Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard"

Transkrypt

1 TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne Konto Standard Konto Comfort Direct (Dostępne wyłącznie poprzez złożenie wniosku przez internet lub telefon) Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Standard Comfort/Comfort Direct (3) Premium Konto Lokacyjne (Konto dostępne w ofercie Banku do ) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 1 OTWARCIE, PROWADZENIE ORAZ ZMIANA KONTA 1.1 Otwarcie konta 1.2 Warunki uprawniające do obniżenia w danym Wpływ na Konto Osobiste Klienta w kwocie min. (5) NIE DOTYCZY miesiącu opłaty za prowadzenie konta (4) NIE DOTYCZY lub lub Średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitów kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. (6) Średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. (6) 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta 3 miesiące liczone od daty NIE DOTYCZY lub lub Wartość obrotów na rynku kasowym lub ilość kontraktów terminowych zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A. (7) lub lub 40 kontraktów 20 kontraktów 30 kontraktów 1.3 Opłata miesięczna za prowadzenie konta (8) 1 gdy wystąpi przynajmniej jedna z opcji uprawniających do obniżenia opłaty 2 w pozostałych 49 PLN w pozostałych przypadkach przypadkach 1.4 Opłata za zmianę rodzaju konta (9) Brak 1 na Konto Standard 1 na Konto Standard, Konto 1 na Konto Standard, Konto Comfort, Konto Comfort Direct Comfort Direct 1.5 Okres rozliczeniowy 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta (10) 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta (11) pierwszego wpływu na konto 1.6 Waluta w jakiej prowadzone jest konto PLN EUR, USD, CHF, GBP (12) PLN 2 ZARZĄDZANIE KONTEM 2.1 Opieka osobistego Doradcy w placówkach PREMIUM w całej Polsce Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste Premium Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste Premium 2.2 Pakiet Optymalnych Korzyści (13) 2.3 Opłata za dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online 2.4 Opłata za dostęp do serwisu bankowości mobilnej Mobilny Bank 2.5 Opłata za dostęp do Centrum Telefonicznego 2.6 Opłata za dostęp do Internetowej Platformy Transakcyjnej R-Dealer 2.7 Osobisty Plan Finansowy 25 PLN opłata jednorazowa za sporządzenie planu 3 UBEZPIECZENIA Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste Comfort Direct lub Comfort lub Premium 25 PLN opłata jednorazowa za sporządzenie planu 25 PLN opłata jednorazowa za sporządzenie planu 25 PLN opłata jednorazowa za sporządzenie planu 3.1 R-Assistance 3.2 R-Assistance & Concierge Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste Comfort Direct lub Comfort lub Premium 4 KARTY PŁATNICZE Karta Visa Electron (14) Karta Visa Classic (14) Karta MasterCard Debit Class&Club (14) Karta MasterCard do Konta w EUR (14) 4.1 Opłata za wydanie i możliwość korzystania z Karty w pierwszym roku 10 EUR 4.2 Opłata roczna za możliwość korzystania z Karty w kolejnych latach 4.3 Opłata miesięczna za korzystanie z karty 7 PLN jeśli suma zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi min. 25 (15) Brak 10 EUR

2 4 PLN gdy suma zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi mniej niż 25 (15) 4.4 Wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej 10 EUR 4.5 Wypłaty gotówkowe we wszystkich bankomatach w kraju za pierwsze trzy w miesiącu (16) 4 PLN za każdą wypłatę za pierwsze sześć wypłat w miesiącu 2 EUR (16) 4 PLN za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach za granicą 8 PLN 8 PLN 2 EUR w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą oraz transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych 8 PLN 8 PLN 2 EUR 4.6 Dodatkowa prowizja za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż USD (17) 3% wartości transakcji 3% wartości transakcji Brak Brak 4.7 Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za pomocą kart dla jednej karty w ramach środków dostępnych (18) Ubezpieczenie Karta Bez Ryzyka (19) 1,99 PLN Brak 5 TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE 5.1 Jednorazowy przelew w walucie PLN na konto w Banku realizowany (z konta Lokacyjnego Plus istnieje możliwość realizacji przelewu wyłącznie na Konto Osobiste Klienta prowadzone w Raiffeisen Bank Polska S.A.): w systemie bankowości internetowej R-Online w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank za pierwszy, każdy następny 8 PLN 5.3 Jednorazowy przelew do innego w PLN (dotyczy również przelewów predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą) realizowany: za pierwszy, każdy następny 8 PLN za pierwszy, każdy następny 5 PLN w Centrum Telefonicznym 5 PLN 8 PLN 5 PLN za pierwszy 8 PLN, każdy następny 5 PLN PLN 1 5 PLN 1 5 PLN za pierwszy 1, każdy następny Jednorazowy przelew w walucie innej niż PLN na konto w Banku realizowany (Z konta Lokacyjnego Plus istnieje możliwość realizacji przelewu wyłącznie na Konto Osobiste Klienta prowadzone w Raiffeisen Bank Polska S.A.): w systemie bankowości internetowej R-Online w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank w Centrum Telefonicznym 5 PLN 1 5 PLN PLN 1 5 PLN w systemie bankowości internetowej R-Online 5 PLN za pierwszy, każdy następny 8 PLN w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank 5 PLN w Centrum Telefonicznym 5 PLN 5 PLN 2 PLN 5 PLN 8 PLN za pierwszy 5 PLN 1 5 PLN za każdy następny 5 PLN 5.4 Ustanowienie, modyfikacja i usunięcie zlecenia stałego: w systemie bankowości internetowej R-Online w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank w Centrum Telefonicznym Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty: w systemie bankowości internetowej R-Online (20) w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank w Centrum Telefonicznym (20) Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego na terenie kraju realizowany: w systemie bankowości internetowej R-Online z opcją kosztową: a) koszty pokrywają obie strony 35 PLN 35 PLN 35 PLN 2 za pierwszy przelew z konta walutowego a vista prowadzonego w walucie CHF w miesiącu (24) 35 PLN za każdy kolejny w CHF oraz każdy w USD, GBP, EUR

3 b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu 35 PLN + 4 (koszty banków c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (39) w systemie bankowości internetowej R-Online z opcją SZYBKI (35) - opłata dodatkowa w systemie bankowości internetowej R-Online z opcją EKSPRESOWY (36) - opłata dodatkowa ( kwota przelewu banków 35 PLN + 4 (koszty banków ( kwota przelewu pomniejszona o koszty banków 35 PLN + 4 (koszty banków banków (koszty banków banków 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN za pierwszy przelew z konta walutowego a vista prowadzonego w walucie CHF w miesiącu (24) 35 PLN + 4 (koszty banków za każdy kolejny w CHF oraz każdy w USD, GBP, EUR banków 5 PLN 5 PLN 5 PLN 3 PLN za pierwszy w systemie bankowości internetowej R-Online euroregulowany (20) (24) 5 PLN za każdy kolejny w Centrum Telefonicznym z opcją kosztową: a) koszty pokrywają obie strony niż 200,0) b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu niż 200,0) + 4 (koszty banków c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (39) banków niż 200,0) niż 200,0) + 4 (koszty banków pomniejszona o koszty banków niż. 40,0, nie więcej niż 200,0) niż 40,0, nie więcej niż 200,0) + 4 (koszty banków banków niż 200,0) niż 40,0, nie więcej niż 200,0)+ 4 (koszty banków banków niż 200,0) niż 200,0)+ 4 (koszty banków banków z opcją kosztową: a) koszty pokrywają obie strony niż 200,0) b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu niż 200,0)+ 40 PLN (koszty banków c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca rzelewu (39) banków niż 200,0) niż 200,0)+ 40 PLN (koszty banków banków niż 40,0, nie więcej niż 200,0) niż 40,0, nie więcej niż 200,0)+ 4 (koszty banków banków niż 200,0) niż 40,0, nie więcej niż 200,0)+ 4 (koszty banków banków Przelew w EUR do banków z grupy Raiffeisen: Stawka obniżona o 20% w stosunku do standardowej prowizji pobieranej za realizację przelewu zagranicznego poza grupę Raiffeisen 5.7 Uznania rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A.: niż 200,0) niż 200,0)+ 4 (koszty banków banków Przychodzący przelew krajowy Przychodzący przelew zagraniczny oraz przelew w walucie obcej z innego na terenie kraju 5.8 Inne usługi i transakcje bezgotówkowe: Usługa er-faktura (elektroniczna prezentacja faktur oraz możliwość opłacania rachunków) w bankowości internetowej R-Online (uruchomienie usługi, nawiązanie porozumienia z dostawcą, korzystanie z usługi, rezygnacja z ułsugi) Realizacja przelewu krajowego w ramach usługi er-faktura w systemie bankowości internetowej R-Online Doładowanie telefonu: w systemie bankowości internetowej R-Online w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank Przelew SORBNET w kwocie do ,99 PLN 29 PLN 29 PLN 29 PLN 1 29 PLN 29 PLN realizowany Przelew SORBNET w kwocie od ,00 PLN realizowany PLN Przelew za granicę w walucie obcej, dla której Bank nie prezentuje kursów w tabeli dewizowej: (22) a) koszty pokrywają obie strony

4 b) wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu (koszty banków c) wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu (39) Przyjęcie zlecenia Klienta dotyczącego wstrzymania zleconej przez niego płatności zagranicznej, po wysłaniu komunikatu SWIFT Opłata za anulowanie dyspozycji realizacji przelewu zagranicznego przed wysłaniem komunikatu SWIFT przez Bank Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego z powodu jej niekompletności (niewystarczające dane) lub niewystarczających środków na rachunku w chwili wykonywania przez Bank dyspozycji banków 12 + koszty innego (koszty banków pomniejszona o koszty banków 12 + koszty innego (koszty banków banków (koszty banków banków (koszty banków banków 12 + koszty innego 12 + koszty innego 12 + koszty innego Dodatkowa opłata za przelew zagraniczny niespełniający warunków STP (23) Opłata za realizację przelewu za granicę, z tytułu obsługi przelewu przez banki pośredniczące i bank beneficjenta w opcji, gdy całkowite koszty przelewu ponosi zleceniodawca Opłata za modyfikację treści przelewu po wysłaniu komunikatu SWIFT (dane odbiorcy, dane odbiorcy, szczegóły płatności) Obsługa płatności przychodzących z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z zagranicy koszty innego 6 + koszty innego 6 + koszty innego 6 + koszty innego 6 + koszty innego

5 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto Lokacyjne Konto Standard Konto Comfort Direct (Dostępne wyłącznie poprzez złożenie wniosku przez internet lub telefon) Konto Comfort (3) Konto Premium Konto walutowe A'vista Standard Comfort/Comfort Direct (4) Premium Konto Lokacyjne (Konto dostępne w ofercie Banku do ) 6 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W ODDZIALE 6.1 Wpłata na konto w kasach Banku za pierwszą za pierwszą za pierwszą wpłatę w miesiącu za pierwsze trzy wpłaty w miesiącu za pierwszą (24) za pierwszą za pierwszą za pierwszą za pierwszą 0,2% min 5 PLN za każdą 6.2 Wypłata z konta w kasach Banku 0,2% min 5 PLN 0,2% min 5 PLN za pierwszą wypłatę w miesiącu (24) 0,2% min. 1 0,2% min. 1 0,15% min. 1 0,2% min. 1 0,2% min. 5 PLN za każdą 6.3 Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy, pod warunkiem dostępności środków w Banku NIE DOTYCZY 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 6.4 Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych) 2% kwoty wymiany, min. 2% kwoty wymiany, min. 2% kwoty wymiany, 2% kwoty wymiany, 2% kwoty wymiany 2% kwoty wymiany 2% kwoty wymiany 2% kwoty wymiany 6.5 Opłata od wpłaty w EUR zawierającej bilon. UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 60% wartości bilonu, 60% wartości bilonu, 60% wartości bilonu, min. 60% wartości bilonu, 60% wartości bilonu, 60% wartości bilonu, min. 60% wartości bilonu, 60% wartości bilonu, 60% wartości bilonu, min. 7 INNE 7.1 Wyciąg papierowy dla Klientów korzystających z systemu bankowości internetowej R-Online (25) 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 7.2 Opłata za odbiór wyciągu Kopia wyciągu/za sztukę/za jeden miesiąc Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci 7.5 Potwierdzenie posiadania konta/salda na koncie na dzień bieżący wystawione Potwierdzenie realizacji przelewu (26) 7.7 Zaświadczenie / Opinia bankowa o produkcie (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym) dokument o jednym produkcie Opłata za zmianę warunków Umowy limitu zadłużenia w koncie/ Opłata za aneks do Umowy Limitu zadłużenia w koncie. (opłata za dokument) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY Historia konta 3 za okres 1 za każdy kolejny 3 za okres 1 za każdy kolejny 3 za okres ostatnich 6 m-cy, 1 za każdy kolejny 3 za okres 1 za każdy kolejny 3 za okres 1 za każdy kolejny 3 za okres 1 za każdy kolejny 3 za okres ostatnich 6 m-cy, 1 za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc 3 za okres 1 za każdy kolejny 3 za okres ostatnich 6 m-cy, 1 za każdy kolejny 7.8 Opinia o Kliencie (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym) dokument o wszystkich produktach Klienta Duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku) Kopia dokumentu Inne dokumenty nie uwzględnione w tabeli wystawiane na żądanie Klienta Opłata za wysłanie dokumentów (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym) listem zwykłym, na adres , na numer FAX listem priorytetowym, poleconym lub odbiór listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta Opłata za czynności związane z obsługą pojedynczego zajęcia egzekucyjnego (27) 5 + opłata za 5 + opłata za 5 + opłata za każdy przelew jak 5 + opłata za 5 + opłata za 5 + opłata za 5 + opłata za każdy przelew jak 5 + opłata za 5 + opłata za każdy przelew jak 7.14 Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty (w tym limitu 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN

6 zadłużenia) zakończonego wysłaniem monitu pisemnego (28) 7.15 Ustanowienie blokady na koncie Odsetki maksymalne naliczane od kwot pobranych przez Klienta przekraczających wartość środków zgromadzonych na koncie (% p.a.) 7.17 Inne czynności zlecane przez Bank osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia Klienta (opłaty telekomunikacyjne, usługi kurierskie itp.) 7.18 Przekształcenie Konta pojedynczego na wspólne i odwrotnie LIMITY TRANSAKCYJNE 8.1 Kwota gotówkowej w PLN w Oddziale Banku wymagająca zgłoszenia do godziny 12:00 na 1 dzień roboczy przed zrealizowaniem transakcji 8.2 Kwota gotówkowej w PLN w Oddziale Banku wymagająca zgłoszenia do godziny 12:00 na 2 dni robocze przed zrealizowaniem transakcji powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej Kwota gotówkowej w walucie wymagająca zgłoszenia do godziny 12:00 na 2 dni robocze przed zrealizowaniem transakcji 8.4 Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej 8.5 Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez Centrum Telefoniczne (29) 8.6 Dzienny limit przelewów możliwych do zlecenia przez system bankowości internetowej R-Online (37) 8.7 Dzienny limit przelewów możliwych do zlecenia przez serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank (38) każda kwota każda kwota każda kwota każda kwota EUR, USD: powyżej 500,00, w walucie innej niż EUR, USD: Każda kwota lub lub 1 od niepodjętej kwoty lub równowartość w walucie równowartość w walucie równowartość w walucie lub lub każda kwota każda kwota każda kwota każda kwota lub lub lub lub 9 TABELA OPROCENTOWANIA 9.1 Oprocentowanie środków własnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 4,00% 4,00% 0,50% 10 LIMIT ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM 10.1 Limit zadłużenia w Koncie Osobistym (obowiązuje od ) NIE DOTYCZY Kwota minimalna Limitu Kwota maksymalna Limitu Prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu lub kwoty podwyższenia) Prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu) 1,6%, nie mniej niż 50,0 1,3%, nie mniej niż 50, Kwota wykorzystanego Limitu zadłużenia Oprocentowanie nominalne w skali roku (30, 31) Oprocentowanie nominalne w skali roku (32) Oprocentowanie nominalne w skali roku dla wykorzystanego (32, 33) limitu od 0,01 PLN do ,49% 0,00% 0,00% 0,00% od 1 000,01 PLN do ,49% 19,49% 18,99% 15,49% od 0,01% do 15,10% od 5 000,01 PLN do ,49% 18,49% 17,99% od ,01 PLN do ,49% 17,49% 16,99% od ,01 PLN do ,49% 16,49% 15,99% od ,01 PLN do ,49% 15,49% 14,99% 0,00% od 15,10% do 10,07% Odsetki podwyższone 10.2 Limit zadłużenia w Koncie Osobistym (obowiązuje do ) Prowizja za uruchomienie, podwyższenie i przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu lub kwoty podwyższenia) 1%, nie mniej niż 30, Kwota wykorzystanego Limitu zadłużenia Oprocentowanie nominalne w skali roku. Oferta Limit za Limit (34) od 0,01 PLN do 50 15,40% od 500,01 PLN do ,00% od 1000,01 PLN do ,50%

7 od 1 500,01 PLN do ,00% od 2 000,01 PLN do ,50% od 3 000,01 PLN do ,00% od 5 000,01 PLN do ,50% od 8 000,01 PLN do ,40% od ,01 PLN do ,40% od ,01 PLN do ,40% Odsetki podwyższone Tabela obowiązuje od r. Przypisy: 1. prowadzone jest wyłącznie dla Klientów posiadających w Raiffeisen Bank Polska S.A. Konto Osobiste w ofercie: dla Konta Lokacyjnego Plus Premium: Konto Osobiste Premium, dla Konta Lokacyjnego Plus Comfort/Comfort Direct: Konto Osobiste Comfort i Konto Osobiste Comfort Direct, dla Konta Lokacyjnego Plus Standard: Konto Osobiste Standard. 2. Konto Osobiste Comfort jest kontynuacją oferty Kont: Konta Mobilnego będącego w ofercie Banku do oraz Konta Standard i Konta Active będącego w ofercie do Comfort/Comfort Direct jest kontynuacją oferty Konta Lokacyjnego Plus będącego w ofercie Banku do Wystąpienie opcji uprawniających do obniżenia opłaty za prowadzenie jednego z Kont Klienta, jest uwzględniane również na innych Kontach Klienta, do których jest Posiadaczem lub Współposiadaczem o ile warunki te pozwalają na obniżenie opłaty za dane Konto. 5. Wpływ na Konto Osobiste Klienta stanowi suma zaksięgowanych przelewów przychodzących na Konto Osobiste w danym miesiącu, z wyłączeniem przelewów z Kont prowadzonych w Raiffeisen Bank Polska S.A., których Klient jest Posiadaczem lub Współposiadaczem, wpłat gotówkowych, zapadających lokat, wypłat odsetek oraz wypłat kredytów. Wpływy badane są w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta. Dla wpływów w walucie obcej następuje przeliczenie kwoty wpływu na walutę polską po średnim kursie NBP stosowanym w Banku w chwili dokonania księgowania. 6. Średnia wartość badana jest w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta Osobistego, jeśli dniem pobrania opłaty jest okres od 10 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W pozostałych przypadkach, w których dniem pobrania opłaty za prowadzenie Konta Osobistego, jest okres od początku miesiąca kalendarzowego do 9 dnia, średnia wartość badana jest w drugim miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta Osobistego. Szczegółowy wykaz produktów oraz ich parametrów zawierających się w wartości środków na Kontach, produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitach kredytowych dostępny jest w placówkach Banku oraz w Centrum Telefonicznym. 7. Wartość obrotów na rynku kasowym rozumiana jako wartość transakcji kupna/sprzedaży akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i ETF. Liczba kontraktów terminowych rozumiana jako liczba transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych. Wartość obrotów na rynku kasowym oraz liczba kontraktów terminowych liczone są na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia opłaty za prowadzenie Konta. 8. Opłata jest pobierana od drugiego okresu rozliczeniowego następującego od daty otwarcia Konta lub zmiany oferty: z Konta Osobistego Standard na Konto Osobiste Comfort Direct/Comfort/Premium, z Konta Osobistego Comfort Direct na Konto Osobiste Comfort/Premium, z Konta Osobistego Comfort na Konto Osobiste Premium. 9. Opłata pobierana od dnia Wyjątek stanowią Konta Osobiste będące kontynuacją ofert: Konta Standard/Active będących w ofercie Banku w okresie do , których okres rozliczeniowy to: a) 1 miesiąc liczony od daty zmiany oferty Konta Standard/Active na Mobilne Konto Osobiste wykonanej w okresie do , lub b) 1 miesiąc kalendarzowy w każdym innym przypadku. 11. Wyjątek stanowią Konta A vista otwarte w okresie do , dla których okres rozliczeniowy to: 1 miesiąc kalendarzowy. 12. Wyjątek stanowią Konta A vista otwarte w okresie do , które prowadzone są dodatkowo w walutach: PLN, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF. 13. Automatyczne przelewy pomiędzy Kontem Lokacyjnym Plus/Kontem Lokacyjnym a Kontem Osobistym. 14. Karty debetowe dostępne są wyłącznie w ofercie: dla Karty Visa Electron: Konto Osobiste Standard, dla Karty Visa Classic: Konto Osobiste Comfort Direct lub Konto Osobiste Comfort, dla Karty MasterCard Debit Class&Club: Konto Osobiste Premium, dla Karty MasterCard do Konta EUR: Konto walutowe A vista w EUR. Karta Visa Electron dostępna w ramach oferty Konta Osobistego Comfort występuje wyłącznie na zasadzie kontynuacji Umowy Karty zawartej przed Suma rozliczonych w bieżącym miesiącu transakcji bezgotówkowych, wykonanych kartą debetową. Bank nie pobiera opłaty za miesiąc w którym nastąpiło wydanie karty. Zwrot rozliczonej transakcji bezgotówkowej wykonanej kartą, pomniejsza wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych w miesiącu w którym nastąpił zwrot. 16. Liczba rozliczonych transakcji wypłat gotówkowych z bankomatów w danym miesiącu. 17. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja. 18. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez Klienta na niższy w Oddziale, Centrum Telefonicznym, systemie bankowości internetowej R-Online oraz serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank. 19. Bank opłaca trzy pierwsze składki za Klienta od daty przystąpienia. 20. O ile Bank udostępnia taką usługę/funkcjonalność. 21. Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie bankowości internetowej R-Online, nie przekraczający kwoty EUR, posiadający numery rachunków zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących beneficjenta) oraz opcję kosztową SHA tj. opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a zagranicznego odbiorca, ze standardową jednodniową datą waluty. W chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 22. Bank może wykonać przelew w walutach dla których nie publikuje kursów na stronie Taki przelew można zrealizować w oddziale Banku lub za pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku. 23. Dodatkowa oplata za jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego na terenie kraju: a) za błędne podanie lub brak numeru rachunku beneficjenta (IBAN) w przypadku płatności zagranicznych wysyłanych do krajów, w których obowiązuje standard IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) lub b) za brak prawidłowego kodu BIC (nie dotyczy krajów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - jeśli wysyłana waluta to USD i Federacji Rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to RUB), BIC- Bankowy Kod Identyfikacyjny. 24. Nie dotyczy Kont A vista otwartych w okresie do Opłata pobierana jest gdy w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy naliczenia opłaty do Klienta został wysłany wyciąg papierowy oraz Klient w dniu naliczania opłaty posiada system bankowości internetowej R-Online. 26. Nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji. 27. Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem Konta, przez korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie Konta wskutek całkowitej zapłaty lub otrzymania pisma o uchyleniu zajęcia. Wymieniona opłata jest opłatą jednorazową pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew w Oddziale. 28. Opłata jest naliczana do chwili spłaty zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia zadłużenia przeterminowanego. Opłata obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych lub telefonicznych. 29. Według kursu średniego NBP z dnia realizacji transakcji. 30. Limit zadłużenia w ofercie dla Konta Osobistego Comfort jest kontynuacją oferty limitu dla oferty Standardowej, oferty dla Profesjonalistów, oferty Limit za Limit (dotyczy klientów, którzy korzystali z oferty min 12 pełnych miesięcy) - będących w ofercie Banku w okresie do Oprocentowanie dla wykorzystanej kwoty Limitu zadłużenia naliczane jest zgodnie z stawką oprocentowania obowiązującego dla danego progu kwotowego. 32. Oprocentowanie naliczane jest zgodnie ze stawką oprocentowania obowiązującą w poszczególnych przedziałach kwotowych. 33. Tabela prezentuje jak należy interpretować sposób naliczania oprocentowania limitu zadłużenia dla Konta Osobistego Premium. W przedziałach zostały podane minimalne i maksymalne wartości oprocentowania dla danego progu kwotowego. Wysokość oprocentowania nominalnego we wskazanych przedziałach (od, do) uzależniona jest od wysokości wykorzystanego limitu. 34. Limit zadłużenia przyznany na podstawie oferty przeniesienia Limitu z innego. Oprocentowanie obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy od momentu przyznania limitu zadłużenia. Po tym okresie oprocentowanie będzie naliczane zgodnie z ofertą Limitu zadłużenia obowiązującą dla danego Konta Osobistego, wskazanego w Tabeli obowiązującej od 20 września 2010 powyżej. Limit wycofany z oferty z dniem 19 września Dotyczy wyłącznie istniejących Limitów w ofercie LZL. 35. Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do beneficjenta w następnym dniu roboczym) - o ile Bank udostępni taką usługę. 36. Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do beneficjenta w następnym dniu roboczym) - o ile Bank udostępni taką usługę. 37. Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US oraz zleceń stałych. 38. Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy dowolne oraz przelewy do odbiorców. 39. Opcja kosztowa Pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

8 RB/O/ Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN , o numerze NIP: Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna Warszawa Tel *, *Koszt połączenia według taryfy operatora.

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo