ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bezpłatny, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych (realizowany w ramach pomocy de minimis) innowacja rozumiana jako KAŻDE usprawnienie działalności firmy nowość dla firmy obejmujący innowacje w obszarze: produktu i/lub usługi marketingu organizacji i zarządzania procesów innych 2

3 PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt oferuje 3 typy usług: usługę doradczo-szkoleniową INNOSYS efektem jest STRATEGIA INNOWACJI usługę doradczo-szkoleniową ZZPI (Zintegrowane Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi) efektem jest szczegółowy PLAN WDROŻDENIA PROJEKTU innowacyjnego usługę szkoleniową Ekspert Innowacji pakiet szkoleń b- learningowych (e-learning i szkolenia stacjonarne) w zakresie 6 modułów tematycznych Przedsiębiorca może skorzystać z pełnego pakietu usług lub dokonać wyboru poszczególnych usług. 3

4 PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Usługa szkoleniowodoradcza INNOSYS Usługa szkoleniowodoradcza ZZPI Usługa szkoleniowa Ekspert Innowacji 65 godzin doradztwa 55 godzin doradztwa - 6 godzin szkolenia stacjonarnego 10 godzin szkolenia e-learning 16 godzin szkolenia stacjonarnego 50 godzin szkolenia e-learning 2x8 godzin szkolenia stacjonarnego 2x42 godziny szkolenia e-learning 4

5 1. USŁUGA INNOSYS ma na celu wypracowanie strategii innowacji dla firm z sektora MŚP Doradztwo - 65 godzin, w tym 50 godzin realizowanych na miejscu w przedsiębiorstwie, - wynikiem jest strategia innowacji, w ramach której zostaną wytypowane pomysły innowacyjne istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, w tym jeden jako priorytetowy. - wybrany pomysł innowacyjny może być przygotowany do wdrożenia w ramach kolejnego etapu usługi ZZPI Szkolenia - 6 godzin szkolenia stacjonarnego, obejmujące zagadnienia: nowoczesne podejście do zarządzania, case study, problemy dotyczące wdrażania, innowacyjne kompetencje firmy, itp godzin szkolenia e-learning, obejmujące zagadnienia: systematyzacja innowacji, zarządzanie strategiczne a operacyjne, budowanie strategii innowacji. - w szkoleniu bierze udział 1 osoba wydelegowana przez firmę. 5

6 Przykłady innowacji INNOSYS MARKETING ORGANIZACJA I ZASOBY PRODUKTY/ USŁUGI PROCESY 1. NOWA STRATEGIA SPRZEDAŻY 2. E-COMMERCE, B2B, B2C 3. NOWY CRM W FIRMIE 4. NOWY SPOSÓB PREZENTOWANIA OFERTY 4. NOWY RYNEK, NOWY KLIENT 1. NOWA STRUKTURA W FIRMIE, NP. PROJEKTOWA/ MACIERZOWA 2. NOWY PODZIAŁ ZADAŃ 3. NOWY SYSTEM OCEN I MOTYWACYJNY 4. NOWA POLITYKA SZKOLENIOWA 1. NOWA TECHNOLOGIA, MASZYNA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 2. NOWY/ULEPSZONY PRODUKT 3. USŁUGI DODATKOWE, ROZSZERZONE 1. OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA: KOSZTÓW, EFEKTYWNOŚCI 2. NOWE METODY ZARZĄDZANIA, np. PRODUKCJĄ, FINANSAMI, LOGISTYKĄ 3. NOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE 6

7 INNOSYS DORADZTWO Faza 1 Analiza potencjału innowacyjnego Czas Dzień h doradztwa Dzień h doradztwa Metoda Narzędzie WYWIAD Z WŁAŚCICIELEM/PREZESEM/ZARZĄDEM - KWESTIONARIUSZ 1 WYWIAD Z KLUCZOWĄ KADRĄ - KWESTIONARIUSZ 2 Wyniki pracy GENERALNY OBRAZ FIRMY I JEJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO OBRAZ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO W KLUCZOWYCH OBSZARACH Produkt WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO POTENCJALNE OBSZARY INNOWACYJNE 7

8 INNOSYS DORADZTWO Faza 2 Definicja strategiczna Czas Dzień 3 i 4 2 x 6 h doradztwa Dzień 5 i 6 2 x 6 h doradztwa Metoda Narzędzie WARSZTAT SWOT Z KLUCZOWĄ KADRĄ - KWESTIONARIUSZ 3 i 4 WARSZTAT STRATEGICZNY AS-IS TO-BE Z KLUCZOWĄ KADRĄ - KWESTIONARIUSZ 5 Wyniki pracy OBRAZ SWOT - SILNE I SŁABE STRONY - SZANSE I ZAGROŻENIA ŚCIEŻKI DZIAŁANIA DLA LUK INNOWACYJNYCH 8 Produkt ZAŁOŻENIA DO BUDOWY STRATEGII INNOWACJI SZANSE INNOWACYJNE

9 INNOSYS DORADZTWO Faza 3 Strategia innowacji Czas Dzień 7 i 8 2 x 8 h doradztwa Dzień 9 i h doradztwa zdalnego Metoda Narzędzie WARSZTATY KREATYWNE Z KLUCZOWĄ KADRĄ - TECHNIKI HEURYSTYCZNE PRACA ZDALNA DORADCY - OPRACOWANIE DANYCH, WNIOSKOWANIE Wyniki pracy - SZANSE PRZEKSZTAŁCONE W POMYSŁY INNOWACYJNE I ICH ROZWIĄZANIA - WYBÓR OPTYMALNEGO POMYSŁU - OPIS WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ - WNIOSKI I REKOMENDACJE 9 Produkt RAPORT: STRATEGIA INNOWACJI POMYSŁ INNOWACYJNY

10 INNOSYS SZKOLENIA SZKOLENIE STACJONARNE 6 h SZKOLENIE E-LEARNINGOWE 10 h PO CO MŚP STRATEGIA? 2 h Nowoczesne podejście do zarządzania INNOWACJA W ORGANIZACJI Przykłady 2 h Case study Problemy dot. wdrażania WIEDZA O INNOWACJA CH SYSTEMATYZACJA INNOWACJI Podstawowe pojęcia Nowoczesne modele 4 h 3 h ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE A ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 2 h JAKICH KOMPETENCJI POTRZEBUJE MOJA FIRMA? ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I STRATEGIA INNOWACJI 3 h 10

11 11 2. USŁUGA ZZPI Zintegrowane Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi ma na celu opracowanie szczegółowego planu wdrożenia projektu innowacyjnego wytypowanego w ramach I etapu (INNOSYS) lub jeśli przedsiębiorca nie uczestniczył w etapie I wskazanego bezpośrednio Doradztwo - 55 godzin doradztwa, w tym 15 godzin realizowanych stacjonarnie - wynikiem tego etapu jest raport opisujący projekt innowacyjny (opis celów projektu, interesariuszy, macierz odpowiedzialności, harmonogram, budżet, analiza ryzyka, itp.) Szkolenia - 16 godzin szkolenia stacjonarnego obejmującego m.in. następujące zagadnienia: plan zarządzania zasobami, budowanie zespołu, motywowanie, zarządzanie konfliktem, przywództwo - 50 godzin szkolenia e-learning, obejmującego następujące zagadnienia: 10 kroków metodyki zarządzania projektami według modelu kompetencyjnego - w szkoleniu bierze udział 1 osoba wydelegowana przez firmę

12 Przykłady projektów ZZPI MARKETING ORGANIZACJA I ZASOBY PRODUKTY/ USŁUGI PROCESY 1. WDROŻENIE NOWEGO CRM 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 3. URUCHOMIENIE NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ 1. URUCHOMIENIE NOWEGO ODDZIAŁU FIRMY 2. WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH 3. WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU WYNAGRODZEŃ/PREMI OWEGO 4. URUCHOMIENIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA TALENTAMI 1. ZAKUP I URUCHOMIENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA 2. WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU LUB USŁUGI 3. ROZSZERZENIE PRODUKTU O PAKIET USŁUG DODATKOWYCH 1. WDROŻENIE CONTROLINGU ZARZĄDCZEGO 2. WDROŻENIE SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW 2. WDROŻENIE ISO, LEAN MANUFACTURING, 3. WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PROJEKAMI 12

13 ZZPI DORADZTWO Zintegrowane Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi Czas Dzień 1 5 h doradztwa Dzień 2 5 h doradztwa Dzień 3 5 h doradztwa Dzień h doradztwa zdalnego Metoda Narzędzie WARSZTAT Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM WARSZTAT Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM WARSZTAT Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM PRACA ZDALNA DORADCY - KONSULTACJE - OPRACOWANIE DANYCH Wyniki pracy - OPIS CELÓW PROJEKTU - OPIS INTERESARIUSZY - STRUKTURA PRAC WBS - MACIERZ ODPOWIEDZIALNOŚCI RACI - HARMONOGRAM - ZASOBY - REJESTR RYZYKA - PLAN MONITORINGU I ZARZĄDZANIA Produkt RAPORT: DOKUMENT OPISUJĄCY PROJEKT PROJEKT INNOWACYJNY 13

14 ZZPI SZKOLENIA SZKOLENIE STACJONARNE 16 h SZKOLENIE E-LEARNINGOWE 50 h TWORZENIE ZESPOŁU 4 h CELE, OTOCZENIE 5 h FINANSE, ANALIZA OPŁACALNOŚCI 8 h GRUPA A ZESPÓŁ MOTYWOWANIE ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 4 h 2 h 2 h WIEDZA O ZARZĄDZAN IU PROJEKTAM I ZAKRES HARMONOGRAM 4 h 8 h ZAGADNIENIA PRAWNE RYZYKO 2 h 6 h PLAN ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM 2 h ZASOBY 5 h MONITORING 1 h 14 ĆWICZENIA, SYMULACJE 2 h JAKOŚĆ 6 h KOMUNIKACJA 5 h

15 3. Ekspert Innowacji szkolenia Każdy moduł składa się z 42 godzin e-learningu oraz 8 godzin szkolenia stacjonarnego W szkoleniu bierze udział 1 pracownik wydelegowany przez firmę Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat Ekspert Innowacji Pracownik powinien wziąć udział w dwóch modułach spośród sześciu proponowanych: MONITOROWANIE STRATEGICZNE I ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI projektowanie systemu analizowania informacji z myślą o podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności ZARZĄDZANIE KREATYWNOŚCIĄ sposoby wykorzystania kreatywności pracowników i wprowadzanie reguł w zarządzaniu pomysłami PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE sposoby rozwijania strategii innowacji zgodnie z ogólną strategią przedsiębiorstwa ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI sposoby zarządzania projektami innowacyjnymi i monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów ZARZĄDZANIE WYNIKAMI ochrona i wykorzystanie rezultatów innowacji ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI (FINANSOWANIE) wyszukiwanie środków do wdrożenia innowacji 15

16 Zapraszamy na stronę projektu: Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting Sp. z o.o. Tel.: (61) Tel. kom: Osoba do kontaktu w sprawach udziału w projekcie: Izabella Wojno F5 Konsulting Sp. z o.o. Tel.: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wspieramy dobre zarządzanie Zarządzanie jest porządkowaniem chaosu Henry M. Boettinger Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT KLUCZEM DO SUKCESU

Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT KLUCZEM DO SUKCESU PROJEKT WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKOLENIOWE I DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza właścicieli oraz kadrę zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projektach realizowanych przez firmę Akademia Słońca pod honorowym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zostań ekspertem do spraw innowacji

Zostań ekspertem do spraw innowacji Zostań ekspertem do spraw innowacji oferta BEZPŁATNYCH szkoleń dla mikro i małych firm z małopolski Prowadzisz biznes w Małopolsce lub pracujesz w mikro, małej firmie? Chcesz być innowacyjny? Już teraz

Bardziej szczegółowo

Wspieramy dobre zarządzanie

Wspieramy dobre zarządzanie 2012 Wspieramy dobre zarządzanie O PARP............................................................................. 4 Planowanie konieczność czy strata czasu?...............................................

Bardziej szczegółowo

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Wstępna analiza stadium w jakim znajduje się dana firma. Wsparcie w postaci

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie Zarządzanie innowacją. Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Strona 1 1 Przepisy ogólne 1. Projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM DORADZTWO WE WDROŻENIU INNOWACJI

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM DORADZTWO WE WDROŻENIU INNOWACJI 1 S t r o n a / S t a n d a r d u s ł u g i d o r a d c z e j o c h a r a k t e r z e Załącznik nr 3 do Umowy o udzielnie wsparcia STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM DORADZTWO

Bardziej szczegółowo

WSPINAJ SIĘ! OFERTA WSPÓŁPRACY. Wspieranie rozwoju i kwalifikacji pracowników oraz doradztwa dla przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

WSPINAJ SIĘ! OFERTA WSPÓŁPRACY. Wspieranie rozwoju i kwalifikacji pracowników oraz doradztwa dla przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego WSPINAJ SIĘ! Wspieranie rozwoju i kwalifikacji pracowników oraz doradztwa dla przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego OFERTA WSPÓŁPRACY 100% dofinansowania SPRAWDŹ! 1 Spis treści Korzyści wynikające

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

HRMpromo www.hrmpromo.pl ul. Parkowa 13 05-110 Jabłonna tel.: (22) 782 07 60 kom.: 724 901 385 kom.: 665 037 993 e-mail: biuro@hrmpromo.

HRMpromo www.hrmpromo.pl ul. Parkowa 13 05-110 Jabłonna tel.: (22) 782 07 60 kom.: 724 901 385 kom.: 665 037 993 e-mail: biuro@hrmpromo. HRMpromo HRMpromo www.hrmpromo.pl ul. Parkowa 13 05-110 Jabłonna tel.: (22) 782 07 60 kom.: 724 901 385 kom.: 665 037 993 e-mail: biuro@hrmpromo.pl REGON:140018709, NIP 526-265-69-68 JABŁONNA 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! Skorzystaj!

Przedsiębiorco! Skorzystaj! 2013 Przedsiębiorco! Skorzystaj! Przedsiębiorco! Skorzystaj! Warszawa, 2013 Praca zbiorowa redakcja: Aleksandra Walczyk-Jansson Ewa Planutis Urszula Gielniowska Dorota Lewińska Sylwia Marczyńska Agata

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Koncepcja funkcjonowania i koordynacji RSI w Województwie Kujawsko - Pomorskim - praktyczny system obsługi sfery innowacji

Raport Końcowy. Koncepcja funkcjonowania i koordynacji RSI w Województwie Kujawsko - Pomorskim - praktyczny system obsługi sfery innowacji Raport Końcowy Koncepcja funkcjonowania i koordynacji RSI w Województwie Kujawsko - Pomorskim - praktyczny system obsługi sfery innowacji Strategia Rozwoju Regionalnego Ośrodka Rozwoju Innowacyjności i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej

Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej 28.0.2012 10:2 Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej Warszawa 2012 Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej Warszawa, maj 2012 r. Publikacja

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI LUBUSKI LIDER Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zielona

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie w ramach projektu Sie Kreatywnego Biznesu Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo ecznego SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo