PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk"

Transkrypt

1 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc 8:15-9:45 9:45-11:15 dr R. Bodarski prof. W. Wołosiuk mgr W. Winiarska ks. mgr A. Gontarek Poradnictwo edukacyjne 10:00 Język SCS Język rosyjski mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) i wspomaganie zatrudnienia (w. + ćw.) I TL e/p/s Jezyk angielski I TM s I PSziDZ II TL p/s I WE/PR/PSoc II TL e/p/s/prot bp dr A. Korczago II WEPO/PRiM dr Z. Paszta 9:55-10:40 9:45-11:15 Teologia praktyczna (w.) 11:00 9:50-11:20 9:45-11:15 11:30-13:00 Historia religii II TM wyz mgr A. Mużdżak dr J. Lewczuk ks. mgr A. Gontarek dr R. Bodarski Wstęp do teologii mgr W. Winiarska mgr M. Frysz Język niemiecki I TM e/p/s/wyz Wprowadzenie Śpiew kościelny Doradztwo praktycznej (w.) Język rosyjski Sprawności językowe II TL e/p/s do psychologii III TL s zawodowe (ćw.) III TL e 12:00 II TL e/p/s w języku angielskim - pisanie II WEPO/PRiM 11:15-12:45 I WE/WEA/PR/PSoc I PSziDZ II WEPO/PRiM III WEA 10:50-12:20 11:15-12:45 13:15-14:45 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 ks. mgr A. Gontarek 11:30-13:00 dr J. Lewczuk bp dr A. Korczago 13:00 Liturgika mgr E. Byrtek mgr A. Mużdżak dr R. Bodarski mgr M. Stykowska DYŻUR prof. K. Wojciechowska Teologia praktyczna (ćw.) kurs rozszerzony prof. M. Piotrowski Edukacja zdrowotna Język niemiecki Komunikacja interpersonalna Emisja głosu (ćw.) PSYCHOLOGA Egzegeza Nowego Testamentu II TM wyz V T s + III TL s Pedagogika szkolna III PRiM/PRiMp I TL e/p/s Fakultet dla studentów II TL e/p/s kurs zaawansowany Wstęp do teologii i polityka oświatowa (w.) I WE/PR/PSoc pedagogiki (co 2 tygodnie) I TM e praktycznej (ćw.) 14:00 12:30-14:00 I PSzTP/PSziDZ 5, :05-13:50 III TL e :15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 07, ks. mgr A. Gontarek 12:55-14: ks. dr A. Aleksiejuk mjr J. Paszta mgr M. Stykowska Teologia pastoralna prof. J. Maciuszko 15:00 prof. M. Piotrowski dr A. Piejka 15:00-18:15 Wybrane zagadnienia etyki Podstawy prawne Język polski V T s Historia Kościoła bp dr A. Korczago Seminarium magisterskie Współczesne problemy I PSoc resocjalizacji dla obcokrajowców powszechnego (w.) Liturgika II WETP pedagogiki mjr J. Paszta II PRiM/PRiMp Fakultet dla studentów 14:10-15:40 I TM e III TL e opiekuńczo-wychowawczej (w.) Metody wychowania 15:00-16: pedagogiki 16:00 15:00-16:30 I PSzTP/PSziDZ/WETP w resocjalizacji (ćw.) 5, :00-16:30 14:35-16:05 III PRiM/PRiMp ks. dr A. Baczyński :00-16:30 15:00-16: Archeologia chrześcijańska (w.) prof. J. Maciuszko bp dr A. Korczago 12, II TL p ks. dr A. Aleksiejuk Historia kultury polskiej cz.2 Duszpasterstwo (w.) 17:00 16, :55-20:55 Antropologia Fakultet dla studentów V Te 14, :45-18:15 kulturowa (w.) pedagogiki dr J. Lewczuk I PSzTP/PSziDZ/WETP/PSK 16:15-17:45 16:00-19:15 Psychologia rozwojowa 16:45-18:15 18:00 prof. W. Wołosiuk (15 minut przerwy) i osobowości 16:45-18:15 bp dr A. Korczago Śpiew cerkiewny II WEPO/WEA/PRiM/PRiMp Duszpasterstwo (ćw.) I-II TL p dr K. Szafrańska ks. dr A. Aleksiejuk V Te Komunikacja interpersonalna Poradnictwo rodzinne (ćw.) 19:00 III PRiMp 16, I PSK 17:50-19:20 18:30-20:00 18:25-19:55 na zmianę z: :25-20:55 18:30-20:00 * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia) 15:00-20:00 Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: WE - Wczesna edukacja (I) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) PR - Pedagogika resocjalizacyjna (I) PSzDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II) T - studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III) WETP - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (I-II) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-III) PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących e - specjalność teologia ewangelicka wyz - specjalność teologia tradycji (I-III) wyznaniowych PSoc - Praca socjalna z rodziną (I) p - specjalność teologia prawosławna PSoc - Praca socjalna z seniorami (I) s - specjalność teologia starokatolicka PSoc - Praca socjalna w służbach społecznych (III) prot - specjalność teologia protestancka

2 aktualizacja WTOREK 08:00 mgr J. Prokopiuk Egzegeza Starego Testamentu prof. J. Ostapczuk - kurs zaawansowany Język grecki (w. + ćw.) I TM p II TL e/p/s/prot 09:00 Fakultet dla studentów V T s 8:10-9:40 8:00-9:30 mgr E. Byrtek dr E. Aleksiejuk prof. J. Ostapczuk dr H. Tranda Katechetyka (ćw.) 10:00 mgr K. Kuczma Metody aktywizujące mgr J. Prokopiuk Seminarium magisterskie Wprowadzenie prof. B. Przedpełski II TL e Język łaciński i pedagogika zabawy Egzegeza Starego Testamentu (w.) V T p do pedagogiki (ćw.) Teologia starokatolicka I TL e/p/s w pracy przedszkolnej III TL p / II TL s I-II TM p/wyz I WE/WEA/PR I TM wyz 9:45-11:15 i wczesnoszkolnej 11:00 9:45-11:15 II WEPO 9:45-11:15 dr J. Kluczyńska 9:50-11:20 9:45-11:15 Wstęp do teologii mgr E. Byrtek dr Z. Paszta 9:45-11:15 Seminarium dyplomowe starokatolickiej Katechetyka (ćw.) Historia ruchu ekumenicznego mgr K. Kuczma mgr J. Prokopiuk III PSoc ks. dr A. Magruk prof. R. Nowakowska-Siuta I TL s III TL e II TM p/wyz Język łaciński dr E. Aleksiejuk Teologia Starego Testamentu Liturgika Seminarium magisterskie dr W. Konach 12:00 II TL e/p/s Animacja kulturalno-oświatowa; V Tp 10:30-12:00 III TL p I PSzTP/PSziDZ 11:30-13:00 Egzegeza Nowego 11:30-13:00 11:30-12:15 zajęcia hospitacyjno-praktyczne 11:30-13:00 Testamentu 11:25-12:55 I WE/WEA/PR 11:30-13:00 dr J. Kluczyńska 11:25-13:15 I TM p/s dr J. Sojka 11:30-13:00 Praca socjalna dr E. Aleksiejuk ks. prof. J. Tofiluk Dogmatyka 13:00 mgr E. Byrtek z wybranymi kategoriami ks. dr A. Magruk Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Filozofia religii (w.) 11:30-13:00 I TM e/wyz ks. dr A. Kuźma Katechetyka (ćw.) wspomaganych (w. + ćw.) Teologia pasterska w przedszkolu i w klasach I-III II TM p/wyz 13:15-14:00 Patrologia III TL e III Psoc III TL p II WEPO/WEA 13:45-14:30 dr W. Konach I TL p 12:15-13:45 Teologia Nowego dr J. Sojka 14:00 13:15-14:45 13:20-14:50 13:15-14:45 ks. prof. J. Tofiluk Testamentu Wstęp do teologii 13:15-14:45 Teologia porównawcza (w.) V T p/s ewangelickiej dr J. Kluczyńska dr R. Ernst-Milerska ks. prof. B. Milerski I TM p/s I TL e/prot Teoria i metodyka Systemy edukacyjne Kierunki pedagogiki 14:45-15:30 13:15-14:45 15:00 dr K. Dmitruk-Sierocińska pracy socjalnej (w.) na świecie dr S. Kwiatkowski prof. R. Nowakowska-Siuta współczesnej Źródła i nurty Diagnoza pedagogiczna (w.) I PSoc III WEPO/WEA/ PRiM Wprowadzenie Pedagogika porównawcza (w.) II WEPO/WEA/PRiM ks. dr A. Kuźma dr W. Konach teologii ewangelickiej I PSzTP/PSziDZ/WETP III PRiMp do psychologii (ćw.) II PSzTP/PSziDZ/WETP/PSK II PRiMp Prawo kanoniczne Egzegeza Nowego I TM wyz 14:15-15:45 (zajęcia w trybie blended learning) I PRiMp 15:00-16:30 I TM p Testamentu dr R. Kubicki 16:00 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:45-16:30 III TL p/s 14:15-15:45 Metody wychowania 15:00-16:30 mgr A. Jesionek-Khadka dr R. Ernst-Milerska w resocjalizacji (w.) dr S. Kwiatkowski ks. prof. J. Tofiluk ks. prof. B. Milerski Podstawy dydaktyki ogólnej (ćw.) dr J. Sojka 15:00-16:30 ks. dr A. Baczyński III PRiM/PRiMp ks. M. Koktysz Teoria i metodyka Psychologia Wychowanie w perspektywie Współczesne problemy I WE/WEA/PR Dogmatyka Katechetyka (ćw.) 16:45-18:15 17:00 Język hebrajski (w.) pracy socjalnej (ćw.) szkolna chrześcijańskiej (w.) pedagogiki religii i kultury I PRiMp II TL e/prot ks. dr A. Kuźma II TL p/s + III TL p/s I TL e/p/s I PSzTP/PSziDz/WETP II WEPO/WEA/PRiM II PSzTP/PSziDZ/WETP/PSK Patrologia I PSoc II PRiMp 16:45-18:15 16:45-18:15 I TM s/wyz 16:30-18:00 mgr J. Tarnowska 16:40-18:10 16:45-18:15 16:45-18:15 16:45-18:15 18:00 16:00-18:15 dr R. Ernst-Milerska 16:40-18:10 ks. dr A. Baczyński Sala gimnastyczna dr K. Dmitruk-Sierocińska dr A. Piejka dr S. Kwiatkowski Podstawy dydaktyki ogólnej (w.) Nauczanie religii mgr A. Jesionek-Khadka Terapia pedagogiczna w zakresie Pedagogika międzykulturowa (ćw.) Psychologia I PRiMp w nowych uwarunkowaniach kobiety Praca kuratora sądowego korekcji zachowań uczniów (ćw.) II PRiM/PRiMp kliniczna (w.) Podstawy dydaktyki funkcjonowania syst. edukacji 19:00 III PRiM/PRiMp I PSzTP/WETP II PSK II TL e/p/s Fakultet dla studentów I TL pedagogiki 18:30-20:00 18:25-19:55 18:25-19:55 18:25-19:55 18:25-19:55 18:45-20:15 18:25-19:55

3 08:00 mgr R. Rudnicka ks. dr D. Sawicki Sprawności językowe Historia Kościoła (w.) we wczesnym nauczaniu I TM p/s/wyz jezyka angielskiego 09:00 III WEA 8:00-9:30 abp prof. Jerzy Pańkowski bp J. Cieślar Seminarium magisterskie 8:00-9:30 ks. dr D. Sawicki Historia Kościoła V T p Homiletyka (w. + ćw.) powszechnego 10:00 I-II TM p/wyz mgr R. Rudnicka III TL p dr Z. Paszta I TL e/s/prot Język angielski 9:35-11:05 Światowe systemy alfabetyczne bp J. Cieślar 9:40-11:10 I WEA Homiletyka (ćw.) w zastosowaniu pedagogicznym 9:15-10:45 ks. prof. M. Michalski bp prof. W. Wysoczański Historia Kościoła III TL s Fakultet dla studentów Teologia fundamentalna Prawo wyznaniowe powszechnego (ćw.) 11:00 abp prof. Jerzy Pańkowski 9:40-11:10 10:20-11:05 pedagogiki dr W. Konach I TM s / V T s II TL e/p/s/prot I TM e Teologia zasadnicza Jezyk grecki (w. + ćw.) prof. B. Przedpełski II TM p mgr R. Rudnicka ks. dr D. Sawicki 9:45-11:15 I TL e/p/s/prot Starokatolicyzm 10:30-12:00 10:30-12:00 11:00-12:30 Język angielski Wspieranie zatrudnienia III TL s 12:00 11:20-12:05 II WEA oraz rehabilitacja osób 11:00-12:30 bp prof. W. Wysoczański niepełnosprawnych (ćw.) 11:20-12:50 Seminarium magisterskie dr J. Sojka ks. prof. M. Michalski 11:20-12:50 III PSoc prof. R. Leszczyński V T s Dogmatyka Działalność socjalna 11:15-12:00 Historia filozofii (w.) I-II TM s/wyz 13:00 II TL e/prot w tradycji chrześcijańskiej (w.) dr E. Aleksiejuk (średniowiecze) prof. T. Zieliński III Psoc Wprowadzenie ks. dr D. Sawicki prof. K.Wojciechowska I TL e/p/s/prot Struktura i podstawy 12:05-13:35 12:15-13:45 do pedagogiki Historia Autokefalicznych Egzegeza Nowego 12:45-14:15 prawne oświaty 12:15-13:45 I PSoc Kościołów Prawosławnych Testamentu II WEPO/WEA bp prof. W. Wysoczański 14:00 (w. + ćw.) III TL e/prot Homiletyka (w.) 12:55-14:25 II TL p 13:15-14:45 III TL s prof. A. Kluczyński 13:00-14:30 Wstęp do Starego dr K. Dmitruk-Sierocińska 12:15-13:45 13:40-14:25 15:00 Testamentu Projektowanie, dokumentowanie dr E. Aleksiejuk prof. R. Leszczyński prof. T. Zieliński I TL e/prot i ewaluacja procesu Metodyka pracy ks. dr D. Sawicki Wybrane zagadnienia Prawo rodzinne ks. prof. M. Michalski dydaktyczno-wychowawczego pedagoga przedszkola Historia Kościoła (ćw.) filozofii i opiekuńcze Teologia duchowości 14:30-16:00 II WEPO/WEA I WETP I TM p/s/wyz I WE/WEA/PR/PSoc II PSzTP/PSziDz/ III TL s / I TM wyz 16:00 WETP/PSK mgr M. Frica 15:00-16:30 15:00-16:30 14:00-15:30 14:35-16:05 (co dwa tygodnie) ks. dr D. Sawicki 14:30-16:00 Technologia informacyjna od Człowiek - kim jestem I WE/WEA/PR dr K. Dmitruk-Sierocińska mgr D. Danielik-Kowalska dr Z. Paszta ks. prof. M. Michalski i dokąd zmierzam prof. A. Kluczyński 17:00 Pedagogika przedszkolna Metodyka Współczesne problemy Etyka filozoficzna 15:00-16:30 Fakultet dla studentów Wstęp do Starego 16:15-17:45 i wczesnoszkolna (w.) wczesnego nauczania społeczeństw I TM e/p/s/wyz pedagogiki Testamentu I WETP jezyka angielskiego (ćw.) wielokulturowych dr E. Aleksiejuk I TL e/prot II WEA I PSzTP/PSziDZ/PSK 16:15-17:45 Reedukacja 16:40-18:10 7, 14, :00 16:45-18:15 16:40-18:10 18, :40-18:10 II PSzTP/WETP mgr E. Sojka Język angielski gr. 2 prof. M. Kielar (co dwa tygodnie) 16:05-17:35 19:00 I TL e/p/s/prot Seminarium magisterskie od I WE/PR/PSoc I PSK (od ) 16:40-19:55 18:15-19:45 18:20-19:50 (15 minut przerwy) ŚRODA

4 CZWARTEK I II III IV V VI METROPOLIA IX X XI 08:00 prof. E. Czykwin ks. dr A. Baczyński Teologia dogmatyczna Seminarium III TL p 09:00 magisterskie 8:00-9:30 Sala KTE dr H. Vorozhko Metodyka zajęć artystycznych metrop. prof. Sawa ks. prof. M. Uglorz (muzyka, plastyka, technika) II PSzTP/PSziDZ Teologia dogmatyczna prof. T. Zieliński Wstęp do Nowego 10:00 we wczesnej edukacji dziecka mgr R. Rudnicka I TM p Konwersatorium teologiczne Testamentu III WEPO/WEA Język angielski (co dwa tygodnie) w języku angielskim I TL e/prot (co 2 tygodnie) II WEA od :30-11:00 dr J. Koleff-Pracka V T e / I TM e od Mediacje 9:45-11:15 11:00 9:45-11:15 8:00-11:15 metrop. prof. Sawa abp dr J. Kostiuczuk w pracy z rodziną 9:55-11:25 9:45-11:15 Teologia dogmatyczna (ćw.) Teologia moralna III PSoc mgr M. Frysz mgr A. Mużdżak kurs zaawansowany III TL p/s mgr W. Winiarska ks. prof. M. Uglorz mgr E. Byrtek Lektura tekstów Lektura tekstów mgr R. Rudnicka V Tp / II TM p 10:50-12:20 Lektura tekstów teologicznych Teologia Nowego 12:00 Wychowanie fizyczne teologicznych teologicznych Fonetyka praktyczna (ćw.) 11:00-12:30 w języku rosyjskim Testamentu i edukacja zdrowotna w języku angielskim w języku niemieckim I WEA 11:10-12:40 dr J. Koleff-Pracka I TM e/p/s/wyz kurs monograficzny w przedszkolu i klasach I-III I TM e/p/s/wyz I TM e/p/s/wyz abp dr J. Kostiuczuk Mediacje w Kościele V T e / I TM e III WEPO/WEA dr E. Bednarz 11:30-13:00 Seminarium dyplomowes Fakultet dla studentów 11:30-13:00 13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 Pedagogika III TL p/s II-III TL e / I TM e 12:55-14:25 11:30-13:00 etapów edukacyjnych mgr A. Walczak dr I. Kochan mgr M. Frysz mgr A. Mużdżak I TL e/p/s/prot Wprowadzenie 12:45-14:15 12:30-14:00 ks. prof. M. Uglorz Technologie informacyjne Wiedza o krajach Konwersatorium teologiczne do socjologii (ćw.) Egzegeza Nowego Testamentu 14:00 w pracy ucznia i nauczyciela anglojęzycznych (ćw.) w języku niemieckim 13:00-14:30 I WE/WEA/PR/PSoc ks. dr A. Baczyński kurs zaawansowany III WEPO/WEA II WEA V T e / I TM e Teologia dogmatyczna mgr J. Betlejko I TM e dr R. Bodarski 13:15-14:45 II TL p Wstęp do Starego 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 Wspólczesne problemy Testamentu abp dr J. Kostiuczuk 14:55-16:25 15:00 dr E. Bednarz pedagogiki dorosłych (w.) mgr E. Byrtek 14:45-16:15 I TL p/s Teologia moralna bp prof. M. Hintz Metodyka pracy dr I. Kochan dr J. Koleff-Pracka II PSzTP/PSziDZ/WETP/PSK Biomedyczne podstawy dr I. Kochan II TM p Etyka (w.) pedagoga szkolnego Pedagogika społeczna (w.) (bl. l.) Mediacje rówieśnicze rozwoju i wychowania 14:45-16:15 Seminarium magisterskie III TL e w szkole podstawowej II WEPO/WEA/PRiM I PSK 15:00-16:30 I WE/WEA/PR/PSoc I WETP Teologia moralna/etyka Pokój profesorski 16:00 I PSzTP/PSziDz II PRiMp I PRiMp II TM wyz 15:00-16:30 (co dwa tygodnie - od ) 15:00-16:30 dr K. Dmitruk-Sierocińska 15:50-17:20 mgr A. Walczak 15:00-16:30 15:00-16:30 Projektowanie edukacyjne (ćw.) 15:00-16:30 14:30-16:00 Socjologia wychowania mgr M. Popławski prof. E. Czykwin II PSzTP/WETP dr J. Koleff-Pracka III WEPO/WEA/PRiM/ 17:00 Technologia informacyjna bp prof. M. Hintz dr R. Bodarski dr A. Piejka Etyka w pracy nauczyciela (w.) ks. M. Koktysz III PRiMp I PRiMp Seminarium magisterskie Andragogika (ćw.) Metodologia (co dwa tygodnie) Seminarium mgr J. Pawluczuk I PSzTP/PSziDZ/WETP Język hebrajski (ćw.) V T e II PRiM/PRiMp badań społecznych od dyplomowe Egzegeza Nowego Testamentu I TL e/p/s 15:00-16:30 16:45-18:15 I-II TM e/wyz III PRiM/PRiMp Kuria biskupia Kościoła kurs zaawansowany 17:25-18:10 18:00 16:40-18:10 I PSK 16:45-18:15 Polskokatolickiego I TM s 16:15-17:45 dr R. Kubicki dr K. Dmitruk-Sierocińska 16:35-18:05 16:45-18:15 mgr A. Walczak Patologie społeczne Wprowadzenie dr J. Koleff-Pracka (co dwa tygodnie) mgr J. Pawluczuk bp prof. W. Wysoczański 16:30-18:00 Współczesne problemy III WEPO/WEA/PSoc do pedagogiki bp prof. M. Hintz Profilaktyka uzależnień od Wstęp do Nowego dr R. Kubicki Teologia dogmatyczna (w.) klas zróżnicowanych 19:00 wczesnoszkolnej (w.) Dogmatyka II PRiM/PRiMp Testamentu Patologie społeczne I TM s kulturowo i językowo (w.) 16:45-18:15 I PRiMp I TM e/wyz 16:45-20:00 I TL p/s III PRiM/PRiMp I WETP 18:20-19: :45 18:30-20:00 18:10:18:55 (przerwa 15 min.) 18:20-19:50 18:30-20:00 18:15-19:45

5 PIĄTEK 08:00 ks. dr A. Szymaniuk Historia Kościoła I TL p 09:00 8:00-9:30 ks. dr A. Szymaniuk mgr Oksana Velyka ks. dr D. Chwastek 10:00 Historia Kościoła Język ukraiński dr W. Platajs dr J. Lewczuk Seminarium dyplomowe w Polsce (i PAKP) II TL p Polityka społeczna Psychologia III TL e V Tp etapów edukacyjnych 10:00-10:45 III PSoc I TL e/p/s 9:45-11:15 11:00 10:00-11:30 9:50-11:20 9:45-11:15 ks. dr D. Chwastek ks. dr A. Szymaniuk Świat religii monoteistycznych: Literatura staroruska (w.) dr W. Platajs dr J. Lewczuk judaizm, chrześcijaństwo, islam - 12:00 V T p ks. mgr Piotr Dróżdż prof. M. Kowalczyk-Marcjan Praca z młodzieżą Psychologiczne podstawy podstawowe zagadnienia i pojęcia Fakultet dla studentów ks. mgr Mateusz Szymkiewicz trudną (ćw.) rozwoju człowieka Fakultet dla studentów V T e mgr Halina Guzowska Seminarium III PSoc I PSoc pedagogiki Mariawityzm dyplomowe 13:00 11:40-13:10 Fakultet dla studentów 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 I TL s III WEPO/WEA 11:30-13:00 dr W. Platajs 14:00 (co dwa tygodnie) Aksjologia od pracy socjalnej I PSoc 15:00 11:30-14:45 13:30-15:00 prof. M. Kowalczyk-Marcjan dr K. Szafrańska Seminarium Socjoterapia 16:00 magisterskie II PSzTP/WETP II PSK mgr B. Fliszkiewicz Podstawy ekonomiii oraz teorii 15:00-16:30 (co dwa tygodnie) organizacji i zarządzania dr J.Kluczyńska 17:00 od I PSoc mgr E. Ferenc-Lech Teoretyczne podstawy Elementy logopedii pracy socjalnej 15:00-18:15 16:00-17:30 dla nauczycieli (w.) II PSK mgr M. Wenta II PSzTP/WETP 18: (co dwa tygodnie) Sala gimnastyczna 2, od , 13, mężczyźni 11, 18, :00-19:15 19:00 16:45-19:15 I TL (15 minut przerwy) 16:00-20:30

6 SOBOTA 08:00 SALA NR I SALA NR II SALA NR II SALA NR V SALA NR VI ZAJĘCIA Pokój profesorski W TERENIE mgr E. Sojka dr A. Piejka dr W. Platajs dr H. Tranda 09:00 Język angielski Wprowadzenie do pedagogiki Pedagogika społeczna - Animacja kulturalno-oświatowa zajęcia hospitacyjno-praktyczne II PRiMp I PRiMp zajęcia hospitacyjno-praktyczne 10:00 I PRiMp I PSK :00 8:30-12:30 9:00-13:00 9:15-12:30 9:00-14:00 (przerwa 30 minut) 12:00 dr R. Kubicki mgr J. Pawluczuk mgr E. Sojka Prewencja patologii 13:00 Elementy antropologii biblijnej Język angielski mgr A. Walczak i zagrożeń społecznych w literaturze polskiej I PRiMp Wprowadzenie I PSK Fakultet dla studentów 14:00 pedagogiki do socjologii (ćw.) : I PRiMp 13:00-17:00 13:00-16:15 16:00 13:30-20:00 mgr S. Grzegorzewska dr W. Platajs 17:00 Animacja społeczna Projekt wychowawczy I PSK I PRiMp 18:00 19: w Aud. IV 16:45-20:00 15:45-19:45 12:45-14:15

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2)

Study Program: 2016/ /20 Family studies Level of study: Bachelor's degree (3); Master's degree (2) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH PLAN STUDIÓW 2018/19 [2019-20] Nauki o rodzinie Poziom studiów: licencjackie (3 lata); magisterskie (2 lata) Faculty of Theology University of Silesia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego Wydział Pedagogiczny UW Studia drugiego stopnia Programy kształcenia Moduł nauk pedagogicznych Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Liczba ECTS: 10 Godziny - nakład pracy studenta:

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212 Parzysty 05.10.2015; 19.10.2015; 02.11.2015; 16.11.2015; 30.11.2015; 14.12.2015; 11.01.2016 Poniedziałek 1 I rok gr 1 I rok gr 2 II rok gr 1 O II rok gr 2 E III rok gr 1 O III rok gr 2 O Metody terapii

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia ROZKŁAD ZAJĘĆ wersja: 1.6 z dnia 30 X Profilaktyka społeczna i resocjalizacja PONIEDZIAŁEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Warsztaty: muzyka, sport z metodyką 30

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

GODZINY PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU

GODZINY PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU ROZKŁAD ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018, SEMESTR LETNI STUDIA STACJONARNE. KIERUNKI: TEOLOGIA I NAUKI O RODZINIE Cyfra arabska oznacza rok studiów. Litera przy cyfrze kierunek albo specjalność: T K, specjalność

Bardziej szczegółowo

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze letnim 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne Lp. Nazwisko wykładowcy Przedmiot Termin egzaminu zaliczenia Sala 1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ

Dr hab. Elżbieta Sałata. Dr hab. Anna Zamkowska. dr hab. Henryk Bednarczyk. Prof. K. Przybycień. Dr hab. Grzegorz KIEDROWICZ Seminarium magisterskie Pedagogika II stopień, sem. 3, sem. Dr hab. Elżbieta Sałata 11.02 godz. 9-10, s. 805 Podstawy pedagogiki specjalnej w pracy socjalnej, Praca socjalna, sem. 3, wykł Podstawy pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo