PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski"

Transkrypt

1 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p 8:20-9:50 8:00-9:30 dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 II TL s / IV T s ks. prof. J. Tofiluk mgr M. Frysz bp prof. Jerzy Pańkowski prof. A. Kluczyński mgr W. Winiarska 8:50-10:20 10:00 prof. W. Wołosiuk Filozofia religii Język angielski Teologia pasterska Dzieje biblijnego Izraela Język rosyjski Język SCS (rosyjska) II TL e/p/s II TL e/p/s ks. mgr A. Gontarek I TL p IV T p / II TM p II WEPO/PRiM/PSoc I TM p I TL e/s II WEPO/PRiM/PSoc Liturgika IV T s 11:00 9:45-11:15 10:00-11:30 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 10:25-11:55 prof. A. Kluczyński mgr A. Mużdżak prof. W. Wołosiuk ks. prof. J. Tofiluk/ mgr M. Frysz bp prof. Jerzy Pańkowski prof. M. Kielar dr R. Bodarski mgr W. Winiarska Egzegeza Starego Testamentu Lektura tekstów teologicznych Język SCS abp dr Jakub Kostiuczuk Język angielski Seminarium Metody badań pedagogicznych Pedagogika pracy Język rosyjski ks. mgr A. Gontarek prof. B. Przedpełski (kurs zaawansowany) w języku niemieckim 12:00 Seminarium magisterskie I TL e/p/s / magisterskie I TL e/p/s Teologia pastoralna Teologia starokatlicka III TL e / IV T e I TM p/wyz II TL p IV-V T p / I-II TM p/wyz I WE/PR IV-V T p / I-II TM p/wyz II WEPO/WEA/PRiM III WEPO/PRiM/PRO I WE/PR III TL s / V T s w języku niemieckim IV T s 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:35-13:05 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 12:00-13:30 13:00 12:00-13:30 prof. M. Kielar mgr A. Mużdżak bp dr A. Korczago bp prof. Jerzy Pańkowski prof. K. Wojciechowska mgr K. Kupiszewska-Grzybowska ks. mgr A. Gontarek Kierunki Język niemiecki Homiletyka Liturgika Egzegeza Nowego Testamentu Emisja głosu dr W. Konach Liturgika prof. B. Przedpełski współczesnej humanistyki II TL e/p/s (kurs rozszerzony) (w. + ćw.) III WEPO Egzegeza (kurs rozszerzony) Patrologia i nauk społecznych 14:00 II WEPO/PRiM III TL e / IV T e II TM p I TM wyz Nowego Testamentu V T s IV T s II PSoc 13:10-14:40 III TL p/s 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 13:40-15:10 13:35-15:05 13:15-14:45 13:35-15:05 15:00 mgr A. Mużdżak bp dr A. Korczago prof. K. Wojciechowska mgr K. Kupiszewska-Grzybowska ks. mgr A. Gontarek prof. J. Maciuszko prof. M. Kielar Translatorium pedagogiczne Egzegeza Nowego Testamentu Emisja głosu prof. A. Kluczyński Teologia Nowego Historia dogmatów Seminarium magisterskie w języku niemieckim (w. + ćw.) II TL e/p/s / IV T e/p/s /mgr M. Koktysz Testamentu (w.) II PSK mgr M. Popławski I PSzDZ/PSzTP/PSK/WETP Duszpasterstwo mjr J. Paszta I TM wyz Język hebrajski (ćw.) III TL s III TL e 16:00 Technologia informacyjna Praca z młodzieżą (co 2 tygodnie) I TL e/s 15:00-16:30 II PSoc 15:00-16:30 V T e niedostosowaną społecznie 15:00-16:30 15:15-16:45 15:10-16:40 III PRiM/PRO 15:10-16:40 15:15-16:45 16:00-17:30 mgr K. Kupiszewska-Grzybowska prof. M. Piotrowski ks. mgr A. Gontarek ks dr A. Aleksiejuk 17:00 Język polski 14:55-18:05 16:00-17:30 Praca z uczniem zdolnym prof. J. Maciuszko prof. K. Wojciechowska Śpiew kościelny Katechetyka dla obcokrajowców (przerwa 10 minut) I PSzTP/WETP Historia kultury polskiej cz.1 Egzegea Nowego V T s III TL p/s / IV T p/s WP + WT Fakultet dla studentów Testamentu 16:40-18:10 pedagogiki (w. + ćw.) 16:50-18:20 16:50-18:20 18:00 16:40-18:10 III TL e / IV T e prof. M. Piotrowski 16:50-18:20 ks dr A. Aleksiejuk Seminarium magisterskie 16:50-18:20 Bioetyka I WETP II PSK 19:00 * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia) PONIEDZIAŁEK 18:15-19:45 18:25-19:55 Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: WE - Wczesna edukacja (I) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) PR - Pedagogika resocjalizacyjna (I) PSzDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II) T - studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III) WETP - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (I-II) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz PRO - Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńcza (III) PSoc - Praca socjalna w służbach społecznych (II-III) e - specjalizacja teologia ewangelicka wyz - specjalizacja teologia tradycji wyznaniowych WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-II) p - specjalizacja teologia prawosławna PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących (I-II) s - specjalizacja teologia starokatolicka prot - specjalizacja teologia protestancka

2 WTOREK 08:00 mgr E. Aleksiejuk dr R. Bodarski mgr J. Prokopiuk prof. J. Ostapczuk Animacja Pedagogika Egzegeza Starego dr Z. Paszta Język grecki kulturalno-oświatowa. pracy Testamentu Symbolika mgr A. Jesionek-Khadka (w. + ćw.) Zajęcia hospitac.-prakt. I PSzDZ (kurs zaawansowany) IV T e / II TM wyz Teoria i metodyka II TL e/p/s 09:00 I WE/WEA/PR IV T p / I TM p/wyz pracy socjalnej (ćw.) 8:00-9:30 8:00-9:30 8:00-9:30 8:20-9:50 II PSoc 8:10-9:40 mgr K. Kuczma mgr E. Aleksiejuk dr R. Bodarski abp prof. Jeremiasz mgr E. Byrtek dr J. Kluczyńska 9:00-10:30 prof. B. Przedpełski dr H. Tranda 10:00 Język łaciński Zajęcia Psychopedagogika Seminarium magisterskie Katechetyka Diakonia Wstęp do Wprowadzenie do korekcyjno-kompensacyjne pracy i organizacji IV-V T p III TL e / IV T e mgr A. Jesionek-Khadka Nowego Testamentu pedagogiki I TL e/p/s w przedszkolu i klasach I-III III PSoc I-II TM p/wyz II TL e 9:55-11:25 Praca socjalna w DPS II TL s I WE/PR/WEA II WEPO/WEA II PSoc 11:00 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 dr W. Konach 9:45-11:15 9:45-11:15 Teologia Nowego 10:40-11:25 mgr K. Kuczma mgr E. Aleksiejuk dr J. Kluczyńska abp prof. Jeremiasz mgr E. Byrtek Testamentu prof. B. Przedpełski prof. J. Ostapczuk prof. R. Nowakowska-Siuta Język łaciński Metody aktywizujące Praca socjalna Liturgika Katechetyka V T p / II TM p/wyz dr K. Dmitruk-Sierocińska Teologia NT Wstęp ogólny do Seminarium magisterskie 12:00 i pedagogika zabawy z wybranymi kategoriami (kurs rozszerzony) 11:30-13:00 Terapia pedagogiczxna (wykład monogr.) Pisma Świętego II TL e/p/s w pracy przedszkolnej wspomaganych IV T p / I TM p III TL e / IV T e dziecka V T s I TM wyz II PSzTP i wczesnoszkolnej III PSoc dr W. Konach II PSzDZ 11:25-12:55 II WEPO/WEA 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 Egzegeza NT 11:30-13:00 11:25-12:55 11:30-13:00 11:30-13:00 IV T p/s / I TM p :00 dr Z. Paszta mgr A. Jesionek-Khadka abp prof. Jeremiasz prof. E. Czykwin 13:10-14:40 dr J. Kluczyńska mgr J. Prokopiuk mgr E. Byrtek Historia Orgazniowanie społeczności Teologia zasadnicza dr J. Lewczuk Teoria i metodyka Egzegeza Starego Edukacja zdrowotna ruchu ekumenicznego lokalnej oraz zasady funkcj. I TL p Współczesne prof. R. Nowakowska-Siuta Wprowadzenie do pracy socjalnej (w.) Testamentu 14:00 II TM p/wyz samorządu terytorialnego problemy socjologii Teoria wychowania psychologii II PSoc III TL p / II TL s III PRiM III PSoc 13:10-13:55 I WE/WEA/PR/PRiMp I WE/WEA/PR I TM wyz 13:10-13:55 13:10-13:55 II PSzDZ/PSzTP/WETP od :15-14:45 13:10-14:40 13:00-14:30 13:15-14:45 dr J. Lewczuk co 2 tygodnie zamiennie z: 15:00 dr H. Tranda Psychologia kliniczna co 2 tygodnie dr Z. Paszta prof. B. Przedpełski ks. prof. B. Milerski ks. dr A. Baczyński Pedagogika ogólna mgr A. Maksymiuk II WEPO/WEA Wprowadz. do pedagogiki Wstęp do teologii Podstawy pedagogiki Historia sztuki Pedagogika przedszkolna II PSoc/PRiM/PRiMp od międzykulturowej starokatolickiej religii Fakultet dla studentów I PSzDZ/PSK i wczesnoszkolna z el. od I WE/WEA/PR/PRiMp I TL s II TL e/p/s WT 16:00 pedagogiki specjalnej co 2 tygodnie zamiennie z: 13:15-16:30 od Teologia starokatolicka 15:00-16:30 II WEPO/WEA dr R. Bodarski 15:00-16:30 I TM wyz 14:45-16:15 14:50-16:20 (od ) Andragogika (w.) 14:45-16:15 dr W. Konach co 2 tygodnie II PSoc/PRiM/PRiMp prof. M. Jędrzejko prof. E. Czykwin mgr E. Aleksiejuk ks. dr A. Baczyński 17:00 Język grecki od Pedagogika społeczna Wprowadzenie Archeologia (w. + ćw.) 14:30-17:45 I PSzDZ/PSzTP do socjologii Reedukacja chrześcijańska I TL e/p/s/prot 15:00-18:15 PSK/WETP I WE/WEA/PR IV T p / II TM p I PRiMp II PSzTP/WETP 18:00 16:25-17:55 16:40-18:10 co 2 tygodnie zamiennie z: 16:30-18:00 prof. M. Kielar dr H. Tranda co 2 tygodnie Metody badań Animacja pedagogicznych kulturalno-oświatowa. od :00 II PRiMp Zajęcia hospitac.-prakt. I PRiMp 16:40-19:55 18:20-19:50 16:40-19:55

3 ŚRODA 08:00 mgr R. Rudnicka Język angielski ks. prof. J. Tofiluk ks. dr D. Sawicki dr Z. Paszta Teologia ikony II TL e/p/s Działalność pożytku Kościoły wobec 09:00 IV T p / I TM p II WE/PR/PSoc prof. B. Przedpełski publicznego i wolontariat tożsamości narodowej II TM p/wyz bp J. Cieślar Seminarium dyplomowe III Psoc Fakultet dla studentów (fakultet dla Historia Kościoła 8:00-9:30 III TL s pedagogiki V T e i IV T s) 9:15-10:00 8:55-10:25 10:00 8:30-10:00 I TL e/s/prot mgr R. Rudnicka 9:15-10:45 Język angielski ks. dr D. Sawicki bp prof. W. Wysoczański 9:15-10:45 II WEA prof. B. Przedpełski System prawny i struktura Prawo wyznaniowe 00:00 Teologia moralna organizacyjna pomocy V T e/p/s 11:00 prof. R. Leszczyński 9:45-11:15 szczegółowa społecznej II TM p/wyz ks. dr D. Sawicki III TL s II Psoc prof. T. Zieliński prof. J. Maciuszko Logika i teoria poznania Homiletyka mgr R. Rudnicka 10:50-12:20 10:05-10:50 10:30-12:00 Prawo rodzinne Historia Kościoła Język angielski 12:00 i opiekuńcze ks. prof. M. Michalski II TL e/s/prot I TL e/p/s/prot IV T p / I TM p/wyz prof. B. Przedpełski bp prof. W. Wysoczański III WEPO/PRO Teologia porównawcza I WEA Starokatolicyzm bp J. Cieślar Prawo kanoniczne IV T s / II TM wyz 11:30-13:00 10:55-13:10 11:00-12:30 III TL s Historia dogmatów V T s 11:30-13:00 11:30-13:00 (ćw.) 13:00 12:10-13:40 prof. R. Leszczyński ks. dr D. Sawicki 12:25-13:55 III TL e 12:10-13:40 prof. T. Zieliński prof. M. Piotrowski Historia filozofii Historia Kościoła 12:00-12:45 Prawo rodzinne i opiekuńcze Metodyka edukacji (starożytność) prof. B. Przedpełski bp prof. W. Wysoczański II PSoc matematycznej we wczesnej II TL p Teologia duchowości Seminarium 14:00 ks. dr A. Szymaniuk edukacji dziecka I TL e/p/s/prot III TL s magisterskie 13:15-14:00 Historia Kościoła III WEPO 12:40-14:10 II TM wyz IV-V T s IV T p 13:15-14:45 13:20-14:40 I TM p/wyz 14:00-15:30 13:45-15:15 15:00 14:30-16:00 ks. prof. M. Michalski prof. T. Zieliński prof. R. Leszczyński prof. A. Kluczyński ks. dr A. Kuźma Historia filozofii Prawo oświatowe Wybrane zagadnienia Teologia Starego Prawo kanoniczne prof. E. Czykwin II PSzDZ/PSzTP/WETP filozofii Testamentu I TM p Socjologia mgr A. Demczuk II TL e/p/s/prot I WE/WEA/PR III TL e / IV T e wychowania 16:00 (co 2 tygodnie) 15:30-16:15 15:00-16:30 od :00-16: II PSK BHP i ergonomia ks. dr A. Kuźma mgr M. Popławski ks. prof. M. Michalski 15:00-16:30 prof. A. Kluczyński Patrologia (co 2 tygodnie) 17:00 Technologia informacyjna Podstawy filozofii Język hebrajski I TL p od II TL e/p/s/prot Zajęcia dla WP i WT I PSzDZ/PSzTP/PSK mgr Wioletta Gębska (w.) /WETP Biblioterapia I TL e/s 16:30-18:00 15:35-18:50 mgr J. Tarnowska 16:40-18:10 II PSzTP/WETP 16:40-18:10 18:00 (od ) 16:40-18:10 ks. dr A. Kuźma Sala gimnastyczna dr D. Jankowska (co 2 tygodnie) prof.. M. Kielar prof. A. Kluczyński Patrologia Seminarium magisterskie od Metodologia Wstęp do I TM p/wyz kobiety 16:00-19:55 badań społecznych Starego Testamentu 19:00 II PSzDz 16:40-19:55 I PSzDZ/PSzTP/WETP I TL e/prot 18:20-19:50 I TL/WE/PR/WEA PRiMp (przerwa 10 minut) 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:45-20:15

4 CZWARTEK I II III IV V VI VII METROPOLIA IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr E. Bednarz mgr J. Betlejko mgr R. Rudnicka ks. dr A. Baczyński prof. E. Czykwin Teologia Starego Język angielski Teologia dogmatyczna Podstawy pedagogiki Testamentu III TL p Seminarium dla nauczycieli IV T s / V T p II WEA 8:00-9:30 magisterskie 09:00 prof. J. Slawik (zajęcia w Metopolii) Egzegeza Starego I TL e/p/s/prot 8:10-9:40 8:00-9:30 I PSzDZ/PSzTP Testamentu metrop. prof. Sawa ks. prof. Marek Uglorz II TL e / II TL prot 8:00-10:15 dr I. Kochan dr Z. Paszta mgr J. Betlejko mgr R. Rudnicka Teologia dogmatyczna (co dwa tygodnie) 10:00 Teologia Pedagogika opiekuńcza Źródła religii Teologia Starego Język angielski IV T p / I TM p od abp dr Jakub Kostiuczuk Nowego Testamentu 9:00-10:30 (w. + ćw.) monoteistycznych Testamentu 9:30-11:00 Administracja Kościelna III TL e/prot / IV T e dr J. Koleff-Pracka II WEPO/WEA Fakultet dla studentów III TL p/s I WEA (zajęcia w Metropolii) V T p / II TM p Diagnoza i pomoc pedagogiki 8:00-11:15 11:00 9:45-11:15 w środowisku 9:40-12:05 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 metrop. prof. Sawa (przerwa 15 min) 10:10-10:55 wielokulturowym Teologia dogmatyczna prof. T. Zieliński mgr R. Rudnicka II PSoc dr I. Kochan mgr J. Betlejko abp dr Jakub Kostiuczuk ks. prof. Marek Uglorz (kurs zaawansowany) mgr M. Frysz mgr A. Mużdżak mgr W. Winiarska Konwersatorium teologiczne Język angielski Superwizja Wstęp do Starego Teologia moralna Wstęp do Nowego V T p / II TM p Lektura tekstów teologicznych Język niemiecki Lektura tekstów teologicznych 12:00 w języku angielskim I TL e/p/s 11:10-12:40 w pracy socjalnej Testamentu III TL p Testamentu 11:05-12:35 w języku angielskim I TL e/p/s w języku rosyjskim IV-V T e I WE/PR III Psoc (Księgi Deuterokanoniczne) II TL e/prot (zajęcia w Metropolii) I TM p/wyz I WE/PR I TM p/wyz dr J. Koleff-Pracka 12:15-13:00 II TL p 11:20-12:50 11:25-12:55 11:30-13:00 11:30-13:00 Diagnoza i wsparcie 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 mgr J. Betlejko 13:00 pedagogiczne w środowisku dr I. Kochan abp dr Jakub Kostiuczuk dr K. Dmitruk-Sierocińska Ochrona własności bp prof. M. Hintz dr Z. Paszta wielokuturowym Wybrane zagadnienia prof. J. Ostapczuk Teologia moralna/etyka Pedagogika przedszkolna prof. A. Legucka ks. prof. Marek Uglorz intelektualnej Etyka (w.) Historia religii (warsztaty metodyczne) gerontologii Seminarium dyplomowe i wczesnoszkolna z elementami Migracje i pomoc Teologia Nowego I WE/WEA III TL e I TM p/wyz III PRiM III Psoc III TL p IV T p / II TM p/wyz pedagogiki specjalnej migrantom Testamentu (od ) 14:00 13:15-14:00 12:45-14:15 II WEPO/WEA II PRiM/PSoc (wykład monograiczny) I PR 13:10-14:40 13:15-14:45 13:10-14:40 13:05-14:35 13:10-13:55 ks. dr A. Baczyński V T e (od ) bp prof. M. Hintz Teologia dogmatyczna 13:05-14:35 13:10-14:40 13:05-13:50 Etyka (w.) mgr J. Pawluczuk dr J. Koleff-Pracka dr I. Kochan dr S. Kwiatkowski dr A. Piejka abp dr Jakub Kostiuczuk II TL p 15:00 IV T e Ewangeliczne motywy Mediacje w pracy nauczyciela Wprowadzenie do pedagogiki Pedeutologia Pedagogika międzykulturowa 14:45-16:15 mgr E. Byrtek mgr A. Mużdżak ks. dr A. Aleksiejuk 14:10-14:55 w literaturze polskiej I PSzDz/PSzTP/WETP opiekuńczej II PSziDZ/PSzTP/WETP II PRiM/PRiMp (zajęcia w Metropolii) Etyka Konwersatorium teologiczne Poradnictwo rodzinne Fakultet dla studentów I WE/WEA/PR/PRiMp Fakultet dla studentów w pracy pedagoga w języku niemieckim I PSK bp prof. M. Hintz pedagogiki 14:40-16:10 (co 2 tygodnie) 15:00-16:30 15:00-16:30 pedagogiki bp prof. W. Wysoczański II PSK IV-V T 16:00 Dogmatyka 14:50-16:20 od :40-16:10 Teologia dogmatyczna (w.) 15:00-16:30 III TL e dr J. Koleff-Pracka dr S. Kwiatkowski prof. A. Legucka II TL s / IV T s 15:00-16:30 15:00-16:30 I TM wyz dr K. Dmitruk-Sierocińska Mediacje 15:00-16:30 Współczesne problemy Problemy bezpieczeństwa dr E. Bednarz 9:30-11:00 ks. dr A. Aleksiejuk Metodyka edukacji w pracy z rodziną psychologii we współczesnym świecie Pedagogika specjalna (zajęcia w Kurii biskupiej mgr E. Byrtek mgr J. Pawluczuk Katechetyka 17:00 15:00-16:30 przyrodniczej i społecznej III PSoc dr A. Piejka II PSziDZ/PSzTP Fakultet dedykowany I PSzTP/WETP ul. Wilcza 31) Biomedyczne podstawy Teologia Nowego Testamentu II TL e/p/s/ we wczesnej edukacji dziecka Wprowadzenie do pedagogiki /PSK/WETP II PRiM/PRiMp rozwoju i wychowania III TL p bp prof. M. Hintz III WEPO 16:15-17:45 I PRiMp 16:25-17:55 II WEA 16:40-18:10 Seminarium 16:30-18:00 16:40-18:10 16:40-18:10 16:35-18:05 18:00 magisterskie mgr J. Betlejko 16:40-18:10 dr E. Bednarz 16:45-18:15 IV-V T e / I-II TM wyz dr S. Kwiatkowski Wstęp do Starego Testamentu prof. M. Piotrowski prof. A. Legucka Terapia pedagogiczna mgr J. Pawluczuk 16:40-18:10 Wprowadzenie do I TL p/s dr B. Taradejna Metodyka pracy pedagoga Migracje i pomoc i wspomaganie rozwoju Wstęp do Nowego psychologii Teoretyczne podstawy szkolnego w szkole średniej migrantom dziecka Testamentu 19:00 I PRiMp 17:50-19:20 pracy socjalnej II PSziDZ/PSzTP/WETP II PRiMp I PSzTP/WETP II TL p II PSK 18:20-19:50 (co 2 tygodnie) 18:20-19:50 18:20-19:50 18:05-19:35 18:15-19:45 18:20-19:50

5 PIĄTEK 08:00 ks. dr A. Szymaniuk ks. prof. M. Bendza mgr E. Ferenc-Lech Historia Historia Kościoła Kształcenie literackie Autokefalicznych (kurs rozszerzony) dzieci i młodzieży Kościołów V T p / II TM p III WEPO/PRO 09:00 Prawosławnych 8:00-8:45 III TL p 8:00-9:30 8:00-9:30 ks. prof. M. Bendza dr J. Sojka Historia Kościoła mgr E. Ferenc-Lech Wstęp do teologii 10:00 ks. dr A. Szymaniuk w Polsce ks. dr D. Chwastek Metodyka edukacji dr R. Kubicki ewangelickiej Historia Kościoła V T p Filozofia religii polonistycznej Diagnoza i wsparcie I TL e dr J. Lewczuk Powszechnego w kształc. zintegrowanym pedagogiczne w resocj.: Źródła i nurty DYŻUR (Soborów Powszechnych) 8:50-10:20 IV T e/s III WEPO warsztaty metodyczne teologii ewangelickiej PSYCHOLOGA dr J. Sojka 11:00 I TL p III PRiM/PRO I TM wyz od Dogmatyka (ćw.) 9:45-11:15 ks. prof. M. Bendza 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 dr W. Platajs (co dwa tygodnie) III TL e Język ukraiński Praca 9:45-11:15 III TL p ks. dr D. Chwastek prof. M. Kowalczyk-Marcjan prof. M. Jędrzejko dr J. Lewczuk z młodzieżą trudną 11:20-12:50 12:00 10:30-11:15 Teologia Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Podstawy III PSoc fundamentalna III WEPO III PRiM/PRO psychologii dr J. Sojka IV T e dla nauczycieli 11:30-13:00 Etyka (ćw.) 11:30-13:00 11:30-13:00 III TL e 13:00 11:25-12:55 I TL e/p/s mgr A. Walczak prof. M. Kowalczyk-Marcjan ks. dr A. Szymaniuk Contemporary problems 13:00-13:45 ks. dr D. Chwastek Wprowadzenie do 11:30-13:45 of Education Wstęp do nauk pedagogiki wczesnoszkolnej Fakultet dedykowany dr J. Sojka dr J. Kluczyńska 14:00 o religii I WE/WEA/PR Fakultet dla studentów II WEA Metodologia Projekt socjalny I TM p/wyz pedagogiki pracy naukowej (ćw.) 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 I TL e/p/s 13:05-14:35 III PSoc 15:00 dr R. Ernst-Milerska mgr M. Frysz dr R. Kubicki ks. dr T. Mames mgr W. Winiarska 14:05-14:50 Podstawy metodyki ks. dr D. Chwastek Translatorium Wprowadzenie do Historia mysli Translatorium 13:10-14:40 wczesnego nauczania Seminarium dyplomowe pedagogiczne pedagogiki resocjalizacyjnej pedagogicznej pedagogiczne dr J. Sojka języka obcego w języku angielskim I WE/WEA/PR II WEPO/WEA w języku rosyjskim Etyka (ćw.) dr J. Kluczyńska 16:00 III WEPO III TL e I PSziDZ/PSzTP/PSK /PRiMp II PRiM/PRiMp I PSziDZ/PSzTP/PSK IV T e Seminarium dyplomowe /WETP /WETP 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-15:45 III PSoc 17:00 dr J. Kluczyńska dr R. Ernst-Milerska dr R. Kubicki dr K. Dmitruk-Sierocińska 14:50-16:20 Projekt społeczny Podstawy dydaktyki ogólnej Pedagogika Diagnoza pedagogiczna I PSK I WE/PR/WEA resocjalizacyjna II WEPO/WEA mgr M. Wenta II PRiM/PRiMp 18:00 16:40-18:10 16:40-18:10 III PSoc 16:45-18:15 Sala gimnastyczna 16:40-18:10 dr R. Ernst-Milerska mężczyźni Dydaktyka ogólna mgr J. Cupriak 19:00 I PSziDZ/PSzTP/WETP Ustawodawstwo społeczne I TL/WE/PR/WEA II PRiM/PRiMp /PRiMp 18:20-19:50 18:20-19:50 16:00-20:30

6 SOBOTA 08:00 W SALI NR I dr Z. Paszta W SALI NR II W SALI NR V 09:00 Wizje nowego społeczeństwa dr A. Piejka Pokój w kręgu europejskiego oświecenia mgr E. Sojka profesorski Seminarium magisterskie Język dr R. Kubicki 10:00 Fakultet dla studentów angielski II WETP pedagogiki Metody oddziaływań II PRiMp resocjalizacyjnych : II PSK :00-12:15 8:30-12: :00 9:15-12:30 9:30-12:45 13:00 mgr A. Maksymiuk prof. W. Wołosiuk mgr E. Sojka Metodyka pracy nauczyciela dr R. Kubicki 14:00 Estetyczne wartości Język klas I-III przekazu edukacyjnego angielski Prewencja patologii w odniesieniu do dzieci II WETP i zagrożeń społecznych i młodzieży o profilu ogólnym I PRiMp 15:00 I PSK Fakultet dla studentów pedagogiki :00 12:30-16: :00-16:15 17:00 13:00-17:00 13:00-16:15 18:00 19:00

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 2 14 ZO 2 8 ZO Etyka 4 28 E 4 14 E Filozofia nauki 2 14 ZO 2 8 ZO Filozofia przyrody 4 28 E 4 14 E Historia filozofii starożytnej 4 20 E

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Załącznik TL/3 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów: jednolite

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 30 E 4 16 E 4 Filozofia nauki 15 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 30 E 4 16 E 4 Historia filozofii starożytnej 22 8 E,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 28 E 4 14 E 4 Filozofia nauki 14 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 28 E 4 14 E 4 Historia filozofii starożytnej 20 8 E,

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212 Parzysty 05.10.2015; 19.10.2015; 02.11.2015; 16.11.2015; 30.11.2015; 14.12.2015; 11.01.2016 Poniedziałek 1 I rok gr 1 I rok gr 2 II rok gr 1 O II rok gr 2 E III rok gr 1 O III rok gr 2 O Metody terapii

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii 2015/2016 25.01.2015s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów:

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 Rok I, sem. 1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka dr hab. n. med. J. Gnus 15 30 1+2 Zo+E Emisja głosu i ergonomia mgr M. Zygmaniak-Lesiak

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1

NABÓR ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I Specjalność kapłańska. nazwa przedmiotu. liczba godzin ćwiczeń. 30 e 3 liturgika zo/z 1+1 wstęp do i geografia biblijna biblijna zbawienia wprowadzenie do Katechizmu ROK AKADEMICKI 2017 / 2018 ROK I 30 e 4 filozofia polityki 30 zo 3 30 zo 3 dziedzictwo Krakowskiego wprowadzenie do Katechizmu

Bardziej szczegółowo

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: stacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia programu: 2013/2014 zgodnie z uchwałą RW z 25.06.2012 r., kor: 3.06.2013;

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Załącznik Nr 3 Uchwały Nr 33/WT/01 RW z 5.05.01 od roku akademickiego 013/01 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: niestacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE 7.30-8.15 PLAN ZAJĘĆ (ZJAZD X studiów niestacjonarnych 13-17.04.2016); ŚRODA (13.04.2016) A1 A2 A3 A4 A5 9.10-9.55 10.50-11.35 14.50-16.00 16.00-16.45 16.45-17.30 17.40-18.25 J. angielski 18.25-19.10 19.20-20.05

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

GODZINY PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU

GODZINY PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU ROZKŁAD ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018, SEMESTR LETNI STUDIA STACJONARNE. KIERUNKI: TEOLOGIA I NAUKI O RODZINIE Cyfra arabska oznacza rok studiów. Litera przy cyfrze kierunek albo specjalność: T K, specjalność

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetycznopastoralna. dla roku 3 w roku akadem. 2014/2015 Przydział ECTS w obu semestrach

Program studiów niestacjonarnych zaocznych, specjalność katechetycznopastoralna. dla roku 3 w roku akadem. 2014/2015 Przydział ECTS w obu semestrach Zał.5 do Uchwały Nr3/WT/01 dla roku 3 w roku akadem. 01/015 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: niestacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczecia programu:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo