FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a."

Transkrypt

1 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle wraz z nakładami inwestycyjnymi System ubezpieczeni a Wg Wartości Księgowa brutto Odtworzeniowa /nowa/ Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna ogółem , ,00 Stawka w % Składki za okres ubezpieczenia w zł Od ognia i innych zdarzeń losowych Od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu Środki trwałe, wyposażenie Sprzęt przekazany innym placówkom Gotówka zgodnie z pozycją a) załącznika nr 3 Mienie pracowników Stałe elementy budynków własnych Środki trwałe, wyposażenie Sprzęt przekazany innym placówkom Księgowa brutto Księgowa brutto , , , , ,00 Księgowa brutto , ,00

2 Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Gotówka zgodnie z pozycją b) załącznika nr 3 Gotówka zgodnie z pozycją c) załącznika nr 3 Gotówka zgodnie z pozycją d) załącznika nr 3 Mienie pracowników Koszty naprawy zabezpieczeń Szyby okienne i drzwiowe, inne przeszklenia , , , , , ,00 Stacjonarny sprzęt elektroniczny Księgowa brutto ,00 Sprzętu elektronicznego od szkód materialnych Stacjonarny sprzęt elektroniczny (stacjonarny sprzęt komputerowy) Stacjonarny sprzęt elektroniczny użyczony KRUS Przenośny sprzęt elektroniczny Odtworzeniowa /nowa/ ,00 Księgowa brutto ,00 Odtworzeniowa ,00 /nowa/

3 Odpowiedzialności cywilnej Zbiory danych Wymienne nośniki danych Koszty odtworzenia oprogramowania Prowadzenie działalności biurowej i administracyjnej, wynajem nieruchomości Posiadanie nieruchomości OC najemcy OC wynajmującego Suma gwarancyjna jako górna granica Do sumy gwarancyjnej jako górnej granicy Do sumy gwarancyjnej jako górnej granicy Do sumy gwarancyjnej jako górnej granicy ,00 OC pracodawcy OC pracodawcy rozszerzone o szkody rzeczowe Do sumy gwarancyjnej jako górnej granicy Limit jako górna granica ,00

4 OC podczas podróży służbowych zakres terytorialny świat Do sumy gwarancyjnej jako górnej granicy Składka za przyjęte klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej Całkowita kwota składek za okres ubezpieczenia KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Nazwa klauzuli Liczba pkt przypisana klauzuli Składka za 12 m-cy Przyjęta /NIE 1. Klauzula automatycznego pokrycia 2. Klauzula arbitrów 3. Klauzula reprezentantów 4. Klauzula przebudowy 5. Klauzula nowych lokalizacji 6. OC- klauzula nowych lokalizacji 7. Klauzula wyłączenia zasad proporcji 8. Klauzula terminu zgłoszenia szkody 9. Klauzula zmian w miejscu szkody

5 Nazwa klauzuli 10. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 11. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia Liczba pkt przypisana klauzuli Składka za 12 m-cy Przyjęta /NIE 12. Klauzula wandalizmu, dewastacji 13. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia 14. Klauzula samolikwidacji małych szkód 15. Klauzula wartości księgowej brutto 16. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 18. Klauzula tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 19. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia Klauzula zabezpieczeń Klauzula rzeczoznawców Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentów, Klauzula przeniesienia i transportowania mienia Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 10

6 Całkowita kwota składek (całkowite wynagrodzenie brutto) za cały okres ubezpieczenia wynosi...zł (Słownie:... zł.) przy przewidzianym dla usługi ubezpieczeniowej zwolnieniu z VAT. /zaokrąglenie wynika z / podać przyczynę lub niepotrzebne wykreślić..., dnia / podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/

7 ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ Rodzaj ubezpieczenia 1. OC Dla Części II - na ubezpieczenie floty samochodowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego FORMULARZ CENOWY na ubezpieczenie floty samochodowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Przedmiot ubezpieczenia Taryfa składki Ilość /Wartość pojazdów Składki roczne* Samochody osobowe...zł/za jeden pojazd 350pojazdów Pozostałe pojazdy..zł/za jeden pojazd 5 pojazdów 2. AC Samochody osobowe...% sumy ubezpieczenia 350 pojazdów / 5.333,551 zł Pozostałe pojazdy...% sumy ubezpieczenia 5 pojazdów / zł Wyposażenie dodatkowe sam. osobowe i poz. pojazdy...% sumy ubezpieczenia 101 pojazdów / zł 3. NNW Samochody osobowe......zł/za jeden pojazd 350pojazdów kierowcy i pasażerów Pozostałe pojazdy.....zł/za jeden pojazd 2 pojazdy 4. ASS teren RP Samochody osobowe.....zł/za jeden pojazd 350 pojazdów Pozostałe pojazdy.....zł/za jeden pojazd 2 pojazdy Składka za przyjęte klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej Całkowita kwota składek Sposób obliczania składek rocznych: ad.1. iloczyn liczby pojazdów danej kategorii i taryfy składki ad.2. iloczyn łącznej wartości pojazdów danej kategorii i taryfy składki iloczyn łącznej wartości wyposażenia dodatkowego i taryfy składki iloczyn łącznej wartości wskazanych do tego ubezpieczenia pojazdów danej kategorii i taryfy składki ad.3. iloczyn liczby pojazdów danej kategorii i taryfy składki ad.4 - iloczyn liczby wskazanych do tego ubezpieczenia pojazdów i taryfy składki

8 KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Nazwa klauzuli 1. OC - ubezpieczenie cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. AC - ubezpieczenie autocasco oraz wyposażenie dodatkowe (WD) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą (KR) 3. NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie RP i Europy 4. ASS - ubezpieczenie Assistance na terenie RP - wariant podstawowy 5. Rozszerzenie krótkoterminowe AC/KR na Europę (3 pojazdy) Liczba pkt przypisana klauzuli 6. AC - Klauzula automatycznego pokrycia 6 7. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ryzykach dobrowolnych 8. Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych fabrycznie 9. Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia dla pojazdów używanych 10. Klauzula uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 11. Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdów Składka za 12 m-cy Przyjęta /NIE 12. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania Klauzula regresowa Klauzula oględzin powypadkowych Klauzula uproszczonej likwidacji szkód Klauzula ważności badań technicznych Klauzula przekroczenia prędkości Klauzula zalania silnika Klauzula otwarcia pokrywy silnika Klauzula zgubienia kluczy Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzyku OC 22. OC - Klauzula automatycznego pokrycia 5 13

9 Nazwa klauzuli Liczba pkt przypisana klauzuli 23. Ubezpieczenie ZK Klauzula limitu na wypadek śmierci 2 Składka za 12 m-cy Przyjęta /NIE 25. Klauzula szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku 1 Całkowita kwota składek (całkowitego wynagrodzenia brutto) za cały okres ubezpieczenia tj. 12 miesięcy, wynosi... zł przy przewidzianym dla usługi ubezpieczeniowej zwolnieniu z VAT. /zaokrąglenie wynika z / podać przyczynę lub niepotrzebne wykreślić..., dnia /miejscowość/ / podpisy Osób Uprawnionych

10

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Mazowiecki Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i/lub nazwa (firmy) Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: Kod, miejscowość, województwo Ulica, nr domu, nr lokalu.. Nr telefonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo