OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA"

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających do osiągnięcia celu i posiadających zaplanowany początek i koniec zbiór aktywności. Projekt charakteryzuje się tym, że jest to przedsięwzięcie złożone, niepowtarzalne i jednorazowe. W celu osiągnięcia celów projektowych niezbędna jest realizacja zadań, czynności, których zaplanowanie i wykonanie jest jedną z podstaw zarządzania projektem. Wśród podstawowych kroków, faz w zarządzaniu projektem można wymienić (rys. 1): zdefiniowanie problemu i określenie możliwych rozwiązań (faza rozpoczęcia projektu), zaplanowanie projektu (faza planowania), rozpoczęcie realizacji projektu (faza wykonania), monitorowanie postępów w realizacji projektu (monitorowanie projektu), zakończenie projektu (faza zakończenia projektu). Rys. 1. Fazy zarządzania projektem W praktyce każdy człowiek realizuje projekty, ponieważ każde działanie wykonane z myślą o realizacji określonego celu można wpisać w ramy definicji projektu. Jednak bardziej złożone zbiory zadań niezbędne do osiągnięcia często złożonych celów nie są łatwe do zarządzania bez narzędzi wspomagających. W mniej skomplikowanych przypadkach, takimi narzędziami mogą być zwykła kartka papieru i ołówek, przy pomocy których określimy parametry projektu, w bardziej skomplikowanych prawie niezbędne stają się programy komputerowe, które pozwalają nie tylko na określenie czynności niezbędnych do osiągnięcia celów, ale też przedstawienie ich w przejrzystej formie graficznej, monitorowanie i raportowanie każdego etapu planowania i realizacji projektu oraz jego podsumowanie. Objętość skryptu uniemożliwia dokładne opisanie wszystkich niuansów tworzenia projektu. Na końcu rozdziału zamieszczono spis literatury przydatnej do zapoznania się z mechanizmami projektów, metodykami zarządzania projektami itp. Wykresy Gantta Wykres (diagram) Gantta jest graficznym sposobem prezentacji zadań w projekcie uwzględniający ich planowanie i kontrolę. 1

2 Jako, że jest to jedna z najczęściej stosowanych, podstawowych form wizualizacji zadań w projekcie, to wykres ten można tworzyć przy pomocy wielu programów. Stosuje się różne oznaczenia poszczególnych zadań i etapów projektu. W tabeli 8.1 przedstawiono typowe przykłady oznaczeń. Tabela 1. Przykłady typowych oznaczeń zadań i etapów projektu w diagramach Gantta Zadanie krytyczne Zadanie niepomijalne, jego ukończenie jest niezbędne dla dalszej realizacji projektu. Zadanie niekrytyczne Mniej istotne dla realizacji projektu, jego realizacja może być pomocna dla realizacji projektu, ale nie jest niezbędna. Podsumowanie Umożliwia oznaczenie pewnego etapu projektu, czyli zestawu zadań. Kamień Odzwierciedla zakończenie pewnej fazy milowy projektu, zdarzenie jednorazowe. Jego osiągnięcie jest warunkiem przejścia do następnej fazy projektu Wykres Gantta są zaprojektowane w formie kalendarza, aby planowane zadania można było w łatwy sposób uwidocznić w czasie. Dodatkowo, wykres Gantta, może być wykorzystany do śledzenia i wyświetlania postępów w realizacji wszystkich zadań w projekcie. Wykresy Gantta, dzięki możliwości aktualizacji i zaznaczania wykonanych zadań pozwalają na szybkie monitorowanie przebiegu realizacji projektu i unikania niebezpieczeństw wynikających z możliwości pominięcia kontroli stopnia realizacji jakiegoś kluczowego zadania. Można określać tzw. ścieżki krytyczne poprzez odpowiednie oznaczenie na schemacie projektu. Łatwe dodawanie kamieni milowych pozwala kontrolować zgranie w czasie różnych stopni realizacji poszczególnych ścieżek projektu.. Jedna metoda stosowana przez oprogramowania do zarządzania projektami jest wyświetlanie dwóch prętów wzdłuż kalendarza dla każdego zadania. Jeden pasek pokazuje planowany czas trwania, a drugi pokazuje aktualny czas. Wykresy Gantta, które są regularnie aktualizowane w czasie trwania projektu będą szybko pokazać zadania w niebezpieczeństwie będzie nad ich zaplanowanym czasie. Ponadto, określa się, czy te zadania są na ścieżki krytycznej może być łatwo określona przez sprawdzenie schemat sieci projektu. Ponadto, kamienie milowe - znaczące wydarzenia w ramach projektu o zerowym czasie trwania okresu - może być łatwo dodana do wykresu Gantta. Jednym z programów pakietu Office, pozwalającym na przygotowanie wykresu Gantta jest Microsoft Visio (rys. 2) i Microsoft Project (rys. 3), który dostarcza wielu narzędzi do pracy z projektami (rys. 4). 2

3 Rys. 2. Wykres Gantta w Microsoft Visio Rys. 3. Wykres Gantta w Microsoft Project Rys. 4. Narzędzia w programie Microsoft Project wspomagające zarządzanie projektami 3

4 Kolejne czynności przy tworzeniu projektu w programie Microsoft Project: 1. utworzenie projektu, czyli pliku projektu (Plik Nowy), 2. podanie podstawowych informacji o projekcie (zakładka Projekt, Informacje o projekcie) o wybór daty rozpoczęcia realizacji projektu, o wybór, czy harmonogram ma się rozpoczynać od daty rozpoczęcia, czy też zakończenia projektu, o wybór typu kalendarza dla projektu, 3. tworzenie własnego kalendarza ( o wprowadzenie dni wolnych od pracy, o ewentualne zdefiniowanie innego niż domyślny czasu pracy, o ewentualne dodanie wyjątków. Rys. 5. Narzędzie tworzenia kalendarza w Microsoft Project zmiana czasu, w którym odbywa się praca, 4

5 Zadania 1. Korzystając z tematów przygotowanych do zajęć: sformułowanie cele, odbiorców projektu, w tym: Jaki cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu? Do kogo projekt będzie skierowany? Kto może zostać włączony do realizacji projektu? Określić aktywności w projekcie i konieczne zasoby: Jakie będą główne działania projektu od pierwszego do ostatniego? Jakie rezultaty zostaną osiągnięte? Kiedy będą realizowane poszczególne działania? Zasoby finansowe/rzeczowe niezbędne do zrealizowania projektu. 2. Korzystając z Microsoft Project opracować zadania i harmonogramowanie projektu zgodnie z tematem otrzymanym w ramach zajęć. Bazując na scenariuszu do zajęć można uwzględnić w projekcie następujące elementy (nie muszą być uwzględnione wszystkie proszę po prostu zapoznać się z programem i użyć wybranych elementów) Wprowadzanie zadań, Struktura zadań, Kamienie milowe w projekcie, Czas trwania zadania, Zadanie sumaryczne projektu, Postęp prac, Kolejność wykonywania zadań, łączenie zadań, Typy relacji, Wyprzedzenie lub zwłoka w zadaniach, Typy ograniczeń, Termin ostateczny zadania, Dzielenie zadań, Zadania cykliczne, Kalendarz do zadania, Diagram sieciowy. 5

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie.

Uruchomienie aplikacji możliwe jest również przy użyciu Skrótu znajdującego się np. na Pulpicie. Obsługa narzędzia informatycznego MS PROJECT 2 Spis treści 1. Uruchamianie... 4 1.1. Ustawienia wyglądu programu... 4 1.2. Autołączenie zadań i wg nakładu pracy... 6 1.3. Zabezpieczenia... 7 1.4. Zapisywanie...

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów.

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Autor: Sebastian Wilczewski Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów Opracowywanie i

Bardziej szczegółowo

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami

MS Project 2003. Zarzadzanie projektami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w2

Zarządzanie projektem informatycznym, w2 Planowanie projektów informatycznych Zarządzanie projektem informatycznym, w2 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cykl życia projektu Ocena Inicjacja Realizacja Identyfikacja Planowanie Zanim zacznie się budować

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Wprowadzenie do programu MS Project Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem i konstrukcja programu MS Project, zapoznanie z dostępnymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie projektów - ćwiczenia. Opracowała: Nicoletta Baskiewicz Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania

Planowanie projektów - ćwiczenia. Opracowała: Nicoletta Baskiewicz Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Planowanie projektów - ćwiczenia Opracowała: Nicoletta Baskiewicz Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania W trakcie realizacji ćwiczeń w ramach przedmiotu PLANOWANIE PROJEKTÓW zgodnie z założeniami

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMAMI MS PROJECT I PERTMASTER

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMAMI MS PROJECT I PERTMASTER Dane bibliograficzne o artykule: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje Wojciech BOGUSZ * Mieczysław POŁOŃSKI * Kamil PRUSZYŃSKI * Słowa kluczowe: harmonogram sieciowy, harmonogram, zarządzanie

Bardziej szczegółowo