Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS."

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna liczba pojazdów wg stanu na dzień 27 kwietnia 2015 r. wynosi 355, w tym: samochody osobowe (ogółem 350 szt.) FIAT PANDA 217 szt. FIAT SEICENTO 5 szt. OPEL ASTRA 27 szt. OPEL CORSA 1 szt. FIAT PUNTO 1 szt. FIAT STILO 7 szt. CITROEN C4 7 szt. SKODA SUPERB 6 szt. PEUGEOT szt. SKODA OCTAVIA 11 szt. SKODA FABIA 8 szt. NISSAN MICRA 54 szt. HYUNDAI i30 1 szt. FORD TRANSIT 1 szt pozostałe pojazdy (samochody ciężarowe i inne pojazdy, ogółem 5 szt.): FIAT DUCATO 1 szt. FIAT DOBLO CARGO 1 szt. Przyczepa ciężarowa 3 szt. 1.2 Pod względem rocznika wiek samochodów rozkłada się następująco: Rok produkcji Samochody osobowe Pozostałe pojazdy

2 1.3 Pod względem pojemności silnika rozkład samochodów osobowych i ciężarowych kształtuje się następująco: Pojemność silnika Samochody osobowe od 899 cm 3 do 1250 cm od 1251 cm 3 do 1600 cm 3 51 od 1601 cm 3 do 3000 cm Łączna wartość wszystkich pojazdów wyliczona według kwietniowej publikacji Info Expert wynosi ,00 zł, w tym: a) Samochody osobowe: ,00 zł. b) Pozostałe pojazdy ,00 zł. Roczny średni przebieg jednego pojazdu wynosi kilometrów. 1.5 Prowadzona jest stopniowa wymiana pojazdów najstarszych lub wyeksploatowanych na nowe pojazdy dostępne na rynku, o zbliżonych parametrach technicznych i użytkowych. Pojazdy nowe zakupione i wprowadzone do eksploatacji w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą włączone do ubezpieczenia na warunkach obowiązującej umowy generalnej. 1.6 Wyposażenie dodatkowe, o dotychczasowej wartości ogółem ,00 zł. Wyposażenie dodatkowe stanowią głównie radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych i autoalarmy. 1.7 Szczegółowy wykaz pojazdów zarejestrowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KRUS stanowić będzie załącznik nr 1 do wzoru Umowy Generalnej ubezpieczenia. 1.8 Okres dotychczasowego ubezpieczenia OC, AC, NW, Ass: do r. 2. INFORMACJA O WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH 2.1 Według informacji zebranych z ostatnich 5 lat w okresie od 22 lipca 2009 roku do 09 kwietnia 2015 włącznie, wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń w poszczególnych latach wyniosły (dane szkodowe zostały zaktualizowane na dzień ): Z tytułu ubezpieczenia AC: a) w latach polisowych 2010/2011r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy zł 66 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 1 uzyskany regres b) w latach polisowych 2011/2012r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy zł, rezerwy zł

3 62 szkody zakończone wypłatą odszkodowania, 4 uzyskane regresy, 0 szkód w rezerwie c) w latach polisowych 2012/2013r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy zł, rezerwy 507 zł 88 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 2 uzyskane regresy, 0 szkód w rezerwie d) w latach polisowych 2013/2014r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy 0 zł, rezerwy 0 zł 47 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, brak uzyskanych regresów, 0 szkód w rezerwie e) w latach polisowych 2014/2015r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy 0 zł, rezerwy zł 43 szkody zakończone wypłatą odszkodowania, brak uzyskanych regresów, 14 szkód w rezerwie Z tytułu ubezpieczenia NNW: a) w latach polisowych 2010/2011r: wypłaty na łączną kwotę zł, 6 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania b) w latach polisowych 2011/2012r: wypłaty na łączną kwotę zł, 3 szkody zakończone wypłatą odszkodowania c) w latach polisowych 2012/2013r: brak szkód d) w latach polisowych 2013/2014r: brak szkód e) w latach polisowych 2014/2015r: brak szkód Z tytułu ubezpieczenia OC: a) w latach polisowych 2010/2011r: wypłaty na łączną kwotę zł, rezerwy 370 zł 10 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 0 szkód w rezerwie b) w latach polisowych 2011/2012r: wypłaty na łączną kwotę zł 11 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania c) w latach polisowych 2012/2013r: wypłaty na łączną kwotę zł 16 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania d) w latach polisowych 2013/2014r: wypłaty na łączną kwotę zł 12 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania e) w latach polisowych 2014/2015r:

4 wypłaty na łączną kwotę zł, rezerwy zł 6 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 2 szkody w rezerwie 3. MIEJSCE UŻYTKOWANIA 3.1 Samochody są zarejestrowane przez jednostki organizacyjne KRUS w czterdziestu dziewięciu miejscach w całej Polsce. Rozkład terytorialny rejestracji pojazdów w kraju jest równomierny. Pojazdy są użytkowane lokalnie w Oddziałach Regionalnych oraz podległych Placówkach Terenowych. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem wraz z miejscami ich użytkowania (rejestracji) stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Generalnej. 4. ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW 4.1 Każdy pojazd posiada przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (fabryczny immobilizer lub autoalarm). 4.2 Nowo nabyte pojazdy osobowe i mikrobusy, o wartości przekraczającej zł, będą wyposażone w co najmniej dwa niezależne systemy zabezpieczające przed kradzieżą. W przypadku samochodów ciężarowych (bez względu na wartość) oraz pojazdów osobowych, których wartość nie przekracza zł za wystarczające uznaje się zainstalowanie jednego systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. Wykonawca nie będzie wymagał większej liczby zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 5. WYMAGANY ZAKRES UBEZPIECZENIA 5.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (OC). (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami); 5.2 Ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu oraz jego wyposażenia i innych elementów oraz wyposażenia dodatkowego (WD) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą (KR) Ochroną w zakresie AC pojazdu i wyposażenia dodatkowego objęte będą szkody powstałe między innymi wskutek następujących zdarzeń: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,

5 b) działania osób trzecich, w tym również włamania lub usiłowania włamania c) powodzi, zatopienia, huraganu, uderzenia pioruna, gradu, opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody, d) pożaru, wybuchu, e) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, f) użycia pojazdu w związku z przewozem osób, który był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej, g) kradzieży lub próby kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, h) uszkodzenia: pojazdu, jego części lub wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia Dodatkowe wymogi dotyczące ubezpieczenia AC: a) zniesienie wszelkich udziałów własnych w szkodach, b) odstąpienie od redukcji (konsumpcji) sumy ubezpieczenia w związku z wypłatami odszkodowań w przypadku wystąpienia szkód częściowych; w sytuacji, gdy wystąpi szkoda całkowita tj przekraczająca 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, gdzie nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia autocasco na wniosek zamawiającego, wykonawca dokona powtórnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco c) brak potrąceń z tytułu amortyzacji części, d) franszyza integralna 200 zł i brak jakichkolwiek innych franszyz, e) termin powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie częściowej nie krótszy niż 7 dni od zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, w przypadku szkody kradzieżowej powiadomić policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o tym zdarzeniu, powiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu. 5.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP oraz Europy (NNW). 5.4 Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP wariant podstawowy Przedmiotem ubezpieczenia jest między innymi organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy pojazdu, kosztów holowania pojazdu, z powodu uszkodzenia lub awarii, bez

6 względu na odległość wystąpienia zdarzenia od miejsca rejestracji pojazdu lub garażowania. Holowanie pojazdu w wyniku wystąpienia powyższych zdarzeń nastąpi w miejsce wskazane przez ubezpieczającego na odległość do 150 km od miejsca położenia pojazdu. 6. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA AC 6.1 Zakres terytorialny obejmuje teren RP i Europa. 7. SUMY UBEZPIECZENIA: 7.1 Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczącej poszczególnych pojazdów. 7.2 Ubezpieczenie AC wartość fakturowa brutto (z VAT) dla pojazdów nowych lub wartość rynkowa brutto (z VAT) dla pojazdów używanych. 7.3 Ubezpieczenie NNW zł na osobę dla świadczenia na wypadek wystąpienia 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do każdego kierowcy i pasażera. 7.4 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego wartość fakturowa brutto (z VAT) dla wyposażenia nowego lub dla wyposażenia pozostałego wartość detaliczna (z VAT) tego samego lub podobnego gatunku/ rodzaju. 8. SPOSÓB OKREŚLENIA SKŁADEK 8.1 Ubezpieczenie OC jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rodzaj i miejsce rejestracji. 8.2 Ubezpieczenie AC/KR jednolita zryczałtowana stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rok produkcji, wartość i miejsce rejestracji. 8.3 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego jednolita stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, za roczny okres ubezpieczenia. 8.4 Ubezpieczenie NNW jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia każdego pojazdu objętego ochroną, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów Ubezpieczenie ASS teren RP stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia

7 9. KOSZTY NAPRAW, WYPŁATA ODSZKODOWAŃ 9.1 Wyceny kosztów naprawy pojazdu będą sporządzane według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych i usługi, niezależnie czy wycena dotyczy szkody częściowej czy całkowitej. 9.2 W przypadku naprawy pojazdu koszty pokrywane przez Wykonawcę w zakresie wymiany uszkodzonych części uwzględniać będą zastosowanie oryginalnych nowych części zamiennych dostępnych na rynku bez zastosowania potrąceń amortyzacyjnych. 9.3 W przypadku szkody częściowej w zakresie AC wypłaty odszkodowania Wykonawca dokona na podstawie złożonych kopii faktur za naprawy potwierdzonych przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 9.4 W przypadku szkody całkowitej w zakresie AC wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jako kryterium szkody całkowitej przyjmuje się koszty naprawy, wyliczone wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, przekraczające 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. W takim przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży pozostałości po szkodzie a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody jednocześnie gwarantując w każdym przypadku szkody całkowitej pomoc w zagospodarowaniu pozostałości. W przypadku braku możliwości zbycia pozostałości po szkodzie i konieczności złomowania pojazdu, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody. Dla samochodów nowych, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy a przebieg pojazdu do dnia szkody nie przekroczył km, jako wartość rynkową przyjmuje się wartość równą cenie fakturowej brutto zakupu tegoż pojazdu. 9.5 Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu w związku z naprawą pojazdu wypłacane będą łącznie z podatkiem VAT. 10. OKRES UBEZPIECZENIA 10.1 Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów roczne w ramach Umowy Generalnej. W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia Zamawiający określa na r.

8 11. PŁATNOŚCI SKŁADEK 11.1 Składka za okres roczny płatna będzie z góry w terminie określonym w dokumentach ubezpieczenia wystawionych przez Wykonawcę na podstawie danych przygotowanych przez Zamawiającego, z zastosowaniem taryf wynikających z Umowy Generalnej Składki z tytułu doubezpieczeń dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania umowy płatne będą z dołu po upływie każdego półrocza. 12. WYMOGI MINIMALNE DLA KLAUZUL DODATKOWYCH 12.1 Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej klauzuli Przyjęcie danej klauzuli oznacza, iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, przy których była wskazana Status i treść poszczególnych klauzul określono poniższej tabeli. Nazwa klauzuli PUNKTACJA KLAUZUL 1. OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. AC - ubezpieczenie autocasco oraz wyposażenie dodatkowe (WD) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP oraz Europy (NNW) 4. Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP - wariant podstawowy 5. Rozszerzenie krótkoterminowe AC/KR na Europę (3 pojazdy) Liczba pkt przypisana klauzuli Obligatoryjna Obligatoryjna Obligatoryjna Obligatoryjna 6. AC - Klauzula automatycznego pokrycia 6 7. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ryzykach dobrowolnych 8. Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych fabrycznie 9. Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów używanych 10. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdów Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania 13. Klauzula regresowa

9 Nazwa klauzuli Liczba pkt przypisana klauzuli 14. Klauzula oględzin powypadkowych Klauzula uproszczonej likwidacji szkód Klauzula ważności badań technicznych Klauzula przekroczenia prędkości Klauzula zalania silnika Klauzula otwarcia pokrywy silnika Klauzula zagubienia kluczy Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzyku OC 22. OC - Klauzula automatycznego pokrycia Ubezpieczenie ZK Klauzula limitu na wypadek śmierci Klauzula szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku 1 Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży) autocasco 12.5 Rozszerzenie krótkoterminowe AC/KR na Europę (3 pojazdy). W przypadku konieczności wyjazdu przez Zamawiającego na teren Europy w tym na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy Wykonawca bezskładkowo udzieli rozszerzenia ochrony AC/KR 12.6 Klauzula automatycznego pokrycia Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych przez Zamawiającego jako fabrycznie nowe rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji 12.7 Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia AC, NNW, Assistance Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania polisy głównej. Składka za ubezpieczenia AC, NNW, Assistance zostanie naliczona według stawek

10 właściwych w Umowie Generalnej, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/360 składki rocznej 12.8 Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych fabrycznie Limitem odpowiedzialności Wykonawcy będzie wartość fakturowa brutto nowo nabytego pojazdu przez okres minimum 6 miesięcy, pod warunkiem że do dnia szkody przebieg pojazdu nie przekroczył km i pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów używanych Limitem odpowiedzialności Wykonawcy będzie przez cały okres suma ubezpieczenia AC pojazdu wskazana w umowie ubezpieczenia bez względu na jego wartość rynkową w chwili ustalania wysokości odszkodowania Klauzula uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Wykonawca uzna zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zainstalowane w pojazdach, które zostaną ubezpieczone od dnia r. za wystarczające i określi wymogi dotyczące zabezpieczeń tylko w stosunku do pojazdów włączanych do ubezpieczenia po tej dacie Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdów Wykonawca odstępuje od oględzin pojazdów wymienionych w załączniku nr, które miały zachowaną ciągłość ubezpieczenia AC oraz nowych fabrycznie pojazdów, które będą podlegać ochronie AC począwszy od r Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania wynikającej z błędnego określenia sumy ubezpieczenia pojazdu używanego w tym również w przypadku ubezpieczenia pojazdu na niższą lub wyższą wartość rynkową pojazdu lub gdy pojazd został zakupiony z rabatem lub w ramach przetargu Klauzula regresowa Na Wykonawcę nie przechodzą przysługujące Zamawiającemu roszczenia do osoby trzeciej, do wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli kierującym była osoba będąca pracownikiem etatowym Zamawiającego lub osoba upoważniona przez Zamawiającego do korzystania z pojazdu Klauzula oględzin powypadkowych W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę - wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy sytuacji, gdy oględziny pojazdu nie mogą być dokonane z winy Zamawiającego, Użytkownika lub zgłaszającego szkodę) - oględzin uszkodzonego pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, Zamawiający lub warsztat wykona dokumentację fotograficzną, warsztat wykona kalkulację naprawy

11 na podstawie oględzin własnych, przystąpi do naprawy pojazdu a następnie wystawi fakturę, którą Wykonawca pokryje w całości Klauzula uproszczonej likwidacji szkód Zamawiający dopuszcza uproszczoną ścieżkę likwidacji szkód lub możliwość samolikwidacji do kwoty zł brutto. Katalog napraw kwalifikujących się do samolikwidacji: - wymiana uszkodzonego lusterka lub montażu nowego w miejsce skradzionego, - wymiana uszkodzonego lub rozbitego reflektora, kierunkowskazu, halogenu bądź innego światła, - wymiana zamka uszkodzonego wskutek włamania lub usiłowania włamania do pojazdu - wymiana uszkodzonych lub skradzionych opon lub montażu nowych kół w miejsce skradzionych - wymiana uszkodzonych lub skradzionych kołpaków, felg lub montażu nowych w miejsce skradzionych - naprawa zamka w drzwiach (ewentualnie naprawy porysowanej karoserii w okolicach zamka) dotyczy nieudanej próby włamania do pojazdu Klauzula ważności badań technicznych Wykonawca wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych Powyższy zapis dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody Klauzula przekroczenia prędkości W przypadku przekroczenia prędkości i spowodowania szkody przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ograniczał wysokości odszkodowania Klauzula zalania silnika W przypadku zalania silnika po nieumyślnym wjechaniu w głęboką kałużę Wykonawca pokryje w całości powstałą szkodę. Limitem odpowiedzialności będą 3 zdarzenia Klauzula otwarcia pokrywy silnika W przypadku wystąpienia zdarzenia polegającego na samoczynnym otwarciu pokrywy silnika w czasie jazdy Wykonawca pokryje w całości taką szkodę. Limitem odpowiedzialności będą 3 zdarzenia.

12 12.20 Klauzula zagubienia kluczy W przypadku zagubienia kluczy Zamawiający zgłosi zdarzenie na Policję i do Wykonawcy w terminie 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia. Wymianę zamków, zabezpieczeń i ewentualnie sterowników pokryje Wykonawca. Limitem odpowiedzialności będą 3 zdarzenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w czasie trwania roku polisowego będzie dzielona na dwie części: pierwsza - od daty włączenia do ubezpieczenia do r i druga pozostała część składki rocznej. Strony zgodnie oświadczają, iż po dniu r., na wniosek Zamawiającego, rozwiążą za porozumieniem stron wszystkie będące w toku polisy ubezpieczenia OC. W takim przypadku druga rata składki zostanie w każdym przypadku umorzona Klauzula automatycznego pokrycia Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych przez Zamawiającego jako fabrycznie nowe rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji Ubezpieczenie ZK Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów objętych systemem Zielonej Karty (ZK) dla 3 pojazdów. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Klauzula limitu na wypadek śmierci Limit odpowiedzialności na wypadek śmierci Ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia Klauzula szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku pojazdu lub zespolonej z nim przyczepy, postoju i naprawy na trasie jazdy, podczas garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo