POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ. Remigiusz Pomykała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ. Remigiusz Pomykała"

Transkrypt

1 DO BADAŃ Remigiusz Pomykała

2 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K PARTIA MATERIAŁU PRÓBKA PIERWOTNA PRÓBKA JEDNO- STKOWA PRÓBKA ZBIORCZA (OGÓLNA) PRÓBKA ŚREDNIA PRÓBKA LABORA- TORYJNA PRÓBKA ANALITYCZN A PRÓBKA PIERWOTNA: PRÓBKA JEDNOSTKOWA: PRÓBKA ZBIORCZA: PRÓBKA ŚREDNIA: PRÓBKA LABORATORYJNA: PRÓBKA ANALITYCZNA: część partii pobrana jednorazowo z jednego miejsca towaru nie opakowanego lub z jednego opakowania jednostkowego (za pomocą szufli, rury, pipety, łyżki) łączna ilość próbek pierwotnych z jednego opakowania (worek, bela, skrzynka, beczka) łączna liczba próbek pierwotnych lub jednostkowych pobranych z całej partii część próbki ogólnej przeznaczonej do badań, reprezentuje całą partię próbka przekazana do laboratorium próbka przeznaczona do analizy

3 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K Próbki pierwotne Próbki jednostkowe Próbka ogólna Średnia próbka I II III A (I+II+III) B Jednorodna średnia próbka laboratoryjna C

4 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K Sztukowy Kontrola stuprocentowa PRODUKT Bezkształtny W opakowaniach jednostkowych Luzem Liczba próbek jednostkowych Stała precyzja badań Liczba próbek jednostkowych zależy od: -wielkości partii towaru, -stopnia jednorodności produktu, -przyjętej precyzji badań; Procentowa Według oceny alternatywnej Kontrola wyrywkowa SKJ plany jednostopniowe plany dwustopniowe plany wielostopniowe Według oceny właściwości liczbowej Ograniczenie jednostronne Jednorodny Liczba próbek pierwotnych Stała Ograniczenie dwustronne Niejednorodny Liczba próbek pierwotnych Stała precyzja badań Wielkość próbki, liczba próbek jednostkowych tym większa: -gdy partia bardziej niejednorodna, -mniejsza zawartość poszukiwanego składnika.

5 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K CEL POBIERANIA PRÓBEK MATRYCA I/LUB OZNACZANY PARAMETR STRATEGIA POBIERANIA PRÓBEK MIEJSCE POBIERANIA PRÓBEK CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA WIELKOŚĆ PRÓBKI TYP PRÓBNIKA ODCZYNNIKI I MATERIAŁY

6 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K ZAPISY DOKUMENTUJĄCE POBIERANIE PRÓBEK POBÓR PRÓBEK matryca próbki techniki pobierania próbek sekwencja pobierania próbek rodzaj i numery identyfikacyjne zastosowanych próbników rodzaj stosowanych środków konserwujących parametry oznaczane w trakcie analiz parametry próbki oznaczone podczas pobierania próbek dane o sposobie kalibracji przyrządów wykorzystanych podczas pobierania próbek temperatura chłodzonych pojemników do transportu próbek

7 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K ZAPISY DOKUMENTUJĄCE POBIERANIE PRÓBEK OPIS PRÓBKI nazwa próbnika data pobrania próbki czas pobrania próbki numer próbki miejsce i lokalizacja punktu pobrania próbki typ próbki anality sposób konserwacji

8 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K ZAPISY DOKUMENTUJĄCE POBIERANIE PRÓBEK ZAPISY DOTYCZĄCE PRÓBEK numer próbki data pobrania próbki czas pobrania próbki numer pojemnika próbki sposób identyfikacji próbki typ próbki anality identyfikacja próbkobiorcy imię i nazwisko oraz podpis/pieczęć

9 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K ADEKWATNOŚĆ PRÓBEK DO WYMAGANEJ ANALIZY wielkość pobranej próbki rodzaj analizy reprezentatywność próbki przydatność analizy do zamierzonego celu rodzaj matrycy stopień jednorodności matrycy

10 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K POBIERANIE PRÓBEK WYPOSAŻENIE, ODCZYNNIKI PRZYGOTOWANIE PRÓBKI OBCIĄŻENIE PRÓBKA LABORATORYJNA PROCES BADANIA WYNIK MATRYCA RESZTOWE BŁĘDY PRZYPADKOWE ANALITYK/ CZAS POBIERANIE PRÓBEK STANOWI PONAD 66% CAŁKOWITEGO BŁĘDU ANALIZY

11 O G Ó L N E Z A S A DY P O B I E R A N I A P R Ó B E K MONITORINGOWY CELE POBIERANIA PRÓBEK ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI KONTROLA JAKOŚCI

12 TECHNIKI POBIERANIA PRÓBEK Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH, OBSZARÓW PRODUKCJI PIERWOTNEJ ORAZ OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

13 POWOŁANIA NORMATYWNE 1. Pobieranie próbek z powierzchni tusz zwierząt rzeźnych PN-ISO 17604: Pobieranie próbek z obszarów produkcji i obrotu żywnością PN-ISO 18593:2005 PN-A : Pobieranie próbek z pierwotnych obszarów produkcji PN-EN ISO 13307: PN-EN ISO :

14 POWOŁANIA PRAWNE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005

15 Z POWIERZCHNI TUSZ PN-ISO PN-ISO 17604: Mikrobiologia żywności i pasz. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z powierzchni tusz zwierząt rzeźnych

16 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Norma ma zastosowanie do wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów na powierzchni tusz zwierząt rzeźnych bezpośrednio po uboju

17 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Zasady pobierania próbek z tusz wołowych, wieprzowych, baranich, kozich i końskich Podczas każdej sesji pobiera się losowo próbki z pięciu tusz. Przy wyborze miejsc pobierania próbek należy brać pod uwagę technologię uboju stosowaną w każdym zakładzie. W celu badania obecności Enterobacteriaceae oraz liczby bakterii tlenowych pobiera się próbki z czterech miejsc każdej tuszy. W przypadku metody niszczącej pobiera się cztery próbki tkanki o łącznej powierzchni 20 cm 2. Przy stosowaniu do tego celu metody nieniszczącej powierzchnia pobierania próbek powinna obejmować co najmniej 100 cm 2 na każde miejsce pobierania próbek (dla tusz małych przeżuwaczy 50 cm 2 ). Pobieranie próbek do badań na obecność salmonelli odbywa się metodą gąbki ściernej. Należy wybrać obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenie. Łączna powierzchnia pobierania próbek musi obejmować co najmniej 400 cm 2. Próbki pobrane z różnych miejsc tuszy należy połączyć przed badaniem.

18 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Zasady pobierania próbek z tusz drobiowych i świeżego mięsa drobiowego Rzeźnie pobierają próbki skóry szyi z całych tusz drobiowych do badań na obecność salmonelli i Campylobacter. Zakłady rozbioru lub przetwórstwa inne niż przyległe do rzeźni i prowadzące rozbiór i przetwórstwo mięsa jedynie z tej rzeźni również pobierają próbki do badań na obecność salmonelli. Powinny przy tym pobierać je przede wszystkim ze skóry szyi całych tusz drobiowych, jeżeli dostępne, zapewniając jednak także objęcie analizą porcji mięsa drobiowego ze skórą lub bez skóry albo tylko z niewielką ilością skóry, a wybór ten jest oparty na analizie ryzyka. Rzeźnie obejmują swoimi planami pobierania próbek tusze drobiowe ze stad o nieznanym statusie pod względem salmonelli lub o znanym statusie dodatnim dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

19 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Campylobacter Podczas badania pod kątem kryteriów higieny procesu, ustanowionych w wierszach i rozdziału 2 dla salmonelli i Campylobacter w tuszach drobiowych w rzeźniach, jeśli badania na obecność salmonelli i Campylobacter przeprowadza się w tym samym laboratorium, pobiera się losowo próbki skóry szyi z co najmniej 15 tusz drobiowych po schłodzeniu podczas każdej sesji pobierania próbek. Próbki skóry szyi z co najmniej trzech tusz drobiowych z tego samego stada pochodzenia łączy się przed badaniem w jedną próbkę o masie 26 g. W ten sposób otrzymuje się próbki skóry szyi z ostatecznych próbek o masie 5 26 g (materiał do analizy musi mieć masę 26 g, aby można było przeprowadzić badanie wykrywające równocześnie salmonellę i Campylobacter z tej samej próbki). Po pobraniu próbki muszą być przechowywane i przewożone do laboratorium w temperaturze nie niższej niż 1 C i nie wyższej niż 8 C, a okres między pobraniem próbek i badaniem na obecność Campylobacter musi być krótszy niż 48 godzin, w celu zapewnienia utrzymania integralności próbki. Próbki, które osiągnęły temperaturę 0 C nie mogą być użyte w celu sprawdzenia zgodności z kryterium dotyczącym Campylobacter.

20 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Próbki o masie 5 26 g stosuje się do weryfikacji zgodności z kryteriami higieny procesu ustanowionymi w wierszach i rozdziału 2 oraz kryterium bezpieczeństwa żywności, ustanowionym w wierszu 1.28 rozdziału 1. W celu przygotowania w laboratorium zawiesiny pierwotnej materiał do analizy o masie 26 g umieszcza się w dziewięciu pojemnikach (każdy o objętości 234 ml) wypełnionych roztworem zbuforowanej wody peptonowej (BPW).Przed dodaniem BPW należy ogrzać do temperatury pokojowej. Mieszanina pozostaje w Stomacherze lub Pulsifierze przez około jedną minutę. Należy unikać spieniania poprzez usunięcie powietrza ze Stomachera, na ile to możliwe. 10 ml (~1 g) zawiesiny pierwotnej przenosi się do pustej jałowej probówki a 1 ml z 10 ml używa się do oznaczenia liczby Campylobacter na płytkach selektywnego podłoża. Pozostałość zawiesiny pierwotnej (250 ml ~ 25 g) wykorzystuje się do wykrywania salmonelli.

21 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Podczas badania pod kątem kryteriów higieny procesu, ustanowionych w wierszach i rozdziału 2 dla salmonelli i Campylobacter w tuszach drobiowych w rzeźniach, jeśli badania na obecność salmonelli i Campylobacter przeprowadza się w dwóch różnych laboratoriach, pobiera się losowo próbki skóry szyi z co najmniej 20 tusz drobiowych po schłodzeniu podczas każdej sesji pobierania próbek. Próbki skóry szyi z co najmniej czterech tusz drobiowych z tego samego stada pochodzenia łączy się przed badaniem w jedną próbkę o masie 35 g. W ten sposób otrzymuje się próbki skóry szyi z próbek o masie 5 35 g, które z kolei są dzielone w celu uzyskania ostatecznych próbek o masie 5 25 g (do badania na obecność salmonelli) i ostatecznych próbek o masie 5 10 g (do badania na obecność Campylobacter).

22 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Po pobraniu próbki muszą być przechowywane i przewożone do laboratorium w temperaturze nie niższej niż 1 C i nie wyższej niż 8 C, a okres między pobraniem próbek i badaniem na obecność Campylobacter musi być krótszy niż 48 godzin, w celu zapewnienia utrzymania integralności próbki. Próbki, które osiągnęły temperaturę 0 C, nie mogą być użyte w celu sprawdzenia zgodności z kryterium dotyczącym Campylobacter. Próbki o masie 5 25 g stosuje się do weryfikacji zgodności z kryteriami higieny procesu ustanowionymi w wierszu rozdziału 2 oraz kryterium bezpieczeństwa żywności, ustanowionym w wierszu 1.28 rozdziału 1. Ostateczne próbki o masie 5 10 g stosuje się także do weryfikacji zgodności z kryterium higieny procesu ustanowionym w wierszu rozdziału 2.

23 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Po pobraniu próbki muszą być przechowywane i przewożone do laboratorium w temperaturze nie niższej niż 1 C i nie wyższej niż 8 C, a okres między pobraniem próbek i badaniem na obecność Campylobacter musi być krótszy niż 48 godzin, w celu zapewnienia utrzymania integralności próbki. Próbki, które osiągnęły temperaturę 0 C, nie mogą być użyte w celu sprawdzenia zgodności z kryterium dotyczącym Campylobacter. Próbki o masie 5 25 g stosuje się do weryfikacji zgodności z kryteriami higieny procesu ustanowionymi w wierszu rozdziału 2 oraz kryterium bezpieczeństwa żywności, ustanowionym w wierszu 1.28 rozdziału 1. Ostateczne próbki o masie 5 10 g stosuje się także do weryfikacji zgodności z kryterium higieny procesu ustanowionym w wierszu rozdziału 2.

24 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Na potrzeby badań na obecność salmonelli w świeżym mięsie drobiowym innym niż tusze drobiowe pobiera się pięć próbek o masie co najmniej 25 g z tej samej partii. Próbka pobrana z porcji mięsa drobiowego ze skórą zawiera skórę i cienką warstwę mięśnia, jeżeli ilość skóry jest niewystarczająca do stworzenia próbki. Próbka pobrana z porcji mięsa drobiowego bez skóry lub tylko z niewielką ilością skóry zawiera cienką warstwę lub warstwy mięśni dodane do obecnej skóry, aby stworzyć próbkę wystarczającej wielkości. Warstwy mięsa pobiera się w sposób obejmujący największą możliwą powierzchnię mięsa.

25 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Częstotliwość pobierania próbek tusz, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa mechanicznie odkostnionego i świeżego mięsa drobiowego Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące rzeźnie lub zakłady produkujące mięso mielone, surowe wyroby mięsne, mięso mechanicznie odkostnione lub świeże mięso drobiowe pobierają próbki do analizy mikrobiologicznej co najmniej raz w tygodniu. Dzień pobierania próbek powinien być zmieniany co tydzień, tak aby zapewnić pobieranie w każdym dniu tygodnia. W przypadku pobierania próbek mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych dla badania obecności E. coli i liczby bakterii tlenowych oraz w przypadku pobierania próbek z tusz dla badania obecności Enterobacteriaceae i liczby bakterii tlenowych częstotliwość badania próbek może być zmniejszona do jednego razu na dwa tygodnie, jeżeli w ciągu sześciu kolejnych tygodni uzyska się zadowalające wyniki.

26 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO W przypadku pobierania próbek mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, tusz i świeżego mięsa drobiowego do analizy obecności salmonelli częstotliwość pobierania próbek może być zmniejszona do jednego razu na dwa tygodnie, jeżeli w ciągu 30 kolejnych tygodni uzyska się zadowalające wyniki. Częstotliwość pobierania próbek do badań na obecność salmonelli można również zmniejszyć, jeśli stosowany jest krajowy lub regionalny program kontroli salmonelli, obejmujący badanie mogące zastąpić procedurę pobierania próbek opisaną w niniejszym akapicie. Dalsze zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek jest możliwe, o ile w ramach krajowego lub regionalnego programu kontroli salmonelli zostanie wykazane, że występowanie salmonelli u zwierząt nabywanych przez daną rzeźnię jest niskie

27 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO W przypadku pobierania próbek tusz drobiowych dla badania obecności Campylobacter częstotliwość pobierania próbek może być zmniejszona do jednego razu na dwa tygodnie, jeżeli w ciągu 52 kolejnych tygodni uzyska się zadowalające wyniki. Częstotliwość pobierania próbek do badań na obecność Campylobacter można zmniejszyć, jeśli za zgodą właściwego organu stosowany jest krajowy lub regionalny urzędowy lub urzędowo uznany program kontroli Campylobacter i jeśli program ten obejmuje pobieranie próbek i badania równoważne pobieraniu próbek i badaniom wymaganym do sprawdzenia zgodności z kryterium higieny procesu ustanowionym w wierszu rozdziału 2. Jeśli w programie kontroli określono niski poziom zanieczyszczenia Campylobacter w stadach, możliwe jest dalsze zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek, jeżeli ten niski poziom zanieczyszczenia Campylobacter jest osiągnięty przez okres 52 tygodni w gospodarstwach pochodzenia brojlerów nabywanych przez daną rzeźnię. W przypadku gdy program kontroli daje zadowalające wyniki przez określony okres roku, częstotliwość analiz Campylobacter można również dostosować do zmienności sezonowej za zgodą właściwego organu.

28 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO Jednak w przypadkach uzasadnionych na podstawie analizy ryzyka i zgodnie z upoważnieniem wydanym na tej podstawie przez właściwy organ małe rzeźnie i zakłady produkujące mięso mielone, surowe wyroby mięsne i świeże mięso drobiowe w małych ilościach mogą być zwolnione z obowiązku przestrzegania wyżej opisanych częstotliwości pobierania próbek.

29 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK METODY NISZCZĄCE: - metoda z użyciem korkobora - metoda wycinania z użyciem szablonu METODY NIENISZCZĄCE: - metoda mokrego i suchego tamponu - metoda z zastosowaniem gąbki - metoda z zastosowaniem tamponu z gazy

30 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO MIEJSCA POBIERANIA PRÓBEK Przykładowe etapy kontroli: po opuszczeniu urządzenia doczyszczającego tusze (świnie) po wyjęciu tuszy z maszyny myjącej (świnie) po skórowaniu (oprawieniu) (bydło, gęsi, zwierzyna łowna dzika z ferm i inna) po wytrzewieniu (patroszeniu) w chłodni co najmniej 12 h po uboju

31 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO MIEJSCA POBIERANIA PRÓBEK WYKRYWANIE DROBNOUSTROJÓW CHOROBOTWÓRCZYCH W celu wykrycia drobnoustrojów chorobotwórczych u wszystkich gatunków zwierząt można uwzględnić następujące miejsca: bezpośrednio przed chłodzeniem w chłodni, co najmniej 12 h po uboju.

32 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO KONTROLA PROCESU MIEJSCA POBIERANIA PRÓBEK Najistotniejszym czynnikiem jest konsekwencja w wyborze miejsca oraz czasu pobierania próbek. Zaleca się pobieranie próbek z tak wielu tusz jak to jest tylko możliwe kosztem liczby próbek pobieranych z różnych miejsc jednej tuszy.

33 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

34 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK W określonej sytuacji w momencie pobierania próbek zaleca się stosowanie za każdym razem takiej samej metody, w celu zapewnienia porównywalności otrzymanych wyników.

35 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK METODY NISZCZĄCE METODA Z UŻYCIEM KORKOBORA

36 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

37 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

38 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

39 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK METODY NISZCZĄCE METODA WYCINANIA Z UŻYCIEM SZABLONU Technika pozyskiwania próbek: używać sterylnych narzędzi lub przed użyciem wyczyścić i wysterylizować je w sposób podany wcześniej z odpowiednich miejsc tuszy ograniczonych sterylnymi szablonami pobrać próbki tkanki o grubości około 2 mm używając sterylnych skalpeli i pęset odcięte próbki tkanki umieścić w oznakowanym, sterylnym, plastikowym woreczku

40 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK METODY NISZCZĄCE METODA Z WYCINANIA Z UŻYCIEM SZABLONU Czyszczenie i sterylizacja narzędzi: po każdym użyciu szablon, skalpel i pęsety należy poddawać zabiegowi czyszczenia i sterylizacji: czyścić bibułą lub watą zwilżoną 70% etanolem narzędzia zanurzyć w butelce z 70% etanolem, wyjąć i nadmiar alkoholu usunąć przez jego podpalenie lub odparowanie narzędzia pozostawić do wystygnięcia

41 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK METODY NIENISZCZĄCE METODA MOKREGO I SUCHEGO WYMAZU

42 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

43 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

44 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

45 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

46 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO METODY POBIERANIA PRÓBEK METODY NIENISZCZĄCE METODA Z UŻYCIEM GĄBKI

47 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

48 Z TUSZ ZWIERZĄT RZEŹNYCH PN-ISO 17604

49 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-ISO PN-ISO 18593:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów

50 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-ISO ODCZYNNIKI I WYPOSAŻENIE Wyposażenie: płytka kontaktowa: plastikowa płytka o średnicy 65 mm wypełniona w postaci menisku wypukłego określoną objętością pożywki właściwej dla danego drobnoustroju badanego, wykonana pod kątem pobierania próbek z powierzchni

51 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-ISO ODCZYNNIKI I WYPOSAŻENIE Wyposażenie: płytka/kasetka zanurzeniowa (Dipslide): płytki lub kasetki z materiału syntetycznego, o wielkości od 7 do 10 cm 2, pokryte z jednej lub dwóch stron warstwą pożywki agarowej, właściwej dla danego drobnoustroju objętego badaniem

52 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-ISO ODCZYNNIKI I WYPOSAŻENIE Wyposażenie: wymazówka: łatwo łamiąca się pałeczka z przędzą bawełnianą lub materiałem syntetycznym (alginian, sztuczny jedwab) umieszczona w probówce lub woreczku. Powinny być one pakowane pojedynczo, sterylizowane oraz certyfikowane na nieobecność substancji inhibitujących wzrost drobnoustrojów

53 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-ISO ODCZYNNIKI I WYPOSAŻENIE Wyposażenie: tkanina: zwilżony sterylny materiał nie zawierający substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, pakowany pojedynczo w sterylne torebki plastikowe, stosowany do pobierania próbek z dużych powierzchni ( 100 cm 2 )

54 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-ISO ODCZYNNIKI I WYPOSAŻENIE Wyposażenie: gąbka: zwilżony sterylny kawałek gładkiej gąbki o kształcie sześcianu, nie zawierający substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, pakowany pojedynczo w sterylne torebki plastikowe, stosowany do pobierania próbek z dużych powierzchni ( 100 cm 2 )

55 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A PN-A :2000 Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników

56 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ WYMAZÓW Technika pobierania wymazów z drobnego sprzętu (bez szablonu): wymaz pobrać poprzez stracie całej powierzchni stykającej się z przetwarzaną żywnością za pomocą gąbki, tamponu lub wymazówki

57 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ WYMAZÓW Technika pobierania wymazów z trudno dostępnych miejsc (bez szablonu): wewnętrzne części przewodów, zaworów i inne trudno dostępne miejsca przecierać sięgając na głębokość 10 cm, powierzchnię około 25 cm 2 lub całą powierzchnię zaleca się pobrać próbki wymazówką po pobraniu próbki wymazówkę, tampon lub gąbkę umieścić w pojemniku z 20 ml płynu do płukania

58 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ WYMAZÓW Technika pobierania wymazów z rąk (bez szablonu): wymazy pobrać tamponem, wymazówką lub gąbką uprzednio zwilżonymi płynem do płukania wycierać wewnętrzną powierzchnię obu dłoni, powierzchnię między palcami oraz powierzchnię zewnętrznych części palców, w tym miejsc wokół paznokci do pobrania wymazów stosować: Jeden wilgotny i jeden suchy tampon (wymazówkę) do każdej dłoni oraz 40 ml płynu do płukania Jedną gąbkę do obu dłoni, w tym jedną stronę gąbki do starcia jednej dłoni, a drugą do drugiej i 20 ml płynu

59 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ WYMAZÓW Technika pobierania wymazów z rąk (bez szablonu): po pobraniu wymazów cztery tampony lub odcięte końce wymazówek włożyć do woreczka z 40 ml płynu do płukania, a gąbkę do 20 ml płynu do płukania

60 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ ODCISKÓW AGAROWYCH Technika pobierania próbek z użyciem płytek RODAC: zdjąć wieczko płytki przycisnąć z należytą siłą pożywkę agarową do badanej powierzchni przez 10 s unikając obracania płytki płytkę zamknąć i odwrócić wieczkiem do dołu oczyścić miejsce pobrania próbki z ewentualnych resztek pożywki agarowej można stosować specjalny aplikator do płytek

61 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ ODCISKÓW AGAROWYCH menisk wypukły

62 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW PN-A METODY POBIERANIA PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK METODĄ ODCISKÓW AGAROWYCH

63 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW

64 Z POWIERZCHNI OBSZARÓW

65 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK DO BADAŃ

66 Pobrane próbki powinny być przetransportowane do laboratorium tak szybko, jak to tylko możliwe, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych warunków przechowywania próbek. Podczas transportu próbek do laboratorium powinny być zapewnione warunki: minimalizujące zmiany w liczbie drobnoustrojów obecnych w próbce, uniemożliwiające ich uszkodzenie lub rozlanie Próbki, w tym również podzlecane są transportowane chłodziarce samochodowej w następujących temperaturach: produkty trwałe: temperatura w zakresie od 0 o C do 40ºC, w

67 produkty w opakowaniach uszkodzonych: od 0 do 4ºC, produkty świeże i chłodzone: od 0 do 4ºC, inne produkty nietrwałe w temperaturze: od 1ºC do 8ºC, produkty mrożone i głębokomrożone: poniżej -15ºC, najlepiej poniżej -18ºC, lub w temperaturze 2 ± 2 o C, jeżeli próbka zostanie zbadana w ciągu 24h, próbki sanitarne oraz próbki wymazów, np. z tusz zgodnie z normą PN-ISO 17604:2005 i PN-ISO 18539:2005 próbki wody (w tym również próbki lodu): od 2ºC do 8ºC

68 Dopuszcza się inne od wymienionych temperatury transportu próbek, jeżeli są one zgodne z zadeklarowanymi przez producenta lub zleceniodawcę. Dopuszcza się wahanie temperatur 2 C do 2h. Próbki przechowuje się do momentu rozpoczęcia badań w warunkach zabezpieczających je przed zmianami cech mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w warunkach uwzględniających charakter próbki (chłodziarka, zamrażarka, temperatura pokojowa).

69 Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę przechowywania i ostateczny termin badania następujących produktów: o produkty trwałe: temperatura pokojowa (od 18ºC do 27ºC) i najwcześniej jak to jest możliwe, przed upływem terminu przydatności, o produkty w opakowaniach uszkodzonych: od 0 do 4ºC i najszybciej jak to jest możliwe, przed upływem 48 h, o produkty świeże i chłodzone: od 0 do 4ºC i w ciągu 24h od przyjęcia próbki do badania, albo w sposób uzgodniony ze zleceniodawcą; jeżeli nie można uniknąć dłuższego przechowywania, próbkę jak najszybciej zamrozić do temperatury poniżej -18 C i zaznaczyć to w sprawozdaniu z badań, ponieważ w przypadku pewnych produktów zamrażanie próbki może zmienić skład mikroflory;

70 o inne produkty nietrwałe: w temperaturze od 1ºC do 8ºC, w tym produkty łatwo psujące się w temperaturze 3ºC ± 2ºC i najszybciej jak to jest możliwe, przed upływem okresu przydatności, o produkty mrożone i głębokomrożone: poniżej -15ºC, najlepiej poniżej -18ºC, lub w temperaturze 2 ± 2 o C maksymalnie przez 24h od momentu pobrania próbki, o próbki sanitarne oraz próbki wymazów, np. z tusz zgodnie z normą PN-ISO 17604:2005 i PN-ISO 18539:2005 o próbki wody (w tym również próbki lodu): od 2 do 8ºC, badania należy rozpocząć najszybciej jak jest to możliwe, przed upływem 12 h od pobrania próbki.

71 Ocena przydatności próbki do badań Osoba przyjmująca próbki do badań ocenia: poprawność wypełnienia protokołu-zlecenia, stan próbki i opakowanie, oznakowanie, ilość i masę/objętość próbki, temperaturę podczas transportu i w momencie dostarczenia jej do laboratorium temperaturę otoczenia lub temperaturę próbki w miejscu jej pobierania lub odbierania (jeśli była konieczność jej zmierzenia ze względu na stwierdzoną przez próbkobiorcę niezgodność)

72 W przypadku negatywnej oceny jednego z kryteriów osoba odbierająca próbki zapisuje wszelkie nieprawidłowości oraz informuje Kierownika Laboratorium, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Próbkobiorca w momencie pobierania próbek, jeżeli jest to wskazane, wykonuje dodatkowe ustalenia, które mogą mieć wpływ na określenie jakości próbki.

73 PRZYKAŁDY PRÓBNIKÓW DO POBORU PRÓBEK

74

75 POWIETRZA DO BADAŃ

76 METODA SEDYMENTACYJNA METODY POBIERANIA METODA ZDERZENIOWA METODA FILTRACYJNA

77 METODA SEDYMENTACYJNA grawitacyjne osiadanie bioaerozolu na szlakach Petriego z pożywką przyjmuje się, że w czasie 5 min ekspozycji na płytce o pow. 100 cm 2 osiada tyle drobnoustrojów ile znajduje się w 10 dm 3 powietrza brak precyzyjnego określenia objętości pobranego do badania powietrza ruch powietrza ma ogromny wpływ na wyniki przydatna do badania powietrza w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu tania METODA ZDERZENIOWA zderzanie strumienia zasysanego przez próbnik z powierzchnią zestalonej powierzchni pożywki w głowicy próbnika dokładnie znana objętość pobranego do badania powietrza METODA FILTRACYJNA przepuszczanie powietrza przez jałowy filtr membranowy a następnie umieszczanie go na pożywce celem inkubacji najdokładniejsza możliwość badania różnych grup drobnoustrojów

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043211/04 ANNEX 1.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043211/04 ANNEX 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 maja 2017 r. (OR. en) 8950/17 ADD 1 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 4 maja 2017 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.8.2017 L 218/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Klienta

Instrukcja dla Klienta Instrukcja dla Klienta PONIŻSZA INSTRUKCJA OPISUJE SZCZEGÓŁOWO KRYTERIA POSTĘPOWANIA PRZY POBIERANIU ORAZ TRANSPORTOWANIU PRÓBEK DO INSTYTUTU TECHNOLOGII MIKROBIOLOGICZNYCH (ITM) W TURKU Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 12.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do kryteriów mikrobiologicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 7 grudnia 2018 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE INSTRUKCJA POBIERANIA I POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE INSTRUKCJA POBIERANIA I POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Strona 1 z 7 Opracował Asystent Iwona Quant 22.05.2014r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Technik Barbara Maciejewska 23.05.2014r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH ZLECENIOBIORCA Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 8-00 Krosno tel.: 9 ZLECENIODAWCA Imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043211/04.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043211/04. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 maja 2017 r. (OR. en) 8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 4 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D043211/04 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 15 stycznia 2019 r. AB 1195 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/17

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/17 15.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/17 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Hygicult. Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego.

Hygicult. Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego. Hygicult Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia produktów rolnych i artykułów spożywczych mogą doprowadzić do powstania znacznych strat ekonomicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 1195 Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Cel programów Ograniczenie rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Serotypy Salmonella objęte

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2. Wyd. nr 1 z dnia r. Data zatwierdzenia. 06o'72pqq

INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2. Wyd. nr 1 z dnia r. Data zatwierdzenia. 06o'72pqq WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDENIOLOGICZN A w tr'od ZI 90-046 t-6dz' ul. Wodna 40 tel,4/21253-62-o0 tevfax(42)253-62-19 INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2 DZIALU LABORATORYJNEGO WOJEWdDZKIEJ STACJI SANITARNO

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego.

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. Strona 1 z 5 Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR Niżej przedstawione wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PIEROŻKI Z GRZYBAMI opis wg słownika CPV kod CPV 15894300-4 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ: opracował: Wojskowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

LISTA USŁUG PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ ŚRODOWISKO PRODUKCJI WODA POWIETRZE TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH Załącznik do zakresu akredytacji AB 1264 wydanie 16 z dn. 22.03.2018 Produkty rolne w tym pasze dla zwierząt, Jaja spożywcze ŻYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydanie 4 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 4 EGZ. NADZOROWANY Data: 11.02.2016 Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Asystent LBZiW Dorota Maksymczuk Stanowisko, imię i nazwisko: Data: 10.02.2016 Podpis Szef ZL mjr Anna Suchanowska Stanowisko, imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Ocena czystości mikrobiologicznej cystern przewożących cukier luzem. dr Dagmara Wojtków Teresa Basińska Jesior

Ocena czystości mikrobiologicznej cystern przewożących cukier luzem. dr Dagmara Wojtków Teresa Basińska Jesior Ocena czystości mikrobiologicznej cystern przewożących cukier luzem dr Dagmara Wojtków Teresa Basińska Jesior 2 2012-06-26 Plan prezentacji Mycie i dezynfekcja Kontrola mikrobiologiczna Luminometria Proces

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 14 maja 2019 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.10.2017 r. C(2017) 7228 final ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia 31.10.2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Głównego Lekarza Weterynarii. Nr GIWbŜ-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r.

I N S T R U K C J A. Głównego Lekarza Weterynarii. Nr GIWbŜ-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. I N S T R U K C J A Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbŜ-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zasad postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez podmioty produkujące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badania mikrobiologiczne wg PN-EN ISO 11737

Badania mikrobiologiczne wg PN-EN ISO 11737 Badania mikrobiologiczne wg PN-EN ISO 11737 mgr Agnieszka Wąsowska Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST Z-ca Dyrektora ds. Badań Kierownik Zespołu Badań Mikrobiologicznych i Chemicznych Tel.022

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Weterynarii. ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików.

Główny Inspektorat Weterynarii. ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Główny Inspektorat Weterynarii ASF - ubój, oznakowanie oraz umieszczanie na rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Występowanie ASF na terenie Polski Obszary występowania środków kontroli

Bardziej szczegółowo

HIGIENA W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM SANITARY CONDITIONS IN THE SUGAR INDUSTRY

HIGIENA W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM SANITARY CONDITIONS IN THE SUGAR INDUSTRY HIGIENA W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM Małgorzata Kowalska, Ewelina Kacprzak Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa 05-084 Leszno k. Błonia ul. Inżynierska 4 Streszczenie Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 71/31 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella enteritidis i Salmonella

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 maja 2018 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO Załącznik do zakresu akredytacji AB 1264 wydanie 13 z dnia 5 maja 2017 ŻYWNOŚĆ ŚRODOWISKO PRODUKCJI WODA POWIETRZE TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH Produkty

Bardziej szczegółowo

Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze

Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów: dotyczących środków do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz częstotliwości ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 18.2.2019 L 46/11 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/268 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 200/2010, (UE) nr 517/2011, (UE) nr 200/2012 i (UE) nr 1190/2012 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 13 czerwca 2018 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

.. dnia.. pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella.

.. dnia.. pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. 3. Wiek stada, z którego pobrano próbki: 4. Stado planowane do uboju w dniu...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 11 marca 2013 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. Dz.U.06.193.1425 2008.07.09 zm. Dz.U.2008.108.692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POBIERANIA PRÓBEK Z ŁAŃCUCHA PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

PRAKTYCZNE ASPEKTY POBIERANIA PRÓBEK Z ŁAŃCUCHA PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRAKTYCZNE ASPEKTY POBIERANIA PRÓBEK Z ŁAŃCUCHA PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO REMIGIUSZ POMYKAŁA 10-11 czerwca 2019 r., PIWet-PIB, Puławy Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo Blirt S.A. 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3/1.38 RAPORT Z BADAŃ Dział DNA-Gdańsk Nr zlecenia 164/Z/20110825/D/JOGA NAZWA I ADRES KLIENTA GROUND-Therm spółka z o.o. ul. Stepowa 30 44-105 Gliwice Tytuł zlecenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 17 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ III,IV,V/ Badania mikrobiologiczne żywności, produktów spożywczych: A. Przygotowanie wstępne próby do badania:

OFERTA BADAŃ III,IV,V/ Badania mikrobiologiczne żywności, produktów spożywczych: A. Przygotowanie wstępne próby do badania: Ełk; 18.03.2016 LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE BADANIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO OFERTA BADAŃ III,IV,V/2016 1. Badania mikrobiologiczne żywności, produktów spożywczych: Przygotowanie próbek, zawiesiny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 21 grudnia 2016 r. AB 1473 Nazwa i adres ALS

Bardziej szczegółowo

L 322/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007

L 322/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007 L 322/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 65 partii mięsa i surowych wyrobów mięsnych, pochodzących z Polski wartości łącznej 5.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 65 partii mięsa i surowych wyrobów mięsnych, pochodzących z Polski wartości łącznej 5. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 7 marca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 24.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2018 r. Nazwa i adres ALS FOOD &

Bardziej szczegółowo

NORMY, POZIOMY, LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIERZCHNI, CYSTERN I WĘŻY ZAŁADUNKOWYCH

NORMY, POZIOMY, LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIERZCHNI, CYSTERN I WĘŻY ZAŁADUNKOWYCH NORMY, POZIOMY, LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIERZCHNI, CYSTERN I WĘŻY ZAŁADUNKOWYCH mgr inż. Małgorzata Kowalska mgr inż. Ewelina Małczak, Leszno Pakiet higieny - WE 852/2004 z dnia 29.04.2004

Bardziej szczegółowo

E.coli Transformer Kit

E.coli Transformer Kit E.coli Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli. Metoda chemiczna. wersja 1117 6 x 40 transformacji Nr kat. 4020-240 Zestaw zawiera komplet odczynników

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 17 maja 2019 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próbek owoców

Pobieranie próbek owoców Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Pobieranie próbek owoców Celem procedury jest określenie zasad pobierania próbek owoców. Procedura obowiązuje wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej czynności.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2017 r. AB 510 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 września 2016 r. Nazwa i adres VETDIAGNOSTICA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 404

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 404 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 404 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 404 J.S.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Szczegółowe warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Dz.U.2016.451 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12 / KB ŻG / 2016

DECYZJA Nr 12 / KB ŻG / 2016 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 24.05.2016 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.47.2016 DECYZJA Nr 12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres ARC-POL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. Dz.U.2012.1367 2013-07-06 zm. Dz.U.2013.776 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 1367 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu PROGRAM WHO ELIMINACJI ODRY/RÓŻYCZKI Program eliminacji odry i różyczki został uchwalony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 28 maja 2003 roku. Realizacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1028

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1028 Warszawa, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 1028 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2007R1441 PL 27.12.2007 000.006 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2007 z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29/24 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 2 REGINALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 1. Przedmiot zamówienia : Wieprzowina sous-vide 2. Ilość gwarantowana:

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY Strona 1 z 6 Opracował Asystent Elżbieta Półtorak 04.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Szef ZDL Andrzej Białek 08.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 12 lutego 2018 r. AB 1319 Nazwa i adres:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 8 maja 2018 r. AB 510 Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE Nr sprawy 9/PN/2016 Załącznik nr 7c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE KLUSKI ŚLĄSKIE 1. Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona Rzeźnie i Zakłady o małej zdolności produkcyjnej

Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona Rzeźnie i Zakłady o małej zdolności produkcyjnej Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona Rzeźnie i Zakłady o małej zdolności produkcyjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, ustanawiające

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ GRUPA ZAOPATRZENIA ŻYWNOŚCIOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu na dostawę produktów KOD CPV 15131000-5 KONSERWY I PRZETWORY Z MIĘSA KOD CPV 15200000-0 RYBY PRZETWORZONE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników analiz ilości i obecności drobnoustrojów zgodnie z zasadami badań mikrobiologicznych żywności i pasz?

Interpretacja wyników analiz ilości i obecności drobnoustrojów zgodnie z zasadami badań mikrobiologicznych żywności i pasz? Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Seminarium STC 2018 Interpretacja wyników analiz ilości i obecności drobnoustrojów zgodnie z zasadami badań mikrobiologicznych żywności i pasz? Dr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2019 r. Poz. 1511

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2019 r. Poz. 1511 Warszawa, dnia 12 sierpnia 2019 r. Poz. 1511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1531

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1531 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1531 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 października 2017 r. Nazwa i adres MIKROLAB

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. a) Zadanie nr 1 dostawa do Magazyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 24 maja 2019 r. Nazwa i adres ALS FOOD &

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 13.6.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/21 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu

Bardziej szczegółowo