Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk

2 Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE

3 METODYKA PRINCE 2

4 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled Environments v.2 Oparta na pochodzącej z lat 70-tych XX wieku metodzie PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique) Powstała formalnie na przełomie 1989/1990 (stała się standardową metodyką brytyjskiej administracji publicznej) Oryginalnie: dla projektów IT, obecnie: dla wszystkich projektów.

5 Metodyka PRINCE 2 - PROCESY 1. Przygotowanie założeń projektu/uruchamianie projektu (Starting up a project) Ustalenie celów i formy realizacji, stworzenie zespołu zarządzania projektem, plany procesu projektowania Plany projektu (w zakresie: produktów, działań, zasobów, wskaźników jakościowych), określenieu zasadnienia projektu i zagrożeń 2. Strategiczne zarządzanie projektem (Directing a project) Zatwierdzenie prac i zasobów przez najwyższe zwierzchnictwo 3. Planowanie (Planning) 4. Inicjowanie projektu (Initiating a project) 5. Sterowanie etapem (Controlling a stage) Autoryzacja prac nad tworzeniem produktów, zbieranie danych o realizacji zadań, ocenianie postępów i raportowanie strategicznemu kierownictwu projektu oraz propozycje zmian 6. Zarządzanie dostawą produktów (Managing product delivery) Tworzenie produktów projektu, ocena ich jakości i dostarczanie produktów 7. Zarządzanie zakresem etapu (Managing stage boundaries) Raportowanie o stanie zaawansowania bieżącego etapu i planowanie kolejnego 8. Zamykanie projektu (Closing a project) Przygotowanie oceny, planowanie przeglądu powdrożeniowego, akceptacja (podpisanie) protokołu przez klienta

6 PRINCE 2 rodzaje produktów Produkty proste nie podlegają dalszej dekompozycji (występują na najniższym poziomie dowolnej gałęzi struktury hierarchicznej w Diagramie Struktury Produktów) - oznaczane PROSTOKĄTAMI Produkty integracji - wymagają wykonania jednej lub większej liczby czynności (zestawienia lub skompletowania przetestowania), wyniki tych czynności są porównywane z kryteriami jakości produktu/kryteriami integracji - oznaczane PROSTOKĄTAMI Grupy produktów są grupami produktów a nie produktami - oznaczane RÓWNOLEGŁOBOKAMI Produkty zewnętrzne - są niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego lub stanowią ograniczenie dla projektu, ale wytwarzanie nie jest w ramach projektu kontrolowane oznaczane są ELIPSAMI.

7 METODYKA PMBOK

8 PMBoK - procesy Procesy rozpoczęcia (opracowanie dokumentu otwarcia i opracowanie wstępnego zakresu projektu) Procesy planowania (opracowanie planu zarządzania projektem, planowanie zarządzania zakresem projektu, definiowanie zakresu projektu, opracowanie struktury podziału prac zdefiniowanie czynności, porządkowanie czynności, szacowanie zasobów czynności, szacowanie czasu trwania czynności, opracowanie harmonogramu, szacowanie kosztów, budżetowanie kosztów, planowanie jakości, planowanie zasobów ludzkich, planowanie komunikacji, planowanie zarządzania ryzykiem, identyfikacja i analiza ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, planowanie zaopatrzenia, planowanie kontraktów Procesy realizacji (kierowanie i zarządzanie realizacją projektu, zapewnienie jakości, przyjmowanie członków zespołu, rozwój zespołu, dystrybucja informacji, rekrutacja sprzedawców) Procesy kontroli (monitorowanie i nadzór nad pracami projektu, zintegrowane zarządzanie zmianami, weryfikacja zakresu, sterowanie zakresem, nadzór nad harmonogramem i kosztami, kontrola jakości, zarządzanie zespołem, raportowanie postępu prac, zarządzanie interesariuszami, monitorowanie i nadzór nad ryzykiem, administrowanie kontraktem) Procesy zakończenia (zamknięcie projektu i kontraktu)

9 PMBoK obszary wiedzy 1. Zarządzanie integracją projektu 2. Zarządzanie zakresem 3. Zarządzanie czasem 4. Zarządzanie kosztami 5. Zarządzanie jakością 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi 7. Zarządzanie komunikacją 8. Zarządzanie ryzykiem 9. Zarządzanie zaopatrzeniem 10. Zarządzanie interesariuszami

10 METODYKA TENSTEP

11 TenStep Metodyka stworzona na bazie metodologii Project Management Body of Knowledge (PMBoK) Opiera się na krokach (ang. steps), Metodyka zakłada zwiększanie dyscypliny zarządzania wraz ze wzrostem skali projektu projektem wraz ze wzrostem jego skali. Przykład: Każdy projekt powinien zostać zdefiniowany (step 1), (nawet jeśli nie będzie tworzony formalny harmonogram) Jeśli projekt osiągnie pewną skalę, należy wprowadzić harmonogram (step 2) Jeśli zostanie utworzony, harmonogram, konieczne jest zarządzani nim (step 3) Jeśli projekt jest mały, zbędne jest zarządzanie ryzykiem i jakością, ale trzeba zająć się problemami krytycznymi (step 4) Jeśli projekt będzie większy, należy wprowadzić zarządzanie zmianą (step 5).. bi.gazeta.pl/im/2/4579/m pdf

12 TenStep rodzaje kroków Kroki planowane Krok 1 - Zdefiniowanie Pracy do Wykonania Krok 2 Budowanie planu i budżetu Kroki zarządzane Krok 3 Zarządzanie Harmonogramem i Budżetem Krok 4 Zarządzanie Problemami Krytycznymi Krok 5 Zarządzanie Zmianą Krok 6 Zarządzanie Komunikacją Krok 7 Zarządzanie Ryzykami Krok 8 Zarządzanie ludźmi Krok 9 Zarządzanie Jakością Krok 10 Zarządzanie Pomiarem bi.gazeta.pl/im/2/4579/m pdf

13 METODYKA AGILE

14 Porównanie Metodyki kaskadowe (waterfall): Projekt podzielony jest na kilka następujących po sobie faz (analizy, projektowania, całego rozwiązania, dewelopmentu, testów i ostatecznej akceptacji) Metodyki zwinne (agile): Projekt podzielony jest na przedsięwzięcia Stosowany jest model iteracyjny PLC

15 Agile Nazwa odnosi się nie do grupy metodyk Założenia (Manifest Agile): Podkreślona rola ludzi i ich relacji, zmniejszona rola procedur Podkreślona rola oprogramowania, rola dokumentów zmniejszona do niezbędnego minimum Współpraca z klientem jest nadrzędna ponad negocjację umów. Jest duża otwartość na zmianę zakresu projektu w przypadku zmiany wymagań i priorytetów klienta

16 Agile cd Cechy modelu Agile: Iteracyjność: projekty realizowane są w oparciu o mniejsze przedsięwzięcia Przyrostowość (inkrementalizm) tworzenie produktu poprzez dobudowywanie do niego kolejnych elementów podczas każdej iteracji (dodawanie wartości)

17 Agile - Szkielet Scrum inspekcja okresowa iteracja Do zrobienia zostało. przyrost funkcjonalności

18 Agile Role w projekcie Lider zespołu Właściciel produktu Zespół Pozostali interesariusze

19 Agile - Lider zespołu (Scrum Master) Jest liderem, a nie kierownikiem Pomaga właścicielowi produktu w wyborze zaległości produktowych i w zamianie zaległości w funkcjonalność (np. poprzez rozwiązanie konfliktów)

20 Agile -Właściciel produktu (Product Definiuje wymagania, jakość i wartości produktu decyduje o kolejności tworzenia funkcjonalności Kontroluje zaległości Owner) Zatwierdza rezultaty pracy zespołu

21 Agile - Zespół (Team) Samodzielnie organizuje pracę tak, aby spełnić wymagania metodyki, Składa się z 5 do 7 osób Jest interdyscyplinarny, Jest samowystarczalny

22 Agile ogólny opis Praca zespołu objęta jest ramami czasowymi zwanymi przebiegiem (ang. sprint). Efekt przebiegu: nowa wersja (udoskonalona) produktu Przebieg trwa od 1 do 4 tygodni (zalecane są stałe długości) Na początku pracy klient przedstawia listę wymagań (tzw historyjki - ang. User Stories), każda z nich opisuje cechę produktu Właściciel produktu kontroluje priorytety wymagań klienta Na końcu tworzony jest rejestr wymagań (ang. Product Backlog), planowany jest przebieg (ang. Sprint Planning) i wybierane są zadania o najwyższym priorytecie Następnie szacowane są: lista zadań i czas realizacji (tzw. Sprint Backlog), pracochłonność, złożoność i ryzyko każdego zadania Po planowaniu zespół przechodzi do realizacji przebiegu Zasada Daily Scrum: przeprowadzanie codziennych (maksymalnie 15-minutowych) spotkań, na których omawiane są zadania zrealizowane poprzedniego dnia, problemy występujące przy ich realizacji oraz zadania do wykonania w dniu spotkania. Sprint kończy się spotkaniem będącym przeglądem przebiegu (ang. Sprint Review) prezentacją wyniku pracy zespołu

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Czym się będziemy zajmować? Wsparcie narzędziowe: Ryzyko jak z nim postępować Ryzyko w projektach

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Architectura 12 (3) 2013, 149 160. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architectura 12 (3) 2013, 149 160. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Architectura 12 (3) 2013, 149 160 ZASTOSOWANIE METODYKI PRINCE2 DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM Wojciech Czaczkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę

Bardziej szczegółowo