Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management"

Transkrypt

1 Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013

2 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy Absolwenci programu MBA, którzy zamierzają podnieść kompetencje zarządzania projektami do poziomu adekwatnego do szczebla wyższej kadry kierowniczej i kadry zarządzającej. Cele programu Określenie roli zarządzania projektami w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznanie procesu strategicznego zarządzania projektami w firmie. Rozwinięcie umiejętności zarządzania projektami jako elementu realizacji strategii firmy. Rozwinięcie umiejętności budowania i zarządzania portfelem projektów. Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami. Doskonalenie umiejętności efektywnego wykorzystania programu komputerowego MS Project w przygotowaniu i realizacji projektów. Określenie roli Biura Zarządzania Projektami i wyboru świadczonych przez PMO. Praktyczna nauka procesu zarządzania projektami i zarządzania portfelem projektów według standardów PMI. Ćwiczenie metod komunikacyjnych w zarządzaniu projektami. Przygotowanie do egzaminu PMI Project Management Professional (PMP) (opcja) Metody realizacji programu Program realizowany jest w interaktywnej formie warsztatowej. Uczestnicy pracują w zespołach projektowych stosują techniki i narzędzia zarządzania projektami do planowania i doskonalenia rzeczywistych i przykładowych projektów. Podsumowaniem programu jest gra symulacyjna Zarządzanie portfelem projektów pozwalająca ugruntować nabytą wiedzę i umiejętności w warunkach zbliżonych do realiów firmowych. Program uczy uniwersalnych zasad zarządzania projektami, jednocześnie jest zgodny z zaleceniami Project Management Institute organizacji, która wprowadziła obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami. Zakres programu 1. Zarządzanie Projektami case z zastosowania narzędzi zarządzania projektami 1.1. Definiowanie założeń projektu Karta Projektu 1.2. Zdefiniowanie zakresu projektu Struktura Podziału Zadań (WBS) 1.3. Planowanie zasobów 1.4. Szacowanie czasu trwania zadań 1.5. Tworzenie schematu sieciowego projektu - Metoda Ścieżki Krytycznej 1.6. Ustawienie kamieni milowych 1.7. Oszacowanie budżetu projektu 1.8. Analiza ryzyka 1.9. Optymalizacja planu projektu Wprowadzanie zmian do realizowanego projektu 2

3 2. Strategiczne Zarządzanie Projektami. Metoda Łańcucha Krytycznego 2.1. Zarządzanie Strategiczne Elementy i cykl zarządzania strategicznego Proces formułowania celów strategicznych Cele główne przedsiębiorstwa Cele cząstkowe jako pierwszy stopień kaskadowania celów Reguła SMART w zarządzaniu projektami Właściciele celów ich odpowiedzialność i umocowanie w organizacji Budżety celów niedostrzegany element wdrażania strategii 2.2. Zarządzanie projektami, jako narzędzie realizacji strategii Projekty wewnętrzne i zewnętrzne Poziomy zarządzania projektami Stany projektów w organizacji Istota i zakres strategicznego zarządzania projektami 2.3. Przyczyny porażek projektów (błędy w inicjowaniu, planowaniu, realizacji, zamykaniu projektów) Marnotrawienie czasu w fazie planowania projektu (normy pracy, doświadczenia z porażek, brak wiedzy, bufory negocjacyjne) Marnotrawienie czasu w fazie realizacji projektu (odwlekanie pracy, wielozadaniowość, harmonogramowa gotowość, brak motywacji, muda, muri, mura) 2.4. Postulaty łańcucha krytycznego Zagadnienie wąskiego gardła Łańcuch krytyczny, a ścieżka krytyczna Planowanie metodą łańcucha krytycznego Monitorowanie łańcucha krytycznego 3. Zarządzanie portfelem projektów 3.1. Wprowadzenie: projekt, program, portfel Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą 3.2. Proces zarządzania portfelem projektów Identyfikacja nowych projektów w organizacji Ocena korzyści projektowych Ocena projektów pod kątem celów biznesowych Priorytetyzacja projektów Równoważenie portfela projektów Komunikacja decyzji portfelowych 3.3. Analiza portfela projektów Budowanie systemu metryk dla portfela Analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów Analiza kosztów i korzyści projektowych Analiza postępu realizacji projektów Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji Analiza alternatywnych scenariuszy projektowych 3.4. Biuro projektów role i odpowiedzialności 3

4 4. MS Project 4.1. Definiowanie projektu w MS Project 4.2. Wprowadzanie danych w zakresie planowania projektu do MS Project (WBS, zależności między zadaniami, zasoby, koszty zasobów, wyznaczenie ścieżki krytycznej) 4.3. Wprowadzanie danych realizacyjnych projektu oraz kontrolowanie zaawansowania prac w projekcie w MS Project (rzeczywisty czas trwania zadań, poziom zaawansowania prac w projekcie, analizowanie odchylenia realizacji do planu projektu, wprowadzanie zmian do realizowanego projektu) 4.4. Raporty, tabele, filtry 4.5. Podsumowanie projektu 5. Techniki pracy w projekcie 5.1. Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami 5.2. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 5.3. Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego 5.4. Prezentowanie wyników prac projektowych 5.5. Wykorzystywanie metod wizualizacji 5.6. Wykorzystywanie technik komunikacji w pracach projektowych 6. Gra symulacyjna - Zarządzanie portfelem projektów 6.1. Pierwsza runda rywalizacji: Identyfikacja kluczowych informacji o projekcie Ocena pojedynczego projektu wg modelu oceny Komitet Zarządzania Portfelem sesja oceny zgłoszonych projektów Komitet Zarządzania Portfelem analiza zasobów organizacji i wybór projektów do realizacji 6.2. Druga runda Analiza portfela nowe inicjatywy projektowe Proces wprowadzenia nowych inicjatyw do portfela Analiza wpływu nowego projektu na istniejący portfel Proces podejmowania decyzji projektowych Strategia postępowania z nowymi inicjatywami 6.3. Trzecia runda Analiza portfela ryzyka portfelowe Identyfikacja ryzyk projektowych i portfela projektów Analiza wpływu oceny ryzyka na portfel Wpływ opóźnień projektów na stan portfela 6.4. Podsumowanie i wnioski Project Portfolio Management w praktyce Podsumowanie wyników gry Doświadczenia z gry Zarządzanie portfelem projektów w praktyce 7. PMP EXAM PREP - Warsztat przygotowujący do certyfikacji PMP (opcja) 7.1. Dzień pierwszy Wprowadzenie do szkolenia Test wejściowy Proces składania wniosku o egzamin PMBOK w procesie egzaminacyjnym Zarządzanie integracją Zarządzenie zakresem Zarządzanie czasem 4

5 7.2. Dzień drugi Zarządzanie kosztami Zarządzanie jakością Zarządzanie zasobami Zarządzanie komunikacją Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie dostawcami 7.3. Dzień trzeci Gra: PMP Puzzle Tips &Tricks Finalny egzamin próbny (w wersji angielskiej) Pytania i dyskusje Omówienie wyników próbnego egzaminu Praca nad indywidualnymi obszarami rozwoju Indywidualne testy końcowe Przygotowanie planu indywidualnej nauki Korzyści dla uczestników Po zakończeniu programu Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami uczestnicy będą posiadać umiejętność: Całościowej oceny miejsca i znaczenia projektów w strategii firmy i strategicznego zarządzania projektami Stosowania mechanizmów priorytetyzacji projektów i budowania portfela projektów Zarządzania portfelem projektów Praktycznego wykorzystania technik i narzędzi zarządzania projektami Skutecznego wykorzystania metod komunikacyjnych w zarządzaniu projektami (prowadzenie spotkań, prezentacje wyników projektu, zespołowe podejmowanie decyzji) Praktycznego i efektywnego wykorzystania programu MS Project w zarządzaniu projektem Zbudowania odpowiedniego środowiska projektowego, znacząco usprawniającego realizację projektów w firmie Zawiera ocenę postępów i rekomendacje dalszych działań rozwojowych Gwarantuje orientację na konkretne rezultaty dla uczestników i firm Konsoliduje doświadczenie zawodowe, wskazuje nowe metody działania Promuje właściwą kulturę firmową przez rozwijanie kluczowych kompetencji DYPLOM POST-MBA STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Kształtuje postawy, rozwija umiejętności, wzbogaca wiedzę Mobilizuje do działania poprzez praktyczne wnioski i narzędzia do wykorzystania Zachęca do rozwoju dzięki różnorodnym i atrakcyjnym metodom szkoleniowym Tworzy logiczną strukturę opartą na powiązanych modułach szkoleniowych szkoleniowym 5

6 Czas trwania 12 dni (6 sesji x 2 dni) PMP EXAM PREP (opcja) 3 dni Terminy sesji Moduł XI 2012 Moduł XII 2012 Moduł I 2013 Moduł II 2013 Moduł III 2013 Moduł IV 2013 Moduł 7 do ustalenia Kryteria otrzymania dyplomu Udział w co najmniej 80% zajęć. Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami (Post-MBA Certificate in Strategic Project Management) wystawiony przez GFKM i TSM Business School. Cena szkolenia 7600 zł + VAT. Cena obejmuje poczęstunek podczas przerw oraz obiad Informacje i zapisy Dyrektor programu Andrzej Popadiuk tel w. 317 kom Koordynator merytoryczny Lucjan Śledź kom Koordynator programu Agnieszka Więckowka tel w. 327 kom Formularz aplikacyjny oraz informacje o programie znajdują się pod poniższym adresem: Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Sesja z zagranicznym wykładowcą prowadzona jest w języku angielskim z możliwością tłumaczenia. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE! 6

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Wersja PL Pełny zakres wiedzy dotyczący egzaminu IPMA C i D! Zawartość odpowiadająca kilkuset stronom podręcznika

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Zał. 3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Strona 1 z 15 Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 2 3. Kompetencje wg IPMA...

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA civil SERVANT RZĄDZENIE I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ civil SERVANT 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo