Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL"

Transkrypt

1 S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL /10 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, Katowice tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktu: Paweł Hejduk Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013 Opis projektu Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji i podniesienie kwalifikacji 347 pracowników GPW S.A. poprzez realizację 28 typów szkoleń do r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 3 CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 1. Adaptacja pracowników do nowoczesnego stylu pracy; 2. Poprawa pozycji rynkowej kadry niewykwalifikowanej (w tym osób 45+); 3. Poszerzenie kwalifikacji zawodowych w celu zmniejszenia ryzyka utraty pracy. Formy wsparcia: - szkolenia pracownicze, m.in. szkolenia menadżerskie, komputerowe, a także szkolenia kierunkowe związane z zakresami obowiązków pracowniczych

2 "Rozwój kompetencji personelu administracyjno-zarządzającego Ferrum S.A." POKL /11 FERRUM S.A. ul. Porcelanowa 11; Katowice; tel. /32/ ; fax /32/ Osoba do kontaktu: Magdalena Muzyczka Okres realizacji projektu 01/03/ /03/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 80 pracowników umysłowych FERRUM S.A. (zamknięta rekrutacja). Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i funkcjonowania FERRUM S.A. poprzez podniesienie kwalifikacji personelu administracyjno zarządzającego. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty ścieżką wsparcia (280h) złożoną z: warsztatów rozwoju osobistego, warsztaty Lean Manufacturing, szkoleń z języka angielskiego, szkoleń obsługi pakietu MS Office. Zajęcia prowadzone będą w trakcie godzin pracy uczestników projektu.

3 Firma z energią WND-POKL /11 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Agnieszka Neumann Okres realizacji projektu 01/02/ /01/2014

4 Opis projektu Projekt FIRMA Z ENERGIĄ to projekt szkoleniowy zamknięty skierowany do pracowników firmy Tauron Polska Energia S.A. Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji personelu TPE do zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej TPE S.A. Projektem będzie objętych 268 (w tym116 kobiet) pracowników sp. matki tj. Tauron Polska Energia S.A. Szkolenia skierowano do 3 gr. prac: - kadry zarządzającej gr.a- (prezesi, dyr, szefowie biur - 66 os./23k) - prac. strategicznych gr.b- ( radcy prawni, gł. specjaliści 50 os/13k) - prac. operacyjnych gr.c- (specjaliści, asystenci, referenci 136 os./74k) Struktura uczestników (U) projektu: - blok 1- zarządzanie korporacyjne 809 U (w tym 66 pow.50 r.ż, 370K, gr.a-166, gr.b-150, gr.c- 488) - blok 2- efekt.zarz. i org.pracy 678 U (w tym 56 pow.50r.ż, 292 K, gr.a-210, gr.b-112, gr.c- 356) W projekcie 1 pracownik może brać udział w kilku szkoleniach (śr.10 dni szkol/1os.), stąd część wskaźników odnosi się do liczby uczestn.(1487) Formy wsparcia: BLOK I - Zarządzanie korporacyjne Energetyka Finanse Prawo BLOK II - Efektywne zarządzanie i organizacja pracy Zarządzanie operacyjne Zarządzanie projektami Zarządzanie przez cele Efektywność osobista Umiejętności informat.

5 Akademia Kompetencji JCommerce WND-POKL /11 JCommerce S.A. ul. Kościuszki 112, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Kinga Zyguła Okres realizacji projektu 02/11/ /04/2013

6 Projekt jest skierowany jest do pracowników JCommerce S.A.. Łącznie planowane jest przeszkolenie 45 osób, w tym 8 kobiet. Pracownicy oddelegowani na szkolenia zostaną zrekrutowani w następujący sposób: Wstępna rekrutacja została przeprowadzona na etapie opracowywania projektu. Ostateczny nabór będzie polegał na aktualizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przed przystąpieniem pracowników do szkoleń i zostanie przeprowadzony przez powołany zespół (K/M) w tym m.in. Koordynatora. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą opracowanego formularza zgłoszeniowego Udział w szkol zostanie zaplanowany w ten sposób aby nie wpływał na dezorganizację pracy. Formy wsparcia: Opis projektu 1. AKADEMIA IT - szkolenia prowadzone będą w 5 obszarach: Analiza biznesowa, Testowanie - szkolenia ISTQB / ISEB, Administracja systemów informatycznych, Inteligencja biznesowa (BI), Technologia NET, JAVA, PHP. 2. AKADEMIA SPRZEDAŻY szkolenia prowadzone będą w obszarach: Sprzedaż doradczo-ekspercka, techniki negocjacji, Podniesienie umiejętności prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla sprzedawców, Zarządzania działem sprzedaży, Praktyczne zasady stosowania metodyki rozpoznawania potrzeb klienta customers centric helling, Poznanie zasady budowania kampanii reklam w oparciu o wyszukiwarki internet Google Adwords, Seo i poznanie zasad pozycjonowania stron WWW, Copywriting-zasady pisania tekstów reklamowych, Nabycie umiejętności obsługi narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. 3. AKADEMIA MENADŻERA szkolenia prowadzone będą w obszarach: Metodyka zarządzania projektami scrum, Metodyka zarządzania projektami Prince 2, Profesjonalny kierownik zespołu: ocena pracownicza, prawa pracy, zarządzanie zasobami, Umiejętności strategicznego przywództwa w oparciu o aspekty strategiczne i operacyjne, Wzrost efektywności menedżerskiej (Management 2012). 4. AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - szkolenia prowadzone będą w obszarach: Pracownik pracodawca relacje nowej generacji, poznanie zasad rozwiązywania konfliktów i budowania relacji, Trening współpracy zespołowej, Trening antystresowy, Równość szans kobiet i mężczyzn, przełamywanie stereotypów dot. płci, J. niemiecki poziom podstawowy i średnio zaawansowany.

7 Moje trzy kroki w przyszłość komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e -learning POKL /11 ADEX J. CUDEK i S-ka Spółka Jawna ul. Pszczyńska 306, Gliwice tel. /32/ fax. /32/ Osoba do kontaktu: Joanna Ławniczak Okres realizacji projektu 01/12/ /11/2013 Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy przedsiębiorstwa FIAT AUTO POLAND (150 uczestników projektu). Celem projektu jest wzmocnienie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych poprzez wyposażenie grupy docelowej w umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w przeciągu 2 lat. Opis projektu W ramach projektu przewidziano: - intensywne szkolenia językowe (język angielski lub język włoski), - szkolenie z wykorzystania platformy e-learningowej oraz wykorzystania Internetu dla dalszego kształcenia umiejętności językowych; - trening z autoprezentacji. Szkolenia będą miały zarówno charakter stacjonarny jak i wyjazdowy.

8 Podniesienie kwalifikacji pracowników ArcelorMittal Poland S.A. WND-POKL /11 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2013

9 Opis projektu Projekt jest skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A. oraz jego pracowników zatrudnionych w 4 oddz woj. śl: Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Sosnowiec, Świętochłowice. Wsparciem zostanie objętych 500 pracowników (w tym 150 K). Uczestnicy będą wybrani z bazy sporządzonej na podst. zgłoszonych kart szkoleniowych. Kierownicy działów ocenili umiejętności pracowników porównując z wytycznymi Instrukcji stanowiskowej. Imienne zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (diagnoza problemów i potrzeb) została przesłana do działu szkoleń. Pracownicy mogli także zgłaszać potrzeby szkoleniowe do bezpośrednich przełożonych. Powstała imienna baza wszystkich zgłoszeń (dział szkoleń). Z uwagi na to, że liczba zgłoszeń (963os) przewyższa liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do projektu oraz kolejności udziału w szkoleniach zadecyduje Dyrektor Biura Rekrutacji i Szkoleń po zasięgnięciu opinii szefów działów i uzyskaniu akceptacji dyrektora personalnego. Kryteria: 1.w pierwszej kolejności będą przeszkolone osoby, które zgodnie z kartą zgłoszeń i zapisami instrukcji stanowiskowej wymagają niezwłocznego przeszkolenia (bezpośrednie przełożenie wymaganych umiejętności do realizacji zadań na stanowisku pracy),2. preferowane będą osoby 45+ oraz z niskim wykształceniem (maks. średnim). Powstanie lista rezerwowa. Formy wsparcia: - Access podstawy - Access zaawansowany - Excel podstawy - Excel zaawansowany - PowerPoint.

10 JAKOŚC PRODUKCJI GWARANCJĄ SUSKCESU WND-POKL /11 TRW Polska Sp. z o.o. ul. Rolnicza 33, Częstochowa tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Magdalena Simkiewicz Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2013

11 Projekt jest skierowany jest do pracowników TRW Polska Sp. z o.o. Łącznie planowane jest przeszkolenie 1173 osób, w tym 341 kobiet. Planowana jest realizacja 235 szkoleń w 100 tematach oraz 4 blokach szkoleniowych. Pracownicy oddelegowani na szkolenia zostaną zrekrutowani w następujący sposób: Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o analizę potrzeb (ankieta w XII.2010r.), przeprowadzili ją przełożeni zespołów i specjaliści ds. rekrutacji TRW. Zrekrutowano wstępnie 1173os.(341K,832M). Jednak ostateczny proces rekrutacji odbędzie się bezpośrednio przed szkoleniem, w oparciu o zaktualizowane potrzeby szkoleniowe oraz po uwzględnieniu zmian (rotacja pracowników). Ostateczna rekrutacja oparta będzie na rozesłaniu ankiet wśród obecnie zrekrutowanych pracowników i ich przełożonych. Raport z analizy wskaże, czy powyższa grupa docelowa powinna ulec zmianom. Jeśli tak, decyzję podejmą przełożeni i odpowiedzialni za rekrutację pracownicy działu kadr. Zostanie też utworzona lista rezerwowych uczestników, która w przypadku wystąpienia wypadków losowych pozwoli zapełnić zwolnione miejsca. Formy wsparcia: Opis projektu BLOK I - Szkolenia dla Zakładu Pasów Bezpieczeństwa- uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę dot. zarządzania jakością produkcji, analiz ryzyka, kontrolingu czy przepisów prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń; BLOK II - Szkolenia dla Zakładu Poduszek Powietrznych - uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych, metod rozwiązywania problemów, zarządzania jakością produkcji, metod audytu VDA, podstaw pneumatyki i robotyki, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w produkcji oraz technik procesów zgrzewania metali i tworzyw sztucznych; BLOK III Szkolenia dla Centrum Inżynieryjnego - uczestnicy będą mogli opanować m.in. metody parametryzacji, optymalizacji procesów produkcyjnych, homologacji czy aktualne techniki projektowania, także z wykorzystaniem Mathcad; BLOK IV - Szkolenia dla Centrum Obsługi Finansowej - uczestnicy podniosą znajomość wykorzystywania narzędzi informatycznych (Excel,Power Point, VBA, Visio) oraz zdobędą wiedzę z zakresu przepisów podatkowych i rachunkowości.

12 Podnoszenie kwalifikacji właścicieli i pracowników firmy P.U. Harispal Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal ul. Braci Mieroszewskich 122 B Sosnowiec Tel./fax osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska Okres realizacji projektu 01/01/ /02/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności firmy P. U. Harispal na rynku województwa śląskiego dzięki kompleksowemu programowi szkoleń dla właścicieli i pracowników firmy. Właściciele i pracownicy firmy dzięki uczestnictwie w projekcie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie szkoleń spawalniczych, księgowych, komputerowych, pedagogicznych i językowych. Wnioskodawca planuje objąć szkoleniami 24 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 5 kobiet i 19 mężczyzn.

13 Górnik z kwalifikacjami - szkolenia dla pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. WND-POKL /11 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Iwona Włodarz Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2014

14 Opis projektu Projekt ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowiskach górniczych 700 górników dołowych Katowickiego Holdingu Węglowego. Uczestnikami projektu będzie 700 pracowników dołowych 4 oddziałów Katowickiego Holdingu Węglowego zatrudnionych i/lub zamieszkałych na terenie woj. śląskiego,tj. KWK Murcki-Staszic,KWK Mysłowice Wesoła,KWK Wieczorek,KWK Wujek. Działy szkoleń KHW otrzymają dok. rekrutacyjne i regulamin rekrutacji. Kryteria rekrutacji: szkolenie zad.1,2,3:wykształcenie zawodowe,średnie zawodowe, średnie ogólne, 18 m-cy (zad.1 i 2) w ruchu zakładu górniczego, na stanowisku górnika lub ślusarza, lub 24 m-ce (zad.3) w ruchu zakładu górniczego, w tym 12 m-cy w oddziale przewozowym pod ziemią oraz 6 m-cy pod nadzorem maszynisty przy transporcie materiału lub jeździe ludzi, 21 lat, pozytywny wynik badań psychologicznych; zad. 4: kwalifikacje zawodowe górnika lub ślusarza hydraulika, zad. 5: kwalifikacje zawodowe górnika oraz 18 m-czny staż pracy na stanowisku górnika. Zad. 6 i 7 skierowane do wszystkich uczestników brak wymagań. Dok.rekrutacyjne: ksero dowodu osobistego, oddelegowanie pracodawcy, formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych os. Formy wsparcia: Szkolenia: - operator kombajnów ścianowych - operator kombajnów ścianowych - maszynista lokomotyw spalinowych pod ziemią - kurs obsługi obudów zmechanizowanych - kurs górnika rabunkarza - kurs przodowego zespołu pracowniczego - dla osób udzielających pierwszej pomocy przedlekarskiej

15 Akademia Wiedzy WASKO WND-POKL /11-00 WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, Gliwice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Magdalena Filipczyk Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2013

16 Cel główny projektu: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji pracowników WASKO S.A. do wymagań stawianych przez gospodarkę rynkową do Uczestnikami projektu będzie 315 pracowników WASKO S.A., wyselekcjonowani do udziału w projekcie ze wszystkich departamentów Spółki, wśród których: - średnia wieku wynosi 34 lata - 21 % stanowią kobiety - 92 % pracowników z wykształceniem wyższym - 4 % pracowników z wykształceniem policealnym - 4 % pracowników z wykształceniem średnim Decyzję o oddelegowaniu pracownika na szkolenie podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Kierownikiem. W szkoleń kadrowych w szkoleniach uczestniczył będzie cały dział. W odniesieniu do pozostałych rodzajów szkoleń kierowani będą na nie pojedynczy pracownicy, co wynika ze specyfiki pracy firmy funkcjonujące w systemie projektowym (na bieżąco tworzone i rozwiązywane są zespoły realizujące poszczególne projekty). Formy wsparcia Opis projektu - Szkolenia techniczne (podwykonawstwo) Szkolenia techniczne obejmą 31 tematów, dla 31 grup, łącznie przeszkolonych zostanie 520 uczestników (ze wzgl na powielanie się uczestników: 250 osób, w tym 220M i 30K) każdy otrzyma zaświadczenie, wydanych zostanie także 400 certyfikatów (wybrane szkolenia). Produktem końcowym zadania będzie 400 certyfikatów. - Szkolenia miękkie (podwykonawstwo) Zrealizowane zostaną 3 szkolenia, łącznie dla 4 grup z następ.tematów: Zarządzanie zespołem (1 gr x15 osób, szkolenie 1-dniowe, 8godzinne), Zarządzanie czasem (1 gr x15 osób, 1-dniowe, 8godzinne), Sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta (2gr po 15 osób, 2-dniowe, 16godzinne). Łącznie wsparcie otrzyma 30 osób(5k i 15M).Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń. Produktem końcowym zadania będzie wydanie 30 zaświadczeń. - Szkolenia kadrowe (podwykonawstwo) Zrealizowane zostaną 2 szkolenia (2-dniowe, 16g.szkol.), każde dla grupy 15-os. z następ. tematów: Budżetowanie i zarządzanie kosztami oraz Planowanie, analiza i kontrola kosztów pracy. W obu szkoleniach weźmie udział ta sama grupa, stąd wsparcie otrzyma 15 osób (15K).Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń.produktem końcowym zadania będzie wydanie 15 zaświadczeń. - Szkolenia z księgowości (podwykonawstwo) Zrealizowane zostaną szkolenia(2-dniowe po 16 godz.szkol., każde dla grupy 10-os.) w 4 tematach obejmujące: Sprawozdanie finansowe wg krajowych przepisów, Międzynar.standardy sprawozdawcz., Podatek dochodowy (p.zaawans) oraz zmiany w zak.prawa pracy i ubezp. Łącznie przeszkolimy 20 osób (15K i 5M).Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń.produktem końcowym zadania będzie wydanie 20 zaświadczeń.

17 Szkolenia szansą na rozwój przedsiębiorstwa - projekt szkoleniowy dla pracowników Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. POKL /11 Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. ul. Podmiejska 7, Rybnik Tel. (32) Fax (32) Osoba do kontaktu: Marta Wilkosz Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2013

18 Opis projektu Grupę docelową [GD] stanowi 319 (9K i 310M; 48os. 50+) pracowników Doosan Babcock Energy Polska. Os. z GD są zatrudnione w roz. Kodeksu Pracy oraz wykonują pracę i/lub zamieszkują z rozumieniu KC na terenie woj. śląskiego. Proj.objętych zostanie 88% zatrudnionych os.: 1.Kadra zarządzająca wyższego szczebla dyrektorzy i kierownicy adm.: 16os (3K,5os.50+) 100% zatrud., 2.Kadra zarządzająca niższego szczebla: - inżynierowie zatrud. jako kierownicy i specjaliści: 44os. (2K,6os.50+) 100% zatrud., - brygadziści i mistrzowie: 37os. (17os.50+)-100% zatrud., 3.Pracownicy produkcyjni: 170 os. (14os.50+) 100% zatrud., 4.Spawacze: 10os (2os.50+)-100% zatrud., 5.Pracownicy administracyjno-techniczni:10 os.(4k,4os.50+) 22% zatrud. Szkolenia przewidziane w projekcie: 1. Akademia Menadżera GD to dyrektorzy i kierownicy: 16os (3K, 5os.50+). Tematyka szk. to: Przywództwo i motywowanie, zarz. strategiczne, zarz. przez cele i zarz. zmianą, bud. zespołu i rozwiązywanie konfliktów. 2. Akademia Inżyniera-GD to inż. kierownicy i specjaliści: 44os. (2K, 6os.50+). Tematyka: MS Projekt i zarz. procesowe, budow. i zarządzanie zespołem działu techn., rola i zadania szefa działu techn., delegowanie obowiązków, rozwiązywanie konflikt. 3. Akademia Brygadzisty i Mistrza- 37os. (17os. 50+). Tematyka: org.pracy zespołu, budowanie autorytetu, rozwiązywanie konflikt., optymalizacja procesów i minimalizacja kosztów. Celem szk. realiz. w ramach ww. Akademii jest rozwinięcie kompetencji zarządczych niezbędnych w roli lidera/szefa zespołu i poprawa procesu zarządzania firmą. - w odp. na problemy w obszarze produkcyjnym: GD to prac. produkcji 170 os. (14os. 50+) - szk. kwalif. D i E, uprawnienia UDT, upraw. hakowego, obsługa wind, wózków widłowych, podestów oraz Spawacze: 10os (2os. 50+) szk. na upraw.spawalnicze Celem szk. jest wzrost kompetencji GD poprzez uzyskanie niezbędnych do pracy uprawnień. Szk. zakończą się egz. - w odp. na problemy w obszarze administracyjnym: GD to prac. adm-tech.:10 os. (4K, 4os. 50+). Tematyka szk. to PZP i negocjacje. Celem szk. jest wzrost wiedzy wz. PZP oraz wzmocnienie kompet. negocjacyjnych.

19

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI KLUCZEM DO SUKCESU NR POKL.08.01.01-10-007/14 NOWA SZKOŁA SP. Z O.O. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W TERMINIE:

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo