Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o."

Transkrypt

1 S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. WND-POKL /10 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Anna Ciemięga Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

2 Opis projektu Projekt Kurs górnika eksploatacji podziemnej... ma na celu uzyskanie stopnia zawodowego 800 górników dołowych Katowickiego Holdingu Węglowego. BO projektu będzie 800 pracowników dołowych 4 oddziałów Katowickiego Holdingu Węglowego zatrudnionych i/lub zamieszkałych na terenie woj.śląskiego,tj. KWK Murcki-Staszic,KWK Mysłowice Wesoła,KWK Wieczorek,KWK Wujek. Proces rekrutacji pracowników z 4 oddziałów KHW nadzorowany będzie przez specjalistę ds. szkoleń i rekrutacji współpracującego z osobami z działów szkoleń każdego z oddziałów KHW. Ponadto spotkania rekrutacyjne w oddziałach KHW i współpraca ze związkami zawodowymi gwarantują sprawną rekrutację BO. Projektodawca pozyska dok. rekrutacyjne tj.: formularze rekrutacyjne (dostępne w działach szkoleń kopalń, w formie ulotek dystrybuowanych na terenie kopalń), ksero dokumentu poświadczającego wykształcenie BO, zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu ze wskazaniem stażu pracy. Lista osób uprawnionych do otrzymania wsparcia będzie na bieżąco uaktualniana przez oddziały KHW celem utworzenia harmonogramu szkoleń uwzględniającego specyfikę ruchu każdej kopalni. Rekrutacja będzie ciągła do uzyskania wymaganej liczby BO + 15% osób na liście rezerwowej. Warunkiem udziału w projekcie jest: skierowanie przez pracodawcę, min. 3-letni staż pracy na stanowisku przy robotach górniczych pod ziemią, brak wykształcenia na kierunkach górniczych, kompletność wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. Formy wsparcia: kurs zawodowy Górnik eksploatacji podziemnej składający się z trzech etapów: 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Górnik eksploatacji podziemnej 2.Egzamin na tytuł zawodowy Górnik eksploatacji podziemnej 3.Szkolenie przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku Górnika eksploatacji podziemnej.

3 Akademia menedżera - rozwój kompetencji kadry zarządzającej KHW S.A. WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Anna Ciemięga Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

4 Projekt Akademia menedżera-rozwój kompetencji kadry zarządzającej KHW S.A. ma na celu podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej. BO projektu będzie 400 pracowników kadry menedżerskiej średniego (80,5%M i 19,5%K) i 100 pracowników wyższego szczebla (89%M i 11%K) Katowickiego Holdingu Węglowego zatrudnionych na postawie umowy o pracę i zamieszkałych na terenie woj. śląskiego. Warunkiem udziału w projekcie jest skierowanie przez pracodawcę, kompletność wymaganych dok. rekrutacyjnych (formularz, deklaracja udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kierownicze stanowisko pracy). Opis projektu Formy wsparcia: 1.Moduły szkoleniowe obligatoryjne a. Kierowanie zespołem b. Menedżer vs. Menedżerka c. Menedżer w oczach pracowników d.zarządzanie wiekiem 2.Moduły szkoleniowe fakultatywne a.przywództwo b.trening kreatywności c.stylowy menedżer d.zarządzanie czasem

5 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Rozwój potencjału pracowników spółek Plastic Components and Modules Poland i Plastic Components Fuel Systems Poland WND-POKL /10 Plastic Components and Modules Poland ul. Gen. M. Zaruskiego 11, Sosnowiec tel fax: osoba do kontaktu: Aneta Szlęk Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

6 Opis projektu Jako CEL GŁÓWNY proj. przyjęto nabycie przez min. 90% Pr. objętych proj. (225 Pr. PCM i 156 Pr. PCFS), w okresie I 11-XII 12, kompetencji umożliwiających efektywne wdrożenie systemu WCM, wyrażające się osiągnięciem przez spółki do końca 2012 r. średniej - 37 punktów w ogólnej punktacji WCM. Odbiorcami wsparcia są firmy PCM i PCFS oraz ich Pr. (PCM - 250Pr/44K; PCFS 173Pr./51K). Obie firmy należą do holdingu Magneti Marelli (członek grupy Fiat) zajmującego się produkcją części samochodowych dla producentów na całym świecie. PCM koncentruje się na produkcji części z tworzyw sztucznych dla przem. samochodowego, w tym marki Fiat i Opel. PCFS jest spółką ze 100% udziałów PCM, zajmującą się głównie produkcją elementów paliwowych. Realizacja proj. pozwoli PCM i PCFS na zwiększenie konkurencyjności w grupie, co wpłynie na ich dalsze możliwości rozwojowe. W terminie do 2 tyg. przed szkol. przełożeni będą potwierdzać/aktualizować zgłoszenie udziału podległych Pr. za pomocą formularza, przekazywanego do działów HR, które w terminie 5 dni roboczych będą opiniować zgłoszenie na skali, oceniając zasadność udziału w szkol. w kontekście potrzeb rozwojowych, płci oraz przynależności do określonej grupy. Zakwalifikowani zostaną Pr., którzy uzyskają najwyższą punktację, przy zachowaniu proporcji udziału między PCM i PCFS. Listy U szkol. będą zamieszczane w sieci PCM i PCFS na tydzień przed szkol. Za zadanie odpowiedzialny będzie specj. ds. organizacji. Formy wsparcie: 1. SZKOLENIA MIĘKKIE I HR (udział gr. B,C,D); 2. SZKOLENIA IT (udział gr. B,C,D); 3. SZKOLENIA PROCESY PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE (udział gr. A,B,C,D); 4. SZKOLENIA TECHNOLOGICZNE (udział gr. A,D); 5. SZKOLENIA JAKOŚĆ I NORMY (udział gr. A,D);

7 "Rozwój kompetencji kadr szansą na zwiększenie konkurencyjności spółek grupy Magneti Marelli w Sosnowcu" WND-POKL /10 Beneficjent Automotive Lighting Polska Sp. z o. o. Dane teleadresowe Biura Projektu ul. Gen. M. Zaruskiego 11, Sosnowiec tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktu: Natalia Koszyk Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012

8 Opis projektu Projekt skierowany jest do 272 osób pracujących w firmie będącej Beneficjentem oraz w firmie Magneti Marelli Exhaust System Polska i zajmujących stanowiska wchodzące w skład grupy pracowników szeregowych, menedżerów niższego szczebla, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz pracowników działów wsparcia. Celem ogólnym projektu jest nabycie przez minimum 90% pracowników objętych szkoleniem kompetencji i umiejętności pozwalających na wdrożenie systemu zawierającego w sobie odpowiednie dla zakresu działalności firmy rozwiązania naprawcze i doskonalące. Nabór na szkolenia przeprowadzony w okresie opracowywania projektu, na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych podlegać będzie aktualizacji i weryfikacji za pomocą formularza diagnozującego zasadność udziału w kontekście deficytów kompetencyjnych, płci oraz przynależności do określonej grupy w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem szkoleń Formy wsparcia: - szkolenia z zakresu umiejętności wykorzystywania kompetencji miękkich, - szkolenia z zakresu umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi IT w pracy zawodowej, - szkolenia z zakresu umiejętności stałego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz kompetencji umożliwiających kontrolę jakości i norm.

9 Rozwój kadr inwestycja w przyszłość WND-POKL /10 Beneficjent Magneti Marelli Suspension System Bielsko Sp. z o. o. Dane teleadresowe Biura Projektu ul. M. Grażyńskiego 141, Bielsko Biała tel. (033) fax. (033) Osoba do kontaktu: Krystyna Książek Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Opis projektu Projekt skierowany jest do 272 osób pracujących w firmie będącej Beneficjentem i zajmujących stanowiska wchodzące w skład grupy pracowników szeregowych, menedżerów niższego szczebla oraz pracowników działów wsparcia. Celem ogólnym projektu jest nabycie przez minimum 90% pracowników objętych szkoleniem kompetencji i umiejętności pozwalających na wdrożenie systemu zawierającego w sobie odpowiednie dla zakresu działalności firmy rozwiązania naprawcze i doskonalące. Nabór na szkolenia przeprowadzony w okresie opracowywania projektu, na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych podlegać będzie aktualizacji i weryfikacji za pomocą formularza diagnozującego zasadność udziału w kontekście deficytów kompetencyjnych, płci oraz przynależności do określonej grupy w terminie do tygodnia przed rozpoczęciem szkoleń Formy wsparcia: - szkolenia z zakresu umiejętności wykorzystywania kompetencji miękkich, - szkolenia z zakresu umiejętności efektywnego wykorzystywania narzędzi IT w pracy zawodowej, - szkolenia z zakresu umiejętności stałego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz kompetencji umożliwiających kontrolę jakości i norm.

10 Beneficjent Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL /10 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, Katowice tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktu: Paweł Hejduk Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013 Opis projektu Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji i podniesienie kwalifikacji 347 pracowników GPW S.A. poprzez realizację 28 typów szkoleń do r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 3 CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: 1. Adaptacja pracowników do nowoczesnego stylu pracy; 2. Poprawa pozycji rynkowej kadry niewykwalifikowanej (w tym osób 45+); 3. Poszerzenie kwalifikacji zawodowych w celu zmniejszenia ryzyka utraty pracy. Formy wsparcia: - szkolenia pracownicze, m.in. szkolenia menadżerskie, komputerowe, a także szkolenia kierunkowe związane z zakresami obowiązków pracowniczych

11 "Rozwój kompetencji personelu administracyjno-zarządzającego Ferrum S.A." POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu FERRUM S.A. ul. Porcelanowa 11; Katowice; tel. /32/ ; fax /32/ Osoba do kontaktu: Magdalena Muzyczka Okres realizacji projektu 01/03/ /03/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 80 pracowników umysłowych FERRUM S.A. (zamknięta rekrutacja). Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i funkcjonowania FERRUM S.A. poprzez podniesienie kwalifikacji personelu administracyjno zarządzającego. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty ścieżką wsparcia (280h) złożoną z: warsztatów rozwoju osobistego, warsztaty Lean Manufacturing, szkoleń z języka angielskiego, szkoleń obsługi pakietu MS Office. Zajęcia prowadzone będą w trakcie godzin pracy uczestników projektu.

12 Firma z energią WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Agnieszka Neumann Okres realizacji projektu 01/02/ /01/2014

13 Opis projektu Projekt FIRMA Z ENERGIĄ to projekt szkoleniowy zamknięty skierowany do pracowników firmy Tauron Polska Energia S.A. Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji personelu TPE do zadań wynikających ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej TPE S.A. Projektem będzie objętych 268 (w tym116 kobiet) pracowników sp. matki tj. Tauron Polska Energia S.A. Szkolenia skierowano do 3 gr. prac: - kadry zarządzającej gr.a- (prezesi, dyr, szefowie biur - 66 os./23k) - prac. strategicznych gr.b- ( radcy prawni, gł. specjaliści 50 os/13k) - prac. operacyjnych gr.c- (specjaliści, asystenci, referenci 136 os./74k) Struktura uczestników (U) projektu: - blok 1- zarządzanie korporacyjne 809 U (w tym 66 pow.50 r.ż, 370K, gr.a-166, gr.b-150, gr.c- 488) - blok 2- efekt.zarz. i org.pracy 678 U (w tym 56 pow.50r.ż, 292 K, gr.a-210, gr.b-112, gr.c- 356) W projekcie 1 pracownik może brać udział w kilku szkoleniach (śr.10 dni szkol/1os.), stąd część wskaźników odnosi się do liczby uczestn.(1487) Formy wsparcia: BLOK I - Zarządzanie korporacyjne Energetyka Finanse Prawo BLOK II - Efektywne zarządzanie i organizacja pracy Zarządzanie operacyjne Zarządzanie projektami Zarządzanie przez cele Efektywność osobista Umiejętności informat.

14 Akademia Kompetencji JCommerce WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu JCommerce S.A. ul. Kościuszki 112, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Kinga Zyguła Okres realizacji projektu 02/11/ /04/2013

15 Projekt jest skierowany jest do pracowników JCommerce S.A.. Łącznie planowane jest przeszkolenie 45 osób, w tym 8 kobiet. Pracownicy oddelegowani na szkolenia zostaną zrekrutowani w następujący sposób: Wstępna rekrutacja została przeprowadzona na etapie opracowywania projektu. Ostateczny nabór będzie polegał na aktualizacji Indywidualnych Planów Rozwoju przed przystąpieniem pracowników do szkoleń i zostanie przeprowadzony przez powołany zespół (K/M) w tym m.in. Koordynatora. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą opracowanego formularza zgłoszeniowego Udział w szkol zostanie zaplanowany w ten sposób aby nie wpływał na dezorganizację pracy. Formy wsparcia: Opis projektu 1. AKADEMIA IT - szkolenia prowadzone będą w 5 obszarach: Analiza biznesowa, Testowanie - szkolenia ISTQB / ISEB, Administracja systemów informatycznych, Inteligencja biznesowa (BI), Technologia NET, JAVA, PHP. 2. AKADEMIA SPRZEDAŻY szkolenia prowadzone będą w obszarach: Sprzedaż doradczo-ekspercka, techniki negocjacji, Podniesienie umiejętności prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla sprzedawców, Zarządzania działem sprzedaży, Praktyczne zasady stosowania metodyki rozpoznawania potrzeb klienta customers centric helling, Poznanie zasady budowania kampanii reklam w oparciu o wyszukiwarki internet Google Adwords, Seo i poznanie zasad pozycjonowania stron WWW, Copywriting-zasady pisania tekstów reklamowych, Nabycie umiejętności obsługi narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. 3. AKADEMIA MENADŻERA szkolenia prowadzone będą w obszarach: Metodyka zarządzania projektami scrum, Metodyka zarządzania projektami Prince 2, Profesjonalny kierownik zespołu: ocena pracownicza, prawa pracy, zarządzanie zasobami, Umiejętności strategicznego przywództwa w oparciu o aspekty strategiczne i operacyjne, Wzrost efektywności menedżerskiej (Management 2012). 4. AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - szkolenia prowadzone będą w obszarach: Pracownik pracodawca relacje nowej generacji, poznanie zasad rozwiązywania konfliktów i budowania relacji, Trening współpracy zespołowej, Trening antystresowy, Równość szans kobiet i mężczyzn, przełamywanie stereotypów dot. płci, J. niemiecki poziom podstawowy i średnio zaawansowany.

16 Moje trzy kroki w przyszłość komunikacja w języku obcym, autoprezentacja, e -learning POKL /11 Beneficjent ADEX J. CUDEK i S-ka Spółka Jawna Dane teleadresowe biura projektu ul. Pszczyńska 306, Gliwice tel. /32/ fax. /32/ Osoba do kontaktu: Joanna Ławniczak Okres realizacji projektu 01/12/ /11/2013 Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy przedsiębiorstwa FIAT AUTO POLAND (150 uczestników projektu). Celem projektu jest wzmocnienie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych poprzez wyposażenie grupy docelowej w umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w przeciągu 2 lat. Opis projektu W ramach projektu przewidziano: - intensywne szkolenia językowe (język angielski lub język włoski), - szkolenie z wykorzystania platformy e-learningowej oraz wykorzystania Internetu dla dalszego kształcenia umiejętności językowych; - trening z autoprezentacji. Szkolenia będą miały zarówno charakter stacjonarny jak i wyjazdowy.

17 Podniesienie kwalifikacji pracowników ArcelorMittal Poland S.A. WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2013

18 Opis projektu Projekt jest skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A. oraz jego pracowników zatrudnionych w 4 oddz woj. śl: Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Sosnowiec, Świętochłowice. Wsparciem zostanie objętych 500 pracowników (w tym 150 K). Uczestnicy będą wybrani z bazy sporządzonej na podst. zgłoszonych kart szkoleniowych. Kierownicy działów ocenili umiejętności pracowników porównując z wytycznymi Instrukcji stanowiskowej. Imienne zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (diagnoza problemów i potrzeb) została przesłana do działu szkoleń. Pracownicy mogli także zgłaszać potrzeby szkoleniowe do bezpośrednich przełożonych. Powstała imienna baza wszystkich zgłoszeń (dział szkoleń). Z uwagi na to, że liczba zgłoszeń (963os) przewyższa liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do projektu oraz kolejności udziału w szkoleniach zadecyduje Dyrektor Biura Rekrutacji i Szkoleń po zasięgnięciu opinii szefów działów i uzyskaniu akceptacji dyrektora personalnego. Kryteria: 1.w pierwszej kolejności będą przeszkolone osoby, które zgodnie z kartą zgłoszeń i zapisami instrukcji stanowiskowej wymagają niezwłocznego przeszkolenia (bezpośrednie przełożenie wymaganych umiejętności do realizacji zadań na stanowisku pracy),2. preferowane będą osoby 45+ oraz z niskim wykształceniem (maks. średnim). Powstanie lista rezerwowa. Formy wsparcia: - Access podstawy - Access zaawansowany - Excel podstawy - Excel zaawansowany - PowerPoint.

19 JAKOŚC PRODUKCJI GWARANCJĄ SUSKCESU WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu TRW Polska Sp. z o.o. ul. Rolnicza 33, Częstochowa tel fax Osoba do kontaktów roboczych: Magdalena Simkiewicz Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2013

20 Projekt jest skierowany jest do pracowników TRW Polska Sp. z o.o. Łącznie planowane jest przeszkolenie 1173 osób, w tym 341 kobiet. Planowana jest realizacja 235 szkoleń w 100 tematach oraz 4 blokach szkoleniowych. Pracownicy oddelegowani na szkolenia zostaną zrekrutowani w następujący sposób: Rekrutacja uczestników odbyła się w oparciu o analizę potrzeb (ankieta w XII.2010r.), przeprowadzili ją przełożeni zespołów i specjaliści ds. rekrutacji TRW. Zrekrutowano wstępnie 1173os.(341K,832M). Jednak ostateczny proces rekrutacji odbędzie się bezpośrednio przed szkoleniem, w oparciu o zaktualizowane potrzeby szkoleniowe oraz po uwzględnieniu zmian (rotacja pracowników). Ostateczna rekrutacja oparta będzie na rozesłaniu ankiet wśród obecnie zrekrutowanych pracowników i ich przełożonych. Raport z analizy wskaże, czy powyższa grupa docelowa powinna ulec zmianom. Jeśli tak, decyzję podejmą przełożeni i odpowiedzialni za rekrutację pracownicy działu kadr. Zostanie też utworzona lista rezerwowych uczestników, która w przypadku wystąpienia wypadków losowych pozwoli zapełnić zwolnione miejsca. Formy wsparcia: Opis projektu BLOK I - Szkolenia dla Zakładu Pasów Bezpieczeństwa- uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę dot. zarządzania jakością produkcji, analiz ryzyka, kontrolingu czy przepisów prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń; BLOK II - Szkolenia dla Zakładu Poduszek Powietrznych - uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych, metod rozwiązywania problemów, zarządzania jakością produkcji, metod audytu VDA, podstaw pneumatyki i robotyki, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w produkcji oraz technik procesów zgrzewania metali i tworzyw sztucznych; BLOK III Szkolenia dla Centrum Inżynieryjnego - uczestnicy będą mogli opanować m.in. metody parametryzacji, optymalizacji procesów produkcyjnych, homologacji czy aktualne techniki projektowania, także z wykorzystaniem Mathcad; BLOK IV - Szkolenia dla Centrum Obsługi Finansowej - uczestnicy podniosą znajomość wykorzystywania narzędzi informatycznych (Excel,Power Point, VBA, Visio) oraz zdobędą wiedzę z zakresu przepisów podatkowych i rachunkowości.

21 Podnoszenie kwalifikacji właścicieli i pracowników firmy P.U. Harispal Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal ul. Braci Mieroszewskich 122 B Sosnowiec Tel./fax osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska Okres realizacji projektu 01/01/ /02/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności firmy P. U. Harispal na rynku województwa śląskiego dzięki kompleksowemu programowi szkoleń dla właścicieli i pracowników firmy. Właściciele i pracownicy firmy dzięki uczestnictwie w projekcie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie szkoleń spawalniczych, księgowych, komputerowych, pedagogicznych i językowych. Wnioskodawca planuje objąć szkoleniami 24 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 5 kobiet i 19 mężczyzn.

22 Górnik z kwalifikacjami - szkolenia dla pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel. (032) fax: (032) Osoba do kontaktu: Iwona Włodarz Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2014

23 Opis projektu Projekt ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowiskach górniczych 700 górników dołowych Katowickiego Holdingu Węglowego. Uczestnikami projektu będzie 700 pracowników dołowych 4 oddziałów Katowickiego Holdingu Węglowego zatrudnionych i/lub zamieszkałych na terenie woj. śląskiego,tj. KWK Murcki-Staszic,KWK Mysłowice Wesoła,KWK Wieczorek,KWK Wujek. Działy szkoleń KHW otrzymają dok. rekrutacyjne i regulamin rekrutacji. Kryteria rekrutacji: szkolenie zad.1,2,3:wykształcenie zawodowe,średnie zawodowe, średnie ogólne, 18 m-cy (zad.1 i 2) w ruchu zakładu górniczego, na stanowisku górnika lub ślusarza, lub 24 m-ce (zad.3) w ruchu zakładu górniczego, w tym 12 m-cy w oddziale przewozowym pod ziemią oraz 6 m-cy pod nadzorem maszynisty przy transporcie materiału lub jeździe ludzi, 21 lat, pozytywny wynik badań psychologicznych; zad. 4: kwalifikacje zawodowe górnika lub ślusarza hydraulika, zad. 5: kwalifikacje zawodowe górnika oraz 18 m-czny staż pracy na stanowisku górnika. Zad. 6 i 7 skierowane do wszystkich uczestników brak wymagań. Dok.rekrutacyjne: ksero dowodu osobistego, oddelegowanie pracodawcy, formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych os. Formy wsparcia: Szkolenia: - operator kombajnów ścianowych - operator kombajnów ścianowych - maszynista lokomotyw spalinowych pod ziemią - kurs obsługi obudów zmechanizowanych - kurs górnika rabunkarza - kurs przodowego zespołu pracowniczego - dla osób udzielających pierwszej pomocy przedlekarskiej

24 Akademia Wiedzy WASKO WND-POKL /11-00 Beneficjent WASKO S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Berbeckiego 6, Gliwice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Magdalena Filipczyk Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2013

25 Cel główny projektu: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji pracowników WASKO S.A. do wymagań stawianych przez gospodarkę rynkową do Uczestnikami projektu będzie 315 pracowników WASKO S.A., wyselekcjonowani do udziału w projekcie ze wszystkich departamentów Spółki, wśród których: - średnia wieku wynosi 34 lata - 21 % stanowią kobiety - 92 % pracowników z wykształceniem wyższym - 4 % pracowników z wykształceniem policealnym - 4 % pracowników z wykształceniem średnim Decyzję o oddelegowaniu pracownika na szkolenie podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Kierownikiem. W szkoleń kadrowych w szkoleniach uczestniczył będzie cały dział. W odniesieniu do pozostałych rodzajów szkoleń kierowani będą na nie pojedynczy pracownicy, co wynika ze specyfiki pracy firmy funkcjonujące w systemie projektowym (na bieżąco tworzone i rozwiązywane są zespoły realizujące poszczególne projekty). Formy wsparcia Opis projektu - Szkolenia techniczne (podwykonawstwo) Szkolenia techniczne obejmą 31 tematów, dla 31 grup, łącznie przeszkolonych zostanie 520 uczestników (ze wzgl na powielanie się uczestników: 250 osób, w tym 220M i 30K) każdy otrzyma zaświadczenie, wydanych zostanie także 400 certyfikatów (wybrane szkolenia). Produktem końcowym zadania będzie 400 certyfikatów. - Szkolenia miękkie (podwykonawstwo) Zrealizowane zostaną 3 szkolenia, łącznie dla 4 grup z następ.tematów: Zarządzanie zespołem (1 gr x15 osób, szkolenie 1-dniowe, 8godzinne), Zarządzanie czasem (1 gr x15 osób, 1-dniowe, 8godzinne), Sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta (2gr po 15 osób, 2-dniowe, 16godzinne). Łącznie wsparcie otrzyma 30 osób(5k i 15M).Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń. Produktem końcowym zadania będzie wydanie 30 zaświadczeń. - Szkolenia kadrowe (podwykonawstwo) Zrealizowane zostaną 2 szkolenia (2-dniowe, 16g.szkol.), każde dla grupy 15-os. z następ. tematów: Budżetowanie i zarządzanie kosztami oraz Planowanie, analiza i kontrola kosztów pracy. W obu szkoleniach weźmie udział ta sama grupa, stąd wsparcie otrzyma 15 osób (15K).Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń.produktem końcowym zadania będzie wydanie 15 zaświadczeń. - Szkolenia z księgowości (podwykonawstwo) Zrealizowane zostaną szkolenia(2-dniowe po 16 godz.szkol., każde dla grupy 10-os.) w 4 tematach obejmujące: Sprawozdanie finansowe wg krajowych przepisów, Międzynar.standardy sprawozdawcz., Podatek dochodowy (p.zaawans) oraz zmiany w zak.prawa pracy i ubezp. Łącznie przeszkolimy 20 osób (15K i 5M).Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkoleń.produktem końcowym zadania będzie wydanie 20 zaświadczeń.

26 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Szkolenia szansą na rozwój przedsiębiorstwa - projekt szkoleniowy dla pracowników Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. POKL /11 Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. ul. Podmiejska 7, Rybnik Tel. (32) Fax (32) Osoba do kontaktu: Marta Wilkosz Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2013

27 Opis projektu Grupę docelową [GD] stanowi 319 (9K i 310M; 48os. 50+) pracowników Doosan Babcock Energy Polska. Os. z GD są zatrudnione w roz. Kodeksu Pracy oraz wykonują pracę i/lub zamieszkują z rozumieniu KC na terenie woj. śląskiego. Proj.objętych zostanie 88% zatrudnionych os.: 1.Kadra zarządzająca wyższego szczebla dyrektorzy i kierownicy adm.: 16os (3K,5os.50+) 100% zatrud., 2.Kadra zarządzająca niższego szczebla: - inżynierowie zatrud. jako kierownicy i specjaliści: 44os. (2K,6os.50+) 100% zatrud., - brygadziści i mistrzowie: 37os. (17os.50+)-100% zatrud., 3.Pracownicy produkcyjni: 170 os. (14os.50+) 100% zatrud., 4.Spawacze: 10os (2os.50+)-100% zatrud., 5.Pracownicy administracyjno-techniczni:10 os.(4k,4os.50+) 22% zatrud. Szkolenia przewidziane w projekcie: 1. Akademia Menadżera GD to dyrektorzy i kierownicy: 16os (3K, 5os.50+). Tematyka szk. to: Przywództwo i motywowanie, zarz. strategiczne, zarz. przez cele i zarz. zmianą, bud. zespołu i rozwiązywanie konfliktów. 2. Akademia Inżyniera-GD to inż. kierownicy i specjaliści: 44os. (2K, 6os.50+). Tematyka: MS Projekt i zarz. procesowe, budow. i zarządzanie zespołem działu techn., rola i zadania szefa działu techn., delegowanie obowiązków, rozwiązywanie konflikt. 3. Akademia Brygadzisty i Mistrza- 37os. (17os. 50+). Tematyka: org.pracy zespołu, budowanie autorytetu, rozwiązywanie konflikt., optymalizacja procesów i minimalizacja kosztów. Celem szk. realiz. w ramach ww. Akademii jest rozwinięcie kompetencji zarządczych niezbędnych w roli lidera/szefa zespołu i poprawa procesu zarządzania firmą. - w odp. na problemy w obszarze produkcyjnym: GD to prac. produkcji 170 os. (14os. 50+) - szk. kwalif. D i E, uprawnienia UDT, upraw. hakowego, obsługa wind, wózków widłowych, podestów oraz Spawacze: 10os (2os. 50+) szk. na upraw.spawalnicze Celem szk. jest wzrost kompetencji GD poprzez uzyskanie niezbędnych do pracy uprawnień. Szk. zakończą się egz. - w odp. na problemy w obszarze administracyjnym: GD to prac. adm-tech.:10 os. (4K, 4os. 50+). Tematyka szk. to PZP i negocjacje. Celem szk. jest wzrost wiedzy wz. PZP oraz wzmocnienie kompet. negocjacyjnych.

28

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

XVIII TARGI PRACY. 20 listopada 2013. Przewodnik targowy

XVIII TARGI PRACY. 20 listopada 2013. Przewodnik targowy 20 listopada 2013 Przewodnik targowy 20 listopada 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE PLAN STOISK 4 call.pl ul. Cieszyńska 365 43-382 Bielsko-Biała tel. 660 691 100 anna.kowalska@4call.pl

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo