System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace"

Transkrypt

1 System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy przedsiębiorstw w obszarach logistyki, produkcji oraz jakości. Proponuje system automatycznej identyfikacji danych ProTrace działający na mobilnych terminalach z wykorzystaniem kodów kreskowych do rejestracji danych; Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwa przez pełen zakres usług związanych z optymalizacją procesów wewnętrznych firm, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Proponujemy: - consulting informatyczny; - analizy procesów wewnętrznych; - wdrożenia dedykowanych pod procesy oraz potrzeby systemów ProTrace; - integrację oprogramowania z innymi systemami np. klasy MRPII/ERP; - dobór, dostawy i instalacje najbardziej korzystnych rozwiązań sprzętowych; - szkolenia pracowników; - opiekę serwisową i help-desk; - modyfikacje i rozwój systemów zgodnie z potrzebami. Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych i bezwzględna dbałość o Klienta to wartości, które towarzyszą nam na każdym etapie prowadzonych rozmów i prac. Kierujemy swoją ofertę do osób odpowiedzialnych za logistykę, produkcję i jakość. Dzięki proponowanym rozwiązaniom można skuteczniej ewidencjonować gromadzone informacje eliminując jednocześnie błędy ludzkie i przyspieszając wykonywane zadania. Szerokie możliwości monitoringu i analizy wykonywanych prac pozwalają na efektywną kontrolę, lepsze zorientowanie oraz podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie.

2 System ProTrace System automatycznej identyfikacji o nazwie ProTrace jest mobilnym oprogramowaniem działającym między innymi na terminalach przenośnych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych. Wraz z odpowiednio dobranym sprzętem, pracując w sieci radiowej i w połączeniu z systemem zintegrowanym klasy MRPII/ERP, ProTrace stanowi znakomite źródło bezbłędnych i dokładnych informacji. Nośnikiem danych identyfikowanych przez ProTrace jest kod kreskowy bądź tag RFID. Pracownicy produkcyjni i magazynowi pracują z systemem zainstalowanym na terminalach. Osoby zarządzające i administrujące oprogramowaniem mają dostęp do niego na komputerze PC. ProTrace umożliwia automatyczne rejestrowanie wykonywanych operacji od chwili przyjęcia dostaw przez wszystkie prace magazynowe i produkcyjne do momentu kompletowania oraz wysyłki lub dostawy wyrobów finalnych do klientów. System doskonale sprawdza się zarówno w firmach produkcyjnych jak i dystrybucyjnych. Zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji danych to klucz do dokładności, bezbłędności i szybkości w ewidencjonowaniu informacji o wykonywanych pracach logistycznych i produkcyjnych. Główne cechy wyróżniające ProTrace idealne dopasowanie do oczekiwań i procesów wewnętrznych przedsiębiorstw; obiektowa budowa, która w elastyczny sposób umożliwia dowolne kompletowanie funkcji systemu zgodnie z potrzebami oraz pozwala na wdrożenie rozwiązania etapami; nowoczesna technologia Microsoft.NET; bogata funkcjonalność systemu obejmująca logistykę produkcji, produkcję, kontrolę jakości oraz wszystkie operacje magazynowe; mobilność pracowników i dostęp do danych w czasie rzeczywistym; brak opłat licencyjnych wartość ProTrace wyceniana jest na bazie ilości obiektów funkcjonalnych na jedną lokalizację. Wpływa to korzystnie na finalną wartość oprogramowania. Dokładna oferta cenowa przedstawiana jest po rozpoznaniu procesów przedsiębiorstwa i oczekiwanej funkcjonalności systemu.

3 Miejsca zastosowania i zarys funkcjonalności ProTrace Miejsca zastosowania ProTrace Obszary funkcjonalne ProTrace Magazyn materiałów do produkcji Miejsca kompletacji surowców i półfabrykatów do produkcji Produkcja w tym strefy buforowe Magazyn wyrobów gotowych Zarządzanie logistyką produkcyjną Zarządzanie produkcją Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych i dystrybucyjnym Kontrola jakości Magazyn dystrybucyjny Na przedstawione powyżej obszary składa się wiele różnorodnych obiektów funkcjonalnych. Ich zarys przedstawiono w dalszej części opracowania. Obiekty systemu, na etapie projektu technicznego, są elastycznie łączone i konfigurowane z uwzględnieniem procesów produkcyjnych oraz magazynowych. Wiele z nich posiada kilka wariantów, które pozwalają dostosować oprogramowanie idealnie do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość wyboru i wdrożenia w pierwszym etapie tylko najbardziej newralgicznych obszarów oraz docelowo rozwijania systemu o inne funkcje. Jesteśmy również otwartci na realizację projektów obejmujących pojedyncze obiekty np. funkcje przyjęć magazynowych lub kompletacji wysyłek. Każdy projekt rozpoczynamy od analizy problemów przedsiębiorstwa, które można wyeliminować przez zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji. Na tej podstawie przedstawia wizję usprawnienia wraz z szacunkową ofertą. Dzięki analitycznemu podejściu oraz modułowej budowie systemu Klient ma pewność, że rozwiązanie informatyczne będzie dostosowane do jego wymagań i specyfiki usprawnianych procesów.

4 Obiekty funkcjonalne ProTrace e w i d e n c j a o n l i n e Logistyka Produkcja Kontrola jakości Przyjęcia dostaw i n t e g r a c j a z s y s t e m e m k l a s y MRP II / ERP Lokalizacja magazynowa przyjętych i oznakowanych kodem kreskowym jednostek* Przesunięcie magazynowe przyjętej jednostki Przesunięcie magazynowe z podziałem na mniejsze lub większe jednostki Przepakowanie jednostki Kompletacja jednostek na bazie zapotrzebowania na produkcji Wydanie jednostek do produkcji Zwrot zapasu jednostki z produkcji na magazyn Znakowanie wyrobów gotowych Przesunięcie z produkcji na magazyn wyrobów gotowych Zarządzanie lokalizacją magazynową Inwentaryzacja Kompletacja wysyłek Wydanie z magazynu Dostarczenie do dalszego ogniwa łańcucha dostaw Rejestracja czasu pracy pracowników produkcyjnych Rejestracja zmian surowców, półfabrykatów Rejestracja zmian narzędzi Zgłoszenie zapotrzebowania na jednostki w danych miejscach produkcyjnych Zużycie jednostki na produkcji Rejestracja zapasu jednostki na produkcji Rejestracja odpadu jednostki na produkcji Zgłoszenie produkcyjne Obieg kart Kanban na bazie kodów kreskowych karty logistyczne i produkcyjne Identyfikacja wad surowców Identyfikacja wad na poszczególnych etapach produkcji Identyfikacja wad wyrobów gotowych lub towarów w magazynie dystrybucyjnym Kontrola jakości może być połączona z ewidencją danych o reklamacjach do dostawców realizowaną winnym systemie. Przykładowe raporty: - raport z przyjęć magazynowych - raport inwentaryzacyjny - aktualny stan magazynowy dla danej referencji - raport traceability z historii wytworzenia - raport z historii zmian na liniach produkcyjnych w różnych aspektach: zmian pracowników, maszyn, surowców, narzędzi itd. - raport ze zgłoszeń produkcyjnych - raport wad produkcyjnych dla danej referencji - raport ze zgłoszeń produkcyjnych z wadami * jednostka dowolnie zdefiniowana w przedsiębiorstwie jednostka logistyczna począwszy od surowców, przez półprodukty do wyrobów gotowych, określona wg partii lub innych miar. Jednostka jest identyfikowana przez ProTrace w zależności od potrzeb związanych z głębokością śledzenia informacji. Istnieje możliwość ewidencji nawet co do pojedynczych sztuk. W przypadku firm dystrybucyjnych towar handlowy.

5 ProTrace w magazynie ProTrace usprawnia zarządzanie różnymi typami magazynów pozwalając na przyspieszenie i bezbłędność ewidencji operacji magazynowych począwszy od przyjęć magazynowych przez przesunięcia między magazynami bądź strefami, kompletację i zużycie do produkcji, przygotowywanie wysyłek i wydań zgodnie z zamówieniami. System może zarządzać lokalizacją magazynową optymalizując przydział miejsc i podpowiadając pracownikom poprzez terminal rozmieszczenie jednostek logistycznych według zdefiniowanych obszarów oraz stref magazynowych. Automatyczna identyfikacja danych eliminuje odręczną ewidencję oraz umożliwia szybkie rejestrowanie procesów wejścia, przemieszczania i wyjścia jednostek logistycznych. Istotnym usprawnieniem jest automatyczna aktualizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie w błyskawiczny sposób identyfikuje jednostki i ich ilości przypisane do zamówień oraz umożliwia realizowanie wydań wg różnych procedur (np. wg zasad FIFO). Dzięki funkcjom podziału i łączenia jednostek znacznie można przyspieszyć i zautomatyzować przygotowywanie zestawów kompletacyjnych (miksów). System usprawnia przeprowadzanie inwentaryzacji; wykorzystując terminal radiowy spis z natury odbywa się zdecydowanie szybciej niż przy zastosowaniu metody tradycyjnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ewentualnych pomyłek. ProTrace daje szerokie możliwości analityczne poprzez rozbudowany moduł raportowania danych. Każdy raport jest przygotowany wg wymagań przedsiębiorstwa. W prosty i szybki sposób można filtrować zebrane dane wg potrzebnych parametrów analitycznych. Automatyczna identyfikacja odbywa się dzięki znakowaniu jednostek logistycznych za pomocą etykiet z unikalnymi kodami kreskowymi, które ProTrace generuje, waliduje i przetwarza po zeskanowaniu. Proponowane oprogramowanie może wykorzystywać do wewnętrznej identyfikacji również kody dostawców np. w standardach Galia czy GS1 (EAN- UCC), za które w Polsce odpowiada GS1 Polska reprezentowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania. W komunikacji z systemem klasy MRPII/ERP ProTrace zapewnia dokładny monitoring wykonywanych prac magazynowych umożliwiając dostęp do danych bez opóźnień i błędów wynikających wcześniej z odręcznej ewidencji. Dzięki opisanym powyżej możliwościom ProTrace wzbogaca funkcjonalność systemu zintegrowanego dostarczając przedsiębiorstwu zawsze na czas niezwykle cenne dane. Dostęp do aktualnych danych w każdym momencie Praca w sieci radiowej i integracja ProTrace z oprogramowaniem klasy MRPII/ERP umożliwia wymianę danych w bardzo szybkim tempie. Pracownicy posiadają dostęp do aktualnych stanów magazynowych oraz do danych o realizowanych operacjach. Efekt? - Eliminacja opóźnień informacyjnych, odręcznej ewidencji, przepływu papierowych dokumentów, zliczeń i poszukiwań jednostek referencji. Lepsze możliwości kontroli i analizy prac ProTrace umożliwia dokładny monitoring realizowanych prac, przepływów materiałowych i towarowych oraz pracowników. Zbiera dane o historii realizowanych operacji i wiąże je ze zleceniami, osobami, referencjami danych indeksów i innymi zdarzeniami. Funkcje analityczne ProTrace pozwalają na błyskawiczne wyciągnięcie raportów o historii realizowanych prac lub zleceń w różnych przekrojach.

6 Przykładowe problemy magazynowe, które eliminuje ProTrace: Przyjęcia magazynowe Przesunięcia magazynowe Kompletacja wysyłek - Pracownicy popełniają błędy podczas przyjęć ewidencjonując nieprawidłowe informacje o parametrach przyjęcia np. ilości, numerze asortymentu. Konieczne są korekty. - Informacje o przyjęciach magazynowych spływają do programu magazynowego z opóźnieniem, gdyż są wpisywane do komputera PC okresowo. - Magazynier, który przyjmuje dostawę nie ma bezpośredniego dostępu do programu ewidencji magazynowej, co sprawia, że nie jest w stanie szybko sprawdzić, czy towar był rzeczywiście zamówiony w dostarczonej ilości. - Brakuje automatycznego oznakowania jednostek. Nie wiadomo, które zostały przyjęte, a które nie. Podchodząc do danej nie sposób szybko stwierdzić kto ją przyjął, kiedy i jako jaki asortyment. - Etykiety z kodem kreskowym naklejane przez dostawcę są niezrozumiałe dla pracownika - bez otwierania opakowania nie jest w stanie on stwierdzić czy dostarczono rzeczywiście to co figuruje na kwicie dostawy. - Pracownicy popełniają błędy podczas wprowadzania do programu magazynowego danych o przesunięciach (błędne ilości, nazwy magazynów, numery asortymentów). Konieczne są korekty. - Przesuwając daną jednostkę pracownik zlicza / sprawdza ilości, porównuje numery asortymentu. Odręczna identyfikacja zajmuje dużo czasu i może spowodować pomyłki. - Magazynier, który przesuwa daną jednostkę nie ma dostępu w każdym miejscu w magazynie do programu magazynowego. Nie może się od razu dowiedzieć czy dana jednostka bądź miejsce celowe przesunięcia nie zostało przykładowo zablokowane przez logistykę bądź jakość lub czy dana partia materiału już figuruje w podanym magazynie itp. - By móc dowiedzieć się ile materiału zostało w danym opakowaniu zbiorczym trzeba zliczać pozostałe małe opakowania. Jest to czasochłonne i utrudnia m.in. inwentaryzację. Brakuje automatycznej kontroli ilości i przepływu jednostek w magazynie. - Pracownicy popełniają błędy przygotowując wysyłki. Wówczas klienci otrzymują niewłaściwy towar, jego ilość bądź dostają go z opóźnieniem. - Trudno jest zidentyfikować towar opisany długim numerem. Problemem jest sprawdzenie wysyłki z zamówieniem, gdyż wymaga to porównywania długich numerów. - Odręczne zliczanie opakowań może prowadzić do pomyłek. Jednostka bywa pominięta bądź zliczona dwukrotnie. - Odręczne dokumentowanie jaka jednostka (z jaką historią produkcji) trafiła do jakiego klienta wymaga czasu i skrupulatności ewidencji. Papierowa ewidencja zwiększa możliwość zaistnienia pomyłki. od analizy problemów do usprawnień: Automatyczna ewidencja dokumentacji magazynu Skrupulatna kontrola Dostęp do aktualnych danych Eliminacja strat i nadużyć Mobilność pracy Optymalizacja i uporządkowanie Redukcja kosztów magazynowych Poprawa jakości pracy i realizacji zleceń

7 ProTrace na produkcji W przedsiębiorstwach produkcyjnych ProTrace pozwala na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy logistyką i produkcją, a także umożliwia przyspieszenie oraz bezbłędność ewidencji różnorodnych zdarzeń produkcyjnych. Zastosowanie systemu wpływa na odtworzenie historii procesu logistycznego i produkcyjnego (traceability). Oprogramowanie zbiera i waliduje dane udostępniając je w systemach klasy MRPII/ERP w czasie rzeczywistym. Możliwości ProTrace pozwalają na wzbogacenie funkcjonalności systemów zintegrowanych. ProTrace może działać również samodzielnie. Doskonała kontrola produkcji System z powodzeniem wykorzystywany jest do kontroli przepływu surowców oraz półproduktów podczas wszystkich etapów wytworzenia. Zbiera również informacje o czasie pracy pracowników produkcyjnych wiążąc wszystkie istotne informacje z planami i zleceniami produkcyjnymi. Mobilny przepływ informacji między logistyką i produkcją Oprogramowanie ma także zastosowanie w mobilnej ewidencji rezerwacji surowców i półproduktów na dane miejsca produkcyjne oraz realizacji wydań zapotrzebowanych jednostek na produkcję np. według zasad FIFO. Funkcjonalność ProTrace w tym obszarze jest cennym ogniwem łączącym przepływ danych od magazynów materiałowych przez zużycie lub zwroty z produkcji niewykorzystanych jednostek. Za pomocą ProTrace na terminalu można również identyfikować odpady produkcyjne kontrolując przykładowo stopień odpadów w stosunku do pracowników i inne istotne parametry produkcyjne. obieg informacji i ewidencja danych na terminalu radiowym tok produkcyjny magazyn wyrobów gotowych strefy buforowe przy produkcji (kompletacja i miejsca odkładcze) aktualizacja stanów magazynowych on-line

8 magazyn materiałowy Wśród istotnych elementów ewidencji produkcyjnej jest zgłoszenie produkcyjne oraz aktualizacja stanów magazynowych związana z rozchodem wewnętrznym materiałów do produkcji, a także na końcu etapu produkcyjnego przyjęcia wytworzonych wyrobów na magazyn. W ProTrace ewidencja ta odbywa się w sposób mobilny. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa przesunięcie na magazyn wyrobów gotowych system zaewidencjonuje od razu przy zgłoszeniu produkcyjnym lub dopiero w momencie lokalizacji wyrobu we wskazanym miejscu magazynowym. Lean manufacturing W przedsiębiorstwach stosujących zasady lean manufacturing w oparciu o obieg kart Kanban, ProTrace usprawnia ich sterowanie między logistyką a produkcją. Nośnikiem danych jest kod kreskowy na kartach Kanban, za pomocą którego ProTrace ewidencjonuje i udostępnia w czasie rzeczywistym dane o przepływach jednostek materiałowych związanych z zapotrzebowaniami, zużyciem i wyprodukowaniem wyrobu gotowego. Następnie kod kreskowy na karcie logistycznej magazynu wyrobów gotowych pozwala ewidencjonować w ProTrace przyjęcia z produkcji na magazyn oraz wszystkie inne przepływy produktów na tym magazynie. Efektywna kontrola jakości Oprogramowanie nasze jest również cennym źródłem bezbłędnych i zawsze aktualnych danych dla kontroli jakości. Wybrane obiekty funkcjonalne ProTrace umożliwiają mobilną ewidencję problemów jakościowych począwszy od surowców przez półprodukty, wyroby gotowe. Wady jakościowe można zgłosić bezpośrednio w miejscu ich wystąpienia na terminalu oraz dodatkowo identyfikować grupę błędów. Z ProTrace można w błyskawiczny sposób generować raporty jakościowe np. raport zgłoszeń produkcyjnych wszystkich wyrobów w stosunku do wyrobów wadliwych i.in. Każdy raport jest przygotowany wg specyfikacji wymagań przedsiębiorstwa.

9 Przykładowe problemy produkcyjne, które eliminuje ProTrace: - Śledzenie produkcji, identyfikacja przyczyn powstania niezgodności i problemów jakościowych jest czasochłonne. Wymaga wiedzy o tym kto/kiedy pracował w określonym miejscu, jaka maszyna, w jakiej konfiguracji i z wykorzystaniem jakich narzędzi wytworzyła dany wyrób. Ważne są też dane z jakich materiałów i półproduktów powstał wyrób. - Zbieranie tych informacji na papierowych arkuszach wymaga wielokrotnego wpisywania podobnych adnotacji. Brakuje automatycznej ewidencji i kontroli nad tym, czy wszystkie dane poprawnie zostały wprowadzone. - Dokumentowanie historii w formie papierowej prowadzi do powstawania ogromnego i drogiego w utrzymaniu archiwum papierowych dokumentów. - Dokumenty te mogą zawierać wiele błędów związanych z prowadzeniem odręcznej ewidencji. - Dokumentowanie papierowe pochłania wiele czasu, zaś w klasycznym systemie informatycznym wymagane jest pochodzenie pracownika do komputera PC, pomimo, że powinien być on w innym miejscu (np. powinien nadzorować pracę maszyny). - Brakuje sprawnego źródła danych o zgłoszonych potrzebach materiałowych do produkcji w danych miejscach produkcyjnych. Z powodu braku bieżącej informacji magazyn zbyt wolno reaguje na zgłoszone zapotrzebowania. - Powstają różnorodne problemy przy ewidencjonowaniu zapasów materiałów na produkcji. Często pobierane są błędne materiały do produkcji (np. z nowej partii, mimo iż na produkcji są jeszcze pozostałości ze wcześniejszych dostaw). Powstają problemy z szybkim rozliczaniem zużycia surowców pod dane zlecenia produkcyjne. Brak bowiem aktualnej informacji o bieżącym stanie magazynowym i miejscu lokalizacji. - Należy zgłosić wyprodukowane wyroby, aby stany magazynowe mogły być poprawnie zaktualizowane oraz aby stan zlecenia produkcyjnego był dokładnie określony. Informacje te są często zbierane w formie papierowej i następnie z opóźnieniem wprowadzane do systemu informatycznego. Powstają przy tym błędy, przeoczenia, opóźnienia. Brak jest prawidłowej informacji o stanie bieżącym produkcji. - Informacje o powstaniu wyrobów wadliwych ewidencjonowane są zbyt wolno, aby dział jakości mógł na nie sprawnie i szybko reagować. od analizy problemów do usprawnień: Automatyczna ewidencja dokumentacji produkcji Skrupulatna kontrola Dostęp do aktualnych danych Eliminacja strat i nadużyć Mobilność pracy Optymalizacja i uporządkowanie Redukcja kosztów produkcyjnych Poprawa jakości pracy i realizacji zleceń

10 Architektura sprzętowo-programowa ProTrace System ProTrace jest oprogramowaniem typu klient-serwer. Jego działanie uzależnione jest przede wszystkim od działania centralnego komputera, na którym zainstalowany jest serwer terminali, menedżer wersji oraz serwer bazodanowy. Komputery PC powinny mieć zainstalowaną aplikację ProTrace i dostęp do bazy danych, aby mogły pracować w systemie. Terminale mobilne pracują w jednej sieci lokalnej z serwerem terminali, który pośredniczy w połączeniu z bazą danych. widok na terminalu przyjęcie magazynowe Na system składają się następujące komponenty: Serwer aplikacji działający na komputerze z systemem operacyjnym min Windows 2000 Professional, Windows XP Professional lub Windows 2000/2003 Server; DBMS Microsoft SQL Server 2000/2005; terminale z wbudowanymi czytnikami kodów Architektura systemu: kreskowych; klient PC działający na komputerze z systemem operacyjnym Windows 2000 lub nowszym. Na serwerze powinny być zainstalowane oraz skonfigurowane źródła ODBC do odpowiednich systemów zewnętrznych. widok na terminalu zapotrzebowanie materiałów na produkcję Użytkownicy pracujący z systemem dzielą się na 3 grupy: Użytkownicy systemu: Użytkownicy terminali którzy realizują czynności operacyjne w informatyzowanym procesie; Użytkownicy klienta PC mają możliwość definiowania ustawień ProTrace oraz wykonywania czynności zarządczych. Administratorzy serwera zmieniający ustawienia serwera aplikacji. Serwer aplikacji jest usługą, która łączy pracę terminali z informacjami zawartymi w bazie danych. Dodatkowo zapewnia udostępnienie funkcji i wyglądu aplikacji terminalowej. Dzięki takiej budowie nie ma potrzeby ingerencji w oprogramowanie na terminalu przy jakiejkolwiek modyfikacji. Menedżer wersji jest usługą, która zapewnia automatyczny upgrade oprogramowania klienta PC w przypadku zmian na serwerze. Budowa taka oznacza, że wykonanie jakichkolwiek zmian wymaga jedynie przeinstalowania ProTrace w centralnym miejscu na serwerze. Pozostała część aplikacji wykona tą zmianę automatycznie bez nakładu pracy instalatora.

11 Nowoczesna technologia Microsoft.NET System ProTrace został przygotowany w nowoczesnej technologii Microsoft.NET. Dla poprawnego działania systemu wymagane jest zainstalowanie komponentu Microsoft Framework 1.1. Generowane raporty i wydruki zostały wykonane przy wykorzystaniu narzędzia Crystal Reports. Doradzamy w doborze najbardziej korzystnych rozwiązań sprzętowych. Dostarcza i instaluje sprzęt oraz sieci radiowe, które umożliwiają transfer danych online do systemów zintegrowanych. Integruje również system ProTrace z systemami klasy MRPII/ERP. Interfejsy do systemów klasy MRPII/ERP System ProTrace jest idealną propozycją dla przedsiębiorstw, które wdrożyły systemy klasy MRPII/ERP, ale nadal brakuje im funkcjonalności na poziomie śledzenia danych o procesach magazynowania i produkcji w czasie rzeczywistym. Realizujemy połączenia systemu ProTrace z większością dostawców systemów MRPII/ERP, wśród nich m.in. TETA, EXACT Software, Comarch, Epicor/Scala, SAP, IFS i wielu innych. Połączenie ProTrace z systemami zintegrowanymi przygotowywane jest w zależności od wymagań danego projektu informatycznego. Połączenie może być zrealizowane według następujących sposobów: On-line przy każdym zapytaniu o informację ProTrace uruchamia odpowiednie procedury połączenia z systemem MRPII/ERP i pobiera potrzebne dane. Podobnie ProTrace łączy się z głównym systemem podczas zapisywania danych. System zintegrowany jest systemem nadrzędnym, z którego ProTrace pobiera dane o dostawcach, indeksach referencji i inne informacje. Dzięki temu danych nie trzeba dublować wpisując je dwukrotnie. Off-line ProTrace czerpie potrzebne dane z systemu głównego co pewien określony czas. Zaimportowane dane są składowane i używane do czasu ich aktualizacji podczas następnego połączenia z systemem MRPII/ERP. Mieszane dowolne połączeniu obu opisanych powyżej możliwości. Terminale radiowe System ProTrace współpracuje z urządzeniami mobilnymi wielu marek. Wśród nich Symbol, LXE, PSC Falcon. Aplikacja może być również zainstalowana na terminalach wózkowych. Każde z tych urządzeń posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych oraz wysokie parametry przemysłowe. Dzięki temu terminale można z powodzeniem wykorzystywać w warunkach produkcyjnych i magazynowych.

12 Korzyści wyboru systemu ProTrace Twoi klienci: nie składają już reklamacji gdyż zawsze otrzymują bezbłędne i terminowe zamówienia; ład organizacyjny przedsiębiorstwa utrwala pozytywny wizerunek wśród współpracujących firm; wzrasta lojalność Twoich klientów. Twoi dostawcy: cenią przedsiębiorstwo za umiejętność współpracy w ramach łańcucha dostaw; jeśli chcesz, mają dostęp do danych o stanach magazynowych, które należy uzupełnić co sprzyja redukcji zapasów; z łatwością automatycznie identyfikujesz różne standardy kodów kreskowych widoczne na etykietach dostawców; poprawia się przepływ informacji pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem i dostawcami. Istotne zalety dla zarządzających: dostęp do zawsze aktualnych danych w czasie rzeczywistym (dane o stanach magazynowych, miejscu lokalizacji, toku prac magazynowych i produkcyjnych i.in.); lepsze możliwości monitoringu realizowanych prac i badania wydajności pracowników; niezastąpione źródło wiedzy dzięki szerokim możliwościom analitycznym i szybkiego dostępu do bezbłędnych danych; możliwość optymalizacji i uporządkowania procesów oraz automatyzacji ewidencji; eliminacja czasochłonności pracy związana z odręczną rejestracją istotnych informacji; eliminacja wszelkich błędów, strat czasu pracy związanych ze zliczaniem, sprawdzaniem, kontrolowaniem i korektami; redukcja kosztów magazynowych i produkcyjnych; poprawa jakości, eliminacja błędów, terminowość, ład organizacyjny wpływają bezpośrednio na zadowolenie partnerów i klientów przedsiębiorstwa.

13 A Twoi pracownicy Korzyści, które otrzymują zarządzający pozwalają pracownikom na bardziej wydajną pracę. Lepsze możliwości monitoringu wykonywanych prac wpływają na większe zaangażowanie do pracy. Innym istotnym czynnikiem zwiększenia motywacji pracowników jest eliminacja problemów odręcznej ewidencji, braku dostępu do aktualnych danych czy czasochłonności wykonywania zadań operacyjnych. Specjalnie przygotowane nieskomplikowane widoki ekranów ProTrace, umożliwiają szybkie przeszkolenie i łatwość codziennej obsługi aplikacji. ProTrace posiada również liczne mobilne podpowiedzi dla pracowników, dzięki którym można mieć pewność, że nie popełnią oni błędów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że praca operacyjna jest łatwiejsza, bardziej zorganizowana oraz pozbawiona problemów wynikających z błędów, odręcznych zliczeń i tradycyjnej ewidencji. Rozwiązanie w stronę innowacji TOT.NET Razem możemy optymalizować i automatyzować procesy wewnętrzne. Wybór proponowanych przez naszą firmę rozwiązań znacznie wpływa na podwyższenie jakości oraz na redukcję błędów ludzkich i opóźnień. Korzyścią wdrożenia ProTrace jest przejrzysta, bezbłędna informacja zawsze na czas. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, którym zależy na usprawnieniu procesów logistycznych, produkcyjnych, kontroli jakości przez inwestycję w nowoczesne rozwiązania i technologie informatyczne.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo