Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE Odpłatność - oznacza formę niepłatną I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE azwa formy Kod Liczba godzin Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna Odpłatność (zł) Ocenianie kształtujące z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. I-1 8 I półrocze Józef Paszuk 60 Programowanie nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. I-2 8 II półrocze Józef Paszuk 60 Zespołowy projekt edukacyjny jako wsparcie realizacji podstawy programowej matematyki. I-3 8 I półrocze Józef Paszuk 60 Jestem efektywnym nauczycielem języka polskiego. I-4 5 październik - grudzień Elżbieta Jermacz EWD jako wymiar efektywności pracy polonisty gimnazjalnego. I-5 5 I półrocze Elżbieta Jermacz Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych ( w tym wykorzystanie w praktyce szkolnej wyników badań naukowych)w celu poprawy efektywności kształcenia polonistycznego. Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjów ( w tym wykorzystanie w praktyce szkolnej wyników badań naukowych)w celu poprawy efektywności kształcenia polonistycznego. Budowanie zadań sprawdzających poziom opanowania wiadomości i umiejętności egzaminacyjnych. Budowanie zadań sprawdzających poziom opanowania wiadomości i umiejętności egzaminacyjnych. I-6 15 I-7 15 styczeń - październik wrzesień - październik Elżbieta Jermacz 120 Elżbieta Jermacz 120 I-8 12 październik 2013 Wojciech Tański 120 I-9 12 listopad 2013 Wojciech Tański 120 1

2 owa podstawa programowa z religii. I-10 3 Jak odczytywać nowy program do religii? I-11 4 Konstruowanie programów katechezy parafialnej i kół zainteresowań. I-12 8 Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie. I Wykorzystanie programów multimedialnych w katechezie. I-14 6 Wykorzystanie Internetu w katechezie. I-15 5 Kreatywny nauczyciel religii - tworzenie banku pomocy. I Ewaluacja przedmiotowych zasad oceniania z religii. I Zabawy teatralne w edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży. I-18 6 listopad 2013 Lubomira Tchórz II Międzynarodowa Konferencja aukowo-metodyczna. I Lubomira Tchórz Warsztaty sztuki ludowej Zręczne ręce. I-20 6 Lubomira Tchórz arzędzia TOC w rozwijaniu dziecięcego myślenia. I Dorota Kamińska - prowadz. 80 Edukacja matematyczna w przedszkolu cz.i I styczeń/luty Ewa Zielińska - prowadzenie 135 Edukacja matematyczna cz. II I styczeń/luty Ewa Zielińska - prowadzenie 135 Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych u dzieci i praca z nimi. I Ewa Zielińska -prowadzenie 110 2

3 Jak wykorzystać metodę Montessori do pracy z dziećmi przedszkolnymi. I-25 6 Magdalena Ratajczak - prowadzenie 60 Dokumentacja młodego nauczyciela. I Istota współpracy z rodzicami. I Dziecko z ADHD i trudnościami zachowania. I i psycholog Elementy muzykoterapii w przedszkolu. I i muzykoterapeuta Zabawy przeciw agresji- jak reagować na przemoc wśród dzieci. I Wspomaganie rozwoju mowy - ćw. Oddechowe i ortofoniczne i artykulacyjne. I i logopeda Wierszyki do rysowania - usprawnianie grafomotoryki. I Język angielski w przedszkolu - metody i formy pracy. I Elżbieta Szymborska Ćwiczenia grafomotoryczne- sposoby zmniejszania napięcia mięśniowego. I Elementy tańca w przedszkolu I i choreograf tańca Sześciolatek w szkole - rola przedszkola i szkoły w dobrej adaptacji do nowych warunków. I , godz Zabawy, zabawki, prezenty - wyczarowane z papieru. I Ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętność skupiania uwagi. I

4 Sposoby rozwijania sprawności grafomotorycznej jako przygotowanie do nauki pisania. I , godz Sześciolatek w klasie pierwszej - kodowanie i dekodowanie jako przygotowanie do nauki czytania i pisania. Zabawy plastyczne z jesienią w tle jako sposób na doświadczenia polisensoryczne w pracy z sześciolatkiem. Gry dydaktyczne w edukacji matematycznej w pracy z sześciolatkiem i uczniami kl. II-IV. I-40 4 I-41 4 I-42 4 Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania. I-43 4 Jak zaktywizować dzieci i uatrakcyjnić zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej- gry i zabawy zuchowe. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako umiejętności kluczowej w I etapie edukacyjnym. I-44 6 I-45 4 Ciekawe techniki plastyczne w edukacji elementarnej. I-46 5 Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dziećmi młodszymi. Uwaga! W cenę szkolenia wchodzi instrument i materiały, które otrzymują uczestnicy. Rozwijanie logicznego myślenia uczniów klas młodszych z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC (teoria ograniczeń). (Szkolenie nie dotyczy wykorzystania pakietu edukacyjnego Kuferek tajemnic) I-47 5 I-48 8 Wielkanocny decoupage - Uwaga- koszt kursu obejmuje zakupione materiały. I-49 4 Efektywne nauczanie matematyki - klocki systemu umicon. I , g , g , godz godz grupy ok.. 20 osób minimum 6 osób minimum 10 osób minimum 10 osób w grupie Po dokonaniu - III-IV minimum 8 osób - minimum Prowadzenie zajęć : Mateusz Gabryś instruktor, harcmistrz ZHP Prowadzenie: Iwona Jurczak Prowadzenie: Ewa Kopacka 50 4

5 osób Jak zrobić coś z niczego, czyli proste sposoby na ciekawe zajęcia edukacyjne. I minimum 16 osób Boże arodzenie i Adwent w Klanzie. I r. Pedagogika zabawy abc- cz. I I Pedagogika zabawy - cz. II I Edukacja polisensoryczna (przez ruch) w edukacji wczesnoszkolnej- kurs wstępny. Edukacja polisensoryczna (przez ruch) w edukacji wczesnoszkolnej- kurs dla zaawansowanych-nowa kolejna część. Tańce i zabawy ludowe we wczesnej edukacji cz. I - Uwaga! Uczestnik warsztatów otrzymuje skrypt warsztatowy i materiały muzyczne na CD. Tańce i zabawy ludowe we wczesnej edukacji cz. II- Uwaga! Uczestnik warsztatów otrzymuje skrypt warsztatowy i materiały muzyczne na CD. Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów w edukacji elementarnejalgorytmy myślenia i metody heurystyczne. I I I-57 8 I-58 8 I grupa powyżej16 osób - grupa powyżej16 osób Prowadzenie: Anna Rodziewicz Prowadzenie: Anna Rodziewicz Prowadzenie: Anna Rodziewicz Prowadzenie: Dorota Dziamska-autorka koncepcji systemu edukacji przez ruch Prowadzenie: Dorota Dziamska- autorka metody Prowadzenie: Karolina Wizner- instruktor tańca Prowadzenie: Karolina Wizner- instruktor tańca / Uwaga za uczestnictwo od razu w obu częściach zniżka 10 zł w każdej części 110/Uwaga, za uczestnictwo od razu w obu częściach zniżka 10 zł w każdej części

6 Akademia tańca cz. I - taniec towarzyski. I Klub twórczych nauczycieli - spływ kajakowy. I Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego. I-62 4 Program edukacji zdrowotnej w szkole ponadgimnazjalnej - zasady racjonalnego gospodarowania czasem. I , , godz Program edukacji zdrowotnej w gimnazjum - moje mocne strony i sposoby ich rozwoju. I , godz.: Przedszkolna Akademia Ruchu - Klub Twórczych auczycieli Przedszkoli I , Dieta cud - zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu. I I etap edukacyjny - nowa podstawa programowa w wychowaniu fizycznym. I Warsztaty Liderów - nowoczesna lekcja wychowania fizycznego. I III Ogólnopolska Konferencja auczycieli Wychowania Fizycznego "Szkolna edukacja zdrowotna poprzez wychowanie fizyczne - blaski i cienie". I Klub twórczych nauczycieli wychowania fizycznego. I auczyciel edukacji wczesnoszkolnej animatorem aktywności ruchowej. I Tanecznym krokiem - Akademia Tańca cz. III. I Program edukacji zdrowotnej w szkole ponadgimnazjalnej - przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych. I , godz.:

7 Program edukacji zdrowotnej w gimnazjum - sposoby redukowania nadmiernego stresu. I Zasady oceniania w wychowaniu fizycznym. I Zabawy ruchowe i plastyczne na świeżym powietrzu. I-76 8 W ogrodzie, w lesie i na szkolnym placu. I-77 8 Edukacja ekonomiczna a rynek pracy. I-78 4 Moje finanse. I-79 4 Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. I Tworzenie materiałów do pracy z tablicą interaktywną. I Technologia informacyjna w bibliotece szkolnej. Program MOL. I Platforma Moodle obsługa i zasady korzystania. I Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych. I Modyfikacja plików graficznych. I-85 6 kwiecień/maj kwiecień/maj Agata iemier Agata iemier Ewa Wierczuk Ewa Wierczuk Janusz Brojek 40 Wykorzystanie w pracy nowoczesnych środków dydaktycznych. Prezentacja multimedialna materiałów dydaktycznych - nie tylko Power Point. I owoczesne technologie mobilne w edukacji szkolnej. I-87 8 Janusz Brojek 60 Mobilne laboratorium wykorzystanie urządzeń mobilnych jako przyrządów pomiarowych i rejestrujących. I-88 6 Janusz Brojek Alicja Szarzyńska 7

8 Prosty sposób na tworzenie animacji w formacie Flash - Alligator Flash Designer. I Uczę nowocześnie. Film na zajęciach edukacyjnych - projektowanie i realizacja. I Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. I-91 4 Przykłady wykorzystania komputera na lekcjach fizyki. I-92 5 Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. I-93 5 Wykorzystanie darmowego pakietu Inkscape do tworzenia grafiki wektorowej w pracy nauczyciela. I Wykorzystanie darmowego programu Gimp w obróbce zdjęć cyfrowych. I Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi? I-96 5 Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze Word. I-97 6 Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. I-98 7 Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel. I-99 7 Budowa szkolnej strony www. I Tworzenie stron WWW dla zaawansowanych w stopniu średnim. I Tworzenie stron WWW za pomocą systemu zarządzania treścią Joomla. I Przykłady wykorzystania programu Scratch do nauki algorytmiki na zajęciach w szkole podstawowej i gimnazjum. Planowanie pracy nauczyciela matematyki w gimnazjum z wykorzystaniem EWD. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. I I I Janusz Brojek 150 Janusz Brojek Leszek Kalinowski Leszek Kalinowski Janusz Brojek Leszek Kalinowski Leszek Kalinowski 40 Leszek Kalinowski 40 Leszek Kalinowski 40 Leszek Kalinowski 40 Leszek Kalinowski Henryk Sienkiewicz 60 Henryk Sienkiewicz 80 8

9 Fiński system edukacyjny metody pracy, motywacja, efekty Marjo Yliluoma I E. Szymborska Zmiany w maturze pisemnej 2015 i co z tego wynika I E. Szymborska Konferencja dla nauczycieli języków obcych I Jak motywować ucznia na lekcjach języka angielskiego I Jak wykorzystać film i piosenkę na lekcjach języka angielskiego I Kultura anglojęzyczna na lekcjach języka angielskiego I Kurs języka angielskiego dla nauczycieli konsultantów I Kurs języka angielskiego dla nauczycieli poziom podstawowy I styczeń/luty listopad 2013/ E. Szymborska E. Szymborska E. Szymborska E. Szymborska E. Szymborska E. Szymborska 200 9

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI dr Barbara Wolny Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART.

Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART. Tematyka warsztató w Narzędzia rzeczywistości wirtualnej i kamera dokumentacyjna SMART. Prowadzący: Arkadiusz Stefan IRS Kamera dokumentacyjna SMART i narzędzia rzeczywistości wirtualnej oferują nowe rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki. Wasilków, 2007 r.

Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki. Wasilków, 2007 r. Program autorski koła informatycznego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (II etap kształcenia edukacyjnego) do realizacji na zajęcia pozalekcyjne z komputerem

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo