Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Wprowadzenie do zasad grupy"

Transkrypt

1 Spis treści

2 Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy obecnie... 5 Zasady grupy w przyszłości Zalety zasad grupy Efektywniejsze zarządzanie Bardziej zaawansowane zarządzanie Niezawodność Rozszerzalność Bezpieczeństwo RóŜnorodność Spójność Stabilność Niedostatki zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Nowości w Zasadach grupy dla systemów Windows Vista i Windows Server Etapy rozwoju przystawki Zasady grupy Nowe funkcje przystawki Zasady grupy Nowości w systemie operacyjnym Windows Vista Nowości w systemie Windows Server Produkty firmy DesktopStandard Podsumowanie Dodatkowe zasoby Podstawy zasad grupy Terminologia zasad grupy Omówienie struktury obiektu zasad grupy Konfiguracja komputera Konfiguracja uŝytkownika Lokalne obiekty zasad grupy Lokalny obiekt zasad grupy dla komputera Lokalne obiekty zasad grupy dla grupy Administratorzy i dla grupy Inni niŝ administratorzy Zarządzanie lokalnymi obiektami zasad grupy Obiekty zasad grupy w usłudze katalogowej Active Directory Domyślne obiekty zasad grupy Obiekt Default Domain Policy Obiekt Default Domain Controllers Policy Tworzenie dodatkowych obiektów zasad grupy... 68

3 Uprawnienia do tworzenia nowych obiektów zasad grupy Właściwy sposób tworzenia obiektów zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część II Struktura zasad grupy 4 Architektura zasad grupy ZaleŜności zasad grupy Usługa katalogowa Active Directory i zasady grupy System nazw domenowych Replikacja System plików DFS Nowa usługa zasad grupy Wybór kontrolera domeny w czasie zarządzania obiektami zasad grupy UŜycie emulatora kontrolera PDC Wybór kontrolera domeny do edytowania obiektów zasad grupy Architektura obiektu zasad grupy Szablon zasad grupy Kontener zasad grupy Replikacja obiektu zasad grupy Szablon zasad grupy i replikacja katalogu SYSVOL Replikacja Active Directory Rozszerzenia klienta Podsumowanie Dodatkowe zasoby Przetwarzanie zasad grupy Zakres zarządzania Przetwarzanie zasad grupy Priorytet wiele obiektów zasad grupy dołączonych do róŝnych węzłów Priorytet wiele obiektów zasad grupy dołączonych do tego samego węzła Zdarzenia przetwarzania zasad grupy Przetwarzanie zasad grupy w tle Pierwszoplanowe przetwarzanie zasad grupy Asynchroniczne i synchroniczne przetwarzanie zasad grupy Narzędzie GPUpdate Sprawdzanie wersji podczas aktualizacji Numery wersji obiektu zasad grupy po stronie klienta Numery wersji obiektu zasad grupy na kontrolerze domeny OdświeŜanie NLA w systemach Windows Vista i Windows Server Zmiana domyślnego trybu przetwarzania i dziedziczenia obiektów zasad grupy Blokowanie dziedziczenia zasad grupy Wymuszanie Filtrowanie zabezpieczeń Filtry WMI Preferencje zasad grupy

4 Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część III Administrowanie zasadami grupy 6 Posługiwanie się konsolą GPMC Własności konsoli GPMC Uruchamianie konsoli GPMC w systemie Windows Server Uruchamianie konsoli GPMC w systemie Windows Vista Widok domeny w oknie konsoli GPMC Widok lasu w oknie konsoli GPMC Widok lokacji w oknie konsoli GPMC Ograniczenia zarządzania za pomocą konsoli GPMC Wybór kontrolera domeny do zarządzania obiektami zasad grupy Administrowanie obiektami zasad grupy Tworzenie obiektu zasad grupy Dołączanie obiektu zasad grupy Zarządzanie konfiguracjami obiektów zasad grupy Zarządzanie kopiami zapasowymi obiektu zasad grupy Początkowy obiekt zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zaawansowane zarządzanie za pomocą konsoli GPMC Praca z obiektami zasad grupy Wyszukiwanie obiektów zasad grupy Filtrowanie szablonów administracyjnych w edytorze GPME Tworzenie raportu o obiekcie zasad grupy Wyniki zasad grupy Modelowanie zasad grupy Komentarze Migracja obiektów zasad grupy Powody migracji obiektów zasad grupy Wymagania przy migracji obiektów zasad grupy z jednej domeny do drugiej Ustawienia obiektu zasad grupy, wymagające konwersji Migracja obiektu zasad grupy z jednej domeny do drugiej Tabele migracji Podsumowanie Dodatkowe zasoby Sterowanie zasadami grupy za pomocą skryptów i automatyzacji Skrypty GPMC Archiwizowanie i przywracanie obiektów zasad grupy Kopiowanie i importowanie obiektów zasad grupy Tworzenie obiektów zasad grupy i innych obiektów GPMC Usuwanie obiektów zasad grupy Raporty o obiektach zasad grupy

5 Znajdowanie obiektów zasad grupy na podstawie ich parametrów Zabezpieczenia obiektów zasad grupy Skrypty VBScript Windows PowerShell Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część IV Implementowanie zabezpieczeń 9 Bezpieczeństwo a delegowanie uprawnień w administrowaniu obiektami zasad grupy Model domyślnych zabezpieczeń Domyślne zabezpieczenia w konsoli GPMC Domyślne zabezpieczenia narzędzia AGPM Delegowanie uprawnień za pomocą konsoli GPMC Tworzenie obiektów zasad grupy Dołączanie obiektów zasad grupy Zarządzanie obiektami zasad grupy Edytowanie obiektów zasad grupy Modelowanie obiektów zasad grupy Wynikowy zestaw zasad dla obiektów zasad grupy Delegowanie uprawnień za pomocą narzędzia AGPM Pełna kontrola Edytowanie Zatwierdzanie Recenzowanie Najlepsze rozwiązania Tworzenie obiektów zasad grupy Edytowanie obiektów zasad grupy Dołączanie obiektów zasad grupy Testowanie obiektów zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część V Wykorzystanie ustawień zasad opartych na rejestrze 10 Szablony ADM, pliki ADMX i centralny magazyn plików ADMX Szablony administracyjne (.adm) Domyślne szablony.adm Posługiwanie się szablonami.adm Domyślnie zainstalowane szablony.adm Importowanie szablonu.adm Dodawanie szablonu.adm Usuwanie szablonu.adm Zarządzanie szablonami.adm Zasady i preferencje Pliki ADMX

6 Domyślne pliki ADMX Jednoczesne posługiwanie się szablonami.adm i plikami ADMX Scenariusz 1: Administracja obiektem zasad grupy z komputera z systemem Windows Vista Scenariusz 2: Administracja obiektem zasad grupy z kontrolera domeny z systemem Windows Server Scenariusz 3: Administracja obiektem zasad grupy ze stacji roboczej z systemem Windows XP Przejście z szablonów.adm na pliki ADMX Zmiany składni przy konwersji szablonu.adm na plik ADMX ADMX Migrator Tworzenie centralnego magazynu plików ADMX i korzystanie z niego Tworzenie centralnego magazynu plików Kopiowanie plików ADMX i ADML do centralnego magazynu Podsumowanie Dodatkowe zasoby Niestandardowe szablony ADM i pliki ADMX Tworzenie niestandardowych szablonów.adm Prosty szablon.adm Posługiwanie się językiem szablonów.adm Struktura szablonu.adm Instrukcja #if version Instrukcje do aktualizacji rejestru Instrukcje do aktualizowania interfejsu edytora GPME Dodatkowe instrukcje szablonu.adm Ograniczenia długości ciągów w szablonach.adm Jak najlepiej tworzyć szablony.adm Tworzenie niestandardowych plików ADMX i ADML Schemat ADMX Struktura pliku ADMX Struktura pliku ADML Podstawowe własności plików ADMX Jak powiązać ze sobą pliki ADMX i ADML Język pliku ADMX Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część VI Ustawienia zasad grupy 12 Preferencje zasad grupy Zalety preferencji zasad grupy Przyjazny dla uŝytkownika interfejs Tysiące dodatkowych ustawień Przydatne i wartościowe ustawienia Zmniejszone obrazy pulpitu Zmniejszone zapotrzebowanie na skrypty logowania

7 Obsługa dowolnej struktury jednostek organizacyjnych Preferencje i zasady Zarządzanie preferencjami zasad grupy i ich obsługa Zarządzanie preferencjami zasad grupy za pomocą edytora GPME WdraŜanie rozszerzeń klienta dla preferencji zasad grupy Ustawienia preferencji zasad grupy Preferencje zasad grupy: Ustawienia systemu Windows Preferencje zasad grupy: Ustawienia Panelu sterowania Zaawansowane ustawienia preferencji zasad grupy Tryby działania Karta Common Określanie wartości docelowych na poziomie elementów Zmienne środowiskowe Preferencje zasad grupy w raportach ustawień Software Development Kit dla preferencji zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Ustawienia obiektu zasad grupy w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista Ogólna struktura obiektu zasad grupy Węzeł Policies (Zasady) Węzeł Software Settings (Ustawienia oprogramowania) Węzeł Windows Settings (Ustawienia systemu Windows) Węzeł Administrative Templates (Szablony administracyjne) Węzeł Preferences (Preferencje) Usługi terminalowe Kontrola konta uŝytkownika Skrypty logowania Serwery Składniki sprzętowe Zabezpieczenia sieci Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część VII... Zagadnienia zaawansowane 14 Zarządzanie zasadami grupy za pomocą AGPM Architektura AGPM Obsługiwane systemy operacyjne Wymagana konsola GPMC Instalacja serwera AGPM Instalacja klienta AGPM Edytowanie offline obiektów zasad grupy Zarządzanie zmianami Kiedy zostały wprowadzone zmiany Kto wprowadził zmiany

8 Jakie zmiany zostały wprowadzone Przepływ pracy Konfiguracja poczty elektronicznej Karta Pending Tworzenie obiektów zasad grupy WdraŜanie obiektów zasad grupy Archiwizowanie i przywracanie Generowanie raportów Raporty o ustawieniach Raporty o róŝnicach Posługiwanie się szablonami Kosz Przywracanie obiektów zasad grupy i ich łączy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Rozwiązywanie problemów z obiektami zasad grupy Podstawy rozwiązywania problemów z zasadami grupy Typowe problemy z obiektami zasad grupy Problemy dotyczące systemu DNS Asynchroniczne przetwarzanie zasad grupy Ustawienia obiektu zasad grupy przetwarzane tylko pierwszoplanowo Łączność sieciowa Skutki usunięcia filtra WMI Synchronizacja czasu Niedostępny emulator PDC Wykorzystanie dziennika zdarzeń do rozwiązywania problemów Dziennik operacyjny zasad grupy Procedura rozwiązywania problemów z wykorzystaniem Podglądu zdarzeń Podsumowanie identyfikatorów zdarzeń zasad grupy Popularne narzędzia do rozwiązywania problemów z obiektami zasad grupy GPLogView GPMC Dcgpofix.exe GPMonitor.exe GPResult GPUpdate GPOTool Podsumowanie Dodatkowe zasoby Część VIII... Dodatki A Inne narzędzia do zarządzania zasadami grupy BeyondTrust: Privilege Manager FullArmor: Workflow Studio Moskowitz, Inc

9 PolicyPak for Applications PolicyPak Group Policy Design Studio NetIQ Group Policy Administrator Change Guardian Quest Software: Group Policy Manager SDM Software GPExpert Troubleshooting Pak GPExpert Scripting Toolkit for PowerShell GPExpert Backup Manager for Group Policy GPMC PowerShell Cmdlets Special Operations Software Specops Deploy Specops Inventory Specops Command Specops Password Policy Specops Gpupdate Sysprosoft PolMan ADM Template Editor Policy Reporter Podsumowanie Dodatkowe zasoby B Dodatkowe źródła informacji Strona wiki na temat zasad grupy Witryna Microsoft Group Policy Witryna Windows Server Blog Microsoft Group Policy Team Webcasty na temat zasad grupy Magazyn skryptów dla zasad grupy Microsoft TechNet BrainCore.net GPOGuy.com GPAnswers.com Podsumowanie Indeks

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Usługa Active Directory

Usługa Active Directory Usługa Active Directory Active Directory Active Directory to usługi katalogowe dla Windows 2003 Server. Katalog przechowuje informacje o obiektach dostępnych w sieci czy są to udziały sieciowe, drukarki,

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Group Policy Objects (GPO) Część 1/2 - krótkie wprowadzenie. Paweł Damian, MCSE (pawel@sz-ek.pl)

Group Policy Objects (GPO) Część 1/2 - krótkie wprowadzenie. Paweł Damian, MCSE (pawel@sz-ek.pl) Group Policy Objects (GPO) Część 1/2 - krótkie wprowadzenie Paweł Damian, MCSE (pawel@sz-ek.pl) 1. Dla kogo powstały zasady grup? W Ŝyciu kaŝdego administratora nadchodzi kiedyś chwila, gdy obowiązki słuŝbowe

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo