Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe"

Transkrypt

1 Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo ( Ogólne warunki ), w szczególności: 1) opłaty za transakcje/operacje pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji; opłaty pobierane są w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach Konta za poprzedni okres miesięczny, 2) opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta Inteligo, 3) okres miesięczny liczony jest od daty zawarcia umowy Konta Inteligo, 4) średnie miesięczne saldo suma sald wszystkich rachunków Klienta w ramach danego Konta na koniec każdego dnia w danym okresie miesięcznym, podzielona przez liczbę dni przypadających na ten okres miesięczny, 5) Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów Ogólnych warunków z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za pośrednictwem a, 6) występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie * Klienci, którzy zawarli umowę przed tym terminem mają możliwość przejścia na warunki określone w Części II po złożeniu stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem serwisu internetowego. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem 100, ,99 PLN Opłaty dla konta ze średnim miesięcznym saldem od ,0 1. Otwarcie rachunku 2. Opłata za prowadzenie konta 1) 4,99 PLN Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo 3. Wpływ na rachunek z tytułu przelewu zagranicznego, gdy koszt ponosi beneficjent 11,99 PLN 11,99 PLN 11,99 PLN 4. Przelew na rachunek w ramach Banku, z zastrzeżeniem lp. 5 i 6 5. Przelew z rachunku oszczędnościowego pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 6. Przelew z rachunku oszczędnościowego kolejny w danym miesiącu kalendarzowym 7 Przelew na rachunek w innym banku 8. Przelew do ZUS 9. Przelew do US 2) 10. Ustanowienie przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) 11. Zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) Realizacja przelewu zdefiniowanego w ramach Banku Realizacja przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku 14. Realizacja przelewu zdefiniowanego do ZUS 2) 15. Realizacja przelewu zdefiniowanego 0,4% nie mniej niż 9,99 PLN 0,4% nie mniej niż 9,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 3,99 PLN 1

2 do US 16. Ustanowienie zlecenia stałego 17. Zmiana zlecenia stałego 18. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Kont Inteligo Realizacja stałego zlecenia na 19. prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo 20. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku 21. Wypłata części środków z lokaty o zmiennym oprocentowaniu przed upływem okresu umownego (do wysokości salda minimalnego) 1,99 PLN 1,99 PLN 1,99 PLN Automatycznie Automatycznie 22. Przelew na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach PKO TFI SA Karta Inteligo Visa Electron, karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana do dnia 2 stycznia 2013 r.), karta Inteligo MasterCard PayPass i karta Inteligo Visa paywave Dobro procentuje (oferowana od dnia 3 stycznia 2013 r.) 23. Wydanie karty Inteligo Visa Electron, karty Inteligo MasterCard PayPass, karty Inteligo Visa paywave Dobro procentuje : 1) pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 2) każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku 1,59 PLN 1,59 PLN 24. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z Sercem: 1) pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 2) każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku 1,59 PLN 1,59 PLN 25. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron, kartę Inteligo MasterCard PayPass, kartę Inteligo Visa paywave Dobro procentuje : 1) karta wydana do rachunku 2) karta wydana do dodatkowego rachunku w ramach konta (ważna Opłata za kartę1 Inteligo Visa Elektron z Sercem: 1) karta wydana do rachunku 2) karta wydana do dodatkowego 2

3 rachunku w ramach konta (ważna Dostarczenie kolejnej karty Poczta Przesyłka kurierska 4) 25,0 25,0 25,0 Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron, kartą Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana do dnia 2 stycznia 2013 r.), karta Inteligo MasterCard PayPass i karta Inteligo Visa paywave Dobro procentuje (oferowana od dnia 3 stycznia 2013 r.) 28. Wypłata gotówki w oddziale innego banku (terminal POS 5) 6) ) 9,99 PLN 9,99 PLN 9,99 PLN 29. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych 6) 30. Wypłata w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach BZ WBK 31. Wypłata w innych bankomatach w kraju 4,5 4,5 4,5 32. Wypłata w bankomatach za granicą 6) 2% min. 8,5 2% min. 8,5 2% min. 8,5 33. Wydanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie 9,99 PLN 9,99 PLN transakcji kartowej Inne operacje Ustanowienie/zmiana zgody na 34. obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 35. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 36. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Miesięczny wyciąg transakcji 37. wykonanych na rachunku/ach w ramach Konta Inteligo 38. Wykonanie i dostarczenie kopii miesięcznego wyciągu 39. Przygotowanie i przesłanie historii rachunku Pisemne potwierdzenie salda 40. rachunku 41. Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji 0PLN poczta/faks 0PLN 7) poczta/faks 0PLN poczta/faks 0PLN poczta/faks 0PLN 8) 42. Przesłanie kopii umowy 0PLN 43. Ustanowienie/zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci 0PLN 44. Przygotowanie i dostarczenie opinii bankowej na życzenie Klienta 0PLN 45. Przygotowanie i przesłanie innych dokumentów na wniosek Klienta (odesłanie oryginałów, przesłanie kopii dokumentów, w szczególności 0PLN umów, przygotowanie i przesłanie zaświadczeń) 46. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10,0 10,0 10,0 47. Przesłanie wezwania do zapłaty 20,0 20,0 20,0 48. Przesłanie kolejnej karty kodów Poczta Przesyłka kurierska 9) 25,0 25,0 25,0 49. Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 10) 50. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach SMS (Automatycznie) 51. Serwis SMS 11) SMS (Automatycznie) 4,99 PLN 4,99 PLN 4,99 PLN 52. Opłata za ponowną aktywację Serwisu SMS Dział II. Tabela opłat i prowizji dla kont Inteligo firmowych Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo ( Ogólne warunki ), w szczególności: 1) Opłaty za transakcje/operacje są pobierane są w momencie realizacji transakcji/operacji, 2) Opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego Konta, 3

4 3) Elektroniczne kanały dostępu w rozumieniu zapisów Ogólnych warunków z wyłączeniem obsługi serwisu telefonicznego za pośrednictwem a, 4) występowanie w poniższej tabeli opłaty w ramach danej operacji w danym kanale nie jest jednoznaczne z możliwością wykonania tej operacji w tym kanale; szczegółowy opis funkcji udostępnianych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępny jest na stronie Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty 1. Otwarcie rachunku 2. Opłata za prowadzenie: 1) rachunku głównego 3,99 PLN 2) rachunku dodatkowego Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo 3. Wpływ na rachunek z tytułu przelewu zagranicznego, gdy koszt 11,99 PLN ponosi beneficjent 4. Przelew na rachunek w ramach Banku 5. Przelew na rachunek w innym banku 6 Przelew do ZUS 12) 3,99 PLN 7. Przelew do US 8. Ustanowienie przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) 9. Zmiana przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US) 10. Realizacja przelewu zdefiniowanego w ramach Banku 11. Realizacja przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku 12. Realizacja przelewu zdefiniowanego do ZUS 12) Każdorazowo 3,99 PLN 13. Realizacja przelewu zdefiniowanego do US 14. Ustanowienie zlecenia stałego 15. Zmiana zlecenia stałego 16. Realizacja stałego zlecenia w ramach Kont Inteligo Automatycznie 17. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Automatycznie 18. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym banku Automatycznie 19. Wypłata części środków z lokaty o zmiennym oprocentowaniu przed upływem okresu umownego (do wysokości salda minimalnego) Karta Inteligo Visa Electron, karta Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana do dnia 2 stycznia 2013 r.), karta Inteligo MasterCard PayPass i karta Inteligo Visa paywave Dobro procentuje (oferowana od dnia 3 stycznia 2013 r.) 20. Wydanie karty Inteligo Visa Electron, karty Inteligo MasterCard PayPass, karty Inteligo Visa paywave Dobro procentuje : 1) pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 2) każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku 21. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z Sercem: 1) pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 2) każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku 1,59 PLN 1,59 PLN 22. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron, kartę Inteligo MasterCard PayPass: 1) karta wydana do rachunku głównego 2) karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta 23. Opłata za kartę Inteligo Visa Electron z Sercem 13), kartę Inteligo Visa paywave Dobro procentuje : 1) karta wydana do rachunku głównego 2) karta wydana do kolejnego rachunku w ramach konta 24. Dostarczenie kolejnej karty Poczta Przesyłka kurierska 25,0 4

5 Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron i kartą Inteligo Visa Electron z Sercem (oferowana do dnia 2 stycznia 2013 r.), karta Inteligo MasterCard PayPass i karta Inteligo Visa paywave Dobro procentuje (oferowana od dnia 3 stycznia 2013 r.) 25. Wypłata gotówki w oddziale innego banku (terminal POS2 14) ) 15) 9,99 PLN 26. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych 15) 27. Wypłata w bankomatach własnych Banku oraz bankomatach BZ WBK 4,5 28. Wypłata w innych bankomatach w kraju 4,5 29. Wypłata w bankomatach za granicą 15) 2% min. 8,5 30. Wydanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej 9,99 PLN Inne operacje 31. Ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 32. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty 33. Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 34. Miesięczny wyciąg transakcji wykonanych na rachunku/ach w ramach Konta Inteligo Poczta/faks 35. Wykonanie i dostarczenie kopii miesięcznego wyciągu /poczta/faks 36. Przygotowanie i przesłanie historii rachunku 16) poczta/faks 37. Pisemne potwierdzenie salda rachunku poczta/faks Poczta/faks 38. Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji 17) 39. Przesłanie kopii umowy 40. Przygotowanie i dostarczenie opinii bankowej na życzenie Klienta 41. Przygotowanie innych dokumentów bankowych oraz zaświadczeń na wniosek Klienta 42. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10,0 43. Przesłanie wezwania do zapłaty 20,0 44. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty kodów Poczta Przesyłka kurierska 18) 25,0 45. Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo 19) Usługi SMS 46. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach SMS (Automatycznie) 47. Serwis SMS 20) SMS (Automatycznie) 4,99 PLN 48. Opłata za ponowną aktywację Serwisu SMS Dział III. Tabela warunków produktów kredytowych w ramach kont Inteligo Limit debetowy Opłaty/Prowizja w PLN Konto Inteligo prywatne Konto Inteligo firmowe 1. Opłata za obsługę limitu debetowego 21) 1,99 PLN 2. Prowizja za udzielenie 21) /zwiększenie kwoty limitu debetowego 1,99 PLN 3. Prowizja za zmniejszenie/rezygnację z limitu debetowego 4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10,0 10,0 5. Przesłanie wezwania do zapłaty 20,0 20,0 5

6 Uwaga Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie środków do dnia spłaty całości zadłużenia. Kredyt odnawialny Inteligo Opłata/Prowizja w PLN Konto Inteligo prywatne 1. Opłata za przyznanie Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty kredytu min Opłata za odnowienie umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty kredytu min Opłata za podwyższenie kwoty Kredytu odnawialnego Inteligo 1,5% kwoty podwyższenia min Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10,0 5. Przesłanie wezwania do zapłaty 20,0 Pożyczka Inteligo Opłata w PLN Konto prywatne 1. Prowizja za udzielenie Pożyczki Inteligo 5% kwoty udzielonej pożyczki, 4% kwoty udzielonej pożyczki, dla klientów, którzy otrzymali ofertę kredytową w ramach akcji sprzedażowych oraz akcji sprzedaży wiązanej 2. Opłata za zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki Inteligo (od kwoty rat podlegających zawieszeniu) 3% nie mniej niż Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty Opłata za telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 10 Karta kredytowa Inteligo Opłata/Prowizja w PLN Konto Inteligo prywatne 1. Wydanie karty 2. Opłata roczna za używanie karty 22) raz w roku 0 0- Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min ) 50 - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) jest niższa niż 50 23) 3. Wypłata gotówki w kraju (terminal POS 24) ) 4. Wypłata gotówki w kraju (bankomat) 5. Wypłata gotówki za granicą (POS) 25) 6. Wypłata gotówki za granicą (bankomat) 40) 3% nie mniej niż 7 3% nie mniej niż 7 3% nie mniej niż 12 3% nie mniej niż Transakcje bezgotówkowe w punktach handlowousługowych (terminal POS) 25) 8. Przelew z Karty kredytowej 9. Automatyczne przesłanie na adres Klienta miesięcznego wyciągu z Karty kredytowej 10. Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Karty kredytowej 11. Przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu kredytowego o więcej niż 5%) 0 3% nie mniej niż e-mali 26) 6 faks 10 poczta (list zwykły) 27) Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie 13. Przesłanie wezwania do zapłaty

7 14. Pakiet ubezpieczeniowy Ubezpieczenie na szóstkę 4 1) Opłata za prowadzenie Konta z przyznanym produktem kredytowym (z wyłączeniem Limitu debetowego) w ramach Konta Inteligo nie jest pobierana. 2) Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 3) Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. 4) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. 5) POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku lub oddziale innego banku. 6) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 7) Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 8) Faks zamawiany poprzez serwis internetowy i wysyłany automatycznie. 9) Przesyłka dostarczana na terenie kraju. 10) Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach 11) W skład serwisu wchodzą w szczególności następujące usługi: aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach związanych z realizacją transakcji POS/ATM, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane Informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, Bank udostępnia i aktywuje usługę, przy czym przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. 12) Opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS. 13) Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. 14) POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku lub oddziale innego banku 15) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walutach innych niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transkacji w wysokości 2% wartości transakcji. 16) Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 17) Faks zamawiany poprzez serwis internetowy i wysyłany automatycznie. 18) Przesyłka dostarczana na terenie kraju.. 19) Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach 20) W skład serwisu wchodzą w szczególności następujące usługi: aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach związanych z realizacją transakcji POS/ATM, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem. W przypadku Klientów, którzy w pierwszym wniosku podadzą swój numer telefonu komórkowego, przez 2 okresy rozliczeniowe usługa świadczona jest bezpłatnie. 21) Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie pobieraniu opłaty. 22) Opłata nie jest pobierana za pierwszy rok używania karty. Za każdy kolejny rok opłata pobierana będzie z dołu po 12 pełnych okresach rozliczeniowych dla karty. 23) Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości, jeżeli odpowiednia kwota transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty. 24) POS - terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym, instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki, oddziale Banku lub oddziale innego banku. 25) W przypadku operacji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą w walucie innej niż EUR pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie operacji w wysokości 1% wartości operacji. 26) Dla wyciągu z karty kredytowej opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej. 27) Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN. 7

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. Rachunek ekonto Internet, IVR 1 Operator

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR

WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR WYKAZ ZMIAN W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ ZMIANA OPROCENTOWANIA ROR Poniższe zestawienie opisuje wszystkie wprowadzane zmiany w zakresie Taryfy oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ DLA POSIADACZY KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo