Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:"

Transkrypt

1 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV :00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia dr A. Piejka I-II TL p 8:10-9:40 dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s Pedagogika przedszkolna ks. prof. J. Tofiluk 8:50-9:35 prof. A. Kluczyński mgr M. Frysz i wczesnoszkolna z elementami 10:00 prof. W. Wołosiuk Filozofia religii Egzegeza Starego Testamentu Język angielski pedagogiki specjalnej Język SCS ks. mgr A. Gontarek I TL e/p/s I TL p/s II TM e/p/s/wyz Teologia I TM e I WE/PR/PSR/PSS II WEPO/WEA dogmatyczna (ćw.) 11:00 9:45-11:15 9:45-11:15 II TL s 9:45-11:15 9:45-11:15 9:00-11:15 9:40-11:10 mgr O. Velyka prof. W. Wołosiuk ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński mgr M. Frysz Język rosyjski Język SCS Seminarium magisterskie ks. mgr A. Gontarek Egzegeza Starego Testamentu Język angielski II TL e/p/s 12:00 Teologia pastoralna (kurs zaawansowany) II TL e/p/s / II WEPO/PRiM/PSR II TL p/s I-II TM p/wyz II TM s III TL e bp dr A. Korczago II WEPO/PRiM/PSR 11:30-13:00 11:30-13:00 11:20-12:50 11:20-12:50 11:30-13:00 Duszpasterstwo 11:30-13:00 13:00 dr Z. Paszta mgr O. Velyka mgr A. Mużdżak prof. K. Wojciechowska ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek II TM e Religie świata wobec Język rosyjski Język niemiecki Egzegeza Nowego Testamentu Teologia ikony Liturgika III TL prot bogactwa i bogacenia się dr R. Bodarski I TL e/p/s I TL e/p/s (wykład) I TM p/s (kurs rozszerzony) Fakultet dla studentów Seminarium dyplomowe I WE/PR/PSR/PSS I WE/PR/PSR/PSS 14:00 I TM e/wyz II TM wyz II TM s pedagogiki III WEPO/WEA 12:00-15:10 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:00-14:30 13:05-14:35 (przerwa 10 minut) 13:15-14:45 13:15-14:45 mgr M. Frysz mgr O. Velyka mgr A. Mużdżak 15:00 dr Z. Paszta ks. mgr A. Gontarek prof. A. Kluczyński bp dr A. Korczago Translatorium pedagogiczne dr R. Bodarski Translatorium pedagogiczne Translatorium pedagogiczne Symbolika Homiletyka (ćw.) Dzieje biblijnego Izraela Homiletyka w języku angielskim Podstawy kształcenia w języku rosyjskim w języku niemieckim I TM e / II TM wyz I TM s I TL e/s I PSziDz/PSzTP ustawicznego I PSziDz/PSzTP I PSziDz/PSzTP III TL e I WETP/PSK/PRiPS I PSR/PSS I WETP/PSK/PRiPS I WETP/PSK/PRiPS 16:00 15:00-16:30 14:45-15:30 15:00-16:30 15:15-16:45 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 mgr E. Sojka mgr M. Koktysz mgr R. Sadowski Język angielski Język hebrajski (w.) bp dr A. Korczago dr R. Bodarski mgr Wioletta Gębska prof. M. Piotrowski prof. J. Maciuszko ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Popławski Metody oddziaływań 17:00 II TL e/p/s / I TL e/p/s Homiletyka Pedagogika pracy Praca z uczniem zdolnym Historia kultury polskiej cz.1 Poradnictwo rodzinne Technologia informacyjna resocjalizacyjnych II WEPO/PRiM/PSR I PSziDZ Biblioterapia I PSzTP/WETP Fakultet dla studentów I PSK/PRiPS II TL e/p/s/prot II PSK 17:00-18:30 16:40-18:10 I TM e od pedagogiki 16:40-18:10 II PSzTP/WETP 16:40-18:10 16:40-18:10 16:05-16:50 16:40-18:10 18:00 16:50-18:20 16:40-18:10 (co 2 tygodnie) prof. M. Piotrowski ks dr A. Aleksiejuk mgr R. Sadowski od Seminarium Bioetyka Resocjalizacyjne programy magisterskie penitencjarne 19:00 16:40-19:55 I WETP II PSK I PRiPS od (przerwa 15 minut) 18:15-19:45 18:15-19:45 18:15-19:45 * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia) Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: WE - Wczesna edukacja (I) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) PR - Pedagogika resocjalizacyjna (I) PSziDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II) T - studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III) WETP - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (I-II) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-III) PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących (I-III) PRiPS - Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Społeczna e - specjalizacja teologia ewangelicka wyz - specjalizacja teologia tradycji wyznaniowych PSR - Praca socjalna z rodziną (I-II) p - specjalizacja teologia prawosławna PSS - Praca socjalna z seniorami (I-II) s - specjalizacja teologia starokatolicka prot - specjalizacja teologia protestancka

2 WTOREK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV prof. J. Ostapczuk J. Prokopiuk 08:00 mgr Język grecki Egzegeza Starego (w. + ćw.) Testamentu II TL e/p/s I TM p/s/wyz 09:00 8:10-9:40 8:00-9:30 dr H. Tranda dr E. Aleksiejuk prof. J. Slawik dr W. Konach mgr J. Prokopiuk mgr K. Kuczma Animacja Zajęcia dr J. Kluczyńska 10:00 Egzegeza Starego Egzegeza Egzegeza Starego Język łaciński kulturalno-oświatowa. korekcyjno-kompensacyjne Diakonia Testamentu Nowego Testamentu Testamentu Zajęcia hospitacyjno-praktyczne w przedszkolu i klasach I-III II TL e II TL e/prot I TM p/s III TL p / II TL s I TL e/p/s I WE/PR/WEA II WEPO/WEA III TL e 11:00 10:00-11:30 10:00-11:30 9:45-11:15 9:40-11:10 9:45-11:15 9:45-11:15 9:55-11:25 prof. B. Przedpełski prof. J. Slawik dr W. Konach mgr K. Kuczma dr E. Aleksiejuk mgr E. Byrtek prof. M. Kielar dr J. Kluczyńska Teologia Nowego Egzegeza Starego Egzegeza dr J. Sojka Język łaciński Wprowadzenie do pedagogiki Wychowanie fizyczne Metody badań pedagogicznych Praca socjalna z rodziną Testamentu Testamentu Nowego Testamentu Metodologia pracy naukowej I WE/WEA/PR/PSR/PSS i edukacja zdrowotna II WEPO/WEA/PRiM II PSR 12:00 II TM s III TL e/prot III TL p/s I TL e/p/s przedszkolu i klasach I-III II TL e/p/s w III WEPO/WEA 11:30-13:00 11:30-13:00 11:35-13:05 11:20-12:50 11:40-13:10 11:40-13:10 12:00-12:45 11:20-12:50 13:00 11:30-13:00 dr E. Aleksiejuk dr R. Bodarski Metody aktywizujące Wsparcie dorosłych prof. B. Przedpełski mgr E. Byrtek ks. prof. B. Milerski ks. dr A. Kuźma prof. R. Nowakowska-Siuta Wstęp do teologii Katechetyka Podstawy Prawo kanoniczne Seminarium dr K. Szafrańska i pedagogika zabawy w sytuacji kryzysowej dr J. Lewczuk starokatolickiej pedagogiki religii II TM p magisterskie Emisja głosu w pracy przedszk. i wczesnoszk. II PSR Dyżur I TL s III TL e II TL e/p/s II PSziDZ/PSzTP III WEPO/WEA II WEPO/WEA psychologiczny 14:00 Teologia starokatolicka 13:00-14:30 13:15-14:45 I TM wyz 13:20-14:50 13:00-14:30 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:20-14:50 ks. dr A. Kuźma prof. M. Kielar 15:00 13:05-14:35 dr K. Szafrańska Patrologia prof. R. Nowakowska-Siuta dr A. Piejka dr E. Aleksiejuk dr K. Dmitruk-Sierocińska dr J. Lewczuk Metodologia Emisja głosu I TM p/s/wyz Teoria wychowania Seminarium Reedukacja Metodyka edukacji Psychologia kliniczna badań społecznych dr J. Sojka II TL e/p/s I WE/WEA/PR/PRiMp magisterskie przyrodniczej i społecznej II WEPO/WEA/PRiM I PSziDZ/PSzTP/WETP Dogmatyka (ćw.) 14:45-16:15 od I PRiPS II PSzTP/WETP we wczesnej edukacji dziecka II PRiMp/PSR 16:00 III TL e 15:00-15:45 co 2 tygodnie zamiennie z: III WEPO/WEA 15:00-16:30 dr R. Kubicki dr Z. Paszta Współczesne kierunki ks. dr A. Kuźma 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 Patrologia Wprowadz. do pedagogiki resocjalizacji oraz metody 15:00-16:30 ks. dr A. Baczyński 15:00-16:30 dr S. Stasiorowski Archeologia chrześcijańska I TL p międzykulturowej Diagnoza i wsparcie wychowania resocjalizacyjnego dr J. Lewczuk prof. M. Kielar dr R. Bodarski dr R. Ernst-Milerska II TL p WE/WEA/PR/PRiMp Pedagogika społeczna Seminarium Andragogika pedagogiczne w resocjalizacji: Fakultet dla studentów Podstawy metodyki 17:00 dr J. Sojka I dr K. Dmitruk-Sierocińska Wstęp do teologii od I PSziDZ/PSzTP magisterskie Metodyka pracy PRiM/PRiMp/PSR (warsztaty metodyczne) pedagogiki wczesnego nauczania 16:25-17:55 II ewangelickiej PSK/WETP/PRiPS II PSK nauczyciela klas I-III III PRiM/PRiMp języka obcego nowożytnego 16:00-16:45 I I TL e II WETP III WEPO 15:00-16:30 16:40-18:10 16:40-18:10 Źródła i nurty 18:00 ks. dr A. Baczyński tryb blended learning 16:40-18:10 16:40-18:10 teologii ewangelickiej Zagadnienia etyczne i wiara 16:45-17:30 dr A. Walczak 16:40-18:10 dr Z. Paszta dr R. Kubicki 16:40-18:10 I TM wyz w procesie Wprowadzenie do socjologii Migracje Współczesne tendencje dr A. Piejka dr R. Bodarski edukacyjno-wychowawczym I WE/WEA/PR/PRiMp Wprowadzenie pomoc migrantom Pedagogika pracy profilaktyce i resocjalizacji prof. M. Kupisiewicz dr R. Ernst-Milerska i w 19:00 16:45-18:15 Fakultet dla studentów I PSR/PSS Pedagogika specjalna do pedagogiki Etyka w pracy pedagoga II PRiM/PRiMp III WEPO/WEA/PRiM I PRiPS pedagogiki I PSzTP/WETP I PRiMp II PSK III PRiMp 16:40-18:10 18:20-19:50 18:20-19:50 17:00-18:30 17:45-19:15 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50

3 ŚRODA 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV :00 ks. dr D. Sawicki Homiletyka I TM p/wyz dr Z. Paszta bp J. Cieślar Historia Historia Kościoła 09:00 8:00-9:30 ruchu ekumenicznego (powszechnego) II TM e/p/s/wyz I TL e/s/prot ks. dr D. Sawicki Historia Kościoła 9:35-10:20 8:35-10:05 mgr R. Rudnicka II TL p 10:00 dr W. Konach abp prof. Jerzy Pańkowski Język angielski Wstęp ogólny Liturgika II bp prof. W. Wysoczański bp J. Cieślar prof. B. Przedpełski dr Z. Paszta III WEA 9:45-11:15 do Pisma Świętego Prawo wyznaniowe Historia Kościoła Teologia starokatlicka Wybrane zagadnienia I TM wyz I TM p w Polsce w języku niemieckim geografii religii 9:45-11:15 prof. T. Zieliński ks. dr D. Sawicki 11:00 II TM e/p/s/wyz I TM e I TM s prof. R. Leszczyński Fakultet dla studentów Prawo rodzinne Pedagogika biblijna. 10:00-11:30 10:00-11:30 pedagogiki mgr R. Rudnicka i opiekuńcze Co Pismo Święte 10:30-12:00 10:15-11:45 10:00-10:45 Logika i teoria poznania Język angielski III WEPO/WEA mówi nam o człowieku? dr W. Konach abp prof. Jerzy Pańkowski 10:30-12:00 II WEA II PSR Fakultet dla studentów 12:00 Teologia Nowego Teologia pasterska bp prof. W. Wysoczański I TL e/p/s/prot pedagogiki Testamentu I TM p Prawo kanoniczne 11:30-13:00 11:30-13:00 II TM p/wyz II TM s 10:55-13:10 11:30-13:00 11:40-13:10 mgr R. Rudnicka prof. M. Piotrowski ks. dr D. Sawicki 13:00 11:40-13:10 12:05-13:35 prof. R. Leszczyński Język angielski Metodyka edukacji System prawny abp prof. Jerzy Pańkowski prof. K. Wojciechowska Historia filozofii prof. E. Czykwin matematycznej we wczesnej i struktura organizacyjna prof. J. Maciuszko Seminarium bp prof. W. Wysoczański Egzegea Nowego prof. A. Kluczyński (starożytność) I WEA edukacji dziecka pomocy społecznej Historia Kościoła magisterskie Homiletyka (w.) Testamentu Teologia Starego Współczesne III WEPO/WEA II PSR 14:00 (w. + ćw.) I-II TM p/wyz I TM s (w. + ćw.) Testamentu I TL e/p/s/prot problemy socjologii II TL e/s/prot III TL e/prot II TM e 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:00 13:45-15:15 13:40-14:25 13:20-14:50 II PSziDZ/PSzTP/WETP 13:20-14:50 13:30-15:00 13:30-15:00 dr A. Rowicka dr M. Hucał prof. T. Zieliński 15:00 abp prof. Jerzy Pańkowski bp prof. W. Wysoczański prof. R. Leszczyński co 2 tygodnie Prawo oświatowe dr W. Konach Teologia zasadnicza Seminarium prof. A. Kluczyński Wybrane zagadnienia od Mediacje Ustawodawstwo społeczne II PSziDZ/PSzTP/WETP Język grecki II TM p magisterskie Teologia Starego filozofii w pracy nauczyciela (co 2 tygodnie) (w. + ćw.) I-II TM s/wyz Testamentu I WE/WEA/PR/PSR/PSS 13:15-16:30 mgr D. Danielik-Kowalska od mgr M. Popławski 16:00 I TL e/p/s/prot 15:25-16:10 III TL e/prot (przerwa 15 minut) Metodyka II PRiM/PRiMp Technologia informacyjna 14:30-16:00 15:00-16:30 I PSziDz/PSzTP/WETP wczesnego nauczania I PSR/PSS 15:00-16:30 II PSR 15:00-16:30 ks. dr A. Magruk prof. E. Czykwin języka angielskiego Liturgika prof. K. Wojciechowska mgr J. Betlejko III WEA 16:05-17:35 17:00 dr J. Sojka (kurs rozszerzony) Egzegeza Nowego Testamentu prof. A. Kluczyński prof. R. Leszczyński Socjologia Dogmatyka (w.) II TM p (ćwiczenia) Wstęp do Historia filozofii Ochrona własności wychowania 3 i :00-17:30 10 i III TL e I TM e/wyz Starego Testamentu II TL e/p/s/prot intelektualnej :20-17:50 I TL e/prot II PSK :00 16:45-18:15 16:10-17:40 16:40-18:10 I WE/WEA/PR/PRiMp :40-18:10 (co 2 tygodnie) mgr M. Koktysz dr J. Sojka od Język hebrajski (ćw.) Dogmatyka (ćw.) 19:00 I TL e/p/s I TM e/wyz 16:35-20:35 16:45-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 18:20-19:50 18:20-19:05 (15 minut przerwy) (przerwa 15 minut) (przerwa 30 minut) (przerwa 30 minut)

4 CZWARTEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV METROPOLIA 08:00 prof. E. Czykwin ks. dr A. Baczyński Teologia dogmatyczna Seminarium III TL p magisterskie 09:00 8:00-9:30 mgr A. Mużdżak I PSziDZ/PSzTP prof. T. Zieliński ks. prof. Marek Uglorz Język niemiecki metrop. prof. Sawa Konwersatorium teologiczne Teologia Nowego Testamentu II TL e/p/s (co dwa tygodnie) Teologia dogmatyczna 10:00 w języku angielskim III TL e/prot II WEPO/PRiM od I TM p I TM e / II TM e abp dr Jakub Kostiuczuk ks. prof. M. Michalski mgr R. Rudnicka 9:45-11:15 Teologia moralna 9:45-11:15 Teologia duchowości Język angielski 8:00-11:15 9:30-11:00 9:55-11:25 III TL p II TM wyz I WEA 11:00 ks. prof. Marek Uglorz mgr A. Mużdżak dr I. Kochan (przerwa 15 min) metrop. prof. Sawa mgr M. Frysz Teologia Nowego Testamentu 10:00-11:30 Lektura tekstów teologicznych 10:00-11:30 Seminarium 9:45-11:15 Teologia dogmatyczna Lektura tekstów teologicznych II TM e w języku niemieckim magisterskie mgr O. Velyka (kurs zaawansowany) w języku angielskim abp dr Jakub Kostiuczuk I TM e/p/s/wyz mgr J. Betlejko II WETP mgr R. Rudnicka Lektura tekstów teologicznych II TM p 12:00 I TM e/p/s/wyz 11:35-13:05 Teologia moralna/etyka Teologia Starego Testamentu Język angielski w języku rosyjskim II TM p/s/wyz 11:30-13:00 III TL p/s 11:30-13:00 II WEA I TM e/p/s/wyz 11:10-12:40 11:30-13:00 ks. prof. Marek Uglorz Wstęp do Nowego Testamentu 11:35-13:05 mgr A. Mużdżak 11:35-13:05 dr I. Kochan 11:30-13:00 11:30-13:00 13:00 bp prof. M. Hintz II TL e/prot Konwersatorium teologiczne Pedagogika opiekuńcza dr R. Ernst-Milerska ks. prof. M. Michalski Etyka (w. + ćw.) abp dr Jakub Kostiuczuk w języku niemieckim mgr J. Betlejko (w. + ćw.) dr K. Dmitruk-Sierocińska mgr O. Velyka Podstawy Teologia porównawcza III TL e 13:20-14:50 Seminarium dyplomowe I TM e / II TM e Wstęp do Starego Testamentu II WEPO/WEA Terapia pedagogiczxna Język ukraiński dydaktyki ogólnej (w.+ćw.) III TL p I TL p/s tryb blended learning dziecka II TL p I WE/WEA/PR I TM s / II TM wyz 14:00 13:10-14:40 13:15-14:45 II PSziDZ 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:00 13:15-14:45 13:15-14:45 ks. dr A. Baczyński bp prof. M. Hintz dr E. Bednarz dr I. Kochan 13:15-14:45 Teologia dogmatyczna Etyka (w. + ćw.) mgr J. Betlejko Wprowadzenie do pedagogiki dr S. Kwiatkowski dr K. Szafrańska ks. prof. M. Michalski II TL p 15:00 II TM e Podstawy pedagogiki Teologia Starego Testamentu opiekuńczej Pedeutologia dr K. Dmitruk-Sierocińska Pedagogika Podstawy filozofii dla nauczycieli II TM p/s/wyz I WE/WEA/PR/PRiMp II PSziDZ/PSzTP/WETP Diagnoza pedagogiczna resocjalizacyjna I PSziDZ/PSzTP 14:55-16:25 14:50-16:20 (co dwa tygodnie) II WEPO/WEA II PRiM/PRiMp I PSK/WETP/PRiPS I TL e/p/s/prot 14:55-16:25 15:00-16:30 16:00 bp prof. M. Hintz 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 Dogmatyka (w.) mgr J. Pawluczuk 15:00-17:15 mgr J. Betlejko dr S. Kwiatkowski KURIA BISKUPIA I TM e/wyz ks. prof. M. Michalski Teologia Nowego Testamentu Wstęp do Starego Testamentu dr K. Szafrańska Współczesne problemy dr H. Tranda dr R. Ernst-Milerska ks. dr A. Aleksiejuk dr A. Piejka ul. Wilcza 31 Teologia fundamentalna III TL p (Księgi Deuterokanoniczne) Wprowadzenie do pedagogiki psychologii Pedagogika ogólna Dydaktyka ogólna Historia mysli pedagogicznej Seminarium bp prof. W. Wysoczański 17:00 16:30-17:15 II TM s II TL p resocjalizacyjnej II PSziDZ/PSzTP I PSzTP/WETP II WEPO/WEA dyplomowe Teologia dogmatyczna (w.) 16:30-18:00 I WE/WEA/PR/PRiMp II PSK/WETP I PSziDZ/PSK/PRiPS II PRiM/PRiMp III PRiM/PRiMp I TM s bp prof. M. Hintz 16:40-18:10 16:35-18:05 16:40-18:10 Seminarium mgr J. Pawluczuk 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 9:30-10:15 18:00 magisterskie Wstęp do Nowego dr E. Bednarz I-II TM e/wyz Testamentu dr S. Kwiatkowski dr K. Szafrańska prof. M. Piotrowski Terapia pedagogiczna dr A. Piejka mgr J. Paszta dr R. Ernst-Milerska bp prof. W. Wysoczański II TL p/s ks. dr A. Aleksiejuk Wprowadzenie do Prewencja patologii Metodyka pracy pedagoga i wspomaganie rozwoju Pedagogika Praca z młodzieżą Dydaktyka ogólna Teologia dogmatyczna (w.) 17:25-18:55 Katechetyka psychologii i zagrożeń społecznych szkolnego w szkole średniej dziecka międzykulturowa niedostosowaną społecznie II TL s 19:00 18:15-19:45 III TL p/s I WE/WEA/PR/PRiMp I PSK/PRiPS II PSziDZ/PSzTP I PSzTP/WETP II PRiM/PRiMp III PRiM/PRiMp I PSziDZ I PSR/PSS 10:20-11:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50

5 PIĄTEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV :00 ks. dr A. Szymaniuk Historia Kościoła I TM p/s/wyz 09:00 8:00-9:30 ks. dr A. Szymaniuk ks. dr D. Chwastek Historia Kościoła Wstęp do nauk prof. M. Kowalczyk-Marcjan 10:00 I TL p o religii Metodyka edukacji I TM e/p/s/wyz polonistycznej 9:45-11:15 w kształceniu zintegrowanym dr J. Kluczyńska III WEPO/WEA Praca socjalna w DPS 10:00-11:30 II PSR 11:00 ks. dr A. Szymaniuk Historia ks. dr D. Chwastek dr J. Lewczuk 9:45-11:15 Autokefalicznych Seminarium dyplomowe Podstawy 11:20-12:05 Kościołów III TL e psychologii prof. M. Kowalczyk-Marcjan Prawosławnych dla nauczycieli Kształcenie literackie i językowe 12:00 dr J. Kluczyńska III TL p dzieci i młodzieży Teoria i metodyka 11:45-13:15 III WEPO/WEA pracy socjalnej (w.) I TL e/p/s dr J. Koleff-Pracka II PSR Nauczyciel jako lider 11:30-13:00 ks. dr D. Chwastek Teologia fundamentalna w swoim środowisku 13:00 11:30-13:45 11:30-13:00 II TM e szkolne pracownie mediacji ks. dr A. Szymaniuk 12:15-13:00 Historia Kościoła (warsztaty praktyczne) prof. M. Kowalczyk-Marcjan (kurs rozszerzony) 13:30-15:00 Wprowadzenie do dr J. Kluczyńska Fakultet dla studentów II TM p pedagogiki wczesnoszkolnej Teoria i metodyka pedagogiki 14:00 ks. dr A. Szymaniuk Wybrane zagadnienia I WE/WEA/PR pracy socjalnej (ćw.) 13:15-14:00 społeczne w średniowiecznej II PSR tryb blended learning filozofii chrześcijańskiej 13:15-14:45 13:55-14:40 15:00 Fakultet dla studentów 13:10-14:40 pedagogiki prof. M. Kowalczyk-Marcjan dr J. Koleff-Pracka Seminarium magisterskie Kierunki dr W. Platajs 14:15-15:45 Pedagogika I PSK współczesnej humanistyki opiekuńczo-wychowawcza: II PSR 16:00 warsztaty 15:00-16:30 14:45-16:15 mgr B. Fliszkiewicz II PSK 17:00 Podstawy ekonomii dr J. Kluczyńska dr J. Koleff-Pracka oraz teorii organizacji Projekt społeczny Diagnoza i pomoc (co 2 tygodnie) i zarządzania I PSK w środowisku wielokulturowym I PSR/PSS od II PSR 18:00 16:40-18:10 16:15-17:45 15:00-18:15 16:20-17:50 dr J. Kluczyńska (przerwa 15 minut) Teoretyczne podstawy 19:00 pracy socjalnej II PSK (co 2 tygodnie) od :20-19:50

6 SOBOTA 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV mgr E. Sojka dr J. Koleff-Pracka prof. M. Kielar Język angielski Wybrane zagadnienia Diagnoza i wsparcie filozofii II PRiMp dr H. Tranda pedagogiczne w środowisku 09:00 wielokuturowym I PRiMp 13 i Animacja kulturalno-oświatowa. (warsztaty metodyczne) dr W. Platajs Zajęcia hospitacyjno-praktyczne 17 i Pedagogika społeczna. 10: Zajęcia I PRiMp hospitacyjno-praktyczne III PRiM/PRiMp 8:00-13:00 11:00 6 i :00-13:00 I PSK (przerwa 30 minut) 6 i i (przerwa 30 minut) 13 i mgr E. Sojka i :00 prof. M. Kielar Język angielski 9:00-13:00 Metody badań I PRiMp (przerwa 15 minut) 8:00-13:00 pedagogicznych 10:00-14:15 13:00 13 i (przerwa 30 minut) II PRiMp (przerwa 30 minut) i : dr W. Platajs 13:30-18: Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna. 15:00 (przerwa 30 minut) 13:30-18:30 Zajęcia hospitacyjno-praktyczne (przerwa 30 minut) 16:00 I PRiPS 13 i :00 1 i :00 15:00-19:15 (przerwa 30 minut) 19:00

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 2 14 ZO 2 8 ZO Etyka 4 28 E 4 14 E Filozofia nauki 2 14 ZO 2 8 ZO Filozofia przyrody 4 28 E 4 14 E Historia filozofii starożytnej 4 20 E

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 30 E 4 16 E 4 Filozofia nauki 15 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 30 E 4 16 E 4 Historia filozofii starożytnej 22 8 E,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 28 E 4 14 E 4 Filozofia nauki 14 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 28 E 4 14 E 4 Historia filozofii starożytnej 20 8 E,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia ROZKŁAD ZAJĘĆ wersja: 1.6 z dnia 30 X Profilaktyka społeczna i resocjalizacja PONIEDZIAŁEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Warsztaty: muzyka, sport z metodyką 30

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Załącznik TL/3 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów: jednolite

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii 2015/2016 25.01.2015s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1 wstęp do i geografia biblijna biblijna zbawienia wprowadzenie do Katechizmu ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I 30 e 4 filozofia polityki 30 zo 3 30 zo 3 dziedzictwo Krakowskiego wprowadzenie do Katechizmu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ Seminarium magisterskie Pedagogika II stopień, sem. 3, sem. Dr hab. Elżbieta Sałata 11.02 godz. 9-10, s. 805 Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Praca socjalna, sem. 3, wykł Podstawy pedagogiki

Bardziej szczegółowo

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE 7.30-8.15 PLAN ZAJĘĆ (ZJAZD X studiów niestacjonarnych 13-17.04.2016); ŚRODA (13.04.2016) A1 A2 A3 A4 A5 9.10-9.55 10.50-11.35 14.50-16.00 16.00-16.45 16.45-17.30 17.40-18.25 J. angielski 18.25-19.10 19.20-20.05

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: stacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia programu: 2013/2014 zgodnie z uchwałą RW z 25.06.2012 r., kor: 3.06.2013;

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I 00000000

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo