OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT"

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 10 czerwca 2013 Tabelę opłat i prowizji stosuje się do umów o otwarcie i prowadzenie rachunku dla Małych Przedsiębiorstw, w tym zawierania umów o składanie depozytów, kartę debetową, świadczenie usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu i realizację transakcji wymiany walut zawartych od dnia 10 czerwca 2013 w oparciu o wniosek złożony poprzez stronę www i skierowana jest wyłącznie do osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego (Bank otwiera rachunki: bieżący - jedynie PLN oraz pomocnicze w następujących walutach - PLN, EUR, USD, CHF, GBP) 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego w PLN 1.3 Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego (w PLN i walutach wymienialnych EUR, USD, CHF, GBP) 1 15 PLN 1.4 Zamknięcie każdego rachunku 2. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU PAKIET R-DIRECT Aktywacja i miesięczny abonament: a) System bankowości internetowej R-Online b) Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank c) Centrum Telefoniczne d) Internetowa platforma wymiany walut R-Dealer 3. PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PAKIET R-DIRECT 3.1 Przelewy krajowe wychodzące w PLN oraz wewnętrzne 2 w PLN lub walutach obcych zlecane w: Systemie bankowości internetowej R-Online oraz Serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank: a) Przelew wewnętrzny w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN: b) Przelew wewnętrzny w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej: c) Przelew do ZUS i US d) ilość bezpłatnych przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) 10 e) Opłata za przelew krajowy zrealizowany po przekroczeniu limitu określonego w pkt d f) Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego (niedostępny w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank) Centrum Telefonicznym: PLN 1,50 a) Przelew wewnętrzny w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN: PLN 10, b) Przelew wewnętrzny w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej: PLN 10,00 c) Przelew krajowy w PLN (zdefiniowany lub dowolny) w tym ZUS i US PLN 10,00 d) Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego PLN 6,00 Oddziale Banku: a) Przelew wewnętrzny w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN: PLN 20, b) Przelew wewnętrzny w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej: PLN 20,00 c) Przelew krajowy wychodzący w PLN (zdefiniowany lub dowolny) w tym ZUS i US PLN 20,00 d) Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego PLN 10,00 Strona 1

2 Opłata dodatkowa w przypadku, gdy przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET: 3.2 a) PLN i powyżej PLN 10,00 b) Poniżej PLN PLN 35,00 Polecenie zapłaty: 3.3 a) Ustanowienie/odwołanie zgody na obciążanie rachunku Klienta b) Realizacja transakcji polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta c) Odwołanie zrealizowanej/wstrzymanie realizacji transakcji przesłanej w drodze polecenia zapłaty Przelewy przychodzące z zagranicy i przelewy przychodzące w walucie obcej z innego banku na terenie kraju: a) Przelewy przychodzące z zagranicy i przelewy w walucie obcej z innego banku na terenie kraju uznanie rachunku uznanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla b) Przelewy przychodzące w walucie EUR z banku z grupy Raiffeisen realizacji płatności zagranicznych przychodzących w RBPL Przelewy za granicę i przelewy wychodzące do innego banku na terenie kraju w walucie obcej, dla których Raiffeisen Bank Polska S.A. publikuje Kursy Walut na stronie System bankowości internetowej R-Online: a) Przelew z opcją kosztową - pokrywają obie strony (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. zleceniodawca, koszty banku zagranicznego odbiorca przelewu) b) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko zleceniodawca (koszty Raiffeisen + PLN 65,00 (koszty banków Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) pośredniczących) c) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko odbiorca przelewu (koszty Raiffeisen PLN 0,00 (prowizja pobrana z kwoty Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) 3 przelewu) - stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen, - obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia d) Przelew za granicę w walucie EUR do banku z grupy Raiffeisen 4 płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych w RBPL e) Przelew za granicę w walucie EUR euroregulowany 5 PLN 5, Centrum Telefoniczne: a) Przelew z opcją kosztową - pokrywają obie strony (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. zleceniodawca, koszty banku zagranicznego odbiorca przelewu) b) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko zleceniodawca (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) c) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko odbiorca przelewu (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) 3 d) Przelew za granicę w walucie EUR do banku z grupy Raiffeisen 4 Oddział Banku: a) Przelew z opcją kosztową - pokrywają obie strony (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. zleceniodawca, koszty banku zagranicznego odbiorca przelewu) + PLN 40,00 (za obsługę przelewu przez konsultanta) + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) + PLN 40,00 (za obsługę przelewu przez konsultanta) PLN 0,00 (prowizja pobrana z kwoty przelewu) - stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen, - obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych w RBPL + PLN 40,00 (za obsługę przelewu papierowego) Strona 2

3 3.6 b) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko zleceniodawca (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) + PLN 40,00 (za obsługę przelewu papierowego) c) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko odbiorca przelewu (koszty Raiffeisen PLN 0,00 Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) 3 (prowizja pobrana z kwoty przelewu) d) Przelew za granicę w walucie EUR do banku z grupy Raiffeisen 4 - stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen, - obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych w RBPL Przelewy wychodzące za granicę w walucie obcej, dla której Bank nie prezentuje kursów w tabeli dewizowej zlecane w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku (każdorazowo wymagana konsultacja z pracownikiem): a) Przelew z opcją kosztową - pokrywają obie strony (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. zleceniodawca, koszty banku zagranicznego odbiorca przelewu) b) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko zleceniodawca (koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) PLN 200,00 PLN 200,00 + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) c) Przelew z opcją kosztową - koszty pokrywa tylko odbiorca przelewu (koszty Raiffeisen PLN 0,00 Bank Polska S.A., banku zagranicznego i banków pośredniczących) 3 (prowizja pobrana z kwoty przelewu) 3.7 Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: Przelew ekspresowy opłata dodatkowa: 6 a) Płatności do kwoty PLN PLN 30,00 b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 50,00 c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 75,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 100,00 Przelew szybki opłata dodatkowa 7 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN PLN 15,00 b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 25,00 c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 35,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 50,00 Stop Payment opłata za wysłanie komunikatu SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie płatności. Opłata za anulowanie dyspozycji realizacji przelewu zagranicznego przed wysłaniem przez Bank Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub niewystarczające dane) Dodatkowa opłata za czynności wyjaśniające (korekta/uzupełnienie danych na dyspozycji lub uzupełnienie środków na realizację przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank) e) Dodatkowa opłata NON-STP za: - brak kodu BIC 8 banku beneficjenta w dedykowanym polu lub - podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub - błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 9 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 10 f) Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju g) Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/z zagranicy PLN 120,00 + koszty innego banku PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 30,00 EUR 10,00 PLN 25,00 (za każdy przelew przychodzący) i przelewu w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po wyznaczonej godzinie PLN 50,00 realizacji dyspozycji KARTY DEBETOWE VISA BUSINESS DO KONTA W PLN PAKIET R-DIRECT 4.1 Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej do rachunku Strona 3

4 4.2 Opłata za wydanie karty debetowej do rachunku po zastrzeżeniu PLN 29,00 Opłata miesięczna za użytkowanie karty: a) Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie co najmniej 500 PLN b) Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 PLN Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku i należących do sieci Euronet Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatu innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatu innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka opłata miesięczna za każdą kartę z ubezpieczeniem Opłata za awaryjną wysyłkę karty i numeru PIN za granicę oraz opłata za awaryjną wypłatę gotówki zagranicą PLN 4,99 1,5% min. PLN 5,00 3% min. PLN 10,00 PLN 5,99 PLN 400, Opłata za sprawdzenie salda w bankomacie innego Banku 5. KARTY DEBETOWE MASTERCARD BUSINESS DO KONTA W EUR PAKIET R-DIRECT 5.1 Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej do konta w EUR EUR 15, Opłata roczna za użytkowanie karty (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) EUR 15, Wypłata gotówki w kasie innego banku a) W kraju 3% min. EUR 2,00 b) Za granicą 3% min. EUR 2,00 Wypłata gotówki w bankomacie: a) Banku oraz w sieci Euronet 3% min. EUR 2,00 b) W kraju 3% min. EUR 2,00 c) Za granicą 3% min. EUR 2,00 Opłata za awaryjną wysyłkę karty i numeru PIN za granicę oraz opłata za awaryjną wypłatę gotówki zagranicą PLN 400, Opłata za sprawdzenie salda w bankomacie innego Banku 6. OPERACJE GOTÓWKOWE W KASIE BANKU PAKIET R-DIRECT Wpłata gotówkowa własna w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank w formie otwartej na rachunek prowadzony w Banku w kasie Banku (waluty dostępne w Tabeli Kursów Walutowych na stronie Wpłata w formie otwartej dokonywana przez osoby trzecie na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) z wyłączeniem wpłat własnych Wpłata gotówkowa zamknięta w PLN na Poczcie Polskiej dostępne waluty: PLN, EUR, USD, GBP: 0,5% min. PLN 10,00 0,70% min. PLN 15,00 UWAGA: Wymaga podpisania odrębnej Umowy. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. a) Wpłata w formie uporządkowanej (przygotowana zgodnie z Instrukcją przygotowywania wpłat zamkniętych na Poczcie Polskiej) b) Wpłata w formie nieuporządkowanej (przygotowana niezgodnie z Instrukcją przygotowywania wpłat zamkniętych na Poczcie Polskiej) Wpłata gotówkowa własna w formie zamkniętej dostarczona bezpośrednio do liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Collection) dostępne waluty: PLN, EUR, USD, GBP UWAGA: Wymaga podpisania odrębnej Umowy. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 0,10% min. 5,00 PLN 0,50% min. 5,00 PLN Do negocjacji Strona 4

5 Pozostałe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Opłata dodatkowa od wpłaty w PLN o udziale bilonu powyżej PLN 200,00 b) Opłata dodatkowa od wpłaty w EUR zawierającej bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 1% min. PLN 15,00 od wartości bilonu przekraczającej kwotę PLN 200,00 60% min. PLN 15,00 wartości bilonu c) Opłata dodatkowa od wpłaty w stanie nieuporządkowanym lub bez posegregowania 1% min. PLN 15,00 d) Wystawienie dokumentu w przypadku wystąpienia różnic kasowych we wpłacie zamkniętej e) Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku we wpłacie zamkniętej f) Opłata dodatkowa za wystawienie dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty w przypadku jej braku we wpłacie zamkniętej na Poczcie Polskiej PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 g) Przesłanie kopii Protokołu Różnic wraz z załącznikami do wpłaty zamkniętej PLN 30,00 a) Wypłata gotówkowa w PLN i walutach obcych posiadanych przez Bank w formie otwartej w kasie Banku Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Supply) dostępne waluty: PLN, EUR, USD, GBP UWAGA: Wymaga podpisania odrębnej Umowy Pozostałe opłaty związane z wypłatami gotówkowymi: a) Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy pod warunkiem dostępności środków w Banku b) Opłata za brak realizacji lub częściową realizację awizowanej wypłaty gotówkowej c) Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety, lub zamiana nominałów znaków pieniężnych na inne nominały (pod warunkiem dostępności danego nominału w Banku) UWAGA: Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych d) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 1 dzień roboczy przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 13:00) e) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 2 dni robocze przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 13:00) 0,5% min. PLN 10,00 Do negocjacji 0,25% min. PLN 10,00 (od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania) 0,25% min. PLN 10,00 od niepodjętej kwoty wypłaty 2% min. PLN 15,00 kwoty wymiany Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD 12 Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD oraz każda kwota w pozostałych walutach USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU PAKIET R-DIRECT 7.1 Opłata za wyciąg w systemie bankowości internetowej R-Online 7.2 Opłata za zmianę Pakietu 7.3 Opłata za czynności związane z obsługą pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 13 PLN 100, Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 100, Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100,00 Zaświadczenie o produkcie, w tym również historia rachunku: a) Dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy PLN 30,00 PLN 60,00 b) Dokument o jednym produkcie za okres powyżej 6 miesięcy + PLN 30,00 za każdy kolejny rozpoczęty rok ujęty w zaświadczeniu Opinia bankowa o produkcie: a) Dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy PLN 50,00 b) Dokument o jednym produkcie za okres powyżej 12 miesięcy PLN 100, Opinia bankowa o Kliencie: a) Dokument o wszystkich produktach Klienta za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy PLN 150,00 b) Dokument o wszystkich produktach Klienta za okres powyżej 12 miesięcy PLN 300, Duplikat dokumentu (wydruk systemowy, kopia wyciągu) PLN 30, Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 100,00 Strona 5

6 7.11 Potwierdzenie realizacji przelewu PLN 15, Potwierdzenie salda na rachunku na dzień bieżący wystawione w Oddziale PLN 15, Potwierdzenie posiadania rachunku wystawione w Oddziale PLN 15, Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu PLN 200,00 rewidentowi) Inne dokumenty, nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta PLN 150, Opłaty za wysyłkę/odbiór dokumentów: a) Listem zwykłym b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale PLN 10,00 c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta PLN 50,00 e) Kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta PLN 200,00 f) Na wskazany przez Klienta numer faxu, adres PLN 10,00 g) Odbiór dokumentu w Oddziale PLN 10, Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20, Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta PLN 30,00 Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności: 7.19 a) Do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku b) Powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności 8. LIMITY TRANSAKCYJNE 8.1 Limity przelewów realizowanych w: PLN 90,00 + koszty innego banku PAKIET R-DIRECT a) Systemie bankowości internetowej R-Online limit dzienny 15 PLN lub równowartość w walucie wymienialnej b) Serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank limit dzienny 16 PLN lub równowartość w walucie wymienialnej PLN lub równowartość w walucie c) Centrum Telefonicznym limit pojedynczej transakcji wymienialnej d) Oddziale Banku Bez ograniczeń Limity jednorazowych wypłat gotówkowych realizowanych w kasie Banku wymagające awizacji: 8.2 a) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 1 dzień roboczy przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 13:00) b) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 2 dni robocze przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 13:00) Maksymalne limity transakcji dokonywanych kartą debetową: Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD i każda kwota w GBP i CHF 8.3 a) Dzienny limit transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach PLN b) Dzienny limit ilości transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach 10 b) Dzienny limit transakcji płatności bezgotówkowych PLN OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO I POMOCNICZYCH PAKIET R-DIRECT 9.1 Oprocentowanie środków w PLN oraz w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych 9.2 Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach 10. OBSŁUGA CZEKÓW 0% 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP PAKIET R-DIRECT 10.1 Wydanie książeczki czekowej (25 sztuk) PLN 70,00 Strona 6

7 10.2 Potwierdzenie czeku PLN 30, Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku 10.4 Opłata za wysyłkę wystawionego czeku na adres wskazany przez Zleceniodawcę PLN 100,00 plus koszty kuriera 10.5 Inkaso czeków: a) inkaso czeku w PLN PLN 30,00 b) inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę Wypłata w kasie banku na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A 10.6 (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się wypłaty) 11. INKASA 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 0,60% min 20,00 PLN PAKIET R-DIRECT 11.1 Inkasa importowe: a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50,00 f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank EUR 50,00 g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem EUR 20,00 j) Brak płatności w terminie EUR 20,00 każdorazowo k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Opłata za protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 17 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę Klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia EUR 20, Inkasa eksportowe: a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90,00 b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70,00 c) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku EUR 50,00 e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków zagranicznych/koszty protestu) EUR 50,00 g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 16 EUR 50,00 h) Dodatkowe czynności na prośbę Klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia EUR 20,00 Strona 7

8 1 Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku. 2 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 3 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 4 Bank publikuje pełną listę banków z Grupy Raiffeisen na stronie internetowej 5 Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w Systemie bankowości internetowej R-Online, spełniający poniższe warunki: numer konta odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku odbiorcy ( bez dodatkowych danych dotyczących banku odbiorcy płatności),koszty przelewu - opłaty RBPL ponosi nadawca płatności, a banku zagranicznego odbiorca płatności, standardowa, jednodniowa data waluty, w chwili składania i realizacji dyspozycji płatniczej na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 6 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online (obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 7 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online (obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 8 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej 9 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych 10 Dodatkowa opłata za jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju: a) za błędne podanie lub brak numeru rachunku beneficjenta (IBAN) w przypadku płatności zagranicznej wysyłanej do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN i/ lub b) za brak prawidłowego kodu BIC (nie dotyczy krajów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, jeśli wysyłana waluta to dolar amerykański USD i Federacji Rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to rubel rosyjski RUB) 11 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w systemie bankowości internetowej, obowiązuje opłata wskazana w pkt Usługa dostępna do godz. 17:00 12 Lista Oddziałów Banku, w których Bank dokonuje wypłat gotówkowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz w Oddziałach Banku (na wniosek Klienta). Lista uwzględnia Oddziały, które: a) prowadzą obsługę w PLN, USD, EUR, CHF, GBP w banknotach o każdym nominale, b) prowadzą obsługę wyłącznie w banknotach 50, 100 i 200 PLN oraz 100 USD i 50 EUR. Łączna wypłata awizowana w takim Oddziale nie może przekroczyć 200 tyś. PLN oraz 50 tyś. EUR lub USD, c) prowadzą obsługę w pozostałych walutach obcych 13 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew zlecony w Oddziale Banku 14 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia 15 Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US, zleceń stałych oraz doładowania telefonu 16 Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy dowolne, przelewy do odbiorców oraz doładowania telefonu 17 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do Systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. Klienci nie posiadający dostępu do systemu R-Online Biznes obciążani są dodatkowo opłatą stałą za każde inkaso. Strona 8

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla

Tabela Opłat i Prowizji dla Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela obowiązuje od 01.04.2009 www.raiffeisen.pl 1 Spis Treści WSTĘP OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI...3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 1 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Katowice, 1 stycznia 2012 r. Strona 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców 2015.01.05 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego

Bardziej szczegółowo