Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. WYG International Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o."

Transkrypt

1 S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Vademecum Menedżera - Nowoczesne zarządzanie w MŚP WND-POKL /10 Dane teleadresowe biura projektu WYG International Sp. z o.o. ul. Aleja Korfantego 2/1D, Katowice tel fax osoba do kontaktu: Jarosław Motyka Okres realizacji projektu 01/11/ /02/2012

2 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry wyższego szczebla z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnego zarządzania. Grupę docelową stanowi 270 zamieszkałych i pracujących w woj. Śląskim menedżerów oraz kluczowi pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i wdrażanie programów rozwojowych ponadto z 90 MŚP prowadzących działalność gospodarczą. Kwalifikowalność osób będzie weryfikowana na podstawie formularza zgłoszeniowego. Prócz kryteriów formalnych (wielkość firmy oraz stanowisko) przewiduje się wprowadzenie dodatkowe kryterium opartego na pierwszeństwie osób z miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców. Formy wsparcia: 1. Szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego 32 h; 2. Zarządzanie zmianą 24 h 3. Zarządzanie innowacjami 32 h

3 Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. WND-POKL /10 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Anna Ciemięga Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

4 Opis projektu Projekt Kurs górnika eksploatacji podziemnej... ma na celu uzyskanie stopnia zawodowego 800 górników dołowych Katowickiego Holdingu Węglowego. BO projektu będzie 800 pracowników dołowych 4 oddziałów Katowickiego Holdingu Węglowego zatrudnionych i/lub zamieszkałych na terenie woj.śląskiego,tj. KWK Murcki-Staszic,KWK Mysłowice Wesoła,KWK Wieczorek,KWK Wujek. Proces rekrutacji pracowników z 4 oddziałów KHW nadzorowany będzie przez specjalistę ds. szkoleń i rekrutacji współpracującego z osobami z działów szkoleń każdego z oddziałów KHW. Ponadto spotkania rekrutacyjne w oddziałach KHW i współpraca ze związkami zawodowymi gwarantują sprawną rekrutację BO. Projektodawca pozyska dok. rekrutacyjne tj.: formularze rekrutacyjne (dostępne w działach szkoleń kopalń, w formie ulotek dystrybuowanych na terenie kopalń), ksero dokumentu poświadczającego wykształcenie BO, zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu ze wskazaniem stażu pracy. Lista osób uprawnionych do otrzymania wsparcia będzie na bieżąco uaktualniana przez oddziały KHW celem utworzenia harmonogramu szkoleń uwzględniającego specyfikę ruchu każdej kopalni. Rekrutacja będzie ciągła do uzyskania wymaganej liczby BO + 15% osób na liście rezerwowej. Warunkiem udziału w projekcie jest: skierowanie przez pracodawcę, min. 3-letni staż pracy na stanowisku przy robotach górniczych pod ziemią, brak wykształcenia na kierunkach górniczych, kompletność wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Formy wsparcia: kurs zawodowy Górnik eksploatacji podziemnej składający się z trzech etapów: 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Górnik eksploatacji podziemnej 2.Egzamin na tytuł zawodowy Górnik eksploatacji podziemnej 3.Szkolenie przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku Górnika eksploatacji podziemnej.

5 Akademia menedżera - rozwój kompetencji kadry zarządzającej KHW S.A. WND-POKL /10 Dane teleadresowe biura projektu Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Anna Ciemięga Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

6 Projekt Akademia menedżera-rozwój kompetencji kadry zarządzającej KHW S.A. ma na celu podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej. BO projektu będzie 400 pracowników kadry menedżerskiej średniego (80,5%M i 19,5%K) i 100 pracowników wyższego szczebla (89%M i 11%K) Katowickiego Holdingu Węglowego zatrudnionych na postawie umowy o pracę i zamieszkałych na terenie woj. śląskiego. Warunkiem udziału w projekcie jest skierowanie przez pracodawcę, kompletność wymaganych dok. rekrutacyjnych (formularz, deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kierownicze stanowisko pracy). Opis projektu Formy wsparcia: 1.Moduły szkoleniowe obligatoryjne a. Kierowanie zespołem b. Menedżer vs. Menedżerka c. Menedżer w oczach pracowników d.zarządzanie wiekiem 2.Moduły szkoleniowe fakultatywne a.przywództwo b.trening kreatywności c.stylowy menedżer d.zarządzanie czasem

7 Dane teleadresowe biura projektu Kompetentni pracownicy źródłem sukcesu i konkurencyjności firmy Printy Poland COLOP Polska Sp. z o.o. WND-POKL /10 Colop Polska Sp. z o.o. ul. Smolenia 16, Bytom tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Grażyna Cichowska Okres realizacji projektu 01/11/ /10/2012

8 Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy PRINTY POLAND COLOP POLSKA Sp. z o.o. poprzez wspieranie rozwoju kompetencji pracowników(kobiet i mężczyzn), budowanie ich lojalności wobec firmy w obszarach: obsługa Klienta, kompetencje zarządcze, windykacja, pozyskiwanie i utrzymanie nowego Klienta. W ramach projektu realizowane będą szkolenia ogólne oraz doradztwo zw.ze szkoleniami dla pracowników naszej firmy(k+m). Pracownicy objęci projektem są osobami zamieszkałymi(w rozumieniu KC)lub pracującymi na terenie woj.śląskiego.projekt skierowany jest do wszystkich pracowników(k+m)działów: DTL,BOK,Księgowości oraz wszystkich pracowników(k+m)zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w naszej firmie oraz osób które w najbliższym czasie mogą w drodze awansu wew.stać się kierownikami, a w chwili obecnej pełnią samodzielne funkcje w firmie. Łącznie w projekcie przeszkolone zostaną 23 osoby w tym:13 kobiet i 10 mężczyzn. W projekcie kryterium decydującym o oddelegowaniu na szkolenia będzie specyfika zajmowanego przez pracownika(k+m)stanowiska lub przynależność do działu oraz fakt czy dany pracownik(k+m) ma bezpośredni kontakt z Klientem. Formy wsparcia: Opis projektu SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW (K+M) DZIAŁU TECHNOLOGII LASEROWYCH Zakres szkolenia: Komunikacja-podstawa budowania skutecznych relacji z Klientem; Budowanie relacji w oparciu o emocje; Techniki sprzedaży warsztat; Budowanie relacji w oparciu o intelekt techniki wywierania wpływu; Prezentacja w 3 wymiarach: produkt, oferta, firma; Negocjacje i radzenie sobie z obiekcjami Klientów; Partnerskie relacje pogłębianie i utrwalanie; Zwiększanie skuteczności techniki zamykania sprzedaży; Obsługa reklamacji, trudne sytuacje, trudny Klient; Obsługa kluczowych Klientów i pozyskiwanie nowych SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW (K+M) BIURA OBSŁUGI KLIENTA Zakres szkolenia: Pozyskiwanie nowych Klientów; Prowadzenie rozmowy handlowej; Radzenie sobie z obiekcjami Klienta; Obsługa reklamacji, trudne sytuacje, trudny Klient; Poszerzanie sprzedaży; Utrzymanie Klienta SZKOLENIA DLA KIEROWNIKÓW FIRMY (K+M) Zakres szkolenia: Mapa kompetencji menedżerskich, Współpraca między działami SZKOLENIA DLA KSIĘGOWOŚCI I DZIAŁU TECHNOLOGII LASEROWYCH DOT. WINDYKACJI Zakres szkolenia: Skuteczna windykacja; Utrzymanie płynności finansowej firmy DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI Zakres szkolenia: wsparcie wdrożenia efektów szkoleniowych, indywidualizacja procesu uczenia, systematyczna praca nad umiejętnością wdrażania kompetencji ze szkolenia w codzienną praktykę pracy pracownika (K+M).

9 Dane teleadresowe biura projektu Rozwój potencjału pracowników spółek Plastic Components and Modules Poland i Plastic Components Fuel Systems Poland WND-POKL /10 Plastic Components and Modules Poland ul. Gen. M. Zaruskiego 11, Sosnowiec tel fax: osoba do kontaktu: Aneta Szlęk Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

10 Opis projektu Jako CEL GŁÓWNY proj. przyjęto nabycie przez min. 90% Pr. objętych proj. (225 Pr. PCM i 156 Pr. PCFS), w okresie I 11-XII 12, kompetencji umożliwiających efektywne wdrożenie systemu WCM, wyrażające się osiągnięciem przez spółki do końca 2012 r. średniej - 37 punktów w ogólnej punktacji WCM. Odbiorcami wsparcia są firmy PCM i PCFS oraz ich Pr. (PCM - 250Pr/44K; PCFS 173Pr./51K). Obie firmy należą do holdingu Magneti Marelli (członek grupy Fiat) zajmującego się produkcją części samochodowych dla producentów na całym świecie. PCM koncentruje się na produkcji części z tworzyw sztucznych dla przem. samochodowego, w tym marki Fiat i Opel. PCFS jest spółką ze 100% udziałów PCM, zajmującą się głównie produkcją elementów paliwowych. Realizacja proj. pozwoli PCM i PCFS na zwiększenie konkurencyjności w grupie, co wpłynie na ich dalsze możliwości rozwojowe. W terminie do 2 tyg. przed szkol. przełożeni będą potwierdzać/aktualizować zgłoszenie udziału podległych Pr. za pomocą formularza, przekazywanego do działów HR, które w terminie 5 dni roboczych będą opiniować zgłoszenie na skali, oceniając zasadność udziału w szkol. w kontekście potrzeb rozwojowych, płci oraz przynależności do określonej grupy. Zakwalifikowani zostaną Pr., którzy uzyskają najwyższą punktację, przy zachowaniu proporcji udziału między PCM i PCFS. Listy U szkol. będą zamieszczane w sieci PCM i PCFS na tydzień przed szkol. Za zadanie odpowiedzialny będzie specj. ds. organizacji. Formy wsparcie: 1. SZKOLENIA MIĘKKIE I HR (udział gr. B,C,D); 2. SZKOLENIA IT (udział gr. B,C,D); 3. SZKOLENIA PROCESY PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE (udział gr. A,B,C,D); 4. SZKOLENIA TECHNOLOGICZNE (udział gr. A,D); 5. SZKOLENIA JAKOŚĆ I NORMY (udział gr. A,D);

11 "Rozwój kompetencji kadr szansą na zwiększenie konkurencyjności spółek grupy Magneti Marelli w Sosnowcu" WND-POKL /10 Automotive Lighting Polska Sp. z o. o. Dane teleadresowe Biura Projektu ul. Gen. M. Zaruskiego 11, Sosnowiec tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktu: Natalia Koszyk Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

12 Opis projektu Projekt skierowany jest do 272 osób pracujących w firmie będącej em oraz w firmie Magneti Marelli Exhaust System Polska i zajmujących stanowiska wchodzące w skład grupy pracowników szeregowych, menedżerów niższego szczebla, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz pracowników działów wsparcia. Celem ogólnym projektu jest nabycie przez minimum 90% pracowników objętych szkoleniem kompetencji i umiejętności pozwalających na wdrożenie systemu zawierającego w sobie odpowiednie dla zakresu działalności firmy rozwiązania naprawcze i doskonalące. Nabór na szkolenia przeprowadzony w okresie opracowywania projektu, na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych podlegać będzie aktualizacji i weryfikacji za pomocą formularza diagnozującego zasadność udziału w kontekście deficytów kompetencyjnych, płci oraz przynależności do określonej grupy w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem szkoleń Formy wsparcia: - szkolenia z zakresu umiejętności wykorzystywania kompetencji miękkich, - szkolenia z zakresu umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi IT w pracy zawodowej, - szkolenia z zakresu umiejętności stałego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz kompetencji umożliwiających kontrolę jakości i norm.

13 Rozwój kadr inwestycja w przyszłość WND-POKL /10 Magneti Marelli Suspension System Bielsko Sp. z o. o. Dane teleadresowe Biura Projektu ul. M. Grażyńskiego 141, Bielsko Biała tel. (033) fax. (033) Osoba do kontaktu: Krystyna Książek Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Opis projektu Projekt skierowany jest do 272 osób pracujących w firmie będącej em i zajmujących stanowiska wchodzące w skład grupy pracowników szeregowych, menedżerów niższego szczebla oraz pracowników działów wsparcia. Celem ogólnym projektu jest nabycie przez minimum 90% pracowników objętych szkoleniem kompetencji i umiejętności pozwalających na wdrożenie systemu zawierającego w sobie odpowiednie dla zakresu działalności firmy rozwiązania naprawcze i doskonalące. Nabór na szkolenia przeprowadzony w okresie opracowywania projektu, na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych podlegać będzie aktualizacji i weryfikacji za pomocą formularza diagnozującego zasadność udziału w kontekście deficytów kompetencyjnych, płci oraz przynależności do określonej grupy w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem szkoleń Formy wsparcia: - szkolenia z zakresu umiejętności wykorzystywania kompetencji miękkich, - szkolenia z zakresu umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi IT w pracy zawodowej, - szkolenia z zakresu umiejętności stałego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz kompetencji umożliwiających kontrolę jakości i norm.

14 Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL /10 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, Katowice tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktu: Paweł Hejduk Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013 Opis projektu Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji i podniesienie kwalifikacji 347 pracowników GPW S.A. poprzez realizację 28 typów szkoleń do r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 3 CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 1. Adaptacja pracowników do nowoczesnego stylu pracy; 2. Poprawa pozycji rynkowej kadry niewykwalifikowanej (w tym osób 45+); 3. Poszerzenie kwalifikacji zawodowych w celu zmniejszenia ryzyka utraty pracy. Formy wsparcia: - szkolenia pracownicze, m.in. szkolenia menadżerskie, komputerowe, a także szkolenia kierunkowe związane z zakresami obowiązków pracowniczych

15 Wspólnie tworzymy chemię WND-POKL /10 Dane teleadresowe biura projektu POCH S.A. ul. Sowińskiego 11, Gliwice tel fax osoba do kontaktów roboczych:. Anna Dziubka Okres realizacji projektu 01/04/ /10/2012

16 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest dostosowanie do października 2012 r. kompetencji 200 pracowników POCH wszystkich szczebli (za wyjątkiem menedżerów strategicznych) do nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez: 1. Zwiększenie do października 2012 r. 50 menedżerów i pracowników wysokiego potencjału w: umiejętności zarządzania pracownikami w systemie zarządzania przez cele; oraz wyposażenie tych pracowników w dobre nawyki komunikacji z pracownikami innych działów i szczebli. 2. Zmianę do października 2012 r. postawy 40 menedżerów i pracowników wysokiego potencjału w zakresie: myślenia strategicznego o dziale i przedsiębiorstwie, motywacji do osiągania celów, otwartości na zmianę i współpracę (w szczególności z pracownikami w różnymi wieku) 3. Zwiększenie z 0 do 36 w terminie do grudnia 2011 r. liczby pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje na zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, w tym =>z 0 do 12 na poziomie podstawowym (uczestnicy zespołów projektowych). =>z 3 do 24 liczby pracowników na poziomie zaawansowanym (koordynatorzy projektów). 4. Wyposażenie do października 2011 r, 105 szeregowych pracowników procesowych w podstawowe umiejętności zarządzania organizacją pracy i wiedzę w zakresie zastosowania filozofii Kaizen na stanowisku pracy. 5. Wyposażenie do marca 2012 r., 40 menedżerów i specjalistów procesowych w zaawansowane umiejętności w zakresie zarządzania organizacją pracy i procesami produkcji. 6. Zastosowanie przez ww. pracowników najpóźniej na koniec projektu nabytych umiejętności w swoich zespołach i na stanowiskach pracy. Cele projektu odpowiadają bezpośrednio na zapotrzebowanie branży chemicznej oraz aglomeracji Śląska. Grupą docelową jest POCH S.A. oraz jego pracownicy zatrudnieni na terenie województwa śląskiego w następujących działach: I. DZIAŁY PROCESOWE bezpośrednio powiązane z procesami wytwarzania (logistyki, jakości, produkcji). W ramach działów procesowych projekt jest skierowany do: I.1. Menedżerów wszyscy, którzy zarządzają stałymi zespołami pracowników lub ich zastępcy. Do grupy nie wlicza się dyrektorów ani zarządu. I.2 Specjalistów pracownicy wpisani na listę kadry wysokiego potencjału nie będący menedżerami I.3 Szeregowych pracowników pozostali pracownicy działów procesowych II. DZIAŁY SPRZEDAŻOWE funkcjonują w bezpośrednim kontakcie z rynkiem, realizują największą liczbę projektów (działy: sprzedaży, zakupów oraz badań i rozwoju). W ramach działów sprzedażowych projekt jest skierowany do: II.1 Menedżerów - jak dla punktu I.1

17 II.2 Specjalistów pracownicy nie będący menedżerami, którzy są przypisani w dokumencie typu Project Template do koordynowania przynajmniej 1 projektem. Od ich umiejętności zarządzania projektami zależy sukces celu strategicznego firmy: zmiany portfolio POCH oraz dostosowania produktów do potrzeb rynkowych. II.3 Szeregowych pracowników - są częstymi członkami zespołów projektowych, a ich rozumienie zasad zarządzania projektem ułatwi koordynatorom projektów zarówno zarządzanie samym projektem jak i szybsze wdrożenie w życie działań projektowych Opis projektu REKRUTACJA wyłoni 225 z 350 pracowników (dane na dzień ). Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla każdego zadania. A/Kryteria formalne 1. Złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2. Zawarta umowa o pracę w POCH na terenie woj. śląskiego B/ Kryteria selekcji dla każdego zadania podano grupy pracowników objętych zadaniem według kolejności w jakiej będą oni rekrutowani. O rekrutacji pracowników z ostatniej w kolejności grupy decydują wspólnie dyrektor pionu, do którego przynależy pracownik oraz dyrektor personalny. Dla pracowników procesowych oceniane będzie znaczenie pracownika dla działu, a dla sprzedażowych znaczenie pracownika dla obecnych i przyszłych projektów. Formy wsparcia: KURS MENEDŻERSKI 4 moduły x 2 dni; 5 grup po osób KURSY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Podstawowy: 1 grupa. Zaawansowany: 2 grupy osób. KURSY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Podstawowy: 9 grup osobowych. Zaawansowany: 4 grupy osobowych.

18 Dane teleadresowe biura projektu Profesjonalni i skuteczni szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej OPINION (Edycja II) WND-POKL /10 OPINION Sp. z o.o. ul. Leonarda da Vinci 12, Gliwice tel: (032) osoba do kontaktów: Joanna Witkowska Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2012

19 Opis projektu Projekt skierowany jest do 44 osób pracowników i kadry zarządzającej Grupy OPINION oraz mikroprzedsiębiorstw stale współpracujące z Grupą OPINION. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Grupy OPINION i utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku poprzez podniesienie kompetencji 44 pracowników w okresie 12 m-cy trwania projektu. Rekrutacja: opracowanie harmonogramu szkoleń; utworzenie list uczestników na szkolenia (w tym listy rezerwowej); informowanie kierowników działów o planowanym terminie szkolenia poszczególnych uczestników. W przypadku przewidywanej nieobecności uczestnika na szkoleniu kierownik działu przekazuje informację Koordynatorowi, który wyznacza na szkolenie osobę z listy rezerwowej. Na stronie internetowej firmy zostanie utworzona zakładka projektowa. Formy wsparcia: - szkolenia dla pracowników BOK: Efektywna praca w zespole projektowym ; Zarządzanie czasem ; Emisja głosu. - szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: Metodyka sprzedaży B2B CastomerCentric Helling ; Metodyka CCS. - coaching dla kadry menedżerskiej: Zarządzanie czasem - szkolenia komputerowe. - szkolenia językowe.

20 Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne WND-POKL /10 Dane teleadresowe biura projektu POLNET ul. Kołobrzeska 20, Katowice, tel.: , Osoba do kontaktu: Adam Siodłak Okres realizacji projektu 01/05/ /04/2012 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych 8 pracowników (7 mężczyzn i 1 kobiety) firmy POLNet, w zakresie spawania światłowodów oraz 10 pracowników (9 m. i 1 k.) firmy POLNet,, w zakresie instalacji sieci teletech. i teleinf. do samodzielnego wykonywania pracy w w/w zawodach. Rekrutacja będzie dokonywana spośród pracowników firmy POLNet, w tym 2 kobiet, które zostaną otoczone szczególnym wsparciem przez POLNet ze względu na panujący stereotyp, iż wykonywanie zawodów tech. przypisane jest mężczyznom. Rekrutacja odbywać się będzie w 1 miesiącu realizacji projektu na terenie siedziby firmy POLNet, poprzez podpisanie umowy szkoleniowej. W przypadku niezakwalifikowania się któregoś z kand., zostanie stworzona 3 os. lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z powodu zwolnienia z pracy bądź innych np. zdrowotne, wolne miejsce zostanie obsadzone nowym pracownikiem Formy wsparcia: 60 godzin szkol. z j. ang. dla grupy instalatorów, 60 godzin szkol. z języka ang. dla grupy spawaczy, 340 godzin szkolenia dla grupy spawaczy, 340 godzin szkol. dla grupy instalatorów, 5 godzin szkolenia z zakresu równości płci, Szkolenia zakończone egzaminami i wydaniem zaświadczeń

21 Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników ZETO w Katowicach Sp. z o.o. WND-POKL /10 Dane teleadresowe biura projektu Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o.. ul. Owocowa 1, Katowice, tel.: 32/ fax: 32/ , osoba do kontaktu: Elzbieta Gałęzowska Okres realizacji projektu 01/06/ /02/2012 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności i wydajności ekonomicznej ZETO w Katowicach na rynku oprogramowania IT. Projekt jest skierowany do 39 (20K/19M) pracowników ZETO., którzy poprzez szkolenia: 1) nabędą/uzupełnią specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych, poszerzając tym samym zdolność firmy do tworzenia zaawansowanego oprogramowania IT; 2) uzyskają umiejętności trenerskie przydatne podczas szkoleń dla klientów z zakupionych systemów/oprogramowania, podnosząc tym samym pozytywny odbiór ZETO jako profesjonalnego kontrahenta biznesowego. Proces rekrutacji do projektu będzie oparty o delegację pracowników na podstawie rekomendacji przełożonych. Uczestnikami będą osoby, których doświadczenie zawod. (min. rok pracy w ZETO) oraz umiejętności i zajmowane stanowisko pracy uzasadniają racjonalność podnoszenia ich kwalifikacji. Formy wsparcia: W ramach Zadania sfinansowane zostaną szkolenia dla pracowników głównych działów firmy, tj. Programiści, Administratorzy Sieci, Dział Dużych Maszyn Obliczeniowych oraz Dział Techniczny. Ramowy zakres szkoleń obejmuje 42 specjalistyczne tematy z zakresu IT i będzie realizowany w grupach szkoleniowych (o ile liczba osób pozwoli na utworzenie zamkniętej grupy) lub pojedynczo (delegacja na zewnętrzne szkolenie otwarte). Dodatkowo 10 osób zostanie objętych szkoleniami trenerskimi planowane są 3 dniowe spotkania zamknięte dla 2 grup uczestników.

22 "Rozwój kompetencji personelu administracyjno-zarządzającego Ferrum S.A." POKL /11 Dane teleadresowe biura projektu FERRUM S.A. ul. Porcelanowa 11; Katowice; tel. /32/ ; fax /32/ Osoba do kontaktu: Magdalena Muzyczka Okres realizacji projektu 01/03/ /03/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 80 pracowników umysłowych FERRUM S.A. (zamknięta rekrutacja). Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i funkcjonowania FERRUM S.A. poprzez podniesienie kwalifikacji personelu administracyjno zarządzającego. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty ścieżką wsparcia (280h) złożoną z: warsztatów rozwoju osobistego, warsztaty Lean Manufacturing, szkoleń z języka angielskiego, szkoleń obsługi pakietu MS Office. Zajęcia prowadzone będą w trakcie godzin pracy uczestników projektu.

23 Firma z energią WND-POKL /11 Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Agnieszka Neumann Okres realizacji projektu 01/02/ /01/2014

24 Opis projektu Projekt FIRMA Z ENERGIĄ to projekt szkoleniowy zamknięty skierowany do pracowników firmy Tauron Polska Energia S.A. Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji personelu TPE do zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej TPE S.A. Projektem będzie objętych 268 (w tym116 kobiet) pracowników sp. matki tj. Tauron Polska Energia S.A. Szkolenia skierowano do 3 gr. prac: - kadry zarządzającej gr.a- (prezesi, dyr, szefowie biur - 66 os./23k) - prac. strategicznych gr.b- ( radcy prawni, gł. specjaliści 50 os/13k) - prac. operacyjnych gr.c- (specjaliści, asystenci, referenci 136 os./74k) Struktura uczestników (U) projektu: - blok 1- zarządzanie korporacyjne 809 U (w tym 66 pow.50 r.ż, 370K, gr.a-166, gr.b-150, gr.c- 488) - blok 2- efekt.zarz. i org.pracy 678 U (w tym 56 pow.50r.ż, 292 K, gr.a-210, gr.b-112, gr.c- 356) W projekcie 1 pracownik może brać udział w kilku szkoleniach (śr.10 dni szkol/1os.), stąd część wskaźników odnosi się do liczby uczestn.(1487) Formy wsparcia: BLOK I - Zarządzanie korporacyjne Energetyka Finanse Prawo BLOK II - Efektywne zarządzanie i organizacja pracy Zarządzanie operacyjne Zarządzanie projektami Zarządzanie przez cele Efektywność osobista Umiejętności informat.

25 Akademia Kompetencji JCommerce WND-POKL /11 Dane teleadresowe biura projektu JCommerce S.A. ul. Kościuszki 112, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Kinga Zyguła Okres realizacji projektu 02/11/ /04/2013

26 Projekt jest skierowany jest do pracowników JCommerce S.A.. Łącznie planowane jest przeszkolenie 45 osób, w tym 8 kobiet. Pracownicy oddelegowani na szkolenia zostaną zrekrutowani w następujący sposób: Wstępna rekrutacja została przeprowadzona na etapie opracowywania projektu. Ostateczny nabór będzie polegał na aktualizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przed przystąpieniem pracowników do szkoleń i zostanie przeprowadzony przez powołany zespół (K/M) w tym m.in. Koordynatora. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą opracowanego formularza zgłoszeniowego Udział w szkol zostanie zaplanowany w ten sposób aby nie wpływał na dezorganizację pracy. Formy wsparcia: Opis projektu 1. AKADEMIA IT - szkolenia prowadzone będą w 5 obszarach: Analiza biznesowa, Testowanie - szkolenia ISTQB / ISEB, Administracja systemów informatycznych, Inteligencja biznesowa (BI), Technologia NET, JAVA, PHP. 2. AKADEMIA SPRZEDAŻY szkolenia prowadzone będą w obszarach: Sprzedaż doradczo-ekspercka, techniki negocjacji, Podniesienie umiejętności prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla sprzedawców, Zarządzania działem sprzedaży, Praktyczne zasady stosowania metodyki rozpoznawania potrzeb klienta customers centric helling, Poznanie zasady budowania kampanii reklam w oparciu o wyszukiwarki internet Google Adwords, Seo i poznanie zasad pozycjonowania stron WWW, Copywriting-zasady pisania tekstów reklamowych, Nabycie umiejętności obsługi narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. 3. AKADEMIA MENADŻERA szkolenia prowadzone będą w obszarach: Metodyka zarządzania projektami scrum, Metodyka zarządzania projektami Prince 2, Profesjonalny kierownik zespołu: ocena pracownicza, prawa pracy, zarządzanie zasobami, Umiejętności strategicznego przywództwa w oparciu o aspekty strategiczne i operacyjne, Wzrost efektywności menedżerskiej (Management 2012). 4. AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - szkolenia prowadzone będą w obszarach: Pracownik pracodawca relacje nowej generacji, poznanie zasad rozwiązywania konfliktów i budowania relacji, Trening współpracy zespołowej, Trening antystresowy, Równość szans kobiet i mężczyzn, przełamywanie stereotypów dot. płci, J. niemiecki poziom podstawowy i średnio zaawansowany.

27 Moje trzy kroki w przyszłość komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e -learning POKL /11 ADEX J. CUDEK i S-ka Spółka Jawna Dane teleadresowe biura projektu ul. Pszczyńska 306, Gliwice tel. /32/ fax. /32/ Osoba do kontaktu: Joanna Ławniczak Okres realizacji projektu 01/12/ /11/2013 Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy przedsiębiorstwa FIAT AUTO POLAND (150 uczestników projektu). Celem projektu jest wzmocnienie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych poprzez wyposażenie grupy docelowej w umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w przeciągu 2 lat. Opis projektu W ramach projektu przewidziano: - intensywne szkolenia językowe (język angielski lub język włoski), - szkolenie z wykorzystania platformy e-learningowej oraz wykorzystania Internetu dla dalszego kształcenia umiejętności językowych; - trening z autoprezentacji. Szkolenia będą miały zarówno charakter stacjonarny jak i wyjazdowy.

28 Podniesienie kwalifikacji pracowników ArcelorMittal Poland S.A. WND-POKL /11 Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2013

29 Opis projektu Projekt jest skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A. oraz jego pracowników zatrudnionych w 4 oddz woj. śl: Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Sosnowiec, Świętochłowice. Wsparciem zostanie objętych 500 pracowników (w tym 150 K). Uczestnicy będą wybrani z bazy sporządzonej na podst. zgłoszonych kart szkoleniowych. Kierownicy działów ocenili umiejętności pracowników porównując z wytycznymi Instrukcji stanowiskowej. Imienne zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (diagnoza problemów i potrzeb) została przesłana do działu szkoleń. Pracownicy mogli także zgłaszać potrzeby szkoleniowe do bezpośrednich przełożonych. Powstała imienna baza wszystkich zgłoszeń (dział szkoleń). Z uwagi na to, że liczba zgłoszeń (963os) przewyższa liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do projektu oraz kolejności udziału w szkoleniach zadecyduje Dyrektor Biura Rekrutacji i Szkoleń po zasięgnięciu opinii szefów działów i uzyskaniu akceptacji dyrektora personalnego. Kryteria: 1.w pierwszej kolejności będą przeszkolone osoby, które zgodnie z kartą zgłoszeń i zapisami instrukcji stanowiskowej wymagają niezwłocznego przeszkolenia (bezpośrednie przełożenie wymaganych umiejętności do realizacji zadań na stanowisku pracy),2. preferowane będą osoby 45+ oraz z niskim wykształceniem (maks. średnim). Powstanie lista rezerwowa. Formy wsparcia: - Access podstawy - Access zaawansowany - Excel podstawy - Excel zaawansowany - PowerPoint.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL.08.01.01-24-427/10 Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo