Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r.

2

3 UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA

4 Geneza powstania instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy ( AEO ) pojawienie się zagrożeń, które zmuszają do ciągłego zaostrzania wymogów bezpieczeństwa w handlu międzynarodowym dążenie krajów UE do stworzenia z gospodarki europejskiej konkurencyjnej i dynamicznej, zdolnej do wzrostu ekonomicznego rosnący poziom międzynarodowej wymiany towarowej oraz brak możliwości kontroli wszystkich towarów zwiększenie bezpieczeństwa w obrocie towarowym przy jednoczesnym uproszczeniu procedur celnych.

5 Dla kogo instytucja AEO? WARUNKI: O status AEO może ubiegać się przedsiębiorca, 1. który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączony w czynności określone przepisami prawa celnego tj. wszystkie podmioty związane z obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej (UE) np. importer, eksporter, producent, spedytor 2.posiada siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej

6 Główny cel przyznawania statusu AEO Podstawowym założeniem utworzenia instytucji AEO jest zapewnienie bezpiecznego łańcucha dostaw. MŁD to proces od produkcji towarów przeznaczonych do wywozu po odbiór towaru przez importera znajdującego się w innym obszarze celnym end-to end, od początku do końca, z uwzględnieniem wszystkich partnerów handlowych Producent Eksporter Spedytor Prowadzący skład Agent celny Przewoźnik Importer

7 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STATUS AEO Status upoważnionego przedsiębiorcy udzielany jest na wniosek I. - wymogi formalne, ( m.in.numer EORI ) -samoocena ( zalecane przed złożeniem wniosku ) Przedsiębiorcy Kwestionariusz postępowania audytowego ( forma elektroniczna w pliku XML, strona e-clo.pl ) -przyjęcie wniosku II. Przeprowadzenie postępowania audytowego celem sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki i kryteria niezbędne do uzyskania statusu AEO

8 Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania statusu AEO Przestrzeganie wymogów celnych Posiadanie systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi Wypłacalność finansowa Standardy związane z bezpieczeństwem i ochroną Zgodnie z założeniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 we wszystkich państwach UE ustanowione zostały m.in. wspólne warunki i kryteria dotyczące przyznawania, zmiany, zawieszania lub cofania świadectw AEO oraz obowiązki przedsiębiorcy i organów celnych.

9 Rodzaje świadectw AEO art. 14a, ust. 1 RWKC AEOC uproszczenia celne (Customs Simplifications) AEOS bezpieczeństwo i ochrona (Security and Safety) AEOF uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona (Customs Simplifications/Security and Safety)

10 Certyfikat AEO wydawany jest bezpłatnie i bezterminowo

11 Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO Każdy posiadacz certyfikatu AEO ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy

12 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Uznawanie statusu AEO przyznanego w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej przez pozostałe państwa Wspólnoty Przedsiębiorca niezależnie od miejsca uzyskania statusu AEO korzysta z tych samych ułatwień w całej Unii Europejskiej

13 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Uznawanie statusu AEO przez państwa trzecie, będące partnerami handlowymi UE (AEOF i AEOS) Podpisane porozumienia: - Stany Zjednoczone - Norwegia - Szwajcaria - Japonia Trwają negocjacje z Chinami Plany na przyszłość: Korea, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur

14 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwienia odnoszące się do kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych lub w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mniejsza niż inni przedsiębiorcy liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów w przypadku wytypowania przesyłki do kontroli przeprowadzenie jej priorytetowo

15 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwienia odnoszące się do kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych lub w zakresie bezpieczeństwa i ochrony uprawnienie do wcześniejszej informacji o wytypowaniu przesyłki do kontroli (AEOF i AEOS) uprawnienie do wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w miejscu innym niż urząd celny możliwość składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych

16 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwienia wynikające z wewnętrznych uregulowań polskiej administracji celnej DOBRE PRAKTYKI Priorytetowe procedury obsługi wyznaczenie w oddziałach i przejściach granicznych specjalnych okienek i pasów oznaczonych symbolem AEO umożliwiających pierwszeństwo obsługi zgłoszeń celnych Newslettery AEO zawierające informacje o zmianie przepisów, instrukcje, wyjaśnienia oraz zaproszenia na organizowane przez administrację celną szkolenia, spotkania, konferencje

17 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwienia wynikające z wewnętrznych uregulowań polskiej administracji celnej DOBRE PRAKTYKI Priorytetowa obsługa wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń, itp. (logo AEO!) Odstępowanie od żądania składania zabezpieczenia w przypadkach, gdy jego złożenie jest fakultatywne, np. w przypadku gospodarczych procedur celnych, czy procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na końcowe przeznaczenie (end-use)

18 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwienia wynikające z wewnętrznych uregulowań polskiej administracji celnej DOBRE PRAKTYKI Cykliczne spotkania z upoważnionymi przedsiębiorcami, na których omawiane są problemy przez nich zgłaszane oraz zbierane są uwagi, spostrzeżenia, sugestie Profilaktyka merytoryczna - rozszerzenie spotkań z przedsiębiorcami AEO o tematy merytoryczne (szkolenia tematyczne)

19 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwienia wynikające z wewnętrznych uregulowań polskiej administracji celnej DOBRE PRAKTYKI Konferencja UŁATWIENIA DLA BIZNESU Warszawa, listopad 2012

20 Korzyści i ułatwienia wynikające z posiadania statusu AEO Ułatwiony dostęp do uproszczeń celnych przewidzianych przepisami prawa celnego - w przypadku złożenia przez AEO wniosku o stosowanie uproszczeń enumeratywnie wymienionych w art. 14b ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, organy celne nie sprawdzają ponownie warunków, które były weryfikowane podczas audytu AEO 20

21 Upoważniony przedsiębiorca AEO nowa jakość przedsiębiorcy 1. posiadanie statusu AEO minimalizuje konsekwencje zaostrzonej światowej polityki bezpieczeństwa 2. towarom upoważnionego przedsiębiorcy jest przypisywane niższe ryzyko celne niż towarom zwykłych importerów,co pozwola na szybsze, tańsze i bardziej elastyczne dostawy 3. znacznie zwieksza się konkurencyjność przedsiębiorców posiadających status AEO uznawany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej poprzez uprzywilejowane traktowanie w warunkach rosnącej intensywności kontroli celnych oraz ciągłego zaostrzania wymogów bezpieczeństwa 4. podmioty posiadające świadectwo AEO są postrzegane przez kontrahentów oraz organy celne UE jako bezpieczne i wiarygodne ( aspekt prestiu )

22 5. upoważnieni przedsiębiorcy chcą współpracować z kontrahentami posiadającymi status AEO celem zabezpieczenia łańcucha dostaw, który pozwoli na pełne wykorzystanie z preferencyjnego traktowania przez organy celne 6. upoważniony przedsiębiorca staje się beneficjentem wprowadzanych we WE przywilejów dostępnych jedynie dla AEO. Dla pełnej skuteczności funkcjonowania AEO, jakim jest zabezpieczenie całego łańcucha dostaw, ważne jest aby wszyscy uczestnicy tego łańcucha posiadali certyfikat AEO.

23 Statystyka wydanych świadectw AEO Unia Europejska AEOC AEOS AEOF Razem Niemcy Holandia Francja Włochy Polska Hiszpania 594

24 PROCEDURA UPROSZCZONA INSTYTUCJA PRAWA CELNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

25 Procedura uproszczona upraszczanie formalności związanych z objęciem towaru procedurą celną CEL ułatwianie solidnym i rzetelnym eksporterom i importerom wymiany towarowej z krajami spoza Unii Europejskiej

26 Rodzaje procedur uproszczonych Procedury uproszczone - art. 76 WKC I ZGŁOSZENIE zgłoszenie niekompletne art. 76 ust. 1 lit. a zgłoszenie uproszczone art. 76 ust. 1 lit. b procedura w miejscu (wpis do rejestru) art. 76 ust. 1 lit. c

27 Zgłoszenie niekompletne TOWAR ODDZIAŁ CELNY ZGŁOSZENIE Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej - w sytuacji, gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru w urzędzie celnym

28 Procedura zgłoszenia uproszczonego TOWAR TOWAR ODDZIAŁ CELNY ZGŁOSZENIE Ten rodzaj procedury uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru w urzędzie celnym Procedura zgłoszenia uproszczonego może być realizowana poprzez: złożenie zgłoszenia uproszczonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD lub złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego

29 Procedura w miejscu SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORCY TOWAR ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA W URZĘDZIE CELNYM

30 DLACZEGO mówimy procedura w miejscu? MIEJSCE UZNANE przez organ celny pełni funkcję oddziału celnego. Podmiot NIE MA obowiązku przedstawiania towarów w oddziale celnym.

31 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ Pozwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy I. - wymogi formalne, ( numer EORI ), -samoocena ( zalecane przed złożeniem wniosku ) Przedsiębiorcy Kwestionariusz postępowania audytowego ( forma elektroniczna w pliku XML, strona e-clo.pl ) -przyjęcie wniosku II. Przeprowadzenie postępowania audytowego celem sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki i kryteria niezbędne do uzyskania pozwolenia,

32 WYMOGI I KRYTERIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZWOLENIA Dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych, System rachunkowości i system logistyczny przedsiębiorstwa, Wypłacalność finansowa.

33 Ułatwienia procedura w miejscu 1. Towar zamiast przedstawienia w oddziale celnym jest dostarczany/wysyłany bezpośrednio do/z zakładu firmy. Nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru. Czynności dokonuje pracownik firmy. Osoba upoważniona sama dokonuje zdjęcia/nałożenia zamknięć celnych, sama drukuje i stempluje dokumenty. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru.

34 Ułatwienia procedura w miejscu 2. Szybkość złożenia zgłoszenia celnego kontakt osoby upoważnionej z urzędem celnym odbywa się za pomocą systemów informatycznych wymiana komunikatów NCTS tranzytowe zgłoszenia celne 2007 ECS- wywozowe zgłoszenia celne 2010 CELINA - przywozowe zgłoszenia celne 2011 ICS - przywozowe deklaracja skrócona ECS (WDS) - wywozowa deklaracja skrócona EFEKT Przyśpieszenie obsługi zgłoszenia celnego Weryfikacja poprawności zgłoszenia Elektroniczna wersja dokumentów Pewność otrzymania komunikatów: potwierdzenie wyprowadzenia towaru lub poświadczenie zgłoszenia celnego

35 Ułatwienia procedura w miejscu 3. Podmiot ma możliwość obejmowania towarów procedurą także wtedy gdy oddział celny już nie pracuje. Zgoda na dokonywanie czynności poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego. Praktyka: - wszystkie podmioty AEO, które wyraziły chęć dokonywania zgłoszeń celnych poza godzinami pracy oddziału celnego uzyskały taką zgodę

36 Ułatwienia procedura w miejscu 4. Należności celne i podatkowe można regulować później : odroczenie płatnicze przy należnościach celnych ( pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych) rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu w deklaracji podatkowej (VAT-7) podstawa prawna: art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług

37 PROCEDURA UPROSZCZONA W MIEJSCU - KORZYŚCI Zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych Podniesienie efektywności pracy i lepsza jej organizację Upoważniony nadawca towarów przewożonych w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu może sam potwierdzać ich wspólnotowy status Zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego Zmniejszenie kosztów: - dostarczenia towarów do urzędu celnego - postoju samochodów - obsługi administracyjno biurowej towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności Możliwość racjonalnego planowania dostaw Możliwość szybszej realizacji zamówień klientów Obniżenie kosztów magazynowania Pozwolenie jest bezpłatne i bezterminowe.

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izba Celna we Wrocławiu Wydział Obsługi Przedsiębiorców Naczelnik Wydziału Ewa Błażewicz tel. 71/ mail: