TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0, Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00"

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 marca (zastępująca również Tabelę opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw ) 1. Niniejszą Tabelę opłat, oprocentowania i prowizji stosuje się do umów o otwarcie i prowadzenie rachunku dla Małych Przedsiębiorstw, w tym zawierania umów o składanie depozytów, kartę debetową, świadczenie usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu i realizację transakcji wymiany walut zawartych od dnia 1 marca Tabela skierowana jest do Klientów zakwalifikowanych przez Bank do segmentu Małych Przedsiębiorstw: a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, b) osób prawnych, z wyłączeniem banków krajowych, c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, d) innych osób, nie będących Klientem, które wpłacają środki na rachunki w Banku prowadzone dla podmiotów opisanych powyżej. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji oraz warunki zmiany Tabeli zawierają postanowienia Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 2. Ponadto, niniejszą tabelę opłat, oprocentowania i prowizji stosuje się do umów o otwarcie i prowadzenie rachunku dla Małych Przedsiębiorstw o nazwie Pakiet R-Direct otwartego i prowadzonego przez Bank przed dniem r., do której zastosowanie miała Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw. Jednocześnie z dniem r. : a) uległa zmianie dotychczasowa nazwa rachunku Pakiet R-Direct na Wymarzone Konto dla Biznesu, b) niniejsza tabela opłat, oprocentowania i prowizji zastępuje treść dotychczasowej tabeli o nazwie Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY Strona 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 1.2 Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego w PLN miesięczna 1.3 Opłata za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego (w PLN i walutach wymienialnych EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB) 1 miesięczna 15 PLN 1.4 Zamknięcie każdego rachunku 2. UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU System bankowości internetowej R-Online, mobilnej Mobilny Bank, Centrum Telefoniczne oraz internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer: a) Udostępnienie systemu miesięczna b) Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS System bankowości internetowej R-Online Biznes: a) Udostępnienie systemu miesięczna b) Opłata za komunikaty autoryzacyjne SMS c) Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB dla Użytkownika (w tym udostępnienie nowego w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania PLN 100,00 (za sztukę) dotychczasowego tokena) d) Niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku, w tym przy zamknięciu rachunku e) Udostępnienie systemu nowemu Użytkownikowi na wniosek w formie papierowej f) Ponowne wygenerowanie i wysłanie Pakietu Startowego dla Użytkownika (za sztukę) PLN 200,00 4. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU 4.1 Przelew wewnętrzny 2 w PLN i walucie obcej (zdefiniowany lub dowolny) zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku (w tym realizacja Zlecenia stałego)

2 b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew krajowy wychodzący w PLN do ZUS i US zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku niezależnie od liczby przelewów określonych w pkt. 4.4: Strona 2 b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew krajowy wychodzący w PLN (zdefiniowany lub dowolny) zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku w ramach liczby przelewów określonych w pkt 4.4 b) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku w przypadku przekroczenia liczby przelewów określonych w pkt 4.4 PLN 1,50 c) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Liczba przelewów krajowych wychodzących w PLN (w tym zleceń stałych) zleconych w ramach opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego w PLN: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- miesięczna 20 Online Biznes lub Mobilnym Banku Przelew krajowy wychodzący w PLN wykonywany poprzez system SORBNET (opłata dodatkowa): a) PLN i powyżej b) Poniżej PLN PLN 35,00 Zlecenie stałe lub przelew zdefiniowany w PLN: a) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Systemie bankowości internetowej R-Online b) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku Polecenie zapłaty w PLN dla Klientów posiadających rachunek w Banku: a) Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta b) Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta c) Przyjęcie/odwołanie zgody na obciążenie rachunku Klienta PLN 15,00 Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony w systemie R-Online lub R-Online Biznes z następującymi opcjami kosztowymi: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu 3 koszty pomniejszają kwotę przelewu (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) PLN 75,00 PLN 135,00 Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie zlecony w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku z następującymi opcjami kosztowymi: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu koszty pomniejszają kwotę przelewu (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) PLN 110,00 PLN 170,00 Przelew euroregulowany 4 zlecony poprzez system R-Online lub R-Online Biznes za pomocą formatki - Przelew euroregulowany

3 a) Do kwoty EUR (włącznie) PLN 5,00 b) Powyżej kwoty EUR PLN 25,00 Dodatkowe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych (opłata dodatkowa): Przelew ekspresowy 5 : PLN 35,00 Przelew szybki opłata dodatkowa 6 : PLN 25,00 Przelew TARGET 7 PLN 50,00 Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych a) Stop Payment wysłanie komunikatu SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie płatności b) Anulowanie dyspozycji przelewu euroregulowanego i zagranicznego przed jego realizacją c) Anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub niewystarczające dane) d) Czynności wyjaśniające (korekta/uzupełnienie danych na dyspozycji, uzupełnienie środków na realizację przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank) e) NON-STP za: brak kodu BIC 8 banku beneficjenta w dedykowanym polu lub podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 9 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 10 f) Niestandardowa dyspozycja dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju g) Realizacja przelewu za granicę/z zagranicy i przelewu PLN 120,00 + koszty innych banków EUR 10,00 PLN 25,00 w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po PLN 50,00 wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE PRZEZ KLIENTÓW NA RACHUNEK POSIADANY W BANKU Wpłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: Wpłata własna na rachunki (w przypadku wpłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) (od każdej wpłaty) Wpłata gotówki w PLN za pomocą Karty debetowej VISA na rachunek PLN: Wpłata w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku z opcją wpłat (od każdej wpłaty) Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi w kasie Banku: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania Wypłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych: Wypłata otwarta z rachunku (w przypadku wypłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) 1% min. PLN 20,00 60% min. PLN 20,00 (od kwoty wpłaty) Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej VISA z rachunku w PLN: a) Wypłata w PLN z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata w PLN z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju 1% min. PLN 20,00 1,5% min. PLN 5,00 Strona 3

4 c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą 3% min. d) Wypłata w EUR z bankomatów sieci Euronet 1,5% min. PLN 5,00 Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej MASTERCARD z rachunku w EUR: a) Wypłata z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą Dodatkowe opłaty związane z wypłatami gotówkowymi dokonywanymi w kasie Banku: a) Wypłata w ramach danego Oddziału Banku wymagająca awizacji i realizowana w terminie krótszym niż standardowy i realizowanej w tym samym dniu (pod warunkiem dostępności środków w Oddziale Banku) b) Brak całkowitej lub częściowej realizacji awizowanej wypłaty gotówkowej w uzgodnionym terminie (ponad kwotę niewymagającą 3% min. EUR 2,00 awizacji) 0,35% min. PLN 20,00 (od niepodjętej kwoty wypłaty) Dodatkowe opłaty związane z obsługą gotówkową dokonywaną w kasie Banku: Zamiana nominałów znaków pieniężnych na inne nominały pod warunkiem dostępności środków w Banku oraz możliwości operacyjnych (Bank dokonuje zamiany jedynie PLN oraz wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek w Banku) (od kwoty wymienianej) 2% min. PLN 20,00 6. TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE NA RACHUNEK KLIENTA PRZEZ OSOBY TRZECIE Wpłata gotówkowa w kasie w PLN i walutach obcych na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania w kasie 7. KARTY DEBETOWE VISA DO RACHUNKU W PLN 7.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w PLN 7.2. Wydanie każdej karty do rachunku w PLN po zastrzeżeniu 0,70% min. PLN 20,00 1% min. PLN 20,00 60% min. PLN 20,00 1% min. PLN 20, Użytkowanie Karty debetowej - opłata za każdą kartę 12 miesięczna PLN 3, Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: a) Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka za każdą kartę objętą ubezpieczeniem 13 miesięczna PLN 5,99 b) Sprawdzenie salda w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku, sieci Euronet lub innego banku w kraju c) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty d) Wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą e) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie zlecona w oddziale banku 8. KARTY DEBETOWE MASTERCARD DO RACHUNKU W EUR PLN 400,00 PLN 20, Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w EUR EUR 15,00 Strona 4

5 8.2 Wydanie każdej karty do rachunku w EUR po zastrzeżeniu 8.3 Użytkowanie każdej karty wydanej do rachunku w EUR (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) roczna Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej w EUR: 8.4 a) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty b) Wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą PLN 400,00 c) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie zlecona w oddziale banku PLN 20,00 9. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW Wyciągi bankowe 9.1 a) Udostępnienie wyciągu bankowego w systemie R- Online lub R-Online Biznes b) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów nie posiadających systemu R-Online lub R-Online Biznes lub usługi otrzymywania wyciągów w formie PDF na c) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów (za każdy wyciąg) posiadających system R-Online lub R-Online Biznes lub usługę otrzymywania wyciągów w formie PDF na 14 d) Ponowne generowanie wyciągu bankowego, w tym kopia Zmiana warunków Umowy Kanał złożenia dyspozycji: Oddział Banku Centrum Telefoniczne, System bankowości internetowej, Poczta (o ile Bank udostępnia taką usługę) 9.2 a) Zmiana posiadanego Pakietu na inny Pakiet b) Zmiana formy dostarczania lub częstotliwości generowania wyciągów bankowych c) Zmiana rachunku do pobierania kosztów prowadzenia i transakcyjnych rachunków pomocniczych PLN 20,00 d) Zmiana danych firmowych przedsiębiorcy e) Zmiana Karty Wzoru Podpisu (od każdej zmiany) Opłaty za dokumenty wystawiane przez Bank (w tym po rozwiązaniu umowy): a) Historia rachunku, w tym duplikat (wydruk systemowy) (uzależniona od okresu) PLN 40,00 za okres ostatnich 6 miesięcy, + za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc PLN 20,00 za okres ostatnich 6 miesięcy, + za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc b) Zaświadczenie, opinia bankowa o jednym produkcie PLN 70,00 PLN 20,00 c) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz PLN 150,00 PLN 130, d) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres powyżej 12 miesięcy wstecz PLN 300,00 PLN 280,00 e) Duplikat dokumentu (wydruk systemowy) (nie dotyczy historii rachunku i potwierdzenia wykonania PLN 40,00 PLN 20,00 przelewu) 15 f) Kopia oryginalnego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 100,00 PLN 80,00 g) Potwierdzenie realizacji przelewu wychodzącego, w tym duplikat (wydruk systemowy) PLN 15,00 h) Potwierdzenie realizacji przelewu przychodzącego PLN 40,00 PLN 20,00 Strona 5

6 i) Potwierdzenie posiadania rachunku lub salda na rachunku na dzień bieżący wystawione w Oddziale j) Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu rewidentowi) 16 k) Inne dokumenty, nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta Opłaty dodatkowe za wysłanie/dostarczenie dokumentów: PLN 15,00 Nie dotyczy PLN 200,00 PLN 170,00 PLN 100,00 PLN 130, a) Listem zwykłym, na wskazany numer faxu, adres e- mail lub w bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 50,00 e) Kurierem za granicę (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 200,00 Pozostałe opłaty związane z usługami lub prowadzeniem rachunku: 9.5 a) Obsługa pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 17 PLN 100,00 b) Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 50,00 c) Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100,00 d) Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20,00 e) Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta f) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją PLN 60,00 płatności do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania + koszty innego banku transakcji lub od wykonania czynności g) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją PLN 90,00 płatności powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia + koszty innego banku wykonania transakcji lub od wykonania czynności 10. LIMITY I WALUTY TRANSAKCYJNE Maksymalne limity transakcji bezgotówkowych realizowanych w: 10.1 PLN a) Systemie bankowości internetowej R-Online lub równowartość w walucie wymienialnej dzienny 18 PLN b) Serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank lub równowartość w walucie wymienialnej dzienny c) Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes (dla pojedynczej Bez ograniczeń transakcji) d) Centrum Telefonicznym PLN dzienny lub równowartość w walucie wymienialnej (dla pojedynczej e) Oddziale Banku transakcji) Bez ograniczeń Maksymalne limity transakcji dokonywanych kartą debetową: 10.2 a) Wartość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach b) Ilość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach dzienny PLN c) Wartości transakcji bezgotówkowych PLN Strona 6

7 d) Ilość transakcji bezgotówkowych Bez ograniczeń Rodzaje przyjmowanych walut dla wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon Banknoty 10.3 A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP C PLN,EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP D PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP Rodzaje dostępnych walut dla wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon 19 Banknoty 10.4 A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP 10.5 C PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN PLN, EUR, USD D (dla EUR i USD tylko w banknotach 50 EUR lub 100 USD dla PLN tylko w banknotach 50, 100 i 200) Limity jednorazowych wypłat gotówkowych realizowanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału A B C D Maksymalna kwota wypłat w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) PLN EUR, USD PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) Kwota wypłat gotówkowych w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia wymagająca wcześniejszego zgłoszenia (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13: PLN EUR, USD PLN EUR, USD PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 11. OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO i POMOCNICZEGO 2 dni robocze wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13:00 powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP powyżej PLN powyżej EUR, USD każda kwota w CHF, GBP PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) Oprocentowanie środków w PLN w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach 0% 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP 12. OBSŁUGA CZEKÓW 12.1 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej Wysyłka wystawionego czeku na adres wskazany przez 12.2 Klienta (za sztukę) Strona 7 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku PLN 100,00 + koszty kuriera

8 Inkaso czeków: 12.3 a) Inkaso czeku w PLN b) Inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę (za sztukę) 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera Wypłata gotówkowa w kasie Banku: 12.4 Realizacja wypłaty na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się wypłaty) 13. INKASA 0,60% min 20,00 PLN Inkasa importowe: a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50, f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank EUR 50,00 g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem j) Brak płatności w terminie (każdorazowo) EUR 20,00 k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Obsługa inkasa poza systemem R-Online Biznes 20 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np. scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia EUR 20,00 Inkasa eksportowe: a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90,00 b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70, c) Zmiana warunków inkasa d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków zagranicznych/koszty protestu) g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes EUR 40,00 EUR 50,00 EUR 50,00 EUR 50,00 Strona 8

9 h) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia 13. Powiadomienia SMS "R-Alerts" 21 EUR 20, Powiadomienie SMS "R-Alerts" Pakiet Podstawowy miesięczna 13.2 Powiadomienie SMS "R-Alerts" Pakiet Rozszerzony 1 Opłata pobierana do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla waluty AUD, RUB, Bank nie prowadzi obsługi gotówkowej. 2 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 3 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 4 Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes, spełniający poniższe warunki: a) numer konta odbiorcy w standardzie IBAN, b) prawidłowy kod BIC banku odbiorcy ( bez dodatkowych danych dotyczących banku odbiorcy płatności), c) koszty przelewu - opłaty RBPL ponosi nadawca płatności, a banku zagranicznego odbiorca płatności, d) standardowa, jednodniowa data waluty, e) w chwili składania i realizacji dyspozycji płatniczej na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. W przypadku dostarczenia środków z opóźnieniem w dniu wykonania płatności, bank zrealizuje płatność w ramach godzin realizacji i pobierze opłatę jak za standardowy przelew zagraniczny. 5 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online i R- Online Biznes (obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych). 6 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online (obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 7 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes przy spełnieniu następujących warunków: a) waluta przelewu Euro, b) wybór rodzaju przelewu TARGET z listy, c) opcja kosztowa SHA (koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego kontrahent), d) bank kontrahenta musi być uczestnikiem systemu TARGET2 e) przelew zlecony przed godziną graniczną. 8 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej. 9 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych. 10 Opłata dotyczy tylko przelewów zagranicznych wysyłanych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 11 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt. 4.7a). Usługa dostępna do godz. 17: Opłata pobierana jest także w przypadku rezygnacji Klienta z karty debetowej lub gdy karta jest nieaktywna. 13 Dotyczy Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed dniem Zmiana opłaty z 5 PLN na 10 PLN będzie obowiązywać od dnia r. 15 Nie dotyczy dokumentów sporządzonych w momencie realizacji transakcji. 16 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia. 17 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji każdego zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę, jak za przelew zlecony w Oddziale Banku. 18 Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych, jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US, zleceń stałych oraz doładowania telefonu. 19 W przypadku, gdy kwota wypłaty gotówki nakazywałaby wypłatę waluty obcej w bilonie, dla którego Bank nie prowadzi obsługi w bilonie, bądź nie ma możliwości jej wypłaty, Bank wypłaca tę kwotę w PLN po dokonaniu przewalutowania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w momencie wykonania wypłaty. 20 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do Systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. 21 O ile Bank udostępnia taką usługę. Strona 9

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 10 czerwca 2013 Tabelę opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 grudnia 2015. 1. Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Oszczędnościowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. Tabelę Opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.03.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego W Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 0 PLN

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 0 PLN Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.12.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku 15 PLN 38 PLN 78 PLN

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku 15 PLN 38 PLN 78 PLN Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.12.2015r. Pakiety niedostępne

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. PLN 10,00 PLN 5,00 PLN 0,00 JPY, CAD, AUD, RUB) Zamknięcie rachunku jednorazowa PLN 0,00

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. PLN 10,00 PLN 5,00 PLN 0,00 JPY, CAD, AUD, RUB) Zamknięcie rachunku jednorazowa PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.03.2015r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY. PLN 10,00 PLN 5,00 PLN 0,00 CAD, AUD, RUB) Zamknięcie rachunku jednorazowa PLN 0,00

TRYB OPŁATY. PLN 10,00 PLN 5,00 PLN 0,00 CAD, AUD, RUB) Zamknięcie rachunku jednorazowa PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat Bez opłat Bez opłat. a) System bankowości internetowej R-Online Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat Bez opłat Bez opłat. a) System bankowości internetowej R-Online Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 26/04/2011 r. Tabelę opłat i prowizji stosuje się dla nowych Pakietów

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886

Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886 Pakiet produktów i usług Raiffeisen Banking Since 1886 1 Otwarcie oraz prowadzenie Konta osobistego Raiffeisen 1.1 Opłata za otwarcie Konta osobistego 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie Konta osobistego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Pakiety oferowane przez Bank do dnia 19.05.2015r. 1. Niniejsza Tabela opłat, oprocentowania

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub Wyciąg z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego Premium, Konta walutowego A vista, Konta Lokacyjnego Plus Premium

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub Wyciąg z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego Premium, Konta walutowego A vista, Konta Lokacyjnego Plus Premium

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI WYMARZONEGO KONTA DLA BIZNESU DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI WYMARZONEGO KONTA DLA BIZNESU DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI WYMARZONEGO KONTA DLA BIZNESU DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1. Niniejsza Tabela opłat, oprocentowania i prowizji (zwana dalej Tabelą )

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Komfortowe (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Wygodne

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Komfortowe (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Wygodne TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

2.1 Rodzaj karty Visa Classic MasterCard Debit MasterCard do Konta w EUR Karta NFC HCE w systemie VISA (3)

2.1 Rodzaj karty Visa Classic MasterCard Debit MasterCard do Konta w EUR Karta NFC HCE w systemie VISA (3) 1 Opłata za pakiet Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1.1 Otwarcie i prowadzenie następujących rodzajów kont: 1. Konto osobiste, 2. Konto lokacyjne, 3. Konta osobiste a vista w PLN i walutach wymienialnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1 PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1 Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com

Bardziej szczegółowo