Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?"

Transkrypt

1 Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012

2 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych: nominalny cena waluty jednego kraju względem waluty drugiego kraju konwencja brytyjska (kwotownie bezpośrednie) liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadająca na 1 jednostkę pieniądza krajowego np. 1 PLN = 0,25 EUR konwencja europejska (kwotowanie pośrednie) liczba jednostek pieniądza krajowego przypadająca na 1 jednostkę pieniądza zagranicznego np. 1 EUR = 4 PLN realny względna cena jednego dobra w obu krajach Interesuje nas tylko nominalny kurs walutowy stosujemy notację europejską.

3 Kurs walutowy Kwotowanie kursu walutowego: np. USD/PLN: 3,2150/3,2170 gdzie: cena bid: kurs kupna waluty obcej przez bank (3,2150) cena offer (ask): kurs sprzedaży waluty obcej przez bank (3,2170) spread bid/offer: różnica pomiędzy ceną offer a ceną bid (0,0020) oznaczenia liczb w kwotowaniu: 0,0001 jeden punkt (pips) 0,0010 dziesięć pipsów 0,0100 jedna (duża) figura

4 Kurs walutowy Rodzaje kursów walutowych: sztywny ustalony przez organ państwa (rząd, bank centralny), nie podlega wahaniom stały ulega wahaniom wywołanym popytem i podażą; zakres wahań ograniczony płynny kształtowany przez popyt i podaż Zmiany kursów walutowych kurs stały dewaluacja skokowe, administracyjne zmniejszenie wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej rewaluacja skokowe, administracyjne zwiększenie wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej kurs zmienny deprecjacja spadek wartości waluty krajowej aprecjacja wzrost wartości waluty krajowej

5 Rynek walutowy Uczestnicy rynku

6 Rynek walutowy Handel: rynek pozagiełdowy (over-the-counter) OTC rynek giełdowy Instrumenty: transakcje spot instrumenty pochodne symetryczna funkcja wypłaty kontrakty terminowe CCIRS niesymetryczna funkcja wypłaty opcje

7 Rynek walutowy Wielkość obrotu: około 4 bln USD (dzienne) Procentowy udział par walutowych w średnim dziennym obrocie (dane 2010, BIS): EUR/USD 28% USD/YEN 14% USD/GBP 9%

8 Ekspozycja walutowa eksporter: lokata (długa pozycja) w walucie zagranicznej importer: pożyczka (krótka pozycja) w walucie zagranicznej K S(T ) K S(T ) Rysunek: Długa i krótka ekspozycja walutowa

9 Ekspozycja walutowa Otwarta pozycja walutowa pozycja spekulacyjna (Merton Miller) Co może zrobić przedsiębiorca/inwestor? I nic nie robić II próbować prognozować kurs walutowy III naturalny hedging: depozyt/pożyczka na rynku waluty krajowej i zagranicznej IV sięgnąć po instrumenty pochodne o liniowej funkcji wypłaty: kontrakty forward/futures walutowe o nieliniowej funkcji wypłaty: opcje walutowe

10 Ekspozycja walutowa II. Próba prognozy kursu walutowego 1. dynamika kursu walutowego (stochastyczne równanie różniczkowe) ds t = (r q)s t dt + σs t dw t gdzie: S t kurs walutowy w chwili t, r - stopę wolną od ryzyka waluty krajowej, q - stopę wolną od ryzyka waluty zagranicznej, σ - zmienność kursu walutowego, W t - proces Wienera Równanie można efektywnie rozwiązać S t = S 0 e (r q 1 2 σ2 )t+σw t wykładnik ma rozkład normalny, to S t ma rozkład lognormalny.

11 Ekspozycja walutowa II. Próba prognozy kursu walutowego 1. dynamika kursu walutowego (stochastyczne równanie różniczkowe) ds t = (r q)s t dt + σs t dw t gdzie: S t kurs walutowy w chwili t, r - stopę wolną od ryzyka waluty krajowej, q - stopę wolną od ryzyka waluty zagranicznej, σ - zmienność kursu walutowego, W t - proces Wienera Równanie można efektywnie rozwiązać S t = S 0 e (r q 1 2 σ2 )t+σw t wykładnik ma rozkład normalny, to S t ma rozkład lognormalny.

12 Proces Wienera Proces Wienera W t proces stochastyczny z czasem ciągłym, spełniający warunki: W 0 = 0 przyrosty procesu są niezależne, dla dowolnego n i dowolnego ciągu 0 < t 1 < t 2 <... < t n, zmienne losowe są niezależne W t1, W t2 W t1,..., W tn W tn 1 dla dowolnych 0 s < t przyrost W t W s ma rozkład normalny W t W s N (0, t s) proces ma ciągłe trajektorie

13 Ekspozycja walutowa Dynamikę cen akcji można symulować dyskretyzacja SDE S tk+1 S tk = (r q)s tk t + σs tk Z t gdzie: Z N (0, 1) dyskretyzacja rozwiązania SDE S tk+1 = S tk e (r q 1 2 σ2 )t+σz t własność Markowa - kurs (cena) dzisiejsza zależy tylko i wyłącznie od kursu wczorajszego (ceny wczorajszej)

14 Ekspozycja walutowa II. Próba prognozy kursu walutowego: 2. Metody analizy technicznej metoda prognozowania przyszłych trendów na rynku na podstawie zachowania cen, wolumenu (liczby otwartych pozycji) w przyszłości Dlaczego tylko ceny, wolumen: najefektywniejszy sposób wyceny informacji cena odzwierciedla nie tylko czynniki fundamentalne, ale także emocje inwestorów próba uchwycenia ludzkich reakcji związanych z rynkiem bada psychologię tłumu (zbiorowości - uczestników rynku) Założenia analizy technicznej 1 Rynek dyskontuje wszystko 2 Ceny podlegają trendom 3 Historia się powtarza sprzeczność z własnością Markowa

15 Ekspozycja walutowa II. Próba prognozy kursu walutowego: 2. Metody analizy technicznej metoda prognozowania przyszłych trendów na rynku na podstawie zachowania cen, wolumenu (liczby otwartych pozycji) w przyszłości Dlaczego tylko ceny, wolumen: najefektywniejszy sposób wyceny informacji cena odzwierciedla nie tylko czynniki fundamentalne, ale także emocje inwestorów próba uchwycenia ludzkich reakcji związanych z rynkiem bada psychologię tłumu (zbiorowości - uczestników rynku) Założenia analizy technicznej 1 Rynek dyskontuje wszystko 2 Ceny podlegają trendom 3 Historia się powtarza sprzeczność z własnością Markowa

16 Założenia Analizy technicznej Założenie 1: Rynek dyskontuje wszystko rynek dyskontuje każdą informację najefektywniejszy sposób wyceny wszystkich czynników

17 Założenia Analizy technicznej Założenie 1: Rynek dyskontuje wszystko rynek dyskontuje każdą informację najefektywniejszy sposób wyceny wszystkich czynników

18 Założenia Analizy technicznej Założenie 2: Ceny podlegają trendom ruchy cen nie są przypadkowe cel: wykrycie trendu i inwestowanie zgodnie z jego kierunkiem wydobyć informacje z rynku: kto kontroluje rynek byki czy niedźwiedzie kontynuacje trendu bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie

19 Założenia Analizy technicznej Założenie 2: Ceny podlegają trendom ruchy cen nie są przypadkowe cel: wykrycie trendu i inwestowanie zgodnie z jego kierunkiem wydobyć informacje z rynku: kto kontroluje rynek byki czy niedźwiedzie kontynuacje trendu bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie

20 Założenia Analizy technicznej Założenie 2: Ceny podlegają trendom ruchy cen nie są przypadkowe cel: wykrycie trendu i inwestowanie zgodnie z jego kierunkiem wydobyć informacje z rynku: kto kontroluje rynek byki czy niedźwiedzie kontynuacje trendu bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie

21 Założenia Analizy technicznej Założenie 2: Ceny podlegają trendom ruchy cen nie są przypadkowe cel: wykrycie trendu i inwestowanie zgodnie z jego kierunkiem wydobyć informacje z rynku: kto kontroluje rynek byki czy niedźwiedzie kontynuacje trendu bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie

22 Założenia Analizy technicznej Założenie 2: Ceny podlegają trendom ruchy cen nie są przypadkowe cel: wykrycie trendu i inwestowanie zgodnie z jego kierunkiem wydobyć informacje z rynku: kto kontroluje rynek byki czy niedźwiedzie kontynuacje trendu bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie

23 Założenia Analizy technicznej Założenie 3: Historia się powtarza badanie psychiki ludzkiej określone reakcje określone formacje cenowe

24 Założenia Analizy technicznej Założenie 3: Historia się powtarza badanie psychiki ludzkiej określone reakcje określone formacje cenowe

25 Założenia Analizy technicznej Założenie 3: Historia się powtarza badanie psychiki ludzkiej określone reakcje określone formacje cenowe

26 Ekspozycja walutowa III. depozyt/pożyczka na rynku waluty krajowej i zagranicznej S 0 = 3,2; r = 4%; q = 1%; T = 1 12 ; N=10 mln USD 10,0 mln USD 0 T czas? mln PLN 9,992 mln USD 0 T 31,973 mln PLN 32,080 mln PLN czas 10,0 mln USD

27 Ekspozycja walutowa III. depozyt/pożyczka na rynku waluty krajowej i zagranicznej S 0 = 3,2; r = 4%; q = 1%; T = 1 12 ; N=10 mln USD 10,0 mln USD 0 T czas? mln PLN 9,992 mln USD 0 T 31,973 mln PLN 32,080 mln PLN czas 10,0 mln USD

28 Ekspozycja walutowa III. depozyt/pożyczka na rynku waluty krajowej i zagranicznej S 0 = 3,2; r = 4%; q = 1%; T = 1 12 ; N=10 mln USD 10,0 mln USD 0 T czas? mln PLN 9,992 mln USD 0 T 31,973 mln PLN 32,080 mln PLN czas 10,0 mln USD

29 Ekspozycja walutowa III. depozyt/pożyczka na rynku waluty krajowej i zagranicznej S 0 = 3,2; r = 4%; q = 1%; T = 1 12 ; N=10 mln USD 10,0 mln USD 0 T czas? mln PLN 9,992 mln USD 0 T 31,973 mln PLN 32,080 mln PLN czas 10,0 mln USD

30 Ekspozycja walutowa IV. instrumenty pochodne walutowy kontrakt forward dane z przykładu F T = S 0 e (r q)t F T = 3,2e (0,04 0,01) 1 12 = 3,2080 swap walutowy CCIRS wymiana płatności w różnych walutach

31 Ekspozycja walutowa IV. instrumenty pochodne (opcja walutowa) K S(T ) K S(T ) K S(T ) K S(T )

32 Ekspozycja walutowa IV. instrumenty pochodne (opcja walutowa) cena opcji kupna (wzór Blacka Scholesa) cena opcji sprzedaży gdzie C t = S t e q(t t) N(d 1 ) Ke r(t t) N(d 2 ) P t = S t e q(t t) N( d 1 ) + Ke r(t t) N( d 2 ) d 1 = ln(s t/k) + (r q + σ 2 /2)(T t) σ T t d 2 = ln(s t/k) + (r q σ 2 /2)(T t) σ = d 1 σ T t T t a N jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego: N(d 1 ) = d1 T - chwila, w której wygasa opcja, 1 2π e x2 2 dx

33 Ekspozycja walutowa IV. instrumenty pochodne (opcja walutowa) Wzory Blacka cena opcji kupna cena opcji sprzedaży gdzie: (r q)(t t) F (t, T ) = S(t)e C t = e r(t t) (F (t, T )N(d 1 ) KN(d 2 )) P t = e r(t t) ( F (t, T )N( d 1 ) + KN( d 2 )) d 1 = = ln F (t,t ) K σ2 (T t) σ T t d 2 = d 1 + σ T t

34 Ekspozycja walutowa IV. instrumenty pochodne (opcja walutowa) Własności ceny opcji: kupna funkcja malejąca sprzedaży funkcja rosnąca Strategie opcyjne dla osłony pozycji eksportera długi put risk reversal kombinacje

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE -1-

KONTRAKTY WALUTOWE -1- KONTRAKTY WALUTOWE -1- KONTRAKTY WALUTOWE Dział Rozwoju Rynku Terminowego GPW pochodne@gpw.pl -2- Inwestorzy indywidualni Inwestorzy indywidualni Instytucje finansowe Instytucje finansowe RYNEK WALUTOWY

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy Zanim zainwestujesz

Rynek walutowy Zanim zainwestujesz Rynek walutowy Zmiany wartości walut dotyczą każdego z nas. Kurs złotego wobec euro i dolara amerykańskiego wyznacza cenę, jaką płacimy za towary sprowadzane z zagranicy. Benzyna, sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń

Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń 75 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń Streszczenie. W artykule poruszono problem transakcji

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo