Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007"

Transkrypt

1 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server Wprowadzenie do Microsoft Office SharePoint Server Microsoft Office SharePoint Server 2007: Macierz produktu... 4 Usługi Portal... 5 Wyszukiwanie i indeksowanie... 7 Zarządzanie zawartością... 7 Formularze biznesowe... 9 Analiza biznesowa Współpraca Ulepszenia Windows SharePoint Services Ulepszenia platformy danych Ulepszenia zabezpieczeń Ulepszenia platformy administracyjnej Podsumowanie Architektura Microsoft Office SharePoint Server Architektura korporacyjna a program SharePoint Server Modularność i wielokrotne zastosowanie Rozszerzalność Skalowalność Rozdzielenie dziedzin Logiczna architektura systemu Microsoft Office DuŜy krok w kierunku architektury zorientowanej na usługi Usługi systemu Microsoft Office Usługi systemu operacyjnego Usługi bazodanowe Usługi przepływu pracy Usługi pomocnicze Usługi podstawowe Pule aplikacji a program SharePoint Server Architektura pul aplikacji Omówienie architektury puli aplikacji i integracji SharePoint Server Podsumowanie... 45

2 3 Względy projektowe a wdroŝenie Poznanie cyklu Ŝycia projektu Definiowanie udziałowców Sformułowanie problemu Definiowanie celów Tworzenie modelu administracyjnego Określanie kosztów sprzętu i oprogramowania Definiowanie umów SLA Definiowanie wymagań Uzyskiwanie zgody i implementacja rozwiązania Poznanie aktualnego środowiska Określanie potrzeb kadrowych Badanie aktualnej zawartości Dokumentowanie infrastruktury sieciowej Wybór platform serwerowych Rozpoznanie zaleŝności infrastrukturalnych Oprogramowanie Windows Server Active Directory System nazw domen Serwery poczty SQL Server Określanie innych względów projektowych Instalacja serwerów frontonu sieci Web Instalacja serwerów kwerend oraz indeksów WdroŜenie usług obliczeniowych programu Excel Gwarantowanie dostępności i wydajności Implementacja równowaŝenia obciąŝenia serwerów frontonu sieci Web. 60 Implementacja równowaŝenia obciąŝenia serwerów wyszukiwania oraz kwerend Rozszerzanie usług obliczeniowych programu Excel Projektowanie infrastruktury sieciowej Względy związane z lokalizacją uŝytkowników Planowanie wydajności Organizowanie zawartości Zmiana organizacji i łączenie zawartości SharePoint Services Wykorzystanie usług Enterprise Content Management Instalacja portali SharePoint Zarządzanie zawartością Wykorzystanie zbiorów witryn Instalacja samoobsługowego tworzenia witryn kontra tworzenie administracyjnie Delegowanie administracji Wykorzystanie dwupoziomowego kosza Implementacja dostępu mobilnego Łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych Planowanie zabezpieczeń... 68

3 Projektowanie i implementacja kont zabezpieczeń Zabezpieczanie Internetowych usług informacyjnych Rozmieszczenie kluczowych usług Zabezpieczanie interfejsu Administracji centralnej Zabezpieczanie serwera SQL Server Zabezpieczanie rozwiązań współpracy z dostępem do sieci Extranet oraz Internet Rozszerzanie istniejących aplikacji sieci Web WdroŜenie farm serwerów SharePoint WdroŜenie na pojedynczym serwerze Małe farmy serwerów Średnie farmy serwerów DuŜe farmy serwerów Wiele farm Podsumowanie Planowanie, wdraŝanie i utrzymywanie wielojęzyczności Wsparcie dla wielojęzyczności w Windows SharePoint Services 3.0 oraz SharePoint Server Przygotowanie serwerów frontonu do wielu wersji językowych Instalacja dodatkowych plików językowych Wybór języka instalacji produktu Pakiety szablonów językowych Instalacja pakietów językowych na serwerach frontonu sieci Web Odinstalowywanie pakietów językowych Utrzymywanie witryn w róŝnych wersjach językowych Tworzenie hierarchii odmian witryn sieci Web Zarządzanie ustawieniami odmian Względy projektowe Uwzględnianie w projekcie koncepcji odmian Planowanie konfiguracji odmian Konfiguracja systemu odmian Wyznaczanie witryn źródłowych i docelowych przy uŝyciu etykiet odmian96 Budowanie witryn przy uŝyciu hierarchii odmian Propagowanie zawartości źródła w witrynach docelowych Zarządzanie witrynami odmian Zarządzanie tłumaczeniami Lokalne narzędzia do zarządzania tłumaczeniami Czym są biblioteki zarządzania tłumaczeniami? Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami Przekazywanie dokumentu Kończenie procesu przepływu pracy zarządzania tłumaczeniami Dostosowywanie listy tłumaczy Przekazywanie do zewnętrznych usług przekładu Rozpoznawanie zawartości wymagającej przetłumaczenia Pakowanie odmian na potrzeby Importu lub Eksportu Instalacja zawartości

4 Podsumowanie Instalacja Microsoft Office SharePoint Server Tabela funkcjonalności produktu Wymagania sprzętowe Przygotowanie do instalacji Serwer Web/Aplikacji Serwer bazodanowy Active Directory Konta uŝytkowników i usług Instalacja programu SharePoint Server Proces instalacji Opcje Zaawansowane Instalacja ukończona Kreator konfiguracji Połączenia farmy serwerów Tworzenie nowej farmy Tworzenie aplikacji sieci Web Administracja centralna Kończenie pracy kreatora Przejście do Administracji centralnej Domyślne bazy danych i zmiany struktury baz danych w porównaniu z wersją SharePoint Portal Server Modyfikowanie farmy Dodawanie serwerów do farmy Jakie zmiany zaszły na serwerze w wyniku instalacji programu SharePoint Server 2007? Modyfikacje w systemie plików Zmiany w rejestrze Witryny sieci Web oraz pule aplikacji Usuwanie serwerów z farmy Instalacja Windows SharePoint Services Proces instalacji Odinstalowywanie programu SharePoint Server Odinstalowywanie Windows SharePoint Services Podsumowanie Część II... Administracja i konfiguracja implementacji 6 Administracja centralna oraz konfigurowanie operacji Wprowadzenie do Administracji centralnej Wykorzystanie strony głównej Administracji centralnej Realizowanie zadań administratora Widok Topologia farmy Korzystanie ze strony Operacje Administracji centralnej Zarządzanie serwerami na poziomie farmy Konfiguracja zabezpieczeń Rejestrowanie i raportowanie

5 Uaktualnianie i migracja Konfiguracja globalna Wykonywanie kopii zapasowych i ich przywracanie Konfiguracja danych Rozmieszczanie zawartości Scenariusz: Rozszerzanie farmy serwerów Konfigurowanie farmy serwerów Konfigurowanie usług farmy Konfigurowanie równowaŝenia obciąŝenia sieciowego Podsumowanie Zarządzanie i konfigurowanie aplikacji Zarządzanie aplikacjami sieci Web programu SharePoint Hostowanie aplikacji sieci Web Tworzenie nowej aplikacji sieci Web Obsługa administracyjna aplikacji sieci Web Dodatkowe ustawienia zarządzania aplikacjami sieci Web Zarządzanie witrynami programu SharePoint Tworzenie zbioru witryn Usuwanie zbioru witryn Potwierdzanie i usuwanie informacji o uŝytkowaniu witryny Szablony przydziałów Przydziały i blokady zbioru witryn Administratorzy zbioru witryn Lista zbiorów witryn Zabezpieczenia aplikacji Zabezpieczenia dla stron składników Web Part Samoobsługowe zarządzanie witryną Uprawnienia uŝytkownika do aplikacji sieci Web Zasady dla aplikacji sieci Web Dostawcy uwierzytelniania Połączenia usług zewnętrznych Centrum rekordów Przeglądarka HTML Konwersja dokumentów Zarządzanie przepływami pracy Podsumowanie Administrowanie personalizacją i taksonomiami portalu Zrozumienie taksonomii Czym jest taksonomia? Najlepsze praktyki rozwijania taksonomii w korporacji Taksonomia w programie SharePoint Server Personalizacja w programie SharePoint Server Profile uŝytkowników Witryny typu Moja witryna Konfiguracja ustawień personalizacji w dostawcy usług udostępnionych229 Konfigurowanie i dostosowywanie profili uŝytkowników

6 Importowanie profili uŝytkowników Wyświetlanie i edycja profili uŝytkowników Zarządzanie właściwościami profili Konfiguracja zasad właściwości profilu Usuwanie profili uŝytkowników Zarządzanie Moimi witrynami Uprawnienia uŝytkowników do tworzenia witryn typu Moja witryna Tworzenie witryn typu Moja witryna Sieć społeczna w witrynach typu Moja witryna Konfiguracja Mojej strony głównej Konfiguracja Mojego profilu Konfiguracja alertów uŝytkownika Nawigacja do witryn osobistych uŝytkowników Publikowanie łączy do aplikacji klienckich Office Łącza do witryn personalizacji Ustawianie przydziałów dla witryn typu Moja witryna Tworzenie Mojej witryny z powtarzającymi się nazwami uŝytkownika Usuwanie witryn typu Moja witryna Witryny spersonalizowane Wyszukiwanie osób Konfigurowanie i zarządzanie odbiorcami Tworzenie odbiorców Ustalanie harmonogramu kompilacji odbiorców Modyfikacja istniejących odbiorców Profilowanie zawartości przy uŝyciu Odbiorców Wprowadzenie do Sieci wiedzy Sieć wiedzy dla programu SharePoint Server Instalacja i konfiguracja sieci wiedzy dla programu SharePoint Server Instalacja sieci wiedzy Konfiguracja bazy danych sieci wiedzy Konfiguracja zadań sieci wiedzy Konfiguracja zarządzania członkami sieci wiedzy Podsumowanie Zarządzanie dokumentami Komunikacja formalna a komunikacja nieformalna Komunikacja nieformalna Komunikacja formalna Znaczenie biblioteki dokumentów Praca z bibliotekami dokumentów Otwieranie biblioteki dokumentów Dodawanie dokumentów do biblioteki Praca z dokumentami w bibliotece dokumentów Zarządzanie mechanizmem przechowywania wersji dokumentów Wykorzystywanie szablonów witryn do zarządzania dokumentami Zarządzanie dokumentami i przepływem pracy Tworzenie metadanych

7 Tworzenie kolumn witryny Definiowanie przepływu pracy Wykorzystanie szablonów dokumentu Konwertowanie dokumentów Integracja z aplikacjami klienckimi systemu Microsoft Office Praca z bezpieczeństwem dokumentów Wykorzystanie inspektora dokumentów Wykorzystanie podpisów cyfrowych Uprawnienia na poziomie elementów Usługi zarządzania prawami dostępu Podsumowanie Zarządzanie rekordami w Microsoft Office SharePoint Server Wprowadzenie do zarządzania rekordami przedsiębiorstwa Reprezentatywne regulacje prawne Projekt zarządzania rekordami Dokument wymagań dotyczących zgodności Role w zarządzaniu rekordami Plan ewidencji Konfiguracja zarządzania rekordami w programie SharePoint Server Tworzenie i zarządzanie typami zawartości Tworzenie Centrum rekordów Tworzenie bibliotek dokumentów Definiowanie metadanych Definiowanie zasad zarządzania informacjami Konfigurowanie biblioteki dokumentów Rozsyłanie rekordów Zarządzanie dokumentami w Centrum rekordów Umieszczanie blokad na dokumentach Wykluczanie dokumentu z zasady wygasania Konfigurowanie zabezpieczeń w Centrum rekordów Konfigurowanie uprawnień uŝytkowników i grup Konfigurowanie ustawień zasad w Administracji centralnej Tworzenie szablonów zasad Wysyłanie zawartości do Centrum rekordów Wysyłanie zawartości z programu Microsoft Exchange oraz Outlook Wysyłanie zawartości przy uŝyciu zarządzanych folderów poczty Automatyczne wysyłanie zawartości przy uŝyciu niestandardowego przepływu pracy Programistyczne wysyłanie zawartości przy uŝyciu usługi sieci Web Repozytorium rekordów Konfigurowanie przechowywania i usuwania Wykorzystywanie przepływu pracy zatwierdzania usuwania Konfigurowanie raportów uŝycia zasad zarządzania informacjami Konfigurowanie raportów dziennika inspekcji Konfigurowanie inspekcji zbioru witryn Konfigurowanie raportów uŝycia zasad zarządzania informacjami Przeglądanie raportów uŝycia zasad

8 Podsumowanie Komponent Web Content Management a funkcje publikowania Wprowadzenie do witryn zarządzania zawartością sieci Web Nowe poziomy zabezpieczeń i grupy zabezpieczeń Oddzielenie zawartości od prezentacji Wykorzystywanie odmian Administrowanie witrynami zarządzania zawartością sieci Web Tworzenie witryny publikowania Konfigurowanie strony powitalnej Konfigurowanie ustawień strony wzorcowej Zarządzanie galerią stron wzorcowych i układów stron Zarządzanie zawartością i strukturą witryny Konfigurowanie ustawień nawigacyjnych Przypisywanie grup i poziomów uprawnień SharePoint Technologia Smart Client Authoring Konfigurowanie usług konwersji dokumentów Konwertery dokumentów Konfigurowanie mechanizmu przechowywania zawartości w pamięci podręcznej Konfigurowanie profili pamięci podręcznej Włączanie pamięci podręcznej stron wyjściowych Włączanie pamięci podręcznej przechowywanej na dysku Publikowanie zbioru witryn Włączanie funkcji publikowania w farmie Podsumowanie Administrowanie połączeniami danych Czym jest wykaz danych biznesowych? Architektura wykazu danych biznesowych Metadane Interfejsy API wykazu danych biznesowych Implementowanie opcji zabezpieczeń wykazu danych biznesowych Metody uwierzytelniania Autoryzacja Centralne zabezpieczenia i inspekcje Zarządzanie połączeniami danych Instalacja pakietu metadanych Akcje danych biznesowych Jak wykorzystywać funkcje wykazu danych biznesowych? Składniki Web Part do obsługi danych biznesowych Dane biznesowe w listach Dane biznesowe i profile uŝytkowników Dane biznesowe a Moje witryny Ponowne wykorzystanie połączenia w programie Excel, SharePoint, InfoPath i Reporting Services Wykaz danych biznesowych a wyszukiwanie Podsumowanie

9 13 Monitorowanie wydajności i Microsoft Operations Manager Wprowadzenie do Monitora systemu Dzienniki liczników Dzienniki śledzenia Alerty Przygotowania do monitorowania wydajności Monitorowanie wykorzystania procesora Monitorowanie wykorzystania pamięci Monitorowanie wykorzystania dysku Monitorowanie wykorzystania sieci Praca z narzędziem Wydajność Dostosowywanie wyświetlania Dodatkowe funkcje Microsoft Operations Manager 2005 a program SharePoint Server Architektura Microsoft Operations Manager Składniki systemu Microsoft Operations Manager Pakiety zarządzania MOM Reguły Alerty (Alerts) Wiedza (Knowledge) Zadania (Tasks) Widoki (Views) Wykorzystanie systemu MOM 2005 do monitorowania programu SharePoint Server Instalacja pakietów zarządzania MOM 2005 dla programu SharePoint Server Wyznaczanie komputerów podlegających zarządzaniu Zwiększanie rozmiaru plików dzienników Wyłączanie replikacji dziennika zdarzeń na serwerach klastrowych Uwzględnianie powolnych lub kosztownych łączy sieciowych Instalowanie agentów Microsoft Operations Manager Instalowanie pakietów zarządzania Dodatkowe pakiety zarządzania Kluczowe scenariusze monitorowania Podsumowanie Zasady ochrony informacji Zasady haseł Wykorzystanie witryn do prywatnego uŝytku Zasady przechowywania informacji Zasady administracyjne Rejestrowanie zdarzeń Autoryzowane składniki Web Part i aplikacje Kontrola zmian Prywatność informacji Schematy klasyfikacji danych RozwaŜania dotyczące sieci Extranet

10 Podsumowanie Zarządzanie typami zawartości Wprowadzenie do typów zawartości Wprowadzenie do metadanych Domyślne typy zawartości Zrozumienie modelu dziedziczenia typu zawartości Identyfikatory typów zawartości Tworzenie typów zawartości Uprawnienia do tworzenia i modyfikowania typów zawartości Tworzenie nowego typu zawartości na poziomie witryny Konfigurowanie kolumn dla typów zawartości Konfigurowanie bibliotek dokumentów Konfigurowanie widoków biblioteki dokumentów dla wielu typów zawartości Powiązywanie dokumentów z typami zawartości Przekazywanie wielu dokumentów do biblioteki dokumentów z wieloma typami zawartości Przechowywanie wersji a modyfikacje istniejących typów zawartości Tworzenie typów zawartości podczas rozwijania formularzy InfoPath Rozszerzanie typów zawartości Załączanie przepływu pracy do typu zawartości Wykorzystanie typów zawartości do formatowania wiadomości Wyszukiwanie przy uŝyciu typów zawartości Podsumowanie Część III... Wyszukiwanie, indeksowanie i dostawca usług udostępnionych 16 Architektura oraz administracja mechanizmami wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa Wizja motoru wyszukiwania według firmy Microsoft Automatyczne przeszukiwanie róŝnych rodzajów treści Przeszukiwanie komputera osobistego Przeszukiwanie sieci typu intranet Przeszukiwanie przedsiębiorstwa Przeszukiwanie sieci Internet Architektura i składniki motoru wyszukiwania firmy Microsoft Proces przeszukujący Proces indeksujący Omówienie i konfigurowanie ustawień trafności wyszukiwania Dystans w kliknięciach Tekst zakotwiczający hiperłącza Głębokość surfowania adresu URL Dopasowywanie adresów URL Automatyczne wyodrębnianie metadanych Automatyczne rozpoznawanie języka

11 Modyfikacja trafności wyników w zaleŝności od rodzaju pliku Administrowanie procesem wyszukiwania Tworzenie i zarządzanie źródłami danych Konfiguracja procesu wyszukiwania na poziomie usługi SSP Zarządzanie plikami indeksu Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem automatu przeszukującego przy uŝyciu dzienników przeszukiwania Praca z typami plików Tworzenie i zarządzanie zakresami wyszukiwania Usuwanie adresów URL z wyników wyszukiwania Omówienie raportów zapytań Serwer wyszukujący od strony klienta Executing Queries to Query the Index Zarządzanie wynikami Dodawanie właściwości do strony zaawansowanego wyszukiwania serwera SharePoint Server Modyfikowanie innych komponentów wyszukujących Web Part Odwzorowania nazw serwerów Słownik wyrazów bliskoznacznych (tezaurus) Plik nieistotnych słów Zarządzanie słowami kluczowymi Praca ze zbiorami wynikowymi Otrzymywanie powiadomień ze strony wyników wyszukiwania Dostosowywanie strony wyników wyszukiwania Zwijanie wyników wyszukiwania Wyszukiwanie osób za pomocą centrum wyszukiwania Podsumowanie WdroŜenie mechanizmów wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa Administracja mechanizmami wyszukiwania na poziomie przedsiębiorstwa590 WraŜenia uŝytkowników końcowych Administrowanie farmami serwerów na poziomie przedsiębiorstwa Ustawienia wyszukiwania na poziomie farmy serwerów Serwery zapytań oraz serwery indeksów Usługi SSP z włączoną funkcją wyszukiwania Wybór modelu topologii dla implementacji mechanizmów wyszukiwania Rola serwera indeksu Rola czołowego serwera webowego Rola serwera zapytań Rola serwera bazy danych Przykładowe scenariusze wdroŝeń Witryny współpracujące WdroŜenia portali przedsiębiorstwa Witryna udostępniana w sieci Internet Wyłączanie funkcji wyszukiwania na poziomie listy Podsumowanie

12 18 Administrowanie dostawcami usług udostępnionych Wprowadzenie do dostawcy usług udostępnionych Konfigurowanie dostawcy SSP Zarządzanie dostawcami usług udostępnionych Konfigurowanie profili uŝytkowników, publiczności oraz ustawień witryn osobistych Konfigurowanie ustawień wyszukiwania Konfigurowanie ustawień raportów dotyczących sposobu wykorzystywania portalu Konfigurowanie ustawień odbiorców Konfigurowanie ustawień usług arkusza Excel Konfigurowanie ustawień katalogu danych biznesowych Zarządzanie dostawcami SSP na poziomie farmy serwerów Tworzenie nowego dostawcy SSP Modyfikowanie skojarzeń aplikacji webowych Konfigurowanie usług udostępnianych pomiędzy farmami serwerów Odtwarzanie dostawcy SSP Podsumowanie TOM 2 Część IV... Integracja z dodatkowymi platformami serwerowymi 19 Publikowanie danych SharePoint Server 2007 na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem ISA Server Projektowanie bezpiecznej infrastruktury mobilnej... 5 Omówienie konfiguracji zapór ogniowych... 5 Zastosowanie serwera ISA Server 2006 w połączeniu z serwerami SharePoint Server Konfigurowanie serwerów dla potrzeb bezpiecznego i mobilnego dostępu do danych serwera SharePoint Konfigurowanie dostępu do serwera SharePoint na urządzeniach z systemem Windows Mobile Podsumowanie Usługi Excel a budowanie rozwiązań Business Intelligence Omówienie składników usług Excel Usługi obliczeniowe Excel Webowy dostęp do arkuszy kalkulacyjnych Excel Webowe usługi Excel Pośrednik usług obliczeniowych Excel Szablon centrum raportowania Konfigurowanie usług Excel Włączanie usług Excel Konfigurowanie zaufanego połączenia Publikowanie skoroszytów za pomocą usług Excel Ograniczanie widocznego obszaru Definiowanie parametrów... 39

13 Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych za pośrednictwem składnika webowego dostępu do arkuszy Excel Przeglądanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą przeglądarki internetowej Polecenia dostępne w oknie przeglądarki internetowej Analizowanie danych przy uŝyciu przeglądarki internetowej Funkcje nieobsługiwane UŜywanie usług Excel w tablicach informacyjnych Komponent Web Part typu Excel Web Access Komponenty Web Part kluczowych wskaźników wydajności Filtry typu Web Part Konfigurowanie zabezpieczeń Zabezpieczenia dostępu do pliku Zabezpieczenia dostępu do danych Zabezpieczenia dostępu uŝytkowników Czynniki związane z wydajnością Skalowanie usług Excel Modyfikowanie domyślnych ustawień protokołu TCP Ograniczenie liczby i czasu trwania otwartych sesji Korzystanie z danych pochodzących z innych źródeł Zaufani dostawcy danych Zestawy funkcji definiowanych przez uŝytkownika Podsumowanie Administrowanie programem Office Forms Server 2007 w Office SharePoint Server Funkcje i rozszerzenia programu Office Forms Server Architektura serwera Office Forms Server Konfigurowanie serwera Office Forms Server Uwierzytelnianie, bezpieczeństwo oraz pośrednik usług webowych serwera Forms Server WdraŜanie oprogramowania Forms Server Planowanie wdroŝenia Rodzaje formularzy i serwer Forms Server Omówienie formularzy wdraŝanych przez uŝytkownika Wybór lokalizacji do wdraŝania formularzy Typ treści dla pojedynczej kolekcji witryn wdroŝenie uŝytkownika Typ treści dla całej farmy serwerów wdroŝenie zatwierdzane przez administratora Omówienie uprawnień Niektóre typowe reguły UŜywanie formularzy zawierających kod UŜywanie formularzy InfoPath na niestandardowych stronach typu ASP.NET Kontrolki dostępne dla serwera Forms Server Forms Omówienie kwestii związanych z kompatybilnością przeglądarek internetowych... 95

14 Połączenia danych uŝywane przez serwer Forms Server Kompatybilność serwera Forms Server 2007 z programem InfoPath Kompatybilność z istniejącymi formularzami InfoPath Korzystanie z nowych formularzy InfoPath Podsumowanie Część V... Aktualizacja do wersji Microsoft Office SharePoint Server Migracja z programu Content Management Server 2002 do Microsoft Office SharePoint Server Dlaczego warto migrować? UŜytkownicy końcowi mogą zrobić więcej bez asysty ze strony programisty Funkcje dostępne jako standardowe zastępują potrzebę wprowadzania indywidualnych zmian i dostosowań Oprogramowanie SharePoint ma więcej wbudowanych moŝliwości Proces dostosowywania oprogramowania SharePoint do indywidualnych wymagań jest mniej intensywny Omówienie dwuczęściowego procesu migracji Faza migracji treści Faza migracji kodu Omówienie opcji migracji Opcja migracji jeden-do-jednego Opcja migracji zastępującej Opcja migracji przyrostowej Omówienie róŝnych rodzajów zadań migracji Zadania administracyjne Zadania programistyczne Migracja treści do serwera SharePoint Server Tworzenie profili migracji Uruchamianie zadań migracji treści Program narzędziowy CMS Assessment Tool Instalowanie i uruchamianie narzędzia CMS Assessment Tool Przeglądanie raportów wygenerowanych przez program CMS Assessment Tool Podsumowanie kroków procesu migracji Planowanie procesu migracji Przygotowanie do procesu migracji Migracja z serwera Content Management Server 2002 na serwer SharePoint Server Testowanie i wdraŝanie Podsumowanie Uaktualnienie z wersji Microsoft Windows SharePoint Services Omówienie dostępnych opcji aktualizacji Aktualizacja zastępująca

15 Aktualizacja stopniowa Migracja bazy danych treści Planowanie procesu aktualizacji Dostosowania programu Microsoft FrontPage Organizowanie i zmienianie rozmiarów baz danych treści Wstępne zadania przygotowujące do aktualizacji Proces aktualizacji Zadanie 1: Instalacja binarnych plików usługi Windows SharePoint Services 3.0 Opcja aktualizacji zastępującej/stopniowej Zadanie 2: Uruchomienie narzędzia wstępnego skanowania Zadanie 3: Uruchomienie kreatora SharePoint Proucts And Technologies Configuration Wizard Zadanie 4a: Aktualizacja i migracja istniejących witryn webowych usługi Windows SharePoint Services 2.0 opcja aktualizacji zastępującej Zadanie 4b: Aktualizacja i migracja istniejących witryn webowych usługi Windows SharePoint Services 2.0 opcja aktualizacji stopniowej Zadanie 4c: Przeprowadzanie migracji bazy danych treści Zadania realizowane po przeprowadzeniu procesu aktualizacji Kończenie instalacji usługi Windows SharePoint Services Sprawdzanie uaktualnionych witryn Kończenie procesu aktualizacji Redystrybucja treści i witryn w razie potrzeby Podsumowanie Uaktualnienie z wersji Microsoft SharePoint Portal Server Omówienie dostępnych opcji aktualizacji Planowania procesu aktualizacji Funkcje uznane za przestarzałe Listingi Kartoteka witryn Wyszukiwanie Usługi udostępniane Realizacja wstępnych zadań poprzedzających proces aktualizacji Przeprowadzenie procesu aktualizacji Zadanie 1: Instalacja binarnych plików oprogramowania SharePoint Server 2007 Opcja aktualizacji zastępującej/stopniowej Zadanie 2: Uruchomienie narzędzia Prescan.exe Zadanie 3: Uruchomienie kreatora SharePoint Products And Technologies Configuration Wizard Zadanie 4a: Przeprowadzanie aktualizacji zastępującej dla webowych witryn serwera SharePoint Portal Server Zadanie 4b: Przeprowadzanie aktualizacji stopniowej Zadanie 4c: Przeprowadzanie migracji bazy danych treści Wykonywanie zadań realizowanych po zakończeniu procesu aktualizacji. 211 Podsumowanie Uaktualnienie dostosowań witryn i dostosowanych definicji witryn do wersji Microsoft Windows SharePoint Services

16 Definicje witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 oraz zmiana witryn widmowych na niewidmowe Niestandardowe definicje witryn Poznajemy definicje witryn usługi Windows SharePoint Services Porównanie definicji witryn w wersji Windows SharePoint Services 2.0 oraz w wersji Windows SharePoint Services Uaktualnianie dostosowanych definicji witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 do wersji Windows SharePoint Services Zmiany definicji witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 zmierzające do włączenia do nich funkcjonalności usługi w wersji Uaktualnianie istniejących witryn za pomocą pliku definicji aktualizacji schematu Aktualizowanie dostosowanych stron Wirtualny katalog _Layouts Aktualizowanie komponentów Web Part Podsumowanie Część VI. Rozszerzanie funkcjonalności Microsoft Office SharePoint Server Wprowadzenie do cech funkcjonalnych Omówienie plików domyślnych cech funkcjonalnych Konfigurowanie składników cech funkcjonalnych Plik Feature.xml Pliki elementów Pliki zasobów Administrowanie zakresem cechy funkcjonalnej Zakresy elementów Przykład cechy funkcjonalnej o zakresie kolekcji witryn Tworzenie cech funkcjonalnych za pomocą programu Visual Studio Tworzenie projektu biblioteki klas Tworzenie pliku Feature.xml Tworzenie plików elementów cechy funkcjonalnej Dodawanie plików elementów do pliku Feature.xml Instalowanie i aktywowanie cechy funkcjonalnej WdraŜanie cech funkcjonalnych Korzystanie z programu stsadm.exe oraz jego poleceń dotyczących cech funkcjonalnych Uprawnienia do wdraŝania cech funkcjonalnych Dodawanie plików cechy funkcjonalnej do lokalizacji plikowych serwera webowego Instalowanie cechy funkcjonalnej Aktywowanie cech funkcjonalnych Korzystanie z zaleŝności aktywacji oraz z zakresów WdraŜanie cech funkcjonalnych za pomocą rozwiązań Deaktywacja oraz deinstalacja cech funkcjonalnych

17 Aktualizacja istniejącej cechy funkcjonalnej Dostęp do informacji za pomocą obiektowego modelu cech funkcjonalnych284 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń dla cechy funkcjonalnej Zdarzenia synchroniczne i asynchroniczne Kompilacja rozwiązania Implementacja zdarzeń cechy funkcjonalnej Tworzenie instancji klasy SPFeatureReceiver zapewniającej wywołania metod Włączanie cech funkcjonalnych do definicji witryny Tworzenie niestandardowych definicji witryn Dodawanie cechy funkcjonalnej do definicji witryny Usuwanie cechy funkcjonalnej z pliku ONET.XML Podsumowanie Wykorzystanie aplikacji Microsoft Office SharePoint Designer 2007 w programie Microsoft Windows SharePoint Services Czym jest program Office SharePoint Designer 2007? Kiedy naleŝy korzystać z programu SharePoint Designer 2007? Praca z programem SharePoint Designer Otwieranie witryn serwera SharePoint Poznajemy program SharePoint Designer Konfigurowanie ustawień współautorów Dodawanie ustawień współautorów do szablonów witryn Tworzenie nowych plików Strony główne Strony treści Dostosowywanie stron głównych Dostosowywanie witryny webowej Kaskadowe arkusze stylów, tryb WYSIWYG oraz narzędzia Definicja witryny Przywracanie do szablonu Integracja danych Biblioteka źródeł danych UŜywanie komponentu Web /part typu Data Form Przeglądanie raportów Podsumowanie Implementacja usług przepływu pracy systemu Microsoft Windows 359 Zalety środowiska Windows Workflow Foundation Narzędzie słuŝące do rozszerzania modelu przepływu pracy Omówienie architektury przepływu pracy Zarządzanie stanem podejmowanych działań Przechowywanie plików źródłowych w bibliotekach dokumentów Język znaczników przepływów pracy Kompilowanie plików źródłowych Tworzenie przepływów pracy dla systemu Windows Porównanie programu SharePoint Designer 2007 i programu Visual Studio 2005 Designer

18 Co jest takie samo Co się róŝni Czynniki do rozwaŝenia Tworzenie przepływu pracy przy uŝyciu programu SharePoint Designer Tworzenie przepływu pracy Dostosowanie inicjujących ustawień przepływu pracy Konfigurowanie predefiniowanych warunków i działań Generowanie szablonu definicji przepływu pracy i jego wdraŝanie UŜywanie niestandardowych działań w programie SharePoint Designer Rozszerzanie wbudowanego przepływu pracy dla dokumentów biznesowych WdraŜanie przepływów pracy utworzonych za pomocą programu Visual Studio 2005 Designer Wstępne zadania przygotowujące do procesu wdraŝania Przeprowadzenie procesu wdroŝenia i aktywacji Zadania do wykonania po zakończeniu procesu wdroŝenia Podsumowanie Składniki Web Part w Microsoft Office SharePoint Server Tworzenie i modyfikowanie stron typu Web Part Dodawanie do strony komponentów Web Part Korzystanie z galerii komponentów Web Part oraz opcji zaawansowanych397 AranŜacja komponentów Web Part na stronie webowej Metody aranŝowania komponentów Web Part Usuwanie komponentów Web Part Modyfikowanie ustawień komponentów Web Part Łączenie komponentów Web Part Dostosowywanie i personalizacja komponentów Web Part Podsumowanie wbudowanych komponentów Web Part Libraries (Biblioteki) Communications (Komunikacja) Tracking (Śledzenie) Content Rollup (Zwijanie treści) Dashboard (Tablice informacyjne) Filters (Filtry) Miscellaneous (RóŜne) Outlook Web Access (Webowy dostęp do programu Outlook) Site Directory (Katalog witryny) Podsumowanie Odzyskiwanie stanu programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 po awarii Poznajemy i dokumentujemy posiadane środowisko Dokumentowanie posiadanej infrastruktury oraz planów na wypadek awarii Dokumentowanie konfiguracji farmy serwerów Dokumentowanie instalacji farmy serwerów

19 Testowanie planu odzyskiwania po awarii Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie serwera SharePoint Server Przeprowadzanie procesu odzyskiwania treści Przeprowadzanie procesu przywracania po awarii Implementowanie odporności na awarie Podsumowanie Administrowanie systemem Code Access Security Architektura i terminologia Zabezpieczenia oparte na toŝsamości Zabezpieczenia dostępu do kodu Wyznaczanie uprawnień dla zestawów Modyfikatory przechodzenia przez stos Zabezpieczenia deklaratywne Ustawianie domyślnej zasady zabezpieczeń Setting a Secure Default Policy463 Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń w pliku Web.config Sekcja SafeControls Sekcja securitypolicy Element typu <trust> Odczytywanie plików zasad zabezpieczeń Sekcje SecurityClasses i CodeGroup Sekcja NamedPermissionSets Tworzenie plików zasad Częściowo zaufane procesy wywołujące Wyznaczanie zbioru wymaganych uprawnień zestawu Podsumowanie Indeks

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo