PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1"

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego w przypadku niespełnienia warunku PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bieżącego w danym miesiącu kalendarzowym: a) Utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym (uwzględnia się saldo po stronie debetowej i kredytowej) Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego w PLN i walutach wymienialnych 1 (Bank prowadzi rachunki pomocnicze w następujących walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, LTL) 2 PLN PLN PLN PLN 10,00 PLN 5, Zamknięcie rachunku 2. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPUaktywacja System bankowości internetowej R-Online Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank Centrum Telefoniczne Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPUmiesięczny abonament System bankowości internetowej R-Online Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank Centrum Telefoniczne Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer 4. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ R-Online Biznes 4.1 Abonament miesięczny PLN 60,00 PLN 40, Opłaty za czynności opłaty jednorazowe: a) Udostępnienie systemu b) Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) c) Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi d) Ponowne generowanie i wysłanie Pakietu Startowego e) Zablokowanie użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie dyspozycji 4.3 Opłaty za sprzęt/materiały opłaty jednorazowe: a) Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB (w tym udostępnienie nowego w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowego tokena) PLN 75,00 Strona 1

2 b) Udostępnienie karty mikroprocesorowej (w tym udostępnienie nowej w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowej karty) c) Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych PLN 25,00 d) Opłata za niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za sztukę) PLN 200,00 5. PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE 5.1 Przelew wewnętrzny 3 w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN: a) Dostarczony poprzez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank (w tym realizacja zlecenia stałego) b) Zlecony w Centrum Telefonicznym PLN 6,00 PLN 4,00 c) Dostarczony w formie papierowej PLN 15,00 d) Opłata dodatkowa za ustanowienie/ modyfikację/usunięcie przelewu zdefiniowanego PLN 6,00 PLN 4,00 w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym 5.2 Przelew wewnętrzny 3 w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej: a) Dostarczony poprzez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank b) Zlecony w Centrum Telefonicznym PLN 10,00 c) Dostarczony w formie papierowej PLN 10, Przelew krajowy w PLN (zdefiniowany lub dowolny) dla Klientów posiadających rachunki w Raiffeisen Bank Polska S.A.: a) do ZUS i US dostarczony poprzez system bankowości internetowej b) ilość bezpłatnych przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) zrealizowanych przez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank w danym miesiącu kalendarzowym c) Dostarczony poprzez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank (w tym realizacjia zlecenia stałego) po przekroczeniu limitu PLN 0,90 określonego w punkcie 5.3 b. d) Zlecony w Centrum Telefonicznym PLN 6,00 PLN 4,00 e) Dostarczony w formie papierowej PLN 15,00 f) Opłata dodatkowa za ustanowienie/ modyfikację/usunięcie przelewu zdefiniowanego w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym PLN 6,00 PLN 4,00 Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego dostarczonego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego w Oddziale lub za pośrednictwem Centrum PLN 6,00 PLN 4,00 Telefonicznego Opłata dodatkowa w przypadku, gdy przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET: 5.6 a) PLN i powyżej PLN 10,00 b) Poniżej PLN PLN 35, Przyjęcie przelewu krajowego w dobro rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5.8 Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2

3 5.9 Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany: W Oddziale Banku z opcją kosztową: W Centrum Telefonicznym z opcją kosztową: W systemie bankowości internetowej R- Online i R-Online Biznes z opcją kosztową 5 : Przelew za granicę w walucie obcej, dla której Bank nie prezentuje kursów w tabeli dewizowej 6 z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego - kontrahent b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty zleceniodawcy c) Pokrywa odbiorca przelewu wszystkie koszty kontrahenta 4 a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego - kontrahent b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty zleceniodawcy c) Pokrywa odbiorca przelewu wszystkie koszty kontrahenta 4 a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego - kontrahent b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty zleceniodawcy c) Pokrywa odbiorca przelewu wszystkie koszty kontrahenta 4 a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego - kontrahent b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty zleceniodawcy c) Pokrywa odbiorca przelewu wszystkie koszty kontrahenta 4 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200,00 + PLN 40,00 (za obsługę przelewu papierowego) 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200,00 + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) + 40,00 PLN (za obsługę przelewu papierowego) 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200,00 + PLN 40,00 (za obsługę przez konsultanta) 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200,00 + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) + PLN 40,00 (za obsługę przez konsultanta) 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200,00 0,25% min. PLN 20,00 max. PLN 200, ,00 PLN (koszty banków pośredniczących) 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) PLN 200,00 PLN 200, ,00 PLN (koszty banków pośredniczących) 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) W systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes Przelew euroregulowany 7 PLN 5,00 Płatności zagraniczne w ramach grupy Raiffeisen 8 : stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen a) Przelew za granicę w walucie EUR do banku z grupy - obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących Raiffeisen godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych w RBPL b) Uznanie w walucie EUR z banku grupy Raiffeisen uznanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych przychodzących w RBPL Przelew ekspresowy 9 oplata dodatkowa: a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 75,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 100,00 Przelew szybki 10 oplata dodatkowa: a) Płatności do kwoty ,00 PLN PLN 15,00 b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN 25, ,00 PLN c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN 35, ,00 PLN d) Płatności powyżej kwoty ,00PLN Strona 3

4 5.13 Przelew z zagranicy i przelew w walucie obcej z innego banku na terenie kraju uznanie rachunku 5.14 Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: a) Stop Payment opłata za wysłanie komunikatu PLN 120,00 SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z + koszty innego banku prośbą o wycofanie płatności. b)opłata za anulowanie dyspozycji realizacji przelewu zagranicznego (pkt 5.9 ) przed wysłaniem przez Bank PLN 10,00 c) Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności: - niewystarczające saldo w momencie księgowania PLN 10,00 dyspozycji lub - niewystarczające dane. d) Dodatkowa opłata za czynności wyjaśniające: - korekta/uzupełnienie danych na dyspozycji, - uzupełnienie środków na realizację przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank. e) Dodatkowa opłata NON-STP za: - brak kodu BIC 11 banku beneficjenta w dedykowanym polu lub - podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub EUR 10,00 - błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 12 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 13 f) Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów PLN 25,00 za każdy przelew przychodzący w walucie obcej z innego banku na terenie kraju g) Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/z zagranicy i przelewu w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji OPERACJE GOTÓWKOWE W KASIE BANKU 6.1 Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: a) Wpłata własna do kwoty PLN w formie otwartej na rachunek w Banku PLN 4,00 PLN 3,50 PLN 3,00 b) Wpłata własna powyżej kwoty PLN w formie otwartej na rachunek w Banku c) Wpłata w formie otwartej dokonywana przez osoby trzecie na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) z wyłączeniem wpłat własnych 0,40% 0,35% 0,30% 0,70% min. PLN 15,00 d) Wpłata własna w formie zamkniętej (do kasy Banku, trezora, szafy transferowej) 15 0,25% min. PLN 7,00 0,20% min. PLN 7, Wpłata zamknięta w PLN na Poczcie Polskiej 16 : 6.3 a) Wpłata w formie uporządkowanej (przygotowana zgodnie z instrukcją przygotowywania wpłat zamkniętych na Poczcie Polskiej) b) Wpłata w formie nieuporządkowanej (przygotowana niezgodnie z instrukcją przygotowywania wpłat zamkniętych na Poczcie Polskiej) Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona bezpośrednio do liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Collection) 17 0,10% min. 5,00 PLN 0,50% min. 5,00 PLN Do negocjacji Strona 4

5 Inne opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Opłata dodatkowa od wpłaty w PLN o udziale bilonu powyżej PLN 200,00 b) Opłata dodatkowa od wpłaty w EUR zawierającej bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Opłata dodatkowa od wpłaty w stanie nieuporządkowanym lub bez posegregowania d) Wystawienie dokumentu w przypadku wystąpienia różnic kasowych we wpłacie zamkniętej e) Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku we wpłacie zamkniętej f) Opłata dodatkowa za wystawienie dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty w przypadku jej braku we wpłacie zamkniętej na Poczcie Polskiej g) Przesłanie kopii Protokołu Różnic wraz z załącznikami do wpłaty zamkniętej Wypłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: 1% min. PLN 15,00 od wartości bilonu przekraczającej kwotę PLN 200,00 60% min. PLN 15,00 wartości bilonu 1% min. PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 a) Wypłata w formie otwartej w kasie Banku 0,40% min. PLN 10,00 0,35% min. PLN 10,00 0,30% min. PLN 10,00 Wypłata w formie zamkniętej realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Supply) Do negocjacji Inne opłaty związane z wypłatami gotówkowymi: a) Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy pod warunkiem dostępności środków w Banku b) Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej wypłaty gotówkowej c) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 1 dzień roboczy przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 12.00) d) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 2 dni robocze przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 12.00) Rozmiany gotówkowe w PLN: a) Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych) 0,25% min. PLN 10,00 (od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania) 0,25% min. PLN 10,00 od niepodjętej kwoty wypłaty Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD i każda kwota w innej walucie wymienialnej 2% min. PLN 15,00 kwoty wymiany 7. OBSŁUGA CZEKÓW 7.1 Wydanie książeczki czekowej (25 sztuk) PLN 70, Potwierdzenie czeku 7.3 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku Opłata za wysyłkę wystawionego czeku na adres wskazany przez Zleceniodawcę Inkaso czeków: a) inkaso czeku w PLN b) inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę PLN 100,00 plus koszty kuriera 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera Strona 5

6 7.6 Wypłata w kasie Banku na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się wypłaty) 8. INKASA Inkasa importowe: a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,60% min 20,00 PLN 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa EUR 50,00 EUR 50,00 h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem EUR 20,00 j) Brak płatności w terminie EUR 20,00 każdorazowo k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Opłata za protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 18 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia Inkasa eksportowe: EUR 20,00 a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90,00 b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70,00 c) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków zagranicznych/koszty protestu) EUR 50,00 EUR 50,00 g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 18 EUR 50,00 h) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia KARTY DEBETOWE VISA BUSINESS DO KONTA W PLN Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej do rachunku Opłata za wydanie karty debetowej do rachunku po zastrzeżeniu Opłata miesięczna za użytkowanie karty: a) Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie, co najmniej 400 PLN EUR 20,00 PLN 29,00 Strona 6

7 b) Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 400 PLN Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku i należących do sieci Euronet Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatu innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatu innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka - oplata miesięczna za każdą kartę z ubezpieczeniem Opłata za awaryjną wysyłkę karty i numeru PIN za granicę. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki zagranicą KARTY DEBETOWE MASTERCARD BUSINESS DO KONTA W EUR Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej do konta w EUR Opłata roczna za użytkowanie karty (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) Wypłata gotówki W kasie banku: PLN 3,50 1,5% min. PLN 5,00 3% min. PLN 10,00 PLN 5,99 PLN 400,00 EUR 15,00 EUR 15,00 a) W kraju 3% min. EUR 2,00 b) Za granicą 3% min. EUR 2, W bankomacie: a) Banku oraz w sieci Euronet 3% min. EUR 2,00 b) W kraju 3% min. EUR 2,00 c) Za granicą 3% min. EUR 2, Opłata za awaryjną wysyłkę karty i numeru PIN za granicę. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki zagranicą USŁUGI ZARZĄDZANIA SRODKAMI NA RACHUNKU Obsługa rachunku objętego usługą zarządzania saldami USŁUGI ZARZĄDZANIA SRODKAMI NA RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM SIECI SWIFT Implementacja usługi zarządzania rachunkiem z zagranicy za pośrednictwem komunikatów MT101/MT940 opłata jednorazowa Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT(komunikat typu MT940 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdy rachunek do którego wysyłane są wyciągi SWIFT Dyspozycje przelewów dostarczane komunikatem MT101(Request for Transfer) Implementacja usługi zarządzania rachunkiem z zagranicy za pośrednictwem komunikatów MT101/MT940 opłata jednorazowa USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU Strona 7 PLN 400,00 PLN 500,00 PLN150,00 miesięcznie Zgodnie z opłatami z pkt. 5.1 a) / 5.2 a) / 5.3 a), c) / 5.6 / / / 5.10 a) / 5.14 (opłaty dodatkowe) PLN 500, Opłata za wysłanie wyciągu pocztą PLN 5, Opłata za odbiór wyciągu w Banku PLN 5,00

8 Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT (komunikat typu MT 940) Opłata za zmianę Pakietu na Pakiet zawierający mniejszą ilość bezpłatnych przelewów (Pakiet niższy) PLN 150,00 miesięcznie Opłata za czynności związane z obsługą pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 19 PLN 100,00 Zaświadczenie o produkcie, w tym również historia rachunku: a) Dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy b) Dokument o jednym produkcie za okres powyżej 6 miesięcy Opinia bankowa o produkcie: a) Dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy b) Dokument o jednym produkcie za okres powyżej 12 miesięcy PLN 60,00 + za każdy kolejny rozpoczęty rok ujęty w zaświadczeniu PLN 100, Opinia bankowa o Kliencie: a) Dokument o wszystkich produktach Klienta za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy b) Dokument o wszystkich produktach Klienta za okres powyżej 12 miesięcy Opłaty za wysyłkę dokumentów: PLN 150,00 PLN 300,00 a) Listem zwykłym 13.9 b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale PLN 10,00 c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta e) Kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta PLN 200,00 f) Na wskazany przez Klienta numer faxu, adres PLN 10, Duplikat dokumentu (wydruk systemowy, kopia wyciągu) Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 100, Potwierdzenie realizacji przelewu PLN 15, Potwierdzenie salda na rachunku na dzień bieżący PLN 15,00 wystawione w Oddziale Potwierdzenie posiadania rachunku wystawione PLN 15,00 w Oddziale Zmiana formy lub częstotliwości dostarczania wyciągów, przeniesienie kosztów prowadzenia rachunku lub PLN 20,00 kosztów transakcyjnych, zmiana danych przedsiębiorcy, zmiana KWP Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i PLN 200,00 pozabilansowych biegłemu rewidentowi) 20 Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 100,00 Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100,00 Inne dokumenty, nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta PLN 150,00 Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20, Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta Strona 8

9 13.22 Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności: a) Do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku b) Powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem 14. UBEZPIECZENIA PLN 90,00 + koszty innego banku PLN 100, R-Biznes Assistance Nie dotyczy 14.2 R-Biznes Assistance PLUS Nie dotyczy 15. LIMITY TRANSAKCYJNE Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez Centrum Telefoniczne OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO i POMOCNICZEGO Oprocentowanie środków w PLN w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach PLN ,00 lub równowartość w walucie wymienialnej 0% 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP 1 Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku. 2 Dla waluty AUD, RUB, LTL Bank nie prowadzi obsługi gotówkowej. 3 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 4 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 5 Opłata dotyczy przelewów w walutach, dla których Raiffeisen Bank Polska S.A. publikuje Kursy Walut na stronie 6 Bank może wykonać przelew w walutach, dla których nie publikuje kursów na stronie Taki przelew można zrealizować w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku po każdorazowej konsultacji z pracownikiem. 7 Przelew w EUR do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes, spełniający następujące warunki: - nie przekraczający kwoty EUR, - posiadający numery rachunków zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, - prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta) - z opcją kosztową: Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego kontrahent ( tj. opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca), - wysyłany z rachunku w walucie EUR - ze standardową jednodniową datą waluty. W chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 8 Bank publikuje pełną listę banków z Grupy Raiffeisen na stronie internetowej 9 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes (obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 10 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes (obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 11 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie Strona 9

10 międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej 12 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych. 13 Opłata dotyczy tylko przelewów zagranicznych wysyłanych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 14 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w systemie R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt 5.9. Usługa dostępna do godz. 17:00 15 Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 16 Wymaga podpisania odrębnej Umowy. Usługa oferowana po jej udostępnieniu przez Bank. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 17 Wymaga podpisania odrębnej Umowy. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 18 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. Klienci nie posiadający dostępu do systemu R-Online Biznes obciążani są dodatkowo opłatą stałą za każde inkaso. 19 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew zlecony w Oddziale Banku. 20 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia. Strona 10

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo