ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES"

Transkrypt

1 Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia 2009

2 Tradycyjne teorie kursu walutowego Teoria parytetu stóp procentowych Parytet stóp procentowych bez pokrycia (uncovered interest rate parity) Parytet stóp procentowych z pokryciem (covered interest rate parity)

3 Kursy walutowe w praktyce Forward Premium Puzzle stabilny długoterminowy trend powolnego umacniania się kursu waluty wysoko oprocentowanej, Odwet parytetu stóp procentowych Odwet parytetu stóp procentowych przypadki gwałtownej deprecjacji kursu waluty wysoko oprocentowanej, często bez związku z napływem informacji fundamentalnych

4 Kurs USD/JPY w okresie Źródło: Bloomberg

5 Mechanizm carry trade Strategia polegająca na zadłużaniu się w walucie kraju o niskiej, oraz lokowaniu tak uzyskanych środków w walutę kraju o wysokiej stopie. Lokowanie to może polegać na spłacie zobowiązań denominowanych w tej walucie (np. z tytułu zaciągniętych kredytów), nabyciu instrumentów finansowych lub innych aktywów.

6 Carry trades w praktyce Szczytpopularności lata Waluty finansujące: jen japoński, frank szwajcarski Waluty inwestycji: dolar australijski, dolar Waluty inwestycji: dolar australijski, dolar nowozelandzki, funt brytyjski, real brazylijski, rand południowoafrykański

7 Oficjalne stopy procentowe w wybranych krajach w latach Japonia Szwajcaria 3 Australia Wielka Brytania Źródło: Bank of England, Bank of Japan, Reserve Bank of Australia, Swiss National Bank

8 Kurs JPY/GBP i JPY/AUD w latach JPY/GBP JPY/AUD 31 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 08 Źródło: Bank of England, Reserve Bank of Australia

9 Uczestnicy rynku carry trades Banki komercyjne Fundusze hedgingowe Korporacje niefinansowe

10 Narzędzia carry trades Inwestycje na rynku spot Wykorzystanie rynku forward Produkty strukturyzowane Indeksy carry-trades Collateralized FX Obligations Transakcje CIRS

11 Ryzyko carry trades Względnie niskie ryzyko mierzone zmiennością, Wysokie ryzyko katastroficzne, Ryzyko płynności, Bariery dostępu do rynku.

12 CIRS Cross Currency Interest Rate Swap Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS lub CCIRS) jest umową pomiędzy dwoma stronami, w której ustalają one przyszłą wymianę strumieni odsetkowych w dwóch walutach, na określonych w umowie warunkach. Strony uzgadniają przyszłe wzajemne przepływy, ich daty oraz sposób ich naliczenia, a następnie zgodnie z warunkami transakcji dokonują ustalonych wymian.

13 Parametry transakcji CIRS Data zawarcia Data rozliczenia Kurs wymiany w terminie rozliczenia Wartość nominalna Wymiana wartości nominalnych w terminie rozliczenia Opcjonalna wymiana wartości nominalnych w terminie zawarcia Częstotliwość płatności odsetkowych Baza płatności odsetkowych

14 Wykorzystanie CIRS Zmiana waluty zaciągniętego kredytu, Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym wynikającym z niedopasowania prze- pływów importowych lub eksportowych, Elastyczne kształtowanie przyszłych strumienie pieniężnych wynikających z założonej strategii finansowania przedsiębiorstwa, Spekulacja.

15 CIRS w carry trades Wykorzystanie CIRS umożliwia syntetyczny dostęp do waluty finansowania transakcji carry trades. Mitygacja barier dostępu do podaży waluty. Wysoka płynność rynku swap.

16 Dynamika transakcji CIRS a rynek carry trades Kraj Kraje o wysokich stopach procentowych Średnia dzienna wartość obrotów CIRSw2001(mln USD) Średnia dzienna wartość obrotów CIRSw2004(mln USD) Średnia dzienna wartość obrotów CIRSw2007(mln USD) Przyrost wartości obrotów 2007/2001 (%) Australia ,65 Kanada ,10 Nowa Zelandia ,22 USA ,01 Wielka Brytania ,40 Kraje o niskich stopach procentowych Japonia ,75 Szwajcaria ,19 Źródło: Bank for International Settlements

17 CIRS a rynek carry trades cd. W latach obroty na rynku CIRS rosły najszybciej ze wszystkich klas pochodnych walutowych, Wykorzystanie CIRS umożliwia budowanie długoterminowych strategii inwestycyjnych wykorzystujących spread stóp procentowych, Dynamiczny wzrost płynności rynku CIRS wpływa na obniżenie kosztów transakcji.

18 Podsumowanie Gwałtowny rozwój rynku carry trades jako narzędzia wykorzystania forward premium puzzle Wykorzystanie CIRS dla przezwyciężenia barier podaży walut i minimalizacji kosztów transakcyjnych Wpływ carry trades na kształtowanie kursów walutowych