UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO"

Transkrypt

1 Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U r. poz. 1596), Rada Wydziału Pedagogicznego UW postanawia, co następuje: 1 W programach studiów pierwszego stopnia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika małego dziecka (przyjętych uchwałą nr 32/2015/16 z dnia ) na studiach stacjonarnych likwiduje się punkty ECTS za zajęcia z wychowania fizycznego, a na studiach niestacjonarnych usuwa się z programu zajęcia z wychowania fizycznego. Program studiów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 W programach studiów drugiego stopnia na kierunkach Pedagogika, Pedagogika nauczycielska, Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (przyjętych uchwałą nr 32/2015/16 z dnia ) 1) usuwa się z programu zajęcia z wychowania fizycznego. Program studiów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w odniesieniu do osób, które rozpoczną studia od roku akademickiego 2017/18. Dziekan Wydziału Pedagogicznego: A.Wiłkomirska

2 Załącznik 1 do Uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego nr 67/2016/17 z dnia r. w sprawie zmian w programach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Studium kształcenia ogólnego Moduł teorii pedagogicznych Programy kształcenia Studia pierwszego stopnia Część wspólna dla wszystkich kierunków Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, lektorium, seminarium Moduł społecznych podstaw pedagogiki Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, lektorium, seminarium Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, lektorium, seminarium Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, lektorium, seminarium Moduł kierunkowy Forma zajęć: wykład wprowadzający, lektorium 2

3 Efekty uczenia się Moduł dydaktyczny Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, ćwiczenia, praktyki pedagogiczne Program kierunków i specjalności Studium kształcenia specjalnościowego Kierunek Pedagogika Specjalność: Andragogika - Organizacja edukacji dorosłych Moduł specjalnościowy 1: Podstawy andragogiki Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat Moduł specjalnościowy 2: Dorosły na rynku pracy Liczba ECTS: 12 Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Godziny kontaktowe: min. 90 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat Moduł specjalnościowy 3: E-edukacja dorosłych Liczba ECTS: 12 Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Godziny kontaktowe: min. 90 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat Moduł specjalnościowy 4: Organizacja procesów uczenia się dorosłych Liczba ECTS: 21 Godziny - nakład pracy studenta: 630 godzin Godziny kontaktowe: min. 165 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat Liczba ECTS: 9 3

4 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Forma zajęć: konwersatorium, warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Animacja kultury i edukacja nieformalna Moduł specjalnościowy 1: Teoria i założenia animacji i edukacji nieformalnej Godziny - nakład pracy studenta: 630 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, seminarium, warsztat Moduł specjalnościowy 2: Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej Liczba ECTS: 16 Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Forma zajęć: warsztat Moduł specjalnościowy 3: Obszary i uwarunkowania animacji i edukacji nieformalnej* Liczba ECTS: 20 Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Forma zajęć: seminarium Moduł specjalnościowy 4: Animacja społeczno-kulturalna i instytucje kultury* Liczba ECTS: 20 Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Forma zajęć: warsztat, seminarium * student wybiera moduł 3 lub 4 Liczba ECTS: 16 Godziny - nakład pracy studenta: 400 godzin Godziny kontaktowe: min. 270 godzin Forma zajęć: warsztat, seminarium, praktyki pedagogiczne 4

5 Specjalność: Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat, praktyki pedagogiczne Moduł specjalnościowy 2: Dziecko, rodzina, środowisko Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, praktyki pedagogiczne Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny. Diagnoza i pomoc Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Godziny kontaktowe: min. 165 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, praktyki pedagogiczne Moduł specjalnościowy 4: Współczesne problemy społeczne. Systemy pomocy w Polsce i w innych krajach Godziny - nakład pracy studenta: 540 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, praktyki pedagogiczne Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Godziny kontaktowe: min. 165 godzin Forma zajęć: warsztat, seminarium, praktyki pedagogiczne Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych Moduł specjalnościowy 1: Wsparcie rodziny i środowiska osoby niepełnosprawnej Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium 5

6 Moduł specjalnościowy 2: Diagnoza psychopedagogiczna Godziny kontaktowe: min. 90 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, warsztat Moduł specjalnościowy 3: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych Liczba ECTS: 18 Godziny - nakład pracy studenta: 540 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium : Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną Liczba ECTS: 23 Godziny - nakład pracy studenta: 575 godzin Godziny kontaktowe: min. 330 godzin Forma zajęć: konwersatorium, praktyki pedagogiczne Kierunek Pedagogika małego dziecka Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, (specjalność nauczycielska) Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy w przedszkolu i szkole Liczba ECTS: 12 Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Godziny kontaktowe: min. 270 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat, seminarium Moduł specjalnościowy 2: Nauczyciel w przedszkolu i w szkole Godziny kontaktowe: min. 330 godzin Forma zajęć: konwersatorium, warsztat Moduł specjalnościowy 3: Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole 6

7 Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat, seminarium Moduł praktyk Godziny - nakład pracy studenta: 375 godzin Godziny kontaktowe: min. 330 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, (specjalność nauczycielska) Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy w przedszkolu i szkole Liczba ECTS: 12 Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Godziny kontaktowe: min. 270 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat, seminarium Moduł specjalnościowy 2: Nauczyciel w przedszkolu i w szkole Godziny kontaktowe: min. 330 godzin Forma zajęć: konwersatorium, warsztat Moduł specjalnościowy 3: Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, warsztat, seminarium Moduł praktyk Godziny - nakład pracy studenta: 375 godzin Godziny kontaktowe: min. 330 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyki pedagogiczne Moduł specjalnościowy 4: Praktyczna znajomość języka angielskiego Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Forma zajęć: warsztat 7

8 Moduł specjalnościowy 5: Nauczanie języka angielskiego Liczba ECTS: 13 Godziny kontaktowe: min. 240 godzin Forma zajęć: konwersatorium, warsztat, praktyki pedagogiczne Studium uzupełniające Kurs ECTS Godz. Forma zal. Zajęcia obowiązkowe BHP 0,5 ZAL Emisja głosu** 2 30 ZO Edukacja zdrowotna** 2 15 ZO Język obcy egzamin 2 E Ochrona własności 0,5 4 ZAL intelektualnej Pierwsza pomoc** 1 15 ZO Podstawy dydaktyki** 2 30 ZO Technologia informacyjna 2 30 ZO Wychowanie fizyczne 0 90 ZAL Zajęcia 9 ZO/E ogólnouniwersyteckie* razem Zajęcia nieobowiązkowe Język obcy, angielski *** ZO lektorat Fakultety: Konwersatorium 2 30 ZO Wykład monograficzny 3 30 ZO Wykład konwersatoryjny 5 30 ZO Praktyki indywidualne 1 15 ZO Projekt badawczy 10 ZO Projekt samokształceniowy 6 ZO * Zalecane kursy z zakresu filozofii, psychologii, socjologii, logiki ** obowiązkowe tylko dla kierunku Pedagogika małego dziecka *** język obcy-lektorat (język angielski) obowiązkowy dla specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wczesnym nauczaniem języka angielskiego 120 godz.; 4 ECTS. Zestawienie dla kierunku pedagogika Moduł/zajęcia Minimum godzin ECTS kontaktowych Moduł teorii pedagogicznych Moduł społecznych podstaw pedagogiki 8

9 Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki Moduł kierunkowy Moduł dydaktyczny Moduły specjalnościowe 1-5 Średnio Od 615 do 810 Seminarium dyplomowe BHP 0,5 Język obcy egzamin 2 Ochrona własności intelektualnej 4 0,5 Technologia informacyjna 30 2 Wychowanie fizyczne 90 Zajęcia ogólnouniwersyteckie 9 Zajęcia nieobowiązkowe-fakultety 5-7 Łącznie Około 1800 godzin 180 obow. + zajęcia ogólnouniw.+fakultety Zestawienie dla kierunku pedagogika małego dziecka Moduł/zajęcia Minimum godzin ECTS kontaktowych Moduł teorii pedagogicznych Moduł społecznych podstaw pedagogiki Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw pedagogiki Moduł kierunkowy Moduły specjalnościowe 1-5 Średnio Od 1110 do 1500 Seminarium dyplomowe BHP 0,5 Emisja głosu 30 2 Edukacja zdrowotna 15 2 Język obcy egzamin 2 Ochrona własności 4 0,5 intelektualnej Pierwsza pomoc 15 1 Podstawy dydaktyki 30 2 Technologia informacyjna 30 2 Wychowanie fizyczne 90 Zajęcia ogólnouniwersyteckie 9 9

10 Język obcy, angielski-lektorat* 4 Zajęcia nieobowiązkowe-fakultety 25 (specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) Łącznie Około 2354 godzin 180 obow. + zajęcia ogólnouniw.+fakultety * obowiązkowy tylko dla specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Uwaga: Na studiach niestacjonarnych studenta obowiązuje nie mniej niż 51% ogólnej liczby godzin kontaktowych, przy czym w Modułach kształcenia ogólnego dodano konsultacje (w każdym module 30 godzin). 10

11 Załącznik 2 do Uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego nr 67/2016/17 z dnia r. w sprawie zmian w programach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Moduł nauk pedagogicznych Programy kształcenia Studia drugiego stopnia Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, konsultacje Moduł badań społecznych Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, konsultacje Moduł badań humanistycznych Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 270 godzin Godziny kontaktowe: min. 90 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, konsultacje Moduł dydaktyczny dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych (nie obowiązuje na specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, praktyki pedagogiczne 11

12 Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich Liczba ECTS: 14 Godziny - nakład pracy studenta: 350 godzin Godziny kontaktowe: min. 90 godzin Forma zajęć: konwersatorium, translatorium, seminarium, konsultacje Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę Studium kształcenia specjalnościowego Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja pozaformalna dorosłych i prowadzenie szkoleń Moduł specjalnościowy 1: Kompetencje szkoleniowe Moduł specjalnościowy 2: Współczesne koncepcje edukacji dorosłych, praktyki pedagogiczne Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych Moduł specjalnościowy 1: Doradztwo zawodowe Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Moduł specjalnościowy 2: Edukacyjne wymiary doradztwa zawodowego 12

13 Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Moduł specjalnościowy 1: Środowisko pracy animatora-doradcy Moduł specjalnościowy 2: Bazowe kompetencje animatora-doradcy Moduł specjalnościowy 3: Warsztat pracy animatora-doradcy Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Godziny kontaktowe: min. 240 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność : Edukacja artystyczna i medialna Moduł specjalnościowy 1: Kultura audiowizualna-sztuka i media Moduł specjalnościowy 2: Sztuka-media-wychowanie 13

14 Godziny kontaktowe: min. 240 godzin, praktyki pedagogiczne Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Godziny kontaktowe: min. 240 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Blok: Standardy kształcenia nauczycieli -uzupełnienie treści kształcenia dla osób, które nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich Kurs ECTS Godz. Forma zajęć Forma zal. Emisja głosu 2 30 War. ZO Edukacja zdrowotna 2 15 Wyk. ZO Emisja głosu 2 30 War. ZO Biomedyczne podstawy 1 15 Wyk. ZO rozwoju i wychowania Psychologia rozwojowa 2 15 Wyk. ZO Pierwsza pomoc 1 15 War. ZO Specjalność: Polityka oświatowa menedżer oświaty Moduł specjalnościowy 1: Polityka oświatowa Moduł specjalnościowy 2: Menedżer oświaty, praktyki pedagogiczne Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne 14

15 Specjalność: Studia nad dzieckiem i rodziną Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną - dla absolwentów innych specjalności, praktyki pedagogiczne Moduł specjalnościowy 2: Dziecko i rodzina w systemie pomocy społecznej Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, praktyki pedagogiczne Moduł specjalnościowy 3: Studia nad dzieckiem, wychowaniem, rodziną Forma zajęć: konwersatorium, praktyki pedagogiczne Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Godziny kontaktowe: min. 195 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna Moduł specjalnościowy 1: Badania naukowe nad integracją i inkluzją społeczno-edukacyjną Liczba ECTS: 14 Godziny - nakład pracy studenta: 420 godzin Moduł specjalnościowy 2 Wybrane problemy integracji i edukacji społeczno edukacyjnej 15

16 Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją Moduł specjalnościowy 1: Dyskursy kultury współczesnej Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium Moduł specjalnościowy 2: Ideologia-opór-trangresja Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat Kierunek: Pedagogika nauczycielska Specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy w przedszkolu i szkole Moduł specjalnościowy 2: Nauczyciel w przedszkolu i szkole Liczba ECTS: 14 Godziny - nakład pracy studenta: 420 godzin Godziny kontaktowe: min. 300 godzin Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin 16

17 Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Moduł praktyk Godziny - nakład pracy studenta: 330 godzin Godziny kontaktowe: min. 330 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyki pedagogiczne Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę Specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Moduł specjalnościowy 1: Podstawy terapii pedagogicznej Liczba ECTS: 12 Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Moduł specjalnościowy 2: Metody terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Liczba ECTS: 16 Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin Forma zajęć: wykład, konwersatorium, warsztat Moduł praktyk Liczba ECTS: 4 Godziny - nakład pracy studenta: 100 godzin Godziny kontaktowe: min. 60 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyki pedagogiczne Specjalność: Wczesne nauczanie języka angielskiego Moduł specjalnościowy 1a: Praktyczna nauka języka angielskiego (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie C1) Liczba ECTS: 8 Godziny - nakład pracy studenta: 240 godzin Godziny kontaktowe: min. 60 godzin Forma zajęć: warsztat 17

18 Moduł specjalnościowy 1b: Praktyczna nauka języka angielskiego (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie C1) Liczba ECTS: 7 Godziny - nakład pracy studenta: 210 godzin Godziny kontaktowe: min. 60 godzin Forma zajęć: warsztat Moduł specjalnościowy 2: Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela Liczba ECTS: 9 Godziny - nakład pracy studenta: 225 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Forma zajęć: konwersatorium, seminarium, warsztat, praktyki pedagogiczne Blok: Standardy kształcenia nauczycieli -uzupełnienie treści kształcenia dla osób, które nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich Kurs ECTS Godz. Forma zajęć Forma zal. Emisja głosu 2 30 War. ZO Edukacja zdrowotna 2 15 Wyk. ZO Biomedyczne podstawy 1 15 Wyk. ZO rozwoju i wychowania Psychologia rozwojowa 2 15 Wyk. ZO Pierwsza pomoc 1 15 War. ZO Kierunek: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners Specjalność: English for young learners and CLIL Core module 1: English Language Teaching Liczba ECTS: 16 Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Core module 2: Language and Linguistics Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin 18

19 Core module 3: Tools for Professional Development Liczba ECTS: 8 Godziny - nakład pracy studenta: 240 godzin Core module 4 General Education and Pedagogy Liczba ECTS: 18 Godziny - nakład pracy studenta: 540 godzin Godziny kontaktowe: min. 255 godzin Core module 5a Teaching Practice Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 150 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyka pedagogiczna Core module 5b Teaching Practice Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 150 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyka pedagogiczna Complementary module 1: Practical English Liczba ECTS: 12 Godziny - nakład pracy studenta: 360 godzin Forma zajęć: warsztat Complementary module 2: Early Childhood Education Liczba ECTS: 13 Godziny - nakład pracy studenta: 390 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Specjalność: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners EE Core module 1: English Language Teaching Liczba ECTS: 16 Godziny - nakład pracy studenta: 480 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin 19

20 Core module 2: Language and Linguistics Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin Core module 3: Tools for Professional Development Liczba ECTS: 8 Godziny - nakład pracy studenta: 240 godzin Core module 4 General Education and Pedagogy Liczba ECTS: 18 Godziny - nakład pracy studenta: 540 godzin Godziny kontaktowe: min. 255 godzin Core module 5a Teaching Practice Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 150 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyka pedagogiczna Core module 5b Teaching Practice Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 150 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyka pedagogiczna Complementary module 2: Early Childhood Education Liczba ECTS: 13 Godziny - nakład pracy studenta: 390 godzin Godziny kontaktowe: min. 210 godzin Module EE - Specialization module EE-part A Liczba ECTS: 6 Godziny - nakład pracy studenta: 180 godzin Godziny kontaktowe: min. 105 godzin Forma zajęć: wykład, konwersatorium 20

21 Module EE - Specialization module EE-part B Godziny kontaktowe: min. 255 godzin Forma zajęć: warsztat, praktyka pedagogiczna Studium uzupełniające Kurs ECTS Godz. Forma zal. Przedmioty obowiązkowe Seminarium dyplomowe ZAL Zajęcia ZO/EGZ 6 ogólnouniwersyteckie* BHP** 0,5 ZAL Elementy ochrony własności ZAL 0,5 intelektualnej** Zajęcia do wyboru Fakultety: Konwersatorium 2 30 ZO Wykład monograficzny 3 30 ZO Wykład konwersatoryjny 5 30 ZO Praktyki indywidualne 1 15 ZO Projekt badawczy 10 ZO Projekt samokształceniowy 6 ZO * Zalecane kursy z zakresu filozofii, logiki, socjologii i psychologii ** dla osób, które nie realizowały tych przedmiotów na studiach licencjackich Zestawienie dla kierunku pedagogika Moduł/zajęcia Godz. ECTS Moduł nauk pedagogicznych Moduł badań społecznych Moduł badań 90 9 humanistycznych Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich Moduły specjalnościowe Średnio od 450-do 780 Seminarium dyplomowe Zajęcia ogólnouniwersyteckie 6 Moduł dydaktyczny* lub fakultety Łącznie Ok zaj.ogólnouniw

22 obowiązkowy dla studentów kierunku Pedagogika, którzy nie mają kwalifikacji pedagogicznych po I stopniu studiów. Zestawienie dla kierunku pedagogika nauczycielska Moduł/zajęcia Godz. ECTS Moduł nauk pedagogicznych Moduł badań społecznych Moduł badań 90 9 humanistycznych Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich Moduły specjalnościowe Średnio Od 480 do 1100 Seminarium dyplomowe Zajęcia ogólnouniwersyteckie 6 Psychologia edukacyjna 30 3 Podstawy dydaktyki* 30 2 lub fakultety Łącznie ok zaj.ogólnouniw. 120 * obowiązkowy dla studentów kierunku Pedagogika nauczycielska, którzy nie mają kwalifikacji pedagogicznych po I stopniu studiów. Uwaga: Na studiach niestacjonarnych studenta obowiązuje nie mniej niż 51% ogólnej liczby godzin kontaktowych, przy czym w Modułach kształcenia ogólnego dodano konsultacje (w każdym module 16 godzin) 22

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego

Studia drugiego stopnia. Część wspólna dla wszystkich kierunków. Studium kierunkowe. Studium kształcenia specjalnościowego Wydział Pedagogiczny UW Studia drugiego stopnia Programy kształcenia Moduł nauk pedagogicznych Część wspólna dla wszystkich kierunków Studium kierunkowe Liczba ECTS: 10 Godziny - nakład pracy studenta:

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Wczesne nauczanie języka angielskiego Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów zaliczen studiów Nazwa zajęć godzin łącznie

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok III rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 I. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 25 UCHWAŁA NR 622 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne Plan studiów na studiach stacjonarnych I stopnia kierunek: filologia germańska (od roku akademickiego 2019/2020) O przedmiot obligatoryjny przedmiot fakultatywny G/ grupa przedmiotów ograniczonego wyboru:

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Pedagogika medialna

P l a n s t u d i ó w. Pedagogika medialna P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM. Forma oceny. samodzielna praca. z bespośrednim udziałem. nauczyciela akademickiego. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-500 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społęczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Logopedia i terapia pedagogiczna profil

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/0-06 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Ustawą

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/ Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.201 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Obecnie siedzibą uczelni jest Łódż, a od 1 października 2017 roku siedziba zostanie przeniesiona

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Specjalizacja: logopedia ogólna Legenda:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. samodzielna praca. nauczyciela akademickiego.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. samodzielna praca. nauczyciela akademickiego. udziałem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA M. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDÓW NSTYTUT Społeczno-Artystyczny KERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZUJE STUDENTÓW PRZYJETYCH NA STUDIA w 2007, 2008, 2009

OBOWIAZUJE STUDENTÓW PRZYJETYCH NA STUDIA w 2007, 2008, 2009 PROGRAM STUDIÓW W INSTYTUCIE ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OBOWIAZUJE STUDENTÓW PRZYJETYCH NA STUDIA w 2007, 2008, 2009 PROGRAM STUDIÓW W INSTYTUCIE ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin

Łączny wymiar godzin Załącznik nr 5 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan od 2019/2020 Przedmioty fundamentalne (F) AK-0F-PRP Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

10.06 Ewal Met.

10.06 Ewal Met. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2014/2015 LP. Nazwa przedmiotu/modułu Egzaminujący Termin I: Godziny (od do ) Sala II termin Godziny (od... do...) 1 MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH (pisemny) 2 Prof.R.

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2008/2009 - I rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. udziałem nauczyciela akademickiego. z bespośrednim. studenta PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2008/2009 III i IV rok 2009/2010 IV i V rok 2010/2011 V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse

Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Aneks do programów studiów na kierunku: Pedagogika, specjalnoścl realizowane w lse Zgodnie z uchwałą nr 83/01-016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: Przedmioty podstawowe i kierunkowe Przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO Przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Rok I. Forma zaliczenia. Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. ograniczonego wyboru egz.

Rok I. Forma zaliczenia. Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. ograniczonego wyboru egz. Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarska dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Moduł Przedmiot Status

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4 1 PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) II STOPNIA (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później) LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚCI: NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA...

Bardziej szczegółowo

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K 1 UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE Specjalizacja nauczycielska dwie specjalności Chemia z Fizyką Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2017 r. Kierunek:Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (specjalność od II roku) Seminaria

ważny od 1.X.2017 r. Kierunek:Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (specjalność od II roku) Seminaria Forma zalicz. Ogółem Konwersatorium Ćwiczenia Seminaria UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek:Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014 Forma zajęć Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, Lp. 1... 4. 5. 6. 7. I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 01/014 NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020 Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, st. stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akad. 2016/2017 ROK I Plan studiów do programu modułowego zatwierdzonego na cykl kształcenia 2016/17 2018/19

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM Razem Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Plan studiów nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2014/2015 lub wcześniej KIERUNEK: Europeistyka Specjalność studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Załącznik NR1/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (PW) Studia stacjonarne jednolite magisterskie Plan studiów: 2019/2020 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 174/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ROK AKAD. 2012/13

PROGRAM STUDIÓW ROK AKAD. 2012/13 PROGRAM STUDIÓW ROK AKAD. 01/13 PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA P rogram studiów I stopnia (licencjackich) w Instytucie Filologii Klasycznej UW na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, dostosowany

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. praca studenta. samodzielna M 2.

PRZEDMIOTY/MODUŁY KIERUNKU PEDAGOGIKA GODZINY ZAJĘĆ OGÓŁEM MODUŁY. Forma oceny. z bespośrednim udziałem. praca studenta. samodzielna M 2. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA M. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza, 8-00 Sanok PLAN STUDÓW NSTYTUT Społeczno-Artystyczny KERUNEK: Pedagogika SPECJALNOŚĆ: Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 Kierunek: filologia rosyjska I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY (1) Nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. FILOLOGIA HISZPAŃSKA studia stacjonarne studia magisterskie. specjalność FILOLOG HISZPAŃSKI W ŚWIECIE CYFROWYM 1

PLAN STUDIÓW. FILOLOGIA HISZPAŃSKA studia stacjonarne studia magisterskie. specjalność FILOLOG HISZPAŃSKI W ŚWIECIE CYFROWYM 1 kierunkowe PLAN STUDIÓW FILOLOGIA HISZPAŃSKA studia stacjonarne studia magisterskie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 i kolejnych (PROJEKT zaakceptowany przez Radę IFR 2019.01.29.)

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Stosunki międzynarodowe Studia stacjonarne I stopnia Plan studiów cykl kształcenia: 2018/2019

Kierunek: Stosunki międzynarodowe Studia stacjonarne I stopnia Plan studiów cykl kształcenia: 2018/2019 I rok Lp Nazwa modułu Punkty ECTS łącznie Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Status modułu 1 Historia stosunków 6 Wykład Egzamin 60 obowiązkowy 1 2 Ekonomia 8 Wykład Egzamin 60 obowiązkowy 2 30

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad.

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. 01/01) Lp. 1... 4. 5. 6. 7. NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin średniowiecza do oświecenia 1, XIX. 2, Literatura polska wieku

Rozkład godzin średniowiecza do oświecenia 1, XIX. 2, Literatura polska wieku WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Lp. Przedmiot kod Specjalności: Załącznik nr 8 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 4 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I 00000000

Bardziej szczegółowo

20 R 40 K Zastosowanie matematyki w chemii K 7 7 Fizyka I K 30 L

20 R 40 K Zastosowanie matematyki w chemii K 7 7 Fizyka I K 30 L Lp Nazwa przedmiotu 06/07 I rok; 07/08 II rok, III rok, IV rok, V rok; 08/09 III rok, IV rok, V rok; 09/10 IV rok, V rok; 10/11 V rok. 06/07 II,III,IV i V rok z wyjątkiem języka angielskiego. Język angielski

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo