Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap"

Transkrypt

1 Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Podstawowe zagadnienia: 1. Wycena swapa procentowego metodą wyceny obligacji 2. Wycena swapa procentowego metodą wyceny kontraktów terminowych typu forward 3. Wycena swapa walutowego metodą wyceny obligacji 4. Wycena swapa walutowego metodą wyceny kontraktów terminowych typu forward Wycena swapu procentowego W procesie wyceny swapów bierze się pod uwagę wiele czynników, z których najważniejsze to: wypłacalność potencjalnego partnera, dostępność innych możliwości zawarcia transakcji ograniczających ryzyko oraz struktura terminowa stóp procentowych. W wycenie kontraktów zakłada się, że nie występuje ryzyko niedotrzymania warunków przez strony umowy. Takie założenie pozwala wycenić kontrakt swap jako długą pozycję w jednej i krótką pozycję w drugiej obligacji w tym samym czasie lub jako portfel dwóch kontraktów swap. Korzystając z zasad wyceny obligacji, wartość kontraktu wyceniamy: V = W 1 W 2 n ri ti rnt n W 1 = Ke + Xe i= 1 W 2 = Xe -r1 t1 +K 1 e -r1 t1 V wartość kontraktu swap 1

2 W 1 wartość obligacji o stałym oprocentowaniu, która odpowiada warunkom wycenianego swapu W 2 wartość obligacji o zmiennym oprocentowaniu, która odpowiada warunkom wycenianego swapu K kwota stałej płatności przypadająca do zapłaty w okresach t i K 1 płatność wynikająca ze znanej stopy procentowej, która nastąpi w chwili t 1 r i stopa dyskontowa odpowiadająca okresowi pozostałemu do chwili t i (w praktyce jest to zmienna stopa procentowa otrzymana na podstawie tabeli kwotowań) r n stopa dyskontowa w okresie n t i okresy stałych płatności ( 1 i n ) t n ostatni okres stałej płatności X wartość nominalna kontraktu swap t 1 czas do daty następnej płatności kuponowej Powyższe wzory są prawdziwe przy założeniu, że zgodnie z warunkami kontraktu swap instytucja finansowa otrzymuje stałe płatności w wysokości K zł w okresach t i ( 1 i n) i jednocześnie sama płaci płatności według zmiennej stopy procentowej. Przykład 1 Rozważmy kontrakt, w którym jedna strona zobowiązuje się do płacenia sześciomiesięcznej stopy LIBOR w zamian za oprocentowanie w wysokości 10% rocznie (kapitalizacja ciągła). Wartość nominalna kontraktu jest równa 50 mln złotych, do końca ważności kontraktu pozostaje 1,25 roku, stałe stopy procentowe przy kapitalizacji ciągłej dla 3,9 i 12 miesięcy są równe odpowiednio 12%, 12,5% i 13%. Sześciomiesięczna stopa LIBOR dla ostatniej płatności była równa 12,2%. Stała kwota płatności jest równa: K = 50 0,1 0,5 = 2,5 mln zł Kwota płatności obliczona dla zmiennej stopy procentowej: K 1 = 50 0,122 0,5 = 3,1 mln zł W 1 = 2,5e -0,12 0,25 + 2,5e -0,125 0, ,5e -0,13 1,25 49,33 2

3 W 2 = 50e -0,12 0,25 + 3,1e -0,12 0,25 51,53 V = 49,33 51,53 = 2,20 mln zł Wartość rozpatrywanego kontraktu swap jest równa 2,20 mln zł. Dla strony przeciwnej, która będzie płaciła stałą i otrzymywała zmienną stopę procentową wartość tego kontraktu jest równa 2,20 mln zł. Na bazie cen kontraktów forward wartość swapu dla strony otrzymującej stałe, a płacącej zmienne oprocentowanie jest równa: V = (K K 1 )e -r1 t1 n ri ti + ( K 0,5 STi X ) e ST i = ri ti r t t i t i= 2 i = 2,...,n ST i terminowa stopa procentowa dla i-tego okresu Wielkość ST i jest podana dla rocznej kapitalizacji ciągłej. Jeżeli w danym kontrakcie swap kapitalizacja następuje m razy w roku należy wartość ST i przeszacować zgodnie ze wzorem: ST i * = m (e ST i /m 1) Przykład 2 Wykorzystując dane z przykładu 1, obliczyć wartość kontraktu swap metodą opartą na cenach forwardów. 0,125 0,75 0,12 0,25 0,75 0,25 ST 2 = = 0, ,13 1,25 0,125 0,75 1,25 0,75 ST 3 = = 0, 1375 ST 2 * = 2(e 0,1275/2 1) = 0,1317 ST 3 * = 2(e 0,1375/2 1) = 0,1423 V = (2,5 3,1)e -0,12 0,25 + (2,5 0,5 0, )e -0,125 0,75 + (2,5 0,5 0, )e -0,13 1,25 2,20 mln zł Wycena swapu walutowego 3

4 W wycenie swapów walutowych przyjmuje się założenia takie same jak dla swapów procentowych. Zakładając, że w kontrakcie nie występuje ryzyko niedotrzymania warunków umowy, kontrakt przedstawia się jako pozycję zajmowaną w dwóch obligacjach. Wartość walutowego kontraktu swap wyznacza się według wzoru: V = S W 1 W 2 * S gotówkowy kurs wymiany obliczany jako liczba jednostek waluty krajowe na jednostkę waluty obcej W 2 * wartość obligacji denominowanych w dolarach, wzór taki sam jak dla W 1 W 1 definiowane jak poprzednio; wyrażona w walucie zagranicznej wartość obligacji, która jest podstawą swapu i jest denominowana w walucie innej niż dolary Powyższy wzór jest prawdziwy dla inwestora zajmującego pozycję długą w obligacjach denominowanych w walucie obcej i krótką pozycję w obligacjach dolarowych. Wartość V jest zatem prawdziwa dla strony płacącej oprocentowanie w dolarach. Dla drugiej strony kontraktu wartość jest taka sama, tylko ze zmienionym znakiem. Przykład 3 Załóżmy, że przedmiotem wyceny jest następujący walutowy kontrakt swap. Stopa procentowa w Niemczech jest równa 6% w skali roku, a w Stanach Zjednoczonych 11% (dla obu stóp przyjęto kapitalizację ciągłą). Jedna firma zajmuje w kontrakcie swap pozycję, zgodnie z którą będzie otrzymywała 7% w skali roku od nominału podanego w kontraktach, sama zaś będzie płaciła 10% od nominału wyrażonego w dolarach. Nominał ustalony w kontrakcie jest równy odpowiednio 1 milion dolarów i 0,9 miliona euro. Strony ustaliły, że kontrakt jest ważny trzy lata. Aktualny kurs walutowy przyjmujemy na poziomie 2 euro za dolara. W 2 * = 0,1e -0,11 + 0,1e -0, ,1e -0,11 3 0,961 4

5 W 1 = 0,063e -0,06 + 0,063e -0, ,963e -0,06 3 0,920 V = 0,5 0,92 0,961 = 0,501 mln USD Wartość kontraktu swap jest równa 0,501 mln USD. Oznacza to, że gdyby firma druga płaciła oprocentowanie kredytu w euro, a otrzymywała oprocentowanie w dolarach, to wartość tego kontraktu swap dla tej firmy byłaby równa 0,501 miliona dolarów. Z przedstawionego sposobu wyceny kontraktów swap wynika, że wystarczy obliczyć zdyskontowane wpływy pieniężne otrzymywane w walucie drugiego kraju. Następnie obie tak wyliczone wielkości wyrazić w jednej walucie (na przykład w dolarach jak w przykładzie) i wyznaczyć różnicę między tymi wielkościami. Źródło: W. Tarczyński, Z. Zwolankowski, Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS Struktura kontraktu OIS Wycena kontraktu OIS 2 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne - Zadania

Instrumenty pochodne - Zadania Jerzy A. Dzieża Instrumenty pochodne - Zadania 27 marca 2011 roku Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Zadania 1. Spekulant zajął krótką pozycję w kontrakcie forward USD/PLN zapadającym za 2 miesiące o nominale

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Kontrakty opcyjne

Wykład VI Kontrakty opcyjne Inżynieria Finansowa - Wykład VI 1 Wykład VI Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny (krótko: opcja) to umowa na podstawie której jedna strona umowy (posiadacz opcji) nabywa prawo do zrealizowania opisanej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/49 Plan wykładu: Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty forward i futures.

Kontrakty forward i futures. Kontrakty forward i futures. 1.1 Charakterystyka transakcji walutowych SPOT Walutowa transakcja spot polega na zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin spot (dokładnie za dwa dni robocze). Zakup

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo