OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00"

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia r. Pakiet niedostępny od dnia r. 1. Niniejsza Tabela dotyczy Klientów zakwalifikowanych przez Bank do segmentu Małych Przedsiębiorstw: a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, b) osób prawnych, z wyłączeniem banków krajowych, c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, d) innych osób, nie będących Klientem, które wpłacają środki na rachunki w Banku prowadzone dla podmiotów opisanych powyżej. 2. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji oraz warunki zmiany Tabeli zawierają postanowienia Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE LP. RODZAJ OPŁATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET WALUTOWY 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunków: a) Bieżącego w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w 1 punkcie 1.4 PLN 98,00 c) Każdego pomocniczego w PLN i walutach wymienialnych (Bank prowadzi rachunki pomocnicze w następujących walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, LTL) Zamknięcie rachunku Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bieżącego w danym miesiącu kalendarzowym: UWAGA: Warunek nie dotyczy opłat za rachunki pomocnicze. 1.4 Równowartość sumy miesięcznych obrotów transakcji wymiany walut wykonanych za pośrednictwem Internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer w danym miesiącu PLN kalendarzowym 3 (równa jest lub przekracza) 2. UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU 2.1 R-Biznes Assistance PLUS 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU System bankowości internetowej R-Online: Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank: Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa Centrum Telefoniczne: Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer: Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa System bankowości internetowej R-Online Biznes: a) Udostępnienie systemu b) Abonament miesięczny 3.5 c) Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB dla użytkownika (w tym udostępnienie nowego w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowego tokena) opłata jednorazowa d) Opłata za niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku, w tym przy zamknięciu rachunku (za sztukę) e) Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) opłata jednorazowa od dyspozycji Strona 1 PLN 75,00 PLN 200,00

2 f) Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi za pośrednictwem Elektronicznych Dyspozycji Modyfikacji opłata jednorazowa od dyspozycji g) Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi w formie papierowej opłata jednorazowa od dyspozycji h) Ponowne wygenerowanie i wysłanie Pakietu Startowego dla użytkownika opłata jednorazowa i) Zablokowanie użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie dyspozycji opłata jednorazowa 4. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU Przelew wewnętrzny 4 w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN zlecony: 4.1 a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku (w tym realizacja Zlecenia stałego) b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15, Przelew wewnętrzny 4 w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew do ZUS i US zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes niezależnie od liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew krajowy w PLN (zdefiniowany lub dowolny) zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku w ramach liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 b) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku w przypadku przekroczenia liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 PLN 0,90 c) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15, Liczba bezpłatnych przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) i przelewów do ZUS i US zleconych w ramach opłaty za Pakiet: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku Przelew krajowy w PLN wykonywany poprzez system SORBNET (opłata dodatkowa): a) PLN i powyżej PLN 10,00 b) Poniżej PLN PLN 35,00 Zlecenie stałe lub przelew zdefiniowany w PLN: a) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Systemie bankowości internetowej R-Online b) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku Polecenia zapłaty w PLN dla Klientów posiadających rachunek w Banku: 20 PLN 15, a) Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta b) Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta c) Przyjęcie/odwołanie zgody na obciążenie rachunku Klienta Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony w systemie R-Online lub R- Online Biznes z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty PLN 75,00 banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A i koszty PLN 135,00 banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu koszty pomniejszają kwotę przelewu 5 (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie zlecony w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A, odbiorca-koszty PLN 110,00 banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) Strona 2

3 b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A i koszty PLN 175,00 banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu koszty pomniejszają kwotę przelewu 6 (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) Przelew za granicę w walucie obcej (dotyczy walut, dla których Bank nie publikuje kursów w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony: a) w Oddziale Banku (niezależnie od wybranej opcji kosztowej) PLN 200,00 Przelew euroregulowany 7 zlecony poprzez system R-Online lub R-Online Biznes za pomocą formatki - Przelew euroregulowany a) Do kwoty EUR (włącznie) PLN 5,00 b) Powyżej kwoty EUR PLN 25,00 Przelew za granicę w EUR do Banku grupy Raiffeisen 8 zlecony: - stawka obniżona o 20% w stosunku do a) w systemie R-Online lub R-Online Biznes, w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale przelewu poza grupę Raiffeisen Banku - zawsze z zerową datą waluty Dodatkowe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: 4.13 Przelew ekspresowy 9 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 50,00 c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 75,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 100,00 Przelew szybki 10 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN PLN 15,00 b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 25,00 c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 35,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00PLN PLN 50,00 Przelew TARGET 11 PLN 50,00 Przelew z zagranicy i przelew w walucie obcej z innego banku na terenie kraju uznanie rachunku Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: a) Stop Payment opłata za wysłanie komunikatu SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie płatności b) Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu euroregulowanego i zagranicznego przed jego realizacją c) Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub niewystarczające dane) d) Dodatkowa opłata za czynności wyjaśniające (korekta/uzupełnienie danych na dyspozycji, uzupełnienie środków na realizację przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank) e) Dodatkowa opłata NON-STP za: brak kodu BIC 12 banku beneficjenta w dedykowanym polu lub podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 13 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 14 f) Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju g) Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/z zagranicy i przelewu w PLN 120,00 + koszty innych banków PLN 10,00 PLN 10,00 EUR 10,00 PLN 25,00 za każdy przelew przychodzący walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po wyznaczonej godzinie realizacji PLN 50,00 dyspozycji 15 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W KASIE BANKU DOKONYWANE PRZEZ KLIENTÓW NA RACHUNEK POSIADANY W BANKU 5.1 Wpłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: a) Wpłata własna na rachunki (w przypadku wpłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) 5.2 Wpłata gotówki w PLN za pomocą Karty debetowej VISA na rachunek PLN: Wpłata w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku z opcją wpłat Strona 3

4 5.3 Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 1% min. PLN 20,00 od wartości bilonu przekraczającej kwotę PLN 200,00 60% min. PLN 20,00 wartości bilonu c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania w kasie 1% min. PLN 20, Wypłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: a) Wypłata otwarta z rachunku (w przypadku wypłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej VISA z rachunku w PLN: a) Wypłata w PLN z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata w PLN z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą 1,5% min. PLN 5,00 3% min. PLN 10,00 d) Wypłata w EUR z bankomatów sieci Euronet 1,5% min. PLN 5,00 Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej MASTERCARD z rachunku w EUR: a) Wypłata z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą 3% min. EUR 2,00 Dodatkowe opłaty związane z wypłatami gotówkowymi dokonywanymi w kasie Banku: a) Wypłata w ramach danego Oddziału Banku wymagająca awizacji i realizowana w terminie krótszym niż standardowy i realizowanej w tym samym dniu (pod warunkiem 0,35% min. PLN 20, dostępności środków w Oddziale Banku) b) Brak całkowitej lub częściowej realizacji awizowanej wypłaty gotówkowej w 0,35% min. PLN 20,00 uzgodnionym terminie Dodatkowe opłaty związane z obsługą gotówkową dokonywaną w kasie Banku: 5.8 Zamiana nominałów znaków pieniężnych na inne nominały pod warunkiem dostępności środków w Banku oraz możliwości operacyjnych (Bank dokonuje zamiany 2% min. PLN 20,00 jedynie PLN oraz wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek w Banku) 6 TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE NA RACHUNEK KLIENTA PRZEZ OSOBY TRZECIE Wpłata gotówkowa w kasie w PLN i walutach obcych na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 0,70% min. PLN 20,00 1% min. PLN 20,00 60% min. PLN 20,00 c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania w kasie 1% min. PLN 20,00 7 KARTY DEBETOWE VISA DO RACHUNKU W PLN 7.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w PLN 7.2 Wydanie każdej karty do rachunku w PLN po zastrzeżeniu Użytkowanie Karty debetowej opłata za każda Kartę: a) w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie b) w przypadku niespełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie PLN 4, Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za użytkowanie Karty debetowej w danym miesiącu kalendarzowym: 7.4 Suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu PLN 350,00 danego miesiąca kalendarzowego Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: 7.5 a) Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka za każdą kartę objętą ubezpieczeniem PLN 5,99 Strona 4

5 b) Sprawdzenie salda w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku, sieci Euronet lub innego banku w kraju c) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty PLN 10,00 d) Awaryjna wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą PLN 400,00 e) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie PLN 20,00 8. KARTY DEBETOWE MASTERCARD BUSINESS DO RACHUNKU W EUR 8.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w EUR 8.2 Wydanie każdej karty do rachunku w EUR po zastrzeżeniu 8.3 Użytkowanie każdej karty wydanej do rachunku w EUR (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: EUR 15, a) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty PLN 10,00 b) Awaryjna wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą PLN 400,00 c) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie PLN 20,00 9. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW Wyciągi bankowe: a) Udostępnienie wyciągu bankowego w systemie R-Online lub R-Online Biznes b) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów nie posiadających systemu R-Online lub R-Online Biznes lub usługi otrzymywania wyciągów w formie PDF na c) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów posiadających system R-Online lub R-Online Biznes lub usługę otrzymywania wyciągów w formie PDF na PLN 5,00 d) Ponowne generowanie wyciągu bankowego, w tym kopia Zmiana warunków Umowy: Kanał złożenia dyspozycji: Oddział Banku Centrum Telefoniczne, Poczta, System bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) a) Zmiana posiadanego Pakietu na Pakiet z niższą liczbą przelewów udostępnianych w Pakiecie (brak możliwości zmiany na Pakiet R-Direct) 16 PLN 50,00 b) Zmiana formy dostarczania lub częstotliwości generowania wyciągów bankowych c) Zmiana rachunku do pobierania kosztów prowadzenia i transakcyjnych rachunków pomocniczych PLN 20,00 PLN 10,00 d) Zmiana danych firmowych przedsiębiorcy e) Zmiana Karty Wzoru Podpisu Opłaty za dokumenty wystawiane przez Bank (w tym po rozwiązaniu umowy): a) Historia rachunku, w tym duplikat (wydruk systemowy) Kanał złożenia dyspozycji: Oddział Banku PLN 40,00 za okres ostatnich 6 miesięcy, +10,00 za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc Centrum Telefoniczne, Poczta, System bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) PLN 20,00 za okres ostatnich 6 miesięcy, +10,00 za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc b) Zaświadczenie, opinia bankowa o jednym produkcie PLN 70,00 PLN 20,00 c) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz PLN 150,00 PLN 130,00 Strona 5

6 d) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres powyżej 12 miesięcy wstecz e) Duplikat dokumentu (wydruk systemowy) (nie dotyczy historii rachunku i potwierdzenia wykonania przelewu) PLN 300,00 PLN 280,00 PLN 40,00 PLN 20,00 f) Kopia oryginalnego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 100,00 PLN 80,00 g) Potwierdzenie realizacji przelewu wychodzącego 17, w tym duplikat (wydruk systemowy) PLN 15,00 PLN 10,00 h) Potwierdzenie realizacji przelewu przychodzącego PLN 40,00 PLN 20,00 i) Potwierdzenie posiadania rachunku lub salda na rachunku na dzień bieżący wystawione w Oddziale j) Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na PLN 15,00 Nie dotyczy rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych PLN 200,00 PLN 170,00 biegłemu rewidentowi) 18 k) Inne dokumenty, nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta PLN100,00 PLN 130,00 Opłaty dodatkowe za wysłanie/dostarczenie dokumentów: a) Listem zwykłym, na wskazany numer faxu, adres lub w bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale PLN 10,00 c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 50,00 e) Kurierem za granicę (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 200,00 Pozostałe opłaty związane z usługami lub prowadzeniem rachunku: a) Obsługa pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 19 PLN 100,00 b) Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN50,00 c) Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100,00 d) Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20,00 e) Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta f) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności g) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności 10. LIMITY I WALUTY TRANSAKCYJNE PLN 60,00 + koszty innego banku PLN 90,00 + koszty innego banku Maksymalne limity transakcji bezgotówkowych realizowanych w: PLN a) Systemie bankowości internetowej R-Online (limit dzienny 20 ) lub równowartość w walucie wymienialnej b) Serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank (limit dzienny) PLN lub równowartość w walucie wymienialnej c) Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes Zgodnie z dyspozycją Klienta d) Centrum Telefonicznym (limit pojedynczej transakcji) PLN lub równowartość w walucie wymienialnej e) Oddziale Banku Bez ograniczeń Maksymalne limity transakcji dokonywanych kartą debetową (limit dzienny): a) Wartość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach PLN b) Ilość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach 10 c) Wartości transakcji bezgotówkowych PLN d) Ilość transakcji bezgotówkowych Bez ograniczeń Rodzaje przyjmowanych walut dla wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon Banknoty 10.3 A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP C PLN,EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP D PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP Strona 6

7 10.4 Rodzaje dostępnych walut dla wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon 21 Banknoty A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP 10.5 C Strona 7 PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN PLN, EUR, USD (dla EUR i USD tylko w D banknotach 50 EUR lub 100 USD dla PLN tylko w banknotach 50, 100 i 200) Limity jednorazowych wypłat gotówkowych realizowanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału A B C D Maksymalna kwota wypłat w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) PLN EUR, USD PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 11. OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO i POMOCNICZEGO Kwota wypłat gotówkowych w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia wymagająca wcześniejszego zgłoszenia (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13: PLN EUR, USD PLN EUR, USD PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) Oprocentowanie środków w PLN w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach 12. OBSŁUGA CZEKÓW 12.1 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 12.2 Wysyłka wystawionego czeku na adres wskazany przez Klienta Inkaso czeków: a) inkaso czeku w PLN b) inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę Wypłata gotówkowa w kasie Banku: Realizacja wypłaty na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się wypłaty) 13. INKASA 13.1 Inkasa importowe: 2 dni robocze wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13:00 powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP powyżej PLN powyżej EUR, USD każda kwota w CHF, GBP PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 0% 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku PLN 100,00 + koszty kuriera 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 0,60% min 20,00 PLN a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50,00 f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank EUR 50,00 g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa

8 h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem EUR 20,00 j) Brak płatności w terminie EUR 20,00 każdorazowo k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Opłata za protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 22 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia Inkasa eksportowe: EUR 20,00 a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90,00 b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70,00 c) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku EUR 50,00 e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków zagranicznych/koszty protestu) EUR 50,00 g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes EUR 50,00 h) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie EUR 20,00 dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia OPŁATY I PROWIJE DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PONIŻSZE USŁUGI DO DNIA R. 23 Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej na rachunki Banku Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. a) Wpłata własna w PLN w formie uporządkowanej w wybranej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) b) Wpłata własna w PLN w formie nieuporządkowanej w wybranej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej (przygotowana niezgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) c) Wpłata własna w PLN, EUR, USD w formie uporządkowanej w kasie Banku lub za pośrednictwem wybranego trezora, szafy transferowej (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) d) Wpłata własna w PLN, EUR, USD w formie uporządkowanej do wybranej liczarni współpracującej z Bankiem (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi w formie zamkniętej: 0,10% min. PLN 5,00 0,50% min. PLN 5,00 0,40% min. PLN 10,00 Zgodnie z zawartą Umową a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 1% min. PLN 20,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania do kasy Banku, trezora lub szafy transferowej d) Zdeponowanie wpłaty w opakowaniu niezaakceptowanym przez Bank, w szczególności w nieprzezroczystej kopercie bezpiecznej e) Brak lub błędny numer rachunku bankowego na Bankowym Dowodzie Wpłaty (BDW) f) Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku g) Brak dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty h) Wystawienie protokołu różnic i) Przesłanie protokołu różnic wraz z załącznikami Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej z rachunku Banku: Wypłata realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem Usługi zarządzania środkami na rachunku: b) Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT do każdego rachunku do którego wysyłane są wyciągi SWIFT - komunikat typu MT940 c) Dyspozycje przelewów dostarczane komunikatem MT101(Request for Transfer) d) Abonament za obsługę rachunku objętego usługą automatycznego zarządzania saldami Pozostałe opłaty związane z prowadzeniem rachunków: 60% min. PLN 20,00 1% min. PLN 20,00 PLN 20,00 Zgodnie z zawartą Umową PLN150,00 Zgodnie z opłatami z pkt. 4.1 a) / 4.2 a) / 4.3 a), c) / 4.5 / 4.7 a) b) c) / 4.8 / 4.10 / 4.11 PLN 50, 00 a) Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem PLN 100,00 b) Odbiór wyciągu w Banku PLN 5,00 c) Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT - komunikat typu MT 940 PLN 150,00 Strona 8

9 1 Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku. 2 Opłata pobierana do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla waluty AUD, RUB, LTL Bank nie prowadzi obsługi gotówkowej. 3 Opłata miesięczna na rachunku bieżącym oparta jest na zliczaniu miesięcznych obrotów transakcji wymiany walut wykonanych za pośrednictwem Internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer, które na koniec miesiąca jest sumowane 4 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 6 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 7 Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes, spełniający poniższe warunki: a) numer konta odbiorcy w standardzie IBAN, b) prawidłowy kod BIC banku odbiorcy ( bez dodatkowych danych dotyczących banku odbiorcy płatności), c) koszty przelewu - opłaty RBPL ponosi nadawca płatności, a banku zagranicznego odbiorca płatności, d) standardowa, jednodniowa data waluty, e) w chwili składania i realizacji dyspozycji płatniczej na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 8 Bank publikuje pełną listę banków z Grupy Raiffeisen na stronie internetowej 9 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes (obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 10 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej Online i R-Online Biznes (obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 11 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes przy spełnieniu następujących warunków: a) waluta przelewu Euro, b) wybór rodzaju przelewu TARGET z listy, c) opcja kosztowa SHA (koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego kontrahent), d) bank kontrahenta musi być uczestnikiem systemu TARGET2 e) przelew zlecony przed godziną graniczną 12 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej 13 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych. 14 Opłata dotyczy tylko przelewów zagranicznych wysyłanych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 15 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt. 4.7a). Usługa dostępna do godz. 17:00 16 Opłata nie będzie pobierana od dnia 19 maja do 30 września 2014 roku. 17 Nie dotyczy dokumentów sporządzonych w momencie realizacji transakcji. 18 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia. 19 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew zlecony w Oddziale Banku. 20 Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych, jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US, zleceń stałych oraz doładowania telefonu. 21 W przypadku, gdy kwota wypłaty gotówki nakazywałaby wypłatę waluty obcej w bilonie, dla którego Bank nie prowadzi obsługi w bilonie, bądź nie ma możliwości jej wypłaty, Bank wypłaca tę kwotę w PLN po dokonaniu przewalutowania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w momencie wykonania wypłaty. 22 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do Systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. Klienci nie posiadający dostępu do R-Online Biznes obciążani są dodatkowo opłatą stałą za każde inkaso. 23 Usługi wycofane ze standardowej oferty Banku od dnia r. Strona 9

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla

Tabela Opłat i Prowizji dla Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela obowiązuje od 01.04.2009 www.raiffeisen.pl 1 Spis Treści WSTĘP OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI...3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji (tekst jednolity obowiązuje od 25 listopada 2013 r.) mbank.pl Spis treści Postanowienia ogólne... 3 I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych...

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Załącznik do Zarządzenia nr Korp/463/2014 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 lipca 2014 r. Tabela opłat i ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców 2015.01.05 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla przedsiębiorców obowiązuje od 5 stycznia 2015 roku Lp. Rodzaj czynności I. Obsługa rachunków bankowych 1 Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Otwarcie bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji (tekst jednolity obowiązuje od 23 czerwca 2014 r.) mbank.pl Spis treści Postanowienia ogólne... 3 I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 01.03.2013 r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 1 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Katowice, 1 stycznia 2012 r. Strona 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo