Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista"

Transkrypt

1 TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto telefon) Konto Comfort (2) Konto Konto walutowe Direct (3) 1 OTWARCIE, PROWADZENIE ORAZ ZMIANA KONTA 1.1 Otwarcie konta 1.2 Warunki uprawniające do obniżenia w danym miesiącu opłaty za prowadzenie konta (4) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY Wpływ na Konto Osobiste Klienta w kwocie min. (5) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY Średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitów kredytowych w Raiffeisen Polska S.A. (6) Średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Polska S.A. (6) Wartość obrotów na rynku kasowym ilość kontraktów terminowych zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Biurze Maklrerskim RBPL. (7) kontraktów kontraktów kontraktów kontraktów 1.3 Opłata miesięczna za prowadzenie konta (8) 6,99 PLN 9,99 PLN gdy wystąpi przynajmniej jedna z opcji uprawniających do obniżenia opłaty 19,99 PLN w pozostałych przypadkach 49,99 PLN w pozostałych przypadkach 1.4 Opłata za zmianę rodzaju konta (9) Brak 9,99 PLN na Konto 9,99 PLN na Konto, 9,99 PLN na Konto, Konto Comfort, USŁUGA NIEDOSTĘPNA 1.5 Okres rozliczeniowy 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta 3 miesiące liczone (10) 1 miesiąc liczony od daty otwarcia konta (11) od daty pierwszego wpływu na konto 1.6 Waluta w jakiej prowadzone jest konto PLN EUR, USD, CHF, GBP (12) PLN 2 ZARZĄDZANIE KONTEM 2.1 Opieka osobistego Doradcy w placówkach PREMIUM w całej Polsce USŁUGA NIEDOSTĘPNA Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste USŁUGA NIEDOSTĘPNA Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste USŁUGA NIEDOSTĘPNA 2.2 Pakiet Optymalnych Korzyści (13) USŁUGA NIEDOSTĘPNA 2.3 Opłata za dostęp do systemu bankowości internetowej 2.4 Opłata za dostęp do serwisu bankowości mobilnej Mobilny 2.5 Opłata za dostęp do Centrum Telefonicznego RB/O/ Opłata za dostęp do Internetowej Platformy Transakcyjnej R-Dealer USŁUGA NIEDOSTĘPNA Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste Comfort Direct Comfort USŁUGA NIEDOSTĘPNA Dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Osobiste Comfort Direct Comfort

2 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto telefon) Konto Comfort (3) Konto Konto walutowe 3 UBEZPIECZENIA 3.1 R-Assistance & Concierge USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA 4 KARTY PŁATNICZE Karta Visa Electron (14) Karta Visa Classic (14) Karta MasterCard Debit Class&C (14) Karta MasterCard do Konta w EUR (14) USŁUGA NIEDOSTĘPNA 4.1 Opłata za wydanie i możliwość korzystania z Karty w pierwszym roku 4.2 Opłata roczna za możliwość korzystania z Karty w kolejnych latach 10 EUR 10 EUR 4.3 Opłata miesięczna za korzystanie z karty 4,99 PLN jeśli suma zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi min. 25 (15) Brak 1,99 PLN gdy suma zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi poniżej 25 (15) 4.4 Wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej 15 PLN 15 PLN 10 EUR 4.5 Wypłaty gotówkowe we wszystkich bankomatach w kraju za pierwsze trzy w miesiącu (16) 3,99 PLN za każdą kolejną wypłatę za pierwsze sześć wypłat w miesiącu 2 EUR (16) 3,99 PLN za wypłatę we wszystkich bankomatach za granicą 7,99 PLN 7,99 PLN 2 EUR w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą oraz transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych innych instytucjach finansowych 7,99 PLN 7,99 PLN 2 EUR 4.6 Dodatkowa prowizja za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż USD (17) 3% wartości transakcji 3% wartości transakcji Brak Brak 4.7 Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki za pomocą kart dla jednej karty w ramach środków dostępnych (18) Ubezpieczenie Karta Bez Ryzyka (19) 1,99 PLN Brak 5 TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE 5.1 Jednorazowy przelew w walucie PLN na konto w u realizowany (z konta Lokacyjnego Plus istnieje możliwość realizacji przelewu wyłącznie na Konto Osobiste Klienta prowadzone w Raiffeisen Polska S.A.): w systemie bankowości internetowej w serwisie bankowości mobilnej Mobilny za pierwszy, każdy następny 7,99 PLN za pierwszy, każdy następny 7,99 PLN za pierwszy, każdy następny 4,99 PLN w Centrum Telefonicznym 4,99 PLN 7,99 PLN 4,99 PLN za pierwszy, każdy następny 4,99 PLN ,99 PLN 9,99 PLN 4,99 PLN 9,99 PLN 4,99 PLN za pierwszy, każdy następny 9,99 PLN 7,99 PLN 9,99 PLN

3 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto telefon) Konto Comfort (3) Konto Konto walutowe 5.2 Jednorazowy przelew w walucie innej niż PLN na konto w u realizowany (Z konta Lokacyjnego Plus istnieje możliwość realizacji przelewu wyłącznie na Konto Osobiste Klienta prowadzone w Raiffeisen Polska S.A.): w systemie bankowości internetowej w serwisie bankowości mobilnej Mobilny USŁUGA NIEDOSTĘPNA w Centrum Telefonicznym 4,99 PLN 9,99 PLN 4,99 PLN 9,99 PLN ,99 PLN 9,99 PLN 4,99 PLN 9,99 PLN 5.3 Jednorazowy przelew do innego w PLN (dotyczy również przelewów predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą) realizowany: w systemie bankowości internetowej w serwisie bankowości mobilnej Mobilny 4,99 PLN USŁUGA NIEDOSTĘPNA za pierwszy, każdy następny 7,99 PLN 4,99 PLN USŁUGA NIEDOSTĘPNA w Centrum Telefonicznym 3,99 PLN 4,99 PLN 1,99 PLN 4,99 PLN 7,99 PLN ,99 PLN 9,99 PLN 9,99 PLN za pierwszy 4,99 PLN 9,99 PLN 4,99 PLN za każdy następny 5.4 Ustanowienie, modyfikacja i usunięcie zlecenia stałego: w systemie bankowości internetowej w serwisie bankowości mobilnej Mobilny USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA w Centrum Telefonicznym Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty: w systemie bankowości internetowej (20) USŁUGA NIEDOSTĘPNA w serwisie bankowości mobilnej Mobilny USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA USŁUGA NIEDOSTĘPNA w Centrum Telefonicznym (20) 5.5.4

4 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto telefon) Konto Comfort (3) Konto Konto walutowe 5.6 Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego na terenie kraju realizowany: w systemie bankowości internetowej 34,99 PLN 34,99 PLN 34,99 PLN 19,99 PLN za pierwszy przelew z konta prowadzonego w CHF w miesiącu (24) 34,99 PLN za każdy kolejny z konta prowadzonego w CHF oraz każdy z konta prowadzonego w USD, GBP, EUR USŁUGA NIEDOSTĘPNA 4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN 2,99 PLN za pierwszy w systemie bankowości internetowej euroregulowany (21) (24) 4, w Centrum Telefonicznym (min. 4, max. 20) (min. 4, max. 20) (min. 4, max. 20) (min. 4, max. 20) (min. 40,00 PLN, max. 200,0) (min. 4, max. 20) (min. 4, max. 20) (min. 4, max. 20) (min. 4, max. 20) (min. 40,00 PLN, max. 200,0) Przelew w EUR do banków z grupy Raiffeisen: Stawka obniżona o 20% w stosunku do standardowej prowizji pobieranej za realizację przelewu zagranicznego poza grupę Raiffeisen 5.7 Inne usługi i transakcje bezgotówkowe: Przelew SORBNET w kwocie do ,99 PLN realizowany Przelew SORBNET w kwocie od ,0 realizowany Przelew za granicę w walucie obcej, dla której nie prezentuje kursów w tabeli dewizowej (22) 28,99 PLN 28,99 PLN 28,99 PLN 9,99 PLN 28,99 PLN NIE DOTYCZY 28,99 PLN 10,99 PLN 10,99 PLN 10,99 PLN 3,99 PLN 10,99 PLN 10,99 PLN USŁUGA NIEDOSTĘPNA Przyjęcie zlecenia Klienta dotyczącego wstrzymania zleconej przez niego płatności zagranicznej, po wysłaniu komunikatu SWIFT 12 + koszty innego 12 + koszty innego 12 + koszty innego 12 + koszty innego 12 + koszty innego NIE DOTYCZY Opłata za realizację dyspozycji wycofania przelewu zagranicznego i przelewu w walucie obcej do innego na terenie kraju przed wysłaniem komunikatu SWIFT Dodatkowa opłata za przelew nie spełniający warunków STP (23) 49,99 PLN 49,99 PLN 49,99 PLN 49,99 PLN 49,99 PLN Opłata za realizację przelewu za granicę, z tytułu obsługi przelewu przez banki pośredniczące i bank beneficjenta w opcji, gdy całkowite koszty przelewu ponosi zleceniodawca Opłata za modyfikację treści przelewu po wysłaniu komunikatu SWIFT (dane odbiorcy, dane odbiorcy, szczegóły płatności) 6 + koszty innego 6 + koszty innego 6 + koszty innego 6 + koszty innego 6 + koszty innego Obsługa płatności przychodzących z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z zagranicy

5 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto telefon) Konto Comfort (3) Konto Konto walutowe 6 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W ODDZIALE 6.1 Wpłata na konto w kasach u za pierwszą za pierwszą za pierwszą wpłatę w miesiącu za pierwsze trzy wpłaty w miesiącu za pierwszą (24) za pierwszą za pierwszą za pierwszą za pierwszą 0,2% min 4,99 PLN za 0,2% min 4,99 PLN za 0,2% min 4,99 PLN za każdą kolejną 0,15% min 4,99 PLN za 0,2% min 4,99 PLN za 0,2% min 4,99 PLN za 0,2% min 4,99 PLN za 0,15% min 4,99 PLN za 0,2% min 4,99 PLN za 6.2 Wypłata z konta w kasach u 0,2% min 4,99 PLN 0,2% min 4,99 PLN za pierwszą wypłatę w miesiącu (24) 0.2% min. 9,99 PLN 0.2% min. 9,99 PLN 0.15% min. 9,99 PLN 0.2% min. 9,99 PLN 0.2% min. 4,99 PLN za 6.3 Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału u wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy, pod warunkiem dostępności środków w u NIE DOTYCZY 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 10,0 (od kwoty stanowiącej 6.4 Wymiana monet na banknoty banknotów na monety ( nie dokonuje rozmiany w walutach obcych) 2% kwoty wymiany, min. 15 PLN 2% kwoty wymiany, min. 15 PLN 2% kwoty wymiany, 2% kwoty wymiany, USŁUGA NIEDOSTĘPNA 2% kwoty wymiany 2% kwoty wymiany 2% kwoty wymiany 2% kwoty wymiany 6.5 Opłata od wpłaty w EUR zawierającej bilon. UWAGA: nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych min. 15 PLN 7 INNE 7.1 Wyciąg papierowy dla Klientów korzystających z systemu bankowości internetowej (25) 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 3 PLN 7.2 Opłata za odbiór wyciągu Kopia wyciągu/za sztukę/za jeden miesiąc Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci 7.5 Potwierdzenie posiadania konta/salda na koncie na dzień bieżący wystawione PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 7.6 Potwierdzenie realizacji przelewu (26) 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 7.7 Zaświadczenie / Opinia bankowa o produkcie (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym) dokument o jednym produkcie Opłata za zmianę warunków Umowy limitu zadłużenia w koncie/ Opłata za aneks do Umowy Limitu zadłużenia w koncie. (opłata za dokument) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY Historia konta 3 za okres 3 za okres 3 za okres ostatnich 6 m-cy, 1 za każdy kolejny 3 za okres ostatnich 6 m-cy, 1 za każdy kolejny 3 za okres 3 za okres 3 za okres ostatnich 6 m-cy, 1 za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc 3 za okres 3 za okres 7.8 Opinia o Kliencie (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym) dokument o wszystkich produktach Klienta Duplikat dokumentu (wydruk z systemu u) Kopia dokumentu Inne dokumenty nie uwzględnione w tabeli wystawiane na żądanie Klienta

6 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto telefon) Konto Comfort (3) Konto Konto walutowe 7.12 Opłata za wysłanie dokumentów (dotyczy również Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym) listem zwykłym, na adres , na numer FAX listem priorytetowym, poleconym odbiór listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta Opłata za czynności związane z obsługą pojedynczego zajęcia egzekucyjnego (27) 5 + opłata za 5 + opłata za 5 + opłata za każdy przelew jak 5 + opłata za 5 + opłata za 5 + opłata za 5 + opłata za każdy przelew jak 5 + opłata za 5 + opłata za 7.14 Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty (w tym limitu zadłużenia) zakończonego wysłaniem monitu pisemnego (28) 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 35 PLN 7.15 Ustanowienie blokady na koncie Odsetki maksymalne naliczane od kwot pobranych przez Klienta przekraczających wartość środków zgromadzonych na koncie (% p.a.) 4-krotność stopy kredytu 7.17 Inne czynności zlecane przez osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia Klienta (opłaty telekomunikacyjne, usługi kurierskie itp.) opłaty pobierane przez 7.18 Przekształcenie Konta pojedynczego na wspólne i odwrotnie LIMITY TRANSAKCYJNE 8.1 Kwota gotówkowej w PLN wymagająca zgłoszenia do godziny 12:00 na 1 dzień roboczy przed zrealizowaniem transakcji 8.2 Kwota gotówkowej w PLN wymagająca zgłoszenia do godziny 12:00 na 2 dni robocze przed zrealizowaniem transakcji powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej powyżej Kwota gotówkowej w walucie wymagająca zgłoszenia do godziny 12:00 na 2 dni robocze przed zrealizowaniem transakcji każda kwota każda kwota każda kwota każda kwota EUR, USD: powyżej 500,00, w walucie innej niż EUR, USD: Każda kwota każda kwota każda kwota każda kwota każda kwota 8.4 Opłata za brak częściową realizację awizowanej od niepodjętej kwoty Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez Centrum Telefoniczne (29) równowartość w walucie równowartość w walucie

7 Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (2) Konto telefon) Konto Comfort (3) Konto Konto walutowe 9 TABELA OPROCENTOWANIA 9.1 Oprocentowanie środków własnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 4,00% 4,00% 0,50% 10 LIMIT ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM 10.1 Limit zadłużenia w Koncie Osobistym (obowiązuje od ) NIE DOTYCZY Kwota minimalna Limitu Kwota maksymalna Limitu Prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu kwoty podwyższenia) 1,6%, nie mniej niż 50, Prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu) 1,3%, nie mniej niż 50, Kwota wykorzystanego Limitu zadłużenia Oprocentowanie nominalne w skali roku (30, 31) Oprocentowanie nominalne w skali roku (32) Oprocentowanie nominalne w skali roku dla wykorzystanego (32, 33) limitu od 0,01 PLN do ,49% 0,00% 0,00% 0,00% od 1 000,01 PLN do ,49% 19,49% 18,99% 15,49% od 0,01% do 15,10% od 5 000,01 PLN do ,49% 18,49% 17,99% od ,01 PLN do ,49% 17,49% 16,99% od ,01 PLN do ,49% 16,49% 15,99% od ,01 PLN do ,49% 15,49% 14,99% 0,00% od 15,10% do 10,07% Odsetki podwyższone 10.2 Limit zadłużenia w Koncie Osobistym (obowiązuje Prowizja za uruchomienie, podwyższenie i przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu kwoty podwyższenia) Kwota wykorzystanego Limitu zadłużenia 1%, nie mniej niż 30,0 Oprocentowanie nominalne w skali roku. Oferta Limit za Limit (34) od 0,01 PLN do 50 15,40% od 500,01 PLN do ,00% od 1000,01 PLN do ,50% od 1 500,01 PLN do ,00% od 2 000,01 PLN do ,50% od 3 000,01 PLN do ,00% od 5 000,01 PLN do ,50% od 8 000,01 PLN do ,40% od ,01 PLN do ,40% od ,01 PLN do ,40% Odsetki podwyższone Tabela obowiązuje od r.

8 Przypisy: 1. prowadzone jest wyłącznie dla Klientów posiadających w Raiffeisen Polska S.A. Konto Osobiste w ofercie: dla Konta Lokacyjnego Plus : Konto Osobiste, dla Konta Lokacyjnego Plus Direct: Konto Osobiste Comfort i Konto Osobiste Comfort Direct, dla Konta Lokacyjnego Plus : Konto Osobiste. 2. Konto Osobiste Comfort jest kontynuacją oferty Kont: Konta Mobilnego będącego do oraz Konta i Konta Active będącego w ofercie do Direct jest kontynuacją oferty Konta Lokacyjnego Plus będącego do Wystąpienie opcji uprawniających do obniżenia opłaty za prowadzenie jednego z Kont Klienta, jest uwzględniane również na innych Kontach Klienta do których jest Posiadaczem Współposiadaczem o ile warunki te pozwalają na obniżenie opłaty za dane Konto. 5. Wpływ na Konto Osobiste Klienta to suma zaksięgowanych przelewów przychodzących na Konto Osobiste w danym miesiącu z wyłączeniem przelewów z Kont prowadzonych w Raiffeisen Polska S.A. których Klient jest Posiadaczem Współposiadaczem, wpłat gotówkowych, zapadających lokat, wypłat odsetek oraz wypłat kredytów. Wpływy badane są w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta. Dla wpływów w walucie obcej następuje przeliczenie kwoty wpływu na walutę polską po średnim kursie NBP stosowanym w u w chwili dokonania księgowania. 6. Średnia wartość badana jest w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta Osobistego, jeśli dniem pobrania opłaty jest okres od 10 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W pozostałych przypadkach, w których dniem pobrania opłaty za prowadzenie Konta Osobistego, jest okres od początku miesiąca kalendarzowego do 9 dnia, średnia wartość badana jest w drugim miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za prowadzenie Konta Osobistego. Szczegółowy wykaz produktów oraz ich parametrów zawierających się w wartości środków na Kontach, produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitach kredytowych dostępny jest w placówkach u oraz w Centrum Telefonicznym. 7. Wartość obrotów na rynku kasowym rozumiana jako wartość transakcji kupna/sprzedaży akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i ETF. Liczba kontraktów terminowych rozumiana jako liczba transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych. Wartość obrotów na rynku kasowym oraz liczba kontraktów terminowych liczone są na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Biuro Maklerskie Raiffeisen Polska S.A. w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia opłaty za prowadzenie Konta. 8. Opłata jest pobierana od drugiego okresu rozliczeniowego następującego od daty otwarcia Konta zmiany oferty: z Konta Osobistego na Konto Osobiste Comfort Direct/Comfort/, z Konta Osobistego Comfort Direct na Konto Osobiste Comfort/, z Konta Osobistego Comfort na Konto Osobiste. 9. Opłata pobierana od dnia Wyjątek stanowią Konta Osobiste będące kontynuacją ofert: Konta /Active będących w okresie do , których okres rozliczeniowy to: a) 1 miesiąc liczony od daty zmiany oferty Konta /Active na Mobilne Konto Osobiste wykonanej w okresie do , b) 1 miesiąc kalendarzowy w każdym innym przypadku. 11. Wyjątek stanowią Konta A vista otwarte w okresie do , dla których okres rozliczeniowy to: 1 miesiąc kalendarzowy. 12. Wyjątek stanowią Konta A vista otwarte w okresie do , które prowadzone są dodatkowo w walutach: PLN, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF. 13. Automatyczne przelewy pomiędzy Kontem Lokacyjnym Plus/Kontem Lokacyjnym a Kontem Osobistym. 14. Karty debetowe dostępne są wyłącznie w ofercie: dla Karty Visa Electron: Konto Osobiste, dla Karty Visa Classic: Konto Osobiste Comfort Direct Konto Osobiste Comfort, dla Karty MasterCard Debit Class&C: Konto Osobiste, dla Karty MasterCard do Konta EUR: Konto walutowe A vista w EUR. Karta Visa Electron dostępna w ramach oferty Konta Osobistego Comfort występuje wyłącznie na zasadzie kontynuacji Umowy Karty zawartej przed Suma rozliczonych w bieżącym miesiącu transakcji bezgotówkowych, wykonanych kartą debetową. nie pobiera opłaty za miesiąc w którym nastąpiło wydanie karty. Zwrot rozliczonej transakcji bezgotówkowej wykonanej kartą, pomniejsza wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych w miesiącu w którym nastąpił zwrot. 16. Liczba rozliczonych transakcji wypłat gotówkowych z bankomatów w danym miesiącu. 17. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja. 18. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez Klienta na niższy w Oddziale, Centrum Telefonicznym, systemie bankowości internetowej oraz serwisie bankowości mobilnej Mobilny. 19. opłaca trzy pierwsze składki za Klienta od daty przystąpienia. 20. O ile udostępnia taką usługę/funkcjonalność. 21. Przelew w EUR do krajów UE +Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie bankowości internetowej, nie przekraczający kwoty EUR, posiadający numery rachunków zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących beneficjenta) oraz opcję kosztową SHA tj. opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a zagranicznego odbiorca, ze standardową datą waluty spot (dwudniową). 22. Opłata dotyczy przelewów wykonywanych w następujących walutach: Afryka: EGP, MAD, TND ; Bliski Wschód: AED, SAR; Azja i Oceania: INR, HKD, SGD, THB, NZD. może wykonać przelew również w innych walutach po każdorazowej konsultacji z Oddziałem u Centrum Telefonicznym. Przelewy w walutach wyżej wymienionych można zrealizować tylko poprzez Centrum Telefoniczne. 23. Dodatkowa oplata za jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego na terenie kraju: a) za błędne podanie brak numeru rachunku beneficjenta (IBAN) w przypadku płatności zagranicznych wysyłanych do krajów, w których obowiązuje standard IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku owego), b) za brak prawidłowego kodu BIC (nie dotyczy krajów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - jeśli wysyłana waluta to USD i Federacji Rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to RUB), BIC- owy Kod Identyfikacyjny. 24. Nie dotyczy Kont A vista otwartych w okresie do Opłata pobierana jest gdy w okresie miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy naliczenia opłaty do Klienta został wysłany wyciąg papierowy oraz Klient w dniu naliczania opłaty posiada system bankowości internetowej. 26. Nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji. 27. Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem Konta, przez korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie Konta wskutek całkowitej zapłaty otrzymania pisma o uchyleniu zajęcia. Wymieniona opłata jest opłatą jednorazową pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew w oddziale. 28. Opłata jest naliczana do chwili spłaty zadłużenia przeterminowanego, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu istnienia zadłużenia przeterminowanego. Opłata obejmuje poniesione koszty monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, sporządzania i wysyłki monitów pisemnych, elektronicznych telefonicznych. 29. Według kursu średniego NBP z dnia realizacji transakcji. 30. Limit zadłużenia w ofercie dla Konta Osobistego Comfort jest kontynuacją oferty limitu dla oferty owej, oferty dla Profesjonalistów, oferty Limit za Limit (dotyczy klientów, którzy korzystali z oferty min 12 pełnych miesięcy) - będących w okresie do Oprocentowanie dla wykorzystanej kwoty Limitu zadłużenia naliczane jest zgodnie z stawką oprocentowania obowiązującego dla danego progu kwotowego. 32. Oprocentowanie naliczane jest zgodnie ze stawką oprocentowania obowiązującą w poszczególnych przedziałach kwotowych. 33. Tabela prezentuje jak należy interpretować sposób naliczania oprocentowania limitu zadłużenia dla Konta Osobistego. W przedziałach zostały podane minimalne i maksymalne wartości oprocentowania dla danego progu kwotowego. Wysokość oprocentowania nominalnego we wskazanych przedziałach (od, do) uzależniona jest od wysokości wykorzystanego limitu. 34. Limit zadłużenia przyznany na podstawie oferty przeniesienia Limitu z innego. Oprocentowanie obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy od momentu przyznania limitu zadłużenia. Po tym okresie oprocentowanie będzie naliczane zgodnie z ofertą Limitu zadłużenia obowiązującą dla danego Konta Osobistego, wskazanego w Tabeli obowiązującej od 20 września 2010 powyżej. Limit wycofany z oferty z dniem 19 września Dotyczy wyłącznie istniejących Limitów w ofercie LZL.

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo