RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010"

Transkrypt

1 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się sukcesami? Jak charakter projektu (development, wdrożenie ) wpływa na jego powodzenie? Czy udaje się mieścić w czasie i budżecie? Które podejścia są najpopularniejsze, czy faktycznie Agile zdominował świat? Co organizacja i kierownik projektu mogą zrobić, aby efektywnie zarządzać ryzykiem? Jaka część PM posiada certyfikaty? Wrocław 2011

2 O RAPORCIE I BADANIU Pierwsze badanie polskich projektów informatycznych PMresearch.pl zostało przeprowadzone między , a Badanie objęte zostało patronatem Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Project Management Polska, Project Management Institute Wrocław Branch, Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Dolnośląski. Zebrano dane od ponad 300 respondentów z całego kraju, po rygorystycznej weryfikacji jakości odpowiedzi do badania zakwalifikowano 80 projektów. Zespół badawczy: mgr inż. Albert Dabiński, mgr inż. Marcin Grzesiek. Nadzór merytoryczny: dr inż. Kazimierz Frączkowski. Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 2

3 POLSKIE PROJEKTY IT SUKCES I PORAŻKA PROJEKTÓW Sukces; 21% Porażka; 33% Częściowy sukces; 46% CZYM JEST SUKCES A CZYM PORAŻKA? Na potrzeby badania utworzona została syntetyczna miara sukcesu projektu nazwana współczynnikiem sukcesu. Miarę tę buduje pięć czynników: zgodność rzeczywistego budżetu projektu z planowanym, zgodność rzeczywistego czasu trwania z planowanym, zgodność zrealizowanego zakresu z planowanym, ocena projektu dokonana przez kierownika projektu, ocena satysfakcji klienta dokonana przez kierownika projektu. Na podstawie wartości współczynnika sukcesu każdy z projektów został zaliczony do jednej z grup: zakończonych sukcesem, częściowym sukcesem, porażką. Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 3

4 SEKTOR PUBLICZNY VS PRYWATNY Badanie pokazuje znaczące dysproporcje między projektami w sektorze publicznym i prywatnym. Niestety na niekorzyść projektów publicznych, które dwukrotnie rzadziej kończą się sukcesem. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że projekty publiczne występują stosunkowo często stanowiły one aż 14% wszystkich badanych projektów. Publiczny; 14% Prywatny; 86% Procent projektów % 49% 16% Prywatny 18% 27% 55% Publiczny Sukces Częściowy sukces Porażka Sektor gospodarki Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 4

5 SUKCES A CHARAKTER PROJEKTU Jedynie 28% projektów skoncentrowanych było na rozwoju nowego systemu. Nie pozwala to co prawda wnioskować o trendach, pokazuje jednak wysokie nasycenie gotowymi rozwiązaniami, które są wdrażane, integrowane i rozwijane w kolejnych projektach. Nie bez powodu z rozwojem nowych systemów związane jest największe ryzyko, co odzwierciedlają ich wyniki. Wdrożenie rozwiązania IT; 36% Rozwój nowego systemu; 28% Rozwój istniejącego systemu; 36% Procent projektów % 34% 32% 28% Rozwój nowego systemu 38% 38% Rozwój istniejącego systemu Charakter projektu 55% 7% Wdrożenie rozwiązania IT Porażka Częściowy sukces Sukces Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 5

6 JAK WIELKOŚĆ PROJEKTU WPŁYWA NA JEGO POWODZENIE? Badane projekty zostały skategoryzowane pod kątem wielkości na podstawie budżetu i czasu trwania. Wbrew obiegowej opinii trudno jest wskazać jednoznaczną zależność między wielkością projektu a jego sukcesem. Wielki; 5% Mikro; 14% Duży; 21% Mały; 31% Średni; 29% Procent projektów % 36% 26% 41% 36% 52% 48% 41% 27% 26% 12% 18% Mikro Mały Średni Duży Wielki Wielkość projektu Porażka Częściowy sukces Sukces W grupie projektów sklasyfikowanych jako wielki znalazło się zaledwie kilka projektów, stąd do miar sukcesu dla tej grupy należy podchodzić ze szczególnym dystansem. Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 6

7 PRZEKROCZONE OGRANICZENIA CZAS, BUDŻET PLANOWANY BUDŻET A RZECZYWISTY KOSZT REALIZACJI Połowa badanych projektów przekroczyła budżet, średnio o 32%. Niewykorzysta ny; 3 Przekroczony; 49% Wykorzystany; 21% CZAS REALIZACJI PLANOWANY A RZECZYWISTY Ograniczenie terminu było łamane znacznie częściej niż ograniczenia budżetowe. 61% badanych projektów przekroczyło termin, średnio o 58% - to prawie dwukrotnie więcej niż średnie przekroczenie budżetu! Przywiązywanie większej wagi do budżetu niż do terminu to specyfika typowo polska. W Europie zachodniej oraz USA jest dokładnie odwrotnie (bardziej liczy się termin niż budżet), co pokazują analogiczne badania prowadzone na tym obszarze. Przed terminem; 6% Zgodnie z terminem; 33% Po terminie; 61% Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 7

8 STOPIEŃ REALIZACJI ZAKRESU Spośród trzech głównych ograniczeń projektowych najczęściej zachowywanym był zakres projektu. Ponad połowa projektów została zrealizowana w niemal 10 zakresie. 8 i mniej; 6% Ponad 8; 16% W przybliżeniu 10; 56% Ponad 9; 21% Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 8

9 METODYKI PROJEKTOWE POPULARNOŚĆ PODEJŚĆ Mimo dużej popularności metodyk zwinnych jedynie 11% projektów było prowadzona w myśli podejścia zwinnego. Zaskoczeniem może również być fakt, iż nie ma jedna trzecia projektów nie była prowadzona wg żadnej zdefiniowanej metodyki a jedynie w oparciu o wiedzę i doświadczenie kierownika projektu. Jak widać rezultaty takiego podejścia mówią same za siebie. Nieformalne - wiedza i doświadczenie ; 29% Agile; 11% Formalne oparte o metodykę lub procedury organizacji; 6 Procent projektów ,3% 54,2% 66,7% 22,2% 12,5% 11,1% Formalne oparte o metodykę lub procedury organizacji Agile Metodyki projektowe 17,4% 39,1% 43,5% Nieformalne - wiedza i doświadczenie Porażka Częściowy sukces Sukces Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 9

10 PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM A WIELKOŚĆ PROJEKTU Wraz ze wzrostem rozmiaru projektu rośnie formalizacja metod zarządzania i rola metodyk formalnych definiujących procesy zarządcze. Udział metodyki zarządzania % 32% 3 24% 16% 9% 27% 10 76% 52% 61% 36% Mikro Mały Średni Duży Wielki Wielkość projektu Nieformalne - wiedza i doświadczenie Agile Formalne oparte o metodykę lub procedury organizacji Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 10

11 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OCENA RYZYKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU Ocena ryzyka przed rozpoczęciem projektu nie miała miejsca w blisko jednej trzeciej projektów. A szkoda, takie projekty dwukrotnie częściej kończyły się porażką. Nie; 30, Tak; 70, Procent projektów ,2% 33,9% 37,5% 50, 33,3% 16,1% Nie Tak Ocena ryzyka przed rozpoczęciem projektu Porażka Częściowy sukces Sukces Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 11

12 SYSTEMATYCZNOŚĆ OCENY RYZYKA Czy warto systematycznie identyfikować i oceniać ryzyko? Zdecydowanie tak! Projekty, w których oceniano ryzyko systematycznie pięciokrotnie rzadziej kończyły się porażką. Tylko przed rozpoczęciem; 23% Systematycznie; 77% 10 Procent projektów , 48,1% 37,5% 44,4% 37,5% 7,4% Tylko przed rozpoczęciem Systematycznie Systematyczność oceny ryzyka Porażka Częściowy sukces Sukces Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 12

13 UDZIAŁ ZESPOŁU W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM Kierownictwo projektu często nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować i prawidłowo ocenić wszystkich ryzyk. Włączanie w ten proces kolejnych członków zespołu pozwala ograniczyć ryzyko porażki (nawet ponad dwukrotnie). Tak, cały zespół; 21% Nie, nie widzę takiej potrzeby; 9% Tak, niektórzy jego członkowie; 7 UDZIAŁ ZESPOŁU W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM - ROZKŁAD ODPOWIEDZI. Procent projektów ,6% 26,4% 42,9% 28,6% Nie, nie widzę takiej potrzeby 52,8% 20,8% Tak, niektórzy jego członkowie 56,3% 31,3% 12,5% Tak, cały zespół Udział zespołu w zarządzaniu ryzykiem Porażka Częściowy sukces Sukces Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 13

14 PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJI Jedynie jedna trzecia badanych organizacji posiadała procedury zarządzania ryzykiem. Wyniki prowadzonych w nich projektów pokazują, że pozwala to ograniczyć zagrożenia dla projektu i zwiększyć jego szanse na sukces. Istotniejszym wnioskiem wydaje się jednak fakt, że.. niewiedza szkodzi. Najsłabsze wyniki osiągnęły bowiem projekty, których kierownicy nie byli świadomi procedur funkcjonujących (bądź nie) w ich organizacji. Nie wiem; 13% Tak, występują; 33% Nie, brak takich procedur; 53% Procent projektów , 36, 60, 20, 15, 25, 30, 30, 40, Tak Nie Nie wiem Posiadanie procedur zarządzania ryzykiem organizacyjnym Porażka Częściowy sukces Sukces Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 14

15 CERTYFIKACJA PROJECT MANAGERÓW POSIADANIE DOWOLNEGO CERTYFIKATU Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Jedna trzecia badanych kierowników projektu posiada certyfikat z zarządzania projektami. Tak; 31% Nie; 69% POSIADANIE CERTYFIKATU Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Mimo powszechnego przekonania o istotności zarządzania ryzykiem w projekcie jedynie 7% kierowników projektu posiada specjalistyczny certyfikat z tego zakresu. Tak; 7% Nie; 93% Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 15

16 PODSUMOWANIE Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że skuteczność realizacji projektów IT w Polsce jest niezadowalająca sponsorzy projektów informatycznych muszą liczyć się z ryzykiem, że szanse na sukces projektu to statystycznie tylko 21%. Frederick P. Brooks w słynnym artykule No Silver Bullet stwierdził, że nie ma takiego jednostkowego osiągnięcia czy to w technice, czy w zarządzaniu które, samo z siebie, doprowadziłoby do poprawy efektywności o jeden rząd wielkości. Poprawa efektywności realizacji projektów IT nie jest możliwa przez pojedyncze działania, konieczny jest cały zbiór praktyk projektowych. Wyniki badania pokazują, że zbiór ten powinien obejmować: unikanie podejścia nieformalnego na rzecz stosowania metodyk projektowych, przeprowadzenie oceny ryzyka projektu przed jego rozpoczęciem, systematyczne ocenianie ryzyka w trakcie projektu, zaangażowanie (przynajmniej częściowe) zespołu w zarządzanie ryzykiem, zbudowanie wiedzy kierowników projektu o procedurach organizacyjnych zasadach funkcjonowania organizacji. Wdrożenie tych prostych praktyk do projektów pozwala istotnie ograniczyć ryzyko oraz zwiększyć szanse przedsięwzięcia na sukces. Raport z Polskiego badania projektów IT 2010 strona 16

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

2.4. Kształtowanie systemu zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach...

2.4. Kształtowanie systemu zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach... Spis treści Wprowadzenie... 11 Rozdział 1 Uwarunkowania gospodarcze i organizacyjne wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw... 19 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Zarządzanie ryzykiem w małych projektach Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo