Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl"

Transkrypt

1 BCS POLSKA Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność z systemem GS1 (etykieta logistyczna, track&trace) Współpraca z urządzeniami automatycznej identyfikacji Integracja z systemami FK, ERP Przystosowanie do indywidualnych wymagań Nowoczesny system informatyczny wspomagający 1

2 BCS POLSKA bcstiger - system informatyczny wspomagających Dla przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, jakim jest Binder International, szczególnie ważna jest możliwość śledzenia pochodzenia i ruchu partii towaru przez wszystkie etapy produkcji, magazynowania i dystrybucji. Rozwiązanie BCS Polska nie tylko zapewniło nam realizację tych zadań, ale także znacząco poprawiło jakość pracy magazynów oraz pomogło zoptymalizować zarządzanie przestrzenią magazynową. Małgorzata Śmiech Kierownik Projektu Binder International Warszawa Dzięki wdrożeniu rozwiązania BCS Polska zautomatyzowaliśmy większość operacji magazynowych i procesów spedycyjnych oraz skomunikowaliśmy ze sobą nasze centra magazynowe w różnych częściach kraju. Ponadto zminimalizowane zostały pomyłki przy realizacji zleceń magazynowych i spedycyjnych. Elastyczność bcstiger to system informatyczny przeznaczony do nadzorowania procesów magazynowych, od chwili przyjęcia jednostki logistycznej lub produktu, poprzez cały okres ich przebywania na magazynie, aż do momentu wydania. Integracja z urządzeniami automatycznej identyfikacji, pracującymi w oparciu o kody kreskowe lub technologię RFiD, umożliwia rejestrowanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym oraz realizację operacji magazynowych w dowolnym miejscu. System bcstiger cechuje się dużą elastycznością pozwalającą na zastosowanie w dowolnej wielkości przedsiębiorstwie, w różnych sektorach rynkowych: Produkcja magazyny surowców i półproduktów oraz magazyny wyrobów gotowych zorganizowane w różnych formach składowania towarów (rzędowe lub blokowe na regałach, bezpośrednio na posadzce stosy, silosy) Transport, spedycja, logistyka magazyny przeładunkowe, magazyny wysokiego składowania, zorganizowane centralnie lub w formie rozproszonej (oddziały) Sieci handlowe i dystrybucyjne magazyny, centra dystrybucyjne. Ludwik Piela Dyrektor IT P.S. Trade Trans Sp. z o.o. Wybrani Klienci: Aste, BMC, Binder International Warszawa, Dekorglass, Esca Food, Fario, Splast, P.S. Trade Trans Zobacz więcej: 2

3 Obszary zastosowania systemu bcstiger BIURO FIRMY BIURO MAGAZYNU Serwer ERP / MRP II / SCM Przetwarzanie dokumentów, raportowanie Zarządzanie operacjami i strukturą magazynów Serwer bcstiger RF Wydanie zewnętrzne Cross-Docking Znakowanie na wejściu Przyjęcie zewnętrzne RAMPY Dopełnianie nośników i lokalizacji Inwentaryzacja Kompletacja Konfekcjonowanie Przesunięcia wewnątrzi międzymagazynowe Weryfikacja MAGAZYN Przyjęcie wewnętrzne Wydanie wewnętrzne HALA PRODUKCYJNA Znakowanie na produkcji Operacje magazynowe Obsługa podstawowych i zaawansowanych operacji magazynowych m.in.: przyjęcie, wydanie, przesunięcie, inwentaryzacja, cross-docking, konfekcjonowanie. Integracja z operacjami produkcyjnymi: wydanie na produkcję, zwrot z produkcji, przyjęcie z produkcji; powiązanie ich ze zleceniami produkcyjnymi. Wykonywanie inwentaryzacji bez konieczności przerywania bieżącej działalności firmy. Różne kryteria przeprowadzania inwentaryzacji, z możliwością jej ograniczenia do poziomu produktu i szczegółowej lokalizacji. Automatyczna blokada wybranych lokalizacji w momencie tworzenia przez Użytkownika nowego arkusza inwentaryzacyjnego. Obsługa i wystawianie dokumentów magazynowych, m.in. przyjęcia, wydania, przesunięć wewnętrznych oraz operacji konfekcjonowania. bcstiger to system informatyczny wspomagający obsługę operacji magazynowych oraz zarządzanie przestrzenią magazynową przedsiębiorstwa niezależnie od branży. Program wspiera zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania magazynu od przyjęcia towaru aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Jest przygotowany do współpracy z systemami zewnętrznymi wspierającymi zarządzanie transportem, produkcją lub operacjami wewnątrzsklepowymi. 3

4 BCS POLSKA bcstiger - system informatyczny wspomagających Zgodność z systemem GS1 bcstiger jest zgodny ze zbiorem międzynarodowych standardów logistycznych Systemu GS1 (d. EAN.UCC) ułatwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmującymi wiele branż, poprzez unikalną w skali całego świata identyfikację. Redukcja kosztów logistycznych Szybka i dokładna lokalizacja nośników i towarów. Bezbłędne identyfikowanie w oparciu o technologię kodów kreskowych lub RFID. Podniesienie wydajności pracy poprzez optymalizację i częściową automatyzację przebiegu procesów magazynowych. Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. Track&Trace Zgodność z systemem GS1, sprawia iż bcstiger stanowi podstawę do wdrożenia pełnego systemu Track&Trace, pozwalającego na śledzenie ruchu i pochodzenia partii towaru przez wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Optymalizacja składowania i procesów Automatyczne przydzielanie miejsc składowania na podstawie ustalonych algorytmów. Planowanie tras zbiórki (kompletacja). Uporządkowanie procesów magazynowych. Agregacja transferów w zadania i przydzielanie ich uprawnionym magazynierom w uporządkowanej formie. Kontrola i automatyczne uzupełnianie stanów minimalnych w magazynie i lokalizacjach zbiórkowych. Mobilność Realizacja operacji magazynowych w dowolnym miejscu dzięki wykorzystaniu terminali z czytnikiem kodów kreskowych (przenośnych lub zamontowanych na wózku widłowym). Wydruk etykiet z kodem kreskowym w dowolnym miejscu. Możliwość zdefiniowania w systemie wielu drukarek kodów kreskowych. Zobacz więcej: 4

5 Skalowalność i przystosowanie do indywidualnych potrzeb Dostęp do danych Wspomaganie pracy w każdym miejscu związanym z funkcjonowaniem magazynu i na każdym poziomie użytkowania: biuro firmy, biuro magazynu, obszary wejścia i wyjścia, magazyn, obszary zbiórek, kompletowania i konfekcjonowania. Śledzenie dokładnej lokalizacji towarów w magazynie (logistyka na poziomie dystrybucji towarów wewnątrz, pomiędzy i na zewnątrz magazynów). Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową możliwość kontroli stanów magazynowych własnych towarów oraz zleceń do wykonania (awizacja dostaw, wydania). Dotyczy głównie firm świadczących usługi logistyczne i przechowujących towary obce. Wykonywanie raportów z bieżącej działalności magazynu, jak i archiwalnych (np. operacje, zadania, stany i obroty, zestawienia produkcji, asortyment, kontrahenci). Tworzenie raportów przystosowanych do potrzeb Klienta. Możliwość definiowania indywidualnych uprawnień dostępu do danych i zakresu operacji dla każdego użytkownika. Integracja Możliwość integracji z systemami finansowo-księgowymi, gospodarki magazynowej lub ERP, funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Obsługa wielu formatów baz danych. Możliwość daleko idącej modyfikacji systemu w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz możliwość rozbudowy o dodatkową funkcjonalność. Wielopoziomowa i wielowymiarowa struktura. Możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów z dowolną ilością lokalizacji i stref. Możliwość odrębnej charakterystyki zasad składowania wynikających ze zdefiniowanych typów stref i lokalizacji dla każdego poziomu hierarchii magazynu. Możliwość przypisania dla każdej lokalizacji numeru GLN w systemie GS1 służącego do jej unikalnej identyfikacji podczas korzystania z terminali wyposażonych w czytniki kodu kreskowego. Definiowanie dowolnej ilości jednostek miary, klas jakości, typów nośników (rzeczywistych lub wirtualnych), charakterystyki różnych lokalizacji w magazynie (rozmiary, ładowność, rodzaj dostępu, itd.). Możliwość zarządzania wieloma magazynami zlokalizowanymi w oddziałach. Możliwość posługiwania się w operacjach magazynowych dowolną formą opakowania i rodzajem nośnika, przeliczanych na wymagane ilości danego asortymentu. 5

6 BCS POLSKA bcstiger - system informatyczny wspomagających Moduły funkcjonalne System bcstiger może być rozbudowany o dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność rozwiązania. Analizy i symulacje umożliwia zobrazowanie stanu magazynu. Oprócz szerokiej gamy raportów nt. stanów magazynowych, realizowanych operacji, wystawianych dokumentów, czy pracy magazynierów, moduł pozwala na realizację analiz związanych z przepływem towarów (ABC), niezbędną do wyznaczenia szybkości rotacji produktów na magazynie, wyznaczenia zapasu zabezpieczającego, czy wskaźnika zalegania. Gospodarka opakowaniami zwrotnymi umożliwia zautomatyzowanie procesu wydania/przyjęcia opakowań zwrotnych wraz z wydawanym/ przyjmowanym towarem, prowadzenie ewidencji opakowań zwrotnych znajdujących się w magazynie i u kontrahentów oraz monitorowanie salda opakowań zwrotnych kontrahentów. Kontrola jakości moduł ten pozwala definiować statusy jakości i realizować operacje zmiany tych statusów dla całych partii towarów niezależnie od lokalizacji poszczególnych ich części. Pozwala to określić zakres operacji jakie mogą być wykonane na danej partii towaru. Optymalizacja wspomaga planowanie tras zbiórki oraz skuteczne wykorzystanie powierzchni składowania poprzez proponowanie lokalizacji składowania na podstawie ustalonych kryteriów: odległość, grupowanie towarów wg grupy magazynowej, serii, charakterystyka lokalizacji, dostępność towarów, parametry jednostki logistycznej (wymiary, waga, itp.) Produkcja umożliwia nadzorowanie procesów związanych z produkcją w zakresie wydawania surowców do produkcji oraz odbierania wyrobu gotowego. Moduł ten pozwala śledzić powiązania wyprodukowanych serii towaru z użytymi seriami surowców. Dodatkowo nadzorowane są zlecenia produkcyjne, definiowalne etapy produkcji oraz zewidencjonowanie braków. Traceablity umożliwia wizualizację pochodzenia nośników i partii towarowych w oparciu o zestaw raportów śledzenia ruchu towarów w wewnętrznym łańcuchu logistycznym. Zobacz więcej: 6

7 Transport wewnętrzny umożliwia optymalizację wykorzystania sprzętu pracującego w magazynie. W module tym definiowane są zadania jakie mogą być realizowane przez konkretne środki transportu oraz obszary/strefy w jakich mogą się poruszać przy uwzględnieniu ich technicznych możliwości. Transport zewnętrzny pozwala na powiązanie operacji mag azynowych ze zleceniami spedycyjnymi oraz zewnętrznymi środkami transportu. W module tym przechowywane są informacje o parametrach pojazdu oraz dane kierowcy. Umożliwia nadzorowanie ruchu na placu załadowczym, kierując pojazdy do odpowiednich doków załadunkowych. WWW moduł przeznaczony głównie dla firm prowadzących usługi l ogistyczne (3PL). Udostępnia dane na temat stanów magazynowych i realizowanych zleceń (awizo dostawy itp.) za pomocą przeglądarki www. Specyfikacja techniczna Serwer bazy danych Klient stacjonarny Klient mobilny preferowany: MS SQL Server 2005, Oracle stacja robocza Windows NT/2000/Millenium/XP komputer przenośny WinCE 5.0 / WM 5.0 (minimum 64 MB RAM), WLAN, wbudowany czytnik kodów kreskowych lub RFID Architektura systemu Klient stacjonarny stacja robocza PC Klient terminalowy komputer przenośny WebServices usługa dostępu System zewnętrzny Interfejs do systemów WebService, XML, API, pliki płaskie Logika biznesowa Dostęp do bazy danych n-hibernate Serwer bazy danych ERP, FK, GM 7

8 BCS POLSKA bcstiger - system informatyczny wspomagających Dlaczego BCS Polska? ugruntowana pozycja na rynku znajomość procesów biznesowych przedsiębiorstw różnych branż potwierdzona dużą ilością wdrożonych rozwiązań przemysłowe standardy prowadzenia projektów IT wypracowane w ramach IBCS Group największego w obszarze Europy Środkowej integratora mobilnych systemów logistycznych wysokie statusy partnerskie wiodących firm technologii mobilnych (Motorola, Zebra, Cisco, SICK, LXE) usługi IT świadczone zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2000 analizy przedwdrożeniowe zwiększające bezpieczeństwo inwestycji kompleksowe zarządzanie projektem wdrożenia systemu wielostopniowy system opieki serwisowej nad wdrożonymi rozwiązaniami BCS Polska Sp. z o.o Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 46 Nowy Sącz: Helpdesk: Oddziały w Krakowie, Poznaniu, Warszawie. Zobacz więcej: 8

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo