Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 5 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 5 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz Sopot, 5 marca 2015 r.

2 Plan wykładu 1. Wprowadzenie i literatura 2. Podstawowe definicje 3. Rys historyczny 4. Giełdy papierów wartościowych 5. Formuła indeksów GPW 6. Zadanie domowe Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 2

3 Wprowadzenie do wykładu Celem wykładu jest przedstawienie, obok ogólnej wiedzy na temat działania rynku kapitałowego, zasad tworzenia indeksów giełdowych, ich znaczenia, interpretacji i praktycznych zastosowań w kontekście krajowym i międzynarodowym. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 3

4 Literatura Braudel, Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, tom II: gry wymiany, PIW, Warszawa 1992, ss ; Socha Jacek, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, 2003 (rozdziały 1, 4 i 6); Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW, lipiec Do pobrania: Indeksy GPW (broszura) i inne pliki! Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 4

5 Rynek finansowy Na rynku finansowym mają miejsce wszelkie operacje związane z obrotem środkami pieniężnymi. Rynek finansowy można podzielić na rynek pieniężny i rynek kapitałowy nazywany również rynkiem papierów wartościowych, a także rynkiem giełdowym. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 5

6 Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy jest definiowany jako rynek kapitałów średnioi długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji. W Polsce do kapitałów średnioi długoterminowych zalicza się akcje i obligacje, dla których termin wykupu jest dłuższy niż jeden rok. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 6

7 Segmenty rynku kapitałowego (wg J.Sochy) Rynek kapitałowy Rynek pierwotny Rynek wtórny Pierwsza oferta publiczna Rynek regulowany Rynek urzędowy Rynek nieurzędowy Rynek giełdowy Rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 7

8 Definicja giełdy Giełda jest to forma zorganizowanego rynku, na którym są dokonywane transakcje kupna sprzedaży. Angielska nazwa giełdy - stock exchange. Giełda po francusku to la bourse, po niemiecku die börse, a po rosyjsku birża. Polska nazwa giełda najprawdopodobniej pochodzi od słowa gildia oznaczającego zebranie zgromadzenie kupców. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 8

9 Pochodzenie nazwy giełda Członek flamandzkiego rodu van der Bourse wzniósł w Brugii gmach ozdobiony tarczą rodową, na której były trzy sakiewki (fr. bourses). W tym gmachu przeprowadzano transakcje giełdowe i to dało międzynarodową nazwę giełda. Pojęciem giełda określa się nie tylko rynek giełdowy, ale także budynek, gdzie odbywa się handel. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 9

10 Klasyfikacja giełd Po co są giełdy? Ze względu na spełniane funkcje giełdy dzieli się na uniwersalne i specjalistyczne. Z punktu widzenia przedmiotu obrotów można wyróżnić giełdy papierów wartościowych, giełdy towarowe i giełdy usług. Funkcją giełdy jest skontaktowanie wszystkich tych, którzy chcą sprzedać papiery wartościowe z tymi, którzy chcą je kupić w taki sposób, by inwestycje mogły przechodzić z rąk do rąk w sposób jak najszybszy, najtańszy i najuczciwszy. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 10

11 Po co są giełdy? Przede wszystkim jednak giełda stwarza ludziom możliwości inwestowania oszczędności - z nadzieją na osiągnięcie zysku - przez pożyczanie ich osobom zarządzającymi przedsiębiorstwami, co z kolei stanowi skuteczny i tani sposób pozyskiwania kapitału do rozwoju przedsiębiorstw, głównie przeznaczanego na inwestycje rzeczowe. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 11

12 Znaczenia słowa indeks (wg Słownika Języka Polskiego) Alfabetyczny spis nazwisk, książek itd. Książeczka studenta z informacjami o przebiegu studiów Miernik statystyczny (np. CPI) W matematyce znak pomocniczy umieszczany przy jakieś wielkości służący do rozróżnienia pojęć oznaczonych tym samym symbolem Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 12

13 Definicja indeksu giełdowego Indeks giełdowy jest statystycznym, syntetycznym i konwencjonalnym miernikiem rynku papierów wartościowych przedstawiającym poziom oraz zmiany ustalonej, według przyjętych zasad, wartości portfela papierów wartościowych reprezentującego cały rynek, jego wyróżnioną część lub wyróżnione części więcej niż jednego rynku. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 13

14 Rys historyczny Początki giełd sięgają XIV wieku w krajach śródziemnomorskich w Pizie, Wenecji, we Florencji, Genui, Walencji i Barcelonie. Było to miejsce spotkań bankierów, kupców i negocjantów, maklerów giełdowych i bankowych, pośredników bankowych oraz innych osób. [definicja Samuela Ricarda z 1686 roku] Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 14

15 Rys historyczny Według Braudela giełdy powstawały: 1. Brugia 1409 r. 2. Antwerpia 1460 r. (gmach 1518 r.) 3. Lyon 1462 r. 4. Tuluza 1469 r. 5. Amsterdam 1530 r. (gmach 1631 r.) 6. Londyn 1554 r. Gdańsk 1593 r. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 15

16 Rys historyczny Według Braudela już w XIII wieku w Genui, Florencji i Wenecji handlowano wekslami, a w Wenecji także obligacjami państwowymi. Od roku 1318 w Weronie handlowano już transakcjami terminowymi, czyli rybami, które nie były jeszcze złowione, bądź zbożem, które jeszcze nie wyrosło lub nie zostało jeszcze zebrane. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 16

17 Rys historyczny Podwaliny pod współczesne giełdy powstawały na giełdzie w Amsterdamie. Handlowano tam wekslami, obligacjami państwowymi, akcjami Kompanii Wschodnioindyjskiej. Cechami tej giełdy była wielkość, płynność, reklama, międzynarodowy zasięg i spekulacyjna swoboda transakcji. Obok zamożnych uczestników grali na niej też zwykli szarzy ludzie. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 17

18 Rys historyczny Uczestniczyli w niej maklerzy grupowani w tzw. koteriach. Jedni grali na hossę, inni grali na bessę. Na giełdzie w Amsterdamie ogłaszano notowania towarów już w roku artykułów, a w roku 1686 notowano 550 artykułów. W roku 1782 była to najaktywniejsza giełda w Europie. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 18

19 Rys historyczny W późniejszym okresie giełda londyńska - Royal Exchange zajęła miejsce lidera giełdowego w Europie. Sytuacja taka utrzymuje się do dzisiejszych czasów, aczkolwiek niektóre giełdy europejskie (Frankfurt nad Menem) lub ich związki (Euronext: Amsterdam, Paryż, Bruksela, Lizbona, LIFFE) zaczynają dorównywać giełdzie londyńskiej LSE pod różnymi względami. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 19

20 Rys historyczny - ziemie polskie Pierwsza giełda na ziemiach polskich [wg Braudela] powstała w hanzatyckim Gdańsku w 1593 roku. Od 1742 roku gdańska giełda zbożowa mieściła się na Dworze Artusa. Pierwszą giełdę [papierów wartościowych] Giełdę Kupiecką otworzono 12 maja 1817 roku w gmachu Banku Polskiego przy Placu Bankowym w Warszawie na podstawie postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego. Na ziemiach polskich wprowadzono w 1809 r. francuski kodeks handlowy regulujący ogólne zasady funkcjonowania giełdy. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 20

21 Rys historyczny Giełda Kupiecka otwarta była codziennie w godzinach od 12 do 13. Kursy weksli ustalane były w poniedziałki i czwartki, ceny towarów w środy. W roku 1877 przeniesiono ją do budynku dawnej Ujeżdżalni przy ul. Królewskiej. Do roku 1897 przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim waluty, weksle, listy zastawne i obligacje. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 21

22 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 22

23 ul. Królewska 12 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 23

24 Rys historyczny Po roku 1897 na warszawskiej giełdzie handlowano również akcjami. Rozwój giełdy warszawskiej nastąpił w okresie międzywojennym. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 grudnia 1924 roku w Polsce mogły działać giełdy pieniężne i towarowe. Na giełdach pieniężnych obracano papierami wartościowymi, wekslami, czekami, walutami, monetami, złotem i srebrem. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 24

25 Rys historyczny Obok giełdy warszawskiej w Polsce działały także giełdy prowincjonalne w Krakowie, Łodzi, Lwowie, Poznaniu i w Wilnie, jednak ogromna większość obrotów przypadała na Warszawę: 95,4 proc. w latach 1927 i ,0 proc. w roku ,3 proc. w roku Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 25

26 Struktura obrotów na giełdzie w Warszawie Struktura obrotów giełdy w 1938 r. 3% 17% Waluty Akcje Pap. proc. Źródło: MRS, % Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 26

27 Rys historyczny W okresie międzywojennym w Polsce nie stosowano indeksów giełdowych [w dzisiejszym sensie]. Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen opracował wskaźnik kursu akcji przemysłowych ex post przedstawiający przeciętne roczne ceny, przy stałej podstawie (100 procent) w roku Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 27

28 Wskaźnik IBKGiC, Źródło: MRS, 1939 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 28

29 Surogat indeksów giełdowych, lata 30-ste Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 29

30 Uczestnicy rynku kapitałowego Inwestorami na rynkach papierów wartościowych są zarówno osoby indywidualne (tzw. drobni ciułacze), jak i tzw. inwestorzy instytucjonalni, czyli organizacje gospodarcze - najczęściej fundusze inwestycyjne - dysponujące bardzo dużymi środkami finansowymi powierzonymi im przez ich klientów. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 30

31 Regulowany rynek giełdowy w Polsce Zgodnie z ustawą rynek regulowany jest systemem obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu zorganizowanym w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia zapewniony jest a. powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie i b. jednakowe warunki handlu. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 31

32 Regulowany rynek giełdowy w Polsce Rynki regulowane podlegają pełnemu nadzorowi organów kontrolno - regulacyjnych, jakimi w różnych krajach są komisje papierów wartościowych. Giełda papierów wartościowych jest bowiem instytucją zaufania publicznego o dużym znaczeniu dla wspierania rozwoju gospodarczego. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 32

33 Formuła indeksów GPW M ( t) Indeks( t) Indeks(0) M (0) K( t) Gdzie: Indeks(t) - wartość indeksu na sesji t M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji t M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym Indeks(0) - wartość indeksu w dniu bazowym K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji t Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 33

34 Zadanie domowe 1. Zadanie polega na: samodzielnym stworzeniu indeksu dla 10 spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu szerokiego rynku WIG, nazwaniu tego indeksu (np. WIG-Wojtek_Z, lub WIG-WZ, WIG-GD, WIG-2015), bieżącym codziennym śledzeniu przebiegu wartości indeksu od 5 do 24 marca (14 notowań) w arkuszu excel, przygotowaniu opisu indeksu i jego cotygodniowego wykresu oraz przedstawieniu/ wręczeniu na zajęciach/przesłaniu pocztą elektroniczną na adres Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 34

35 Zadanie domowe 2. Wybór portfela spółek powinien być przeprowadzony według dowolnego, ale zdefiniowanego kryterium. Przykładowo spółki: z województwa X, z miejscowości zaczynających się na wybraną literę zarządzane przez kobiety największe z dowolnego indeksu najmniejsze z dowolnego indeksu zajmujące 10 parzystych miejsc w rankingu spółek zajmujących miejsca określone przez liczby pierwsze w rankingu Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 35

36 Zadanie domowe 3. Początkowe parametry indeksu zastosowane do formuły indeksów GPW: Wartość bazowa indeksu = 1000,00 pkt Kapitalizacja bazowa = wartość rynkowa z 5 marca 2015 roku Korektor bazowy = 1, Po co najmniej pięciu notowaniach, ale przed dziesiątym notowaniem, należy dokonać zmiany jednej spółki w portfelu indeksu oraz wyliczyć i zastosować korektor do dalszych obliczeń. 5. Studenci, których indeksy osiągną pięć największych wartości otrzymają podwyższenie ocen z wykładu. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 36

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dr Daniel Kucharek Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej... 355 Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH Wydział Ekonomii Ekonomia Łukasz Matysek Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 The impact of financial

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM W numerze: Czym jest giełda? Władze Giełdy Historia Giełdy Wybrane instrumenty rynku kapitałowego :wszystko

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

ADAM KOWOL. 1. Ogólne wiadomości o giełdach pieniężnych

ADAM KOWOL. 1. Ogólne wiadomości o giełdach pieniężnych 1 ADAM KOWOL 1. Ogólne wiadomości o giełdach pieniężnych 1.1. Pojęcie giełdy pieniężnej Giełda pieniężna jest to organizacja mająca na celu ułatwianie transakcji kupnasprzedaży oraz ustalanie (w wyniku

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy i jego uczestnicy

Rynek finansowy i jego uczestnicy Elżbieta Aleksandrowska M1,drywydllalowe Studium Doktoranckie Rynek finansowy i jego uczestnicy Rynek finansowy określić można jako ogół transakcji papierami wartościo wymi będącymi instrumentami udziełania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo