NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ"

Transkrypt

1 Departament Polityki Celnej NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

2 Działamy amy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie Podstawy działania ania w oparciu o publicznie znane dokumenty: Przepisy prawa Strategia Działania ania na lata Służba S Celna Modernizacja SC na lata Program Antykorupcyjny Program e-cło Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION

3 Zmiany przepisów: Ustawa o Służbie S Celnej Kierunki dalszych zmian zapowiadane na spotkaniu w maju 2012 stan realizacji m.in. uproszczenie audytu Prawo celne i Rozporządzenia Niższe opłaty za depozyt, zniesienie opłat za badanie towaru z urzędu, dalsze upraszczanie formularzy, ułatwienia u wystawianiu TIR i Świadectw Pochodzenia Podatki: akcyza, VAT Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niższe sankcje, mniej upoważnie nień.. VAT: prace nad zmianą ustawy Deregulacja zawodu agenta celnego - Sprawiedliwości propozycje Ministra

4 Kierunki dalszych zmian zapowiadane na spotkaniu w maju 2012 stan realizacji Funkcjonowanie Służby S Celnej: Analiza ryzyka na rzecz ułatwieu atwień Segmenty ryzyka Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych Wsparcie przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka Ułatwienia na granicy e-booking BUS, e-booking TRUCK, Zielony Pas AEO Realizacja Programu e-cło AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in,, oraz COPD w Radomiu Realizacja Strategii Działania ania Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np.. SINGLE WINDOW

5 Uproszczona procedura wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia Możliwość legalizacji in blanco przez OC określonej ilości druków świadectwa pochodzenia przy zachowaniu zasad ścisłej ewidencji i rozliczania przez podmiot AEO w celu umożliwienia w procedurze uproszczonej realizacji wysyłek poza godzinami pracy OC Jest to nowe ułatwienie wprowadzone od dnia 1 października 2012 r. dla podmiotów w postaci uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia w oparciu o art. 49 RWKC wraz z możliwością wydawania takich świadectw w procedurze in blanco umożliwia to podmiotowi AEO realizację w procedurze uproszczonej wysyłek poza godzinami pracy OC

6 Zielone pasy dla AEO

7 Program e-cło architektura logiczna Kolor zielony = systemy dla biznesu Warstwa infrastrukturalna INFRA MCA PKI Help Desk TEST REG Warstwa referencyjna i informacyjna Warstwa operacyjna Warstwa analityczna Warstwa zarządcza AEO/EORI/ SZPROT (Obsługa podmiotów) ARIADNA (Hurtownia danych) ZEFIR 2 (System Rozliczeń Finansowych) EMCS (Obsługa Akcyzy) ISZTAR 4 (Taryfa Celna) PDR (Dane ref.) ICS/AIS (Obsługa importu) OSOZ 2 (Obsługa zabezpieczeń) HERMES 2 (Kadry, Szkolenia) ECIP/SEAP (System Informacji i Komunikacji) ECS/AES (Obsługa Eksportu) NCTS 2 (Obsługa tranzytu) ZISAR (Analiza ryzyka) ARIADNA 2 SZPADA (Hurtownia danych) HERMES 2 7 (Zarz. procesowe)

8 Zgłoszenia elektroniczne Import * Marzec %, Październik % Jednostka PAC Sty.2012 Lu.2012 Ma.2012 Kwi.2012 Maj 2012 Czer.2012 Lip % % % % % % % IC Biała Podlaska 35,30 36,07 40,78 38,73 42,63 42,44 45,23 IC Białystok 59,27 53,60 52,13 51,54 55,59 52,60 53,53 IC Gdynia 84,10 86,22 85,43 86,08 87,84 88,34 88,85 IC Katowice 54,93 58,17 65,66 65,72 66,09 69,79 69,92 IC Kielce 53,41 60,87 59,42 75,09 83,25 85,87 84,32 IC Kraków 65,95 64,66 67,69 70,99 80,87 79,85 83,41 IC Łódź 59,35 56,23 63,12 61,79 63,36 61,20 70,49 IC Olsztyn 41,78 48,57 47,55 48,11 49,86 51,90 49,66 IC Opole 72,92 73,47 67,83 68,29 72,35 73,38 79,53 IC Poznań 52,85 54,79 52,42 55,02 57,50 55,03 58,44 IC Przemyśl 38,68 43,81 40,79 46,56 49,08 52,90 50,02 IC Rzepin 56,74 57,33 53,82 60,16 61,72 62,64 64,26 IC Szczecin 69,62 69,16 71,87 77,45 80,25 79,64 81,35 IC Toruń 65,23 74,54 74,35 63,99 67,70 70,73 75,71 IC Warszawa 57,63 61,50 61,88 61,55 62,12 66,50 68,20 IC Wrocław 76,21 78,28 78,48 80,57 82,68 84,11 83,64 PAC 61,06 63,18 63,95 64,81 67,33 69,00 70,57 * Eksport i tranzyt: 100% zgłoszeń elektronicznych

9 Model architektury SINGLE WINDOW epuap System/ Rejestr 1 System/ Rejestr 2 System/ Rejestr 3 System/ Rejestr N pozwolenie Resortowa Szyna Usług (RSU) SŁUŻBA CELNA Portfoliousług Służby Celnej pozwolenie pozwolenie Internet Front end epuap Ogólnopolski KUP / KAP Krajowa Szyna Usług (KSU) Internet/ STAP (OST) Urząd 1 Urząd 2 Urząd N pozwolenie pozwolenie pozwolenie LD B LD B LD B

10 Wprowadzone w życie dodatkowe ułatwienia dla posiadaczy statusu AEO tzw. dobre praktyki administracji celnej Organizowanie indywidualnych spotkań z posiadaczami AEO (spotkania tzw. rocznicowe np. po 6-ciu miesiącach od wydania świadectwa) na których zbierane są ich uwagi, spostrzeżenia, sugestie a także następuje ocena korzyści jakie dał im fakt posiadania statusu AEO. Prowadzenie szkoleń dla Straży Granicznej, urzędów skarbowych i innych instytucji w celu zapoznania z instytucją AEO oraz uprawnieniami jakie posiadają posiadacze świadectw. Stała współpraca posiadacza statusu AEO z komórką organizacyjną wydającą świadectwa, która oprócz prowadzenia monitoringu powinna zajmować się pomocą w rozwiązywaniu wszelkich trudności czy wątpliwości z jakimi spotka się posiadacz AEO. Stały kontakt z koordynatorem ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP. Przyznawanie większych ułatwień fakultatywnych w pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej 10

11 Wprowadzone w życie dodatkowe ułatwienia dla posiadaczy statusu AEO tzw. dobre praktyki administracji celnej Wyodrębnienie w oddziale celnym na placu manewrowym miejsc dla posiadaczy statusu AEO, co pozwala na łatwiejszą identyfikację towaru uprawnionego do priorytetowej obsługi. Oznaczenie w oddziale celnym w sposób jednoznacznie miejsc wskazujących gdzie podmioty AEO mogą dokonywać zgłoszeń. Umieszczenie w poczekalni oddziału celnego informacji o obsłudze poza kolejnością posiadaczy AEO. Wyposażenie funkcjonariuszy celnych dokonujących zgłoszeń w listy podmiotów posiadających status AEO. Przygotowanie i przekazywanie w formie pisemnej, każdemu nowemu posiadaczowi świadectwa AEO, informatora zawierającego najważniejsze numery telefonów oraz adresy m.in. do Koordynatora ds. AEO, Procedury Uproszczonej i SASP, innych Koordynatorów / Konsultantów powołanych w danej izbie celnej, informacji celnej itp. Newslettery czyli wysyłanie na adresy wszystkich upoważnionych przedsiębiorców AEO informacji o zmianie przepisów, instrukcje, wyjaśnienia oraz informacje o organizowanych przez administrację celną szkoleniach itp. 11

12 Wprowadzone w życie dodatkowe ułatwienia dla posiadaczy statusu AEO tzw. dobre praktyki administracji celnej Odstępowanie od żądanie składania zabezpieczenia przez posiadaczy statusu AEO w przypadkach gdy złożenie zabezpieczenia jest fakultatywne np. w przypadku gospodarczych procedur celnych czy procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na końcowe przeznaczenie (end-use) (art. 82 ust. 2, art. 88 i art. 104 WKC). Priorytetowa obsługa wszelkiego rodzaju wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń itp. składanych przez upoważnionych przedsiębiorców AEO do izb celnych, urzędów celnych, oddziałów celnych. W celu zapewnienia priorytetowej obsługi wniosków / podań przez organy celne, składane wnioski / podania itp. powinny być oznaczone logo AEO, gdyż umożliwi to ich szybką identyfikację i możliwość obsługi w pierwszej kolejności Profilaktyka merytoryczna polegająca na rozszerzeniu tematyki spotkań z przedsiębiorcami AEO/PU o tematy merytoryczne (tematy te powinny być proponowane Koordynatorom ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP bezpośrednio przez oddziały celne oraz przedsiębiorców) 12

13 Nasi klienci Przedsiębiorcy są różni Różne kryteria Duzi Średni - Mali Nowi - z pewną praktyką doświadczeni Przestrzegający przepisów nie zawsze poprawni przestępcy AEO procedury uproszczone zwykłe odprawy dużo odpraw przeciętna liczba odpraw odprawy okazjonalne Duże średnie małe należności do budżetu Potrzebne jest: równe traktowanie, ale różne podejście

14 . Zmiana podejścia w kierunku zwiększenia zakresu uproszczeń, ułatwień i przyjaznego podejścia do legalnego biznesu, a jednocześnie większej selektywności i efektywności kontroli. poprzez: wykorzystanie analizy ryzyka zarówno dla określenia poziomu kontroli, jak i ułatwień, czemu służyć może podział firm pod względem ich stosunku do przestrzegania prawa - segmentacja. wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE

15 Cele wprowadzenia segmentacji 1. Wsparcie legalnej działalności 2. Racjonalne wykorzystanie sił i środków poprzez ukierunkowanie kontroli na zjawiska i podmioty wysokiego ryzyka Założenia segmentacji 1. Podział podmiotów na grupy pod kątem poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa, według jednolitych kryteriów 2. Wyłączenie z segmentacji podmiotów, które uzyskały pozwolenia AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wiarygodni przedsiębiorcy.

16 Segmentacja Ułatwienia Zakres ułatwień i kontroli AEO/PU/SASP Kontrola? do 10% Poziom ryzyka

17 Segmentacja przedsiębiorców: Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Podmioty niskiego ryzyka Podmioty średniego ryzyka Podmioty wysokiego ryzyka - PROPOZYCJA -

18 Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej ZAKRES UŁATWIEŃ: mniejsza liczba kontroli towarów i dokumentów priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania przesyłki do kontroli możliwość wnioskowania o dokonanie kontroli w innym miejscu niż urząd celny możliwość wcześniejszego powiadomienia o planowanej kontroli (AEOF i AEOS) ograniczona ilość danych w deklaracjach bezpieczeństwa (AEOF i AEOS) możliwość uznawania statusu AEO w krajach trzecich (AEOF i AEOS) świadectwo AEO uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE korzystanie z procedury uproszczonej i ułatwień fakultatywnych związanych z jej realizacją możliwość uzyskania zgody na odroczenie należności celnych w procedurze uproszczonej możliwość stosowania ułatwień wynikających z art.33a ustawy VAT możliwość przesunięcia płatności podatku VAT przy realizacji procedury uproszczonej

19 Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej ZAKRES UŁATWIEŃ: otrzymanie informatora AEO/PU udział w Profilaktyce merytorycznej nie rzadziej niż raz na rok wyodrębnione miejsca obsługi w oddziałach celnych, prawo do obsługi przez organ celny poza kolejnością gwarancja priorytetowego rozpatrywania pism / podań / wniosków składanych do administracji celnej newslettery wysyłane przez administrację celną bezpośrednio na adres przedsiębiorcy odstępowanie od obowiązku składania zabezpieczenia w przypadkach gdy złożenie zabezpieczenia jest fakultatywne odrębne pasy ruchu na przejściach granicznych gwarancja stałej współpracy i pomocy ze strony lokalnego Koordynatora ds. Procedury Uproszczonej i SASP udział w spotkaniach organizowanych przez organy celne i stała pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju trudności bezpośredni kontakt z krajowym koordynatorem AEO upoważnienie do stosowania uproszczonej procedury in blanco wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia - PROPOZYCJA -

20 Podmioty niskiego ryzyka ZAKRES UŁATWIEŃ: możliwość posiadania miejsca uznanego przez okres 1-go roku udział w spotkaniach organizowanych przez administrację celną w celu poznania instytucji AEO i procedur uproszczonych tryb szkoleniowy możliwość udziału w konsultacjach prowadzonych przez komórki izb celnych wydające certyfikaty AEO i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w zakresie rozwiązywania wszelkiego rodzaju trudności, wątpliwości związanych ze sposobem wnioskowania oraz prowadzenia audytu udział w spotkaniach z posiadaczami świadectw AEO i pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej w celu wymiany doświadczeń udział w Profilaktyce merytorycznej nie rzadziej niż raz na 1,5 roku odstępowanie od obowiązku składania zabezpieczenia w przypadkach gdy złożenie zabezpieczenia jest fakultatywne newslettery wysyłane przez administrację celną bezpośrednio na adres przedsiębiorcy - PROPOZYCJA -

21 Podmioty średniego ryzyka ZAKRES UŁATWIEŃ: udział w spotkaniach organizowanych przez administrację celną w celu poznania instytucji AEO i procedur uproszczonych tryb szkoleniowy udział w Profilaktyce merytorycznej nie rzadziej niż raz na 2 lata odstępowanie od obowiązku składania zabezpieczenia w przypadkach gdy złożenie zabezpieczenia jest fakultatywne Podmioty wysokiego ryzyka ZAKRES UŁATWIEŃ: udział w spotkaniach organizowanych przez administrację celną w celu poznania instytucji AEO i procedur uproszczonych tryb szkoleniowy - PROPOZYCJA -

22 Statystyka wydanych świadectw / pozwoleń dane z 2012r Świadectw AEO w Polsce (5. miejsce w UE) pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych Polska uczestniczy w realizacji 3 pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych (SASP). 2 - kolejne wnioski o SASP sąs obecnie konsultowane. (na około o klientów w Służby S Celnej) 22

23 PROCEDURA UPROSZCZONA Udział pozycji towarowych w uproszczeniach do pozycji towarowych ogółem w poszczególnych państwach UE Lp. Państwo Import średnia UE 76,98% 1 NL 96,19% 2 UK 86,93% 3 SE 76,71% 4 IT 74,44% 5 BE 72,51% 6 DE 70,54% 7 SI 55,98% 8 FR 50,83% 9 CZ 48,30% 10 AT 46,62% 11 HU 46,02% 12 PL 43,20% 13 SK 35,89% 14 PT 30,50% 15 IE 28,07% 16 ES 16,81% 17 RO 10,73% 18 FI 6,97% 19 LT 5,94% 20 LV 3,44% Lp. Państwo Eksport średnia UE 70,22% 1 SE 93,10% 2 DE 92,83% 3 SI 91,43% 4 IT 83,33% 5 BE 71,96% 6 CZ 76,79% 7 FR 60,94% 8 HU 57,49% 9 ES 47,43% 10 PL 45,63% 11 SK 37,51% 12 RO 36,77% 13 EE 16,23% 14 UK 12,44% 15 PT 13,34% 16 LT 6,48% 17 LV 4,50% 18 AT 1,41% 19 FI 1,29% 20 EL 1,96%

24 Zamiast dziękuję... ZAPRASZAMY!!!

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo