Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007"

Transkrypt

1 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server Wprowadzenie do Microsoft Office SharePoint Server Microsoft Office SharePoint Server 2007: Macierz produktu... 4 Usługi Portal... 5 Wyszukiwanie i indeksowanie... 7 Zarządzanie zawartością... 7 Formularze biznesowe... 9 Analiza biznesowa Współpraca Ulepszenia Windows SharePoint Services Ulepszenia platformy danych Ulepszenia zabezpieczeń Ulepszenia platformy administracyjnej Podsumowanie Architektura Microsoft Office SharePoint Server Architektura korporacyjna a program SharePoint Server Modularność i wielokrotne zastosowanie Rozszerzalność Skalowalność Rozdzielenie dziedzin Logiczna architektura systemu Microsoft Office DuŜy krok w kierunku architektury zorientowanej na usługi Usługi systemu Microsoft Office Usługi systemu operacyjnego Usługi bazodanowe Usługi przepływu pracy Usługi pomocnicze Usługi podstawowe Pule aplikacji a program SharePoint Server Architektura pul aplikacji Omówienie architektury puli aplikacji i integracji SharePoint Server Podsumowanie... 45

2 3 Względy projektowe a wdroŝenie Poznanie cyklu Ŝycia projektu Definiowanie udziałowców Sformułowanie problemu Definiowanie celów Tworzenie modelu administracyjnego Określanie kosztów sprzętu i oprogramowania Definiowanie umów SLA Definiowanie wymagań Uzyskiwanie zgody i implementacja rozwiązania Poznanie aktualnego środowiska Określanie potrzeb kadrowych Badanie aktualnej zawartości Dokumentowanie infrastruktury sieciowej Wybór platform serwerowych Rozpoznanie zaleŝności infrastrukturalnych Oprogramowanie Windows Server Active Directory System nazw domen Serwery poczty SQL Server Określanie innych względów projektowych Instalacja serwerów frontonu sieci Web Instalacja serwerów kwerend oraz indeksów WdroŜenie usług obliczeniowych programu Excel Gwarantowanie dostępności i wydajności Implementacja równowaŝenia obciąŝenia serwerów frontonu sieci Web. 60 Implementacja równowaŝenia obciąŝenia serwerów wyszukiwania oraz kwerend Rozszerzanie usług obliczeniowych programu Excel Projektowanie infrastruktury sieciowej Względy związane z lokalizacją uŝytkowników Planowanie wydajności Organizowanie zawartości Zmiana organizacji i łączenie zawartości SharePoint Services Wykorzystanie usług Enterprise Content Management Instalacja portali SharePoint Zarządzanie zawartością Wykorzystanie zbiorów witryn Instalacja samoobsługowego tworzenia witryn kontra tworzenie administracyjnie Delegowanie administracji Wykorzystanie dwupoziomowego kosza Implementacja dostępu mobilnego Łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych Planowanie zabezpieczeń... 68

3 Projektowanie i implementacja kont zabezpieczeń Zabezpieczanie Internetowych usług informacyjnych Rozmieszczenie kluczowych usług Zabezpieczanie interfejsu Administracji centralnej Zabezpieczanie serwera SQL Server Zabezpieczanie rozwiązań współpracy z dostępem do sieci Extranet oraz Internet Rozszerzanie istniejących aplikacji sieci Web WdroŜenie farm serwerów SharePoint WdroŜenie na pojedynczym serwerze Małe farmy serwerów Średnie farmy serwerów DuŜe farmy serwerów Wiele farm Podsumowanie Planowanie, wdraŝanie i utrzymywanie wielojęzyczności Wsparcie dla wielojęzyczności w Windows SharePoint Services 3.0 oraz SharePoint Server Przygotowanie serwerów frontonu do wielu wersji językowych Instalacja dodatkowych plików językowych Wybór języka instalacji produktu Pakiety szablonów językowych Instalacja pakietów językowych na serwerach frontonu sieci Web Odinstalowywanie pakietów językowych Utrzymywanie witryn w róŝnych wersjach językowych Tworzenie hierarchii odmian witryn sieci Web Zarządzanie ustawieniami odmian Względy projektowe Uwzględnianie w projekcie koncepcji odmian Planowanie konfiguracji odmian Konfiguracja systemu odmian Wyznaczanie witryn źródłowych i docelowych przy uŝyciu etykiet odmian96 Budowanie witryn przy uŝyciu hierarchii odmian Propagowanie zawartości źródła w witrynach docelowych Zarządzanie witrynami odmian Zarządzanie tłumaczeniami Lokalne narzędzia do zarządzania tłumaczeniami Czym są biblioteki zarządzania tłumaczeniami? Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami Przekazywanie dokumentu Kończenie procesu przepływu pracy zarządzania tłumaczeniami Dostosowywanie listy tłumaczy Przekazywanie do zewnętrznych usług przekładu Rozpoznawanie zawartości wymagającej przetłumaczenia Pakowanie odmian na potrzeby Importu lub Eksportu Instalacja zawartości

4 Podsumowanie Instalacja Microsoft Office SharePoint Server Tabela funkcjonalności produktu Wymagania sprzętowe Przygotowanie do instalacji Serwer Web/Aplikacji Serwer bazodanowy Active Directory Konta uŝytkowników i usług Instalacja programu SharePoint Server Proces instalacji Opcje Zaawansowane Instalacja ukończona Kreator konfiguracji Połączenia farmy serwerów Tworzenie nowej farmy Tworzenie aplikacji sieci Web Administracja centralna Kończenie pracy kreatora Przejście do Administracji centralnej Domyślne bazy danych i zmiany struktury baz danych w porównaniu z wersją SharePoint Portal Server Modyfikowanie farmy Dodawanie serwerów do farmy Jakie zmiany zaszły na serwerze w wyniku instalacji programu SharePoint Server 2007? Modyfikacje w systemie plików Zmiany w rejestrze Witryny sieci Web oraz pule aplikacji Usuwanie serwerów z farmy Instalacja Windows SharePoint Services Proces instalacji Odinstalowywanie programu SharePoint Server Odinstalowywanie Windows SharePoint Services Podsumowanie Część II... Administracja i konfiguracja implementacji 6 Administracja centralna oraz konfigurowanie operacji Wprowadzenie do Administracji centralnej Wykorzystanie strony głównej Administracji centralnej Realizowanie zadań administratora Widok Topologia farmy Korzystanie ze strony Operacje Administracji centralnej Zarządzanie serwerami na poziomie farmy Konfiguracja zabezpieczeń Rejestrowanie i raportowanie

5 Uaktualnianie i migracja Konfiguracja globalna Wykonywanie kopii zapasowych i ich przywracanie Konfiguracja danych Rozmieszczanie zawartości Scenariusz: Rozszerzanie farmy serwerów Konfigurowanie farmy serwerów Konfigurowanie usług farmy Konfigurowanie równowaŝenia obciąŝenia sieciowego Podsumowanie Zarządzanie i konfigurowanie aplikacji Zarządzanie aplikacjami sieci Web programu SharePoint Hostowanie aplikacji sieci Web Tworzenie nowej aplikacji sieci Web Obsługa administracyjna aplikacji sieci Web Dodatkowe ustawienia zarządzania aplikacjami sieci Web Zarządzanie witrynami programu SharePoint Tworzenie zbioru witryn Usuwanie zbioru witryn Potwierdzanie i usuwanie informacji o uŝytkowaniu witryny Szablony przydziałów Przydziały i blokady zbioru witryn Administratorzy zbioru witryn Lista zbiorów witryn Zabezpieczenia aplikacji Zabezpieczenia dla stron składników Web Part Samoobsługowe zarządzanie witryną Uprawnienia uŝytkownika do aplikacji sieci Web Zasady dla aplikacji sieci Web Dostawcy uwierzytelniania Połączenia usług zewnętrznych Centrum rekordów Przeglądarka HTML Konwersja dokumentów Zarządzanie przepływami pracy Podsumowanie Administrowanie personalizacją i taksonomiami portalu Zrozumienie taksonomii Czym jest taksonomia? Najlepsze praktyki rozwijania taksonomii w korporacji Taksonomia w programie SharePoint Server Personalizacja w programie SharePoint Server Profile uŝytkowników Witryny typu Moja witryna Konfiguracja ustawień personalizacji w dostawcy usług udostępnionych229 Konfigurowanie i dostosowywanie profili uŝytkowników

6 Importowanie profili uŝytkowników Wyświetlanie i edycja profili uŝytkowników Zarządzanie właściwościami profili Konfiguracja zasad właściwości profilu Usuwanie profili uŝytkowników Zarządzanie Moimi witrynami Uprawnienia uŝytkowników do tworzenia witryn typu Moja witryna Tworzenie witryn typu Moja witryna Sieć społeczna w witrynach typu Moja witryna Konfiguracja Mojej strony głównej Konfiguracja Mojego profilu Konfiguracja alertów uŝytkownika Nawigacja do witryn osobistych uŝytkowników Publikowanie łączy do aplikacji klienckich Office Łącza do witryn personalizacji Ustawianie przydziałów dla witryn typu Moja witryna Tworzenie Mojej witryny z powtarzającymi się nazwami uŝytkownika Usuwanie witryn typu Moja witryna Witryny spersonalizowane Wyszukiwanie osób Konfigurowanie i zarządzanie odbiorcami Tworzenie odbiorców Ustalanie harmonogramu kompilacji odbiorców Modyfikacja istniejących odbiorców Profilowanie zawartości przy uŝyciu Odbiorców Wprowadzenie do Sieci wiedzy Sieć wiedzy dla programu SharePoint Server Instalacja i konfiguracja sieci wiedzy dla programu SharePoint Server Instalacja sieci wiedzy Konfiguracja bazy danych sieci wiedzy Konfiguracja zadań sieci wiedzy Konfiguracja zarządzania członkami sieci wiedzy Podsumowanie Zarządzanie dokumentami Komunikacja formalna a komunikacja nieformalna Komunikacja nieformalna Komunikacja formalna Znaczenie biblioteki dokumentów Praca z bibliotekami dokumentów Otwieranie biblioteki dokumentów Dodawanie dokumentów do biblioteki Praca z dokumentami w bibliotece dokumentów Zarządzanie mechanizmem przechowywania wersji dokumentów Wykorzystywanie szablonów witryn do zarządzania dokumentami Zarządzanie dokumentami i przepływem pracy Tworzenie metadanych

7 Tworzenie kolumn witryny Definiowanie przepływu pracy Wykorzystanie szablonów dokumentu Konwertowanie dokumentów Integracja z aplikacjami klienckimi systemu Microsoft Office Praca z bezpieczeństwem dokumentów Wykorzystanie inspektora dokumentów Wykorzystanie podpisów cyfrowych Uprawnienia na poziomie elementów Usługi zarządzania prawami dostępu Podsumowanie Zarządzanie rekordami w Microsoft Office SharePoint Server Wprowadzenie do zarządzania rekordami przedsiębiorstwa Reprezentatywne regulacje prawne Projekt zarządzania rekordami Dokument wymagań dotyczących zgodności Role w zarządzaniu rekordami Plan ewidencji Konfiguracja zarządzania rekordami w programie SharePoint Server Tworzenie i zarządzanie typami zawartości Tworzenie Centrum rekordów Tworzenie bibliotek dokumentów Definiowanie metadanych Definiowanie zasad zarządzania informacjami Konfigurowanie biblioteki dokumentów Rozsyłanie rekordów Zarządzanie dokumentami w Centrum rekordów Umieszczanie blokad na dokumentach Wykluczanie dokumentu z zasady wygasania Konfigurowanie zabezpieczeń w Centrum rekordów Konfigurowanie uprawnień uŝytkowników i grup Konfigurowanie ustawień zasad w Administracji centralnej Tworzenie szablonów zasad Wysyłanie zawartości do Centrum rekordów Wysyłanie zawartości z programu Microsoft Exchange oraz Outlook Wysyłanie zawartości przy uŝyciu zarządzanych folderów poczty Automatyczne wysyłanie zawartości przy uŝyciu niestandardowego przepływu pracy Programistyczne wysyłanie zawartości przy uŝyciu usługi sieci Web Repozytorium rekordów Konfigurowanie przechowywania i usuwania Wykorzystywanie przepływu pracy zatwierdzania usuwania Konfigurowanie raportów uŝycia zasad zarządzania informacjami Konfigurowanie raportów dziennika inspekcji Konfigurowanie inspekcji zbioru witryn Konfigurowanie raportów uŝycia zasad zarządzania informacjami Przeglądanie raportów uŝycia zasad

8 Podsumowanie Komponent Web Content Management a funkcje publikowania Wprowadzenie do witryn zarządzania zawartością sieci Web Nowe poziomy zabezpieczeń i grupy zabezpieczeń Oddzielenie zawartości od prezentacji Wykorzystywanie odmian Administrowanie witrynami zarządzania zawartością sieci Web Tworzenie witryny publikowania Konfigurowanie strony powitalnej Konfigurowanie ustawień strony wzorcowej Zarządzanie galerią stron wzorcowych i układów stron Zarządzanie zawartością i strukturą witryny Konfigurowanie ustawień nawigacyjnych Przypisywanie grup i poziomów uprawnień SharePoint Technologia Smart Client Authoring Konfigurowanie usług konwersji dokumentów Konwertery dokumentów Konfigurowanie mechanizmu przechowywania zawartości w pamięci podręcznej Konfigurowanie profili pamięci podręcznej Włączanie pamięci podręcznej stron wyjściowych Włączanie pamięci podręcznej przechowywanej na dysku Publikowanie zbioru witryn Włączanie funkcji publikowania w farmie Podsumowanie Administrowanie połączeniami danych Czym jest wykaz danych biznesowych? Architektura wykazu danych biznesowych Metadane Interfejsy API wykazu danych biznesowych Implementowanie opcji zabezpieczeń wykazu danych biznesowych Metody uwierzytelniania Autoryzacja Centralne zabezpieczenia i inspekcje Zarządzanie połączeniami danych Instalacja pakietu metadanych Akcje danych biznesowych Jak wykorzystywać funkcje wykazu danych biznesowych? Składniki Web Part do obsługi danych biznesowych Dane biznesowe w listach Dane biznesowe i profile uŝytkowników Dane biznesowe a Moje witryny Ponowne wykorzystanie połączenia w programie Excel, SharePoint, InfoPath i Reporting Services Wykaz danych biznesowych a wyszukiwanie Podsumowanie

9 13 Monitorowanie wydajności i Microsoft Operations Manager Wprowadzenie do Monitora systemu Dzienniki liczników Dzienniki śledzenia Alerty Przygotowania do monitorowania wydajności Monitorowanie wykorzystania procesora Monitorowanie wykorzystania pamięci Monitorowanie wykorzystania dysku Monitorowanie wykorzystania sieci Praca z narzędziem Wydajność Dostosowywanie wyświetlania Dodatkowe funkcje Microsoft Operations Manager 2005 a program SharePoint Server Architektura Microsoft Operations Manager Składniki systemu Microsoft Operations Manager Pakiety zarządzania MOM Reguły Alerty (Alerts) Wiedza (Knowledge) Zadania (Tasks) Widoki (Views) Wykorzystanie systemu MOM 2005 do monitorowania programu SharePoint Server Instalacja pakietów zarządzania MOM 2005 dla programu SharePoint Server Wyznaczanie komputerów podlegających zarządzaniu Zwiększanie rozmiaru plików dzienników Wyłączanie replikacji dziennika zdarzeń na serwerach klastrowych Uwzględnianie powolnych lub kosztownych łączy sieciowych Instalowanie agentów Microsoft Operations Manager Instalowanie pakietów zarządzania Dodatkowe pakiety zarządzania Kluczowe scenariusze monitorowania Podsumowanie Zasady ochrony informacji Zasady haseł Wykorzystanie witryn do prywatnego uŝytku Zasady przechowywania informacji Zasady administracyjne Rejestrowanie zdarzeń Autoryzowane składniki Web Part i aplikacje Kontrola zmian Prywatność informacji Schematy klasyfikacji danych RozwaŜania dotyczące sieci Extranet

10 Podsumowanie Zarządzanie typami zawartości Wprowadzenie do typów zawartości Wprowadzenie do metadanych Domyślne typy zawartości Zrozumienie modelu dziedziczenia typu zawartości Identyfikatory typów zawartości Tworzenie typów zawartości Uprawnienia do tworzenia i modyfikowania typów zawartości Tworzenie nowego typu zawartości na poziomie witryny Konfigurowanie kolumn dla typów zawartości Konfigurowanie bibliotek dokumentów Konfigurowanie widoków biblioteki dokumentów dla wielu typów zawartości Powiązywanie dokumentów z typami zawartości Przekazywanie wielu dokumentów do biblioteki dokumentów z wieloma typami zawartości Przechowywanie wersji a modyfikacje istniejących typów zawartości Tworzenie typów zawartości podczas rozwijania formularzy InfoPath Rozszerzanie typów zawartości Załączanie przepływu pracy do typu zawartości Wykorzystanie typów zawartości do formatowania wiadomości Wyszukiwanie przy uŝyciu typów zawartości Podsumowanie Część III... Wyszukiwanie, indeksowanie i dostawca usług udostępnionych 16 Architektura oraz administracja mechanizmami wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa Wizja motoru wyszukiwania według firmy Microsoft Automatyczne przeszukiwanie róŝnych rodzajów treści Przeszukiwanie komputera osobistego Przeszukiwanie sieci typu intranet Przeszukiwanie przedsiębiorstwa Przeszukiwanie sieci Internet Architektura i składniki motoru wyszukiwania firmy Microsoft Proces przeszukujący Proces indeksujący Omówienie i konfigurowanie ustawień trafności wyszukiwania Dystans w kliknięciach Tekst zakotwiczający hiperłącza Głębokość surfowania adresu URL Dopasowywanie adresów URL Automatyczne wyodrębnianie metadanych Automatyczne rozpoznawanie języka

11 Modyfikacja trafności wyników w zaleŝności od rodzaju pliku Administrowanie procesem wyszukiwania Tworzenie i zarządzanie źródłami danych Konfiguracja procesu wyszukiwania na poziomie usługi SSP Zarządzanie plikami indeksu Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem automatu przeszukującego przy uŝyciu dzienników przeszukiwania Praca z typami plików Tworzenie i zarządzanie zakresami wyszukiwania Usuwanie adresów URL z wyników wyszukiwania Omówienie raportów zapytań Serwer wyszukujący od strony klienta Executing Queries to Query the Index Zarządzanie wynikami Dodawanie właściwości do strony zaawansowanego wyszukiwania serwera SharePoint Server Modyfikowanie innych komponentów wyszukujących Web Part Odwzorowania nazw serwerów Słownik wyrazów bliskoznacznych (tezaurus) Plik nieistotnych słów Zarządzanie słowami kluczowymi Praca ze zbiorami wynikowymi Otrzymywanie powiadomień ze strony wyników wyszukiwania Dostosowywanie strony wyników wyszukiwania Zwijanie wyników wyszukiwania Wyszukiwanie osób za pomocą centrum wyszukiwania Podsumowanie WdroŜenie mechanizmów wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa Administracja mechanizmami wyszukiwania na poziomie przedsiębiorstwa590 WraŜenia uŝytkowników końcowych Administrowanie farmami serwerów na poziomie przedsiębiorstwa Ustawienia wyszukiwania na poziomie farmy serwerów Serwery zapytań oraz serwery indeksów Usługi SSP z włączoną funkcją wyszukiwania Wybór modelu topologii dla implementacji mechanizmów wyszukiwania Rola serwera indeksu Rola czołowego serwera webowego Rola serwera zapytań Rola serwera bazy danych Przykładowe scenariusze wdroŝeń Witryny współpracujące WdroŜenia portali przedsiębiorstwa Witryna udostępniana w sieci Internet Wyłączanie funkcji wyszukiwania na poziomie listy Podsumowanie

12 18 Administrowanie dostawcami usług udostępnionych Wprowadzenie do dostawcy usług udostępnionych Konfigurowanie dostawcy SSP Zarządzanie dostawcami usług udostępnionych Konfigurowanie profili uŝytkowników, publiczności oraz ustawień witryn osobistych Konfigurowanie ustawień wyszukiwania Konfigurowanie ustawień raportów dotyczących sposobu wykorzystywania portalu Konfigurowanie ustawień odbiorców Konfigurowanie ustawień usług arkusza Excel Konfigurowanie ustawień katalogu danych biznesowych Zarządzanie dostawcami SSP na poziomie farmy serwerów Tworzenie nowego dostawcy SSP Modyfikowanie skojarzeń aplikacji webowych Konfigurowanie usług udostępnianych pomiędzy farmami serwerów Odtwarzanie dostawcy SSP Podsumowanie TOM 2 Część IV... Integracja z dodatkowymi platformami serwerowymi 19 Publikowanie danych SharePoint Server 2007 na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem ISA Server Projektowanie bezpiecznej infrastruktury mobilnej... 5 Omówienie konfiguracji zapór ogniowych... 5 Zastosowanie serwera ISA Server 2006 w połączeniu z serwerami SharePoint Server Konfigurowanie serwerów dla potrzeb bezpiecznego i mobilnego dostępu do danych serwera SharePoint Konfigurowanie dostępu do serwera SharePoint na urządzeniach z systemem Windows Mobile Podsumowanie Usługi Excel a budowanie rozwiązań Business Intelligence Omówienie składników usług Excel Usługi obliczeniowe Excel Webowy dostęp do arkuszy kalkulacyjnych Excel Webowe usługi Excel Pośrednik usług obliczeniowych Excel Szablon centrum raportowania Konfigurowanie usług Excel Włączanie usług Excel Konfigurowanie zaufanego połączenia Publikowanie skoroszytów za pomocą usług Excel Ograniczanie widocznego obszaru Definiowanie parametrów... 39

13 Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych za pośrednictwem składnika webowego dostępu do arkuszy Excel Przeglądanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą przeglądarki internetowej Polecenia dostępne w oknie przeglądarki internetowej Analizowanie danych przy uŝyciu przeglądarki internetowej Funkcje nieobsługiwane UŜywanie usług Excel w tablicach informacyjnych Komponent Web Part typu Excel Web Access Komponenty Web Part kluczowych wskaźników wydajności Filtry typu Web Part Konfigurowanie zabezpieczeń Zabezpieczenia dostępu do pliku Zabezpieczenia dostępu do danych Zabezpieczenia dostępu uŝytkowników Czynniki związane z wydajnością Skalowanie usług Excel Modyfikowanie domyślnych ustawień protokołu TCP Ograniczenie liczby i czasu trwania otwartych sesji Korzystanie z danych pochodzących z innych źródeł Zaufani dostawcy danych Zestawy funkcji definiowanych przez uŝytkownika Podsumowanie Administrowanie programem Office Forms Server 2007 w Office SharePoint Server Funkcje i rozszerzenia programu Office Forms Server Architektura serwera Office Forms Server Konfigurowanie serwera Office Forms Server Uwierzytelnianie, bezpieczeństwo oraz pośrednik usług webowych serwera Forms Server WdraŜanie oprogramowania Forms Server Planowanie wdroŝenia Rodzaje formularzy i serwer Forms Server Omówienie formularzy wdraŝanych przez uŝytkownika Wybór lokalizacji do wdraŝania formularzy Typ treści dla pojedynczej kolekcji witryn wdroŝenie uŝytkownika Typ treści dla całej farmy serwerów wdroŝenie zatwierdzane przez administratora Omówienie uprawnień Niektóre typowe reguły UŜywanie formularzy zawierających kod UŜywanie formularzy InfoPath na niestandardowych stronach typu ASP.NET Kontrolki dostępne dla serwera Forms Server Forms Omówienie kwestii związanych z kompatybilnością przeglądarek internetowych... 95

14 Połączenia danych uŝywane przez serwer Forms Server Kompatybilność serwera Forms Server 2007 z programem InfoPath Kompatybilność z istniejącymi formularzami InfoPath Korzystanie z nowych formularzy InfoPath Podsumowanie Część V... Aktualizacja do wersji Microsoft Office SharePoint Server Migracja z programu Content Management Server 2002 do Microsoft Office SharePoint Server Dlaczego warto migrować? UŜytkownicy końcowi mogą zrobić więcej bez asysty ze strony programisty Funkcje dostępne jako standardowe zastępują potrzebę wprowadzania indywidualnych zmian i dostosowań Oprogramowanie SharePoint ma więcej wbudowanych moŝliwości Proces dostosowywania oprogramowania SharePoint do indywidualnych wymagań jest mniej intensywny Omówienie dwuczęściowego procesu migracji Faza migracji treści Faza migracji kodu Omówienie opcji migracji Opcja migracji jeden-do-jednego Opcja migracji zastępującej Opcja migracji przyrostowej Omówienie róŝnych rodzajów zadań migracji Zadania administracyjne Zadania programistyczne Migracja treści do serwera SharePoint Server Tworzenie profili migracji Uruchamianie zadań migracji treści Program narzędziowy CMS Assessment Tool Instalowanie i uruchamianie narzędzia CMS Assessment Tool Przeglądanie raportów wygenerowanych przez program CMS Assessment Tool Podsumowanie kroków procesu migracji Planowanie procesu migracji Przygotowanie do procesu migracji Migracja z serwera Content Management Server 2002 na serwer SharePoint Server Testowanie i wdraŝanie Podsumowanie Uaktualnienie z wersji Microsoft Windows SharePoint Services Omówienie dostępnych opcji aktualizacji Aktualizacja zastępująca

15 Aktualizacja stopniowa Migracja bazy danych treści Planowanie procesu aktualizacji Dostosowania programu Microsoft FrontPage Organizowanie i zmienianie rozmiarów baz danych treści Wstępne zadania przygotowujące do aktualizacji Proces aktualizacji Zadanie 1: Instalacja binarnych plików usługi Windows SharePoint Services 3.0 Opcja aktualizacji zastępującej/stopniowej Zadanie 2: Uruchomienie narzędzia wstępnego skanowania Zadanie 3: Uruchomienie kreatora SharePoint Proucts And Technologies Configuration Wizard Zadanie 4a: Aktualizacja i migracja istniejących witryn webowych usługi Windows SharePoint Services 2.0 opcja aktualizacji zastępującej Zadanie 4b: Aktualizacja i migracja istniejących witryn webowych usługi Windows SharePoint Services 2.0 opcja aktualizacji stopniowej Zadanie 4c: Przeprowadzanie migracji bazy danych treści Zadania realizowane po przeprowadzeniu procesu aktualizacji Kończenie instalacji usługi Windows SharePoint Services Sprawdzanie uaktualnionych witryn Kończenie procesu aktualizacji Redystrybucja treści i witryn w razie potrzeby Podsumowanie Uaktualnienie z wersji Microsoft SharePoint Portal Server Omówienie dostępnych opcji aktualizacji Planowania procesu aktualizacji Funkcje uznane za przestarzałe Listingi Kartoteka witryn Wyszukiwanie Usługi udostępniane Realizacja wstępnych zadań poprzedzających proces aktualizacji Przeprowadzenie procesu aktualizacji Zadanie 1: Instalacja binarnych plików oprogramowania SharePoint Server 2007 Opcja aktualizacji zastępującej/stopniowej Zadanie 2: Uruchomienie narzędzia Prescan.exe Zadanie 3: Uruchomienie kreatora SharePoint Products And Technologies Configuration Wizard Zadanie 4a: Przeprowadzanie aktualizacji zastępującej dla webowych witryn serwera SharePoint Portal Server Zadanie 4b: Przeprowadzanie aktualizacji stopniowej Zadanie 4c: Przeprowadzanie migracji bazy danych treści Wykonywanie zadań realizowanych po zakończeniu procesu aktualizacji. 211 Podsumowanie Uaktualnienie dostosowań witryn i dostosowanych definicji witryn do wersji Microsoft Windows SharePoint Services

16 Definicje witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 oraz zmiana witryn widmowych na niewidmowe Niestandardowe definicje witryn Poznajemy definicje witryn usługi Windows SharePoint Services Porównanie definicji witryn w wersji Windows SharePoint Services 2.0 oraz w wersji Windows SharePoint Services Uaktualnianie dostosowanych definicji witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 do wersji Windows SharePoint Services Zmiany definicji witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 zmierzające do włączenia do nich funkcjonalności usługi w wersji Uaktualnianie istniejących witryn za pomocą pliku definicji aktualizacji schematu Aktualizowanie dostosowanych stron Wirtualny katalog _Layouts Aktualizowanie komponentów Web Part Podsumowanie Część VI. Rozszerzanie funkcjonalności Microsoft Office SharePoint Server Wprowadzenie do cech funkcjonalnych Omówienie plików domyślnych cech funkcjonalnych Konfigurowanie składników cech funkcjonalnych Plik Feature.xml Pliki elementów Pliki zasobów Administrowanie zakresem cechy funkcjonalnej Zakresy elementów Przykład cechy funkcjonalnej o zakresie kolekcji witryn Tworzenie cech funkcjonalnych za pomocą programu Visual Studio Tworzenie projektu biblioteki klas Tworzenie pliku Feature.xml Tworzenie plików elementów cechy funkcjonalnej Dodawanie plików elementów do pliku Feature.xml Instalowanie i aktywowanie cechy funkcjonalnej WdraŜanie cech funkcjonalnych Korzystanie z programu stsadm.exe oraz jego poleceń dotyczących cech funkcjonalnych Uprawnienia do wdraŝania cech funkcjonalnych Dodawanie plików cechy funkcjonalnej do lokalizacji plikowych serwera webowego Instalowanie cechy funkcjonalnej Aktywowanie cech funkcjonalnych Korzystanie z zaleŝności aktywacji oraz z zakresów WdraŜanie cech funkcjonalnych za pomocą rozwiązań Deaktywacja oraz deinstalacja cech funkcjonalnych

17 Aktualizacja istniejącej cechy funkcjonalnej Dostęp do informacji za pomocą obiektowego modelu cech funkcjonalnych284 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń dla cechy funkcjonalnej Zdarzenia synchroniczne i asynchroniczne Kompilacja rozwiązania Implementacja zdarzeń cechy funkcjonalnej Tworzenie instancji klasy SPFeatureReceiver zapewniającej wywołania metod Włączanie cech funkcjonalnych do definicji witryny Tworzenie niestandardowych definicji witryn Dodawanie cechy funkcjonalnej do definicji witryny Usuwanie cechy funkcjonalnej z pliku ONET.XML Podsumowanie Wykorzystanie aplikacji Microsoft Office SharePoint Designer 2007 w programie Microsoft Windows SharePoint Services Czym jest program Office SharePoint Designer 2007? Kiedy naleŝy korzystać z programu SharePoint Designer 2007? Praca z programem SharePoint Designer Otwieranie witryn serwera SharePoint Poznajemy program SharePoint Designer Konfigurowanie ustawień współautorów Dodawanie ustawień współautorów do szablonów witryn Tworzenie nowych plików Strony główne Strony treści Dostosowywanie stron głównych Dostosowywanie witryny webowej Kaskadowe arkusze stylów, tryb WYSIWYG oraz narzędzia Definicja witryny Przywracanie do szablonu Integracja danych Biblioteka źródeł danych UŜywanie komponentu Web /part typu Data Form Przeglądanie raportów Podsumowanie Implementacja usług przepływu pracy systemu Microsoft Windows 359 Zalety środowiska Windows Workflow Foundation Narzędzie słuŝące do rozszerzania modelu przepływu pracy Omówienie architektury przepływu pracy Zarządzanie stanem podejmowanych działań Przechowywanie plików źródłowych w bibliotekach dokumentów Język znaczników przepływów pracy Kompilowanie plików źródłowych Tworzenie przepływów pracy dla systemu Windows Porównanie programu SharePoint Designer 2007 i programu Visual Studio 2005 Designer

18 Co jest takie samo Co się róŝni Czynniki do rozwaŝenia Tworzenie przepływu pracy przy uŝyciu programu SharePoint Designer Tworzenie przepływu pracy Dostosowanie inicjujących ustawień przepływu pracy Konfigurowanie predefiniowanych warunków i działań Generowanie szablonu definicji przepływu pracy i jego wdraŝanie UŜywanie niestandardowych działań w programie SharePoint Designer Rozszerzanie wbudowanego przepływu pracy dla dokumentów biznesowych WdraŜanie przepływów pracy utworzonych za pomocą programu Visual Studio 2005 Designer Wstępne zadania przygotowujące do procesu wdraŝania Przeprowadzenie procesu wdroŝenia i aktywacji Zadania do wykonania po zakończeniu procesu wdroŝenia Podsumowanie Składniki Web Part w Microsoft Office SharePoint Server Tworzenie i modyfikowanie stron typu Web Part Dodawanie do strony komponentów Web Part Korzystanie z galerii komponentów Web Part oraz opcji zaawansowanych397 AranŜacja komponentów Web Part na stronie webowej Metody aranŝowania komponentów Web Part Usuwanie komponentów Web Part Modyfikowanie ustawień komponentów Web Part Łączenie komponentów Web Part Dostosowywanie i personalizacja komponentów Web Part Podsumowanie wbudowanych komponentów Web Part Libraries (Biblioteki) Communications (Komunikacja) Tracking (Śledzenie) Content Rollup (Zwijanie treści) Dashboard (Tablice informacyjne) Filters (Filtry) Miscellaneous (RóŜne) Outlook Web Access (Webowy dostęp do programu Outlook) Site Directory (Katalog witryny) Podsumowanie Odzyskiwanie stanu programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 po awarii Poznajemy i dokumentujemy posiadane środowisko Dokumentowanie posiadanej infrastruktury oraz planów na wypadek awarii Dokumentowanie konfiguracji farmy serwerów Dokumentowanie instalacji farmy serwerów

19 Testowanie planu odzyskiwania po awarii Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie serwera SharePoint Server Przeprowadzanie procesu odzyskiwania treści Przeprowadzanie procesu przywracania po awarii Implementowanie odporności na awarie Podsumowanie Administrowanie systemem Code Access Security Architektura i terminologia Zabezpieczenia oparte na toŝsamości Zabezpieczenia dostępu do kodu Wyznaczanie uprawnień dla zestawów Modyfikatory przechodzenia przez stos Zabezpieczenia deklaratywne Ustawianie domyślnej zasady zabezpieczeń Setting a Secure Default Policy463 Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń w pliku Web.config Sekcja SafeControls Sekcja securitypolicy Element typu <trust> Odczytywanie plików zasad zabezpieczeń Sekcje SecurityClasses i CodeGroup Sekcja NamedPermissionSets Tworzenie plików zasad Częściowo zaufane procesy wywołujące Wyznaczanie zbioru wymaganych uprawnień zestawu Podsumowanie Indeks

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii Spis treści Wprowadzenie... xvii 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Określanie wymagań sprzętowych... 3 Szacowanie wymagań sprzętowych... 3 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005 Adam Rynarzewski MCT O czym będziemy mówili? Co bierzemy pod uwagę przed aktualizacją Upgrade Advisor Migracja a aktualizacja Aktualizacja instancji Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1 Spis treści Wprowadzenie... xv O czym jest ta ksiąŝka?... xv Struktura ksiąŝki... xvi Konwencje stosowane w ksiąŝce... xvii Pomoc i wsparcie techniczne... xviii 1 Administrowanie systemem Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

System Center 2012 Katalog usług IT dla organizacji w oparciu o System Center Service Manager typowe wyzwania przy wdrożeniach

System Center 2012 Katalog usług IT dla organizacji w oparciu o System Center Service Manager typowe wyzwania przy wdrożeniach System Center 2012 Katalog usług IT dla organizacji w oparciu o System Center Service Manager typowe wyzwania przy wdrożeniach Marcin Kowalczyk, Architekt systemów IT APN Promise S.A. Agenda SCSM Jak to

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, 2014 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Zarządzanie systemami plików i dyskami 1 Zarządzanie rolą

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk.

Office 2010 PL. Seria praktyk. Office 2010 PL. Seria praktyk. Autor: Michael Price Wykorzystaj potencjał najlepszego pakietu biurowego! Jak zainstalować Office 2010 i rozpocząć pracę z tym pakietem? Jak przygotować elegancki dokument

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Marcin Jerzak marcin.jerzak jerzak@man. @man.poznan.pl 1 Bezpieczeństwo to nie tylko antywirus i firewall proces a nie produkt 2 Ciemna strona mocy 3 Ile to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo