Rozszerzone tabele z tekstu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzone tabele z tekstu"

Transkrypt

1 Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach Wyszczególnienie Miara Członkowie 1, Transfer z ZUS do OFE mln zł %PKB 1,12 1,18 1,22 1,24 1,43 1,53 1,51 1,64 1,60 1,90 1,03 0,53 Składki mln zł Odsetki mln zł Średniodniowa wartość mln zł 32,9 32,0 35,5 45,9 50,3 78,1 114,3 86,8 80,7 109,8 119,4 x obrotów OFE na GPW Udział w obrotach GPW % 12,55 15,76 10,13 8,74 6,41 5,48 5,15 4,79 6,14 6,73 5,89 x Żródło: Komisja Nadzoru Finansowego

2 Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach (dok.) Wyszczególnienie Miara Przychody portfela mln zł inwestycyjnego Wynik z inwestycji mln zł Wynik finasowy mln zł x x Przychody wynikające z mln zł zarządzania Od wpłacanych składek mln zł x x Wynagrodzenie za mln zł x x zarządzanie Koszty związane z mln zł zarządzaniem Żródło: Komisja Nadzoru Finansowego

3 Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach (dok.) Wyszczególnienie Miara Portfel inwestycyjny mln zł %PKB 2,41 3,77 5,25 6,66 8,74 10,96 11,86 10,84 13,32 15,63 14,80 17,02 Obligacje mln zł Akcje na GPW mln zł rynek regulowany Średnia waerość zl 12,85 14,95 16,68 18,65 21,46 24,88 28,83 26,07 25,63 29,4 30,68 34,39 jednstki rozrachunkowej 3-l3tnia stopa zwrotu % x x x 26,91 52,48 45,83 52,50 8,20 7,91 3,36 14,73 19,28 Żródło: Komisja Nadzoru Finansowego

4 Tabela IV.1. Wybrane elementy SFP w latach ; w mld zł Wyszczególnienie Dochody, ogółem 269,0 283,3 300,4 317,5 324,5 344,3 387,1 426,5 474,3 504,4 500,2 532,2 587,0 612,3 Podatkowe 142,1 147,5 146,8 161,4 165,7 179,1 202,6 230,7 267,2 290,7 273,0 290,9 317,6 321,1 Składki na ubezp. społeczne 91,4 96,3 104,4 104,6 107,9 114,0 121,1 129,1 140,6 144,6 152,4 157,0 174,6 196,1 Pozostałe 35,5 39,5 49,2 51,5 50,8 51,2 63,4 66,7 66,4 69,2 74,8 84,3 94,8 95,1 Wydatki, ogółem 284,4 305,8 341,5 357,9 376,7 394,1 427,1 465,0 496,4 551,4 599,8 643,5 663,2 675,0 Koszty pracy 67,4 75,1 83,3 87,0 90,0 93,0 98,8 104,1 113,2 127,6 138,6 144,3 148,6 154,1 Zakupy dóbr i usług 40,4 44,3 47,2 49,1 50,9 53,5 57,3 63,6 70,6 78,9 76,5 88,3 87,1 89,2 Świadczenia społeczne 123,5 133,6 146,9 152,7 159,6 167,6 172,5 183,9 190,6 205,6 227,0 241,2 248,2 261,0 Obsługa długu publicznego 19,7 22,5 24,3 23,4 25,1 25,5 27,5 28,1 27,2 28,4 35,5 38,1 41,0 45,3 Inwestycje 23,2 17,8 26,5 27,8 28,1 31,0 33,5 41,4 49,0 58,6 70,1 79,7 87,3 73,8 Pozostałe 10,1 12,5 13,3 17,9 23,1 23,4 37,4 43,9 45,8 52,4 52,1 51,9 50,9 51,6 Deficyt -15,4-22,5-41,1-40,3-52,2-49,8-40,0-38,5-22,1-47,0-99,6-111,3-76,1-62,7 Źródło: Szacunki: Eurostat;.

5 Tabela IV.1. Wybrane elementy SFP w latach ; w % PKB Wyszczególnienie Dochody, ogółem 40,41 38,05 38,53 39,27 38,48 37,24 39,37 40,24 40,31 39,55 37,21 37,57 38,41 38,38 Podatkowe 21,34 19,81 18,83 19,96 19,66 19,37 20,60 21,76 22,71 22,79 20,30 20,54 20,79 20,13 Składki na ubezp. społeczne 13,73 12,94 13,40 12,94 12,80 12,34 12,31 12,18 11,95 11,33 11,34 11,08 11,42 12,29 Pozostałe 5,33 5,30 6,31 6,37 6,03 5,54 6,45 6,30 5,64 5,42 5,56 5,95 6,20 5,96 Wydatki, ogółem 42,72 41,08 43,80 44,26 44,68 42,62 43,44 43,86 42,19 43,23 44,61 45,42 43,40 42,31 Koszty pracy 10,13 10,09 10,68 10,75 10,68 10,06 10,05 9,82 9,62 10,00 10,31 10,19 9,73 9,66 Zakupy dóbr i usług 6,07 5,95 6,06 6,07 6,03 5,79 5,83 6,00 6,00 6,18 5,69 6,23 5,70 5,59 Świadczenia społeczne 18,55 17,95 18,84 18,88 18,93 18,13 17,55 17,35 16,20 16,12 16,88 17,02 16,24 16,36 Obsługa długu publicznego 2,96 3,02 3,12 2,89 2,97 2,76 2,80 2,65 2,31 2,22 2,64 2,69 2,68 2,84 Inwestycje 3,49 2,39 3,39 3,44 3,33 3,36 3,41 3,91 4,17 4,59 5,22 5,62 5,72 4,63 Pozostałe 1,52 1,68 1,70 2,22 2,74 2,53 3,81 4,14 3,89 4,11 3,87 3,66 3,33 3,23 Deficyt -2,31-3,03-5,27-4,99-6,19-5,38-4,07-3,63-1,88-3,68-7,41-7,86-4,98-3,93 Różnica pomiędzy składkami -4,82-5,01-5,45-5,95-6,13-5,79-5,23-5,17-4,25-4,78-5,55-5,94-4,81-4,07 a świadczeniami społecznymi Źródło: Szacunki: Eurost.

6 Tabela IV.2. Finansowanie instytucji ubezpieczeń społecznych przez budżet państwa w latach Wyszczególnienie Miara Dotacja do FUS mld zł 10,7 15,4 21,5 27,1 28,3 23,0 20,1 24,5 23,9 33,2 30,5 38,1 37,5 39,5 37,1 % PKB 1,61 2,06 2,76 3,35 3,35 2,48 2,05 2,31 2,03 2,61 2,27 2,69 2,45 2,48 2,28 Dotacja do KRUS mld zł 12,9 13,2 14,9 15,4 15,0 15,1 14,7 14,9 14,7 14,9 15,7 14,9 15,1 15,6 15,9 % PKB 1,94 1,77 1,91 1,90 1,78 1,64 1,50 1,41 1,25 1,17 1,17 1,05 0,99 0,98 0,97 Transfery do OFE mld zł 2,3 7,5 8,7 9,5 10,3 11,4 14,0 16,2 17,7 20,9 21,5 26,9 15,8 8,4 11,3 % PKB 0,34 1,01 1,12 1,18 1,22 1,24 1,43 1,53 1,51 1,64 1,60 1,90 1,03 0,53 0,69 Pożyczka budżrtowa i FRD mld zł 5,5 12,9 9,0 5,9 14,5 % PKB 0,41 0,91 0,59 0,37 0,89 Finansowanie ogółem mld zł 25,9 36,1 45,1 52,0 53,6 49,5 48,9 55,6 56,3 69,0 73,2 92,8 77,4 69,4 78,8 % PKB 3,89 4,85 5,78 6,43 6,35 5,36 4,97 5,24 4,79 5,41 5,45 6,55 5,06 4,35 4,83 Źródło: Ministerstwo Finansów.

7 Tabela VI.1. Aktywa OFE w latach Wyszczególnienie Obligacje Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe Bony skarbowe Akcje NFI Inne lokaty Razem portfel inwestycyjny Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego.

8 Tabela VII.1. Produkt krajowy brutto w latach na 1 mieszkańca Wyszczególnienie w mld zł 665,7 744,4 779,6 808,6 843,2 924,5 983,3 1060,0 1176,7 1275,5 1344,5 1416,6 1528,1 1595,3 PKB na 1 mieszkańca w tys. Euro PKB 4,077 4,810 5,500 5,433 4,972 5,301 6,347 7,071 8,086 9,442 8,072 9,207 9,626 9,893 PPS 8,567 9,104 9,315 9,787 10,036 10,858 11,436 12,163 13,479 13,965 14,105 15,299 16,240 16,980 na 1 mieszkańca w % średniej EU PKB 22,87 25,25 27,79 26,55 23,99 24,47 28,20 29,85 32,34 37,73 34,34 37,63 38,30 38,67 PPS 48,05 47,79 47,07 47,83 48,42 50,14 50,81 51,34 53,91 55,81 60,01 62,53 64,61 66,38 w % średniej Niemiec PKB 16,73 19,31 21,54 21,02 19,10 19,92 23,53 25,17 27,39 31,34 27,83 30,15 30,36 30,65 PPS 39,63 40,65 40,62 41,75 41,89 43,43 43,90 44,53 46,70 48,13 52,28 52,74 53,56 54,41 Źródło: Eurostat.

9 Tabela VII.2. Produkt krajowy brutto w latach Wyszczególnienie Miara PKB mld zł 665,7 744,4 779,6 808,6 843,2 924,5 983,3 1060,0 1176,7 1275,5 1344,5 1416,6 1523,2 1595, ,00 104,26 105,52 107,04 111,18 117,12 121,36 128,92 137,66 144,72 147,08 152,77 159,38 162,64 %r/r 4,54 4,26 1,21 1,44 3,87 5,34 3,62 6,23 6,79 5,13 1,63 3,87 4,32 2,04 Wartość dodana 99= ,00 104,00 105,35 106,76 110,62 116,33 120,14 127,30 135,83 142,79 145,40 150,85 157,26 160,25 %r/r 4,28 4,00 1,30 1,34 3,62 5,17 3,27 5,96 6,70 5,12 1,83 3,75 4,25 1,90 Popyt krajowy 99= ,00 103,13 101,75 102,72 105,59 112,16 114,93 123,32 134,06 141,57 140,05 146,46 151,43 151,58 %r/r 5,24 3,13-1,34 0,96 2,80 6,22 2,46 7,31 8,71 5,60-1,07 4,57 3,39 0,10 Spożycie ogółem 99= ,00 102,90 105,30 108,46 111,37 116,19 119,34 125,57 131,41 139,44 142,29 147,08 149,34 149,92 %r/r 5,02 2,90 2,33 3,00 2,69 4,32 2,72 5,22 4,64 6,11 2,05 3,36 1,54 0,39 Akumulacja 99= ,00 103,88 89,96 83,49 86,24 98,93 100,34 116,52 144,81 150,54 133,22 145,62 160,88 159,33 %r/r 5,96 3,88-13,40-7,19 3,29 14,72 1,42 16,13 24,28 3,95-11,51 9,31 10,48-0,96 Nakłady na 99= ,00 102,75 92,76 86,93 86,86 92,41 98,38 113,06 132,90 145,66 143,87 143,27 156,13 157,10 środki trwałe %r/r 6,63 2,75-9,73-6,28-0,08 6,38 6,47 14,92 17,55 9,60-1,23-0,42 8,98 0,62 Eksport 99= ,00 123,21 127,05 133,18 152,10 173,36 187,16 214,56 234,12 250,63 233,57 261,81 282,01 288,79 %r/r -2,51 23,21 3,12 4,82 14,20 13,98 7,96 14,64 9,12 7,05-6,81 12,09 7,72 2,40 Import 99= ,00 115,53 109,37 112,41 123,24 142,75 149,52 175,46 199,42 215,44 188,66 214,84 226,58 222,37 %r/r 1,04 15,53-5,33 2,77 9,64 15,84 4,74 17,35 13,66 8,04-12,43 13,88 5,46-1,86 Źródło: Szacunki: Eurost.

10 Tabela VII.3. Struktura oszczędności krajowych oraz akumulacja brutto w latach Wyszczególnienie wg GUS Ogółem x 19,5 18,4 16,5 17,0 14,8 17,0 17,0 18,4 18,3 17,3 17,2 x x Sektir Przedsiębiorstw x 8,7 7,3 7,8 10,4 10,1 10,7 10,2 9,1 10,7 12,7 14,0 x x Gospodarstw domowych x 8,7 10,3 7,5 7,3 5,5 5,5 5,8 4,5 1,3 5,7 5,0 x x Finansów Publicznych x -0,1-1,2-0,9-1,8-1,6-0,2 0,6 2,5 1,3-1,8-2,8 x x Instytucjoi finansowych x 1,9 1,6 1,7 0,9 0,6 0,8 0,1 2,1 4,7 0,3 0,6 x x Pozostałe x 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 x x wg Eurostatu Ogółem 20,17 19,46 18,38 16,48 17,03 15,94 18,06 18,01 19,35 19,13 17,25 16,70 17,37 17,52 OFE 0,31 0,92 1,21 1,43 1,59 1,88 2,41 2,87 1,97-0,15 2,88 2,91 0,22 2,82 Akumulacja brutto 25,26 24,85 20,77 18,62 18,74 20,07 19,27 21,05 24,45 23,90 20,35 21,00 22,06 20,66 Import oszczędności 5,09 5,39 2,39 2,15 1,71 4,13 1,20 3,04 5,09 4,77 3,10 4,29 4,69 3,14 Źródło: Szacunki: Eurost i GUS.

11 Tabela VII.4. Wyniki symulacji Wyszczególnienie Miara Źródło GDP mld zł RZ 665,7 744,4 779,6 808,6 843,2 924,5 983,3 1060,0 1176,7 1275,5 1344,5 1416,6 1528,1 1595,3 ceny bieżące mld zł SYM 665,0 741,4 773,0 797,5 827,1 901,3 950,2 1015,2 1121,6 1217,9 1271,2 1326,0 1431,9 1483,7 % ODCH -0,10-0,40-0,84-1,37-1,91-2,51-3,37-4,23-4,69-4,52-5,45-6,39-6,30-6,99 GDP % r/r RZ 4,52 4,26 1,21 1,44 3,87 5,34 3,62 6,23 6,79 5,13 1,63 3,87 4,52 1,86 ceny średnie roku % r/r SYM 4,42 3,95 0,76 0,90 3,30 4,69 2,71 5,28 6,28 5,31 0,64 2,84 4,63 1,11 poprzedniego % RZ-SYM -0,11-0,31-0,45-0,54-0,57-0,65-0,91-0,95-0,51 0,18-0,99-1,04 0,11-0,76 Bezrobotni mln RZ 2,300 2,793 3,167 3,423 3,308 3,209 3,018 2,311 1,579 1,165 1,359 1,650 1,640 1,749 wg BAEL mln SYM 2,305 2,811 3,204 3,482 3,391 3,321 3,170 2,510 1,811 1,400 1,641 1,987 1,986 2,133 % ODCH 0,21 0,63 1,16 1,72 2,51 3,50 5,04 8,59 14,67 20,14 20,78 20,44 21,08 21,94 Stopa % RZ 13,23 16,13 18,23 19,90 19,55 18,87 17,61 13,67 9,39 6,87 7,89 9,37 9,50 10,09 bezrobocia % SYM 13,25 16,23 18,44 20,24 20,04 19,53 18,50 14,85 10,77 8,25 9,53 11,28 11,50 12,30 wg BAEL % RZ-SYM 0,03 0,10 0,21 0,34 0,49 0,66 0,89 1,17 1,38 1,38 1,64 1,91 2,00 2,21 Popyt krajowy mld zł RZ 705,0 792,2 808,1 836,6 865,8 946,3 990,6 1079,2 1210,6 1326,1 1343,5 1433,7 1545,7 1590,3 ceny bieżące mld zł SYM 704,0 788,1 800,1 823,5 847,2 919,3 952,6 1027,2 1150,1 1269,1 1259,5 1334,0 1450,2 1468,9 % ODCH -0,14-0,52-1,00-1,57-2,16-2,85-3,84-4,82-4,99-4,30-6,25-6,95-6,18-7,64 Eksport netto mld zł RZ -39,4-47,8-28,6-28,0-22,7-21,7-7,3-19,2-33,8-50,6 1,0-17,1-17,6 5,0 ceny bieżące mld zł SYM -39,1-46,7-27,1-26,0-20,1-18,0-2,4-12,0-28,5-51,2 11,8-8,0-18,3 14,8 % ODCH -0,77-2,36-5,27-7,32-11,45-17,36-66,85-37,19-15,65 1, ,74-53,27 4,12 198,06 CA mld zł RZ -49,5-44,9-24,1-22,5-21,3-48,9-23,5-40,5-72,6-83,7-52,2-72,3-74,5-56,4 ceny bieżące mld zł SYM -49,2-43,8-22,6-20,4-18,7-45,2-18,6-33,4-67,4-84,4-41,4-63,2-75,2-46,6 % ODCH 0,3 1,1 1,5 2,0 2,6 3,8 4,9 7,1 5,3-0,6 10,8 9,1-0,7 9,8 CA %PKB RZ -7,44-6,03-3,09-2,78-2,52-5,29-2,39-3,82-6,17-6,57-3,88-5,11-4,88-3,54 %PKB SYM -7,40-5,90-2,92-2,56-2,26-5,01-1,96-3,29-6,01-6,93-3,26-4,77-5,25-3,14 % RZ-SYM 0,04 0,13 0,17 0,22 0,26 0,28 0,43 0,53 0,17-0,36 0,62 0,34-0,38 0,40 Źródło: Obliczenia własne

12 Tabela VII.4. Wyniki symulacji (dok.) Wyszczególnienie Miara Źródło Dochody SFP mld zł RZ 269,0 283,3 300,4 317,5 324,5 344,3 387,1 426,5 474,3 504,4 500,2 532,2 587,0 612,3 mld zł SYM 271,1 290,1 307,6 324,4 331,0 350,3 393,0 431,2 477,4 510,1 504,2 537,1 579,9 593,3 % ODCH 0,79 2,42 2,40 2,17 1,99 1,75 1,52 1,09 0,65 1,12 0,79 0,93-1,22-3,10 Wydatki SFP mld zł RZ 284,4 305,8 341,5 357,9 376,7 394,1 427,1 465,0 496,4 551,4 599,8 643,5 663,2 675,0 mld zł SYM 284,2 305,4 340,3 355,9 374,3 391,3 424,0 460,4 489,5 542,2 587,8 628,8 645,8 650,3 % ODCH -0,06-0,12-0,36-0,54-0,64-0,70-0,73-0,98-1,40-1,67-2,01-2,28-2,61-3,65 Deficyt SFP %PKB RZ -2,32-3,03-5,27-4,99-6,19-5,38-4,07-3,63-1,88-3,68-7,41-7,86-4,98-3,93 %PKB SYM -1,97-2,07-4,23-3,95-5,24-4,55-3,26-2,88-1,08-2,64-6,58-6,91-4,61-3,85 % RZ-SYM 0,34 0,96 1,05 1,04 0,95 0,83 0,81 0,75 0,80 1,05 0,83 0,94 0,38 0,08 Dług SFP mld zł RZ 263,4 273,8 292,8 340,9 396,7 422,4 463,0 506,0 529,4 600,8 684,1 776,8 859,1 883,8 mld zł SYM 261,1 264,3 274,9 314,1 361,1 377,9 409,5 443,4 456,7 513,3 580,6 653,7 725,7 744,8 % ODCH -0,88-3,48-6,13-7,86-8,99-10,52-11,55-12,38-13,73-14,57-15,13-15,85-15,52-15,73 Dług SFP %PKB RZ 39,57 36,79 37,56 42,16 47,05 45,69 47,09 47,74 44,99 47,11 50,88 54,84 56,22 55,40 %PKB SYM 39,26 35,65 35,56 39,39 43,66 41,93 43,10 43,67 40,72 42,15 45,67 49,29 50,68 50,20 % RZ-SYM -0,31-1,14-2,00-2,77-3,40-3,75-3,99-4,06-4,27-4,96-5,21-5,54-5,53-5,20 Dług zagraniczny mld zł RZ 271,5 287,8 286,9 325,8 401,3 388,6 433,3 494,1 568,2 724,9 798,6 940,0 1095,7 1128,8 mld zł SYM 271,2 286,7 285,4 323,8 398,7 384,8 428,5 487,0 562,9 725,5 787,9 930,9 1096,5 1118,9 % ODCH -0,11-0,39-0,53-0,63-0,65-0,97-1,12-1,44-0,93 0,08-1,35-0,97 0,07-0,87 Dług zagraniczny %PKB RZ 40,78 38,66 36,80 40,30 47,59 42,03 44,07 46,61 48,29 56,83 59,40 66,36 71,70 70,76 %PKB SYM 40,78 38,67 36,92 40,60 48,20 42,69 45,09 47,97 50,19 59,57 61,98 70,20 76,57 75,41 % RZ-SYM -0,01 0,01 0,32 0,75 1,28 1,58 2,32 2,91 3,94 4,82 4,34 5,79 6,79 6,58 Źródło: Obliczenia własne

13 Tabele źródłowe wykorzystane w modelu Tabela C.1. Ludność, pracujący w mln osób; stopa bezrobocia BAE w %; w latach ; Wyszczególnienie Ludność (na koniec okresu) 38,626 38,617 38,605 38,582 38,554 38,537 38,520 38,488 38,479 38,499 38,530 38,538 38,533 Pracujący (średnia w roku) 14,526 14,206 13,782 13,617 13,794 14,116 14,594 15,241 15,800 15,868 15,961 15,630 15,591 Bezrobotni (średnia w roku) 2,793 3,167 3,423 3,308 3,209 3,018 2,311 1,579 1,165 1,359 1,650 1,640 1,749 Stopa bezrobocia (w IV kw.) 16,1 18,2 19,9 19,5 18,9 17,6 13,7 9,4 6,9 7,9 9,4 9,5 10,1 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat.

14 Tabela C2. PKB, elementy wartości dodanej w latach ; tempo wzrostu w % Wyszczególnienie PKB 4,52 4,26 1,21 1,44 3,87 5,34 3,62 6,23 6,79 5,13 1,63 3,87 4,52 1,86 Wartość dodana brutto 4,28 4,00 1,30 1,34 3,62 5,17 3,27 5,96 6,70 5,12 1,83 3,75 4,46 1,75 Rolnictwo 1,57 0,24 6,58 1,28 2,85 7,00 0,31-4,33-4,09-1,71 9,13-4,34 1,45 0,24 Poza rolnictwem 4,45 4,20 1,02 1,34 3,65 5,08 3,43 6,45 7,18 5,43 1,55 4,05 4,58 1,82 Przemysł 1,91 5,94-0,14-0,16 8,69 10,86 3,49 9,86 9,98 5,99 1,23 7,33 8,19 1,07 Budownictwo 3,00-1,36-2,97-7,55-2,76 1,12 6,62 12,47 9,41 5,79 11,56 6,37 11,77-0,74 Usługi rynkowe 6,96 4,97 1,57 2,88 2,02 4,17 3,70 5,29 6,74 6,09-0,25 3,05 2,71 2,74 Usługi nierynkowe 1,37 1,84 3,32 2,74 4,80 0,76 1,12 1,99 2,74 1,81 3,13 0,53 0,92 1,37 Podatki pośrednie 6,45 6,21 0,45 2,30 5,79 6,69 6,35 8,24 7,40 5,15 0,23 4,88 4,96 2,68 Deflator PKB 5,99 7,25 3,48 2,25 0,39 4,09 2,64 1,48 3,96 3,11 3,72 1,43 3,21 2,48 Źródło: Eurostat.

15 Tabela C.3. PKB, elementy wartości dodanej w latach ; w przeciętnych cenach =100 Wyszczególnienie PKB 82,40 85,91 86,95 88,20 91,61 96,51 100,00 106,23 113,44 119,25 121,19 125,89 131,58 134,03 Wartość dodana brutto 83,23 86,56 87,68 88,86 92,07 96,83 100,00 105,96 113,05 118,85 121,02 125,56 131,16 133,46 Rolnictwo 83,71 83,92 89,44 90,59 93,17 99,69 100,00 95,67 91,76 90,19 98,42 94,15 95,52 95,75 Poza rolnictwem 83,20 86,70 87,59 88,76 92,01 96,68 100,00 106,45 114,09 120,29 122,15 127,10 132,92 135,33 Przemysł 75,93 80,44 80,33 80,20 87,17 96,63 100,00 109,86 120,82 128,06 129,63 139,14 150,53 152,14 Budownictwo 107,80 106,33 103,18 95,39 92,75 93,79 100,00 112,47 123,05 130,18 145,23 154,48 172,66 171,38 Usługi rynkowe 82,73 86,84 88,20 90,75 92,58 96,43 100,00 105,29 112,38 119,22 118,92 122,55 125,87 129,32 Usługi nierynkowe 86,62 88,21 91,15 93,65 98,15 98,89 100,00 101,99 104,78 106,68 110,02 110,60 111,62 113,14 Podatki pośrednie 76,33 81,07 81,43 83,31 88,13 94,03 100,00 108,24 116,25 122,23 122,51 128,49 134,85 138,46 Deflator PKB 82,16 88,12 91,18 93,23 93,60 97,42 100,00 101,48 105,50 108,78 112,82 114,44 118,11 121,04 Źródło: Eurostat.

16 Tabela C.4. PKB, elementy popytu finalnego w latach ; rok/rok w % Wyszczególnienie PKB 4,52 4,26 1,21 1,44 3,87 5,34 3,62 6,23 6,79 5,13 1,63 3,87 4,52 1,86 Popyt krajowy 5,24 3,13-1,34 0,96 2,80 6,22 2,46 7,31 8,71 5,60-1,07 4,57 3,60-0,23 Spożycie, w tym 5,02 2,90 2,33 3,00 2,69 4,32 2,72 5,22 4,64 6,11 2,05 3,36 1,60 0,63 Gospodarstw domowych 5,40 3,05 2,29 3,44 2,11 4,74 2,05 5,00 4,91 5,75 2,07 3,16 2,63 0,79 Publiczne (SFP) 2,51 2,10 2,65 1,38 4,86 3,12 5,16 6,05 3,66 7,37 2,15 4,15-1,67 0,05 Akumulacja 5,96 3,88-13,40-7,19 3,29 14,72 1,42 16,13 24,28 3,95-11,51 9,31 11,21-3,31 Inwestycje w środki trwał 6,63 2,75-9,73-6,28-0,08 6,38 6,47 14,92 17,55 9,60-1,23-0,42 8,49-0,81 Eksport -2,51 23,21 3,12 4,82 14,20 13,98 7,96 14,64 9,12 7,05-6,81 12,09 7,71 2,78 Import 1,04 15,53-5,33 2,77 9,64 15,84 4,74 17,35 13,66 8,04-12,43 13,88 5,47-1,83 Źródło: Eurostat.

17 Tabela C.5. PKB, elementy popytu finalnego w latach ; w przeciętnych cenach =100 Wyszczególnienie PKB 82,40 85,91 86,95 88,20 91,61 96,51 100,00 106,23 113,44 119,25 121,19 125,89 131,58 134,03 Popyt krajowy 87,01 89,74 88,54 89,38 91,88 97,60 100,00 107,31 116,65 123,18 121,86 127,44 132,02 131,72 Spożycie, w tym 83,79 86,22 88,23 90,88 93,32 97,36 100,00 105,22 110,11 116,84 119,23 123,24 125,22 126,00 Gospodarstw domowych 84,03 86,59 88,57 91,62 93,56 97,99 100,00 105,00 110,16 116,49 118,90 122,65 125,88 126,87 Publiczne (SFP) 82,77 84,50 86,75 87,94 92,22 95,09 100,00 106,05 109,93 118,03 120,57 125,57 123,47 123,53 Akumulacja 99,66 103,53 89,66 83,21 85,95 98,60 100,00 116,13 144,33 150,03 132,77 145,13 161,41 156,06 Inwestycje w środki trwałe 101,64 104,44 94,28 88,36 88,29 93,92 100,00 114,92 135,09 148,05 146,24 145,63 157,99 156,72 Eksport 53,43 65,83 67,88 71,16 81,26 92,63 100,00 114,64 125,09 133,91 124,80 139,88 150,66 154,85 Import 66,88 77,27 73,15 75,18 82,42 95,48 100,00 117,35 133,37 144,09 126,18 143,69 151,54 148,78 Źródło: Eurostat.

18 Tabela C.618. Zadłużenie sektora finansów publicznych w latach ; w mld zł; % PKB Wyszczególnienie mld zł Zadłużenie SFP, ogółem 263,4 273,8 292,8 340,9 396,7 422,4 463,0 506,0 529,4 600,8 684,1 776,8 859,1 883,8 Krajowe 122,5 135,4 174,5 203,3 227,4 249,3 264,9 304,8 318,1 395,4 421,2 431,6 445,5 400,7 Zagraniczne 140,9 138,4 118,3 137,6 169,3 173,1 198,2 201,2 211,2 205,5 262,9 345,2 413,6 483,1 Zagraniczne w% ogółom 53,5 50,6 40,4 40,4 42,7 41,0 42,8 39,8 39,9 34,2 38,4 44,4 48,1 54,7 % PKB Zadłużenie SFP, ogółem 39,57 36,79 37,56 42,16 47,05 45,69 47,09 47,74 44,99 47,11 50,88 54,84 56,22 55,40 Krajowe 18,40 18,19 22,38 25,15 26,97 26,96 26,94 28,76 27,04 31,00 31,33 30,47 29,15 25,12 Zagraniczne 21,17 18,60 15,18 17,01 20,08 18,73 20,15 18,98 17,95 16,11 19,55 24,37 27,07 30,28 Źródło: Szacunki: Ministerstwo Finansów i NBP

19 Tabela C.7. Wybrane elementy bilansu płatniczego w latach ; w mld zł; % PKB Wyszczególnienie mld zł Rachunek bieżący -49,5-44,9-24,1-22,5-21,3-48,9-23,5-40,5-72,6-83,7-52,2-72,3-74,5-56,4 Saldo obrotu towarów i usług -54,3-47,3-28,0-26,4-21,3-21,9-7,7-20,5-39,2-61,2-8,6-26,2-24,9-2,2 Saldo dochodów -4,0-3,2-2,4-4,3-9,5-30,7-22,1-30,1-45,1-30,4-51,1-57,6-67,4-71,4 Saldo transferów 8,8 5,6 6,4 8,3 9,6 3,7 6,3 10,0 11,6 7,9 7,5 11,4 17,8 17,2 % PKB Rachunek bieżący -7,44-6,03-3,09-2,78-2,52-5,29-2,39-3,82-6,17-6,57-3,88-5,11-4,88-3,54 Saldo obrotu towarów i usług -8,16-6,35-3,60-3,27-2,53-2,37-0,79-1,93-3,33-4,80-0,64-1,85-1,63-0,14 Saldo dochodów -0,60-0,43-0,31-0,53-1,13-3,32-2,25-2,84-3,83-2,38-3,80-4,06-4,41-4,48 Saldo transferów 1,32 0,76 0,82 1,02 1,14 0,40 0,64 0,95 0,99 0,62 0,56 0,80 1,17 1,08 Źródło: Szacunki: NBP.

20 Tabela C.8. Zadłużenie zagraniczne w latach ; w mld zł; % PKB Wyszczególnienie mld zł Zadłużenie, ogółem 271,5 287,8 286,9 325,8 401,3 388,6 433,3 494,1 568,2 724,9 798,6 940,0 1095,7 1128,8 SFP i NBP 140,9 138,4 118,3 137,6 169,3 173,1 198,2 201,2 211,2 205,5 262,9 345,2 413,6 483,1 Prywatne e 130,6 149,4 168,6 188,2 231,9 215,4 235,2 292,9 357,0 519,4 535,8 594,8 682,1 645,7 % PKB Zadłużenie, ogółem 40,78 38,66 36,80 40,30 47,59 42,03 44,07 46,61 48,29 56,83 59,40 66,36 71,70 70,76 SFP i NBP 21,17 18,60 15,18 17,01 20,08 18,73 20,15 18,98 17,95 16,11 19,55 24,37 27,07 30,28 Prywatne e 19,62 20,06 21,62 23,28 27,51 23,30 23,92 27,63 30,33 40,72 39,85 41,99 44,64 40,47 MPI %PKB -22,0-27,4-29,3-28,5-33,4-38,0-39,1-39,4-41,1-46,1-53,5-55,8-60,7-60,6 Źródło: Szacunki: NBP.

21 Tabela C.9. Wybrane agregaty monetarne w latach ; w mld zł; % PKB Wyszczególnienie mld zł M3 268,9 300,8 329,7 326,1 345,1 377,5 427,1 495,3 561,6 666,2 720,2 783,6 881,5 921,4 Należności 181,7 213,8 232,4 242,7 261,8 269,4 303,3 372,8 482,6 653,6 710,3 775,5 887,9 910,1 Aktywa MIF 380,9 450,9 498,6 501,5 527,4 578,2 630,8 726,9 840,7 1090,7 1124,7 1238,1 1380,6 1445,0 % PKB M3 40,39 40,40 42,29 40,33 40,93 40,83 43,44 46,73 47,73 52,23 53,57 55,32 57,68 57,76 Należności 27,30 28,72 29,81 30,01 31,05 29,14 30,85 35,17 41,01 51,25 52,83 54,74 58,10 57,05 Aktywa MIF 57,22 60,58 63,96 62,03 62,55 62,54 64,15 68,57 71,44 85,51 83,65 87,40 90,35 90,58 Stopa redyskontowa 16,50% 19,00% 11,50% 6,75% 5,25% 6,50% 4,50% 4,00% 5,00% 5,00% 3,50% 3,50% 4,50% 4,25% Źródło: Szacunki: NBP.

22 Prognoza bazowa Tabele Tabela Prog.1. Produkt krajowy brutto w latach na 1 mieszkańca Szacunki Prognozy Wyszczególnienie w mld zł PKB na 1 mieszkańca w tys. Euro PKB 4,8 6,3 9,2 11,4 15,9 21,0 28,1 PPS 9,1 11,4 15,3 18,3 22,9 27,6 34,3 na 1 mieszkańca w % średniej EU PKB 25,3 28,2 37,6 42,2 49,8 56,9 63,6 PPS 47,8 50,8 62,5 67,4 71,8 75,0 77,5 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

23 Tabela Prog.2. PKB, elementy wartości dodanej w latach ; w cenach bieżących; w mld zł Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 744,4 983,3 1416,6 1802,3 2344,3 3042,2 4073,6 Wartość dodana brutto 662,2 866,3 1247,7 1594,8 2077,4 2697,4 3614,4 Rolnictwo 32,8 39,8 46,6 63,5 71,7 86,4 99,3 Poza rolnictwem 629,5 826,5 1201,0 1531,4 2005,8 2611,0 3515,1 Przemysł 154,2 212,8 300,3 400,4 550,2 709,5 973,0 Budownictwo 51,8 54,5 101,0 106,0 135,9 164,6 214,3 Usługi rynkowe 335,6 437,4 623,8 811,0 1062,2 1416,6 1924,3 Usługi nierynkowe 88,0 121,9 175,9 213,9 257,4 320,4 403,5 Podatki pośrednie 82,2 117,0 168,9 207,5 266,9 344,8 459,3 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

24 Tabela Prog.3. PKB, elementy wartości dodanej w latach struktura w % Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 Wartość dodana brutto 88,96 88,10 88,07 88,5 88,6 88,7 88,7 Rolnictwo 4,40 4,05 3,29 3,5 3,1 2,8 2,4 Poza rolnictwem 84,56 84,06 84,78 85,0 85,6 85,8 86,3 Przemysł 20,71 21,64 21,20 22,2 23,5 23,3 23,9 Budownictwo 6,95 5,54 7,13 5,9 5,8 5,4 5,3 Usługi rynkowe 45,08 44,49 44,03 45,0 45,3 46,6 47,2 Usługi nierynkowe 11,82 12,40 12,42 11,9 11,0 10,5 9,9 Podatki pośrednie 11,04 11,90 11,93 11,5 11,4 11,3 11,3 Źródło: Obliczenia Macroeconomic Consultants

25 Tabela Prog.4. PKB, elementy wartości dodanej w latach w przeciętnych cenach 2010 roku; w mld zł Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 973,6 1130,3 1416,6 1614,7 1888,8 2134,9 2492,7 Wartość dodana brutto 867,0 998,8 1247,7 1426,2 1669,3 1888,1 2206,4 Rolnictwo 41,6 49,5 46,6 47,9 48,2 49,9 50,0 Poza rolnictwem 825,5 949,3 1201,0 1378,2 1621,1 1838,2 2156,4 Przemysł 173,6 215,8 300,3 364,7 467,1 545,0 662,0 Budownictwo 69,5 65,4 101,0 111,1 132,2 144,3 169,2 Usługi rynkowe 442,0 509,0 623,8 716,2 824,7 940,5 1101,0 Usługi nierynkowe 140,3 159,1 175,9 186,2 197,1 208,4 224,3 Podatki pośrednie 106,6 131,5 168,9 188,6 219,5 246,8 286,3 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

26 Tabela Prog.5. PKB, elementy wartości dodanej w latach ; przeciętne tempo wzrostu w % Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 5,41 3,03 4,62 2,7 3,2 2,5 3,1 Wartość dodana brutto 5,03 2,87 4,55 2,7 3,2 2,5 3,2 Rolnictwo 0,15 3,57-1,20 0,6 0,1 0,7 0,0 Poza rolnictwem 5,37 2,83 4,82 2,8 3,3 2,5 3,2 Przemysł 6,02 4,45 6,83 4,0 5,1 3,1 4,0 Budownictwo 5,08-1,22 9,09 1,9 3,5 1,8 3,2 Usługi rynkowe 5,84 2,86 4,15 2,8 2,9 2,7 3,2 Usługi nierynkowe 2,68 2,54 2,03 1,1 1,1 1,1 1,5 Podatki pośrednie 8,24 4,29 5,14 2,2 3,1 2,4 3,0 Deflator PKB 11,14 2,62 2,83 2,2 2,1 2,8 2,8 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

27 Tabela Prog.6. Ludność, pracujący w mln osób; stopa bezrobocia BAE w %; w latach ; stan na koniec okresu Szacunki Prognozy Wyszczególnienie Ludność (na koniec okresu) 38,6 38,5 38,5 38,5 38,3 38,2 38,2 Pracujący (średnia w roku) 14,5 14,1 16,0 16,0 16,0 15,7 15,9 Bezrobotni 2,8 3,0 1,6 1,9 1,8 1,6 1,3 Stopa bezrobocia (w IV kw.) 16,1 17,6 9,4 10,9 10,2 9,3 7,7 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

28 Tabela Prog.7. PKB, elementy popytu finalnego w latach ; w cenach bieżących; w mld zł Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 744,4 983,3 1416,6 1802,3 2344,3 3042,2 4073,6 Popyt krajowy 792,2 990,6 1433,7 1780,0 2313,5 2990,9 3999,5 Spożycie, w tym 607,2 801,1 1136,2 1450,9 1842,3 2406,4 3187,6 Gospodarstw domowych 469,8 614,3 856,2 1112,2 1429,1 1884,6 2519,7 Publiczne (SFP) 129,8 177,8 268,4 323,9 394,9 498,5 637,8 Akumulacja 185,0 189,4 297,4 329,1 471,2 584,5 811,8 Inwestycje w środki trwałe 176,7 179,2 281,3 315,2 452,3 568,9 791,1 Gospodarstwa domowe 36,8 48,3 71,9 86,8 106,8 128,7 164,1 SFP 17,8 33,5 79,7 84,7 105,5 124,7 146,7 Przedsiębiorstwa 122,1 97,4 129,7 143,7 240,0 315,5 480,4 Eksport 201,9 364,7 598,4 828,3 1113,6 1475,5 2133,0 Import 249,7 371,9 615,5 806,0 1082,8 1424,1 2058,9 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

29 Tabela Prog.8. PKB, elementy popytu finalnego w latach ; struktura w % Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 Popyt krajowy 106,42 100,74 101,21 98,8 98,7 98,3 98,2 Spożycie, w tym 81,57 81,47 80,21 80,5 78,6 79,1 78,3 Gospodarstw domowych 63,11 62,47 60,44 61,7 61,0 61,9 61,9 Publiczne (SFP) 17,44 18,08 18,95 18,0 16,8 16,4 15,7 Akumulacja 24,85 19,27 21,00 18,3 20,1 19,2 19,9 Inwestycje w środki trwałe 23,74 18,22 19,86 17,5 19,3 18,7 19,4 Gospodarstwa domowe 4,95 4,91 5,08 4,8 4,6 4,2 4,0 SFP 2,39 3,41 5,62 4,7 4,5 4,1 3,6 Przedsiębiorstwa 16,41 9,91 9,16 8,0 10,2 10,4 11,8 Eksport 27,12 37,09 42,24 46,0 47,5 48,5 52,4 Import 33,55 37,83 43,45 44,7 46,2 46,8 50,5 Źródło: Obliczenia Macroeconomic Consultants

30 Tabela Prog.9. PKB, elementy popytu finalnego w latach w przeciętnych cenach 2010 roki; w mld zł Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 973,6 1130,3 1416,6 1614,7 1888,8 2134,9 2492,7 Popyt krajowy 990,7 1147,4 1433,7 1579,8 1843,6 2068,3 2410,1 Spożycie, w tym 778,5 942,5 1136,2 1228,9 1379,0 1545,6 1713,3 Gospodarstw domowych 588,4 718,6 856,2 939,1 1065,5 1207,9 1348,9 Publiczne (SFP) 180,6 213,8 268,4 277,0 299,3 321,6 346,2 Akumulacja 212,2 204,9 297,4 350,9 464,6 522,7 696,8 Inwestycje w środki trwałe 201,8 193,2 281,3 336,5 447,9 509,9 681,4 Eksport 281,6 427,8 598,4 703,6 889,2 1072,6 1402,1 Import 331,0 428,3 615,5 668,7 844,0 1006,0 1319,6 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

31 Tabela Prog.10. PKB, elementy popytu finalnego w latach ; przeciętne tempo wzrostu w % Szacunki Prognozy Wyszczególnienie PKB 5,41 3,03 4,62 2,7 3,2 2,5 3,1 Popyt krajowy 6,71 2,98 4,56 2,0 3,1 2,3 3,1 Spożycie, w tym 5,14 3,90 3,81 1,6 2,3 2,3 2,1 Gospodarstw domowych 5,87 4,08 3,57 1,9 2,6 2,5 2,2 Publiczne (SFP) 2,35 3,42 4,66 0,6 1,6 1,4 1,5 Akumulacja 12,58-0,69 7,73 3,4 5,8 2,4 5,9 Inwestycje w środki trwałe 12,75-0,86 7,81 3,6 5,9 2,6 6,0 Eksport 11,55 8,72 6,94 3,3 4,8 3,8 5,5 Import 16,56 5,29 7,52 1,7 4,8 3,6 5,6 Źródło: Szacunki: GUS i Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

32 Tabela Prog.11. Elementy sektora finansów publicznych w latach w mld zł Szacunki Prognozy Wyszczególnienie Dochody, ogółem 283,3 387,1 532,2 689,9 909,8 1170,1 1548,6 Podatkowe 147,5 202,6 290,9 352,4 488,8 638,9 855,5 Składki na ubezp. społeczne 96,3 121,1 157,0 225,8 275,7 342,6 440,6 Pozostałe 39,5 63,4 84,3 111,7 145,3 188,6 252,6 Wydatki, ogółem 305,8 427,1 643,5 749,8 965,6 1246,5 1628,5 Koszty pracy 75,1 98,8 144,3 168,5 219,2 284,4 380,9 Zakupy dóbr i usług 44,3 57,3 88,3 97,3 126,6 164,3 220,0 Świadczenia społeczne 133,6 172,5 241,2 290,3 376,0 497,0 652,2 Obsługa długu publicznego 22,5 27,5 38,1 49,4 61,0 75,6 94,3 Inwestycje 17,8 33,5 79,7 84,7 105,5 124,7 146,7 Pozostałe 12,5 37,4 51,9 59,5 77,4 100,4 134,4 Deficyt -22,5-40,0-111,3-59,9-55,7-76,4-79,9 Źródło: Szacunki: Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

33 Tabela Prog.12. Elementy sektora finansów publicznych w latach struktura w % Szacunki Prognozy Wyszczególnienie Dochody, w % PKB 38,05 39,37 37,57 38,3 38,8 38,5 38,0 Dochody, ogółem 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 Podatkowe 52,06 52,34 54,66 51,1 53,7 54,6 55,2 Składki na ubezp. społeczne 34,01 31,28 29,50 32,7 30,3 29,3 28,5 Pozostałe 13,93 16,38 15,84 16,2 16,0 16,1 16,3 Wydatki, w % PKB 41,08 43,44 45,42 41,6 41,2 41,0 40,0 Wydatki, ogółem 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 Koszty pracy 24,56 23,13 22,43 22,5 22,7 22,8 23,4 Zakupy dóbr i usług 14,49 13,43 13,72 13,0 13,1 13,2 13,5 Świadczenia społeczne 43,69 40,40 37,48 38,7 38,9 39,9 40,1 Obsługa długu publicznego 7,36 6,44 5,92 6,6 6,3 6,1 5,8 Inwestycje 5,81 7,84 12,38 11,3 10,9 10,0 9,0 Pozostałe 4,09 8,77 8,06 7,9 8,0 8,1 8,3 Deficyt, w % PKB -3,03-4,07-7,86-3,3-2,4-2,5-2,0 Źródło: Szacunki: Eurostat; prognozy Macroeconomic Consultants

34 Tabela Prog.13. Zadłużenie sektora finansów publicznych w latach ; w mld zł; % PKB Szacunki Prognozy Wyszczególnienie mld zł Zadłużenie SFP, ogółem 273,8 463,0 776,8 1068,7 1307,6 1634,5 2024,7 Krajowe 137,2 271,3 452,0 496,3 571,3 746,1 975,6 Zagraniczne 136,6 191,7 324,8 572,4 736,4 888,4 1049,1 % PKB Zadłużenie SFP, ogółem 36,8 47,09 54,84 59,3 55,8 53,7 49,7 Krajowe 18,4 27,59 31,91 27,5 24,4 24,5 23,9 Zagraniczne 18,4 19,50 22,93 31,8 31,4 29,2 25,8 Źródło: Szacunki: Ministerstwo Finansów; prognozy Macroeconomic Consultants

35 Tabela Prog.14. Wybrane elementy bilansu płatniczego w latach ; w mld zł; % PKB Szacunki Prognozy Wyszczególnienie mld zł Rachunek bieżący -44,9-23,5-72,3-46,6-45,5-8,2 39,5 Saldo obrotu towarów i usług -47,3-7,7-26,2 22,3 30,8 51,4 74,2 Saldo dochodów -3,2-22,1-57,6-86,0-98,5-88,2-73,3 Saldo transferów 5,6 6,3 11,4 17,0 22,1 28,7 38,6 % PKB Rachunek bieżący -6,0-2,39-5,11-2,6-1,9-0,3 1,0 Saldo obrotu towarów i usług -6,4-0,79-1,85 1,2 1,3 1,7 1,8 Saldo dochodów -0,4-2,25-4,06-4,8-4,2-2,9-1,8 Saldo transferów 0,8 0,64 0,80 0,9 0,9 0,9 0,9 Źródło: Szacunki: NBP; prognozy Macroeconomic Consultants

36 Tabela Prog.15. Zadłużenie zagraniczne w latach ; w mld zł; % PKB Szacunki Prognozy Wyszczególnienie mld zł Zadłużenie, ogółem 287,8 433,3 940,0 1214,9 1475,2 1862,7 2317,9 SFP 137,2 271,3 452,0 496,3 571,3 746,1 975,6 Prywatnene 150,6 162,0 488,0 718,5 904,0 1116,6 1342,2 % PKB Zadłużenie, ogółem 38,7 44,07 66,36 67,4 62,9 61,2 56,9 SFP 18,4 27,59 31,91 27,5 24,4 24,5 23,9 Prywatnene 20,2 16,48 34,45 39,9 38,6 36,7 32,9 MPI -30,7-42,43-65,43-62,8-58,6-50,8-40,8 Źródło: Szacunki: NBP; prognozy Macroeconomic Consultants

37 Tabela Prog.16. Wybrane agregaty monetarne w latach ; w mld zł; % PKB Szacunki Prognozy Wyszczególnienie mld zł M3 300,8 427,1 783,6 1159,6 1661,7 2316,8 3361,8 Należności 213,8 303,3 775,5 1106,4 1589,0 2227,7 3236,1 % PKB M3 40,4 43,44 55,32 64,3 70,9 76,2 82,5 Należności 28,7 30,85 54,74 61,4 67,8 73,2 79,4 Źródło: Szacunki: NBP; prognozy Macroeconomic Consultants

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Zasoby i strumienie STRUMIENIE ZASOBY Strumienie: dochody liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością. Makroekonomia - zajmuje się współzależnościami pomiędzy wielkimi agregatami, takimi jak: dochód

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Wprowadzenie do części finansowej: Przypomnienie SNA, Bilans Płatniczy Tomasz Gajderowicz Agenda Eksperyment badawczy Mierniki wartości Dochodu Produktu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN dr Instytut Wiedzy i Innowacji 2 września 2009 r. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2011

Biuletyn Informacyjny 12/2011 Biuletyn Informacyjny 12/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 4/2011

Biuletyn Informacyjny 4/2011 Biuletyn Informacyjny 4/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.06.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2011

Biuletyn Informacyjny 7/2011 Biuletyn Informacyjny 7/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r.

Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r. 1 Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r. 3 Agenda 1. 2. Wzrost gospodarczy i inwestycje w Polsce na tle krajów regionu CEE Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2011

Biuletyn Informacyjny 6/2011 Biuletyn Informacyjny 6/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.08.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2010

Biuletyn Informacyjny 10/2010 Biuletyn Informacyjny 10/2010 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 30.12.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

USTAWA z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 28 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 926. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym różni się makroekonomia od mikroekonomii? W mikroekonomii koncentrujemy się na próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / listopada Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego na podstawie modelu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 4/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 4/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 4/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.06.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2011

Biuletyn Informacyjny 5/2011 Biuletyn Informacyjny /2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 1.07.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2010

Biuletyn Informacyjny 8/2010 Biuletyn Informacyjny 8/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.10.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Kapitał. Fundusze i rezerwy kapitałowe

Kapitał. Fundusze i rezerwy kapitałowe Kapitał. Fundusze i rezerwy kapitałowe Dr Damian Walczak 2017-09-21 Wprowadzenie Praca to baza dla składek. Kapitał do baza pierwotna składek (lub danin), ale i świadczeń. 2 Kapitał w Polsce (I) 3 Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2010

Biuletyn Informacyjny 11/2010 Biuletyn Informacyjny 11/2010 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 6 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 6 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.08.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO. Edyta Ropuszyńska- Surma

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO. Edyta Ropuszyńska- Surma RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO Edyta Ropuszyńska- Surma Gospodarka narodowa Gospodarka narodowa - całokształt działalności gospodarczej (produkcja, podział, obieg, konsumpcja) prowadzonej na terytorium danego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2013

Biuletyn Informacyjny 2/2013 Biuletyn Informacyjny 2/2013 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 19.04.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 2/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.04.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2011

Biuletyn Informacyjny 2/2011 Biuletyn Informacyjny 2/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.04.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 7.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Rozliczenie Otoczenie Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2017 r. FUS, FEP i FRD. Jakub Sarbiński, Naczelnik Wydziału Planowania. Departament Finansów Funduszy

Warszawa, marzec 2017 r. FUS, FEP i FRD. Jakub Sarbiński, Naczelnik Wydziału Planowania. Departament Finansów Funduszy Warszawa, marzec 2017 r. FUS, FEP i FRD Jakub Sarbiński, Naczelnik Wydziału Planowania Departament Finansów Funduszy 2 Plan wykładu: 1. Co to jest FUS? 2. Dochody i wydatki FUS coś o kwotach 3. Wydolność

Bardziej szczegółowo

Nr 7/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 7/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 7/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 7/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.10.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 21 028,92 205 250,53 1. lokaty 21 028,92 205

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2017. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2017. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2017 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2017 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2017 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo