Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886"

Transkrypt

1 w Raiffeisen Bank Polska S.A. Pakiet produktów i usług Banking Since Otwarcie oraz prowadzenie Konta osobistego 1.1 Opłata za otwarcie Konta osobistego 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie Konta osobistego (1) gdy wystąpi przynajmniej jedna z opcji uprawniających do obniżenia opłaty gdy wystąpi przynajmniej jedna z opcji uprawniających do obniżenia opłaty 10 w pozostałych przypadkach 20 w pozostałych przypadkach Warunki uprawniające do obniżenia w danym miesiącu opłaty za prowadzenie Konta osobistego (2) Średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. (3) min. 1 mln PLN min. 2 mln PLN Wartość obrotów na rynku kasowym lub liczba kontraktów terminowych 100 tys. PLN 200 tys. PLN zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A. (4) 100 kontraktów 200 kontraktów 1.5 Okres rozliczeniowy 1 miesiąc liczony od daty otwarcia Konta (5) Konto osobiste, Konto osobiste pomocnicze, Konto PLN 1.6 Waluta, w jakiej prowadzone jest Konto: lokacyjne Plus Konto walutowe EUR, USD, GBP, CHF, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF, AUD, RUB, TRY, HKD, BGN w walutach wymienialnych (6) 2 Otwarcie oraz prowadzenie pozostałych rodzajów Kont (7) 2.1 Konto osobiste pomocnicze 2.2 Konto walutowe w walutach wymienialnych 2.3 Konto lokacyjne Plus 3 Oprocentowanie Kont 3.1 Konto osobiste 3.2 Konto osobiste pomocnicze 3.3 Konto lokacyjne Plus: oprocentowanie środków własnych (% p.a., zmienne) 1,20% 1,30% 3.4 Konto walutowe w walutach wymienialnych: EUR USD CHF GBP Oprocentowanie (% p.a.) dla salda w przedziale w walucie Konta: Odsetki maksymalne naliczane od kwot pobranych przez przekraczających wartość środków zgromadzonych na Koncie Saldo do 5000,00 0,30% 0,50% Saldo powyżej 5000,00 0,70% 0,95% SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, AUD, RUB, TRY, HUF, HKD, BGN 4 Zarządzanie produktami i usługami / 4.1 Osobisty Opiekun 4.2 Dealer walutowy 4.3 Ekspert ds. instrumentów inwestycyjnych 4.4 Makler papierów wartościowych Systemu bankowości internetowej R-Online Dostęp do produktów i usług Serwisu bankowości za pośrednictwem: Centrum Telefonicznego 5 Dodatkowe produkty i usługi dostępne w ramach Pakietu 5.1 Utajnienie danych oraz informacji na temat posiadanych produktów w wewnętrznych systemach Banku 5.2 Składanie dyspozycji drogą telefoniczną bezpośrednio do Osobistego Opiekuna 5.3 Dyspozycja aktywnego lokowania środków w ramach bankowości prywatnej 5.4 Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer 5.5 Pakiet Optymalnych Korzyści (8) 5.6 Concierge 5.7 Assistance Usługa niedostępna 5.8 Assistance Usługa niedostępna 5.9 Usługa R-Alerts Pakiet bezpieczeństwa Pakiet rozszerzony RPOL_O_271_1610_01_INT Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości , o numerze NIP:

2 w Raiffeisen Bank Polska S.A. 6 Karty do Kont osobistych, pomocniczych i walutowych / 6.1 Rodzaj Karty Karty do Kont osobistych, pomocniczych Visa Classic MasterCard Debit Class&Club Karta do Kont walutowych MasterCard do Konta w EUR Karta do Kont osobistych, pomocniczych Visa NFC HCE (9) 6.2 Opłata za wydanie oraz korzystanie z Karty 6.3 Opłata miesięczna za karty 6.4 Wydanie Karty w miejsce Karty zastrzeżonej Nie dotyczy Transakcje kartą realizowane w walucie dolar amerykański (USD) lub Transakcje kartą realizowane w walucie Euro (EUR) przeliczane są Transakcje kartą zrealizowane w walucie PLN, przeliczane są przez Transakcje kartą zrealizowane w walucie USD lub EUR przeliczane są Euro (EUR), przeliczane są przez Bank na PLN po na PLN według kursu VISA pierwszym ogłoszonym obowiązującego na jeden referencyjnym kursie walutowym Bank na Euro (EUR) po pierwszym ogłoszonym referencyjnym kursie na PLN według kursu sprzedaży EUR walutowym kupna EUR zaksięgowaniem transakcji obowiązującym w Banku obowiązującym w Banku transakcji kartą. Transakcje kartą. Transakcje kartą kartą zrealizowane zrealizowane w walutach: w walutach: AUD, CHF, AUD, CHF, DKK, GBP, transakcji. Transakcje transakcji. Transakcje DKK, GBP, HKD, JPY, HKD, JPY, NOK, SEK, ZAR kartą zrealizowane przeliczane są na EUR według w innej walucie niż Euro realizowane w innej walucie niż PLN, NOK, SEK, ZAR, CVE, KMF, XAF, XOF, XPF kursu VISA obowią- (EUR), przeliczane są na przeliczane są na EUR przeliczane są na EUR zującego na jeden dzień EUR według kursu Master według kursu Master- według kursu roboczy transakcji kartą, a następnie przeliczane Card obowiązującego Card, obowiązującego na jeden zaksięgowaniem transakcji 6.5 kartą, a następnie na PLN po kursie VISA tej transakcji, a następnie przeliczane są przeliczane są na PLN transakcji. Zasady przeliczania transakcji kartą dokonanej w innej obowiązującym na jeden walucie niż waluta,w której prowadzone jest konto przez Bank na PLN po według kursu zaksięgowaniem transakcji pierwszym ogłoszonym na jeden kartą. Transakcje kartą zrealizowane w walutach referencyjnym kursie walutowym sprzedaży EUR dzień roboczy transakcji innych niż wymienione powyżej obowiązującym w Banku kartą. Transakcje kartą przeliczane są na USD według kursu VISA zrealizowane w walutach innych niż wymienione obowiązującego na jeden transakcji kartą. zaksięgowaniem transakcji kartą, a następnie przeliczane na PLN po kursie VISA obowiązującym transakcji kartą. powyżej przeliczane są na USD według kursu tych transakcji, a następnie przeliczane są na PLN według kursu transakcji kartą. 6.6 Wypłata gotówki Kartą we wszystkich bankomatach w kraju 6.7 Wypłata gotówki Kartą we wszystkich bankomatach za 3% wartości transakcji granicą min. 8 PLN Wypłata gotówki Kartą w oddziałach innych banków w kraju i za granicą oraz transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych Dodatkowa prowizja za przewalutowanie transakcji w walucie innej niż PLN (10) Dzienny limit wypłat gotówki za pomocą Kart dla jednej 2 EUR 5% wartości transakcji 3% wartości transakcji min. 8 PLN Brak Brak 5% wartości transakcji 6.10 Karty w ramach środków dostępnych (11) Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki dokonywanych 6.11 za pomocą Kart debetowych dla jednej Karty (12) Nie dotyczy 6.12 Ubezpieczenie R-Twoja Karta Bez Ryzyka Nie dotyczy Opłaty transakcyjne dla: Kont osobistych, Kont osobistych pomocniczych, Kont walutowych w walutach wymienialnych oraz Kont lokacyjnych Plus Jednorazowy przelew wewnętrzny w walucie PLN oraz innej niż PLN (dotyczy również przelewów predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą) realizowany: Jednorazowy przelew krajowy do innego banku (dotyczy również przelewów predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą) realizowany: R-Online oraz w serwisie bankowości w Centrum Telefonicznym R-Online oraz w serwisie bankowości w Centrum Telefonicznym 1 Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości , o numerze NIP:

3 Jednorazowy przelew do innego banku w kraju realizowany za pośrednictwem systemu SORBNET Ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty (13) Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany 7.6 Przelew SEPA (18) 7.7 Przelew zagraniczny euroregulowany (19) Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów bankowości prywatnej w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kwoty przelewu niższej niż 1 mln 3 PLN dla kwoty przelewu równej lub wyższej niż 1 mln PLN R-Online w Centrum Telefonicznym R-Online z opcją kosztową: za pierwszy przelew w miesiącu prowadzonego w walucie CHF 2 za każdy kolejny z Konta a) SHA - koszty pokrywają obie strony walutowego prowadzonego w CHF oraz każdy z Konta osobistego, Konta pomocniczego, Konta lokacyjnego Plus, Konta walutowego w pozostałych walutach + 4 (koszty banków za pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym z Konta walutowego prowadzonego w walucie CHF (koszty banków za każdy kolejny z Konta walutowego prowadzonego w CHF oraz każdy z Konta osobistego, Konta pomocniczego, Konta lokacyjnego Plus, Konta walutowego w pozostałych walutach (kwota przelewu pomniejszona w Centrum Telefonicznym z opcją kosztową: 0,50% kwoty (min. 4, maks. 200 a) SHA - koszty pokrywają obie strony PLN) 0,50% kwoty (min. 4, maks. 20) + 4 (koszty banków pośredniczących (kwota przelewu pomniejszona + 4 (koszty banków (kwota przelewu pomniejszona o koszty banków pośredniczących + 4 (koszty banków (kwota przelewu pomniejszona z opcją kosztową: a) SHA - koszty pokrywają obie strony 0,50% kwoty (min. 4, maks. 20) 0,50% kwoty (min. 4, maks. + 4 (koszty banków 20) + 4 (koszty banków pośredniczących (kwota przelewu pomniejszona (kwota przelewu pomniejszona R-Online z opcją SZYBKI opłata 15 PLN 15 PLN dodatkowa (15) R-Online z opcją EKSPRESOWY 25 PLN 25 PLN opłata dodatkowa (16) w systemie bankowości internetowej R-Online z opcją TARGET - opłata dodatkowa (17) w systemie bankowości internetowej R-Online do kwoty EUR (włącznie) wraz z opłatami powyżej kwoty EUR w Centrum Telefonicznym, w placówce Banku lub za pośrednictwem Osobistego Opiekuna Do kwoty EUR (włącznie) wraz z opłatami Powyżej kwoty EUR 3 PLN 1 0,50% kwoty (min. 4, maks. 20) za pierwszy przelew w miesiacu 3 PLN za każdy kolejny z Konta walutowego oraz każdy z Konta osobistego, Konta osobistego pomocniczego, Konta lokacyjnego Plus za pierwszy przelew w miesiacu 1 za każdy kolejny z Konta walutowego oraz każdy z Konta osobistego, Konta osobistego pomocniczego, Konta lokacyjnego Plus Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości , o numerze NIP:

4 w Raiffeisen Bank Polska S.A. a) SHA - koszty pokrywają obie strony Przelew za granicę w walucie obcej, dla której Bank nie prezentuje kursów nadawca przelewu (koszty banków w tabeli dewizowej (20) odbiorca przelewu (kwota przelewu pomniejszona 7.9 Przyjęcie zlecenia dotyczącego wstrzymania zleconej przez niego płatności zagranicznej po wysłaniu komunikatu SWIFT - z wyłączeniem przelewu SEPA 12 + koszty innego banku Opłata za anulowanie dyspozycji realizacji przelewu zagranicznego przed 7.10 wysłaniem komunikatu SWIFT przez Bank lub odwołanie przelewu SEPA po jego 1 zleceniu przez Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania przelewu zagranicznego z powodu jego niekompletności (niewystarczające dane) lub niewystarczających 7.11 środków na koncie w chwili wykonywania przez Bank dyspozycji lub błędnego podania 1 bądź braku numeru rachunku beneficjenta (IBAN) w przypadku płatności zagranicznych wysyłanych do krajów, w których obowiązuje standard IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) - z wyłączeniem przelewu SEPA 7.12 Dodatkowa opłata za przelew zagraniczny niespełniający warunków STP (21) Opłata za modyfikację treści przelewu zagranicznego i przelewu w walucie obcej na terenie kraju po wysłaniu komunikatu SWIFT (dane banku odbiorcy, 6 + koszty innego banku dane odbiorcy, szczegóły płatności) - z wyłączeniem przelewu SEPA Przychodzący przelew krajowy 7.14 obcej z innego banku na terenie kraju Uznania rachunku prowadzonego Przychodzący przelew w Raiffeisen Bank Polska S.A.: zagraniczny oraz przelew w walucie Opłata za obsługę płatności do kwoty 300, przychodzących z tytułu świadczeń emerytalnorentowych z zagranicy - dla od 300,01 PLN do 1500,0 35 PLN płatności: od kwoty 1500,01 PLN Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku 7.16 Transakcje gotówkowe Wpłaty gotówkowe w bankomatach Banku Wypłaty gotówkowe w placówkach Banku 7.17 Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety (Bank nie dokonuje rozmiany w walutach obcych) (22) 2% kwoty wymiany, min.15 PLN Opłata za realizację wypłaty z Konta lokacyjnego Plus lub Konta walutowego w złotych i walutach wymienialnych, wymagającej awizacji, w terminie krótszym niż standardowy, pod warunkiem dostępności środków w Banku Opłata od wpłaty w EUR zawierającej bilon. UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych 0,25%, min.1, od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania 60% wartości bilonu, min. 15 PLN 7.20 Opłata za brak lub częściową realizację awizowanej wypłaty 0,25%, min.1 od niepodjętej kwoty wypłaty 8 Inne dodatkowe opłaty i prowizje dla wszystkich rodzajów Kont i produktów 8.1 Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci Ustanowienie blokady na Koncie lub pełnomocnictwa na rzecz osoby trzeciej Przekształcenie Konta pojedynczego na wspólne i odwrotnie 8.4 Wyciągi: papierowy, e-wyciąg oraz elektroniczny w systemie bankowości internetowej R-Online 8.5 Kopia wyciągu/za sztukę/za jeden okres rozliczeniowy 8.6 Potwierdzenie realizacji przelewu (23) 15 PLN 8.7 Potwierdzenie posiadania Konta/salda na Koncie na dzień bieżący 15 PLN dokument o jednym Koncie 8.8 Zaświadczenie/opinia bankowa o produkcie, w tym również historia Konta 7 dokument o jednym produkcie (dotyczy również Limitu zadłużenia do Konta osobistego) 10 dokument o wszystkich produktach 8.9 Duplikat dokumentu (wydruk z systemu Banku) Kopia dokumentu oraz inne dokumenty nieuwzględnione w tabeli wystawiane na 10 żądanie 8.11 Inkaso czeku w PLN Inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę 0,50%, min. 10, maks koszty innego banku 8.13 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 0,50%, min. 10, maks koszty innego banku 8.14 Inne czynności zlecane przez Bank osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia (opłaty telekomunikacyjne, usługi kurierskie itp.) Pobierane przez Bank według taryf obowiązujących u zleceniobiorców 9 Limity transakcyjne 9.1 Dzienny limit przelewów możliwych do zlecenia przez system bankowości internetowej R-Online (24) lub równowartość w walucie wymienialnej 9.2 Dzienny limit przelewów możliwych do zlecenia przez serwis bankowości (25) lub równowartość w walucie wymienialnej 9.3 Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez Centrum Telefoniczne (26) lub równowartość w walucie wymienialnej 10 Limit zadłużenia 10.1 Minimalna kwota Limitu zadłużenia Maksymalna kwota Limitu zadłużenia Uzależniona od zdolności kredytowej Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości , o numerze NIP:

5 w Raiffeisen Bank Polska S.A. od 1000,00 do ,0 Prowizja za uruchomienie pobierana od kwoty Limitu od ,01 do 50 w dniu udostępnienia Limitu/ Prowizja za wznowienie 1,00% ,0 Limitu pobierana po 12 miesiącach od udostępnienia od ,01 do 100 Limitu 0,80% 000,0 od ,01 PLN 0,60% Prowizja za podwyższenie Limitu pobierana od kwoty podwyższenia w dniu 10.4 Negocjowana, min. 0,60%, maks. 1,00% podwyższenia Limitu 10.5 Oprocentowanie Limitu zadłużenia nominalne w skali roku 9,5% 7,5% w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalonych zgodnie z 10.6 Odsetki podwyższone (% p.a.) przepisami ustawy kodeks cywilny Opłata za aneks dotyczący zmian warunków Umowy o Limit zadłużenia (opłata za dokument) Opłaty za czynności niestandardowe, niewymienione w powyższej Tabeli, podlegają indywidualnym negocjacjom. Tabela obowiązuje od dnia r. do kont otwartych od dnia w pakiecie lub. Przypisy: 1. Opłata pobierana jest od drugiego okresu rozliczeniowego następującego od daty otwarcia Konta osobistego lub zmiany oferty Konta osobistego: z na Friedrich Wilhelm Raiffeisen lub zmiany oferty Konta osobistego z bankowości Klientów indywidualnych na lub. 2. Wystąpienie opcji uprawniających do obniżenia opłaty za prowadzenie jednego z Kont jest uwzględniane również na innych Kontach, do których jest Posiadaczem lub Współposiadaczem, o ile warunki te pozwalają na obniżenie opłaty za dane Konto. 3. Średnia wartość badana jest w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym następuje pobranie opłaty za korzystanie z pakietu produktów i usług w ramach Umowy współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej, jeśli dniem pobrania opłaty jest okres od 10. dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W pozostałych przypadkach, których dniem pobrania opłaty za korzystanie z pakietu produktów i usług w ramach Umowy współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej jest okres od początku miesiąca kalendarzowego do 9. dnia, średnia wartość badana jest w drugim miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje pobranie opłaty za korzystanie z pakietu produktów i usług w ramach Umowy współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej. Szczegółowy wykaz produktów oraz ich parametrów zawierających się w wartości środków na produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych dostępny jest w placówkach Banku oraz w Centrum Telefonicznym. 4. Wartość obrotów na rynku kasowym rozumiana jako wartość transakcji kupna/sprzedaży akcji, obligacji, praw poboru, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i ETF. Wolumen obrotu na derywatach rozumiany jako suma otwartych i zamkniętych pozycji. Wartość obrotów na rynku kasowym oraz liczba derywatów liczone są na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczenia opłaty za pakiet produktów i usług w ramach Umowy współpracy z Klientem w ramach bankowości prywatnej. 5. Dla Kont osobistych i Kont lokacyjnych otwartych przed dniem 4 września 2006 r. okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc liczony od: pierwszego dnia kalendarzowego danego miesiąca do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca dla Kont osobistych, od dnia pierwszego wpływu na konto dla Kont lokacyjnych.dla Kont walutowych otwartych przed dniem 4 września 2006 r. oraz Kont walutowych w walutach niestandardowych okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc liczony od pierwszego dnia kalendarzowego danego miesiąca do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca. 6. Obsługa gotówkowa prowadzona jest dla następujących walut: EUR, USD, GBP, CHF, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF. Z wyjątkiem waluty EUR Raiffeisen Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunki i dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty w kwocie niższej niż dostępne nominały banknotów w określonej walucie Bank realizuje wypłatę zgodnie z zapisami Regulaminu prowadzenia rachunku. 7. Konto lokacyjne Plus, Konto osobiste pomocnicze oraz Konto walutowe prowadzone są wyłącznie dla Klientów posiadających w Raiffeisen Bank Polska S.A. Konto osobiste w ofercie: dla Konta lokacyjnego Plus : Konto osobiste, dla Konta lokacyjnego Plus : Konto osobiste Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dla Konta walutowego: Konto osobiste lub Konto osobiste. 8. Automatyczne przelewy pomiędzy Kontem lokacyjnym Plus a Kontem osobistym. 9. Obowiązuje od dnia wprowadzenia kart NFC HCE przez Bank. 10. Prowizja zawarta jest w kwocie transakcji w PLN podanej na wyciągu i nie jest ewidencjonowana jako oddzielna pozycja. 11. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być zmieniony przez na niższy w placówce, Centrum Telefonicznym, systemie bankowości internetowej R-Online oraz serwisie bankowości. 12. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki z bankomatu może być przyznany indywidualnie przez Osobistego Opiekuna w placówce Banku. 13. Zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty możliwe do ustanowienia wyłącznie do Kont osobistych, Kont osobistych pomocniczych oraz Kont lokacyjnych Plus. Polecenie zapłaty możliwe do ustanowienia, modyfikacji oraz odwołania jedynie. 14. Opcje kosztowe OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu oraz BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca przelewu są niedostępne dla przelewu SEPA i przelewu euroregulowanego 15. Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do banku beneficjenta w następnym dniu roboczym). 16. Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla wybranych walut (obciążenie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych, wysłanie do banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym). 17. TARGET - Paneuropejski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) dla dokonywania rozrachunku płatności w euro, nadzorowany przez Europejski Bank Centralny. Składa się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne z krajów Unii Europejskiej. Lista banków będących uczestnikiem tego systemu znajduje się na stronie internetowej Banku. Wybranie opcji TARGET dla przelewu zagranicznego powoduje jego realizację z zerową datą waluty (D+0) w czasie rzeczywistym i udostępniana jest dla przelewu spełniającego następujące warunki: a) zlecanego w walucie EUR; b) zlecanego w Systemie bankowości internetowej R-Online (przy czym wybranie opcji przy przelewie SEPA powoduje zmianę jego klasyfikacji na przelew zagraniczny STANDARDOWY z opcją TARGET); c) opcją kosztową jest SHA (nadawca przelewu ponosi koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., a odbiorca ponosi koszty banków zagranicznych, przy czym otrzymuje pełną kwotę zlecenia); d) bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET2 (Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Systemu Ekspresowego Transferu Płatności); e) podany został numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN (w przypadku krajów, w których obowiązuje standard IBAN); f) podany został numeru kodu BIC; g) na obciążanym rachunku w chwili zlecenia przelewu zostały zapewnione środki na jego realizację wraz z opłatami. 18. Przelew walutowy za granicę lub w kraju w walucie euro, realizowany z jednodniową datą waluty (D+1) pomiędzy posiadaczami rachunków w krajach jednolitego obszaru płatności, które mają zawartą umowę na realizacje płatności systemie SEPA. Lista banków należących do SEPA znajduje się na stronie internetowej Banku. SEPA - Single Euro Payments Area to jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach którego funkcjonują standardy paneuropejskich instrumentów płatniczych opracowane i utrzymywane przez Europejską Radę Płatności. Przyjęcie i realizację przelewu regulują zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Przelew SEPA realizowany jest poprzez system płatności STEP2 SEPA Credit Transfer, którego operatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Bankowe EBA Clearing (ABE Clearing S.A.S. a capital variable). Bank występuje, jako uczestnik pośredni rozliczający płatności w euro w tym systemie za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego. Warunkiem realizacji przez Bank przelewu SEPA jest wyrażenie przez zgody na przetwarzanie danych płatnika przelewu przez EBA Clearing (ABE Clearing S.A.S a capital variable) w celu realizacji zlecenia płatniczego, w zakresie niezbędnym do jego wykonania. Bank realizuje przelew SEPA, gdy dodatkowo spełnia łącznie następujące warunki: a) walutą, w której wykonywany jest przelew jest EUR; b) opcją kosztową jest SHA (nadawca przelewu ponosi koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., a odbiorca ponosi koszty banków zagranicznych, przy czym otrzymuje pełną kwotę zlecenia); c) numer rachunku odbiorcy jest w formacie IBAN i zlecenie posiada kod BIC banku odbiorcy, przy czym kod BIC, Bank uzupełnia za na podstawie numeru IBAN); d) kraj i bank odbiorcy, do którego wykonywany jest przelew uczestniczy w SEPA, e) na obciążanym rachunku w chwili zlecenia przelewu zostały zapewnione środki na jego realizację wraz z opłatami. 19. Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany R-Online, spełniający poniższe warunki: numer konta odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC banku odbiorcy ( bez dodatkowych danych dotyczących banku odbiorcy płatności), koszty przelewu - opłaty RBPL ponosi nadawca płatności, a banku zagranicznego odbiorca płatności, standardowa, jednodniowa data waluty, w chwili składania i realizacji dyspozycji płatniczej na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 20. Bank może wykonać przelew w walutach, dla których nie publikuje kursów na stronie Taki przelew można zrealizować pośrednictwem Operatora Centrum Telefonicznego, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem Banku. 21. Dodatkowa oplata za jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju: za brak prawidłowego kodu BIC (nie dotyczy krajów: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - jeśli wysyłana waluta to USD i Federacji Rosyjskiej - jeśli wysyłana waluta to RUB), BIC- Bankowy Kod Identyfikacyjny lub za podanie numeru rachunku beneficjenta nie w formacie IBAN w przypadku przelewu za granice wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN (w przypadku realizacji płatności na żądanie - standardowo Bank anuluje takie płatności zgodnie z pkt Usługa niedostępna dla Kont walutowych. 23. Nie dotyczy dokumentów sporządzanych w momencie realizacji transakcji. 24. Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, SEPA, do ZUS, do US oraz zleceń stałych. 25. Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych jako przelewy dowolne oraz przelewy do odbiorców. 26. Według kursu średniego NBP z dnia realizacji transakcji. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości , o numerze NIP:

Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886

Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886 Pakiet produktów i usług Raiffeisen Banking Since 1886 1 Otwarcie oraz prowadzenie Konta osobistego Raiffeisen 1.1 Opłata za otwarcie Konta osobistego 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie Konta osobistego

Bardziej szczegółowo

Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886

Pakiet produktów i usług Friedrich Wilhelm Raiffeisen Banking Since 1886 Pakiet produktów i usług Banking Since 1886 1 Otwarcie oraz prowadzenie Konta osobistego 1.1 Opłata za otwarcie Konta osobistego 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie Konta osobistego (1) gdy wystąpi przynajmniej

Bardziej szczegółowo

2.1 Rodzaj karty Visa Classic MasterCard Debit MasterCard do Konta w EUR Karta NFC HCE w systemie VISA (3)

2.1 Rodzaj karty Visa Classic MasterCard Debit MasterCard do Konta w EUR Karta NFC HCE w systemie VISA (3) 1 Opłata za pakiet Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1.1 Otwarcie i prowadzenie następujących rodzajów kont: 1. Konto osobiste, 2. Konto lokacyjne, 3. Konta osobiste a vista w PLN i walutach wymienialnych,

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub Wyciąg z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego Premium, Konta walutowego A vista, Konta Lokacyjnego Plus Premium

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub Wyciąg z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego Premium, Konta walutowego A vista, Konta Lokacyjnego Plus Premium

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Komfortowe (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Wygodne

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Komfortowe (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Wygodne TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym o nazwie: Wymarzone Konto 1.

A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym o nazwie: Wymarzone Konto 1. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym A. Dla Wymarzonego Konta, Wymarzonego

Bardziej szczegółowo

Wymarzone Konto Lokacyjne (1) wycofane z oferty Banku z dniem r. 1. OPROCENTOWANIE. stopa referencyjna NBP x 0,95 (3)

Wymarzone Konto Lokacyjne (1) wycofane z oferty Banku z dniem r. 1. OPROCENTOWANIE. stopa referencyjna NBP x 0,95 (3) TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00

TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 marca 2015. (zastępująca również

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 10 czerwca 2013 Tabelę opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego W Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych dla umów zawartych przed 19 maja 2014 r.: która zastępuje Tabelę oprocentowania, opłat,

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 grudnia 2015. 1. Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Oszczędnościowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. Tabelę Opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat Bez opłat Bez opłat. a) System bankowości internetowej R-Online Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat Bez opłat Bez opłat. a) System bankowości internetowej R-Online Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 26/04/2011 r. Tabelę opłat i prowizji stosuje się dla nowych Pakietów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.03.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Dla umów zawartych od dnia 2 lipca 2016 obowiązuje od dnia podpisania Dla umów zawartych do dnia 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Pakiety oferowane przez Bank do dnia 19.05.2015r. 1. Niniejsza Tabela opłat, oprocentowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata 1 0zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł miesięczna Prowadzenie konta w przypadku zapewnienia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH obowiązuje od dnia 18.07.2016 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1 0 zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. 1. Niniejsza Tabela

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 0 PLN

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 0 PLN Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.12.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od 05.02.2017r. Fritz Exchange 801 090 180 Spis treści: 1. Opłaty ogólne... 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo