Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS."

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna liczba pojazdów wg stanu na dzień 27 kwietnia 2015 r. wynosi 355, w tym: samochody osobowe (ogółem 350 szt.) FIAT PANDA 217 szt. FIAT SEICENTO 5 szt. OPEL ASTRA 27 szt. OPEL CORSA 1 szt. FIAT PUNTO 1 szt. FIAT STILO 7 szt. CITROEN C4 7 szt. SKODA SUPERB 6 szt. PEUGEOT szt. SKODA OCTAVIA 11 szt. SKODA FABIA 8 szt. NISSAN MICRA 54 szt. HYUNDAI i30 1 szt. FORD TRANSIT 1 szt pozostałe pojazdy (samochody ciężarowe i inne pojazdy, ogółem 5 szt.): FIAT DUCATO 1 szt. FIAT DOBLO CARGO 1 szt. Przyczepa ciężarowa 3 szt. 1.2 Pod względem rocznika wiek samochodów rozkłada się następująco: Rok produkcji Samochody osobowe Pozostałe pojazdy

2 1.3 Pod względem pojemności silnika rozkład samochodów osobowych i ciężarowych kształtuje się następująco: Pojemność silnika Samochody osobowe od 899 cm 3 do 1250 cm od 1251 cm 3 do 1600 cm 3 51 od 1601 cm 3 do 3000 cm Łączna wartość wszystkich pojazdów wyliczona według kwietniowej publikacji Info Expert wynosi ,00 zł, w tym: a) Samochody osobowe: ,00 zł. b) Pozostałe pojazdy ,00 zł. Roczny średni przebieg jednego pojazdu wynosi kilometrów. 1.5 Prowadzona jest stopniowa wymiana pojazdów najstarszych lub wyeksploatowanych na nowe pojazdy dostępne na rynku, o zbliżonych parametrach technicznych i użytkowych. Pojazdy nowe zakupione i wprowadzone do eksploatacji w czasie trwania umowy ubezpieczenia będą włączone do ubezpieczenia na warunkach obowiązującej umowy generalnej. 1.6 Wyposażenie dodatkowe, o dotychczasowej wartości ogółem ,00 zł. Wyposażenie dodatkowe stanowią głównie radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych i autoalarmy. 1.7 Szczegółowy wykaz pojazdów zarejestrowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KRUS stanowić będzie załącznik nr 1 do wzoru Umowy Generalnej ubezpieczenia. 1.8 Okres dotychczasowego ubezpieczenia OC, AC, NW, Ass: do r. 2. INFORMACJA O WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH 2.1 Według informacji zebranych z ostatnich 5 lat w okresie od 22 lipca 2009 roku do 09 kwietnia 2015 włącznie, wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń w poszczególnych latach wyniosły (dane szkodowe zostały zaktualizowane na dzień ): Z tytułu ubezpieczenia AC: a) w latach polisowych 2010/2011r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy zł 66 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 1 uzyskany regres b) w latach polisowych 2011/2012r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy zł, rezerwy zł

3 62 szkody zakończone wypłatą odszkodowania, 4 uzyskane regresy, 0 szkód w rezerwie c) w latach polisowych 2012/2013r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy zł, rezerwy 507 zł 88 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 2 uzyskane regresy, 0 szkód w rezerwie d) w latach polisowych 2013/2014r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy 0 zł, rezerwy 0 zł 47 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, brak uzyskanych regresów, 0 szkód w rezerwie e) w latach polisowych 2014/2015r: wypłaty na łączną kwotę zł, regresy 0 zł, rezerwy zł 43 szkody zakończone wypłatą odszkodowania, brak uzyskanych regresów, 14 szkód w rezerwie Z tytułu ubezpieczenia NNW: a) w latach polisowych 2010/2011r: wypłaty na łączną kwotę zł, 6 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania b) w latach polisowych 2011/2012r: wypłaty na łączną kwotę zł, 3 szkody zakończone wypłatą odszkodowania c) w latach polisowych 2012/2013r: brak szkód d) w latach polisowych 2013/2014r: brak szkód e) w latach polisowych 2014/2015r: brak szkód Z tytułu ubezpieczenia OC: a) w latach polisowych 2010/2011r: wypłaty na łączną kwotę zł, rezerwy 370 zł 10 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 0 szkód w rezerwie b) w latach polisowych 2011/2012r: wypłaty na łączną kwotę zł 11 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania c) w latach polisowych 2012/2013r: wypłaty na łączną kwotę zł 16 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania d) w latach polisowych 2013/2014r: wypłaty na łączną kwotę zł 12 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania e) w latach polisowych 2014/2015r:

4 wypłaty na łączną kwotę zł, rezerwy zł 6 szkód zakończonych wypłatą odszkodowania, 2 szkody w rezerwie 3. MIEJSCE UŻYTKOWANIA 3.1 Samochody są zarejestrowane przez jednostki organizacyjne KRUS w czterdziestu dziewięciu miejscach w całej Polsce. Rozkład terytorialny rejestracji pojazdów w kraju jest równomierny. Pojazdy są użytkowane lokalnie w Oddziałach Regionalnych oraz podległych Placówkach Terenowych. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem wraz z miejscami ich użytkowania (rejestracji) stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Generalnej. 4. ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW 4.1 Każdy pojazd posiada przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (fabryczny immobilizer lub autoalarm). 4.2 Nowo nabyte pojazdy osobowe i mikrobusy, o wartości przekraczającej zł, będą wyposażone w co najmniej dwa niezależne systemy zabezpieczające przed kradzieżą. W przypadku samochodów ciężarowych (bez względu na wartość) oraz pojazdów osobowych, których wartość nie przekracza zł za wystarczające uznaje się zainstalowanie jednego systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. Wykonawca nie będzie wymagał większej liczby zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 5. WYMAGANY ZAKRES UBEZPIECZENIA 5.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (OC). (Dz. U. Nr 124 Poz z dnia 16 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami); 5.2 Ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu oraz jego wyposażenia i innych elementów oraz wyposażenia dodatkowego (WD) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą (KR) Ochroną w zakresie AC pojazdu i wyposażenia dodatkowego objęte będą szkody powstałe między innymi wskutek następujących zdarzeń: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,

5 b) działania osób trzecich, w tym również włamania lub usiłowania włamania c) powodzi, zatopienia, huraganu, uderzenia pioruna, gradu, opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody, d) pożaru, wybuchu, e) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, f) użycia pojazdu w związku z przewozem osób, który był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej, g) kradzieży lub próby kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, h) uszkodzenia: pojazdu, jego części lub wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia Dodatkowe wymogi dotyczące ubezpieczenia AC: a) zniesienie wszelkich udziałów własnych w szkodach, b) odstąpienie od redukcji (konsumpcji) sumy ubezpieczenia w związku z wypłatami odszkodowań w przypadku wystąpienia szkód częściowych; w sytuacji, gdy wystąpi szkoda całkowita tj przekraczająca 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, gdzie nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia autocasco na wniosek zamawiającego, wykonawca dokona powtórnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco c) brak potrąceń z tytułu amortyzacji części, d) franszyza integralna 200 zł i brak jakichkolwiek innych franszyz, e) termin powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie częściowej nie krótszy niż 7 dni od zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, w przypadku szkody kradzieżowej powiadomić policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o tym zdarzeniu, powiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu. 5.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP oraz Europy (NNW). 5.4 Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP wariant podstawowy Przedmiotem ubezpieczenia jest między innymi organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy pojazdu, kosztów holowania pojazdu, z powodu uszkodzenia lub awarii, bez

6 względu na odległość wystąpienia zdarzenia od miejsca rejestracji pojazdu lub garażowania. Holowanie pojazdu w wyniku wystąpienia powyższych zdarzeń nastąpi w miejsce wskazane przez ubezpieczającego na odległość do 150 km od miejsca położenia pojazdu. 6. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA AC 6.1 Zakres terytorialny obejmuje teren RP i Europa. 7. SUMY UBEZPIECZENIA: 7.1 Ubezpieczenie OC minimalna suma gwarancyjna zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczącej poszczególnych pojazdów. 7.2 Ubezpieczenie AC wartość fakturowa brutto (z VAT) dla pojazdów nowych lub wartość rynkowa brutto (z VAT) dla pojazdów używanych. 7.3 Ubezpieczenie NNW zł na osobę dla świadczenia na wypadek wystąpienia 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku w odniesieniu do każdego kierowcy i pasażera. 7.4 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego wartość fakturowa brutto (z VAT) dla wyposażenia nowego lub dla wyposażenia pozostałego wartość detaliczna (z VAT) tego samego lub podobnego gatunku/ rodzaju. 8. SPOSÓB OKREŚLENIA SKŁADEK 8.1 Ubezpieczenie OC jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rodzaj i miejsce rejestracji. 8.2 Ubezpieczenie AC/KR jednolita zryczałtowana stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia za roczny okres ubezpieczenia, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, bez względu na ich markę, rok produkcji, wartość i miejsce rejestracji. 8.3 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego jednolita stawka wyrażona procentem sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów, za roczny okres ubezpieczenia. 8.4 Ubezpieczenie NNW jednolita zryczałtowana stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia każdego pojazdu objętego ochroną, osobno dla samochodów osobowych i osobno dla pozostałych pojazdów Ubezpieczenie ASS teren RP stawka wyrażona kwotą za roczny okres ubezpieczenia

7 9. KOSZTY NAPRAW, WYPŁATA ODSZKODOWAŃ 9.1 Wyceny kosztów naprawy pojazdu będą sporządzane według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych i usługi, niezależnie czy wycena dotyczy szkody częściowej czy całkowitej. 9.2 W przypadku naprawy pojazdu koszty pokrywane przez Wykonawcę w zakresie wymiany uszkodzonych części uwzględniać będą zastosowanie oryginalnych nowych części zamiennych dostępnych na rynku bez zastosowania potrąceń amortyzacyjnych. 9.3 W przypadku szkody częściowej w zakresie AC wypłaty odszkodowania Wykonawca dokona na podstawie złożonych kopii faktur za naprawy potwierdzonych przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 9.4 W przypadku szkody całkowitej w zakresie AC wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jako kryterium szkody całkowitej przyjmuje się koszty naprawy, wyliczone wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, przekraczające 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. W takim przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży pozostałości po szkodzie a wartością rynkową pojazdu w dniu szkody jednocześnie gwarantując w każdym przypadku szkody całkowitej pomoc w zagospodarowaniu pozostałości. W przypadku braku możliwości zbycia pozostałości po szkodzie i konieczności złomowania pojazdu, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody. Dla samochodów nowych, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy a przebieg pojazdu do dnia szkody nie przekroczył km, jako wartość rynkową przyjmuje się wartość równą cenie fakturowej brutto zakupu tegoż pojazdu. 9.5 Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu w związku z naprawą pojazdu wypłacane będą łącznie z podatkiem VAT. 10. OKRES UBEZPIECZENIA 10.1 Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów roczne w ramach Umowy Generalnej. W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia Zamawiający określa na r.

8 11. PŁATNOŚCI SKŁADEK 11.1 Składka za okres roczny płatna będzie z góry w terminie określonym w dokumentach ubezpieczenia wystawionych przez Wykonawcę na podstawie danych przygotowanych przez Zamawiającego, z zastosowaniem taryf wynikających z Umowy Generalnej Składki z tytułu doubezpieczeń dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania umowy płatne będą z dołu po upływie każdego półrocza. 12. WYMOGI MINIMALNE DLA KLAUZUL DODATKOWYCH 12.1 Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej klauzuli Przyjęcie danej klauzuli oznacza, iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, przy których była wskazana Status i treść poszczególnych klauzul określono poniższej tabeli. Nazwa klauzuli PUNKTACJA KLAUZUL 1. OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. AC - ubezpieczenie autocasco oraz wyposażenie dodatkowe (WD) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP oraz Europy (NNW) 4. Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP - wariant podstawowy 5. Rozszerzenie krótkoterminowe AC/KR na Europę (3 pojazdy) Liczba pkt przypisana klauzuli Obligatoryjna Obligatoryjna Obligatoryjna Obligatoryjna 6. AC - Klauzula automatycznego pokrycia 6 7. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ryzykach dobrowolnych 8. Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych fabrycznie 9. Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów używanych 10. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdów Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania 13. Klauzula regresowa

9 Nazwa klauzuli Liczba pkt przypisana klauzuli 14. Klauzula oględzin powypadkowych Klauzula uproszczonej likwidacji szkód Klauzula ważności badań technicznych Klauzula przekroczenia prędkości Klauzula zalania silnika Klauzula otwarcia pokrywy silnika Klauzula zagubienia kluczy Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzyku OC 22. OC - Klauzula automatycznego pokrycia Ubezpieczenie ZK Klauzula limitu na wypadek śmierci Klauzula szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku 1 Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży) autocasco 12.5 Rozszerzenie krótkoterminowe AC/KR na Europę (3 pojazdy). W przypadku konieczności wyjazdu przez Zamawiającego na teren Europy w tym na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy Wykonawca bezskładkowo udzieli rozszerzenia ochrony AC/KR 12.6 Klauzula automatycznego pokrycia Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych przez Zamawiającego jako fabrycznie nowe rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji 12.7 Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia AC, NNW, Assistance Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania polisy głównej. Składka za ubezpieczenia AC, NNW, Assistance zostanie naliczona według stawek

10 właściwych w Umowie Generalnej, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/360 składki rocznej 12.8 Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych fabrycznie Limitem odpowiedzialności Wykonawcy będzie wartość fakturowa brutto nowo nabytego pojazdu przez okres minimum 6 miesięcy, pod warunkiem że do dnia szkody przebieg pojazdu nie przekroczył km i pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów używanych Limitem odpowiedzialności Wykonawcy będzie przez cały okres suma ubezpieczenia AC pojazdu wskazana w umowie ubezpieczenia bez względu na jego wartość rynkową w chwili ustalania wysokości odszkodowania Klauzula uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Wykonawca uzna zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zainstalowane w pojazdach, które zostaną ubezpieczone od dnia r. za wystarczające i określi wymogi dotyczące zabezpieczeń tylko w stosunku do pojazdów włączanych do ubezpieczenia po tej dacie Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdów Wykonawca odstępuje od oględzin pojazdów wymienionych w załączniku nr, które miały zachowaną ciągłość ubezpieczenia AC oraz nowych fabrycznie pojazdów, które będą podlegać ochronie AC począwszy od r Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania wynikającej z błędnego określenia sumy ubezpieczenia pojazdu używanego w tym również w przypadku ubezpieczenia pojazdu na niższą lub wyższą wartość rynkową pojazdu lub gdy pojazd został zakupiony z rabatem lub w ramach przetargu Klauzula regresowa Na Wykonawcę nie przechodzą przysługujące Zamawiającemu roszczenia do osoby trzeciej, do wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli kierującym była osoba będąca pracownikiem etatowym Zamawiającego lub osoba upoważniona przez Zamawiającego do korzystania z pojazdu Klauzula oględzin powypadkowych W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę - wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy sytuacji, gdy oględziny pojazdu nie mogą być dokonane z winy Zamawiającego, Użytkownika lub zgłaszającego szkodę) - oględzin uszkodzonego pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, Zamawiający lub warsztat wykona dokumentację fotograficzną, warsztat wykona kalkulację naprawy

11 na podstawie oględzin własnych, przystąpi do naprawy pojazdu a następnie wystawi fakturę, którą Wykonawca pokryje w całości Klauzula uproszczonej likwidacji szkód Zamawiający dopuszcza uproszczoną ścieżkę likwidacji szkód lub możliwość samolikwidacji do kwoty zł brutto. Katalog napraw kwalifikujących się do samolikwidacji: - wymiana uszkodzonego lusterka lub montażu nowego w miejsce skradzionego, - wymiana uszkodzonego lub rozbitego reflektora, kierunkowskazu, halogenu bądź innego światła, - wymiana zamka uszkodzonego wskutek włamania lub usiłowania włamania do pojazdu - wymiana uszkodzonych lub skradzionych opon lub montażu nowych kół w miejsce skradzionych - wymiana uszkodzonych lub skradzionych kołpaków, felg lub montażu nowych w miejsce skradzionych - naprawa zamka w drzwiach (ewentualnie naprawy porysowanej karoserii w okolicach zamka) dotyczy nieudanej próby włamania do pojazdu Klauzula ważności badań technicznych Wykonawca wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych Powyższy zapis dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody Klauzula przekroczenia prędkości W przypadku przekroczenia prędkości i spowodowania szkody przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ograniczał wysokości odszkodowania Klauzula zalania silnika W przypadku zalania silnika po nieumyślnym wjechaniu w głęboką kałużę Wykonawca pokryje w całości powstałą szkodę. Limitem odpowiedzialności będą 3 zdarzenia Klauzula otwarcia pokrywy silnika W przypadku wystąpienia zdarzenia polegającego na samoczynnym otwarciu pokrywy silnika w czasie jazdy Wykonawca pokryje w całości taką szkodę. Limitem odpowiedzialności będą 3 zdarzenia.

12 12.20 Klauzula zagubienia kluczy W przypadku zagubienia kluczy Zamawiający zgłosi zdarzenie na Policję i do Wykonawcy w terminie 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia. Wymianę zamków, zabezpieczeń i ewentualnie sterowników pokryje Wykonawca. Limitem odpowiedzialności będą 3 zdarzenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia Składka za pojazdy włączane do ubezpieczenia w czasie trwania roku polisowego będzie dzielona na dwie części: pierwsza - od daty włączenia do ubezpieczenia do r i druga pozostała część składki rocznej. Strony zgodnie oświadczają, iż po dniu r., na wniosek Zamawiającego, rozwiążą za porozumieniem stron wszystkie będące w toku polisy ubezpieczenia OC. W takim przypadku druga rata składki zostanie w każdym przypadku umorzona Klauzula automatycznego pokrycia Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów nabytych przez Zamawiającego jako fabrycznie nowe rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji Ubezpieczenie ZK Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów objętych systemem Zielonej Karty (ZK) dla 3 pojazdów. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Klauzula limitu na wypadek śmierci Limit odpowiedzialności na wypadek śmierci Ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia Klauzula szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku pojazdu lub zespolonej z nim przyczepy, postoju i naprawy na trasie jazdy, podczas garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmodyfikowane ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne. Gdańsk, dnia 11.07.2017r. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk NIP: 584-22-64-707 REGON: 191474505 Zmodyfikowane

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa generalna

Załącznik nr 5. Umowa generalna Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Generalna

Załącznik nr 6. Umowa Generalna Załącznik nr 6 Umowa Generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Powiatem Tomaszowskim zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:............ a:...... z siedzibą w..., ul.... zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.138.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II. Art. 1. UWAGI WSTĘPNE. Art. 2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY. Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu pomiędzy: reprezentowanym przez: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Adamczyka 14, 47 400 Racibórz...... a...... zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Gminy Korfantów Znak sprawy 15/2015/KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Szpital posiada własne środki transportu do przewożenia chorych i transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 OPIS PRODUKTU Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy zderzeniem z innym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(pieczęć Zamawiającego)

(pieczęć Zamawiającego) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 00-893 Warszawa ul. Ogrodowa 5/7 (pieczęć Zamawiającego) WFOŚiGW w Warszawie Warszawa, 4^.1.- listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAŁĄCZNIK NR 11 Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2015 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszej części SIWZ opisano zakres i warunki minimalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej zapisy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach. pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Marklowice

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach. pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Marklowice WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... pisemnego przetargu ofertowego nr.. została zawarta umowa następującej treści:

w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... pisemnego przetargu ofertowego nr.. została zawarta umowa następującej treści: Załącznik Nr 9 do SIWZ U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E Ń K O M U N I K A C Y J N Y C H N r... zawarta w Lublinie w dniu.. roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II Załącznik nr 1B do SIWZ -BZP.272.002.2017 Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II Ubezpieczenia komunikacyjne zakres ubezpieczenia Ubezpieczenia: - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: I.1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. Umowa Generalna

ZAŁĄCZNIK NR 6. Umowa Generalna ZAŁĄCZNIK NR 6 Umowa Generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia floty pojazdów należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz będących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo