RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA"

Transkrypt

1 RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem siebie była stała). Przykład: uncja złota w Wielkiej Brytanii kosztowała 4,24 GBP, a w USA 20,67 USD (funt musiał kosztować około 4,87 USD) 2 RYNEK WALUTOWY - HISTORIA System z Bretton Woods (1944 r.) stworzył system walutowy, w którym centralną walutą stał się dolar amerykański. W ramach systemu banki centralne poza USA musiały utrzymywać kurs kupując i sprzedając swoje waluty po ustalonym w Bretton Woods kursie. Bank centralny USA miał obowiązek kupować i sprzedawać złoto od banków centralnych po 35 USD za uncję. Dopuszczalne były wahania kursowe do 1% od ustalonego parytetu. System z Bretton Woods był systemem kursów stałych, gdyż ceny walut były sztywno ustalone i bronione na danym poziomie przez banki centralne. Wszedł w życie w 1958 r. RYNEK WALUTOWY - HISTORIA W latach 60-tych zaczęły się problemy: USA - deficyt w bilansie płatniczym, kryzysy walutowe w Europie: głównie Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Lata 70-te to upadek systemu z Bretton Woods i upłynnienie kursów. Koniec lat 90-tych debiut euro. 3 4

2 RYNEK WALUTOWY HISTORIA Powstanie euro jest wyjątkowym wydarzeniem w najnowszej historii kursów walutowych. Przez cały dwudziesty wiek nowo powstające państwa wprowadzały własne waluty. Tymczasem w 1999 r. 12 krajów zrezygnowało ze swoich narodowych walut by stworzyć jedną. RYNEK WALUTOWY Rynek walutowy rynek, na którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży walut na dowolny termin (foreign exchange, FX, Forex). Rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym, na którym negocjowane są ceny, rodzaj walut, ilość termin realizacji. 5 6 RYNEK WALUTOWY - CECHY W transakcji walutowej nie ma potrzeby, by strony transakcji spotykały się w określonym miejscu. Miejscem rynków walutowych są Departamenty Gospodarki Pieniężnej (nazywane również Departamentami Skarbca, Działami Treasury) banków komercyjnych na całym świecie. FOREX o Forex lub w skrócie FX pochodzi z ang. foreign exchange o Rynek o ponad 30-letniej historii o 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu (od Sydney poprzez Singapur, Tokio, Frankfurt, Londyn do Nowego Jorku) o Duża płynność - średnie obroty 1,9 bln USD dziennie o Rynek przeznaczony praktycznie dla każdego 7 8

3 FOREX GODZINY HANDLU Polska Kwotowania w godzinach 8:30-16:30 Można dokonywać transakcji przez całą dobę poprzez internetowe platformy handlu (występuje jednak ryzyko dużego spreadu) Świat Globalny rynek działa całą dobę, zmieniają się tylko centra handlu: Ok. 23:00 Australia Ok. 1:00 Japonia Ok. 8:30 Europa Ok. 14:00 USA PODZIAŁ RYNKU FOREX Tradycyjny rynek walutowy o rynek kasowy spot Rynek instrumentów pochodnych o forward o opcje o swapy walutowe fx swap, CIRS 9 10 WALUTA Waluta (currency) jest to środek wymiany (moneta lub banknot) używany do zapłaty za dobra i usługi. Większość państw posiada swoją własną walutę emitowaną przez uprawnioną do tego celu instytucję (np. bank centralny). WALUTY RODZAJE Podstawowe rodzaje walut: waluta krajowa waluty obce (zagraniczne) Waluty obce są to środki płatnicze w innych krajach oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (np. międzynarodowe jednostki pieniężne emitowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy tzw. SDR). Wśród walut obcych można wyróżnić waluty wymienialne

4 WALUTA WYMIENIALNA Waluta wymienialna jest to waluta, która może być kupowana i sprzedawana bez żadnych ograniczeń albo z niewielkimi ograniczeniami. Większość walut krajów rozwiniętych to waluty wymienialne lub częściowo wymienialne. WALUTY WYMIENIALNE RODZAJE Ze względu na stopień wymienialności (zamiany jednej waluty na inną) wyróżnia się: - waluty podstawowe - waluty drugorzędne - waluty egzotyczne WALUTY PODSTAWOWE WALUTY DRUGORZĘDNE Waluty podstawowe są to waluty dostępne bez żadnych ograniczeń na rynku natychmiastowym i terminowym. Należą do nich: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, frank szwajcarski, dolar australijski, dolar kanadyjski. Waluty drugorzędne cechują się pełną wymienialnością. Są dostępne w ograniczonym zakresie. Do walut drugorzędnych należą, np: dolar singapurski, rial omański, dinar kuwejcki, rupia indyjska

5 WALUTY EGZOTYCZNE Waluty egzotyczne są to waluty, które pojawiają się na rynku natychmiastowym, ale ich wymiana może być ograniczona np. ilościowo lub podlegać restrykcjom rządowym. Rynek terminowy dla tych walut może nie istnieć albo być bardzo drogi. Do walut egzotycznych należą, np.: dolar hongkongski, bat tajski, rinngint malezyjski, juan chiński, peso filipińskie, dong wietnamski. DEWIZY należności zagraniczne opiewające na waluty, które z uwagi na swoją formę i stopień płynności mogą stanowić środek płatniczy w transakcjach międzynarodowych występują w postaci weksli, czeków, akredytyw, przekazów bankowych, pocztowych itp., mogą mieć postać dokumentów lub zapisów na rachunkach bankowych umożliwiają regulowanie należności bez konieczności transferu złota i walut Transakcje dewizowe dokonywane są przez banki między sobą lub bezpośrednio z klientami TRANSAKCJA WALUTOWA Transakcja walutowa jest to transakcja, w której w ustalonym terminie wymieniane są dwie waluty po uzgodnionym kursie. Wymiana ta może nastąpić: - natychmiast - w ciągu jednego lub dwóch dni (walutowa transakcja natychmiastowa) - w określonym momencie w przyszłości (walutowa transakcja terminowa) TRANSAKCJE BEZDEWIZOWE Wymiana kompensacyjna (barterowa) uzgadnianie wzajemnych dostaw towarów o równej wartości Transakcje clearingowe kompensowanie w przyjętych okresach wzajemnych należności i zobowiązań i rozliczaniu w postaci bezgotówkowej lub kredytu jedynie salda; stosowane są głównie między krajami, których waluty nie są wymienialne

6 KURS WALUTOWY KURS WALUTOWY SZTYWNY I PŁYNNY Kurs walutowy jest liczbą służąca do przeliczania jednej waluty na inną 1 EUR = 3,7907 PLN Sztywny kurs walutowy występuje wtedy, gdy państwo ustala kurs waluty tego kraju względem innych walut, przy czym istnieje możliwość zmiany tego kursu, co jakiś stosunkowo długi okres. Płynny kurs walutowy występuje wtedy, gdy kształtuje się on pod wpływem rynku, jak każda cena w gospodarce rynkowej, tzn. wynika z podaży i popytu na daną walutę. Przeważająca większość krajów o gospodarce rynkowej od ponad 25 lat stosuje płynny kurs walutowy ŚREDNI KURS WALUTOWY NBP NBP w dni robocze, tuż przed godziną 11:00, kieruje do największych na rynku walutowym banków zapytania o kurs, po jakim sprzedają i kupują euro i dolara amerykańskiego. Po dwa najbardziej skrajne kursy są odrzucane, zaś z pozostałych sześciu wyliczana jest średnia, podawana codziennie około południa. O tej samej porze podawane są też kursy kilkunastu innych, popularnych walut i SDRów - jednostek rozliczeniowych MFW. PARYTET SIŁY NABYWCZEJ Istotny wpływ na kurs ma parytet siły nabywczej walut. Tzw. kurs parytetowy powinien zrównywać ceny dóbr będących w obrocie między krajami. Kurs rynkowy odchyla się od kursu parytetowego w zależności od podaży i popytu na określoną walutę na rynku walutowym

7 KWOTOWANIE KURSU WALUTY GBP/USD waluta bazowa waluta kwotowana Banki kwotując waluty podają dwie oferty: kurs kupna (tzw. BID) kurs sprzedaży (tzw. ASK, OFFER) Kwotowanie: GBP/PLN 5,3983/5,6755 KWOTOWANIE KURSU WALUTY SPREAD Spread różnica pomiędzy ceną kupna, a sprzedaży danej waluty, tzw. widełki, rozpiętość. kurs kupna 1 EUR = 3,6957 PLN kurs sprzedaży 1 EUR = 3,8888 PLN spread = 0,1931 PLN, czyli 19 groszy Spread jest to najczęściej jedyny koszt, jaki ponoszą inwestorzy na forexie. Spread zależy od płynności/ głębokości rynku KWOTOWANIE KURSU WALUTY KWOTOWANIE KURSU WALUTY Z punktu widzenia kraju w którym waluta jest kwotowana można wyróżnić: - kwotowanie bezpośrednie - kwotowanie pośrednie Kwotowanie bezpośrednie oznacza wyrażenie w danym kraju waluty obcej w jednostkach waluty krajowej, np. EUR/PLN, GBP/PLN w Polsce. Kwotowanie pośrednie oznacza wyrażenie w danym kraju wartości waluty krajowej w jednostkach waluty obcej, np. PLN/EUR, PLN/GBP w Polsce. waluta bazowa waluta kwotowana 27 28

8 KWOTOWANIE KURSU WALUTY Jeśli chodzi o Polskę, to notowany jest kurs złotego do euro w postaci: 1 EUR = x PLN. W tym przypadku nie wolno stosować relacji odwrotnej: 1 PLN = x EUR. W polskiej tabeli kursowej kursy walut podawane są z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Przeliczenia między walutami narodowymi UGW są w Polsce dokonywane za pośrednictwem euro. KWOTOWANIE KURSU WALUTY W zdecydowanej większości przypadków dolar jest walutą bazową. Wyjątek: EUR/USD. Wówczas walutą bazową jest euro. Podobnie jest też w przypadku ceny funta brytyjskiego (GBP/USD) KWOTOWANIE KURSU WALUTY Kursy większości najważniejszych walut podawane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku np. EUR/USD = 1,3538 Wyjątek to kurs jena japońskiego (JPY), który w stosunku do dolara podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. USD/JPY = 120,41 JEDNOSTKI ZMIANY KURSÓW Ze sposobem kwotowania wiążą się jednostki, w jakich określa się zmiany kursów. Najmniejszą jednostką jest tzw. pips (ang. price interest point ). W przypadku kursów walutowych podawanych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pips to 0,0001. Np. wzrost kursu EUR/USD z 1,3512 do 1,3517 to wzrost o 5 pipsów

9 JEDNOSTKI ZMIANY KURSÓW Kurs nie może się zmienić o mniej niż 1 pips (0,0001). Np. dla kursu USD/JPY 1 pips wynosi 0,01. Zatem spadek ze 120,19 do 120,09 to przecena o 10 pipsów. 100 pipsów to tzw. figura. LOT Na forexie handluje się kontraktami (tzw. lotami) opiewającymi na znaczne kwoty, zazwyczaj USD. Podobnie, jak w przypadku giełdowych kontraktów terminowych, inwestor nie musi posiadać na rachunku całej kwoty lota, a jedynie depozyt zabezpieczający w określonej wielkości PIPS + LOT Przykład Dla EUR/USD lot może wynosić euro. Jest to równocześnie minimalna wartość transakcji. W takim wypadku 1 pips jest wart x 0,0001 = 5 USD. KWOTOWANIE KURSU WALUTY - Bank w USA musi ustalić kurs kupna i sprzedaży GBP/CHF. Rozważmy trzy hipotetyczne sytuacje, zależnie od tego, jakimi informacjami dysponuje bank. Oznacza to, że wraz ze zmianą kursu o 1 pips, wartość lotu zmienia się o 5 dolarów

10 KWOTOWANIE KURSU WALUTY - a) Dwa kwotowania pośrednie, tj. USD/GBP: 0,5126/0,5132 USD/CHF: 1,2092/1,2098 W tej sytuacji należy dokonać dwóch działań dzielenia, dobierając przeciwne liczby z dwóch notowań pośrednich: 1,2098 0,5126=2,3601 GBP/CHF 1,2092 0,5132=2,3562 GBP/CHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi więc GBP/CHF: 2,3562/2,3601. KWOTOWANIE KURSU WALUTY - b) Dwa kwotowania bezpośrednie, tj. GBP/USD: 1,9486/1,9411 CHF/USD: 0,8262/0,8267 W tej sytuacji również dzielimy na krzyż. 1,9486 0,8267=2,3571 GBP/CHF 1,9411 0,8262=2,3494 GBP/CHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi więc GBP/CHF: 2,3494/2, KWOTOWANIE KURSU WALUTY - c) Jedno kwotowanie pośrednie i jedno bezpośrednie, tj. USD/CHF: 1,2097/1,2103 GBP/USD: 1,9486/1,9411 W tej sytuacji mnożymy. 1,2097 1,9486=2,3572 GBP/CHF 1,2103 1,9411=2,3493 GBP/CHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi więc GBP/CHF: 2,3493/2, RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Dewaluacja jest to ustawowe obniżenie kursu waluty krajowej względem walut obcych, natomiast ustawowe podwyższenie kursu waluty krajowej względem walut obcych nazywa się rewaluacją. Zwiększenie siły nabywczej pieniądza powiązane ze wzrostem jego wartości w stosunku do walut obcych (wzmocnienie waluty) nazywa się aprecjacją, osłabienie deprecjacją. 40

11 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ryzyko walutowe jest tym większe, im bardziej zmienny jest kurs walutowy Ryzyko walutowe jest tym większe, im częściej dokonuje się zamiany jednej waluty na inną. Dochód (mierzony stopą dochodu, tzn. relacją dochodu do zainwestowanego kapitału) przy inwestycjach w obcej walucie zależy od dwóch czynników: stopy dochodu w obcej walucie zmian kursu walutowego w okresie inwestycji RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Inwestycja w USD przynosząca stopę zwrotu (w USD): 10% Scenariusz 1. DEPRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi 32%. Scenariusz 2. APRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi (-12%) RYZYKO KURSU WALUTOWEGO t0 100 USD t1 110 USD stopa zwrotu w USD 10% 1) Deprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 4,8 USD/PLN 528 PLN stopa zwrotu w PLN 32% 2) Aprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 3,2 USD/PLN 352 PLN stopa w PLN -12% 43 44

12 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Inwestycja w USD przynosząca stopę zwrotu (w USD): (-10%) Scenariusz 1. DEPRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi 8%. Scenariusz 2. APRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi (-28%) RYZYKO KURSU WALUTOWEGO t0 100 USD t1 90 USD stopa w USD -10% 1) Deprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 4,8 USD/PLN 432 PLN stopa zwrotu w PLN 8% 2) Aprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 3,2 USD/PLN 288 PLN stopa w PLN -28% RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Deprecjacja kursu waluty zwiększa stopę zwrotu liczoną w tej walucie Aprecjacja kursu waluty zmniejsza stopę zwrotu liczoną w tej walucie RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Kiedy złoty słabnie (deprecjacja)? Kiedy złoty się umacnia (aprecjacja)? Przykład EUR/PLN = 3,70 ---> 3,75 USD/PLN = 2,85 ---> 2,80 Złoty się umocnił czy osłabił? Ani nie umocnił ani nie osłabił 47 48

13 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Sprawdźmy: Koszyk/PLN = (EUR/PLN + USD/PLN) / 2 Koszyk/PLN = 3, > 3,2750 Za dolara i euro trzeba zapłacić tyle samo, czyli złoty utrzymał notowania względem koszyka ALE: EUR/USD = 1, > 1,3393 Euro umocniło się do dolara RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ograniczenia ryzyka walutowego inwestowanie w kilku walutach niezbyt częste zamiany złotych na obce waluty i następnie obcych walut na złote stosowanie jako zabezpieczeń instrumentów pochodnych KURSY WALUTOWE W POLSCE KURSY WALUTOWE CZYNNIKI Kurs walutowy w Polsce jest płynny (wynika on z kursu walutowego w transakcjach przeprowadzanych przez banki). Teoretycznie kształtuje się on na podstawie czynników makroekonomicznych, wyników gospodarczych poszczególnych państw poziomu stóp procentowych itp. Płynny kurs walutowy charakteryzuje się dużą zmiennością, co zwiększa ryzyko przy inwestowaniu w obcej walucie. podaż i popyt na waluty obce na rynku krajowym stan bilansu handlowego i płatniczego wysokości stóp procentowych i stóp inflacji pomiędzy krajami polityka walutowa polityka pieniężna bezrobocie inflacja stabilność polityczna wydarzenia na rynku światowym produkt krajowy brutto 51 52

14 RYNEK WALUTOWY UCZESTNICY 1. Duże banki krajowe i międzynarodowe 2. Bank centralny 3. Klienci 4. Brokerzy walutowi RYNEK WALUTOWY FUNKCJE - kształtuje ceny dóbr pochodzących z importu - poprzez poziom cen dóbr importowanych wpływa na poziom inflacji - decyduje o konkurencyjności eksportu (np. wzmocnienie waluty krajowej spowoduje wzrost cen produktów za granicą) - ma wpływ na tempo wzrostu gospodarczego - wpływa na poziom oszczędności i inwestycji RYNEK WALUTOWY FUNKCJE - kształtuje podaż pieniądza i politykę pieniężną - poprzez poziom inflacji, politykę pieniężną powoduje zmiany natychmiastowych stóp procentowych - wpływa na przychody z turystyki INWESTOWANIE W WALUTY Ryzyko kursowe (np. inwestycja w EUR nie będzie opłacalna, jeśli złoty umocni się wobec euro) Różnica w oprocentowaniu Prowizje za przewalutowanie 55 56

15 INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO Transakcje terminowe (kontrakty forward, kontrakty futures) Opcje walutowe Swapy walutowe (Foreign Exchange Swap, FX swap) MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET SIŁY NABYWCZEJ (Purchasing Power Parity) Kurs walutowy odzwierciedla relacje cen w dwóch krajach S = p p MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET STÓP PROCENTOWYCH (Interest Rate Parity) MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET STÓP PROCENTOWYCH (Interest Rate Parity) Kurs walutowy odzwierciedla relacje stóp procentowych w dwóch krajach Dwie możliwości transferu waluty zagranicznej na walutę krajową w przyszłości: - zamiana dziś po kursie spot i inwestycja w walucie krajowej - inwestycja w walucie zagranicznej i zamiana w przyszłości po kursie forward Model S (1 ) + r ) = (1 + r ) F 1+ r F = S 1+r+ r 59 60

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1 Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD z dnia 21 października 2014 roku krok AUDCAD.stp kanadyjskiego AUDCHF.stp

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan zajęć Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek walutowy Jego uczestnicy Transakcje walutowe Jego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp Wykład I Wstęp Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 4 października 2011 1 Podstawowe pojęcia Instrumenty i rynki finansowe 2 Instrumenty i rynki finansowe to dyscyplina, która zajmuje się analizą

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! 1. Rynek finansowy to ta część rynku, gdzie przeprowadza się wyłącznie transakcje instrumentami dłużnymi. 2. Dłużne

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce NA PRZYKŁADZIE WYMIANY WALUT ONLINE SAMIR TOPKA- WALUTUJ.PL 09.04.2015 Pozytywna afirmacja Umiem wymyślić produkt, który będzie się sprzedawał

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego

dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego Pieniądz jako waluta Waluta to pieniądz w rozliczeniach międzynarodowych Platon Prawa : Prywatny człowiek,

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy Zanim zainwestujesz

Rynek walutowy Zanim zainwestujesz Rynek walutowy Zmiany wartości walut dotyczą każdego z nas. Kurs złotego wobec euro i dolara amerykańskiego wyznacza cenę, jaką płacimy za towary sprowadzane z zagranicy. Benzyna, sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego Departament Sprzedaży Detalicznej Kurs waluty EUR/PLN 3.8975/3.9065 0,0005 pięć pipsów 0,0065 sześćdziesiąt pięć pipsów 0,0965

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1-

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1- KONTRAKTY WALUTOWE Warszawa, kwiecień 2014-1- PARY WALUT USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Krajowy rynek międzybankowy: Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Warszawa, 31 stycznia 2007 r. RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM 1. W bilansach banków centralnych, z racji pełnionych przez nie funkcji, po stronie aktywów dominują

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem Kursowym

Zarządzanie Ryzykiem Kursowym Zarządzanie Ryzykiem Kursowym Jakub Makurat Plan prezentacji 01 Polski Handel Zagraniczny skala i znaczenie. 02 Ryzyko walutowe a rozwój biznesu za granicą.. 03 Kto jest narażony na ryzyko zmiany kursów

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Raport drugi NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Jak podwoić kapitał w dwa miesiące? dr Dariusz Świerk z zespołem Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie aktywami i pasywami banku ryzyko walutowe 1. POJĘCIA PODSTAWOWE... 2 2. WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA... 3

Zarządzanie aktywami i pasywami banku ryzyko walutowe 1. POJĘCIA PODSTAWOWE... 2 2. WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA... 3 1. POJĘCIA PODSTAWOWE... 2 2. WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA... 3 3. KURS KUPNA I KURS SPRZEDAŻY ORAZ OZNACZENIE CYFR W KWOTOWANIU... 3 4. RODZAJE KWOTOWAŃ KURSÓW WALUT... 4 5. WARTOŚĆ JEDNEGO PUNKTU

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy CELE LEKCJI: Ogólny: - poznanie waluty euro. Szczegółowe: - uczeń zna

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi powinne zostać przesłane na numer faksu: +44 20 7198 0862. EUROMONEY FOREIGN EXCHANGE SURVEY 2006

Odpowiedzi powinne zostać przesłane na numer faksu: +44 20 7198 0862. EUROMONEY FOREIGN EXCHANGE SURVEY 2006 Odpowiedzi powinne zostać przesłane na numer faksu: +44 20 7198 0862. EUROMONEY FOREIGN EXCHANGE SURVEY 2006 Prosimy o wypełnienie tej anonimowej ankiety, aby z Państwa udziałem, 28-my Doroczny Raport

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp.

Słowniczek pojęć. Definicje ogólne. 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. Słowniczek pojęć Definicje ogólne 1 pips najmniejsza możliwa zmiana ceny, najczęściej jest to 0,0001; 100 pips = 1 grosz, 20 pips = 0,2 grosza, itp. ASK rynkowy kurs, po którym można kupić walutę zagraniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/49 Plan wykładu: Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Minimalny krok notowania w punktach. Standardowy Spread Transakcyjny w pipsach. Minimalna wielkość zlecenia w Lotach

Minimalny krok notowania w punktach. Standardowy Spread Transakcyjny w pipsach. Minimalna wielkość zlecenia w Lotach BASIC CFD - Kontrakty Różnic Kursowych Stały Spread Symbol Instrumentu AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFHUF CHFJPY Nazwa Instrumentu Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego Dolar

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR)

Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR) Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 25 Rynek referencyjny/źródło referencyjne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG2805TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap)

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) Rynek pieniężny Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) oraz Reverse Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papieru wartościowego Cena Nabycia i Cena Odkupu Równoważnych Papierów Wartościowych Sprzedający

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Forward, FX Swap & CIRS

Forward, FX Swap & CIRS Forward, FX Swap & CIRS Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan prezentacji Bob Citron & Orange County Transakcje forward FX Swap CIRS FRA 2 Orange County & Bob Citron

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Wykład 8 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

Szybki start na rynku FOREX

Szybki start na rynku FOREX Szybki start na rynku FOREX Czyli jak zacząć przygodę z inwestowaniem na największym rynku świata. Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Czym jest rynek Forex? Forex

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Makroekonomia 1 Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Plan wykładu 3. Bilans płatniczy Definicja Zasady księgowania transakcji Struktura bilansu Polski bilans płatniczy Kurs walutowy Systemy kursowe

Bardziej szczegółowo

Szybki start na rynku FOREX Czyli jak rozpocząć inwestowanie na największym rynku świata.

Szybki start na rynku FOREX Czyli jak rozpocząć inwestowanie na największym rynku świata. Szybki start na rynku FOREX Czyli jak rozpocząć inwestowanie na największym rynku świata. mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Czym jest rynek Forex? Forex to skrót od Foreign Exchange (FX), czyli wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

ebook FOREX PIERWSZE KROKI Blue Capital Markets Limited 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.

ebook FOREX PIERWSZE KROKI Blue Capital Markets Limited 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. ebook FOREX PIERWSZE KROKI 1 Spis treści Podstawy rynku Forex Kto, z kim, gdzie i dlaczego, czyli ABC rynku Forex 1 Pierwsze kroki Forex o co w tym wszystkim chodzi? 6 Chcę wiedzieć więcej Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014 OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich...

Bardziej szczegółowo

Kontrakty forward i futures.

Kontrakty forward i futures. Kontrakty forward i futures. 1.1 Charakterystyka transakcji walutowych SPOT Walutowa transakcja spot polega na zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin spot (dokładnie za dwa dni robocze). Zakup

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Cz. III Pieniądz, polityka pieniężna i walutowa

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Cz. III Pieniądz, polityka pieniężna i walutowa Polityka gospodarcza materiały do wykładu Cz. III Pieniądz, polityka pieniężna i walutowa Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ Katedra Polityki Gospodarczej UJ Pojęcie i ewolucja pieniądza Pojęcie: powszechnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo