Regulamin rekrutacji UP projektu: Informatyk doskonały WND-POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji UP projektu: Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała, r. Regulamin rekrutacji UP projektu: Informatyk doskonały WND-POKL /12 W ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNICZEK/KÓW PROJEKTU. 1. Projekt : Informatyk doskonały realizowany będzie w okresie od r. do r. 2. Projekt ma charakter zamknięty i mogą w nim wziąć udział wyłącznie: a/ firmy: - wymienione z nazw we wniosku o dofinansowanie, posiadające siedziby na terenie: Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, żywieckiego - działające w określonym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata obszarze technologicznym nr 4 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, J.62 oraz J.63 wraz z odpowiadającymi im kodami PKD. Rezygnacja z prowadzenia ww. działalności wyklucza firmę z udziału w projekcie b/ osoby - zatrudnione w tych firmach na podstawie umowy o pracę, delegowane do projektu przez pracodawców lub też osoby fizyczne prowadzące indywidualna działalność gospodarczą jako właściciele firm wymienionych we wniosku. - stanowiące personel merytoryczny firm - biorące udział w szkoleniach w następujących proporcjach, zapewniających respektowanie zasady gender mainstreaming: 11 kobiet i 42 mężczyzn 53 osoby łącznie - w tym z terenów wiejskich: 4 kobiety i 16 mężczyzn 20 osób łącznie 3. Firmy będące uczestnikami projektu skierują na szkolenia pracowników wg parytetów zadeklarowanych w liście intencyjnym oraz umowach o udzielenie wsparcia szkoleniowego. 4. Beneficjentem Pomocy, czyli podmiotem prowadzącym działania projektowe jest Infonet Projekt SA, który w celu przeprowadzenia działań zaplanowanych we wniosku powołał zespół projektowy w składzie: a/ Adam Molenda koordynator projektu b/ Anna Zielińska specjalistka ds. administracyjno-biurowych c/ Agnieszka Łaś-Mieszczak - księgowa 4. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania osoby do projektu jest wypełnienie przez nią/niego punktowanego testu kompetencji ocenianego przez bezstronną osobę spoza firmy. Wnioski z analizy testów posłużą do ewentualnej korekty doboru tematyki, metodyki szkoleń i form wsparcia.

3 5. Szkolenia realizowane będą w trybie otwartym, tzn. uczestniczki/cy projektu kierowane/ni będą na określone kursy organizowane przez firmy zewnętrzne również dla innych podmiotów. 6. Uczestniczka/uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednym kursie, zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku, jednakże tylko na zasadzie delegowania go przez macierzystą firmę i w uzgodnieniu z Beneficjentem Pomocy, czyli Infonet Projekt SA. 7. Rekrutacja prowadzona będzie, na każdym jej etapie, zgodnie z zasadą równych szans we wszystkich jej aspektach. 8. Rodzaje szkoleń w projekcie: a/ rozwój kompetencji technicznych w zakresie zarządzania projektami informatycznymi przy wykorzystaniu narzędzi programistycznych /8 modułów/ 24 os. 2K/22M Moduły: ZP-FP2/3 - PRINCE2 Foundation - trzydniowe szkolenie akredytowane z egzaminem MS Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases DataSnap - aplikacje wielowarstwowe PRCPP02 - Zaawansowane techniki programowania w języku C++ PRCPP03 - Programowanie wielowątkowe w języku C++ AM Windows Communication Foundation CS-N01 - Warsztaty Cisco - Konfiguracja urządzeń TELP - Podstawy telekomunikacji b/ rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia projektów informatycznych z wykorzystaniem modeli i technik zarządzania projektami /6 modułów/ 29 os. 9K/20M Moduły: ITILv3-F - Podstawy zarządzania usługami IT (v.3) ZP-FP2/3 - PRINCE2 Foundation - trzydniowe szkolenie akredytowane z egzaminem ZP-SCR - Zarządzanie projektami według metodyki Scrum ZP-SS - Zarządzanie projektem Six Sigma Zarządzanie projektem IT: sales Zarządzanie projektem IT: manager Szkolenia powierzone zostaną firmom wybranym wg wymogów POKL, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

4 Termin szkoleń: Szczegółowe terminy poszczególnych kursów określone zostaną w trakcie konsultacji z organizatorami kursów oraz przekazane, z odpowiednim wyprzedzeniem, uczestniczkom/kom projektu. 9. Uczestniczki/ci projektu otrzymają nieodpłatnie podręczniki oraz artykuły piśmiennicze /długopis, notatnik, teczka papierowa/. 10. Projektodawca na własny koszt zapewni uczestniczkom/kom bezpłatny dojazd oraz bezpłatne noclegi w hotelach /w przypadku szkoleń trwających dłużej niż 1 dzień/. 11. Kandydatka/kandydat do udziału w projekcie jest zobowiązany szczegółowo zapoznać się z niniejszym Regulaminem rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. 9. Regulamin rekrutacji oraz formularze dokumentów wymaganych podczas naboru są dostępne w na portalu internetowym Infonet Projekt SA zakładka: Projekt Informatyk doskonały oraz w siedzibie firmy, mieszczącej się w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, Aleja Armii Krajowej 220, tel , Imienna lista uczestników poszczególnych szkoleń oraz lista rezerwowa dostępne będą w biurze projektu. DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE UCZESTNICZEK/KÓW NAZWA DOKUMENTU - formularz zgłoszeniowy /dotyczy osób/ - oświadczenie uczestnika projektu /dotyczy osób - wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych/ - zgłoszenie udziału w projekcie /dotyczy firm/ - zgoda na badania ankietowe /dotyczy osób/ Termin przekazania Wraz ze zgłoszeniem firmy oraz jej pracowników do projektu 1. Wszystkie kopie dokumentów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. 2. Za właściwy przebieg działań związanych z naborem kandydatek/tów do projektu odpowiedzialny jest koordynator projektu.

5 DOKUMENTY DO POBRANIA znajdują się na podstronie internetowej projektu w zakładce: Dokumenty dla uczestników. Celem usprawnienia naboru prosimy o dostarczanie starannie wypełnionej, kompletnej dokumentacji.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Podmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zawód

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo