PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PONIEDZIAŁEK. 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS"

Transkrypt

1 08: TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia pastoralna 09:00 Śpiew cerkiewny II TM wyz dr hab. A. Piejka I-II TL p 8:10-9:40 8:10-9:40 Pedagogika przedszkolna 8:50-9:35 ks. mgr A. Gontarek i wczesnoszkolna z elementami bp dr A. Korczago Filozofia religii dogmatyczna (ćw.) Egzegeza Język SCS Duszpasterstwo II TM p/s/wyz II TL s Starego Testamentu II WEPO/WEA I TL p/s I TM e 11:00 9:45-11:15 9:50-11:20 9:00-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 III TL prot bp prof. A. Borkowski ks. mgr A. Gontarek prof. M. Piotrowski dr E. Aleksiejuk mgr A. Mużdżak Język SCS Teologia pastoralna prof. A. Kluczyński Dziecko zdolne w przedszkolu Zajęcia Konwersatorium teologiczne 12:00 II TL p/s II TM s Egzegeza Starego Testamentu i edukacji wczesnoszkolnej korekcyjno-kompensacyjne w języku niemieckim 10:00-13:10 (kurs zaawansowany) I PSzTP/WEDiTP w przedszkolu i klasach I-III I TM e (przerwa 10 minut) 11:30-13:00 11:30-13:00 III TL e II WEPO/WEA 11:30-13:00 11:30-13:00 Egzegeza Nowego Testamentu Homiletyka Liturgika mgr E. Sojka dr R. Bodarski mgr A. Mużdżak I TM e/wyz II TM s I TL e/p/s i organizacji Metodyka pracy pedagoga I TL e/p/s 13:15-14:45 13:10-14:40 II PSziDZ/PSzTP bp dr A. Korczago 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 Homiletyka 13:15-14:45 15:00 I TM e mgr E. Sojka dr A. Walczak dr H. Tranda mgr J. Tarnowska prof. A. Kluczyński Język angielski Podstawy kształcenia dr E. Aleksiejuk 14:50-16:20 Dzieje biblijnego Izraela kurs certyfikacyjny ustawicznego Reedukacja Pedagogika W-F I TL e/s Fakultet I PSR/PSS II PSzTP/WETP społeczna: 16:00 dr Z. Paszta KOBIETY II TM wyz ks. mgr M. Koktysz dr M. Hucał bp dr A. Korczago mgr Wioletta Gębska prof. J. Maciuszko mgr M. Popławski studiów I stopnia 17:00 Język hebrajski (w.) Ustawodawstwo społeczne Praca socjalna z wybranymi Historia kultury polskiej cz.1 I PSK Technologia informacyjna na Wydziale Pedagogicznym 16:30-18:00 I TL e/p/s II PRiM/PRiMp kategoriami wspomaganych Biblioterapia II TL e/p/s/prot I PSR/PSS III PSR Fakultet dla studentów I i II rok 16:40-18:10 III PRiM II PSzTP/WETP pedagogiki 15:00-18:10 16:05-16:50 studiów I stopnia 18:00 II PSR 16:35-18:05 na Wydziale Teologicznym co dwa tygodnie 16:40-18:10 co dwa tygodnie od Akademickie od :00 16:40-19:55 Sportu (przerwa 10 minut) 17:30-20:40 (przerwa 15 minut) 15:00-20:00 Studia I stopnia - kierunek: Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych): Studia II stopnia - kierunek: Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych): Studia na Wydziale Teologicznym: Akademickie Centrum Sportu - ACS WEPO - Wczesna edukacja (II-III) PSK - Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II) Studia I stopnia - kierunek: Teologia (Wydział Teologiczny): WEA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (II-III) PSziDZ - Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (II) TL - studia I stopnia na kierunku teologia - specjalności: e/p/s/prot PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (I-III) PSzTP - Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II) Studia II stopnia - kierunek: Teologia (Wydział Teologiczny): PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących (II-III) WETP - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (II) TL - studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot Studia I stopnia - kierunek: Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych): PSR - Praca socjalna z rodziną (I-III) PSS - Praca socjalna z seniorami (I-III) Studia jednolite magisterskie - kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Nauk Społecznych): WEiPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (I-V) WEJA - Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-V) * fakultety dla studntów pedagogiki - patrz lista fakultetów do wyboru (studenci pedagogiki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich) PRiPS - Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Społeczna (I-II) WEDiTP - Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną (I) TM - studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz e - specjalizacja teologia ewangelicka p - specjalizacja teologia prawosławna s - specjalizacja teologia starokatolicka prot - specjalizacja teologia protestancka wyz - specjalizacja teologia tradycji wyznaniowych Centrum PONIEDZIAŁEK prof. W. Wołosiuk I TM p III TL s 10:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia prof. A. Kluczyński pedagogiki specjalnej prof. W. Wołosiuk 13:00 prof. K. Wojciechowska bp dr A. Korczago ks. mgr A. Gontarek 11:30-13:00 11:30-13:00 (wykład) III TL e (kurs rozszerzony) Język angielski Psychopedagogika pracy prof. M. Piotrowski Język niemiecki 14:00 13:15-14:45 I WEiPO/PRiM/PSR/PSS III PSR szkolnego w szkole średniej I WEiPO/PRiM/PSR/PSS Symbolika 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 zajęcia I TM e hospitacyjno-praktyczne I, II i III rok

2 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 rzutnik 08:00 prof. J. Ostapczuk mgr J. Prokopiuk dr A. Walczak 09:00 Język grecki Egzegeza Wprowadzenie do socjologii (w. + ćw.) Starego Testamentu I WEiPO/WEJA/PRiM II TL e/p/s/prot I TM p/wyz I PSR/PSS 8:10-9:40 8:00-9:30 8:00-9:30 prof. B. Przedpełski mgr K. Kuczma dr W. Konach mgr J. Prokopiuk dr E. Aleksiejuk Wychowanie fizyczne dr J. Kluczyńska 10:00 Starokatolicyzm Język łaciński Egzegeza Egzegeza Wprowadzenie do pedagogiki i edukacja zdrowotna dr J. Lewczuk Diakonia III TL s I TL e/p/s Nowego Testamentu Starego Testamentu I WEiPO/WEJA/PRiM w przedszkolu i klasach I-III Psychologia kliniczna II TL e 9:50-11:20 9:50-11:20 III TL p prof. B. Przedpełski 9:45-11:15 mgr E. Byrtek I TM p II TL s I PSR/PSS III WEPO/WEA II PSR III TL e 9:50-11:20 9:45-11:15 9:45-11:15 9:55-11:25 9:55-11:25 Wstęp do teologii dr W. Konach prof. R. Nowakowska-Siuta dr H. Tranda dr E. Aleksiejuk dr J. Kluczyńska Teologia starokatolicka III TL p/s pedagogiki religii od Zajęcia hospitacyjno-praktyczne I TM wyz II TL e/p/s co 2 tygodnie 11:30-13:00 11:35-13:05 11:40-13:10 I PRiM 13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 dr K. Szafrańska dr E. Aleksiejuk dr R. Bodarski mgr E. Byrtek Patrologia Seminarium mgr K. Kuczma dr Z. Paszta 12 i III WEPO/WEA i pedagogika zabawy w sytuacji kryzysowej Katechetyka I TL p magisterskie Język łaciński Wprowadz. do pedagogiki w pracy przedszk. i wczesnoszk. II PSR 14:00 III TL e I-II TM p/s/wyz II TL e/p/s międzykulturowej 7 i :15-14:45 II WEPO/WEA 13:00-14:30 I PRiM 13:15-14:45 13:15-14:45 13:10-14:40 13:15-14:45 od co 2 tygodnie dr R. Bodarski 13:15-14:45 15:00 prof. J. Sojka Patrologia ks. prof. J. Tofiluk dr K. Szafrańska w sali 202 (przerwa 15 minut) III WEPO/WEA/PRiM dr S. Stasiorowski dr J. Kluczyńska Psychologia kliniczna Resocjalizacyjne Dogmatyka (w.) I TM p/wyz Teologia porównawcza Emisja głosu 13:15-14:45 11:30-14:45 III PRiMp Metody oddziaływań Teoria i metodyka II WEPO/WEA/PRiM programy penitencjarne III TL e II TM p II TL e/p/s resocjalizacyjnych pracy socjalnej (w.) II PRiMp I PRiPS 14:45-16:15 co 2 tygodnie dr K. Szafrańska 15:00-16:30 II PRiPS/PSK II PSR 16:00 15:00-16:30 14:45-16:15 od Wprowadzenie do pedagogiki 15:00-16:30 15:00-16:30 prof. J. Sojka Prawo kanoniczne 15:00-16:30 I PRiM Diagnoza i wsparcie dr J. Lewczuk dr Z. Paszta dr R. Kubicki Wstęp do teologii II TM p co 2 tygodnie pedagogiczne w resocjalizacji: dr R. Bodarski Pedagogika społeczna Pamięć zbiorowa i indywidualna Resocjalizacyjne 17:00 ewangelickiej od (warsztaty metodyczne) Andragogika I PSzTP/WEDiTP a edukacja szkolna programy penitencjarne I TL e 16:25-17:55 (przerwa 10 minut) III PRiM/PRiMp II PRiM/PRiMp/PSR I PSK/PRiPS II PRiPS Źródła i nurty 15:00-18:10 tryb blended learning Fakultet dla studentów teologii ewangelickiej 16:40-18:10 16:40-18:10 co 2 tygodnie od pedagogiki 16:40-18:10 18:00 I TM wyz 16:45-18:15 dr R. Bodarski dr R. Ernst-Milerska dr Z. Paszta 16:40-18:10 dr R. Kubicki 16:40-18:10 Seminarium Etyka w pracy pedagoga Migracje Współczesne tendencje dyplomowe II PSK/PRiPS i pomoc migrantom w profilaktyce i resocjalizacji 19:00 III PRiM/PRiMp tryb blended learning II PRiM/PRiMp/PSR I PRiPS co 2 tygodnie od :20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 18:20-19:50 WTOREK starokatolickiej Egzegeza ks. prof. B. Milerski Teoria wychowania Animacja Seminarium dyplomowe Praca socjalna z rodziną 12:00 I TL s Nowego Testamentu Podstawy I WEiPO/WEJA/PRiM kulturalno-oświatowa. III WEPO/WEA II PSR ks. dr A. Kuźma ks. prof. J. Tofiluk 1, 15 i Emisja głosu Metody aktywizujące Wsparcie dorosłych ks. dr A. Kuźma co 2 tygodnie Pedagogika pracy dr J. Lewczuk dr R. Kubicki ks. dr A. Kuźma resocjalizacyjnej dr S. Stasiorowski 15:00-16:30 15:00-16:30

3 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 rzutnik 08:00 mgr R. Rudnicka dr A. Rowicka ks. dr D. Sawicki Język angielski Homiletyka II WEA Mediacje dr Z. Paszta I TM p/wyz w pracy nauczyciela 09:00 Historia 8:00-9:30 prof. M. Piotrowski bp J. Cieślar prof. T. Zieliński ruchu ekumenicznego 8:10-9:40 Seminarium Historia Kościoła Prawo rodzinne I PSzTP II TM p/s/wyz mgr R. Rudnicka magisterskie (powszechnego) i opiekuńcze 10:00 Egzegeza 9:35-10:20 Historia Kościoła III WEA Diagnoza pedagogiczna od Starego Testamentu abp prof. Jerzy Pańkowski II TL p prof. R. Leszczyński II WEPO/WEA 9:45-11:15 9:20-10:50 9:45-11:15 II TL e/prot Liturgika II bp prof. W. Wysoczański 9:45-11:15 8:00-11:15 I TM p Prawo wyznaniowe 9:50-11:20 9:45-11:15 prof. T. Zieliński bp J. Cieślar ks. dr D. Sawicki (przerwa 15 minut) 11:00 9:50-11:20 II TM p/s/wyz Logika i teoria poznania mgr A. Mużdżak Prawo oświatowe Historia Kościoła Projekt socjalny 10:00-11:30 Język niemiecki prof. M. Piotrowski II PSziDZ/PSzTP/WETP (w Polsce) III PSR dr Z. Paszta dr W. Konach abp prof. Jerzy Pańkowski I TL e/p/s/prot II WEPO/PRiM/PSR matematycznej we wczesnej od :40-13:10 w ujęciu kultury masowej 12:00 Wstęp ogólny Teologia pasterska bp prof. W. Wysoczański prof. A. Kluczyński edukacji dziecka 11:00-12:30 Fakultet dla studentów do Pisma Świętego I TM p Prawo kanoniczne Teologia 11:30-13:00 III WEPO/WEA 11:30-13:00 ks. dr D. Sawicki pedagogiki I TM wyz II TM s Starego Testamentu 10:55-13:10 mgr M. Frysz Organizowanie 11:40-13:10 III TL e/prot Lektura tekstów teologicznych mgr A. Mużdżak 11:30-13:00 prof. T. Zieliński społeczności lokalnej 11:30-13:00 13:00 11:40-13:10 12:05-13:35 prof. R. Leszczyński w języku angielskim Lektura tekstów teologicznych Prawo rodzinne oraz zasady funkcjonowania abp prof. Jerzy Pańkowski 12:15-13:45 Historia filozofii I TM e/p/wyz w języku niemieckim dr K. Dmitruk-Sierocińska i opiekuńcze samorządu terytorialnego prof. E. Czykwin prof. J. Maciuszko Teologia zasadnicza (starożytność) I TM e/p/wyz III WEPO/WEA III PSR Historia Kościoła II TM p prof. K. Wojciechowska 13:15-14:45 Metodyka pracy Współczesne 14:00 (w. + ćw.) Egzegea I TL e/p/s/prot 13:15-14:45 nauczyciela klas I-III 13:15-14:45 13:15-14:00 problemy socjologii II TL e/s/prot 13:30-14:15 Nowego Testamentu mgr M. Frysz (w. + ćw.) 13:20-14:50 Translatorium pedagogiczne mgr A. Mużdżak II WETP dr A. Rowicka mgr O. Velyka ks. dr D. Sawicki II PSziDZ/PSzTP/WETP 13:20-14:50 abp prof. Jerzy Pańkowski III TL e/prot w języku angielskim Translatorium pedagogiczne Translatorium pedagogiczne System prawny 15:00 Seminarium prof. R. Leszczyński I PSzTP/WEDiTP w języku niemieckim co dwa tygodnie Mediacje i negocjacje w języku rosyjskim i struktura organizacyjna co dwa tygodnie mgr Wenta dr W. Konach magisterskie ks. dr A. Baczyński 14:00-15:30 Wybrane zagadnienia I PSK/PRiPS I PSzTP/WEDiTP od I PSzTP/WEDiTP pomocy społecznej od Język grecki I-II TM p/wyz Archeologia chrześcijańska filozofii I PSK/PRiPS w sytuacji kryzysowej I PSK/PRiPS II PSR W-F (w. + ćw.) II TL p I WEiPO/WEJA 15:00-16:30 13:15-16:30 13:15-16:30 16:00 I TL e/p/s/prot 14:50-16:20 15:00-16:30 (przerwa 15 minut) 15:00-16:30 14:10-14:55 (przerwa 15 minut) MĘŻCZYŹNI 15:45-16:30 15:00-16:30 II PRiPS 15:00-16:30 prof. K. Wojciechowska prof. R. Leszczyński mgr D. Danielik-Kowalska prof. M. Kupisiewicz prof. E. Czykwin I, II i III rok Egzegeza Nowego Testamentu ks. dr A. Baczyński prof. A. Kluczyński mgr J. Betlejko mgr S. Kadulska Historia filozofii Metodyka Pedagogika specjalna studiów I stopnia 17:00 dr W. Konach (ćwiczenia) Katechetyka Wstęp do BHP i ergonomia pracy nowożytność wczesnego nauczania I PSzTP Socjologia na Wydziale Pedagogicznym Nowego Testamentu I TL e/prot intelektualnej Studenci studiów III WEA 2 i :40-18:10 mgr M. Popławski I i II rok II TM p/s/wyz 16:40-18:10 16:40-18:10 I stopnia, II stopnia 16:40-18:10 13 i Technologia informacyjna II PSKPRiPS studiów I stopnia 18:00 16:40-18:10 I WEiPO/WEJA/PRiM i jednolitych magisterskich 16:40-18: ks. dr A. Baczyński II PSR na Wydziale Teologicznym 16:40-18:10 Wydziału Pedagogicznego Model edukacji religijnej co dwa tygodnie i Wydziału Teologicznego prof. M. Kupisiewicz w szkolnym systemie oświaty 16:05-17:35 od Akademickie Specjalne potrzeby uczniów Fakultet dla studentów Centrum 19:00 16:35-20: w auli I WEDiTP 15:00-20:00 pedagogiki 16:45-20:00 Sportu (15 minut przerwy) (15 minut przerwy) 16:35-20:35 18:20-19:50 (przerwa 30 minut) 18:20-19:50 (przerwa 15 minut) 15:00-20:00 ŚRODA prof. J. Slawik ks. dr D. Sawicki Język angielski dr K. Dmitruk-Sierocińska II WETP I TL e/s/prot II PSR co dwa tygodnie 10:30-12:00 II TL e/p/s Metodyka edukacji co dwa tygodnie I TM e Religie Wschodu Teologia I TM e/wyz III TL p/s Starego Testamentu Ochrona własności II TL e/p/s/prot języka angielskiego wychowania

4 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 rzutnik METROPOLIA 08:00 prof. E. Czykwin dr I. Kochan ks. dr A. Baczyński abp dr hab. Jakub Kostiuczuk II TM p/s/wyz 8:00-9:30 ks. prof. M. Michalski Komunikacja interpersonalna co dwa tygodnie Teologia dogmatyczna mgr R. Rudnicka co dwa tygodnie Wybrane zagadnienia ks. dr A. Baczyński 8:30-10:00 Język angielski od dr I. Kochan filozofii Teologia dogmatyczna 10:00 prof. T. Zieliński I WEJA Działalność I PRiM/PSS/PSR II TL p abp dr hab. Jakub Kostiuczuk Konwersatorium teologiczne 8:00-11:15 pożytku publicznego prof. J. Sojka Teologia moralna w języku angielskim 9:45-11:15 i wolontariat 9:45-11:15 9:40-11:10 Dogmatyka (ćw.) III TL p/s I TM e (przerwa 15 min) III PSR 11:00 III TL e dr S. Kwiatkowski mgr R. Rudnicka 10:05-11:35 9:55-11:25 Wprowadzenie do psychologii Język angielski prof. R. Nowakowska-Siuta dr K. Dmitruk-Sierocińska 11:30-12:15 metrop. prof. Sawa 9:45-11:15 ks. prof. Marek Uglorz I WEiPO/WEJA/PRiM II WEA Seminarium Terapia pedagogiczxna Teologia dogmatyczna Teologia Nowego Testamentu abp dr hab. Jakub Kostiuczuk ks. prof. M. Michalski I PSR/PSS magisterskie dziecka dr I. Kochan I TM p 12:00 III TL e/prot Seminarium dyplomowe Teologia porównawcza 11:30-13:00 I WEDiTP II PSziDZ Superwizja III TL p/s (w.+ćw.) 11:30-13:00 od w pracy socjalnej 9:30-11:00 11:40-13:10 dr R. Ernst-Milerska Pedagogika opiekuńcza metrop. prof. Sawa Teologia duchowości I WEDiTP I PSzTP Wstęp do Starego Testamentu III TL s 13:15-14:45 13:15-14:45 bp prof. M. Hintz I TL p/s dr I. Kochan dr K. Szafrańska dr S. Kwiatkowski 15:00 I TM e/wyz 14:05-15:35 opiekuńczej resocjalizacyjna psychologii Pedagogika Dydaktyka dr E. Bednarz I WEiPO/WEJA/PRiM II PRiM/PRiMp II PSziDZ/PSzTP/WETP ogólna I PSzTP/WEDiTP Podstawy pedagogiki Teologia Starego Testamentu Wstęp do Nowego Testamentu od co drugi tydzień w Auli (od ) 15:00-16:30 16:00 bp prof. M. Hintz dla nauczycieli III TL p/s II TL p/s 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 mgr J. Paszta Seminarium Praca z młodzieżą dr R. Ernst-Milerska KURIA BISKUPIA magisterskie I TL e/p/s/prot 15:45-17:15 15:45-17:15 dr K. Szafrańska dr S. Kwiatkowski dr hab. A. Piejka niedostosowaną społecznie Podstawy metodyki ks. prof. M. Michalski ul. Wilcza 31 I TM e/wyz Prewencja patologii Seminarium Pedagogika III PRiM/PRiMp wczesnego nauczania Teologia fundamentalna 17:00 II TM wyz 15:45-17:15 mgr J. Betlejko mgr J. Pawluczuk i zagrożeń społecznych magisterskie międzykulturowa języka obcego nowożytnego II TM s bp prof. W. Wysoczański Wstęp do Starego Testamentu Teologia Nowego Testamentu I PSK/PRiPS I WEDiTP II PRiM/PRiMp 16:30-18:00 III WEPO Teologia dogmatyczna (w.) 16:30-18:00 mgr M. Koktysz (Księgi Deuterokanoniczne) III TL p/s 16:40-18:10 II TL s Język hebrajski (ćw.) II TL p 16:40-18:10 16:40-18:10 16:40-18:10 dr J. Koleff-Pracka 16:40-18:10 18:00 bp prof. M. Hintz I TL e/p/s 17:25-18:55 Diagnoza i wsparcie 10:30-12:00 II TM p/s/wyz I PSzTP/WEDiTP 19:05-20:35 18:20-19:50 18:10-19:40 18:10-19:40 CZWARTEK Seminarium magisterskie I WEiPO/WEJA III TL p 09:00 Teologia moralna / Etyka II PSziDZ/PSzTP od :00-9:30 11:30-13:00 II TM wyz dr I. Kochan 11:30-13:00 11:30-13:00 III PSR 13:00 bp prof. M. Hintz ks. prof. Marek Uglorz 11:40-13:10 Podstawy (w. + ćw.) dr S. Kwiatkowski dr K. Dmitruk-Sierocińska dr K. Szafrańska 12:15-13:00 Teologia dogmatyczna Etyka (w. + ćw.) Wstęp do Nowego Testamentu dydaktyki ogólnej II WEPO/WEA Pedeutologia Pedagogika przedszkolna Seminarium (kurs zaawansowany) III TL e II TL e/prot ks. prof. M. Michalski I WEiPO/WEJA/PRiM tryb blended learning II PSziDZ/PSzTP/WETP i wczesnoszkolna magisterskie II TM p 14:00 13:10-14:40 13:10-14:40 mgr J. Betlejko II TM wyz 13:15-14:45 13:15-14:45 13:15-14:45 11:10-12:40 Dogmatyka (w. + ćw.) 13:15-14:45 Wprowadzenie do pedagogiki Pedagogika Współczesne problemy dr H. Tranda dr R. Ernst-Milerska 14:50-16:20 mgr J. Betlejko mgr J. Pawluczuk co dwa tygodnie III PSR II PSK/PRiPS I PSK/PRiPS Seminarium dyplomowe 17:25-18:55 dr E. Bednarz dr hab. A. Piejka pedagogiczne w środowisku III TL e 17:30-19:00 Terapia pedagogiczna Seminarium wielokuturowym mgr J. Betlejko i wspomaganie rozwoju magisterskie (warsztaty metodyczne) 19:00 18:10-19:40 Teologia Starego Testamentu dziecka II PRiPS III PRiM/PRiMp

5 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 rzutnik :00 ks. dr A. Szymaniuk prof. M. Kielar prof. M. Kowalczyk-Marcjan mgr O. Velyka dr J. Koleff-Pracka 09:00 8:00-9:30 III WEPO/WEA ks. dr A. Szymaniuk 8:00-9:30 pedagogicznych w kształceniu zintegrowanym I WEiPO/PRiM/PSR/PSS II PSR II WEPO/WEA/PRiM 8:00-9:30 8:00-9:30 Historia Kościoła co dwa tygodnie prof. M. Kowalczyk-Marcjan dr J. Koleff-Pracka mgr O. Velyka dr J. Kluczyńska dr J. Lewczuk 10:00 I TL p od Kultura dr K. Dmitruk-Sierocińska Mediacje Lektura tekstów teologicznych Teoria i metodyka Dyżur ks. dr A. Magruk języka polskiego Metodyka edukacji w pracy z rodziną w języku rosyjskim pracy socjalnej (ćw.) psychologiczny 9:45-11:15 Liturgika (przerwa 5 minut) I WEDiTP przyrodniczej i społecznej III PSR I TM e/p/wyz II PSR (kurs rozszerzony) 8:00-11:05 we wczesnej edukacji dziecka 10:30-11:15 11:00 ks. dr A. Szymaniuk II TM p 9:40-11:10 III WEPO/WEA 9:45-11:15 9:45-11:15 9:45-11:15 Historia dr J. Lewczuk prof. M. Kielar Autokefalicznych 10:45-12:15 Podstawy prof. M. Kowalczyk-Marcjan dr K. Dmitruk-Sierocińska 9:40-11:10 dr J. Kluczyńska mgr O. Velyka Kościołów psychologii Kształcenie literackie i językowe Metodologia Seminarium Język rosyjski 12:00 Prawosławnych dla nauczycieli dzieci i młodzieży badań społecznych Diagnoza dyplomowe II TL e/p/s I TL e/p/s III WEPO/WEA I PSzTP/WEDiTP pedagogiczna ks. dr A. Szymaniuk od dr W. Platajs mgr O. Velyka dr J. Kluczyńska Historia Kościoła prof. M. Kowalczyk-Marcjan Praca z młodzieżą trudną Język ukraiński Praca socjalna w DPS (kurs rozszerzony) Wprowadzenie do pedagogiki (przerwa 5 minut) co dwa tygodnie III PSR II TL p II PSR 14:00 II TM p przedszkolnej i wczesnoszkolnej 11:15-14:20 od I WEiPO/WEJA/PRiM 13:15-14:45 13:15-14:00 13:15-14:00 13:15-14:00 prof. M. Kielar (przerwa 5 minut) dr J. Kluczyńska 13:15-14:45 11:15-14:20 dr J. Koleff-Pracka 15:00 ks. dr A. Szymaniuk Podstawy filozofii Projekt społeczny Kierunki wartości nauczania I PSzTP/WEDiTP Seminarium magisterskie I PSK II PSR Jezusa Chrystusa I PSK/PRiPS II PSK 16:00 Fakultet dla 14:05-15:35 studentów pedagogiki co dwa tygodnie 15:00-16:30 co dwa tygodnie mgr B. Fliszkiewicz od od Podstawy ekonomii mgr E. Sojka 14:15-15:45 dr W. Platajs dr J. Kluczyńska oraz teorii organizacji Język angielski 17:00 (przerwa 5 minut) (przerwa 5 minut) Teoretyczne podstawy i zarządzania II TL e/p/s 14:30-17:35 Pedagogika 14:30-17:35 pracy socjalnej I PSR/PSS II WEPO/PRiM/PSR opiekuńczo-wychowawcza: II PSK warsztaty co dwa tygodnie 16:15-17:45 15:45-17:15 18:00 od :00 od II PSK co dwa tygodnie 16:40-19:55 (przerwa 15 minut) 16:40-18:10 PIĄTEK Historia Kościoła Metodyka edukacji Język rosyjski Diagnoza i pomoc I TM p/wyz Metody badań polonistycznej I TL e/p/s w środowisku wielokulturowym III TL p I WEiPO/WEJA III PSR II WEPO/PRiM/PSR 11:30-13:00 11:30-13:00 11:30-13:00 13:00 11:30-13:45 11:30-13:00 co dwa tygodnie I WEDiTP Dydaktyczno-pedagogiczne prof. M. Kowalczyk-Marcjan współczesnej humanistyki

6 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 rzutnik 09:00 II PRiMp I PSK społeczna i resocjalizacyjna. magisterskie 5 i i hospitacyjno-praktyczne i : I PRiPS I PRiPS Profilaktyka Zajęcia i :00-13:00 8:00-13:00 16 i :00 8:00-13: :00 (przerwa 30 minut) (przerwa 30 minut) (przerwa 30 minut) prof. M. Kielar mgr J. Pawluczuk 10:00-14:15 Metody badań Motywy biblijne (przerwa 30 minut) pedagogicznych w literaturze i sztuce (część 1) 13:00 II PRiMp Fakultet dla studentów 5 i pedagogiki : :00 14:00-19:45 16:00 17:00 18:00 19:00 13:30-18:30 (przerwa 30 minut) (przerwa 30 minut) SOBOTA mgr E. Sojka prof. M. Kielar dr hab. A. Piejka Język angielski Seminarium magisterskie Seminarium dr W. Platajs

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS 08:00 PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk ks. mgr A. Gontarek Teologia ikony Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV ACS PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV Kaplica Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV ACS 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia ikony ks. mgr A. Gontarek Teologia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 1 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 ks. prof. J. Tofiluk Teologia porównawcza prof. W. Wołosiuk II TM p

Bardziej szczegółowo

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz

09:00 Śpiew cerkiewny Teologia. 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz PONIEDZIAŁEK 104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 201 TV 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV 205 206 rzutnik 207 TV 208 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia

Bardziej szczegółowo

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208

104 TV 105 rzutnik 106 rzutnik 107 TV 108 Aula rzutnik 202 rzutnik 203 rzutnik 204 TV rzutnik 207 TV 208 PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II TL p dogmatyczna (ćw.) 8:50-9:35 I TM s 8:50-9:35 10:00 prof. W. Wołosiuk bp dr A. Korczago mgr M. Frysz Język

Bardziej szczegółowo

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

aktualizacja PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 aktualizacja 18.09.2017 PONIEDZIAŁEK ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. prof. J. Tofiluk prof. A. Kluczyński prof. B. Przedpełski Teologia porównawcza Dzieje biblijnego Izraela Teologia duchowości prof. W. Wołosiuk II TM p I TL e/s ks. mgr A. Gontarek III TL s 09:00

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski

PONIEDZIAŁEK. I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 dr R. Bodarski 08:00 dr R. Bodarski ks. prof. J. Tofiluk Wsparcie dorosłych Teologia porównawcza w sytuacji kryzysowej prof. W. Wołosiuk IV T p / II TM p II PSoc ks. mgr A. Gontarek 09:00 Śpiew cerkiewny Teologia I-II

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL s 09:00 I TL e/p/s/prot 8:00-9:30 I WE/PR/PSoc

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny): Studia na Wydziale Teologicznym: aktualizacja 07.11.2015 PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk mgr A. Ciążela prof. M. Kielar mgr E. Ferenc-Lech M. Koktysz dr R. Bodarski dr A. Piejka Język

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 prof. W. Wołosiuk Język SCS ks. mgr A. Gontarek (w. + ćw.) mgr M. Frysz Teologia dogmatyczna (ćw.) I TL p/s Język angielski gr. 1 II TL

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII IX X XI Pokój profesorski 08:00 bp prof. J. Pańkowski mgr M. Frysz Seminarium magisterskie Jezyk angielski IV-V Tp mgr W. Winiarska II TL e/p/s/prot I-II TM p/wyz prof.

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ.

Teologia, rok I. STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie 2012/2013. Sekcja Starokatolicka. forma ukończ. forma ukończ. Teologia, rok I semestr I semestr II liczba godz. liczba godz. ECTS Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 dr mgr Krzysztof Kuczma Jerzy Ostapczuk 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Wstęp do Starego Testamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego Testamentu MP2 30 w. zal. 2 Historia Kościoła powszechnego MP3 15 w. + 15 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks.

STUDIA STACJONARNE Jednolite studia magisterskie. forma ukończ. liczba godz. 3 w. egz. 5,0 prof. 3 w. egz. 5,0 dr. 2 w. zal. 2 w. zal./oc. 4,0 ks. Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny konferencyjny 2 ćw. zal./oc 2 ćw. zal./oc 4,0 Język łaciński* 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc 4,0 mgr 2 w. zal 2 w. zal. Język hebrajski* 10,0 2 ćw. zal. 2

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. liczba godz. ECTS

forma ukończ. liczba godz. ECTS Teologia, rok I semestr I semestr II Język nowożytny 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Język łaciński 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Marek Ambroży Język grecki 2 ćw zal. 2 ćw. zal./oc dr Wstęp do Pisma Św. ST 2 w. zal.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p

forma ukończ. 1 w. zal. 1 w. egz. ks. prof. Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc ks.prof. Alfred Tschirschnitz z I Ts p Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Przedmiot ECTS Język hebrajski Alfred Tschirschnitz 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc Alfred Tschirschnitz z I Ts p język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof.

język grecki 6 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk z I Ts p Język łaciński 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. prof. Kierunek: TEOLOGIA Sekcja ewangelicka rok: I semestr I Jednolite studia magisterskie - stacjonarne semestr II 011/01 Przedmiot Prowadzący Język hebrajski 8 1 w. zal. 1 w. egz. dr Andrzej Kluczyński ćw.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 01/15 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia starokatolicka Rok I Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz.

Teologia, rok I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE Przedmiot ECTS liczba godz. Sekcja Starokatolicka STUDIA 010/011 Teologia, rok I semestr I semestr II Język łaciński ćw. zal. ćw. zal./o prof. Marek Ambroży I T Język grecki ćw. zal. ćw. zal./o dr Jerzy Ostapczuk I T Język hebrajski

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski

PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski PONIEDZIAŁEK I II III IV V VI VII VIII IX X XI Pokój profesorski 08:00 ks. dr A. Aleksiejuk mgr M. Frysz prof. R.Nowakowska-Siuta dr R. Bodarski mgr W. Winiarska dr B. Przedpełski prof. W. Wołosiuk Katechetyka

Bardziej szczegółowo

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk

liczba godz. forma ukończ. 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Język grecki 4 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. dr Jerzy Ostapczuk Sekcja ewangelicka rok: I semestr I semestr II Język hebrajski 10 2 w. zal. 2 w. zal. 2 ćw. zal. 2 ćw. egz. Jakub Slawik Język grecki 2 ćw. zal. 2 ćw. zal./oc. Jerzy Ostapczuk Język łaciński 2 ćw. zal.

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I

Teologia studia jednolite magisterskie rok akademicki 2015/16. Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka. Rok I Kierunek: teologia specjalizacja: teologia ewangelicka Rok I Przedmiot Moduł emestr i forma emestr letni Wstęp do tarego estamentu MP1 30 w. zal. 30 w. zal. + egz. 6 Wstęp do Nowego estamentu MP2 30 w.

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska

Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Plan studiów na kierunku: Teologia Specjalność: formacja kapłańska Załącznik TL/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie Uzyskane

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Załącznik TL/3 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów: jednolite

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych

Rok studiów: I. Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedm. fakul.) x x III Kierunkowych 2015/2016 15.01.2015s Załącznik TL/4 Plan studiów na kierunku: Teologia specjalność: formacja kapłańska Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii

2015/ s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii 2015/2016 25.01.2015s Załącznik TL/4a Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność nauczycielska w zakresie religii Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP

W trakcie pierwszego roku studiów studenci zobowiązani są zaliczyć szkolenie BHP NAUKI O RODZINIE Specjalność nauczycielska: wychowane do życia w i nauczanie etyki Program obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 ROK I I semestr Filozofia człowieka 30 15 E/Z 3/1=4 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny kierunek: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA sem.: III rok akademicki: 2014/15 studia stacjonarne pierwszego stopnia ROZKŁAD ZAJĘĆ wersja: 1.6 z dnia 30 X Profilaktyka społeczna i resocjalizacja PONIEDZIAŁEK Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Warsztaty: muzyka, sport z metodyką 30

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie

TEOLOGIA studia jednolite magisterskie ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 2 14 ZO 2 8 ZO Etyka 4 28 E 4 14 E Filozofia nauki 2 14 ZO 2 8 ZO Filozofia przyrody 4 28 E 4 14 E Historia filozofii starożytnej 4 20 E

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów od 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 15 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 30 E 4 16 E 4 Filozofia nauki 15 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 30 E 4 16 E 4 Historia filozofii starożytnej 22 8 E,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2

TEOLOGIA ROK 1. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2. Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 ROK 1 Semestr 1 Semestr 2 Semestr 1 Semestr 2 Wstęp do filozofii 14 ZO 2 8 ZO 2 Etyka 28 E 4 14 E 4 Filozofia nauki 14 ZO 2 8 ZO 2 Filozofia przyrody 28 E 4 14 E 4 Historia filozofii starożytnej 20 8 E,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 Rok I, sem. 1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka dr hab. n. med. J. Gnus 15 30 1+2 Zo+E Emisja głosu i ergonomia mgr M. Zygmaniak-Lesiak

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA

PLAN STUDIÓW. Zal. po sem. RAZEM ĆWICZENIA KONWERSATORIA LABORATORIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia dyscyplina: Pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020 profil

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019

, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom strudiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność : formacja kapłańska Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5

,6 15,4 0 x x , ,26 14,74 0 x x ,5. x 60 29,86 30,14 0 x x ,5 2018-01-08, 1ECTS = 25h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2018/2019 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: teologia Specjalność: specjalność nauczycielska w zakresie religii Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo