Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu"

Transkrypt

1 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim

2 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach obcych Ryzyko walutowe jest tym większe im większe są wartości pozycji niedomkniętych w poszczególnych walutach oraz im większa jest zmienność kursów poszczególnych walut Nie ma ryzyka walutowego gdy pozycje walutowe są domknięte nawet wtedy, gdy zmienność kursów jest duża Ilość walut, jakimi obraca bank ma także wpływ (pośredni) na rozmiary ryzyka, ponieważ pojawia się ryzyko operacyjne Ważnym aspektem ryzyka walutowego jest pojawianie się ryzyka kontrahenta i ryzyka rozliczenia transakcji

3 3 Międzynarodowy efekt Fischera Wysoka stopa procentowa w kraju A Deprecjacja waluty kraju A wzrost opłacalności eksportu, spadek importu, nadwyżka w bilansie płatniczym i handlowym napływ zagranicznego kapitału spekulacyjnego, powodujący wzrost popytu na walutę kraju A Aprecjacja waluty kraju A odpływ kapitału spekulacyjnego powodujący spadek popytu na walutę kraju A wzrost opłacalności importu, spadek eksportu, deficyt bilansu płatniczego i handlowego Spadek stóp procentowych w kraju A Żródło: opracowanie własne na podstawie: R. E. Hall, Makroekonomia, PWN, Warszawa 1997, ss Aprecjacja jest to zjawisko polegające na wzroście wartości pieniądza krajowego względem walut obcych, a deprecjacja związana jest ze spadkiem wartości pieniądza krajowego(waluty).

4 4 Klasyczna sytuacja Należności 1 Euro = 4 zł Zobowiązania 2500 euro zł 1500 euro 6000 zł różnica = 4000 zł 1 Euro = 5 zł 2500 euro zł 1500 euro 7500 zł różnica = 5000 zł zysk = 1000 zł

5 5 Pozycje jakie bank może mieć w poszczególnych walutach (pozycje indywidualne) Pozycja długa (long position) Należności w walucie (i) > Zobowiązania w w walucie (i) Pozycja krótka (short position) Należności w walucie (i) > Zobowiązania w w walucie (i) Pozycja zamknięta (close position) Należności w walucie (i) = Zobowiązania w w walucie (i)

6 6 Podsumowując Pozycja / zmiana kursu Długa Krótka Zamknięta (domknięta) Wzrost kursu wymiany waluty zagranicznej Wzrost dochodu Zysk Wzrost strat Strata Brak dochodu; brak strat Spadek kursu wymiany waluty zagranicznej Spadek dochodu Strata Zmniejszenie strat Zysk-korzyść Brak dochodu; brak strat

7 7 Są także łączne pozycje dla walut łącznie (dla banku ogółem) Suma wszystkich pozycji długich - Suma wszystkich pozycji krótkich Pozycja globalna banku walutach obcych (długa lub krótka) Suma wartości bezwzględnych pozycji walutowych długich i krótkich we wszystkich walutach Pozycja całkowita banku w walutach obcych

8 8 Struktura wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka finansowego pośrednio jest wykres zawiera odpowiedź na pytanie jakie ryzyko najbardziej zagraża bankom w Polsce

9 9 Struktura wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego w 2004 i w r.

10 10 Pozycje krótkie i długie w walutach obcych (dane niestety tylko za lata )

11 11 Pozycja globalna i całkowita banków

12 12 Ewolucja zagrożenia ze strony ryzyka stopy procentowej Stopy procentowe spadają Marża banków pozostaje bez zmian Ryzyko zmian stóp procentowych przerzucane jest na klientów

13 13 Co dalej z ryzykiem walutowym rozwój eksportu, wyjazdy Polaków zagranicę, inwestycje kapitału zagranicznego w Polsce, środki unijne, wzrost kurs euro jest dla korzystających z wymienionych zjawisk bardzo korzystny wzrost kursu euro jest niekorzystny tylko dla eksporterów do strefy USD oraz dla importerów boom na walutowe kredyty mieszkaniowe perspektywa przyjęcia euro odsuwa się w czasie poza Euro2012

14 14 Transakcje rynku walutowego forex Jak wpłynęło na sytuację forex a wejście Polski do UE? Transakcje kasowe Transakcje terminowego zakupu walut Transakcje lokacyjne Transakcje typu swap (walutowy ale i procentowy) Transakcje opcyjne Kontrakty futures

15 15 STRATEGIE DZIAŁANIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ A. Faza niskiej stopy ograniczyć kredyty o stałej stopie zwiększyć zadłużenie długoterminowe skrócić terminy płatności inwestycji wydłużyć terminy płatności zasobów finansowych B. Faza wysokiej stopy skrócić terminy płatności zasobów finansowych wydłużyć terminy płatności inwestycji rozszerzyć kredyty o stałej stopie

16 16 STRATEGIE DZIAŁANIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ Instrumenty finansowe/ fazy stopy procentowej Fazy stopy zmian wysokości stopy procentowej NISKA ROSNĄCA WYSOKA MALEJĄCA Depozyty o stałym oprocentowaniu Przyjmowanie Przyjmowanie Wypłata depozytów Wypłata depozytów Depozyty o zmiennym oprocentowaniu Spłata Spłata Przyjmowani e Przyjmowanie Kredyty o stałym oprocentowaniu Egzekwowanie spłaty Udzielanie kredytów Udzielanie kredytów Egzekwowanie spłaty Kredyty o zmiennym oprocentowaniu Udzielanie kredytów Egzekwowanie spłaty Egzekwowani e spłaty Udzielanie kredytów Instrumenty rynku kapitałowego Sprzedaż po maksymalnej cenie Wstrzymywani e się z zakupem Zakup po minimalnej cenie Utrzymywanie składu portfela Instrumenty rynku pieniężnego (instrumenty o stałym oprocentowaniu) Sprzedaż Sprzedaż ZAKUP ZAKUP

17 17 PRZEDSIĘWZIĘCIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ustalanie i nieprzekraczanie odpowiednich limitów zmiana struktury aktywów i pasywów ze względu na terminy przeszacowania, zawieranie umów z klauzulą zmiany oprocentowania, wykorzystanie instrumentów rynku pieniężnego, wykorzystanie nowych instrumentów finansowych np. Forward Rate Agreement, Interest Rate Futures, swapy odsetkowe, transakcje CAP, FLOOR,COLLAR.

18 18 LIMITY RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ udziału pozycji wrażliwych na wahania stóp procentowych w sumie bilansowej udziału pozycji wrażliwych na wahania stóp procentowych w danych przedziałach czasowych udziału papierów wartościowych o stałej stopie procentowej dopuszczalnej wielkości luki w danych przedziałach czasowych dopuszczalnej wielkości luki w relacji do dochodów z odsetek dopuszczalnej wielkości luki w relacji do sumy bilansowej maksymalnej róznicy między duracja aktywów i pasywów

19 19 Transakcja Charakterystyka FRA Umowa, w której zostaje ustalona stopa procentowa od okreslonej mininalnej wartosci kapitału, obowiązująca w uzgodnionym czasie w przyszłosci IRF Umowa kupna lub sprzedazy określonego z punktu widzenia oprocentowania i czasu instrumentu finansowego (np. papieru wartościowego o stałej stopie procentowej) według z góry ustalonego kursu w uzgodnionym standardowym terminie w przyszłości SWAP Wymiana płatności odsetkowych wyrażonych w jednej walucie między dwoma partnerami CAP Umowa, zgodnie z którą w przypadku wzrostu ustalonego w umowie rodzaju stopy procentowej powyzej okreslonej wartości sprzedający zwróci jego nabywcy różnicę odsetek dla przyjetej w umowie wielkości kapitału FLOOR Umowa, zgodnie z która w przypadku spadku ustalonego w umowie rodzaju stopy procentowej ponizej określonej wartości sprzedający wypłaci jego nabywcy różnicę odsetek dla przyjetej w umowie wielkosci kapitału COLLAR Kombinacja CAP I FLOOR, nazywana Interest Rate Agreement

20 20 Dziękuję

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO 1 ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO Rodzaje ryzyka w firmie jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/49 Plan wykładu: Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo