Ministerstwo Gospodarki. Zarządzanie projektem z wykorzystaniem aplikacji PHProjekt. Sławomir Halbryt, Tomasz Mrowiec Warszawa, 27/28 maja 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Gospodarki. Zarządzanie projektem z wykorzystaniem aplikacji PHProjekt. Sławomir Halbryt, Tomasz Mrowiec Warszawa, 27/28 maja 2009"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki Zarządzanie projektem z wykorzystaniem aplikacji PHProjekt Sławomir Halbryt, Tomasz Mrowiec Warszawa, 27/28 maja

2 Plan Szkolenia Część I Wprowadzenie Część II Przygotowanie danych do systemu PHProjekt Część III Praca z PHProjekt Powitanie i prezentacja uczestników szkolenia. Omówienie celu i zakresu szkolenia. Zarządzanie projektami w organizacji z wykorzystaniem systemów informatycznych czas ok. 0,5 godz. Omówienie dokumentacji metodyki i programu PHProjekt. Przykładowy projekty czyli planowanie i zarządzanie krok po kroku, przygotowanie danych do wprowadzenia do PHProjekt czas ok. 1,5 godz. Rozpoczęcie pracy z PHProjekt - Logowanie Funkcjonalności Podstawowe ustawienia Tworzenie kont użytkowników Praca z projektem - Zakładanie projektu Zasoby Kalendarz Karta czasu pracy Komunikacja - Kontakty Szybka poczta Chat Forum Dokumentacja projektowa Linki System informacji - Notatki System głosowania Raportowanie Czas ok. 3 godz. 2

3 Sławomir Halbryt Absolwent Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej Prezes Zarządu Project Evolution Sp. z o.o., właściciela portalu 4pm.pl Prezes Zarządu SESCOM S.A. Certyfikowany Senior Project Manager wydany przez IPMA Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Project Management Polska, Przewodniczący Pomorskiej Grupy Regionalnej SPMP Wykładowca Metodyki Project Management na PG, UG, WSB 3

4 Tomasz Mrowiec Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Kierownik Działu IT i R&D w SESCOM S.A. Współtwórca portalu 4pm.pl w Project Evolution Sp. z o.o. Współtwórca platformy informatycznej SES Support 4

5 Zanim włączymy komputer 5

6 Co to jest projekt? Projekt jest unikalnym zestawem skoordynowanych działań, ze zdefiniowanym początkiem i końcem, przedsięwziętych przez osobę lub organizację, aby osiągnąć określone cele w obrębie zdefiniowanego harmonogramu, kosztu i parametrów wykonania. IBC IPMA Projekt z natury jest innowacyjny 6

7 POZIOMY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Poziomy Zarządzania przez Projekty Instrumenty wspierające najwyższe Kierownictwo Poziom Zarządzania Multiprojektowego Zespoły projektowe, Instrumenty wspierające Kierownictwo średniego szczebla Poziom Zarządzania Pojedynczymi Projektami Instrumenty wspierania pracy Kierownika Projektu 7

8 Poziomy dojrzałości organizacji Poziom 1 Projekty są realizowane brak precyzyjnego zdefiniowania celów nie są formułowane zlecenia projektowe zespoły projektowe są rzadko formowane występują konflikty między zespołami a pozostałymi pracownikami Duże ryzyko nieukończenia projektów, słaba motywacja pracowników Poziom 2 Niektóre wybrane projekty są dobrze zarządzane nie są wykorzystywane efekty synergii na poziomie ponadprojektowym konieczność pracochłonnej koordynacji pomiędzy projektami i organizacją lub pomiędzy projektami i kierownictwem Tylko pojedyncze projekty kończą się sukcesem 8

9 Poziomy dojrzałości organizacji Poziom 3 Istnieje jednolity model zarządzania projektami, wykorzystywany do wszystkich projektów Jednolity i specyficzny dla danej organizacji model zarządzania projektami jest wykorzystywany we wszystkich projektach i obejmuje: podręcznik zarządzania projektami oprogramowanie do zarządzania projektami koncepcję szkoleń Istnieje duża szansa na powodzenie realizacji projektów Poziom 4 Organizacja gwarantuje elastyczną alokację pracowników do prowadzonych projektów wyeliminowanie tradycyjnych schematów organizacyjnych pracownicy pracują w zespołach pozycja project managerów jest wyraźnie wzmocniona zarządzanie projektami stanowi jeden z najważniejszych elementów rozwoju personelu Wysoki wskaźnik powodzenia projektów, wysoki stopień motywacji pracowników 9

10 Dojrzałość projektowa organizacji Maturity of a Project-oriented Organisation Project Management Business Process Management in the POO Programme Management Assurance of the Management Quality in a Project or a Programme 20 Personnel Management in the POO 0 Organisational Design of the POO Assignment of a Project or a Programme Project Portfolio Coordination and Project Networking 10

11 11

12 Komputer członkiem zespołu projektowego Wsparcie informatyczne zespołu projektowego Komunikacja w projekcie Wsparcie narzędziowe Administrowanie Planowanie Śledzenie postępu projektu Budżet i rozliczenia Zarządzanie zasobami Raportowanie Internet wsparcie organizacji wirtualnych Internet mobilny 12

13 Oferta oprogramowania dla PM Dobierz oprogramowanie do potrzeb projektu lub organizacji Product Based Planner Microsoft Project Standard Milestones Professional 2006 Microsoft Project Proffesional + Project Server Primavera, Polaris dotproject, PHProjekt, egroupware GanttProject Więcej. 13

14 P r o j ec t R o ad M ap POMYSŁ PRODUKT 14

15 Wdrożenie aplikacji Intranet Przykład Projektu Autor: Tomasz Mrowiec 15

16 Pierwszy kontakt Wersje aplikacji: Rozpoczęcie pracy Logowanie Prosta nawigacja 16

17 Fazy projektu Dowolny model faz projektu możemy sprowadzić do modelu uproszczonego Inicjacja/ Definiowanie Planowanie Realizacja Zakończenie 17

18 Struktura Podziału Prac Work Brakedown Structure Struktura Podziału Prac (SPP) = (WBS) to hierarchiczna dekompozycja działań, elementów, koniecznych do wykonania jednoznacznie identyfikowalnych produktów i rezultatów Jest podstawą wszystkich procesów planowania 18

19 Tworzenie SPP Dekompozycja polega na podziale produktów cząstkowych na mniejsze, łatwiejsze w wykonaniu elementy składowe. Podziału dokonuje się do poziomu pakietu roboczego, na którym możliwe będzie wiarygodne określenie kosztów, harmonogramu prac oraz zasobów. 19 Koncepcja: Sławomir Halbryt

20 Zasady ważne przy tworzeniu SPP Każda czynność kończy się produktem Każdy produkt ma przynajmniej jedną czynność Czynności tworzą strukturę hierarchiczną Czynności będą angażowały zasoby Czynności generują koszty 20

21 Łatwo przewidzieć następstwa zdarzeń ETAP 1 START ETAP 2 KM 1 ETAP 3 KM 2 ETAP 4 KM 3 KONIEC E G A C D B F H KM = Kamień Milowy (moment w którym projekt osiąga określony stan lub produkt cząstkowy) 21

22 Podejście procesowe PROJEKT ETAP1 Pakiet 1 Pakiet 2 ETAP 2 Pakiet 3 Pakiet 4 ETAP 3 Pakiet 5 Pakiet 6 Etap 4 Pakiet7 Zadanie 1 Zadanie 4 Zadanie 6 Zadanie 9 Zadanie 11 Zadanie 2 Zadanie 5 Zadanie 7 Zadanie 10 Zadanie 12 Zadanie 3 Zadanie 8 Pakiet roboczy 1 Zadanie 13 Pakiet Roboczy 2 22

23 Podejście procesowo-produktowe PROJEKT PM Produkt cząstkowy Etap 1 Planowanie Pakiet 1 Pakiet 2 Etap2 Moduł 1 Moduł 2 Nadzorowanie Zadanie 1.1 Podzespół 1.1 Podzespół 2.1 Administracja Zadanie 1.2 Podzespół 1.2 Podzespół 2.2 Zadanie 1.3 Pakiet Rob Podzespół 2.3 Pakiet Rob

24 Struktura Projektu Szkolenia z Metodyki Zarządzania Projektami Szkolenie z Zarządzania Projektami Promocja Projektu Rekrutacja Szkolenie Certyfikacja Ankietowanie PM Opracowanie materiałów Przyjęcie zgłoszenia Opracowanie i przygotowanie materiałów Certyfikacja 1 Opracowanie ankiet Organizacja Biura Dystrybucja Weryfikacja kandydatów Wynajęcie sal i organizacja Certyfikacja 2 Przeprowadzenie ankietowania Koordynacja Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Szkolenia Certyfikacja 3 W trakcie szkolenia Monitoring Szkolenie 1 Po szkoleniu Rozliczenia Szkolenie 2 Po certyfikacji Archiwizacja dokumentacji Szkolenie 3 24

25 Postaci SPP... Budowa sieci FO i Cu 7.1 Zamówienie materiałów 7.2 Magazynowanie 7.3 Transport na budowę 7.4 Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji pierwotnej Budowa kanalizacji wtórnej Montaż słupów kamerowych 7.5 Budowa kabli FO Układanie kabli w kanalizacji Wykonanie spawów FO Pomiary sprawdzające FO Protokół pomiarów FO 7.6 Budowa kabli Cu Układanie kabli w kanalizacji Wykonanie połączeń Pomiary sprawdzające Protokół pomiarów Pakiet 7.1 Pakiet 7.2 Pakiet 7.3 Zadanie Pakiet 7.4 Zadanie Zadanie Moduł Zadanie Pakiet 7.5 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Pakiet 7.6 Zadanie Zadanie Zadanie

26 Praca w aplikacji Wprowadzenie listy zadań Rodzaje zadań 26

27 Przełożenie SPP na strukturę firmy Struktura Podziału Prac - SPP Struktura firmy Zadania 27

28 O Zadanie 1.1 Zadanie 1.2 Z P Zadanie Zadanie K O - Odpowiedzialny K Pracownik 2 P Pracownik 1 Zadanie 1 Kierownik 2 Zadanie Kierownik 1 Pracownik Project Manager RAM Responsibility Assignment Matrix O W O W - Wsparcie K - Konsultacja P - Konieczność powiadomienia Z - Konieczność zatwierdzenia 28

29 Tabela komunikacji stakeholders Jak? Kiedy rozmowa Kto? Prezenta cja Inforjacj a o stanie projektu biuletyn Internet x x Uczestnicy Po projekcie Zarząd W trakcie realizacji Członek zarządu odpowiedzialny za marketing Po zakonczeniu projektu IPMA Zgłoszenie do walidacji plus kontakt z asesorami przed walidacją Asesorzy Po zakończeniu projektu x x Członkowie Po zakończeniu projektu x x Władze samorządowe Po zakończeniu projektu Komisja rewizyjna W trakcie realizacji x x x x x x Kick-Off x x x x x 29

30 Praca w aplikacji Wprowadzenie uczestników i wykonawców przez administratora systemu przypisanie uczestników do zadań screen 30

31 Przełożenie SPP na układ zadań w czasie - czas trwania projektu Struktura Podziału Prac - SPP Diagram sieciowy 31 Koncepcja: Sławomir Halbryt

32 Czas trwania zadań w PHProjekt Czas trwania zadania data początku i końca zadania Czas rzeczywistej aktywności w zadaniu ToDo screen 32

33 Sieć relacji zadań 33

34 Najwcześniejsza realizacja zadań 34

35 Najpóźniejsza realizacja zadań 35

36 Ścieżka krytyczna zerowe bufory czasu 36

37 Uporządkowanie zadań w zależności od czasu Co się dzieje, gdy zasoby nie są dostępne w przewidywanym czasie? Jeśli zadanie B i C wykonuje ta sam osoba, to zadania nie mogą być realizowane równolegle, w tym samym czasie. 37

38 Uwzględnienie dostępności zasobów w projekcie Pojawi się następstwo zadań C i B. Ścieżka krytyczna, jak i cały projekt ulegnie wydłużeniu. 38

39 Relacje między zadaniami Wprowadzenie relacji między zadaniami screen 39

40 Harmonogram Gantta - czas Zadanie 1 Ścieżka Krytyczna Zadanie 2 Praca planowana Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie Czas w tygodniach 40 Koncepcja: Sławomir Halbryt

41 Kamienie milowe Kamień milowy to zdarzenie - nie zużywa zasobów (czas, budżet) To punkt odniesienia w planie - pozwala porównać plan z jego realizacją Może odnosić się do: zakończenia pakietu zadań realizacji zadań szczególnie ważnych wydatkowania określonej części budżetu wypracowania określonej liczby godzin 41 Koncepcja: Sławomir Halbryt

42 Zastosowanie kamieni milowych Kamienie milowe Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie Czas w tygodniach 42 Koncepcja: Sławomir Halbryt

43 Praca z PHProjekt Nawigacja w PHProjekt Dokonywanie zmian Pomiar czasu pracy w zadaniu Akceptacja Zakończenie Zarządzanie plikami Harmonogram Gantta 43

44 Wdrożenie aplikacji Intranet Przykład Projektu Autor: Tomasz Mrowiec 44

45 Zastosowanie Ganttproject Import i eksport danych do PHProjekt Łatwy w obsłudze interfejs Praca na harmonogramie Gantta 45

46 Więcej informacji 46

47 47

48 48

Zarządzanie projektem informatycznym, w2

Zarządzanie projektem informatycznym, w2 Planowanie projektów informatycznych Zarządzanie projektem informatycznym, w2 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cykl życia projektu Ocena Inicjacja Realizacja Identyfikacja Planowanie Zanim zacznie się budować

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo