1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY"

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET WALUTOWY 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego: a) Równowartość sumy miesięcznych obrotów transakcji wymiany walut wykonanych za pośrednictwem Internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer równa jest lub przekracza kwotę PLN w danym miesiącu kalendarzowym b) Równowartość sumy miesięcznych obrotów transakcji wymiany walut wykonanych za pośrednictwem Internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer jest mniejsza od kwoty PLN w danym miesiącu kalendarzowym Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN i walutach wymienialnych (Bank prowadzi rachunki pomocnicze w następujących walutach PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, LTL) 1 Zamknięcie rachunku bieżącego (opłata nie dotyczy rachunku pomocniczego) PLN 98,00 PLN 20,00 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY 3. System bankowości internetowej R-Online Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank Centrum Telefoniczne Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- miesięczny abonament System bankowości internetowej R-Online Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank Centrum Telefoniczne Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer PAKIET WALUTOWY 4. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ R-Online Biznes PAKIET WALUTOWY 4.1 Abonament miesięczny Opłaty za czynności opłaty jednorazowe: a) Udostępnienie systemu b) Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) 4.2 c) Udostępnienie systemu nowemu użytkownikowi d) Ponowne generowanie i wysłanie Pakietu Startowego 4.3 e) Zablokowanie użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie dyspozycji Opłaty za sprzęt/materiały opłaty jednorazowe: a) Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB (w tym udostępnienie nowego w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowego tokena) b) Udostępnienie karty mikroprocesorowej (w tym udostępnienie nowej w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania dotychczasowej karty) PLN 75,00 PLN 50,00 c) Udostępnienie czytnika kart mikroprocesorowych PLN 25,00 Strona 1

2 d) Opłata za niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na żądanie Banku (za sztukę) PLN 200,00 5. PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PAKIET WALUTOWY Przelew wewnętrzny 2 w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN: a) Dostarczony poprzez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank (w tym realizacja zlecenia stałego) b) Zlecony w Centrum Telefonicznym PLN 10,00 c) Dostarczony w formie papierowej PLN 15,00 d) Opłata dodatkowa za ustanowienie/modyfikację/usunięcie przelewu zdefiniowanego w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym PLN 10,00 Przelew wewnętrzny 2 w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej: a) Dostarczony poprzez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank b) Zlecony w Centrum Telefonicznym PLN 10,00 c) Dostarczony w formie papierowej PLN 10, Przelew krajowy w PLN (zdefiniowany lub dowolny) dla Klientów posiadających rachunki w Raiffeisen Bank Polska S.A.: a) Do ZUS i US dostarczony poprzez system bankowości internetowej b) Ilość bezpłatnych przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) zrealizowanych przez system bankowości internetowej lub serwis 20 bankowości mobilnej Mobilny Bank w danym miesiącu kalendarzowym c) Dostarczony poprzez system bankowości internetowej lub serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank (w tym realizacja zlecenia stałego) PLN 0,90 po przekroczeniu limitu określonego w punkcie 5.3 b. d) Zlecony w Centrum Telefonicznym PLN 10,00 e) dostarczony w formie papierowej PLN 15,00 f) Opłata dodatkowa za ustanowienie/modyfikację/usunięcie przelewu PLN 10,00 zdefiniowanego w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego dostarczonego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie zlecenia stałego w Oddziale PLN 6,00 lub za pośrednictwem Centrum Telefonicznego Opłata dodatkowa w przypadku, jeśli przelew krajowy w PLN jest wykonywany poprzez system SORBNET: a) PLN i powyżej PLN 10,00 b) Poniżej PLN PLN 35, Przyjęcie przelewu krajowego w dobro rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5.8 Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5.9 Odwołanie polecenia zapłaty złożone przez Klienta PLN 5,00 Raiffeisen Bank Polska S.A. Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany: 5.10 a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego W Oddziale + PLN 40,00 (za obsługę przelewu papierowego) kontrahent Banku z opcją kosztową: b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) zleceniodawcy + PLN 40,00 (za obsługę przelewu papierowego) c) Pokrywa odbiorca przelewu- wszystkie koszty 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) kontrahenta 3 a) Pokrywają obie strony koszty RBPL W Centrum zleceniodawca, koszty banku zagranicznego + PLN 40,00 (za obsługę przelewu przez konsultanta) Telefonicznym z kontrahent opcją kosztową: b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) zleceniodawcy + PLN 40,00 (za obsługę przelewu przez konsultanta) Strona 2

3 W systemie bankowości internetowej R- Online i R-Online Biznes z opcją kosztową 4 : Przelew za granicę w walucie obcej, dla której Bank nie prezentuje kursów w tabeli dewizowej 5 w opcji kosztowej: c) Pokrywa odbiorca przelewu - wszystkie koszty kontrahenta³ a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego - kontrahent b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty zleceniodawcy c) Pokrywa odbiorca przelewu - wszystkie koszty kontrahenta³ a) Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego - kontrahent b) Pokrywa nadawca przelewu wszystkie koszty zleceniodawcy c) Pokrywa odbiorca przelewu - wszystkie koszty kontrahenta³ w systemie bankowości internetowej R-Online/R-Online Biznes Przelew euroregulowany 6 Płatności zagraniczne w ramach grupy Raiffeisen 7 : a)przelew za granicę w walucie EUR do banku z grupy Raiffeisen b) Uznanie w walucie EUR z banku z grupy Raiffeisen Przelew ekspresowy 8 oplata dodatkowa: 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) PLN 200,00 PLN 200,00 + PLN 65,00 (koszty banków pośredniczących) 0 PLN (prowizja pobrana z kwoty przelewu) PLN 5,00 - stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen - obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych w RBPL uznanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych przychodzących w RBPL a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 50,00 c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 75,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 100,00 Przelew szybki 9 oplata dodatkowa: a) Płatności do kwoty ,00 PLN PLN 15,00 b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 25,00 c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN PLN 35,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 50,00 Przelew z zagranicy i przelew w walucie obcej z innego banku na terenie kraju uznanie rachunku Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: a) Stop Payment opłata za wysłanie komunikatu SWIFT do banku odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie płatności. b) Opłata za anulowanie dyspozycji realizacji przelewu zagranicznego (pkt ) przed wysłaniem przez Bank c) Opłata za anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności: - niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub - niewystarczające dane. d) Dodatkowa opłata za czynności wyjaśniające: - korekta/uzupełnienie danych na dyspozycji, - uzupełnienie środków na realizację przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank. e) Dodatkowa opłata NON-STP za: - brak kodu BIC 10 banku beneficjenta w dedykowanym polu lub - podanie kodu BIC wraz z innymi danymi banku beneficjenta lub - błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN 11 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 12 PLN 120,00 + koszty innego banku PLN 10,00 PLN 10,00 EUR 10,00 Strona 3

4 f) Opłata za niestandardową dyspozycję dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z innego banku na terenie kraju g) Opłata dodatkowa za realizację przelewu za granicę/z zagranicy PLN 25,00 za każdy przelew przychodzący i przelewu w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju PLN 50,00 po wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji OPERACJE GOTÓWKOWE W KASIE BANKU PAKIET WALUTOWY Wpłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: a) Wpłata własna do kwoty PLN w formie otwartej na rachunek w Banku b) Wpłata własna powyżej kwoty PLN w formie otwartej na rachunek w Banku c) Wpłata w formie otwartej dokonywana przez osoby trzecie na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) z wyłączeniem wpłat własnych PLN 4,00 0,40% 0,70% min. 15,00 PLN d) Wpłata własna w formie zamkniętej (do kasy Banku, trezora, szafy transferowej) 14 0,25% min. PLN 7,00 Wpłata zamknięta w PLN na Poczcie Polskiej 15 : a) Wpłata w formie uporządkowanej (przygotowana zgodnie z Instrukcją przygotowywania wpłat zamkniętych na Poczcie Polskiej) b) Wpłata w formie nieuporządkowanej (przygotowana niezgodnie z Instrukcją przygotowywania wpłat zmakniętych na Poczcie Polskiej) Wpłata własna w formie zamkniętej dostarczona bezpośrednio do liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Collection) 16 Inne opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Opłata dodatkowa od wpłaty w PLN o udziale bilonu powyżej PLN 200,00 b) Opłata dodatkowa od wpłaty w EUR zawierającej bilon. UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Opłata dodatkowa od wpłaty w stanie nieuporządkowanym lub bez posegregowania d) Wystawienie dokumentu w przypadku wystąpienia różnic kasowych we wpłacie zamkniętej e) Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku we wpłacie zamkniętej f) Opłata dodatkowa za wystawienie dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty w przypadku jej braku we Wpłacie zamkniętej na Poczcie Polskiej g) Przesłanie kopii Protokołu Różnic wraz z załącznikami do wpłaty zamkniętej Wypłaty gotówkowe w PLN i walutach obcych skupowanych przez Bank: 0,10% min. PLN 5,00 0,50% min. PLN 5,00 Do negocjacji 1% min. PLN 15,00 od wartości bilonu przekraczającej kwotę PLN 200,00 60% min. PLN 15,00 wartości bilonu 1% min. PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 PLN 15,00 a) Wypłata w formie otwartej w kasie Banku: 0,40% min. PLN 10,00 Wypłata w formie zamkniętej realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem (Cash Supply) Do negocjacji Inne opłaty związane z wypłatami gotówkowymi: a) Opłata dodatkowa za wypłatę w ramach danego Oddziału Banku wymagającą awizacji, realizowaną w terminie krótszym niż standardowy pod warunkiem dostępności środków w Banku b) Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej wypłaty gotówkowej c) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 1 dzień roboczy przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 12.00) d) Kwota wypłaty gotówkowej podlegająca awizowaniu 2 dni robocze przez datą operacji w danym Oddziale Banku (nie później niż do godziny 12.00) 0,25% min. PLN 10,00 (od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania) 0,25% min. PLN 10,00 od niepodjętej kwoty wypłaty Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD Powyżej PLN oraz powyżej dla walut EUR, USD i każda kwota w innej walucie wymienialnej Rozmiany gotówkowe w PLN: Strona 4

5 6.8 a) Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych) 2% min. PLN 15,00 kwoty wymiany 7. OBSŁUGA CZEKÓW PAKIET WALUTOWY 7.1 Wydanie książeczki czekowej (25 sztuk) PLN 70, Potwierdzenie czeku 7.3 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku 7.4 Opłata za wysyłkę wystawionego czeku na adres wskazany przez Zleceniodawcę PLN 100,00 plus koszty kuriera Inkaso czeków: 7.5 a) Inkaso czeku w PLN b) inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego granicę banku + koszty kuriera 7.6 Wypłata w kasie Banku na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się 0,60% min 20,00 PLN wypłaty) 8. INKASA PAKIET WALUTOWY Inkasa importowe: a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50,00 f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank EUR 50,00 g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem EUR 20,00 j) Brak płatności w terminie EUR 20,00 każdorazowo k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Opłata za protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 17 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę Klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia EUR 20,00 Inkasa eksportowe: a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90,00 b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70,00 c) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku EUR 50,00 e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków zagranicznych/koszty EUR 50,00 protestu) g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes 17 EUR 50,00 h) Dodatkowe czynności na prośbę Klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia EUR 20,00 9. KARTY DEBETOWE VISA BUSINESS DO KONTA W PLN PAKIET WALUTOWY 9.1 Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej do rachunku 9.2 Opłata za wydanie karty debetowej do rachunku po zastrzeżeniu PLN 29,00 Opłata miesięczna za użytkowanie karty: a) Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w ciągu danego miesiąca 9.3 kalendarzowego wyniesie co najmniej 400 PLN b) Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 400 PLN PLN 3,50 Strona 5

6 9.4 Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku i należących do sieci Euronet 9.5 Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatu innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju 9.6 Wypłata gotówki za pomocą karty debetowej z bankomatu innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą 9.7 Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka - oplata miesięczna za każdą kartę z ubezpieczeniem Opłata za awaryjną wysyłkę karty i numeru PIN za granicę. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki zagranicą KARTY DEBETOWE MASTERCARD BUSINESS DO KONTA W EUR 1,5% min. PLN 5,00 3% min. PLN 10,00 PLN 5,99 PLN 400,00 PAKIET WALUTOWY 10.1 Opłata za wydanie i wznowienie karty debetowej do konta w EUR EUR 15, Opłata roczna za użytkowanie karty (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) Wypłata gotówki: W kasie Banku: EUR 15,00 a) W kraju 3% min. EUR 2,00 b) Za granicą 3% min. EUR 2, W bankomacie: a) Banku oraz w sieci Euronet 3% min. EUR 2,00 b) W kraju 3% min. EUR 2,00 c) Za granicą 3% min. EUR 2,00 Opłata za awaryjną wysyłkę karty i numeru PIN za granicę. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki zagranicą PLN 400, USŁUGI ZARZĄDZANIA SRODKAMI NA RACHUNKU PAKIET WALUTOWY 11.1 Obsługa rachunku objętego usługą zarządzania saldami PLN 50, USŁUGI ZARZĄDZANIA SRODKAMI NA RACHUNKU ZA POŚREDNICTWEM SIECI SWIFT PAKIET WALUTOWY Implementacja usługi zarządzania rachunkiem z zagranicy za pośrednictwem komunikatów MT101/MT940 opłata jednorazowa Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT(komunikat typu MT940 Opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdy rachunek do którego wysyłane są wyciągi SWIFT 12.3 Dyspozycje przelewów dostarczane komunikatem MT Implementacja usługi zarządzania rachunkiem z zagranicy za pośrednictwem komunikatów MT101/MT940 opłata jednorazowa PLN 500,00 PLN 150,00 miesięcznie Zgodnie z opłatami z pkt. 5.1 a) / 5.2 a) / 5.3 a), c) / 5.6 / / / 5.11 a) / 5.15 (opłaty dodatkowe) PLN 500, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU PAKIET WALUTOWY 13.1 Opłata za wysłanie wyciągu pocztą PLN 5, Opłata za odbiór wyciągu w Banku PLN 5, Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT (komunikat typu MT 940) PLN 150,00 miesięcznie 13.4 Opłata za zmianę Pakietu na Pakiet zawierający mniejszą ilość bezpłatnych przelewów (Pakiet niższy) PLN 50, Opłata za czynności związane z obsługą pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 18 PLN 100, Zaświadczenie o produkcie, w tym również historia rachunku: a) Dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy b) Dokument o jednym produkcie za okres powyżej 6 miesięcy PLN 60,00 + za każdy kolejny rozpoczęty rok ujęty w zaświadczeniu 13.7 Opinia bankowa o produkcie: a) Dokument o jednym produkcie za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy PLN 50,00 Strona 6

7 b) Dokument o jednym produkcie za okres powyżej 12 miesięcy PLN 100,00 Opinia bankowa o Kliencie: 13.8 a) Dokument o wszystkich produktach Klienta za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy b) Dokument o wszystkich produktach Klienta za okres powyżej 12 miesięcy Opłaty za wysyłkę dokumentów: PLN 150,00 PLN 300,00 a) Listem zwykłym b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w Oddziale PLN 10, c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym na szczególną dyspozycję Klienta PLN 50,00 e) Kurierem za granicę na szczególną dyspozycję Klienta PLN 200,00 f) Na wskazany przez Klienta numer faxu, adres PLN 10, Duplikat dokumentu (wydruk systemowy, kopia wyciągu) Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 100, Potwierdzenie realizacji przelewu PLN 15, Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę Potwierdzenie salda na rachunku na dzień bieżący, wystawione w Oddziale PLN 15, Potwierdzenie posiadania rachunku wystawionew Oddziale PLN 15, Zmiana formy lub częstotliwości dostarczania wyciągów, przeniesienie kosztów prowadzenia rachunku lub kosztów transakcyjnych, zmiana danych przedsiębiorcy, zmiana KWP Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach PLN 20,00 i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych PLN 200,00 i pozabilansowych biegłemu rewidentowi) 19 Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 100, Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100, Inne dokumenty nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta PLN 150, Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20, Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności: a) Do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności b) Powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku PLN 90,00 + koszty innego banku Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem PLN 100, UBEZPIECZENIA PAKIET WALUTOWY 14.1 R-Biznes Assistance PLUS 15. LIMITY TRANSAKCYJNE PAKIET WALUTOWY Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez Centrum Telefoniczne OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO I POMOCNICZEGO Oprocentowanie środków w PLN w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych PLN ,00 lub równowartość w walucie wymienialnej PAKIET WALUTOWY 0% Strona 7

8 16.2 Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP 1 Dla waluty AUD, RUB, LTL Bank nie prowadzi obsługi gotówkowej. 2 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 3 Opcja kosztowa "Pokrywa odbiorca przelewu" jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 4 Opłata dotyczy przelewów w walutach, dla których Raiffeisen Bank Polska S.A. publikuje Kursy Walut na stronie 5 Bank może wykonać przelew w walutach, dla których nie publikuje kursów na stronie Taki przelew można zrealizować w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku po każdorazowej konsultacji z pracownikiem. 6 Przelew w EUR do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes, spełniający następujące warunki: - nie przekraczający kwoty EUR, - posiadający numery rachunków zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, - prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta) - z opcją kosztową: Pokrywają obie strony koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego kontrahent ( tj. opłaty RBPL ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego odbiorca), - wysyłany z rachunku w walucie EUR - ze standardową jednodniową datą waluty. W chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 7 Bank publikuje pełną listę banków z Grupy Raiffeisen na stronie internetowej 8 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes ( obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 9 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes ( obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych) 10 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej 11 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych. 12 Opłata dotyczy tylko przelewów zagranicznych wysyłanych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 13 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w systemie R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt Usługa dostępna do godz. 17:00 14 Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. 15 Wymaga podpisania odrębnej Umowy. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie.usługa oferowana po jej udostępnieniu przez Bank. 16 Wymaga podpisania odrębnej Umowy. Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie 17 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. Klienci nie posiadający dostępu do systemu R-Online Biznes obciążani są dodatkowo opłatą stałą za każde inkaso. 18 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia.opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę jak za przelew zlecony w Oddziale. 19 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia. Strona 8

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 1 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Katowice, 1 stycznia 2012 r. Strona 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster Obowiązuje od 23.01.2012 I. Pakiety usług bankowych Rodzaj czynności / usługi Stawka prowizji lub opłaty Częstotliwość naliczania opłat A. Pakiet ProAktiv: 60,00 PLN 1. Otwarcie rachunku bieżącego bez

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (WYCIĄG) Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część i. Standardowa oferta depozytowa 4 Część ii. Pakiety i rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo