ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W TERMINIE:

2 1 INFORMACJE OGÓLNE Projekt pt. ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP realizowany jest przez Europrofes Sp. z o.o. (Beneficjent) oraz Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne (Partner). 1. Okres realizacji projektu to r. 2. W trakcie trwania Projektu przeszkolonych zostanie 120 osób. 3. Regulamin określa formalne warunki uczestnictwa w projekcie, w tym: Kryteria kwalifikowalności uczestników projektu Prawa i obowiązki uczestników projektu 4. Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników obejmuje udział w nw. Szkoleniach: BAT, BREFs, EMA ekologiczne rozwiązania dla przedsiębiorstw Reach ekologia i bezpieczeństwo chemiczne Proekologiczne technologie branżowe Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w indywidualnym doradztwie w zakresie opracowania planów wdrażania konkretnych działań proekologicznych w przedsiębiorstwach. 5. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Beneficjenta oraz Partnera w okresie trwania projektu 2 GRUPY DOCELOWE Uczestnikami projektu będą technolodzy, osoby odpowiedzialne za BHP, ochronę środowiska i gospodarowanie chemikaliami oraz inni pracownicy MŚP branży obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych.

3 3 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która: Jest technologiem, osobą odpowiedzialną za BHP, ochronę środowiska i gospodarowanie chemikaliami oraz inni pracownicy BOPMiTS Jest właścicielem/pracownikiem zatrudnionym w branży obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie całej Polski Jest pracownikiem w rozumieniu art. 3, ust 3 ustawy o utworzeniu PARP Zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 4 ETAPY REKRUTACJI 1. Przesłanie (mailem, faxem, lub pocztą tradycyjną do biura projektu) przez potencjalnego UP: a. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego z zaznaczeniem lokalizacji przedsiębiorstwa i jego wielkości, branży w której funkcjonuje (kod PKD), miejsca zamieszkania i wykonywania pracy uczestnika, formy jego zatrudnienia, informacji korzystania z pomocy de minimis oraz zajmowanym stanowisku i poziomie wykształcenia b. Pisemnego uzasadnienia motywacji do uczestniczenia w projekcie z uwzględnieniem opisu wiedzy dot. Ochrony środowiska, zapotrzebowania na nią i częstotliwości korzystania ze szkoleń tej tematyki. Formularz dostępny na www oraz w biurze projektu. 2. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie przesłanie przez UP: Umowa szkoleniowo-doradcza z deklaracją uczestnictwa w projekcie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego na dzień podpisania umowy szkoleniowej wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie pracodawcy do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP

4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o nie prowadzeniu pełnej księgowości (w przypadku prowadzenia tylko średnie przedsiębiorstwa przesyłają sprawozdania finansowe za ostatnie zamknięte 3 lata finansowe) 3. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniami na rzecz równości płci. Każdy UP zarówno kobieta jak i mężczyzna ma wolny dostęp do informacji o projekcie i prawo do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 4. Projektem objętych będzie 120 osób. 6. Zastrzega się, iż w przypadku większego zainteresowania szkoleniami niż przewidziana liczba miejsc na dane szkolenie, decydować będzie data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu. 5 WSPARCIE 1. W ramach projektu zapewniamy: udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, udział w indywidualnym doradztwie którego celem jest przekazanie wiedzy nt. możliwych do wprowadzenia w przedsiębiorstwach działań proekologicznych otrzymania materiałów szkoleniowych na zajęciach otrzymania poczęstunku (całodzienny serwis kawowe i lunch) w trakcie udziału w zajęciach; otrzymania Zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniach i zdobyte kwalifikacje/umiejętności. Zakup biletów komunikacyjnych na przejazd pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania szkolenia Zapewnienie bazy noclegowej

5 6 OBOWIĄZKI STRON W RAMACH REALIZACJI SZKOLEŃ 1. Do obowiązków Beneficjenta Projektu w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: zapewnienie materiałów szkoleniowych, przeszkolenie uczestników zgodnie z programem, zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, zapewnienie uczestnikom wyżywienia (obiad oraz przerwy kawowe), wydanie uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie przy min. 80% obecności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wydania zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkolenia, na życzenie uczestnika zapewnienie biletu dojazdu na szkolenia i/lub bazy noclegowej 2. Do obowiązków Beneficjenta pomocy w ramach realizacji niniejszej Umowy należy w szczególności: udzielenie Beneficjentowi Projektu. oraz IW (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) informacji dotyczących danych przedsiębiorcy oraz pracowników uczestniczących w szkoleniu niezbędnych do sporządzenia sprawozdań okresowych o udzielonej pomocy publicznej. zapewnienie wykonania przez pracowników Beneficjenta pomocy uczestniczących w projekcie, zobowiązań nakładanych na nich w związku z realizacją szkolenia, w szczególności: wypełniania list obecności, testów, ankiet ewaluacyjnych, pre i post testów złożenia oświadczeń zawierających zgodę uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych obecności na zajęciach (min. 80% frekwencja) w przypadku złożenia zamówienia na nocleg i/lub dojazd beneficjent pomocy zobowiąże się do wzięcia udziału w szkoleniu oraz skorzystania z noclegu i/lub dojazdu, w przypadku nie pojawienia się na szkoleniu, beneficjent pomocy zobowiązany jest zwrócić należność za dojazd i/lub nocleg zapewniony podczas szkolenia.

6 7 OBOWIĄZKI STRON W RAMACH REALIZACJI DORADZTWA 1. Do obowiązków Beneficjenta Projektu w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: zapewnienie doradców o wysokich kwalifikacjach w tematyce proponowanej w projekcie i znających specyfikę branży BOPMiTS opracowanie dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa dla przedstawicieli 60 przedsięb 2. Do obowiązków Beneficjenta pomocy w ramach realizacji niniejszej umowy należy: Udział w doradztwie Złożenie podpisu na liście obecności Na doradztwo zostanie oddelegowana osoba która brała udział w szkoleniach (pierwsze 6h), w drugiej części może zostać oddelegowany UP lub/dodatkowo członek kadry zarządzającej przedsiębiorstwem lub pracownik odpowiedzialny za działania środow. w przedsiębiorstwie. 8 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez pracownika przedsiębiorcy, Beneficjent pomocy pokryje całą należność za szkolenie. Warszawa Listopad 2013 R.

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo