Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość"

Transkrypt

1 Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki od globalnego standardu po metodyki zwinne, od aspektów infrastrukturalnych po przedsięwzięcia programistyczne, a wszystko to ćwiczone na bieżąco w trakcie trwającego przez całe studia - warsztatu projektowego, symulującego rzeczywiste, biznesowe warunki otoczenia! Kierunek prowadzony przy współpracy z PMI Poland Chapter, Cel Projekty informatyczne, niezależnie od tego czy są to rozległe przedsięwzięcia integracji systemów, budowy infrastruktury czy też niewielkie projekty programistyczne (np. w formie start-up ów), stanowią wyjątkowe wyzwanie dla kierownika ze względu na duże zróżnicowanie oczekiwań interesariuszy, ich wiedzy technicznej oraz samo zaawansowanie technologiczne przedsięwzięć. Stąd niezwykle ważne jest wyposażenie kierownika projektu w wiedzę dotyczącą kluczowych czynników sukcesu oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów informatycznych, strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi sprawdzonych w praktyce i przekazywanych przez osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie. Wykładom towarzyszą ćwiczenia z zastosowania nabytych umiejętności w praktyce, które to umiejętności, w kolejnym kroku, słuchacze wykorzystują w ramach warsztatu przy realizowanych projektach. Program stworzony przy udziale Project Management Institute (PMI ) Poland Chapter, w zgodności z uznanymi globalnymi standardami w zakresie zarządzania projektami. Korzyści Uczestnictwo w tym programie pozwoli nabyć najszerszy i najnowocześniejszy zestaw narzędzi, umiejętności i wiedzy z zarządzania projektami w kontekście informatycznym, a w szczególności: poznanie i zrozumienie roli kierownika i zespołu projektowego na każdym etapie cyklu życia projektu, poznanie technik oraz narzędzi pozwalających kierować każdym etapem przedsięwzięcia, poznanie technik identyfikacji wymagań klienta, definiowania celów i oczekiwań interesariuszy, możliwie efektywnego organizowania i wykorzystywania pracy zespołu projektowego, wykorzystywanie narzędzi zarządzania projektami pozwalających wykonać prace na czas i w ramach budżetu. Uczestnicy Studia pozwalają zapoznać się z wymaganiami stawianymi kandydatom w procesie certyfikacji w zakresie globalnych standardów zarządzania projektami. W planach jest ubieganie się o akredytację przez PMI. Studia adresowane są do osób prowadzących bądź planujących prowadzić projekty

2 informatyczne w organizacji nie jest wymagana żadna wiedza w dziedzinie zarządzania projektami, wskazane jest, choć nie wymagane, posiadanie ogólnej wiedzy informatycznej. Program studiów będzie z pewnością pomocny dla osób przygotowujących się do certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM ), Project Management Professional (PMP ) i PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP ) przez Project Management Institute (PMI ). Wykładowcy Prowadzący to praktycy sektora IT i telekomunikacji i członkowie PMI Poland Chapter, jak Jacek Frankowski, PMP, Wojciech Dymowski, PMP, Michał Rączka, Kierownik IT Governance i AgilePMO w Grupie Allegro, czy Tomasz Grochowski, PMP, a także inni certyfikowani kierownicy projektów, programów i biur zarządzania projektami, z wieloletnim doświadczeniem w branży ICT. Szczegółowy PROGRAM I. ZAGADNIENIA OGÓLNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTEMI IT 1. Podstawy projektów informatycznych Definicja projektu informatycznego, kluczowe czynniki sukcesu oraz przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych, cykl życia projektu informatycznego. Zarządzanie projektem a produktem, dojrzałość projektowa organizacji, biuro zarządzania projektami. Zarządzanie programami i portfelami projektów. 2. Przegląd standardów i metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami IT Różne standardy i metodyki mające zastosowanie w praktyce zarządzania projektami IT: PMI, PRINCE2, Scrum, Waterfall. Omówienie zastosowania wybranych metodyk w różnych obszarach IT, takich jak integracji systemów, budowie infrastruktury i wytwarzania oprogramowania. Certyfikacja PMI zasady i warunki. 3. Zarządzanie projektami IT w organizacji Dojrzałość projektowa organizacji, dopasowanie strategiczne projektów i organizacji, zarządzanie programami i portfelami projektów, organizacja biura zarządzania projektami. Zarządzanie projektami i kierownik projektów wg standardów PMI. Omówienie obszarów wiedzy: zarządzanie integracją projektu, zarządzanie zakresem, zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją, zarządzanie kontraktami i relacjami z poddostawcami. Wprowadzenie do poszczególnych grup procesów zarządzania projektami. Integracja różnych podejść do zarządzania projektami informatycznymi. 4. Przygotowanie do rozpoczęcia projektu Kryteria wyboru projektów informatycznych, zagadnienia wykonalności projektu, identyfikacja i opis celu projektu informatycznego oraz aspektów biznesowych (business case), identyfikacja kluczowych interesariuszy projektu, przygotowanie karty projektu IT. Ćwiczenia: weryfikacja konkretnych projektów IT zaproponowanych przez słuchaczy, ćwiczenia z oceny projektów, identyfikacji interesariuszy; przygotowanie karty projektu. II. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE PROJEKTEM OD FAZY PLANOWANIA DO ZAKOŃCZENIA 1. Planowanie w projekcie informatycznym Przygotowanie planu zarządzania projektem, zarządzanie zakresem: zbieranie i formułowanie wymagań klienta, formułowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych, metody zbierania wymagań i metodyka identyfikowalności wymagań, przygotowanie struktury podziału pracy (WBS Work Breakdown Structure), szacowanie czasu trwania projektu, techniki estymacji parametrów projektu i budowy harmonogramu (Critical Path, PERT), techniki optymalizacji harmonogramu (Fast Tracking,

3 Crashing), szacowanie kosztów projektu / produktu, określenie budżetu, planowanie kontroli jakości i zapewnienia jakości w projekcie IT, alokacja i szacowanie zasobów w projekcie IT, przygotowanie harmonogramu, wykres Gantt a, techniki bilansowania zasobów. Ćwiczenia: plan zarządzania projektem, zbieranie, weryfikacja i właściwe zarządzanie wymaganiami przygotowanie WBS, wyznaczanie ścieżki krytycznej i pozostałych parametrów projektu, budowa harmonogramu i wyznaczanie budżetu. Wykorzystanie MS Project. 2. Organizacja pracy i procesy wykonawcze w projekcie informatycznym Techniki projektowania wykorzystywane w tworzeniu rozwiązania technicznego, narzędziowe wspomaganie wytwarzania oprogramowania, modelowanie biznesowe (BPMN), metodyki RUP, metodyka podejmowania decyzji o samodzielnym wykonaniu pracy bądź zleceniu, rodzaje kontraktów zleconych, rodzaje dokumentacji i zasady utrzymania, działania związane z zapewnieniem jakości, testowaniem i audytami. Ćwiczenia: ćwiczenia z wykorzystania narzędzi i technik modelowania, 3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Definicja ryzyka w projekcie informatycznym, planowanie zarządzania ryzykiem w projekcie, identyfikacja i rejestr ryzyk, rodzaje ryzyka, macierz prawdopodobieństwa i wpływu ryzyk, jakościowa i ilościowa analiza ryzyka, narzędzia analizy ryzyka, planowanie reakcji na zaistnienie zdarzenia, monitoring i kontrola ryzyka. Ćwiczenia: ćwiczenia z identyfikacji ryzyk, macierzy wpływu, technik analizy ryzyk oraz planowanie akcji dla własnych projektów uczestników. 4. Zarządzanie zmianą w projekcie informatycznym Procesy zarządzanie zmianą w projekcie IT, zmiany zakresu projektu, obsługa żądania zmian (RFC) gromadzenie, analiza, wycena, wdrażanie. Aktualizacja dokumentacji. Granice zmian a stabilność projektu. Asertywność i konsekwencje jej braku. Zmiany w harmonogramie budżetu z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Przyczyny porażek projektów wynikające z braku zarządzania zmianą. Ćwiczenia: przeprowadzenie procesu zmiany zakresu w projekcie 5. Monitoring, kontrola i zamknięcie projektu informatycznego Narzędzia monitoringu i kontroli wykonania projektu, wartość wypracowana (EVM Earned Value Management), planowanie i przeprowadzanie działań korygujących, kontrola zakresu projektu i macierz śledzenia wymagań, zjawisko pełzającego zakresu (scope creep) i techniki jego unikania, kontrola jakości i proces testowy ISTQB; zamknięcie projektu: procedura przekazania produktu / efektu projektu klientowi końcowemu, strategia weryfikacji zakresu i akceptacji produktu przez klienta, proces zamknięcia projektu lub fazy projektu, proces zamknięcia umów z poddostawcami. Ćwiczenia: wyznaczanie wartości wypracowanej w projekcie, przygotowanie macierzy śledzenia wymagań, ćwiczenia z technik weryfikacji zakresu i kontroli wymagań, oddawanie projektu klientowi. III. ZAGADNIENIA ROZSZERZONE 1. Projektowe aspekty informatyki w organizacji Zarządzanie informatyką w organizacji IT Governance, metodyki organizacyjne, CMMI - omówienie, poziomy i procesy; SixSigma, ITIL role, procesy, wdrożenia w organizacji; COBIT - omówienie modelu, role i procesy, zarządzanie informatyką w organizacji a dojrzałość projektowa. 2. Metody zwinne w przedsięwzięciach informatycznych Podejście PMI Agile oraz metodyka Scrum w przedsięwzięciach informatycznych, podstawy metodyki Scrum, role w Scrum: ScrumMaster, właściciel produktu; pojęcie sprintu, artefakty Scrum: zaległości produktowe, zaległości sprintu, przyrost funkcjonalności produktu, planowanie w projekcie Scrum, formowanie zespołu, skalowanie projektów. Narzędzia i techniki podejścia zwinnego PMI, omówienie

4 domen: dostarczanie oparte na wartości (Value-Driven Delivery), zaangażowanie interesariuszy, praktyki zwiększania wydajności zespołu, planowanie adaptacyjne, wykrywanie i rozwiązywanie problemów, ciągłe doskonalenie (procesy, produkty, ludzie). Ćwiczenia: symulacja projektu IT w środowisku zwinnym. 3. Zarządzanie zespołem projektowym Planowanie komunikacji w zespole oraz komunikacji z kluczowymi interesariuszami projektu, pozyskiwanie zespołu do realizacji projektu IT, rola kompetencji twardych i miękkich w budowie zespołu, kształtowanie i zarządzanie zespołem projektowym. Kompetencje kierownika projektu w zakresie kierowania zespołem zarządzanie konfliktem, zarządzanie kompetencjami zespołu, planowanie i prowadzenie zebrań, telekonferencji. Ćwiczenia: podstawowe kompetencje kierownicze lidera, zarządzanie konfliktem, podstawowe błędy i najlepsze praktyki w komunikacji. 4. Kompetencje przywódcze w zarządzaniu projektami IT Czym jest przywództwo, ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie różnych stylów przywódczych, prowadzenie skutecznych zespołów etapy formowania zespołu, schematy motywacyjne - kwestionariusz Strength Deployment Inventory (SDI), zrozumienie schematów motywacyjnych a wywieranie wpływu, etyka i przywództwo, sposoby reagowania na konflikty, scenariusze rozwoju konfliktu i strategie rozwiązywania, negocjacje - konkurencyjne i partnerskie, kierowanie zmianami strategie przywódcze. Ćwiczenia: rozwój kompetencji przywódczych każdego uczestnika, badanie profilu przywódczego, trening umiejętności negocjacyjnych. IV. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM - WARSZTATY W ramach warsztatów słuchacze prowadzić będą projekt IT poprzez wszystkie fazy cyklu życia projektu, w trakcie trwania całego studium, przy wsparciu opiekuna: - wykorzystanie narzędzi wsparcia (MS Project) przez cały okres trwania projektu; - zespoły 4-5 osobowe realizujące projekt informatyczny; - rotacyjna rola kierownika projektu w zespole; - symulacja zmiennych warunków projektowych (np. ryzyka, wymuszona zmiana zakresu) Unikalnym aspektem warsztatu jest symulacja rzeczywistego otoczenia biznesowego, zmuszająca uczestników do aktywnego podejmowania decyzji z wykorzystaniem nabytych umiejętności, a prowadzony projekt i podjęte akcje są podstawą do przygotowania pracy dyplomowej. Zagadnienia ogólne w zarządzaniu projektami IT 48 Podstawy projektów informatycznych 16 Zarządzanie projektami IT w organizacji 16 Przegląd standardów i metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami IT 8 Przygotowanie do rozpoczęcia projektu Organizacja i zarządzanie projektem od fazy planowania do zakończenia 72 Planowanie w projekcie informatycznym Organizacja pracy i procesy wykonawcze w projekcie IT Zarządzanie ryzykiem w projekcie Zarządzanie zmianą w projekcie informatycznym Monitoring, kontrola i zamknięcie projektu informatycznego Zagadnienia rozszerzone 40 Projektowe aspekty informatyki w organizacji 12 Metody zwinne w przedsięwzięciach informatycznych 12 ĆW

5 Zarządzanie zespołem Przywództwo w zarządzaniu projektem informatycznym Praktyka zarządzania projektem - warsztaty 20 ĆW Konsultacje Razem miesięcy nauki 10 zjazdów 188 godziny zajęć

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Zał. 3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Strona 1 z 15 Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 2 3. Kompetencje wg IPMA...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem SPIS TREŚCI 3-16 4-5 6-15 6 8 10 12 14 16 Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni Materiały konferencyjne Zarządzanie Projektami Informatycznymi Dr inż. Waldemar Łabuda Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa w_labuda@poczta.wwsi.edu.pl studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach. Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT ( Consulting Czym się będziemy zajmować? Wsparcie narzędziowe: Ryzyko jak z nim postępować Ryzyko w projektach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje PMI Award 2013 Edukacja mobilna Uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz Wiedza podana w wygodnych do czytania porcjach

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo