Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski"

Transkrypt

1 NJ/A+SD/1 Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski norbert/asd Uwagi mile widziane!

2 Literatura [1] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmów. Helion, Warszawa, [2] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmów. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, [3] Niklaus Wirth. Algorytmy + Struktury Danych = Programy. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, wydanie 2, [4] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L Rivest. Wprowadzenie do algorytmów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, [5] L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter. Algorytmy i struktury NJ/A+SD/2

3 NJ/A+SD/3 danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, [6] M. M. Sysło, N. Deo, J. Kowalik. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, [7] D. Harel. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, [8] L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter. Analiza algorytmów i struktur danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, [9] L. Banachowski, A. Kreczmar. Elementy analizy algorytmów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, [10] D. E. Knuth. Sztuka Programowania, wolumen I III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.

4 Dynamiczne struktury danych Listy FIFO Stos Kolejki Listy dwukierunkowe Listy cykliczne Drzewa Drzewa binarne, z porzadkiem, dwukierunkowe Drzewa zrównoważone (później... ) NJ/A+SD/4

5 Grafy i ich reprezentacje (macierz sasiedztwa, listy sasiedztwa, tablica sasiedztwa) NJ/A+SD/5

6 NJ/A+SD/6 Struktura listy w Pascalu 1 type 2 l i s t a = ^ e l L i s t y ; 3 e l L i s t y = 4 record 5 klucz : integer ; 6 nast : l i s t a 7 end ;

7 NJ/A+SD/7 Struktura listy w C 1 struct e l { 2 i n t klucz ; 3 struct e l nast ; 4 } ; 5 6 typedef struct e l e l L i s t y ; 7 typedef e l L i s t y l i s t a ;

8 NJ/A+SD/8 Stworzenie elementu listy w Pascalu 1 var 2 p : l i s t a ; new( p ) ; 5 p ^. klucz := 13; 6 p ^. nast := NIL ; 13

9 NJ/A+SD/9 Usunięcie elementu listy w Pascalu 1 dispose ( p ) ; 2 p := NIL ;

10 NJ/A+SD/10 Stworzenie elementu listy w C 1 l i s t a l =0; / / badź: ellisty *l; 2 3 l = malloc ( sizeof ( e l L i s t y ) ) ; 4 l >klucz = 13; 5 l >nast = 0; 13

11 NJ/A+SD/11 Usunięcie elementu listy w C 1 f r e e ( l ) ; 2 l =0;

12 NJ/A+SD/12 1 var Połaczenie dwóch elementów p i q w listę (Pascal) 2 p, q : l i s t a ; new( p ) ; 5 p ^. klucz := 3; 6 p ^. nast := NIL ; 7 new( q ) ; 8 q ^. klucz := 13; 9 q ^. nast := p ; 10 { q pierwszy, p d r u g i } 13 3

13 NJ/A+SD/13 Połaczenie dwóch elementów p i q w listę (C) 1 e l L i s t y p=0, q=0; 2 3 p = malloc ( sizeof ( e l L i s t y ) ) ; 4 p >klucz = 3; 5 p >nast = 0; 6 q = malloc ( sizeof ( e l L i s t y ) ) ; 7 q >klucz = 13; 8 q >nast = p ; 13 3

14 NJ/A+SD/14 Stworzenie listy elementów: 1, 2, 3, 4,..., n (C) 1 e l L i s t y l =0, p=0; 2 i n t n=5; 3 while ( n ){ 4 p = malloc ( sizeof ( e l L i s t y ) ) ; 5 p >klucz = n+1; 6 p >nast = l ; 7 l = p ; 8 }

15 NJ/A+SD/15 Usunięcie pierwszego elementu listy l (Pascal) 1 procedure DelEl ( var l : l i s t a ) ; 2 var p : l i s t a ; 3 begin 4 i f l <>NIL then 5 begin 6 p := l ; 7 l := l ^. nast ; 8 dispose ( p ) 9 end 10 end ;

16 NJ/A+SD/16 Usunięcie pierwszego elementu listy l (C) 1 void UPeL( l i s t a l ) { / / wsk. na listę! 2 l i s t a p ; 3 i f ( l!= 0 ) { 4 p = l ; 5 l = ( l ) >nast ; / / lub p->nast 6 f r e e ( p ) ; 7 } 8 }

17 Usunięcie ostatniego elementu listy l (Pascal) procedure DelLastEl ( var l : l i s t a ) ; 2 var t : l i s t a ; 3 begin 4 i f l <>NIL then 5 i f l ^. nast = NIL then 6 begin 7 dispose ( l ) ; 8 l := NIL ; 9 end NJ/A+SD/17

18 NJ/A+SD/18 10 else 11 begin 13 t := l ; 14 while t ^. nast ^. nast <>NIL do 15 t := t ^. nast ; 16 dispose ( t ^. nast ) ; 17 t ^. nast := NIL ; end 20 end ;

19 NJ/A+SD/19 Usunięcie ostatniego elementu listy l (C) void UOeL( l i s t a l ) { / / wsk. na listę! 2 i f ( l == 0) return ; 3 while ( ( l ) >nast ) 4 l = &( l ) >nast ; 5 f r e e ( l ) ; 6 l =0; / / nowy koniec listy! 7 }

20 NJ/A+SD/20 Zwolnienie całej listy l (Pascal) procedure DisposeList ( var l : l i s t a ) ; 2 var t : l i s t a ; 3 begin 4 while l <>NIL do 5 begin 6 t := l ^. nast ; 7 dispose ( l ) ; 8 l := t ; 9 end end ;

21 NJ/A+SD/21 Lista dwukierunkowa (Pascal) type 2 l i s t a C = ^ e l L i s t y C ; 3 e l L i s t y C = 4 record 5 klucz : integer ; 6 nast : l i s t a C ; 7 pop : l i s t a C 8 end ;

22 NJ/A+SD/22 Lista dwukierunkowa cykliczna (Pascal) type 2 l i s t a C = ^ e l L i s t y C ; 3 e l L i s t y C = 4 record 5 klucz : integer ; 6 nast : l i s t a C ; 7 pop : l i s t a C 8 end ;

23 NJ/A+SD/23 Usunięcie elementu z l. cyklicznej (Pascal)

24 NJ/A+SD/24 1 procedure UsunElListyC ( var l : l i s t a C ) ; 2 var p : l i s t a C ; 3 begin 4 i f l <>NIL then 5 i f l = l ^. pop then 6 begin 7 dispose ( l ) ; l := NIL ; 8 end 9 else begin 10 p := l ; 11 l ^. pop ^. nast := l ^. nast ; 12 l ^. nast ^. pop := l ^. pop ; 13 l := l ^. nast ; 14 dispose ( p ) 15 end 16 end ;

25 NJ/A+SD/25 Dodanie elementu do l. cyklicznej (Pascal)

26 NJ/A+SD/

27 1 procedure DodElListaC ( var l : l i s t a C ; klucz : integer ) ; 2 { doda za l! } 3 var 4 p : l i s t a C ; 5 n : l i s t a C ; 6 begin 7 new( p ) ; 8 p ^. klucz := klucz ; 9 i f l =NIL then 10 begin 11 l := p ; 12 p ^. pop := p ; 13 p ^. nast := p 14 end 15 else 16 begin NJ/A+SD/27

28 NJ/A+SD/28 17 n := l ^. nast ; 19 p ^. pop := l ; 20 p ^. nast := n ; 21 l ^. nast := p ; 22 n ^. pop := p ; 23 end 24 end ;

29 Dodanie elementu do l. cyklicznej (Pascal) 1 DodElListaC ( l, 1 ) ; 2 DodElListaC ( l, 2 ) ; 3 DodElListaC ( l, 3 ) ; 4 DodElListaC ( l, 4 ) ; 5 DispListCTeX ( l, a ) ; 6 UsunElListyC ( l ) ; 7 DispListCTeX ( l, a ) ; 8 UsunElListyC ( l ) ; 9 DispListCTeX ( l, a ) ; 10 UsunElListyC ( l ) ; 11 DispListCTeX ( l, a ) ; 12 UsunElListyC ( l ) ; NJ/A+SD/29

30 NJ/A+SD/30 13 DispListCTeX ( l, a ) ;

31 NJ/A+SD/31 Wypisuje elementy l. cyklicznej (Pascal) 1 procedure DispListC ( l : l i s t a C ) ; 2 var t : l i s t a C ; 3 begin 4 i f l <>NIL then 5 begin 6 t := l ; 7 repeat 8 write ( t ^. klucz ) ; 9 t := t ^. nast ; 10 i f t <> l then write ( > ) 11 u n t i l t = l ; 12 end 13 end ;

32 NJ/A+SD/32 Usuwanie l. cyklicznej (Pascal) 1 procedure DisposeListC ( var l : l i s t a C ) ; 2 var 3 t : l i s t a C ; 4 begin 5 while l <>NIL do 6 UsunElListyC ( l ) ; 7 end ;

33 FIFO,LIFO/Stos, kolejki priorytetowe Koncepcja wartownika dla list FIFO fist in first out wystarczy dobrze używać listy... dodaj do kolejki O(1) zdjać z kolejki O(1) dodajemy na koniec kolejki, zdejmujemy element-głowę Stos = LIFO last in first out wystarczy dobrze używać listy... dołóż na stos O(1) zdjać ze stosu O(1) NJ/A+SD/33

34 NJ/A+SD/34 dodawanie/zdejmowanie na/z poczatek/-ku listy kolejka priorytetowa Zadanie: pola węzła: klucz, priorytet i nast! wstawianie zgodnie z priorytetem zdejmowanie elementu o najwyższym priorytecie zmiana priorytetu, usuwanie elementu Wykorzystać stos do wyznaczania wyrażeń zapisanych w odwrotnej notacji polskiej (ONP) *

35 Drzewa NJ/A+SD/35

36 NJ/A+SD/36 A B C D E F G I J K J K L M

37 NJ/A+SD/37 (a+b/c) (d e f) a b c / + d e f + a / b c d e f + a / d b c e f

38 NJ/A+SD/38 Drzewo z porzadkiem

39 NJ/A+SD/39 Reprezentacja drzewa (Pascal) Drzewo binarne 1 type 2 drzewob = ^wdrzewab ; 3 wdrzewab = 4 record 5 klucz : integer ; 6 lewy : drzewob ; 7 prawy : drzewob 8 end ;

40 NJ/A+SD/40 Drzewo o dowolnej liczbie gałęzi 1 type 2 drzewo = ^wdrzewa ; 3 wdrzewa = 4 record 5 klucz : integer ; 6 d z i e c i : l i s t a ; 7 end ;

41 NJ/A+SD/41 Węzły z info o przodku 1 type 2 drzewob = ^wdrzewab ; 3 wdrzewab = 4 record 5 klucz : integer ; 6 lewy : drzewob ; 7 prawy : drzewob 8 o j c i e c : drzewob 9 end ;

42 NJ/A+SD/42 Drzewo słownik z porzadkiem 1 type 2 drzewob = ^wdrzewab ; 3 wdrzewab = 4 record 5 klucz : integer ; 6 l i c z n i k : integer ; 7 lewy : drzewob ; 8 prawy : drzewob 9 end ;

43 NJ/A+SD/43 Podstawowe operacje słownikowe Dopisz Znajdź Usuń Maximum, Minimum, Poprzednik, Następnik

44 NJ/A+SD/44 1 procedure drukujdrzewo ( t : drzewob ; l : integer ) ; 2 var i : integer ; 3 begin 4 i f t <>NIL then 5 begin 6 drukujdrzewo ( t ^. lewy, l + 1 ) ; 7 for i :=1 to l do write ( ) ; 8 writeln ( t ^. klucz ) ; 9 drukujdrzewo ( t ^. prawy, l +1) 10 end 11 end ;

45 NJ/A+SD/45 1 procedure dopiszd ( var t : drzewob ; klucz : integer ) ; 2 begin 3 i f t =NIL then 4 begin 5 new( t ) ; 6 t ^. klucz := klucz ; t ^. l i c z n i k : = 1 ; 7 t ^. lewy := NIL ; t ^. prawy := NIL ; 8 end else 9 i f klucz < t ^. klucz then 10 dopiszd ( t ^. lewy, klucz ) else 11 i f klucz > t ^. klucz then 12 dopiszd ( t ^. prawy, klucz ) else 13 t ^. l i c z n i k := t ^. l i c z n i k +1; 14 end ;

46 NJ/A+SD/46 Drzewo z porzadkiem

47 NJ/A+SD/47 1 function znajdzd ( t : drzewob ; klucz : integer ) : drzewob ; 2 begin 3 i f t =NIL then 4 znajdzd : = NIL 5 else 6 i f klucz < t ^. klucz then 7 znajdzd := znajdzd ( t ^. lewy, klucz ) else 8 i f klucz > t ^. klucz then 9 znajdzd := znajdzd ( t ^. prawy, klucz ) else 10 znajdzd := t ; 11 end ;

48 NJ/A+SD/48 1 procedure zwolnijdrzewob ( var d : drzewob ) ; 2 begin 3 i f d<>nil then 4 begin 5 zwolnijdrzewob ( d ^. lewy ) ; 6 zwolnijdrzewob ( d ^. prawy ) ; 7 dispose ( d ) ; 8 d := NIL ; 9 end 10 end ;

49 1 procedure usund ( var t : drzewob ; klucz : integer ) ; 2 var 3 q : drzewob ; 4 procedure us ( var r : drzewob ) ; 5 begin 6 i f r ^. prawy<>nil then 7 us ( r ^. prawy ) 8 else 9 begin 10 q ^. klucz := r ^. klucz ; q ^. l i c z n i k := r ^. l i c z n i k ; 11 q := r ; { zmiana elementu do usunięcia } 12 r := r ^. lewy { przewieszenie przed usinięciem q } 13 end 14 end ; NJ/A+SD/49

50 NJ/A+SD/50 15 begin 17 i f t =NIL then writeln ( Nie ma... ) else 18 i f klucz < t ^. klucz then usund ( t ^. lewy, klucz ) else 19 i f klucz > t ^. klucz then usund ( t ^. prawy, klucz ) else 20 begin 21 q := t ; 22 i f q ^. prawy=nil then t := q ^. lewy else 23 i f q ^. lewy=nil then t := q ^. prawy else 24 us ( q ^. lewy ) ; 25 dispose ( q ) ; 26 end 27 end ;

51 type pdrzewob = ^drzewob; 1 procedure usund1 ( var t : drzewob ; klucz : integer ) ; 2 var 3 q : drzewob ; 4 procedure us ( r : pdrzewob ) ; 5 begin 6 while r ^ ^. prawy <> n i l do 7 r r ^ ^. prawy ) ; 8 q ^. klucz := r ^ ^. klucz ; 9 q ^. l i c z n i k := r ^ ^. l i c z n i k ; 10 q := r ^ ; 11 r ^:= r ^ ^. lewy 12 end ; 13 NJ/A+SD/51

52 NJ/A+SD/52 14 begin 16 i f t =NIL then writeln ( Nie ma.... ) else 17 i f klucz < t ^. klucz then usund ( t ^. lewy, klucz ) else 18 i f klucz > t ^. klucz then usund ( t ^. prawy, klucz ) else 19 begin 20 q := t ; 21 i f q ^. prawy=nil then t := q ^. lewy else 22 i f q ^. lewy=nil then t := q ^. prawy else 23 us q ^. lewy ) ) ; 24 dispose ( q ) ; 25 end 26 end ;

53 NJ/A+SD/53 Tak jest źle: 1 procedure us ( var r : drzewob ) ; 2 begin 3 while r ^. prawy <> NIL do 4 r := r ^. prawy ; 5 q ^. klucz := r ^. klucz ; 6 q ^. l i c z n i k := r ^. l i c z n i k ; 7 q := r ; 8 r := r ^. lewy 9 end ; "r" w lini 8 nie jest referencja właściwego pola rekordu (w wyniku działania wiersza 4).

54 1 begin 2 d := NIL ; 3 repeat 4 read ( n ) ; 5 dopiszd ( d, n ) ; 6 u n t i l n<=0; 7 writeln ; 8 drukujdrzewo ( d, 0 ) ; 9 10 usund ( d, 5 6 ) ; 11 drukujdrzewo ( d, 0 ) ; 12 usund ( d, 3 1 ) ; 13 drukujdrzewo ( d, 0 ) ; 14 NJ/A+SD/54

55 NJ/A+SD/55 15 w:= znajdzd ( d, 1 3 ) ; 17 i f w<>nil then 18 writeln ( JEST! ) 19 else 20 writeln ( NIE MA! ) ; 21 zwolnijdrzewob ( d ) ; 22 drukujdrzewob ( d, 0 ) ; 23 end.

56 Zadania Zaimplementować listę cykliczna w j. C. Zaimplementuj funkcje programu drzewo/słownik w j. C. Napisać algorytm, który dla N liczb wejściowych zbuduje drzewo możliwie dokładnie wyważone. Napisz funkcje wyświetlajace drzewo w układach (RLP wzdłużny), (LRP poprzeczny), (LPR wsteczny). R L P NJ/A+SD/56

57 Zaproponować algorytm wyliczania wszystkich możliwych drzew-wyrażeń z zastosowaniem nawiasów dla dowolnego wyrażenia postaci: L 1 op 1 L 2 op 2... op n 1 L n, np. dla: a+b/c d e f j.w., lecz tylko tych wyrażeń, które spełniaja równość: L 1 op 1 L 2 op 2... op n 1 L n = p, np.: : 4 2 = : = 600 NJ/A+SD/57

58 Napisz funkcję szukajac a węzeł o wskazanym kluczu w drzewie bez porzadku (rekurencyjnie). j.w. lecz nierekurencyjnie, ale wykorzystujac strukturę węzła ze wskaźnikiem na ojca. Napisz procedury wyznaczajace: wartość minimalna, maksymalna, poprzednia i następna dla drzew binarnych z porzadkiem. NJ/A+SD/58

59 NJ/A+SD/59 Grafy G = (V, E) V zbiór wierzchołków E zbiór krawędzi (elementami sa pary wierzchołków) Grafy: Zorientowane krawędzie sa parami uporzadkowane (v, w), tj, istnieje połaczenie v z w. Niezorientowane krawędź (v, w) oznacza połaczenie v z w i w z v

60 NJ/A+SD/60 A A B E C B E C D D

61 NJ/A+SD/61 A g f e a B E C b A B E C 11 c d 15 d D D G = (V, E) V = {v i i = 1,..., m} E = {k i = ( v, w, d k ) k = 1,..., n}

62 Reprezentacje grafów NJ/A+SD/62

63 Macierz sasiedztwa, M[i, j] = 0/1: Listy sasiedztwa: W1: W2: 3 W3:. W4: 2 3 NJ/A+SD/63

64 NJ/A+SD/64 Reprezentacja tablicowa

65 NJ/A+SD/65 Terminologia około-grafowa v jest sasiadem w, gdy istnieje krawędź (v, w) Stopień wierzchołka: liczba sasiadów Droga/ścieżka: ciag krawędzi (v 1, v 2 ),(v 2, v3),...,(v k 1, v k ) Cykl: droga z pewnego wierzchołka v do v (musi składać się przynajmniej z jednej krawędzi!) Graf spójny: istnieje ścieżka pomiędzy każda para wierzchołków Drzewo: graf spójny bez cykli! Klika grafu G = (V, E): podzbiór V V taki, że dla każdej pary wierzchołków p, q V istnieje krawędź (p, q) E.

66 NJ/A+SD/66 Złożoność Złożoność rozmiar zadania Złożoność: Czasowa Pamięciowa Złożoność czasowa: czas pracy programu wyrażony jako funkcja rozmiaru zadania. Złożoność pamięciowa: zajętość pamięci przez program wyrażony jako funkcja rozmiaru zadania.

67 NJ/A+SD/67 Definicja Złożoność czasowa programu wykorzystujacego g(n) jednostek czasowych jest O( f(n)), jeśli istnieje stała c i g(n) c f(n), dla prawie wszystkich n (wszystkich z wyjatkiem skończonego zbioru wartości n). O( f(n)) jest rodzina funkcji spełniajacych powyższa definicję. g(n) = 3n 2 O(n 2 ) g(n) =.01n O(n) g(n) = n+44n 3 + n 1/2 O(n 3 ) O( f(n)) ma złożoność f(n) jest rzędu f(n)

68 NJ/A+SD/68 7 g(n) c f(n) n

69 NJ/A+SD/69 g(n) = 1024 O(1) g(n) = 0.25 O(1) g(n) = n+ n 1 O(n) g(n) = n+ 1 log n O(n) Prawidłowy jest też zapis: 1 n = O(1) (odpowiednik matematycznego w: n 1 O(1)) Prawda jest, że: 1 n = O(n) 1 n = O(n2 ) 1 n = O(nk ) 5n = O(n) 5n = O(n 2 )

70 NJ/A+SD/70 5n+ O(n) = O(n) 5n+ O(n) = O(n 2 ) 5n+ O(n 2 ) =O(n) n 4 = 1 4 n4 + O(n 3 ) g(n) = n 3 + 5n 2 22n = O(n 3 ) n+1/ log n = O(n) n 2 + O(n) = O(n 2 ) n 2 + c O(n) = O(n 2 ) n 2 + O(n log n) = O(n 2 ) n(n+1) 2 = O(n 2 ) n(n+1) 2 0.5n 2 = O(n) n(n+1) 2 0.3n 2 = O(n 2 ) n+2 O(n 2 ) = O(n 2 ) n+log n O(n 2 ) = O(n 2 log n) log n n = O(1)

71 NJ/A+SD/71 g(n) = a k n k + a k 1 n k a 1 n+a 0 = O(n k ) dla a k > n = O(2 n ) 2 n+2 + n 6 = O(2 n ) 2 n = O(3 n ) 3 n = O(2 n ) n = O( n) n = O(n) 3 n = O( n)

72 NJ/A+SD/72 Granice rozmiaru zadania vs. złożoność Max roz. zadania Złożoność 1s 1min 1h n n log n n n n

73 NJ/A+SD/73 Wpływ 10-krotnego przyśpieszenia komputera na maksymalny rozmiar zadania Złożoność R.z.przed R.z.po n s 1 10s 1 n log n s 2 10s 2 (dla dużych s 2 ) n 2 s s 3 n 3 s s 4 2 n s 5 s

74 NJ/A+SD/74 Złożoność c.d. Złożoność pesymistyczna (z. czasowa) z. najgorszego przypadku. Złożoność średnia średnia z. po wszystkich danych rozmiaru n. Z. pesymistyczna nierzadko równa jest z. średniej.

75 NJ/A+SD/75 O, Θ i Ω O asymptotyczna granica górna O( f(n)) = {g(n) : c>0,n0 >0 n n0 0 g(n) c f(n)} Ω asymptotyczna granica dolna Ω( f(n)) = {g(n) : c>0,n0 >0 n n0 0 c f(n) g(n)} Θ asymptotycznie dokładne oszacowanie Θ( f(n)) = {g(n) : c1 >0,c 2 >0,n 0 >0 n n0 0 c 1 f(n) g(n) c 2 f(n)}

76 NJ/A+SD/ c 2 f(x) g(n) c 1 f(x) n

77 NJ/A+SD/77 Klasy P i NP Klasa P gdy algorytm ma złożoność wielomianowa. Klasa N P gdy algorytm nie ma złożoności wielomianowej.

78 NJ/A+SD/78 Kryteria kosztów Jednorodne kryterium kosztów zakłada się, że jedna instrukcja wykonywana jest w jednej jednostce czasu zakłada się, że każdy rejestr wymaga jednej jednostki pamięci l(i) = 1 Logarytmiczne kryterium kosztów [uwzględnienie długości słowa komputera] l(i) = log i +1 i > 0 1 i = 0

79 NJ/A+SD/79 Złożoność Kołmogorowa i Levina Złożoność Kołmogorowa K U (x) = min p { l(p) : program p prints x}. (1) Złożoność Levina Kt U (x) = min p { l(p)+log t(p, x) : program p prints x in t(p, x)}. (2)

80 NJ/A+SD/80 Warunkowa złożoność Levina Kt U (w x, φ) = min{l(p)+log t(p, x) : program p p prints w and test φ(w) = x in t(p, x)}. (3)

81 NJ/A+SD/81 Zadania Wyznaczyć złożoność różnych funkcji dotyczacych operowania na listach i drzewach. Jaka jest złożoność wyznaczania wektora o maksymalnej normie ze zbioru S = {x i : i = 1,..., n, x R d }?

82 NJ/A+SD/82 Zadanie sortowania Wejście: zbiór liczb a 1,..., a n Wyjście: ciag liczb spełniajacy a i1... a in

83 NJ/A+SD/83 Algorytmy sortowania i ich złożoności Trudno gorzej niż O(n 2 ) Aż do... O(n)!!! Sortowanie za pomoca: tablic, drzew, kolejek

84 NJ/A+SD/84 O(n 2 ) przykłady Sortowanie przez proste wstawianie Sortowanie przez wstawianie połówkowe (ZADANIE) Sortowanie przez proste wybieranie Sortowanie babelkowe

85 NJ/A+SD/85 1 procedure ProsteWstawianie ; 2 begin 3 for i :=2 to n do 4 begin 5 x := a [ i ] ; a [ 0 ] : = x ; j := i 1; 6 while x < a [ j ] do 7 begin 8 a [ j +1]:=a [ j ] ; j := j 1; 9 end 10 a [ j +1]:= x ; 11 end 12 end ; Wynik pośredni dla i-tej iteracji pętli f or: a 1,..., a i 1 (posortowane) a i,..., a n (nieposortowane)

86 NJ/A+SD/86 1 procedure ProsteWybieranie ; 2 begin 3 for i :=1 to n 1 do 4 begin 5 k := i ; x := a [ i ] ; 6 for j := i +1 to n do 7 i f a [ j ] < x then 8 begin k := j ; x := a [ j ] ; 9 end ; 10 a [ k ] : = a [ i ] ; a [ i ] : = x ; 11 end 12 end ; Najmniejszy na poczatek, na druga pozycję najmniejszy z pozostałych, itd.

87 NJ/A+SD/87 1 procedure SortowanieBabelkowe ; 2 begin 3 for i :=2 to n do 4 begin 5 for j := n downto i do 6 i f a [ j 1] > a [ j ] then 7 begin 8 x := a [ j 1]; a [ j 1]:= a [ j ] ; a [ j ] : = x ; 9 end 10 end 11 end ; Duże babelki szybciej wychodza na powierzchnię...

88 NJ/A+SD/88 Algorytmy sortujace w O(n log n) Złożoność średniego przypadku, a pesymistyczna złożoność Sortowanie przez kopcowanie Szybkie sortowanie Drzewa z porzadkiem Sortowanie przez łaczenie (ZADANIE)

89 NJ/A+SD/89 Sortowanie przez kopcowanie Algorytm in-situ, jak poprzednie, ale o złożoności O(n log n). Warunek kopca: R L i R P R 22 L P 13 7

90 NJ/A+SD/90 Kopiec

91 NJ/A+SD/91 Kopiec c.d Reprezentacja: drzewo lub tablica PARENT[i] = i/2 LEFT[i] = 2i RIGHT[i] = 2i+1

92 NJ/A+SD/92 Heapify O(log n)

93 NJ/A+SD/

94 NJ/A+SD/

95 NJ/A+SD/95 1 procedure Heapify (A, i ) ; 2 begin 3 l :=LEFT ( i ) ; r :=RIGHT( i ) ; 4 i f l <= heapsize [ A ] and A [ l ] > A[ i ] 5 then l a r g e s t := l 6 else l a r g e s t := i ; 7 i f r <= heapsize [ A ] and A [ r ] > A[ l a r g e s t ] then 8 l a r g e s t := r ; 9 i f l a r g e s t <> i then 10 begin x :=A [ i ] ; A [ i ] : = A [ l a r g e s t ] ; A[ l a r g e s t ] : = x ; 11 Heapify (A, l a r g e s t ) ; 12 end 13 end ;

96 NJ/A+SD/96 Budowanie kopca 1 procedure BuildHeap ( A ) ; 2 begin 3 heapsize [ A ] : = l e n g t h [ A ] ; 4 for i := length[a]/2 downto 1 do 5 Heapify (A, i ) 6 end ; kopce, kopce kopców,...

97 NJ/A+SD/

98 NJ/A+SD/

99 NJ/A+SD/

100 NJ/A+SD/

101 NJ/A+SD/

102 NJ/A+SD/

103 NJ/A+SD/103 Złożoność procedury BuildHeap(A) Heapify O(h) h wysokość kopca n elementowy kopiec ma co najwyżej n/2 h+1 pod-kopców wysokości h Całość: mamy jednak: ostatecznie: log n h=0 ( n log n 2 h+1 O(h) = O n h=0 h=0 h 2 h = 1/2 (1 1/2) 2 = O(n) ) h 2 h

104 NJ/A+SD/104 Sortowanie przez kopcowanie Zbudowanie kopca Korzeń = max Usuniecie korzenia (na koniec... ) i powtarzanie... [zamiana max i el. ostatnim, i skrócenie tablicy A]

105 NJ/A+SD/105 1 procedure HeapSort ( A ) ; 2 begin 3 BuildHeap (A ) ; 4 for i := l e n g t h (A) downto 2 do 5 begin 6 x :=A [ 1 ] ; A [ 1 ] : = A [ i ] ; A [ i ] : = x ; 7 heapsize (A) : = heapsize (A) 1; 8 Heapify (A, 1 ) ; 9 end 10 end ; Ostateczna złożoność: O(n log n)

106 Zadania Prześledzić na kilku około 10 elementowych tablicach omówione algorytmy sortowania. Opracuj algorytm sortowania przez wstawianie połówkowe. Opracuj algorytm sortowania przez łaczenie. Zaproponować wersję iteracyjna rekurencyjnej procedury Heapify. Analiza złożoności algorytmów (porównaj liczby porównań, przestawień, poszczególnych pod-etapów różnych algorytmów). Prześledź zachowanie się algorytmów sortowania dla najlepszych i najgorszych przypadków. NJ/A+SD/106

107 Co można powiedzieć o złożonościach O, Ω, Θ dla algorytmów sortowania przez przestawianie, wybór i sortowanie babelkowe? NJ/A+SD/107

108 NJ/A+SD/108 Algorytm szybkiego sortowania (Quicksort) Dziel i zwyciężaj! 1. Dziel na dwie części A i B. A ma elementy nie większe od x, B ma większe od x. 2. Zwyciężaj: sortuj A i B. 3. Łaczenie A i B.

109 NJ/A+SD/109 1 procedure QSort (A, p, r ) ; 2 begin 3 i f p < r then 4 begin 5 q := P a r t i t i o n (A, p, r ) ; 6 QSort (A, p, q ) ; 7 QSort (A, q+1, r ) ; 8 end 9 end ; A p,..., A q A q+1,..., A r A p,..., A q A q+1,..., A r A p,..., A q A q+1,..., A r... A p A p+1 A p+2... A r 1 A r

110 NJ/A+SD/110 1 function P a r t i t i o n (A, p, r ) ; 2 begin 3 A [ p ] A[ Random[ p, r ] ] ; 4 x :=A [ p ] ; 5 i := p 1; j := r +1; 6 do 7 do j := j 1; while A[ j ] > x ; 8 do i := i +1; while A[ i ] < x ; 9 i f i < j then A [ i ] A[ j ] ; 10 while i < j ; 11 return j ; 12 end ; A[p, i] x A[j, r]

111 NJ/A+SD/111 Złożoność szybkiego sortowania Złożoność funkcji Partition: Θ(n) Najlepszy przypadek: Θ(n log n) Najgorszy przypadek: Θ(n 2 ) Średni przypadek: Θ(n log n)

112 NJ/A+SD/112 Najlepszy przypadek: Θ(n log n) n n/2 n/2 n/4 n/4 n/4 n/4

113 NJ/A+SD/113 Ponieważ: Koszt całościowy każdego z poziomów: Θ(n) Liczba poziomów: log n T(n) = 2T(n/2)+Θ(n) = Θ(n log n)

114 NJ/A+SD/114 Najgorszy przypadek: Θ(n 2 ) n 1 n 1 1 n 2 1 n 3 Ponieważ: Koszt całościowy każdego z poziomów: Θ(n) Liczba poziomów: n T(n) = T(n 1)+Θ(n) = n i=1 Θ(i) T(n) = Θ( n i=1 i) T(n) = Θ(n 2 ) 1 n 4

115 NJ/A+SD/115 Średni przypadek: Θ(n log n) Niech T(n) będzie średnim czasem sortowania przez QS Wtedy czasy wywołań rekurencyjnych to T(i) i T(n i) Każde i jest jednakowo prawdopodobne wybrane losowo Wykonanie Partition kosztuje Θ(n) Mamy więc: T(n) = 1 n n 1 i=1 [T(i)+T(n i)]+θ(n) jako że każde T(j) w występuje 2 razy: T(n) = 2 n n 1 i=1 T(i)+Θ(n)

116 NJ/A+SD/116 Przez indukcję chcemy pokazać: T(n) an log n+b+θ(n) a, b > 0 Dla n = 1 prosto znaleźć odpowiednie a, b! Dla n > 1 T(n) 2 n n 1 k=1 (ak log k+b)+θ(n) = 2a n n 1 k log k+2b n 1 n k=1 + Θ(n)

117 NJ/A+SD/117 Skorzystamy z: n 1 k log k 1 2 n2 log n 1 8 n2 k=1 Mamy więc: T(n) 2a n [ 1 2 n2 log n 1 ] 8 n2 + 2b n 1 n + Θ(n) an log n a 4 n+2b+θ(n) = an log n+b+ [ an 4 + b+θ(n) ] an log n+b dla dużego a

118 NJ/A+SD/118 Wróćmy do: n 1 k log k 1 2 n2 log n 1 8 n2 k=1 n 1 k log k = k=1 n/2 1 k=1 k log k+ n 1 k log k k= n/2 Wiemy, że: log n/2 n/2 1 k=1 k n/2 1 k=1 k log k log n n 1 k k= n/2 n 1 k log k k= n/2

119 NJ/A+SD/119 n 1 k log k (log n 1) k=1 n/2 1 k=1 k+log n n 1 k k= n/2 = log n n 1 k k=1 n/2 1 k=1 k 1 2 n(n 1) log n 1 2 n 2 ( n 2 1 ) 1 2 n2 log n 1 8 n2

120 NJ/A+SD/120 Algorytmy sortowania O(n) Sortowanie przez zliczanie Sortowanie kubełkowe Sortowanie przez zliczanie Założenia: A i N 1 A i k

121 NJ/A+SD/121 IDEA: Jeśli wiemy ile jest elementów mniejszych od pewnego A i, wiemy gdzie (na której pozycji) powinien być umieszczony element A i w tablicy posortowanej: {k : A k < A i, A k A} =???

122 NJ/A+SD/122 1 function S o r t Z l i c z a n i e (A, B, k ) ; { A-wejście, B-wyjście } 2 begin 3 for i :=1 to k do 4 C[ i ] : = 0 5 for i :=1 to l e n g t h [ A ] do 6 C[ A [ i ] ] : = C[ A [ i ] ] + 1 { z l i c z a n i e } 7 for i :=2 to k do 8 C[ i ] : =C[ i ]+C[ i 1] { i l e mniejszych od i } 9 for i := l e n g t h [A] downto 1 do 10 begin 11 B [C[A[ i ] ] ] : = A [ i ] { w odpowiednie B [. ] A [ i ] } 12 C[ A [ i ] ] : = C[ A[ i ]] 1 13 end 14 end ;

123 NJ/A+SD/123 A: B: C: C[A[i]]:= C[A[i]]+1 B: C: B: C[i]:=C[i]+C[i-1] B[C[A[i]]]:=A[i]

124 NJ/A+SD/124 Złożoność sortowania przez zliczanie Wiersze 3 4: O(k) Wiersze 5 6: O(n) Wiersze 7 8: O(k) Wiersze 9 13: O(n) Razem O(k)+ O(n) = O(n+k) = O(n), gdy k = O(n) Stabilny = liczby o tej samej wartości w tej samej kolejności w A i w B!

125 NJ/A+SD/125 Algorytm sortowania kubełkowego Średni czas: O(n) Założenia: A i [0, 1) i = 1,..., n A i maja rozkład jednostajny(!) IDEA: Kubełki = dzielimy [0, 1) na n podprzedziałów.

126 NJ/A+SD/126 A B

127 NJ/A+SD/127 1 function SortKubelkowe ( A ) ; 2 begin 3 n := l e n g t h [ A ] 4 for i :=1 to n do 5 wstaw A [ i ] do listy B [ na[i] ] 6 for i :=0 to n 1 do 7 sortuj B [ i ] przez wstawianie 8 połacz listy B [ 0 ].. B[ n 1] 9 end ;

128 NJ/A+SD/128 Oczekiwana złożoność sortowania kubełkowego w. 3 5 O(n) w. 6 7??? n i zmienna losowa oznaczajaca liczbę elementów w B[i]. Sortowanie z w. 7 działa w O(p 2 ). Czas oczekiwany posortowania B[i] wynosi: E[O(n 2 i )] = O(E[n2 i ]) Wtedy oczekiwany czas wykonania w. 6 7: n 1 i=0 O(E[n 2 i ]) = O ( n 1 i=0 E[n 2 i ] )

129 NJ/A+SD/129 Prawdopodobieństwo, że element trafi do B[i] wynosi 1/n (1/n rozmiar przedziału B[i]). Zmienna n i ma rozkład dwumianowy. P(n i = k) = b(k; n, p) E[n i ] = np = 1 Var[n i ] = np(1 p) = 1 1/n Wiemy, że Var[n i ] = E[n 2 i ] E2 [n i ] E[n 2 i ] = Var[n i]+e 2 [n i ] = 1 1 n + 12 = 2 1 n = Θ(1) O ( n 1 i=0 E[n 2 i ] ) = nθ(1) = Θ(n)

130 NJ/A+SD/130 Zadania Zaimplementuj 3 różne algorytmy szybkiego sortowania różniace się sposobem wyboru elementu podziału pierwszy element (A[p]), losowy element, mediana z 3 losowo wybranych elementów. Porównaj zachowania się algorytmów dla losowych ciagów, jak i uporzadkowanych (częściowo też). Jak usprawnić algorytm sortowania kubełkowego, aby jego pesymistyczny czas wynosił O(n log n)?

131 Statystyka pozycyjna Wybór k-tego najmniejszego elementu Mediana k = n 2 mediana Rozwiazanie Sortowanie drogie... O(n log n) Dziel i zwyciężaj O(n) NJ/A+SD/131

132 NJ/A+SD/132 Idea: Podziel S na trzy zbiory S 1 (< m), S 2 (= m), S 3 (> m). Aby czas był liniowy długości S 1 i S 3 musza być ułamkami długości S. Powtarzamy rekurencyjnie...

133 NJ/A+SD/133 Jak znaleźć m, dla którego liczba wartości mniejszych i większych będzie ułamkiem S? Podzielić S na n 5 zbiorów. Posortować podzbiory (ile to kosztuje?).

134 NJ/A+SD/134 Niech M będzie ciagiem median posortowanych ciagów (M ma n/5 elementów). Znajdź medianę m ciagu M (T(n/5) szybciej niż T(n)... ) Podziel S na trzy zbiory S 1 (< m), S 2 (= m), S 3 (> m). ciag median

135 NJ/A+SD/135 Gdzie jest k-ty element? W S 1, S 2 czy S 3? Jeśli S 1 k S 1 ma k-ty element, w p.p. Jeśli S 1 + S 2 k S 2 ma k-ty element = m! w p.p. k-ty element jest w S 3, jako k S 1 S 2 element w S 3.

136 NJ/A+SD/136 1 function Select ( k, S ) ; 2 i f S < 50 then begin 3 s o r t u j S 4 return k-ty najmniejszy 5 end 6 else begin 7 podziel S na S /5 możliwie równych ciagów 8 sortuj każdy taki ciag 9 niech M będzie ciagiem median powyższych podciagów 10 m:= Select ( M /2, M) 11 Podziel S na S 1 (< m),s 2 (= m),s 3 (> m) 12 i f S 1 >= k then return Select ( k,s 1 ) 13 else 14 i f S 1 + S 2 >=k then return m 15 else return Select ( k S 1 S 2, S 3 ) 16 end

137 NJ/A+SD/137 Analiza algorytmu Załóżmy, że dla ciagu długości n algorytm wykonuje T(n) operacji. w. 3 O(1) w. 8 O(n) w. 9 n/5 w. 10 T(n/5) w. 11 O(n) w. 12 i 15 T( S 1 ) i T( S 3 ) odpowiednio (wykonywane jest tylko jedno z nich!)

138 NJ/A+SD/138 elementy m m ciag M (uporzadkowany) elementy m

139 NJ/A+SD/139 M ma co najwyżej n/10 elementów m Wtedy S 1 ma co najwyżej n 3 n/10 elementów. Dla n 50 S 1 < 3n/4. Podobnie dla S 3. Czyli w. 12 i 15 wymagaja nie więcej niż T(3n/4) Mamy więc: T(n) cn dla n < 50 T(n) T(n/5)+T(3n/4)+cn dla n 50 Można (przez indukcję) pokazać, że T(n) 20cn.

140 NJ/A+SD/140 Algorytm wyboru II 1 function Select2 ( k, S ) ; 2 i f S =1 then return S [ 1 ] ; 3 else 4 begin 5 m := S [ Random( 1, n ) ] ; 6 Podziel S na S 1 (< m),s 2 (= m),s 3 (> m) 7 i f S 1 >= k then return Select2 ( k,s 1 ) 8 else 9 i f S 1 + S 2 >= k then return m 10 else return Select2 ( k S 1 S 2,S 3 ) 11 end

141 NJ/A+SD/141 Złożoność średniego przypadku algorytmu Select2 Każdy indeks i wybranego elementu m w w.5 (po wykonaniu partition w.6) jest tak samo prawdopodobny. Jeśli k < i to wykonywana jest funkcja Select dla ciagu i 1 elementowego. Jeśli k > i to dla n i. Stad oczekiwany koszt w.7 lub w.10 uśredniamy po różnych możliwych wartościach i dla zadanego k: 1 n [ k 1 i=1 T(n i)+ ] n T(i 1) i=k+1 = 1 n [ n 1 T(i)+ i=n k+1 n 1 i=k T(i) ]

142 NJ/A+SD/142 Wtedy dla T(n) mamy: T(n) cn+max k { 1 n [ n 1 T(i)+ i=n k+1 n 1 i=k T(i) ]} Przez indukcję otrzymujemy: T(n) 4cn.

143 Zadania Zapisz ostateczna postać wiersza 11 funkcji Select. Przeanalizuj działanie funkcji Select dla wybranego ciagu długości około 8 elementów. W wierszu 7 na stronie 134 dzielimy S na podciagi długości 5. Jak algorytm zachowa się dla innych liczb (3,4,7,11,etc.)? Co możesz powiedzieć o algorytmie szybkiego sortowania w którym procedura Partition dzieliła by zbiór względem mediany? Co dzieje się ze złożonościa średniego przypadku, a co ze złożonościa najgorszego przypadku? Udowodnić przez indukcję, że dla algorytmu Select mamy: T(n) 20cn. NJ/A+SD/143

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych 1/12 Opracowała Kozłowska Ewa ekozbelferek@poczta.onet.pl nauczyciel przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Technicznych Mielec, ul. Jagiellończyka 3 Znajdowanie największego i najmniejszego elementu

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drzewa rozpinajace, zbiory rozłaczne, czas zamortyzowany

Drzewa rozpinajace, zbiory rozłaczne, czas zamortyzowany , 1 2 3, czas zamortyzowany zajęcia 3. Wojciech Śmietanka, Tomasz Kulczyński, Błażej Osiński rozpinajace, 1 2 3 rozpinajace Mamy graf nieskierowany, ważony, wagi większe od 0. Chcemy wybrać taki podzbiór

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p?

Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p? ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XL(2004) Leszek Pacholski(Wrocław) Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p? Z siedmiu problemów milenijnych pierwszy dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2011 by Andrzej

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo