TL p I TM wyz / I PSR/PSS I WETP II WETP/PSK II WEPO/WEA/PRiM Dogmatyka (w.) 14:45-15:30 II TL s I PRiPS II PRiMp 15:00-15:45 16:00 II TL e/prot 14:45-16:15 14:40-16:10 14:30-16:00 15:00-16:30 15:00-16:30 ks. prof. J. Tofiluk 15:00-16:30 15:00-16:30 dr R. Kubicki 15:00-16:30 Teologia porównawcza ks. dr A. Kuźma dr J. Kluczyńska dr K. Dmitruk-Sierocińska ks. prof. B. Milerski dr A. Piejka dr S. Stasiorowski Współczesne kierunki I TM p Patrologia Wprowadzenie do pedagogiki dr S. Kwiatkowski Wspólczesne problemy ks. prof. J. Tofiluk Seminarium dyplomowe Profilaktyka uzależnień resocjalizacji oraz metody 17:00 prof. J. Sojka I TM s/wyz Teoria i metodyka wczesnoszkolnej Psychologia szkolna pedagogiki religii i kultury Wychowanie w perspektywie III PRiM/PRiMp I PRiPS wychowania resocjalizacyjnego Wstęp do teologii 15:45-16:30 pracy socjalnej (ćw.) I PRiMp II PSziDZ/PSzTP chrześcijańskiej Fakultet dla studentów ewangelickiej 16:25-17:55 I PSziDz/PSzTP/WETP II WETP/PSK II PRiMp 16:40-18:10 16:40-18:10 pedagogiki I TL e/prot I PSR/PSS 16:30-18:00 18:00 Źródła i nurty 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 dr R. Ernst-Milerska 16:40-18:10 teologii ewangelickiej 16:15-18:30 dr A. Piejka Systemy edukacyjne I TM wyz Wprowadzenie dr S. Kwiatkowski dr K. Dmitruk-Sierocińska dr R. Bodarski na świecie dr R. Kubicki do pedagogiki (ćw.) Psychologia kliniczna Projektowanie edukacyjne Andragogika III WEPO/WEA Prewencja patologii 19:00 16:45-18:15 I PRiMp II PSK II PSzTP/WETP II PRiM/PRiMp/PSR III PRiM/PRiMp i zagrożeń społecznych (co 2 tygodnie) tryb blended learning I PRiPS/PSK 18:20-19:50 18:20-19:50 od :20-19:50 (co 2 tygodnie) 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50

3 ŚRODA 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 ks. dr D. Sawicki mgr R. Rudnicka 08:00 Historia Kościoła (w.) Język angielski I TM p/s/wyz II WEA dr Z. Paszta bp J. Cieślar Historia Historia dogmatów (ćw.) 09:00 8:00-9:30 ruchu ekumenicznego III TL e / 8:00-9:30 II TM e/p/s/wyz II TL e ks. dr D. Sawicki 8:30-10:00 mgr R. Rudnicka prof.. M. Kielar Historia Kościoła (ćw.) Język angielski Metody badań 9:30-10:15 I TM p/s/wyz I WEA pedagogicznych 10:00 bp J. Cieślar Historia Kościoła WEPO/WEA/PRiM bp prof. W. Wysoczański II Prawo wyznaniowe (powszechnego) 9:45-11:15 9:45-11:15 II TL e/p/s I TM e 9:45-11:15 11:00 ks. dr D. Sawicki mgr R. Rudnicka dr W. Konach Homiletyka Sprawności językowe Ekologiczne postrzeganie 10:30-12:00 10:10-11:40 prof. R. Leszczyński prof. T. Zieliński świata - III TL p Wybrane zagadnienia we wczesnym nauczaniu Struktura i podstawy perspektywa biblijna i świecka prof. W. Wysoczański bp J. Cieślar z filozofii języka angielskiego prawne oświaty Fakultet dla studentów bp prof. J. Maciuszko 12:00 11:30-13:00 Seminarium Historia Kościoła Historia Kościoła I WE/WEA/PR/PSR/PSS III WEA II WEPO/WEA pedagogiki magisterskie powszechnego (powszechnego) I-II TM s/wyz I TL e/s/prot I TM e 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 dr K. Dmitruk-Sierocińska ks. dr D. Sawicki 13:00 12:05-13:35 11:50-13:20 11:50-13:20 dr A. Rowicka Poradnictwo edukacyjne Projektowanie, dokumentowanie i wspomaganie zatrudnienia prof. R. Leszczyński prof. B. Przedpełski prof. J. Sojka Wprowadzenie i ewaluacja procesu (konw.) Historia filozofii Teologia Nowego prof. K. Wojciechowska Dogmatyka (ćw.) do psychologii (ćw.) dydaktyczno-wychowawczego II PSziDz (średniowiecze) Testamentu Egzegea Nowego I TM e/wyz 14:00 abp prof. Jerzy Pańkowski I TL e/p/s/prot Teologia zasadnicza (w.) (kurs monograficzny) Testamentu I WE/WEA/PR II WEPO/WEA 13:15-14:45 II TM p II TM s (w. + ćw.) I PSR/PSS 13:40-14:25 III TL e/prot 13:30-15:00 ks. dr D. Sawicki (co 2 tygodnie) prof. M. Kielar prof. T. Zieliński mgr M. Popławski Historia Autokefalicznych Metodologia Prawo rodzinne 15:00 14:25-15:10 13:40-15:10 (co 2 tygodnie) od Kościołów Prawosławnych badań społecznych i opiekuńcze dr W. Konach 13:50-15:20 ks. dr A. Baczyński od Język grecki Katechetyka (ćw.) II TL p PSziDZ/PSzTP abp prof. Jerzy Pańkowski II Technologia informacyjna (w. + ćw.) Seminarium III TL p/s II PSK/WETP prof. J. Maciuszko (przerwa 15 min) (przerwa 15 minut) I PSziDz/PSzTP/WETP TL e/p/s/prot magisterskie Historia dogmatów (w.) 16:00 I 15:00-16:30 I-II TM p/wyz III TL e / 15:00-16:30 13:15-16:30 13:15-16:30 15:00-16:30 15:00-15:45 I PRiMp II TL e 15:10-16:40 15:30-17:00 15:15-16:45 ks. dr A. Baczyński mgr J. Betlejko dr K. Dmitruk-Sierocińska mgr D. Danielik-Kowalska prof. M. Kielar mgr E. Kucińska Katechetyka (ćw.) Diagnoza pedagogiczna Metodyka Socjoterapia 17:00 prof. A. Kluczyński Wstęp do II TL p/s I PSziDZ/PSzTP/WETP wczesnego nauczania PSzTP/WETP prof. J. Sojka Ochrona własności Seminarium II Starego Testamentu Dogmatyka (ćw.) intelektualnej języka angielskiego od I TL e/prot II TL e/prot 16:40-18:10 16:40-18:10 II WEA magisterskie 16:00-17: I PSS/PSR :00 16:50-18:20 17:10-18:40 16:40-18:10 II PSK (przerwa 20 minut) 19:00 16:35-20:35 (przerwa 10 minut) minut przerwy) 16:40-19:50 (15 15:00-19:50

4 CZWARTEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 METROPOLIA 08:00 mgr E. Sojka prof. E. Czykwin ks. dr A. Baczyński Język angielski Teologia dogmatyczna II TL e/p/s Seminarium III TL p II WEPO/PRiM/PSR magisterskie dr I. Kochan 09:00 Seminarium 8:00-9:30 8:00-9:30 abp dr Jakub Kostiuczuk dr H. Vorozhko I PSziDZ/PSzTP magisterskie prof. T. Zieliński Teologia moralna mgr R. Rudnicka mgr M. Frysz Metodyka zajęć artystycznych II WETP metrop. prof. Sawa Konwersatorium teologiczne III TL p mgr A. Mużdżak Fonetyka praktyczna Wiedza o krajach (muzyka, plastyka, technika) (co 2 tygodnie) Teologia dogmatyczna 10:00 w języku angielskim Język niemiecki I WEA anglojęzycznych we wczesnej edukacji dziecka od :55-11:25 I TM p I TM e / II TM e 10:00-11:30 II TL e/p/s II WEA III WEPO/WEA II WEPO/PRiM 9:45-11:15 8:00-11:15 dr I. Kochan 9:30-11:00 9:55-11:25 abp dr Jakub Kostiuczuk 9:45-11:15 9:45-10:30 Komunikacja interpersonalna 11:00 Teologia moralna/etyka 9:45-11:15 mgr R. Rudnicka (przerwa 15 min) w pracy socjalnej metrop. prof. Sawa mgr M. Frysz II TM p/s/wyz Język angielski dr R. Kubicki II PSR Teologia dogmatyczna Lektura tekstów teologicznych mgr A. Mużdżak II WEA mgr E. Byrtek mgr O. Velyka Patologie społeczne (kurs zaawansowany) w języku angielskim 11:35-13:05 Lektura tekstów teologicznych Katechetyka Lektura tekstów teologicznych III WEPO/WEA 11:30-13:00 II TM p 12:00 I TM e/p/s/wyz w języku niemieckim 11:30-13:00 III TL e w języku rosyjskim III PRiM abp dr Jakub Kostiuczuk I TM e/p/s/wyz I TM e/p/s/wyz dr I. Kochan 11:10-12:40 11:30-13:00 Seminarium dyplomowe ks. prof. M. Michalski dr R. Ernst-Milerska 11:30-13:00 11:30-13:00 Technologie informacyjne III TL p 11:30-13:00 Wychowanie w perspektywie Podstawy dydaktyki 11:30-13:00 w pracy ucznia i nauczyciela ks. dr A. Baczyński 13:00 bp prof. M. Hintz ks. prof. Marek Uglorz chrześcijańskiej ogólnej (ćw.) mgr E. Byrtek dr J. Lewczuk III WEPO/WEA Teologia dogmatyczna Etyka (w. + ćw.) Egzegeza Nowego Testamentu 13:15-14:45 II WEPO/WEA I WE/WEA/PR Katechetyka mgr O. Velyka Psychologiczne podstawy II TL p III TL e kurs zaawansowany (ćw.) mgr J. Pawluczuk II PRiM/PSR II TL e Język ukraiński rozwoju człowieka 13:15-14:45 I TM e abp dr Jakub Kostiuczuk Egzegeza Nowego Testamentu 13:15-14:45 II TL p / III TL p I PSR/PSS 12:45-14:15 14:00 13:10-14:40 Administracja kościelna kurs zaawansowany mgr J. Betlejko 13:15-14:45 13:15-14:45 dr I. Kochan 13:05-14:35 II TM p I TM s Wstęp do Starego Testamentu dr R. Ernst-Milerska 13:15-14:45 13:15-14:45 Współczesne problemy bp prof. M. Hintz I TL p/s dr A. Walczak Podstawy dydaktyki dr J. Lewczuk pedagogiki Etyka (w. + ćw.) ks. prof. Marek Uglorz 14:55-15:40 13:20-14:50 Socjologia wychowania ogólnej (w.) Psychologia rozwojowa dr J. Koleff-Pracka opiekuńczo-wychowawczej prof. E. Czykwin 15:00 II TM e Teologia Nowego Testamentu 13:15-14:45 III WEPO/WEA dr K. Szafrańska I PRiMp i osobowości Mediacje I PSziDz/PSzTP/WETP Metodologia wykład monograficzny dr E. Bednarz III PRiM/PRiMp Elementy logopedii Podstawy dydaktyki II WEPO/WEA/PRiM rówieśnicze badań społecznych 14:45-16:15 I TM e Pedagogika etapów ks. prof. M. Michalski dla nauczycieli II TL e/p/s II PRiMp (2 w. i 2 ćw.) 15:00-16:30 (2 w. i 2 ćw.) edukacyjnych Teologia fundamentalna 15:00-16:30 II PSzTP/WETP 15:00-16:30 16:00 bp prof. M. Hintz 14:45-16:15 I TL e/p/s/prot I TM s 15:00-16:30 I PSK/PRiPS dr I. Kochan I PSK Dogmatyka (w.) dr A. Walczak 15:45-17:15 dr K. Dmitruk-Sierocińska Predagogika społeczna KURIA BISKUPIA I TM e/wyz ks. prof. Marek Uglorz mgr J. Pawluczuk 15:00-16:30 15:00-16:30 Wprowadzenie dr R. Ernst-Milerska Terapia pedagogiczna mgr J. Paszta co 2 tyg. II WEPO/WEA/PSR co 2 tyg. ul. Wilcza 31 Wstęp do Nowego Testamentu Wstęp do Nowego do socjologii (ćw.) dr K. Szafrańska Podstawy dydaktyki w zakresie korekcji Podstawy prawne od II PRiM/PRiMp od bp prof. W. Wysoczański 17:00 16:20-17:05 Testamentu ks. prof. M. Michalski I WE/WEA/PR Emisja głosu ogólnej (ćw.) zachowań uczniów w resocjalizacji tryb blended learning Teologia dogmatyczna (w.) I TL e/prot I TL p Teologia porównawcza I PSR/PSS II TL e/p/s I PRiMp I PSzTP/WETP II PRiM/PRiMp (przerwa 15 minut) (co 2 tygodnie) (przerwa 15 minut) I TM s bp prof. M. Hintz I TM s od :20-19:50 od Seminarium 16:35-18:05 16:35-18:05 16:40-18:10 17:25-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 15:00-18:15 16:40-18:10 15:00-18:15 9:30-10:15 18:00 magisterskie 16:40-17:25 I-II TM e/wyz dr K. Szafrańska dr E. Bednarz dr K. Dmitruk-Sierocińska mgr J. Paszta dr A. Walczak dr A. Piejka dr J. Lewczuk bp prof. W. Wysoczański mgr M. Koktysz ks. prof. M. Michalski Komunikacja interpersonalna Metodyka pracy pedagoga Pedagogika przedszkolna Metody wychowania Wprowadzenie Pedagogika Edukacja zdrowotna Teologia dogmatyczna (w.) 17:10-18:40 Język hebrajski (ćw.) Etyka filozoficzna szkolnego w szkole podst. i wczesnoszkolna w resocjalizacji (ćw.) do socjologii (ćw.) międzykulturowa (ćw.) III PRiM/PRiMp II TL s 19:00 I TL e/p/s I TM e/p/s/wyz I PRiPS I PSziDZ/PSzTP I WETP III PRiM/PRiMp I PRiMp II PRiM/PRiMp (co 2 tygodnie) od :40-18: od w Sali :20-11:50 18:15-19:45 18:45-20:15 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50

5 PIĄTEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV A. Szymaniuk J. Koleff-Pracka 08:00 ks. dr dr Heortologia i ikonografia Nauczyciel jako lider świąt (w.) w swoim środowisku II TM wyz szkolne pracownie mediacji 09:00 (warsztaty praktyczne) 8:45-9:30 Fakultet dla studentów pedagogiki ks. dr A. Szymaniuk 10:00 Historia Kościoła 8:20-10:35 dr J. Lewczuk I TL p Dyżur dr J. Koleff-Pracka psychologiczny 9:45-11:15 Diagnoza i pomoc ks. dr A. Magruk ks. dr D. Chwastek Liturgika Teologia fundamentalna rodzinie 11:00 9:50-11:20 III TL p II TM e II PSR dr J. Lewczuk Psychologia etapów edukacyjnych 11:00-12:30 10:45-12:15 10:45-12:15 I TL e/p/s 12:00 ks. dr A. Magruk ks. dr D. Chwastek mgr J. Cupriak-Trojan dr J. Koleff-Pracka 11:30-13:00 Teologia pasterska Seminarium dyplomowe Prawo administracyjne Mediacje w Kościele III TL p III TL e II PSR I TM e / II TM e ks. mgr P. Dróżdż 13:00 mgr Halina Guzowska 12:45-14:15 12:25-13:55 12:25-13:55 12:25-13:55 Mariawityzm Fakultet dla studentów dr J. Koleff-Pracka I TL s Etyka w pracy 14:00 nauczyciela 13:15-14:45 I PSziDz/PSzTP/WETP 15:00 14:05-14:50 dr W. Platajs Aksjologia pracy socjalnej prof. M. Kowalczyk-Marcjan dr J. Koleff-Pracka I PSR/PSS Seminarium magisterskie I PSK Profilaktyka uzależnień 16:00 14:30-16:00 dr W. Platajs 15:00-16:30 (konw.) mgr B. Fliszkiewicz 17:00 Podstawy ekonomii Teoretyczne podstawy mgr A. Kujawska dr A. Walczak II PRiM/PRiMp oraz teorii organizacji pracy socjalnej Animacja społeczna Wspołczesne problemy i zarządzania klas zróżnicowanych I PSR/PSS II PSK I PSK I WETP 18: :15-17:45 (co 2 tygodnie) 16:40-18:10 16:40-18: od : (przerwa 15 minut) (przerwa 20 minut) 16:15-19:30 15:00-19:50

6 SOBOTA 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 mgr E. Sojka dr R. Kubicki prof.. M. Kielar dr A. Rowicka Język angielski Metody wychowania Wybrane zagadnienia Wprowadzenie w resocjalizacji (ćw.) filozofii do psychologii (ćw.) II PRiMp 09:00 dr H. Tranda III PRiM/PRiMp I PRiMp I PRiMp mgr A. Jesionek-Khadka 2 i Animacja 13 i kulturalno-oświatowa. 2 i i dr W. Platajs Praca kuratora 10: Zajęcia hospitacyjno-praktyczne 6 i i Pedagogika społeczna sądowego Zajęcia 11 i I PRiMp hospitacyjno-praktyczne III PRiM/PRiMp 8:00-13:00 11: :00-13:00 8:00-13:00 I PSK (przerwa 30 minut) 9 i :00-13:00 9 i w terenie (przerwa 30 minut) (przerwa 30 minut) , 8 i i i (przerwa 30 minut) 12:00 mgr E. Sojka :00-13:00 dr R. Kubicki prof.. M. Kielar 1 i Język angielski dr W. Platajs 9:30-13:45 (przerwa 15 minut) Patologie społeczne Metody badań 13:00 I PRiMp pedagogicznych 10:00-14:15 Projekt wychowawczy (przerwa 30 minut) III PRiMp 2 i II PRiMp (przerwa 30 minut) I PRiMp 13 i i : mgr J. Pawluczuk 6 i i i Motywy mądrości biblijnej dr W. Platajs 11 i :30-18:30 w literaturze i sztuce Profilaktyka :00 13:30-18:30 społeczna i resocjalizacyjna. (przerwa 30 minut) Fakultet dla studentów 13:30-18:30 Zajęcia pedagogiki (przerwa 30 minut) hospitacyjno-praktyczne 13:30-18:30 16:00 (przerwa 30 minut) I PRiPS (przerwa 30 minut) 9 i , 8 i :00 9 i i :00-19:45 18:00 (przerwa 30 minut) 15:00-19:15 19:00 (przerwa 30 minut)

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2)

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH PLAN STUDIÓW 2018/19 [2019-20] Nauki o rodzinie Poziom studiów: licencjackie (3 lata); magisterskie (2 lata) Faculty of Theology University of Silesia

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia ROZKŁAD ZAJĘĆ wersja: 1.6 z dnia 30 X Profilaktyka społeczna i resocjalizacja PONIEDZIAŁEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Warsztaty: muzyka, sport z metodyką 30

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ Seminarium magisterskie Pedagogika II stopień, sem. 3, sem. Dr hab. Elżbieta Sałata 11.02 godz. 9-10, s. 805 Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Praca socjalna, sem. 3, wykł Podstawy pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego Wydział Pedagogiczny UW Studia drugiego stopnia Programy kształcenia Moduł nauk pedagogicznych Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Liczba ECTS: 10 Godziny - nakład pracy studenta:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 28 E 4 14 E 4 Filozofia nauki 14 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 28 E 4 14 E 4 Historia filozofii starożytnej 20 8 E,

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo