RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA"

Transkrypt

1 RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem siebie była stała). Przykład: uncja złota w Wielkiej Brytanii kosztowała 4,24 GBP, a w USA 20,67 USD (funt musiał kosztować około 4,87 USD) 2 RYNEK WALUTOWY - HISTORIA System z Bretton Woods (1944 r.) stworzył system walutowy, w którym centralną walutą stał się dolar amerykański. W ramach systemu banki centralne poza USA musiały utrzymywać kurs kupując i sprzedając swoje waluty po ustalonym w Bretton Woods kursie. Bank centralny USA miał obowiązek kupować i sprzedawać złoto od banków centralnych po 35 USD za uncję. Dopuszczalne były wahania kursowe do 1% od ustalonego parytetu. System z Bretton Woods był systemem kursów stałych, gdyż ceny walut były sztywno ustalone i bronione na danym poziomie przez banki centralne. Wszedł w życie w 1958 r. RYNEK WALUTOWY - HISTORIA W latach 60-tych zaczęły się problemy: USA - deficyt w bilansie płatniczym, kryzysy walutowe w Europie: głównie Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Lata 70-te to upadek systemu z Bretton Woods i upłynnienie kursów. Koniec lat 90-tych debiut euro. 3 4

2 RYNEK WALUTOWY HISTORIA Powstanie euro jest wyjątkowym wydarzeniem w najnowszej historii kursów walutowych. Przez cały dwudziesty wiek nowo powstające państwa wprowadzały własne waluty. Tymczasem w 1999 r. 12 krajów zrezygnowało ze swoich narodowych walut by stworzyć jedną. RYNEK WALUTOWY Rynek walutowy rynek, na którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży walut na dowolny termin (foreign exchange, FX, Forex). Rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym, na którym negocjowane są ceny, rodzaj walut, ilość termin realizacji. 5 6 RYNEK WALUTOWY - CECHY W transakcji walutowej nie ma potrzeby, by strony transakcji spotykały się w określonym miejscu. Miejscem rynków walutowych są Departamenty Gospodarki Pieniężnej (nazywane również Departamentami Skarbca, Działami Treasury) banków komercyjnych na całym świecie. FOREX o Forex lub w skrócie FX pochodzi z ang. foreign exchange o Rynek o ponad 30-letniej historii o 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu (od Sydney poprzez Singapur, Tokio, Frankfurt, Londyn do Nowego Jorku) o Duża płynność - średnie obroty 1,9 bln USD dziennie o Rynek przeznaczony praktycznie dla każdego 7 8

3 FOREX GODZINY HANDLU Polska Kwotowania w godzinach 8:30-16:30 Można dokonywać transakcji przez całą dobę poprzez internetowe platformy handlu (występuje jednak ryzyko dużego spreadu) Świat Globalny rynek działa całą dobę, zmieniają się tylko centra handlu: Ok. 23:00 Australia Ok. 1:00 Japonia Ok. 8:30 Europa Ok. 14:00 USA PODZIAŁ RYNKU FOREX Tradycyjny rynek walutowy o rynek kasowy spot Rynek instrumentów pochodnych o forward o opcje o swapy walutowe fx swap, CIRS 9 10 WALUTA Waluta (currency) jest to środek wymiany (moneta lub banknot) używany do zapłaty za dobra i usługi. Większość państw posiada swoją własną walutę emitowaną przez uprawnioną do tego celu instytucję (np. bank centralny). WALUTY RODZAJE Podstawowe rodzaje walut: waluta krajowa waluty obce (zagraniczne) Waluty obce są to środki płatnicze w innych krajach oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (np. międzynarodowe jednostki pieniężne emitowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy tzw. SDR). Wśród walut obcych można wyróżnić waluty wymienialne

4 WALUTA WYMIENIALNA Waluta wymienialna jest to waluta, która może być kupowana i sprzedawana bez żadnych ograniczeń albo z niewielkimi ograniczeniami. Większość walut krajów rozwiniętych to waluty wymienialne lub częściowo wymienialne. WALUTY WYMIENIALNE RODZAJE Ze względu na stopień wymienialności (zamiany jednej waluty na inną) wyróżnia się: - waluty podstawowe - waluty drugorzędne - waluty egzotyczne WALUTY PODSTAWOWE WALUTY DRUGORZĘDNE Waluty podstawowe są to waluty dostępne bez żadnych ograniczeń na rynku natychmiastowym i terminowym. Należą do nich: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, frank szwajcarski, dolar australijski, dolar kanadyjski. Waluty drugorzędne cechują się pełną wymienialnością. Są dostępne w ograniczonym zakresie. Do walut drugorzędnych należą, np: dolar singapurski, rial omański, dinar kuwejcki, rupia indyjska

5 WALUTY EGZOTYCZNE Waluty egzotyczne są to waluty, które pojawiają się na rynku natychmiastowym, ale ich wymiana może być ograniczona np. ilościowo lub podlegać restrykcjom rządowym. Rynek terminowy dla tych walut może nie istnieć albo być bardzo drogi. Do walut egzotycznych należą, np.: dolar hongkongski, bat tajski, rinngint malezyjski, juan chiński, peso filipińskie, dong wietnamski. DEWIZY należności zagraniczne opiewające na waluty, które z uwagi na swoją formę i stopień płynności mogą stanowić środek płatniczy w transakcjach międzynarodowych występują w postaci weksli, czeków, akredytyw, przekazów bankowych, pocztowych itp., mogą mieć postać dokumentów lub zapisów na rachunkach bankowych umożliwiają regulowanie należności bez konieczności transferu złota i walut Transakcje dewizowe dokonywane są przez banki między sobą lub bezpośrednio z klientami TRANSAKCJA WALUTOWA Transakcja walutowa jest to transakcja, w której w ustalonym terminie wymieniane są dwie waluty po uzgodnionym kursie. Wymiana ta może nastąpić: - natychmiast - w ciągu jednego lub dwóch dni (walutowa transakcja natychmiastowa) - w określonym momencie w przyszłości (walutowa transakcja terminowa) TRANSAKCJE BEZDEWIZOWE Wymiana kompensacyjna (barterowa) uzgadnianie wzajemnych dostaw towarów o równej wartości Transakcje clearingowe kompensowanie w przyjętych okresach wzajemnych należności i zobowiązań i rozliczaniu w postaci bezgotówkowej lub kredytu jedynie salda; stosowane są głównie między krajami, których waluty nie są wymienialne

6 KURS WALUTOWY KURS WALUTOWY SZTYWNY I PŁYNNY Kurs walutowy jest liczbą służąca do przeliczania jednej waluty na inną 1 EUR = 3,7907 PLN Sztywny kurs walutowy występuje wtedy, gdy państwo ustala kurs waluty tego kraju względem innych walut, przy czym istnieje możliwość zmiany tego kursu, co jakiś stosunkowo długi okres. Płynny kurs walutowy występuje wtedy, gdy kształtuje się on pod wpływem rynku, jak każda cena w gospodarce rynkowej, tzn. wynika z podaży i popytu na daną walutę. Przeważająca większość krajów o gospodarce rynkowej od ponad 25 lat stosuje płynny kurs walutowy ŚREDNI KURS WALUTOWY NBP NBP w dni robocze, tuż przed godziną 11:00, kieruje do największych na rynku walutowym banków zapytania o kurs, po jakim sprzedają i kupują euro i dolara amerykańskiego. Po dwa najbardziej skrajne kursy są odrzucane, zaś z pozostałych sześciu wyliczana jest średnia, podawana codziennie około południa. O tej samej porze podawane są też kursy kilkunastu innych, popularnych walut i SDRów - jednostek rozliczeniowych MFW. PARYTET SIŁY NABYWCZEJ Istotny wpływ na kurs ma parytet siły nabywczej walut. Tzw. kurs parytetowy powinien zrównywać ceny dóbr będących w obrocie między krajami. Kurs rynkowy odchyla się od kursu parytetowego w zależności od podaży i popytu na określoną walutę na rynku walutowym

7 KWOTOWANIE KURSU WALUTY GBP/USD waluta bazowa waluta kwotowana Banki kwotując waluty podają dwie oferty: kurs kupna (tzw. BID) kurs sprzedaży (tzw. ASK, OFFER) Kwotowanie: GBP/PLN 5,3983/5,6755 KWOTOWANIE KURSU WALUTY SPREAD Spread różnica pomiędzy ceną kupna, a sprzedaży danej waluty, tzw. widełki, rozpiętość. kurs kupna 1 EUR = 3,6957 PLN kurs sprzedaży 1 EUR = 3,8888 PLN spread = 0,1931 PLN, czyli 19 groszy Spread jest to najczęściej jedyny koszt, jaki ponoszą inwestorzy na forexie. Spread zależy od płynności/ głębokości rynku KWOTOWANIE KURSU WALUTY KWOTOWANIE KURSU WALUTY Z punktu widzenia kraju w którym waluta jest kwotowana można wyróżnić: - kwotowanie bezpośrednie - kwotowanie pośrednie Kwotowanie bezpośrednie oznacza wyrażenie w danym kraju waluty obcej w jednostkach waluty krajowej, np. EUR/PLN, GBP/PLN w Polsce. Kwotowanie pośrednie oznacza wyrażenie w danym kraju wartości waluty krajowej w jednostkach waluty obcej, np. PLN/EUR, PLN/GBP w Polsce. waluta bazowa waluta kwotowana 27 28

8 KWOTOWANIE KURSU WALUTY Jeśli chodzi o Polskę, to notowany jest kurs złotego do euro w postaci: 1 EUR = x PLN. W tym przypadku nie wolno stosować relacji odwrotnej: 1 PLN = x EUR. W polskiej tabeli kursowej kursy walut podawane są z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Przeliczenia między walutami narodowymi UGW są w Polsce dokonywane za pośrednictwem euro. KWOTOWANIE KURSU WALUTY W zdecydowanej większości przypadków dolar jest walutą bazową. Wyjątek: EUR/USD. Wówczas walutą bazową jest euro. Podobnie jest też w przypadku ceny funta brytyjskiego (GBP/USD) KWOTOWANIE KURSU WALUTY Kursy większości najważniejszych walut podawane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku np. EUR/USD = 1,3538 Wyjątek to kurs jena japońskiego (JPY), który w stosunku do dolara podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. USD/JPY = 120,41 JEDNOSTKI ZMIANY KURSÓW Ze sposobem kwotowania wiążą się jednostki, w jakich określa się zmiany kursów. Najmniejszą jednostką jest tzw. pips (ang. price interest point ). W przypadku kursów walutowych podawanych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pips to 0,0001. Np. wzrost kursu EUR/USD z 1,3512 do 1,3517 to wzrost o 5 pipsów

9 JEDNOSTKI ZMIANY KURSÓW Kurs nie może się zmienić o mniej niż 1 pips (0,0001). Np. dla kursu USD/JPY 1 pips wynosi 0,01. Zatem spadek ze 120,19 do 120,09 to przecena o 10 pipsów. 100 pipsów to tzw. figura. LOT Na forexie handluje się kontraktami (tzw. lotami) opiewającymi na znaczne kwoty, zazwyczaj USD. Podobnie, jak w przypadku giełdowych kontraktów terminowych, inwestor nie musi posiadać na rachunku całej kwoty lota, a jedynie depozyt zabezpieczający w określonej wielkości PIPS + LOT Przykład Dla EUR/USD lot może wynosić euro. Jest to równocześnie minimalna wartość transakcji. W takim wypadku 1 pips jest wart x 0,0001 = 5 USD. KWOTOWANIE KURSU WALUTY - Bank w USA musi ustalić kurs kupna i sprzedaży GBP/CHF. Rozważmy trzy hipotetyczne sytuacje, zależnie od tego, jakimi informacjami dysponuje bank. Oznacza to, że wraz ze zmianą kursu o 1 pips, wartość lotu zmienia się o 5 dolarów

10 KWOTOWANIE KURSU WALUTY - a) Dwa kwotowania pośrednie, tj. USD/GBP: 0,5126/0,5132 USD/CHF: 1,2092/1,2098 W tej sytuacji należy dokonać dwóch działań dzielenia, dobierając przeciwne liczby z dwóch notowań pośrednich: 1,2098 0,5126=2,3601 GBP/CHF 1,2092 0,5132=2,3562 GBP/CHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi więc GBP/CHF: 2,3562/2,3601. KWOTOWANIE KURSU WALUTY - b) Dwa kwotowania bezpośrednie, tj. GBP/USD: 1,9486/1,9411 CHF/USD: 0,8262/0,8267 W tej sytuacji również dzielimy na krzyż. 1,9486 0,8267=2,3571 GBP/CHF 1,9411 0,8262=2,3494 GBP/CHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi więc GBP/CHF: 2,3494/2, KWOTOWANIE KURSU WALUTY - c) Jedno kwotowanie pośrednie i jedno bezpośrednie, tj. USD/CHF: 1,2097/1,2103 GBP/USD: 1,9486/1,9411 W tej sytuacji mnożymy. 1,2097 1,9486=2,3572 GBP/CHF 1,2103 1,9411=2,3493 GBP/CHF Kurs z punktu widzenia banku wynosi więc GBP/CHF: 2,3493/2, RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Dewaluacja jest to ustawowe obniżenie kursu waluty krajowej względem walut obcych, natomiast ustawowe podwyższenie kursu waluty krajowej względem walut obcych nazywa się rewaluacją. Zwiększenie siły nabywczej pieniądza powiązane ze wzrostem jego wartości w stosunku do walut obcych (wzmocnienie waluty) nazywa się aprecjacją, osłabienie deprecjacją. 40

11 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ryzyko walutowe jest tym większe, im bardziej zmienny jest kurs walutowy Ryzyko walutowe jest tym większe, im częściej dokonuje się zamiany jednej waluty na inną. Dochód (mierzony stopą dochodu, tzn. relacją dochodu do zainwestowanego kapitału) przy inwestycjach w obcej walucie zależy od dwóch czynników: stopy dochodu w obcej walucie zmian kursu walutowego w okresie inwestycji RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Inwestycja w USD przynosząca stopę zwrotu (w USD): 10% Scenariusz 1. DEPRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi 32%. Scenariusz 2. APRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi (-12%) RYZYKO KURSU WALUTOWEGO t0 100 USD t1 110 USD stopa zwrotu w USD 10% 1) Deprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 4,8 USD/PLN 528 PLN stopa zwrotu w PLN 32% 2) Aprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 3,2 USD/PLN 352 PLN stopa w PLN -12% 43 44

12 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Inwestycja w USD przynosząca stopę zwrotu (w USD): (-10%) Scenariusz 1. DEPRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi 8%. Scenariusz 2. APRECJACJA kursu PLN względem USD o 20% Stopa zwrotu w PLN wynosi (-28%) RYZYKO KURSU WALUTOWEGO t0 100 USD t1 90 USD stopa w USD -10% 1) Deprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 4,8 USD/PLN 432 PLN stopa zwrotu w PLN 8% 2) Aprecjacja kursu PLN względem USD o 20% t0 4 USD/PLN 400 PLN t1 3,2 USD/PLN 288 PLN stopa w PLN -28% RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Deprecjacja kursu waluty zwiększa stopę zwrotu liczoną w tej walucie Aprecjacja kursu waluty zmniejsza stopę zwrotu liczoną w tej walucie RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Kiedy złoty słabnie (deprecjacja)? Kiedy złoty się umacnia (aprecjacja)? Przykład EUR/PLN = 3,70 ---> 3,75 USD/PLN = 2,85 ---> 2,80 Złoty się umocnił czy osłabił? Ani nie umocnił ani nie osłabił 47 48

13 RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Sprawdźmy: Koszyk/PLN = (EUR/PLN + USD/PLN) / 2 Koszyk/PLN = 3, > 3,2750 Za dolara i euro trzeba zapłacić tyle samo, czyli złoty utrzymał notowania względem koszyka ALE: EUR/USD = 1, > 1,3393 Euro umocniło się do dolara RYZYKO KURSU WALUTOWEGO Ograniczenia ryzyka walutowego inwestowanie w kilku walutach niezbyt częste zamiany złotych na obce waluty i następnie obcych walut na złote stosowanie jako zabezpieczeń instrumentów pochodnych KURSY WALUTOWE W POLSCE KURSY WALUTOWE CZYNNIKI Kurs walutowy w Polsce jest płynny (wynika on z kursu walutowego w transakcjach przeprowadzanych przez banki). Teoretycznie kształtuje się on na podstawie czynników makroekonomicznych, wyników gospodarczych poszczególnych państw poziomu stóp procentowych itp. Płynny kurs walutowy charakteryzuje się dużą zmiennością, co zwiększa ryzyko przy inwestowaniu w obcej walucie. podaż i popyt na waluty obce na rynku krajowym stan bilansu handlowego i płatniczego wysokości stóp procentowych i stóp inflacji pomiędzy krajami polityka walutowa polityka pieniężna bezrobocie inflacja stabilność polityczna wydarzenia na rynku światowym produkt krajowy brutto 51 52

14 RYNEK WALUTOWY UCZESTNICY 1. Duże banki krajowe i międzynarodowe 2. Bank centralny 3. Klienci 4. Brokerzy walutowi RYNEK WALUTOWY FUNKCJE - kształtuje ceny dóbr pochodzących z importu - poprzez poziom cen dóbr importowanych wpływa na poziom inflacji - decyduje o konkurencyjności eksportu (np. wzmocnienie waluty krajowej spowoduje wzrost cen produktów za granicą) - ma wpływ na tempo wzrostu gospodarczego - wpływa na poziom oszczędności i inwestycji RYNEK WALUTOWY FUNKCJE - kształtuje podaż pieniądza i politykę pieniężną - poprzez poziom inflacji, politykę pieniężną powoduje zmiany natychmiastowych stóp procentowych - wpływa na przychody z turystyki INWESTOWANIE W WALUTY Ryzyko kursowe (np. inwestycja w EUR nie będzie opłacalna, jeśli złoty umocni się wobec euro) Różnica w oprocentowaniu Prowizje za przewalutowanie 55 56

15 INSTRUMENTY RYNKU WALUTOWEGO Transakcje terminowe (kontrakty forward, kontrakty futures) Opcje walutowe Swapy walutowe (Foreign Exchange Swap, FX swap) MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET SIŁY NABYWCZEJ (Purchasing Power Parity) Kurs walutowy odzwierciedla relacje cen w dwóch krajach S = p p MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET STÓP PROCENTOWYCH (Interest Rate Parity) MODEL KURSU WALUTOWEGO PARYTET STÓP PROCENTOWYCH (Interest Rate Parity) Kurs walutowy odzwierciedla relacje stóp procentowych w dwóch krajach Dwie możliwości transferu waluty zagranicznej na walutę krajową w przyszłości: - zamiana dziś po kursie spot i inwestycja w walucie krajowej - inwestycja w walucie zagranicznej i zamiana w przyszłości po kursie forward Model S (1 ) + r ) = (1 + r ) F 1+ r F = S 1+r+ r 59 60

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 3 Rynek walutowy

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 3 Rynek walutowy System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Rynek walutowy Podział rynków walutowych Detaliczne Międzybankowe, hurtowe oraz FOREX Międzynarodowe. Systemy kursów walutowych Kurs stały (dewaluacja, rewaluacja),

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel dr Blandyna Puszer Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 17.11.2014 r. 1 Walutami są oficjalne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w określonym

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1 Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD z dnia 21 października 2014 roku krok AUDCAD.stp kanadyjskiego AUDCHF.stp

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

FOREX Pierwsze kroki

FOREX Pierwsze kroki FOREX Pierwsze kroki Spis treści : Rynek Forex... 3 Korzyści z Handlu na Rynku Forex... 4 Udział w Rynku Forex... 7 Co jest Przedmiotem Handlu?... 8 Waluty Główne i Drugorzędne (Majors i Minors)... 9 Jak

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan zajęć Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek walutowy Jego uczestnicy Transakcje walutowe Jego

Bardziej szczegółowo

Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową

Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową W poniższych przykładach będziemy używać analizy fundamentalnej, aby pomóc nam zdecydować, czy kupić lub sprzedać konkretną parę walutową. Jeśli zawsze przysypiałeś

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

to zespół reguł i instytucji pozwalających dokonać wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz drugiego kraju.

to zespół reguł i instytucji pozwalających dokonać wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz drugiego kraju. Rynek walutowy to zespół reguł i instytucji pozwalających dokonać wymiany pieniądza jednego kraju na pieniądz drugiego kraju. oznaczenie pieniędzy symbolami np. złoty polski PLN, dolar amerykański - USD

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego

dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Finansowego Pieniądz jako waluta Waluta to pieniądz w rozliczeniach międzynarodowych Platon Prawa : Prywatny człowiek,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp Wykład I Wstęp Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 4 października 2011 1 Podstawowe pojęcia Instrumenty i rynki finansowe 2 Instrumenty i rynki finansowe to dyscyplina, która zajmuje się analizą

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe! 1. Rynek finansowy to ta część rynku, gdzie przeprowadza się wyłącznie transakcje instrumentami dłużnymi. 2. Dłużne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce NA PRZYKŁADZIE WYMIANY WALUT ONLINE SAMIR TOPKA- WALUTUJ.PL 09.04.2015 Pozytywna afirmacja Umiem wymyślić produkt, który będzie się sprzedawał

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 6

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 6 Ćwiczenia 6 Największy na świecie rynek finansowy, Dzienny obrót ok. 1,5 biliona USD, Około 10% wszystkich transakcji na rynku związane z wymianą gospodarczą, 90% to transakcje spekulacyjne Działa 24 godziny

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy. Spot FX forward FX Futures. Kwotowania kursów walutowych (1)

Rynek walutowy. Spot FX forward FX Futures. Kwotowania kursów walutowych (1) Rynek walutowy Spot FX forward FX Futures Kwotowania kursów walutowych (1) Kurs walutowy oznacza cenę jednej waluty wyrażoną w innej walucie, zazwyczaj przedstawiany jest jako XXX/YYY, gdzie: XXX to waluta

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy Zanim zainwestujesz

Rynek walutowy Zanim zainwestujesz Rynek walutowy Zmiany wartości walut dotyczą każdego z nas. Kurs złotego wobec euro i dolara amerykańskiego wyznacza cenę, jaką płacimy za towary sprowadzane z zagranicy. Benzyna, sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Warszawa, 31 stycznia 2007 r. RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM 1. W bilansach banków centralnych, z racji pełnionych przez nie funkcji, po stronie aktywów dominują

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1-

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1- KONTRAKTY WALUTOWE Warszawa, kwiecień 2014-1- PARY WALUT USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Krajowy rynek międzybankowy: Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Piotr Bańbuła Katedra Ekonomii Ilościowej, KAE Październik 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zadanie z ostatniego wykładu: ustal cenę

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego Departament Sprzedaży Detalicznej Kurs waluty EUR/PLN 3.8975/3.9065 0,0005 pięć pipsów 0,0065 sześćdziesiąt pięć pipsów 0,0965

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja Piotr Bańbuła Katedra Ekonomii Ilościowej, KAE Marzec 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zadanie z ostatniego wykładu: ustal cenę terminową

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej

Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej Temat 5 Kurs walutowy Parytet stóp procentowych i parytet siły nabywczej dr Leszek Wincenciak WNE UW 2/42 Plan wykładu: Kurs walutowy i rynek walutowy definicje Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem Kursowym

Zarządzanie Ryzykiem Kursowym Zarządzanie Ryzykiem Kursowym Jakub Makurat Plan prezentacji 01 Polski Handel Zagraniczny skala i znaczenie. 02 Ryzyko walutowe a rozwój biznesu za granicą.. 03 Kto jest narażony na ryzyko zmiany kursów

Bardziej szczegółowo

STOPA ZWROTU NIEUBEZPIECZONY PARYTET STÓP PROCENTOWYCH

STOPA ZWROTU NIEUBEZPIECZONY PARYTET STÓP PROCENTOWYCH STOPA ZWROTU 1 Stopy zwrotu z aktywów denominowanych w złotówkach i walucie zagranicznej mówią nam jak ich wartości zmieniają się w ciągu pewnego okresu czasu. Inną informacją, której potrzebujemy by móc

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie aktywami i pasywami banku ryzyko walutowe 1. POJĘCIA PODSTAWOWE... 2 2. WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA... 3

Zarządzanie aktywami i pasywami banku ryzyko walutowe 1. POJĘCIA PODSTAWOWE... 2 2. WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA... 3 1. POJĘCIA PODSTAWOWE... 2 2. WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA... 3 3. KURS KUPNA I KURS SPRZEDAŻY ORAZ OZNACZENIE CYFR W KWOTOWANIU... 3 4. RODZAJE KWOTOWAŃ KURSÓW WALUT... 4 5. WARTOŚĆ JEDNEGO PUNKTU

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku

Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH 1. w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, 2. w Regulaminie negocjowanej

Bardziej szczegółowo

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005 Market wizards Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS Piotrek Chabrowski 2005 Transakcje SWAP w dzisiejszych czasach Służą do zabezpieczania się nie tylko przed zmianami stóp procentowych i kursów walutowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

Wykład 18: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 18: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 18: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu 18 Waluta obca i jej cena, sposoby

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przedmioty podstawy przedsiębiorczości i geografia Temat:,,Euro waluta wspólnej Europy CELE LEKCJI: Ogólny: - poznanie waluty euro. Szczegółowe: - uczeń zna

Bardziej szczegółowo

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek.

Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Podstawą stosowania tej strategii może być jedynie zdrowy rozsądek. Carry trade jest jedną ze strategii arbitrażowych pozwalających na korzystanie z różnic w oprocentowaniu walut różnych krajów. Jednak

Bardziej szczegółowo