Roczne mierniki gospodarcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne mierniki gospodarcze"

Transkrypt

1 BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro saldo obrotów towarowych w mln euro saldo usług w mln euro saldo dochodów w mln euro saldo transferów bieżących w mln euro Rachunek kapitałowy w mln euro Rachunek finansowy w mln euro polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w mln euro zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w mln euro inwestycje portfelowe: aktywa w mln euro pasywa w mln euro pozostałe inwestycje: aktywa w mln euro pasywa w mln euro pochodne instrumenty finansowe w mln euro Saldo błędów i opuszczeń w mln euro Oficjalne aktywa rezerwowe w mln euro Relacja rachunku bieżącego bilansu płatniczego do produktu krajowego brutto w %... -4,0-7,4-6,8-2,8-2,6-2,1-4,3-1,2-2,6-3,7 w tym relacja salda płatności towarowych do produktu krajowego... -7,5-9,0-7,2-4,0-3,7-2,7-2,2-0,9-2,0-3,6 brutto w %

2 BUDOWNICTWO A rok poprzedni = 100 BUDOWNICTWO Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 11 (ceny stałe) A 108,1 104,6 117,1 111,0 109,4 101,4 88,3 95,9 101,6 101,8 108,0 115,9 116,5 I 100,0 104,6 122,5 136,0 148,8 150,9 133,2 127,7 129,7 132,0 142,6 165,3 192,6 11 W jednostkach budowlanych na terenie kraju bez podwykonawców.

3 CENY C - miesiąc kończący okres (grudzień roku poprzedniego = 100) CENY Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych A 127,8 119,9 114,9 111,8 107,3 110,1 105,5 101,9 100,8 103,5 102,1 101,0 102,5 104,2 C 121,6 118,5 113,2 108,6 109,8 108,5 103,6 100,8 101,7 104,4 100,7 101,4 104,0 103,3 I 100,0 119,9 137,8 154,1 165,3 182,0 192,0 195,6 197,2 204,1 208,4 210,5 215,8 224,9 Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu A 121,2 108,1 112,9 106,8 108,1 101,2 96,0 104,4 105,2 110,2 95,9 102,5 102,7 98,1 I 100,0 108,1 122,0 130,3 140,9 142,6 136,9 142,9 150,3 165,6 158,8 162,8 167,2 164,0 Wskaźniki cen transakcyjnych importu A 119,2 111,1 113,6 102,4 107,2 105,4 93,8 101,6 109,0 104,7 95,8 102,8 100,7 100,6 I 100,0 111,1 126,2 129,2 138,5 146,0 136,9 139,1 151,6 158,7 152,0 156,3 157,4 158,3

4 DOCHODY LUDNOŚCI Roczne mierniki gospodarcze DOCHODY LUDNOŚCI Dochody realne do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych ogółem A x 104,3 106,6 104,1 102,1 101,6 102,2 100,4 101,3 102,5 102,0 103,8 103,4 I 100,0 x 111,2 115,8 118,2 120,1 122,7 123,2 124,8 127,9 130,5 135,5 140,1 Dochody realne do dyspozycji brutto w podsektorze pracodawców i pracujących na własny rachunek: w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie A x 96,8 98,4 96,2 91,6 95,2 103,3 94,5 99,7 106,3 104,7 107,4 107,2 I 100,0 x 95,3 91,7 84,0 80,0 82,6 78,1 77,9 82,8 86,7 93,1 99,8 poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie A x 104,3 105,7 106,8 103,0 102,9 104,3 101,7 100,0 101,5 102,0 104,6 104,5 I 100,0 X 110,2 117,7 121,2 124,7 130,1 132,3 132,3 134,3 137,0 143,3 149,7 Dochody realne do dyspozycji brutto w podsektorze osób fizycznych: pracujących najemnie A x 106,0 107,6 103,3 101,5 102,0 100,6 99,7 102,4 103,2 102,1 103,6 104,9 I 100,0 x 114,1 117,9 119,7 122,1 122,8 122,4 125,3 129,3 132,0 136,8 143,5 otrzymujących emeryturę i rentę A x 103,2 108,3 104,8 104,9 99,6 102,1 100,9 100,8 101,4 100,9 102,1 98,2 I 100,0 x 111,8 117,2 122,9 122,4 125,0 126,1 127,1 128,9 130,9 132,8 130,4 utrzymujących się z niezarobkowych źródeł dochodów A x 104,1 107,5 103,2 104,0 108,7 105,6 103,7 102,0 103,3 101,2 103,7 98,9 I 100,0 x 111,9 115,5 120,1 130,5 137,8 142,9 145,8 150,6 152,4 158,0 156,3 pozostałych A x 106,5 107,6 101,9 107,1 101,2 102,1 100,5 104,2 101,5 101,2 103,4 99,3 I 100,0 x 114,6 116,8 125,1 126,6 129,3 129,9 135,4 137,4 139,0 143,7 142,7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia realne brutto w gospodarce narodowej ogółem A x 105,5 105,9 103,3 104,7 101,0 102,5 100,7 103,4 100,7 101,8 104,0 105,5 106,0 I 100,0 X 111,7 115,4 120,8 122,0 125,1 125,9 130,2 131,1 133,4 138,7 146,3 155,1 w tym: w sektorze przedsiębiorstw 1 A 103,2 105,8 105,5 103,7 103,0 101,3 101,6 101,5 102,0 100,8 101,2 104,2 106,7 105,9 I 100,0 X 111,6 115,7 119,2 120,7 122,6 124,5 127,0 128,0 129,5 134,9 143,9 152,4 w sferze budżetowej A 105,5 106,6 107,0 104,3 108,1 105,0 102,6 101,0 104,7 101,8 102,8 103,9 103,4 I 100,0 X 114,1 119,0 128,6 135,0 138,5 139,9 146,5 149,1 153,3 159,3 164,7 Spożycie indywidualne (z dochodów osobistych) gospodarstw domowych (ceny bieżące) A x 129,1 122,9 116,2 112,2 113,3 106,2 106,8 102,5 107,9 104,2 106,3 107,4 I 100,0 X 158,7 184,4 206,9 234,4 248,9 265,8 272,4 293,9 306,2 325,5 349,6 żywność i napoje bezalkoholowe A x 124,6 114,8 107,2 103,8 112,3 106,7 101,4 99,4 108,7 103,4 105,3 106,4 I 100,0 X 143,0 153,3 159,1 178,7 190,7 193,4 192,2 208,9 216,0 227,4 242,0 napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe A x 129,5 117,3 112,2 106,7 106,0 102,9 104,7 101,9 107,8 105,3 105,9 108,4 I 100,0 X 151,9 170,4 181,8 192,7 198,3 207,6 211,5 228,0 240,1 254,3 275,7 odzież i obuwie A x 127,5 120,5 110,5 108,5 105,9 102,6 104,2 101,4 107,8 100,9 105,7 97,0 I 100,0 X 153,6 169,7 184,1 195,0 200,1 208,5 211,4 227,9 230,0 243,1 235,8 użytkowanie mieszkania i nośniki energii A x 126,6 131,9 117,9 115,4 110,0 114,1 112,0 103,2 106,1 108,5 105,8 104,6

5 I 100,0 X 167,0 196,9 227,2 249,9 285,1 319,3 329,5 349,6 379,3 401,3 419,8 wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego A x 134,9 126,1 116,1 109,9 106,7 104,2 109,8 100,3 107,2 105,9 106,1 107,5 I 100,0 X 170,1 197,5 217,1 231,6 241,3 264,9 265,7 284,8 301,6 320,0 344,0 zdrowie A x 137,0 133,3 127,2 118,3 117,1 111,4 110,9 103,5 116,0 99,6 106,0 107,1 I 100,0 X 182,6 232,3 274,8 321,8 358,5 397,6 411,5 477,3 475,4 503,9 539,7 transport A x 148,2 121,3 125,0 120,5 118,1 105,8 106,4 102,8 107,1 100,4 104,6 111,5 I 100,0 X 179,8 224,8 270,9 319,9 338,5 360,2 370,3 396,6 398,2 416,5 464,4 łączność A x 127,5 94,7 145,0 144,3 116,2 115,3 107,9 106,0 109,0 113,0 104,5 104,9 I 100,0 X 120,7 175,0 252,5 293,4 338,3 365,0 386,9 421,7 476,5 497,9 522,3 rekreacja i kultura A x 139,0 118,8 122,1 109,3 115,0 91,4 101,7 107,8 110,6 100,6 102,7 108,9 I 100,0 X 165,1 201,6 220,3 253,3 231,5 235,4 253,8 280,7 282,4 290,0 315,8 edukacja A x 123,0 131,3 133,5 129,4 116,8 115,0 111,4 104,3 107,2 95,8 109,9 107,3 I 100,0 X 161,5 215,6 279,0 325,9 374,8 417,5 435,5 466,9 447,3 491,6 527,5 restauracje i hotele A x 124,6 117,2 121,9 107,9 118,1 102,7 103,0 102,9 107,1 102,8 109,1 106,3 I 100,0 X 146,0 178,0 192,1 226,9 233,0 240,0 247,0 264,5 271,9 296,6 315,3 inne towary i usługi A x 123,1 147,7 120,7 120,6 124,7 103,8 111,6 103,6 106,6 103,6 112,5 115,5 I 100,0 X 181,8 219,4 264,6 330,0 342,5 382,2 396,0 422,1 437,3 492,0 568,3 Struktura spożycia indywidualnego gospodarstw domowych ogółem w % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 żywność i napoje bezalkoholowe w % 29,8 28,8 26,9 24,9 23,0 22,8 22,9 21,8 21,1 21,2 21,1 20,9 20,7 napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe w % 8,4 8,5 8,1 7,8 7,4 6,9 6,7 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 odzież i obuwie w % 6,1 6,1 6,0 5,7 5,5 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 4,1 użytkowanie mieszkania i nośniki energii w % 19,2 18,8 20,2 20,5 21,1 20,5 22,0 23,0 23,2 22,8 23,7 23,6 23,0 wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w % 4,4 4,6 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 zdrowie w % 2,6 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 3,9 4,2 4,0 4,0 4,0 transport w % 6,7 7,7 7,6 8,2 8,8 9,2 9,1 9,1 9,1 9,0 8,7 8,6 8,9 łączność w % 2,2 2,1 1,6 2,0 2,6 2,7 3,0 3,0 3,1 3,1 3,4 3,3 3,2 rekreacja i kultura w % 8,2 8,9 8,6 9,0 8,8 8,9 7,7 7,3 7,7 7,9 7,6 7,3 7,4 edukacja w % 0,9 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 restauracje i hotele w % 3,2 3,1 2,9 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 inne towary i usługi w % 8,3 7,9 9,5 9,8 10,6 11,6 11,4 11,9 12,0 11,9 11,8 12,5 13,4 1 Dane do 1999 r. obejmują podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 5 osób, a od 2000 r. - podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Dynamiki obliczono w warunkach porównywalnych.

6 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH Roczne mierniki gospodarcze FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH 1 Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw ogółem w mln zł , , , , , , , , ,7 w tym ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w mln zł , , , , , , , , ,3 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw ogółem w mln zł , , , , , , , , ,9 Wynik finansowy brutto ogółu przedsiębiorstw w mln zł 19056, , , , , ,6 8875,8 6009, ,5 Wynik finansowy netto ogółu przedsiębiorstw w mln zł 8550,7 9886, ,8 5418,9 1207,1 6543,6-2529,2-4130, ,8 Wskaźnik poziomu kosztów ogółu przedsiębiorstw w % 96,5 97,2 97,0 98,3 98,7 98,3 99,3 99,6 97,0 94,6 95,2 94,7 93,9 96,2 Wskaźnik rentowności obrotu brutto ogółu przedsiębiorstw w % 3,7 3,2 3,2 1,9 1,4 1,7 0,7 0,5 2,9 5,6 4,8 5,3 6,1 4,3 Wskaźnik rentowności obrotu netto ogółu przedsiębiorstw w % 1,7 1,5 1,6 0,5 0,1 0,5-0,2-0,3 1,9 4,5 3,8 4,3 5,1 3,4 Wskaźnik płynności I stopnia ogółu przedsiębiorstw w % 23,6 21,8 19,4 18,8 18,4 17,1 19,1 19,5 23,7 29,3 32,1 35,1 34,5 34,7 Wskaźnik płynności II stopnia ogółu przedsiębiorstw w % 86,5 80,8 77,6 75,3 74,6 74,0 74,5 75,3 82,1 89,7 98,1 100,2 99,5 97,9 Wskaźnik płynności III stopnia ogółu przedsiębiorstw w % 136,7 128,4 121,9 116,1 113,4 112,8 111,2 107,4 114,0 127,0 136,2 139,0 141,5 140,5 Zobowiązania długoterminowe ogółu przedsiębiorstw (stan w końcu roku) w mln zł 50537, , , , , , , , ,3 Zobowiązania krótkoterminowe ogółu przedsiębiorstw (stan w końcu roku) w mln zł , , , , , , , , ,6 1 Dane obejmują podmioty gospodarcze (z wyjątkiem banków, instytucji ubezpieczeniowych, domów (biur) maklerskich i szkół wyższych) prowadzące księgi rachunkowe, tj.: 1) osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek do 1998 r. niezależnie od liczby pracujących; natomiast od 1999 r. powyżej 9 pracujących; 2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) i spółki cywilne, w których do 1998 r. liczba pracujących przekracza 5 osób, a od 1999 r. przekracza 9 osób.

7 FINANSE PUBLICZNE Roczne mierniki gospodarcze FINANSE PUBLICZNE Dochody sektora finansów publicznych ogółem 1 w mln zł , , , , , , , , , , , , ,3 Wydatki sektora finansów publicznych ogółem 1 w mln zł , , , , , , , , , , , , ,0 Deficyt (saldo) sektora finansów publicznych w mln zł -5290,8-8232,7-7022, , , , , , , , , ,0 993,3 Zadłużenie sektora finansów publicznych (dług publiczny) ogółem - stan w końcu roku 2 w mln zł , , , , , , , , , , , ,8 krajowe (stan w końcu roku) w mln zł 66160, , , , , , , , , , , , ,2 zagraniczne (stan w końcu roku) w mln zł , , , , , , , , , , , , ,6 pozostałe (stan w końcu roku) w mln zł x x x x Dochody budżetu państwa ogółem w mln zł 83721, , , , , , , , , , , , , ,8 Dochody podatkowe ogółem w mln zł 68975, , , , , , , , , , , , ,2 w tym: z podatku od towarów i usług (VAT) w mln zł 20666, , , , , , , , , , , , ,8 z podatku akcyzowego w mln zł 12139, , , , , , , , , , , , , ,6 z podatku dochodowego od osób prawnych w mln zł 8837, , , , , , , , , , , , , ,4 z podatku dochodowego od osób fizycznych w mln zł 23511, , , , , , , , , , , , , ,7 Pozostałe dochody ogółem w mln zł 14746, , , , , , , , , , ,3 Wydatki budżetu państwa ogółem w mln zł 91169, , , , , , , , , , , , , ,3 Dotacje i subwencje ogółem w mln zł 31657, , , , , , , , , , , , ,3 w tym: dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w mln zł 6000,0 6031,4 7000,0 8792,8 9459, , , , , , , , , ,0 dotacje do Funduszu Emerytalno Rentowego w mln zł 6101,6 7550,1 9444, , , , , , , , , , , ,5 Obsługa długu publicznego ogółem w mln zł 14359, , , , , , , , , , , , , ,7 krajowego w mln zł 11097, , , , , , , , , , , , , ,7 zagranicznego w mln zł 3262,6 3369,5 3683,3 3769,9 3884,0 4296,6 3793,8 3724,4 3722,9 4141,1 3585,6 4479,5 4904,1 5122,0 Pozostałe wydatki ogółem w mln zł 45152, , , , , , , , , , ,3 Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł -7448,0-9167,2-5902, , , , , , , , , , , ,5 Relacja dochodów sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto 3 w % 40,6 40,4 40,1 37,8 38,0 36,5 37,1 36,7 38,6 38,6 39,1 39,6 41,6 Relacja wydatków sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto w % 42,1 42,3 41,4 40,2 41,0 39,3 42,0 42,5 43,8 43,2 41,7 41,7 41,5 Relacja deficytu sektora finansów publicznych do produktu krajowego w % -1,6-1,9-1,4-2,4-3,0-2,8-4,9-5,7-5,2-4,5-2,6-2,1 0,1

8 brutto 3 Relacja zadłużenia sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto w % 49,6 43,9 43,0 39,5 41,0 37,6 38,8 43,6 48,4 46,7 47,5 47,8 44,9 relacja zadłużenia krajowego do produktu krajowego brutto w % 19,6 18,8 20,2 20,2 21,5 21,4 26,0 30,1 33,2 34,5 34,5 35,5 34,3 relacja zadłużenia zagranicznego do produktu krajowego brutto w % 30,0 25,1 22,8 19,3 19,5 16,3 12,7 13,5 15,3 12,2 12,9 12,2 12,1 Zadłużenie zagraniczne sektora finansów publicznych (stan w końcu roku) Rezerwy oficjalne brutto/ Oficjalne aktywa rezerwowe (stan w końcu roku) w mln USD 40967, , , , , , , , , , , , ,0 A 103,6 90,0 90,7 99,2 94,3 93,3 85,1 114,0 120,8 108,9 102,8 113,4 114,7 I 100,0 90,0 81,6 81,0 76,3 71,2 60,6 69,0 83,4 90,8 93,3 105,8 121,4 w % PKB 30,0 25,1 22,8 19,3 19,5 16,2 12,7 13,4 15,2 12,0 12,7 11,9 10,3 w mln USD / / / / A 248,2 120,5 114,6 132,5 93,1/ 96,6 / 100,6 96,7 /112,1 114,7 107,7 115,7 113,9 135,6 94,6 I 100,0 120,5 138,1 183,0 170,4 /183,6 /177,5 /199,0 228,4 245,8 284,5 324,0 439,4 415,6 w % PKB 12,6 13,4 14,4 17,4/ 17,8 16,5/ 17,6 16,5 12,8 13,9 16,3 15,2 w % wydatków na import 53,9 49,9 49,3 57,0/ 58,9 55,8/ 59,8 / 58,9 / 56,6 61,7 58,3 36,9 4 Relacja rachunku bieżącego bilansu płatniczego do produktu krajowego brutto w % 4,6-1,0-3,0-4,3-7,5-6,0-2,9-2,6-2,2-1,5-1,2-2,8-4,7 Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do produktu krajowego brutto w % -4,9-8,9-11,5-11,6-12,0-10,4-7,6-7,4-6,9-6,0-4,0-4,7-6,0 1 Po wyeliminowaniu transferów pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi. 2 Do 1998 r. obejmuje tylko zadłużenie Skarbu Państwa (bez zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego). 3 Relacje dla lat obliczono w warunkach porównywalnych z 1998 r. i 1999 r. tj. dochody budżetu państwa pomniejszono o dochody z prywatyzacji. 4 Oficjalne aktywa rezerwowe w stosunku do importu na postawie bilansu płatniczego na bazie transakcji. * Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-grudzień 2008 r.

9 HANDEL WEWNĘTRZNY HANDEL WEWNĘTRZNY Sprzedaż detaliczna towarów ogółem (ceny stałe) A 102,3 104,5 106,8 102,6 104,0 101,0 100,2 101,9 103,6 102,5 97,6 107,2 107,6 I 100,0 104,5 111,6 114,5 119,1 120,3 120,5 122,8 127,2 130,4 127,3 136,5 146,9

10 HANDEL ZAGRANICZNY Roczne mierniki gospodarcze HANDEL ZAGRANICZNY Eksport towarów (ceny stałe) A 116,7 109,7 113,7 109,4 102,0 125,3 111,8 108,3 118,7 118,2 110,6 116,1 109,4 105,3 I 100,0 109,7 124,7 136,5 139,2 174,4 195,0 211,2 250,7 296,3 327,7 380,5 416,3 438,4 Import towarów (ceny stałe) A 120,5 128,0 122,0 114,6 104,4 110,8 103,2 107,3 108,2 117,3 105,2 116,8 115,1 105,7 I 100,0 128,0 156,2 179,0 186,8 207,0 213,6 229,2 248,0 290,9 306,0 357,4 411,4 434,8 w mln Eksport towarów USD , , , ,5 Import towarów w mln USD , , , ,7 Saldo obrotów towarowych handlu w mln zagranicznego USD , , , ,2 Terms of trade A 101,7 97,3 99,4 104,3 100,8 96,0 102,3 102,8 96,5 105,3 100,1 99,7 102,0 97,5 Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do produktu krajowego brutto w % -4,9-8,9-11,5-11,6-12,0-10,4-7,6-7,4-6,9-5,7-4,0-4,8-6,0 Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do rezerw oficjalnych brutto/oficjalne aktywa rezerwowe 1 w % -41,1-70,4-80,1-68,7-72,6-62,9-53,4-47,3-42,2-39,1-28,4-35,6-43,9

11 HANDEL ZAGRANICZNY HANDEL ZAGRANICZNY Eksport towarów (ceny stał e) A I Import towarów (ceny stał e) A I Eksport towarów w mln USD ,5 Import towarów w mln USD ,7 Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego w mln USD ,2 Terms of t rade A Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do produktu krajowego brutto w % Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do rezerw oficjalnych brutto/oficjalne aktywa rezerwowe 2 w % W maju 2000 r. NBP wprowadził nową kategorię oficjalnych aktywów rezerwowych, która zastępuje dotychczasową kategorię rezerw oficjalnych brutto. Dla celów porównawczych oficjalne aktywa rezerwowe zestawiono od 1998 r. 2 W maju 2000 r. NBP wprowadził nową kategorię oficjalnych aktywów rezerwowych, która zastępuje dotychczasową kategorię rezerw oficjalnych brutto. Dla celów porównawczych oficjalne aktywa rezerwowe zestawiono od 1998 r.

12 INWESTYCJE INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne ogółem (ceny stałe) A 117,1 119,2 122,2 115,7 106,0 101,2 90,8 90,0 100,6 106,5 107,7 116,6 121,0 I 100,0 119,2 145,7 168,0 177,9 180,4 163,3 147,0 147,9 157,5 169,6 198,9 240,7 w tym: na budynki i budowle (ceny stałe) A 107,1 112,8 122,1 112,7 106,1 100,2 90,8 90,4 101,7 104,8 107,6 114,9 118,1 I 100,0 112,8 137,7 155,2 164,7 165,0 149,8 135,4 137,7 144,3 155,3 178,4 210,7 na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (ceny stałe) A 129,4 124,8 123,2 121,5 103,3 97,6 93,6 91,4 98,9 106,4 108,7 115,5 123,8 I 100,0 124,8 153,8 186,9 193,1 188,5 176,4 161,2 159,4 169,6 184,4 213,0 263,7 na środki transportu (ceny stałe) A 133,2 128,5 123,3 110,4 115,5 121,6 82,2 84,5 100,9 117,3 106,0 128,2 127,4 I 100,0 128,5 158,4 174,9 202,0 245,6 201,9 170,6 172,1 201,9 214,0 274,3 349,5

13 MIESZKANIA MIESZKANIA Mieszkania oddane do użytkowania w tys. 67,1 62,1 73,7 80,6 82,0 87,8 106,0 97,6 162,7 108,1 114,1 115,4 133,7 165,2 w tym: w budownictwie indywidualnym w tys. 31,7 30,1 35,1 37,3 33,3 35,5 40,6 52,4 118,0 64,9 63,3 57,6 71,6 83,3 w budownictwie spółdzielczym w tys. 26,8 24,6 28,1 28,0 27,5 24,4 25,8 15,4 12,0 9,4 8,2 9,0 8,2 8,6 w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem w tys. 2,8 2,7 5,1 9,0 14,2 20,7 29,4 22,0 23,8 24,2 33,0 38,0 45,7 66,7

14 PIENIĄDZ PIENIĄDZ Podaż pieniądza 1 ogółem (stan w końcu roku) w tym pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków (stan w końcu roku) w mln zł - Roczne mierniki gospodarcze ,4/ , ,6/ , ,8/ , ,7/ , ,9/ , ,1/ ,8 /321961,2 /340048,9 /342943,4 /369470,1 /373409,1 /412465,2 /427125,4 /110,5 /113,1 /477006,6 /495309, , ,6 /115,6 /116,0 113,4 118,6 A - 129,3/- 129,1/127,9 125,1/124,7 119,3/120,1 111,7/111,9 113,7/109,2 /98,0 /105,6 /108,7/108,9 w % PKB - 35,2/36,2 37,4/38,0 39,9/40,4 42,7/43,7 39,5/40,4 42,9/42,1 /39,8 /40,3/40,7 /40,0/40,4 /41,9/43,4 /45,0/46,7 47,7 56,7 w mln zł , , , , , ,5 /42192,8 /49417,0 /49371,6 /50775,5 /50710,2 /57154,7 /68767, , ,2 /102,7 /102,7 /112,7 /120,3 112,2 117,6 A 159,1 120,7 115,7 110,9 126,0 89,6 112,0 /110,4 /117,1 Stopa oprocentowania redyskonta weksli (stan w końcu roku) w % 25,0 22,0 24,5 18,2 19,0 21,5 14,0 7,5 5,75 7,00 4,75 4,25 5,25 5,25 Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (stan w końcu roku) w % 30,0 25,0 27,0 20,0 20,5 23,0 15,5 8,75 6,75 8,00 6,00 5,50 6,50 6,50 1 Dane podano w dwóch ujęciach: w wariancie I podaż pieniądza M 2 stosowana przez NBP do lutego 2002 r., wariancie II podaż pieniądza M 3 stosowana przez NBP od marca 2002 r. Od 2005 r. NBP zestawia kategorie pieniężne na podstawie danych otrzymanych od podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych, który obejmuje oprócz banków działających w Polsce oraz rezydujących w kraju oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; dane prezentowane w warunkach porównywalnych od 2003 r. Od lipca 2007 r. NBP wprowadził zmiany w zakresie wyliczania agregatów monetarnych do depozytów i innych zobowiązań włączono depozyty bezterminowe oraz zmieniono metodę wyliczania wartości emisji dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym do 2 lat; dane prezentowane w warunkach porównywalnych od 2005 r.

15 PRZEMYSŁ PRZEMYSŁ Produkcja sprzedana przemysłu ogółem A (ceny stałe) 109,7 108,3 111,5 103,5 103,6 106,7 100,6 101,1 108,3 112,6 103,7 111,2 111,2 I 100,0 108,3 120,8 125,0 129,5 138,2 139,0 140,5 152,2 171,4 177,7 197,6 219,7 w górnictwie (ceny stałe) A 99,4 102,5 100,5 87,2 97,4 97,4 94,3 97,9 96,8 101,0 100,0 98,4 101,3 w przetwórstwie przemysłowym (ceny stałe) I 100,0 102,5 103,0 89,8 87,5 85,2 80,3 78,6 76,1 76,9 76,9 75,7 76,7 A 111,6 109,8 113,4 105,3 103,6 107,3 100,1 101,2 110,2 114,6 103,9 112,8 112,4 I 100,0 109,8 124,5 131,1 135,8 145,7 145,8 147,5 162,5 186,2 193,5 218,3 245,4 w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (ceny stałe) A 100,9 100,3 103,4 99,6 104,4 107,0 107,6 101,2 99,2 100,2 103,6 101,3 102,1 I 100,0 100,3 103,7 103,3 107,8 115,3 124,1 125,6 124,6 124,8 129,3 131,0 133,8

16 RACHUNKI NARODOWE RACHUNKI NARODOWE 1 Produkt krajowy brutto (ceny stałe) A. 106,2 107,1 105,0 104,5 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,7 104,8 I 100,0 106,2 113,7 119,4 124,8 130,2 131,8 133,6 138,8 146,2 151,5 160,9 171,7 179,9 Wartość dodana brutto w przemyśle (ceny stałe) A. 107,7 109,8 103,5 102,9 106,3 99,2 99,5 107,8 110,5 103,5 110,0 109,9 103,7 I 100,0 107,7 118,3 122,4 125,9 133,8 132,7 132,0 142,3 157,2 162,7 179,0 196,7 204,0 Wartość dodana brutto w budownictwie (ceny stałe) A. 102,4 112,1 108,6 103,1 99,6 92,5 91,0 97,1 101,8 107,8 111,6 112,5 111,3 I 100,0 102,4 114,8 124,7 128,6 128,1 118,5 107,8 104,7 106,6 114,9 128,2 144,2 160,5 Wartość dodana brutto usług rynkowych (ceny stałe) A. 106,5 105,5 105,9 106,7 104,6 102,5 103,3 102,5 104,2 103,6 105,5 106,4 105,6 I 100,0 106,5 112,4 119,0 127,0 132,8 136,1 140,6 144,1 150,2 155,6 164,2 174,7 184,5 Popyt krajowy (ceny stałe) A. 109,6 109,3 106,4 105,2 103,1 98,7 101,0 102,8 106,2 102,5 107,3 108,6 105,0 I 100,0 109,6 119,8 127,5 134,1 138,3 136,5 137,9 141,8 150,6 154,4 165,7 180,0 189,0 Spożycie ogółem (ceny stałe) A. 107,2 106,3 104,3 105,0 102,9 102,3 103,0 102,7 104,3 102,7 105,2 104,7 104,1 I 100,0 107,2 114,0 118,9 124,8 128,4 131,4 135,3 139,0 145,0 148,9 156,6 164,0 170,7 w tym spożycie indywidualne (z dochodów osobistych) gospodarstw domowych (ceny stałe) A. 108,8 107,1 105,0 105,4 103,0 102,3 103,4 102,1 104,7 102,1 105,0 105,0 105,4 I 100,0 108,8 116,5 122,3 128,9 132,8 135,9 140,5 143,5 150,2 153,4 161,1 169,2 178,3 Akumulacja (ceny stałe) A. 119,5 121,0 113,6 106,0 103,9 86,6 92,8 103,3 114,7 101,4 116,1 123,7 107,7 I 100,0 119,5 144,6 164,3 174,2 181,0 156,7 145,4 150,2 172,3 174,7 202,8 250,9 270,2 w tym nakłady brutto na środki trwałe (ceny stałe) A. 119,7 121,8 114,0 106,6 102,7 90,3 93,7 99,9 106,4 106,5 114,9 117,6 107,9 I 100,0 119,7 145,8 166,2 177,2 182,0 164,3 153,9 153,7 163,5 174,1 200,0 235,2 253,8 Relacja popytu krajowego do produktu krajowego brutto w % 97,8 101,4 103,9 104,8 105,9 106,4 103,7 103,4 102,7 102,4 100,7 101,8 102,8 103,4 Relacja spożycia ogółem do produktu krajowego brutto w % 79,1 80,6 80,5 79,8 80,6 81,6 82,9 84,8 83,9 82,3 81,5 80,8 78,5 78,7 w tym relacja spożycia indywidualnego sektora gospodarstw domowych do produktu krajowego brutto w % 59,5 61,3 61,7 61,6 62,3 63,1 64,0 65,9 64,8 63,7 62,5 61,6 59,7 60,6 Relacja akumulacji do produktu krajowego brutto w % 18,7 20,8 23,4 25,0 25,3 24,8 20,8 18,6 18,8 20,1 19,2 21,1 24,3 24,7 w tym relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w % 17,7 19,8 22,4 24,0 24,4 23,7 20,7 18,7 18,2 18,1 18,2 19,7 21,6 22,0 1 Jako ceny stałe przyjęto ceny średnioroczne roku poprzedniego.

17 ROLNICTWO ROLNICTWO Globalna produkcja rolnicza (ceny stałe) A 110,7 100,7 99,8 105,9 94,8 94,4 105,8 98,1 99,2 107,5 95,7 98,8 103,5 105,9 I 100,0 100,7 100,5 106,4 100,9 95,2 100,7 98,8 98,0 105,4 100,9 99,7 109,3 105,6 produkcja roślinna (ceny stałe) A 112,2 101,7 95,8 109,2 91,3 94,2 108,6 93,3 94,3 116,7 88,1 94,8 108,3 108,9 I 100,0 101,7 97,4 106,4 97,1 91,5 99,4 92,7 87,4 102,0 89,9 85,2 100,5 92,8 produkcja zwierzęca (ceny stałe) A 108,7 99,2 105,4 102,2 99,1 94,7 102,5 103,4 104,8 97,3 105,2 102,6 97,6 102,9 I 100,0 99,2 104,6 106,9 105,9 100,3 102,8 106,3 111,4 108,4 114,0 117,0 117,5 120,4 Powierzchnia zasiewów ogółem ( stan w czerwcu) w tys. ha a A 99,6 95,4 101,5 100,8 100,0 98,6 99,8 86,9 101,2 103,6 99,2 102,4 99,9 101,5 w tym: zboża ogółem w tys. ha a A 101,1 101,7 102,1 99,4 98,4 101,3 100,1 94,0 98,4 102,6 99,4 100,6 99,7 102,9 w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi w tys. ha a A 101,1 101,5 102,0 99,3 98,1 100,6 99,3 93,0 97,9 101,8 100,0 100,9 100,2 102,5 w tym: pszenica w tys. ha a A 100,0 103,1 103,0 103,0 98,2 102,0 99,7 91,9 95,6 100,1 96,0 98,1 97,1 107,9 żyto w tys. ha a A 100,6 98,5 95,2 99,7 97,9 95,0 94,0 77,9 94,8 104,7 91,3 93,1 99,9 106,1 ziemniaki w tys. ha a A 89,7 88,1 97,4 99,1 97,9 98,6 95,5 67,3 95,3 93,1 82,5 101,5 95,4 96,4 buraki cukrowe w tys. ha a A 96,0 117,7 92,6 95,4 92,9 89,6 95,3 95,5 94,5 103,8 96,3 91,6 94,4 86,3 rzepak i rzepik w tys. ha a A 163,8 46,6 112,3 146,8 117,0 80,1 101,5 99,0 97,1 126,3 102,2 113,4 127,7 96,8 Plony zbóż ogółem z 1 ha w dt 30,2 29,0 28,5 30,7 29,6 25,3 30,6 32,4 28,7 35,4 32,3 26,0 32,5 32,2 w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi Plony ziemniaków w tym: pszenica żyto A 117,5 96,0 98,3 107,7 96,4 85,5 120,9 105,9 88,6 123,3 91,2 80,5 125,0 99,1 z 1 ha w dt 30,2 28,9 28,4 30,5 29,3 24,8 29,9 31,3 27,6 34,4 31,5 25,6 31,6 31,4 A 117,5 95,7 98,3 107,4 96,1 84,6 120,6 104,7 88,2 124,6 91,6 81,3 123,4 99,4 z 1 ha w dt 36,0 34,6 32,1 36,2 35,0 32,3 35,3 38,5 34,0 42,8 39,5 32,4 39,4 40,7 A 113,2 96,1 92,8 112,8 96,7 92,3 109,3 109,1 88,3 125,9 92,3 82,0 121,6 103,3 z 1 ha w dt 25,6 23,4 23,1 24,7 23,1 18,8 24,3 24,6 21,4 27,6 24,1 19,9 23,7 24,7 A 117,4 91,4 98,7 106,9 93,5 81,4 129,3 101,2 87,0 129,0 87,3 82,6 119,1 104,2 z 1 ha w dt

18 A 120,6 123,8 78,3 125,8 78,5 123,6 83,5 119,1 92,7 109,5 89,8 85,2 138,0 92,3 Plony buraków cukrowych z 1 ha w dt * A 118,5 113,9 96,2 100,0 89,2 116,6 90,9 123,7 92,6 104,4 97,2 105,3 117,1 85,6* Plony rzepaku i rzepiku z 1 ha w dt 22,7 15,9 18,7 23,6 20,8 21,9 24,0 21,7 18,6 30,3 26,3 26,5 26,7 27,6* A 111,3 70,0 117,6 126,2 88,1 105,3 109,6 90,4 85,7 162,9 86,8 100,8 100,8 103,4* Zbiory zbóż ogółem w tys. t A 119,0 97,7 100,4 106,9 94,8 86,8 120,7 99,7 87,0 126,7 90,9 80,9 124,6 101,9 w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi w tys. t A 118,9 97,2 100,1 106,7 94,3 85,1 119,7 97,4 86,3 126,8 91,5 82,1 123,8 101,7 w tym: pszenica w tys. t A 113,2 98,9 95,5 116,4 94,9 93,9 109,2 100,2 84,5 125,9 88,7 80,5 117,8 111,5 żyto w tys. t A 118,6 89,9 93,8 106,9 91,5 77,3 121,5 78,8 82,8 134,9 79,5 77,0 119,2 110,3 Zbiory ziemniaków w tys. t A 108,0 109,3 76,3 124,9 76,8 121,6 80,0 80,1 88,5 101,9 74,1 86,6 131,3 88,7 Zbiory buraków cukrowych w tys. t ,7* A 114,0 134,1 89,0 95,5 82,8 104,5 86,5 118,2 87,4 108,4 93,6 96,3 110,5 73,9* Zbiory rzepaku i rzepiku w tys. t , ,3* A 182,2 32,6 132,4 184,8 103,0 84,7 111,0 89,6 83,2 205,9 88,8 113,9 129,0 99,9* Wskaźniki relacji nożyc cen produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych 101,8 96,0 95,8 91,4 91,5 103,0 97,5 90,9 97,5 102,6 96,0 102,0 107,7 92,7* Wskaźniki relacji nożyc cen produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług nabywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje 102,1 96,1 95,7 91,8 91,4 102,9 97,2 90,8 97,4 102,2 96,0 102,0 107,2 91,8* * Dane nieostateczne. a Dane Powszechnego Spisu Rolnego według stanu w dniu 20 V.

19 RYNEK PRACY RYNEK PRACY Pracujący w gospodarce narodowej ogółem (stan w dniu) 1 w tys , , , , , , , , ,3 99,5 85, ,7 98, , , , ,1 A 101,3 102,3 102,9 99,8 98,4 96,7 96,8 100,6 101,3 102,6 104,2 Bezrobotni zarejestrowani ogółem (stan w końcu roku) w tys. 2628,8 2359,5 1826,4 1831,4 2349,8 2702,6 3115,1 3217,0 3175,7 2999,6 2773,0 1746,6 2309,4 1473,8 mężczyźni (stan w końcu roku) w tys. 1180,2 983,9 723,2 760,1 1042,5 1211,0 1473,0 1571,2 1541,0 1431,1 1286,6 729,2 1003,7 640,4 kobiety (stan w końcu roku) w tys. 1448,6 1375,6 1103,2 1071,3 1307,3 1491,6 1642,1 1645,8 1634,7 1568,5 1486,4 1017, ,4 Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem 20,0 3 20,0 3 (stan w końcu roku) w % 14,9 13,2 10,3 10,4 13,1 15,1 17,5 18,0 4 19,0 17,6 11,2 14,8 Stopa bezrobocia wg BAEL 2 ogółem (stan wg ostatniego badania w roku) w % 13,1 11,5 10,2 10,6 15,3 16,0 18,5 19,7 19,3 18,0 16,7 8,5 12,2 w populacji mężczyzn (stan wg ostatniego badania w roku) w % 12,1 9,9 8,7 9,3 13,0 14,2 17,3 19,0 18,4 16,7 15,4 7,8 11,0 w populacji kobiet (stan wg ostatniego badania w roku) w % 14,4 13,4 12,0 12,2 18,1 18,1 20,0 20,6 20,3 19,5 18,3 9,4 13,7 Stopa bezrobocia wg BAEL 2 w miastach (stan wg ostatniego badania w roku) w % 13,7 12,0 10,7 11,1 15,9 16,9 19,6 21,3 20,9 19,1 17,4 8,8 12,7 w populacji mężczyzn (stan wg ostatniego badania w roku) w % 12,6 10,3 9,3 9,7 13,8 15,3 18,4 20,8 20,2 18,1 16,3 8,1 11,7 w populacji kobiet (stan wg ostatniego badania w roku) w % 15,0 13,8 12,4 12,6 18,2 18,8 20,9 21,8 21,7 20,2 18,6 9,7 13,8 Stopa bezrobocia wg BAEL 2 na wsi (stan wg ostatniego badania w roku) w % 12,2 10,7 9,3 9,9 14,5 14,3 16,7 17,2 16,6 16,2 15,7 8,0 11,5 w populacji mężczyzn (stan wg ostatniego badania w roku) w % 11,2 9,1 7,8 8,7 11,7 12,5 15,6 16,2 15,7 14,6 14,0 7,3 9,9 w populacji kobiet (stan wg ostatniego badania w roku) w % 13,4 12,7 11,3 11,6 18,1 16,8 18,2 18,5 17,9 18,3 17,8 9,0 13,6 9,5 1 Lata XII, lata IX. Od 2000 r. łącznie z żołnierzami nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, w 2002 r. w dwóch ujęciach tj. z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996 (licznik) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 (mianownik) i Powszechnego Spisu Rolnego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Od 2003 r. wyniki BAEL zostały uogólnione na podstawie bilansów ludności opracowanych przy wykorzystaniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., w związku z czym nie są w pełni porównywalne z danymi z lat wcześniejszych. 3 Dane zostały opracowane przy wykorzystaniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz Powszechnego Spisu Rolnego Dane zostały opracowane przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996.

20 TRANSPORT TRANSPORT Przewozy ładunków ogółem 1 w tys. ton A 102,8 100,3 101,5 96,6 97,8 95,7 97,6 94,3 100,5 106,9 107,4 104,1 107,4 I 100,0 100,3 101,9 98,4 96,3 92,1 89,9 84,7 89,7 95,9 103,0 107,2 111,0 Przeładunki w portach morskich ogółem w tys. ton A 94,0 99,3 104,1 100,0 97,4 96,4 99,8 102,5 105,8 109,9 104,5 101,4 99,6 93,4 I 100,0 99,3 103,4 103,4 100,7 97,1 96,8 99,3 105,0 115,4 120,6 122,3 121,8 x 1 Za lata dane zmienione w związku ze zmianą metodologii badań w transporcie samochodowym od 2004 r.; w 2007 r. wskaźniki dynamiki do 2006 r. obliczono w warunkach porównywalnych, tj. bez przewozów manewrowych.

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2012

Biuletyn Informacyjny 3/2012 Biuletyn Informacyjny 3/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2015. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2015 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 8/2011

Biuletyn Informacyjny 8/2011 Biuletyn Informacyjny 8/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.10.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 9/2012

Biuletyn Informacyjny 9/2012 Biuletyn Informacyjny 9/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.11.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 10/2012

Biuletyn Informacyjny 10/2012 Biuletyn Informacyjny 10/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.12.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2011

Biuletyn Informacyjny 11/2011 Biuletyn Informacyjny 11/2011 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2012

Biuletyn Informacyjny 2/2012 Biuletyn Informacyjny 2/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.04.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.12.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 17.01.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 5/2012

Biuletyn Informacyjny 5/2012 Biuletyn Informacyjny /2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 23.07.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 10/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 10/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.12.2014 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 9/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 9/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 14.11.2016 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2013. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Biuletyn Informacyjny od nr 1/2014 będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Na podstawie materiałów NBP opracowano

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 11/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 11/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.01.2017 r. Wydał: 00 919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nr Biuletyn Informacyjny

Nr Biuletyn Informacyjny Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Nr 5 2013 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.07.2013 r. Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 3/2011

Biuletyn Informacyjny 3/2011 Biuletyn Informacyjny 3/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 16.0.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2012

Biuletyn Informacyjny 7/2012 Biuletyn Informacyjny 7/2012 Warszawa, 2012 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 11.09.2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 12/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 12/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 13.02.2017 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 11/2012

Biuletyn Informacyjny 11/2012 Biuletyn Informacyjny 11/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.01.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny

Nr 3/2014. Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Nr 3/2014 Biuletyn Informacyjny Warszawa, 2014 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.05.2014 r. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny

Nr 1/2016. Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Nr 1/2016 Biuletyn Informacyjny Warszawa 2016 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 15.03.2016 r. Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 1/2011

Biuletyn Informacyjny 1/2011 Biuletyn Informacyjny 1/2011 Warszawa, 2011 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 21.03.2011 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 12/2012

Biuletyn Informacyjny 12/2012 Biuletyn Informacyjny 12/2012 Warszawa, 2013 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 12.02.2013 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 7/2010

Biuletyn Informacyjny 7/2010 Biuletyn Informacyjny 7/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 10.09.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Wprowadzenie do części finansowej: Przypomnienie SNA, Bilans Płatniczy Tomasz Gajderowicz Agenda Eksperyment badawczy Mierniki wartości Dochodu Produktu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Kielce - miasto na prawach powiatu

Kielce - miasto na prawach powiatu - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB+ BBB- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2016 Bilans płatniczy Czynniki wpływające na inflację 2 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Podstawowe zależności ekonomiczne 3 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Struktura

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 6/2010

Biuletyn Informacyjny 6/2010 Biuletyn Informacyjny 6/2010 Warszawa, 2010 Na podstawie materiałów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Według stanu na dzień 18.08.2010 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdjęcie na okładce: Corbis/Free

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI EBC KRÓTKI ZARYS SIERPIEŃ 2005

STATYSTYKI EBC KRÓTKI ZARYS SIERPIEŃ 2005 STATYSTYKI EBC KRÓTKI ZARYS SIERPIEŃ 5 PL Głównym celem statystyk prowadzonych przez Europejski Bank Centralny (EBC) jest wspieranie polityki pieniężnej EBC oraz innych zadań Eurosystemu i Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością. Makroekonomia - zajmuje się współzależnościami pomiędzy wielkimi agregatami, takimi jak: dochód

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo