KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty od 6 do 1. Uczniowie oceniani są na podstawie testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, pracy na lekcji, aktywności, udziału w konkursach, sprawdzianów z czytania oraz zadań domowych. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu z podręcznika. Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani kiedy i z czego będą testowani. Informacja o teście pojawia się również w terminarzu danej klasy w librusie. Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się w formie ustnej oraz pisemnej (klasy 1 testowane są na podstawie zadań ze słuchu, w klasach 2 dopuszcza się pisemne sprawdzenie wiedzy w formie nie dłuższej niż kilka wyrazów). Uczniowie mają obowiązek na zajęcia przynosić zeszyt, podręcznik oraz ćwiczenia. Dzieci sześcioletnie zostawiają podręcznik i ćwiczenia w szkole, przynoszą na zajęcia tylko zeszyt. Każdy uczeń oceniany jest systematycznie (min. 5 ocen w semestrze). Wszystkie oceny są jawne, uczeń może poprosić o ich uzasadnienie i ma prawo do ich poprawy. Rodzice są informowani o osiągnięciach dzieci poprzez wpis ocen do librusa lub na konsultacjach, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

2 1. Sposoby klasyfikowania uczniów: Oceniając prace punktowane nauczyciel stosuje następującą skalę do wystawiania poszczególnych ocen: poniżej 30% - 1 punkt 30%- 39%- 2 punkty 40%- 69%- 3 punkty 70%- 89%- 4 punkty 90%-99%- 5 punktów 100%- 6 punktów 2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: KLASA I 6 PUNKTÓW WYMAGANIA Mówienie Bezbłędnie mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa poznane przedmioty i kolory. Mówi co lubi a czego nie lubi. Zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Zawsze rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie. Zawsze rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i poprawnie je odczytuje. Pisanie Bezbłędnie zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach w podręczniku. Słownictwo Bezbłędnie nazywa kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, miejsca w mieście, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 100%. 5 PUNKTÓW WYMAGANIA Mówienie Przeważnie bezbłędnie mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa poznane przedmioty i kolory. Mówi co lubi a czego nie lubi. Zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie. Rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i poprawnie je odczytuje.

3 Pisanie Przeważnie bezbłędnie zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach w podręczniku. Bezbłędnie lub popełniając nieliczne błędy nazywa kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, miejsca w mieście, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 90-99%. 4 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Popełniając pewne błędy mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Nazywa poznane przedmioty i kolory. Sporadycznie popełnia błędy mówiąc co lubi a czego nie lubi. Zapamiętuje i z drobną pomocą powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie W większości rozumie polecenia nauczyciela. Rozumie sens ogólny wysłuchanej historyjki Rozpoznaje prawie wszystkie poznane dźwięki Rozumie większość krótkich zdań Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i odczytuje je popełniając nieliczne błędy. Pisanie Popełniając nieliczne błędy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Popełnia nieliczne błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 89 70%. 3 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Popełnia około 50% błędów gdy mówi rymowanki i śpiewa piosenki. Częściowo poprawnie nazywa poznane przedmioty i ich kolory. Popełnia błędy w wymowie poznanych słów Zapamiętuje i z pomocą nauczyciela powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Częściowo rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie. W połowie rozumie sens ogólny wysłuchanej historyjki. Częściowo rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Rozpoznaje poznane słowa i odczytuje je z pomocą nauczyciela. Pisanie Popełnia około 50% błędów gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Uczeń popełnia błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w %.

4 2 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Popełnia liczne błędy gdy śpiewa rymowanki i piosenki. Często niepoprawnie nazywa przedmioty i ich kolory. Popełnia liczne błędy gdy wymawia głoski i popełnia błędy w wymowie poznanych słów. Często nie pamięta poznanych zwrotów i z pomocą nauczyciela powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Często nie rozumie poleceń nauczyciela i zdarza się, że nie reaguje na nie. W małym stopniu rozumie wysłuchane historyjki. Rzadko rozumie krótkie i proste zdania. Czytanie Bardzo często nie rozpoznaje poznanych słów i odczytuje je tylko z pomocą nauczyciela. Pisanie Popełnia liczne błędy gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Uczeń popełnia liczne błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w 39 30%. 1 PUNKT WYMAGANIA Mówienie Popełnia liczne błędy gdy śpiewa rymowanki i piosenki. Niepoprawnie nazywa przedmioty i ich kolory. Błędnie wymawia głoski i popełnia błędy w wymowie poznanych słów. Nie pamięta poznanych zwrotów i z pomocą nauczyciela powtarza nowe wyrażenia. Słuchanie Nie rozumie poleceń nauczyciela i zdarza się, że nie reaguje na nie. Nie rozumie wysłuchanej historyjki. Nie rozumie krótkich i prostych zdań. Czytanie Nie rozpoznaje poznanych słów i ma problem by odczytać je z pomocą nauczyciele. Pisanie Popełnia liczne błędy gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Słownictwo Uczeń popełnia liczne błędy gdy nazywa: kolory, przybory szkolne, członków rodziny, uczucia i stany, zawody, części ciała, ludzi, zwierzęta, pomieszczenia w domu, miejsca w mieście, żywność i napoje. Uczeń opanował poznane słownictwo w mniej niż 30%.

5 KLASA II 6 PUNKTÓW WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Bezbłędnie liczy do 20. Potrafi podać swój wiek. Krótko opowiada o sobie. Poprawnie śpiewa wszystkie piosenki i rymowanki. Bezbłędnie mówi co lubi i czego nie lubi jeść. Bezbłędnie mówi w co jest ubrana/-y. Słuchanie Rozumie i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia. Rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania typu yes/no. Rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu np. ball/doll. Czytanie Zawsze czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Zawsze rozumie sens prostych dialogów. Pisanie Zawsze poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania. Zawsze prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Zawsze poprawnie opisuje obrazki. Słownictwo Zawsze poprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania i zwierzęta. Wskazuje i zawsze poprawnie nazywa przybory szkolne. Opanował słownictwo w 100%. 5 PUNKTÓW WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Bezbłędnie liczy do 20. Potrafi podać swój wiek. Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie. Poprawnie śpiewa wszystkie piosenki i rymowanki. Mówi co lubi i czego nie lubi jeść. Mówi w co jest ubrana/-y. Słuchanie Rozumie i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia. Rozumie wysłuchaną historyjkę. Rozumie krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania typu yes/no. Rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu np. ball/doll. Czytanie Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Rozumie sens prostych dialogów. Pisanie Poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania. Prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Poprawnie opisuje obrazki. Słownictwo Poprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty

6 spożywcze, ubrania i zwierzęta. Wskazuje i poprawnie nazywa przybory szkolne. Opanował słownictwo w 99 90%. 4 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i poprawnie reaguje na około 70 89% poleceń stosowanych w klasie. Wita się i przedstawia: Hello, I m Popełnia przy tym nieliczne błędy. Popełniając sporadyczne błędy liczy do 20. Potrafi podać swój wiek. Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie, pepełnia przy tym nieliczne błędy. W większości poprawnie śpiewa wszystkie piosenki i rymowanki. Mówi co lubi i czego nie lubi jeść. Popełnia przy tym nieliczne błędy. Słuchanie Rozumie 70-89% poleceń i w większości poprawnie reaguje na nie. Przeważnie rozumie wysłuchaną historyjkę. W większości rozumie krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania przeważnie poprawnie odpowiada na pytania typu yes/no. Przeważnie rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu np. ball/doll. Czytanie Czyta ze zrozumieniem większość wyrazów i prostych zdań Przeważnie rozumie sens prostych dialogów. Pisanie W większości poprawnie przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania. Przeważnie poprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Przeważnie prawidłowo podpisuje obrazki. Słownictwo W większości poprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania i zwierzęta. Wskazuje i poprawnie nazywa przybory szkolne popełniając przy tym nieliczne błędy. Opanował słownictwo w 89 70%. 3 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i poprawnie reaguje na około połowę poleceń stosowanych w klasie. Wita się przedstawia Hello, I m.. Popełnia przy tym błędy. Liczy do 20. Popełnia przy tym błędy. Przy pomocy nauczyciela i popełniając błędy krótko opowiada o sobie. W połowie poprawnie śpiewa piosenki i wyuczone rymowanki. Mówi co lubi a czego nie lubi jeść. Popełnia przy tym błędy. Słuchanie Rozumie około połowy poleceń i od czasu do czasu poprawnie reaguje na nie. Rozumie około połowy historyjki obrazkowej. Częściowo rozumie bardzo krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania yes/no. Rozumie sens około połowy wysłuchanych dialogów. Czytanie Czyta ze zrozumieniem około połowy wyrazów i prostych zdań. Czasem zdarza się, że nie rozumie sensu prostych dialogów. Pisanie Przepisuje i zapisuje wyrazy i zdania popełniając przy tym błędy. Zdarza się, że popełnia błędy gdy zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając sporo błędów podpisuje obrazki.

7 Słownictwo W około połowy sytuacji poprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, zwierzęta. Uczeń opanował słownictwo w 69 40%. 2 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Często nie reaguje na polecenia w klasie. Popełniając dużo błędów wita się i przedstawia: Hello, I m.. Popełniając liczne błędy liczy do 20. Przy pomocy nauczyciela i popełniając dużo błędów opowiada o sobie. Często niepoprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Mówi co lubi a czego nie lubi jeść. Popełnia przy tym liczne błędy. Słuchanie Często nie rozumie poleceń i zdarza się, że nie reaguje na nie. Zazwyczaj nie rozumie historyjki obrazkowej. W małym stopniu rozumie bardzo krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania często niepoprawnie odpowiada na pytania yes/no. Zazwyczaj nie rozróżnia wyrazów o brzmieniu podobnym, np. ball/doll. Czytanie Często nie rozumie i nie potrafi odczytać wyrazów i prostych zdań. Zazwyczaj nie rozumie sensu prostych dialogów. Pisanie Przepisuje wyrazy i zdania popełniając przy tym bardzo liczne błędy. Często nieprawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając liczne błędy podpisuje obrazki. Słownictwo Często niepoprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, pogodę oraz zwierzęta. Uczeń opanował słownictwo w 39 30%. 1 PUNKT WYMAGANIA Mówienie Nie reaguje na polecenia w klasie. Popełniając dużo błędów wita się i przedstawia: Hello, I m.. Popełniając liczne błędy liczy do 20. Przy pomocy nauczyciela i popełniając dużo błędów opowiada o sobie. Niepoprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Nie potrafi powiedzieć co lubi a czego nie lubi jeść. Słuchanie Nie rozumie poleceń i zdarza się, że nie reaguje na nie. Nie rozumie historyjki obrazkowej. W małym stopniu rozumie bardzo krótkie i proste zdania. Po wysłuchaniu nagrania niepoprawnie odpowiada na pytania yes/no. Nie rozróżnia wyrazów o brzmieniu podobnym, np. ball/doll. Czytanie Nie rozumie i nie potrafi odczytać wyrazów i prostych zdań. Nie rozumie sensu prostych dialogów. Pisanie Przepisuje wyrazy i zdania popełniając przy tym bardzo liczne błędy. Nieprawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając liczne błędy podpisuje obrazki. Słownictwo Niepoprawnie nazywa: kolory, dni tygodnia, członków rodziny, pomieszczenia w domu, części ciała, figury geometryczne, produkty spożywcze, ubrania, pogodę oraz zwierzęta. Uczeń opanował słownictwo w mniej niż 30%.

8 Klasa III 6 PUNKTÓW WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i poprawnie reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Zawsze poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Zawsze poprawnie odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Zawsze prawidłowo zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Zawsze poprawnie nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i zawsze potrafi się nimi posługiwać. Poprawnie mówi co lubią a czego nie lubią inne osoby. Mówi co potrafi a czego nie potrafi zrobić. Zawsze poprawnie pyta o umiejętności innych osób. Poprawnie pyta o preferencje żywnościowe innych osób. Zawsze poprawnie opisuje swój wygląd. Słuchanie Zawsze rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Zawsze rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową i inne krótkie nagrania. Rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania zawsze poprawnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie Zawsze ze zrozumieniem czyta wyrazy proste zdania. Zawsze poprawnie czyta historyjki obrazkowe i krótkie teksty. Zawsze rozumie sens przeczytanych dialogów. Pisanie Zawsze prawidłowo przepisuje wyrazy i zdania. Zawsze prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Zawsze prawidłowo uzupełnia luki w zdaniach. Zawsze prawidłowo zapisuje prawidłowo proste zdania. Słownictwo Zawsze poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę i pory roku, części ciała, uczucia i emocje, przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny. Uczeń opanował poznane słownictwo w 100%. 5 PUNKTÓW WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i reaguje na wszystkie polecenia stosowane w klasie. Poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Zawsze poprawnie odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Prawidłowo zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Zawsze poprawnie nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. Poprawnie mówi co lubią a czego nie lubią inne osoby. Mówi co potrafi a czego nie potrafi zrobić. Poprawnie pyta o umiejętności innych osób. Poprawnie pyta o preferencje żywnościowe innych osób. Poprawnie opisuje swój wygląd. Słuchanie Rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową i inne krótkie nagrania.

9 Rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Poprawnie czyta historyjki obrazkowe i krótkie teksty. Rozumie sens przeczytanych dialogów. Pisanie Prawidłowo przepisuje wyrazy i zdania. Prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Prawidłowo uzupełnia luki w zdaniach. Prawidłowo zapisuje prawidłowo proste zdania. Słownictwo Poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę i pory roku, części ciała, uczucia i emocje, przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny. Uczeń opanował poznane słownictwo w 99-90%. 4 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i reaguje na ok % poleceń stosowanych w klasie. Popełniając nieliczne błędy śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej popełniając nieliczne błędy. Zazwyczaj poprawnie zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. Zazwyczaj poprawnie mówi co lubią a czego nie lubią inne osoby. Mówi co potrafi a czego nie potrafi zrobić popełniając przy tym nieliczne błędy. Przeważnie poprawnie pyta o umiejętności innych osób. Zazwyczaj poprawnie pyta o preferencje żywnościowe innych osób. Przeważnie poprawnie opisuje swój wygląd. Słuchanie W większości sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Zazwyczaj rozumie wysłuchaną historyjkę. Zazwyczaj rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania poprawnie uzupełnia luki w zdaniach ale zdarza się, że popełnia przy tym nieliczne błędy. Czytanie Czyta ze zrozumieniem większość wyrazów i prostych zdań. Poprawnie czyta zdania, historyjki obrazkowe i proste teksty. Rozumie sens większości przeczytanych dialogów. Pisanie Przepisuje wyrazy i zdania. Popełnia przy tym nieliczne błędy. W większości prawidłowo zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Popełniając sporadyczne błędy uzupełnia luki w zdaniach. W większości poprawnie zapisuje proste zdania. Słownictwo W większości poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę i pory roku, części ciała, uczucia i emocje, przedmioty związane z wyposażeniem domu, czynności, liczby 1-100, sporty, godziny. Uczeń opanował poznane słownictwo w 89-70%. 3 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i reaguje na ok % poleceń stosowanych w klasie. W około połowie sytuacji poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Popełnia przy tym błędy.

10 Zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Popełnia przy tym błedy. Popełniając około 50% błędów nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i w połowie przypadków potrafi się nimi posługiwać. Mówi co lubią a czego nie lubią inne osoby. Popełnia przy tym błędy. Mówi co potrafi a czego nie potrafi zrobić popełniając przy tym błędy. Przeważnie poprawnie pyta o umiejętności innych osób. Popełniając błedy pyta o preferencje żywnościowe innych osób. Opisuje swój wygląd lecz popełnia przy tym błędy. Słuchanie W około połowie sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. W około połowie rozumie wysłuchaną historyjkę obrazkową i inne krótkie nagrania. Nie zawsze rozpoznaje usłyszane dźwięki. Po wysłuchaniu nagrania w około połowie przykładów poprawnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie W około połowie sytuacji czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Czyta zdania, historyjki obrazkowe, proste teksty i rozumie je w około połowie. W połowie rozumie sens przeczytanych dialogów. Pisanie W połowie poprawnie przepisuje wyrazy i zdania. W około połowie poprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Uzupełnia luki w zdaniach ale popełnia przy tym liczne błędy. W około połowie sytuacji poprawnie zapisuje proste zdania. Słownictwo W około połowie sytuacji poprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę i pory roku, części ciała, uczucia i emocje, przedmioty związane z domem, czynności, liczny 1-100, sporty, godziny. Uczeń opanował poznane słownictwo w 69 40%. 2 PUNKTY WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i reaguje na ok. 39% poleceń stosowanych w klasie. W mniej niż połowie sytuacji poprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Popełnia przy tym liczne błędy. Zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Popełnia przy tym liczne błędy. Popełniając bardzo liczne błędy nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. W około 39% rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień. Przy pomocy nauczyciela mówi co lubią a czego nie lubią inne osoby. Popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Popełniając liczne błędy mówi co potrafi a czego nie potrafi zrobić popełniając przy tym błędy. Popełniając bardzo liczne błędy pyta o umiejętności innych osób. Popełniając błedy pyta o preferencje żywnościowe innych osób. Opisuje swój wygląd lecz popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Słuchanie W około 39% sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Zazwyczaj nie rozumie wysłuchanej historyjki obrazkowej i innych krótkich nagrań. Nie rozpoznaje usłyszanych dźwięków. Po wysłuchaniu nagrania w około 39% przykładów poprawnie uzupełnia

11 luki w zdaniach. Czytanie W około 39% sytuacji czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Czyta zdania, historyjki obrazkowe, proste teksty i często ich nie rozumie. Zazwyczaj nie rozumie przeczytanych dialogów. Pisanie Często niepoprawnie przepisuje wyrazy i zdania. Zazwyczaj niepoprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Uzupełnia luki w zdaniach ale popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Popełnia bardzo liczne błędy gdy zapisuje proste zdania. Słownictwo Często niepoprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę i pory roku, części ciała, uczucia i emocje, przedmioty związane z domem, czynności, liczny 1-100, sporty, godziny. Uczeń opanował poznane słownictwo w 39 30%. 1 PUNKT WYMAGANIA Mówienie Rozpoznaje i reaguje na mniej niż 30% poleceń stosowanych w klasie. Niepoprawnie śpiewa piosenki i rymowanki. Odgrywa scenki po wysłuchaniu historyjki obrazkowej. Popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Zadaje wyuczone pytania i odpowiada na nie. Popełnia przy tym liczne błędy. Popełniając bardzo liczne błędy nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je. W mniej niż 30% rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień. Nawet przy pomocy nauczyciela ma problem by mówić co lubią a czego nie lubią inne osoby. Popełniając bardzo liczne błędy mówi co potrafi a czego nie potrafi zrobić popełniając przy tym błędy. Popełniając bardzo liczne błędy pyta o umiejętności innych osób. Popełniając bardzo liczne błedy pyta o preferencje żywnościowe innych osób. Opisuje swój wygląd lecz popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Słuchanie W mniej niż 30% sytuacji rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu. Nie rozumie wysłuchanej historyjki obrazkowej i innych krótkich nagrań. Nie rozpoznaje usłyszanych dźwięków. Po wysłuchaniu nagrania błędnie uzupełnia luki w zdaniach. Czytanie Rzadko czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. Tylko z pomocą nauczyciela czyta zdania, historyjki obrazkowe, proste teksty. Zazwyczaj ich nie rozumie. Nie rozumie przeczytanych dialogów. Pisanie Niepoprawnie przepisuje wyrazy i zdania. Niepoprawnie zaznacza odpowiedzi w podręczniku. Uzupełnia luki w zdaniach ale popełnia przy tym bardzo liczne błędy. Popełnia bardzo liczne błędy gdy zapisuje proste zdania. Słownictwo Niepoprawnie nazywa: zwierzęta, pogodę i pory roku, części ciała, uczucia i emocje, przedmioty związane z domem, czynności, liczny 1-100, sporty, godziny. Uczeń opanował poznane słownictwo w mniej niż 30%.

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I. 1. Uczeń: 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo, Sposób oceniania:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa II 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców (za

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA OCENIANIA

I. KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z jęzka angielskiego i niemieckiego w klasach 1-3 w roku szkolnym 2017/2018 I. KRYTERIA OCENIANIA Formy sprawdzania wiadomości ucznia: pytanie ustne z 3 ostatnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. I. Warunki i tryb uzyskiwania ocen: zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu ( 39 i 40). 1a. Roczna opisowa

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU I. SZCZEGÓŁOWE CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W trakcie kształcenia wczesnoszkolnego

Bardziej szczegółowo

W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu.

W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Kryteria oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń Stopień 6 - rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Odbywa się w oparciu o podstawę programową. Nie przewiduje się pisania ze słuchu, a pisanie samodzielne odbywa się na podstawie wzorca. Ocena jest oparta o kryteria

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Nauczyciel: Anna Synoradzka Liczba godzin tygodniowo w klasach I-III: 2 godziny 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy I III Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa I. Zasady ogólne. 1. Szczegółowe Kryteria Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK W klasach 1 3 obowiązuje ocena opisowa. Ocena punktowa od 1do 5 stosowana jest w celu diagnostycznym i pomaga w ustaleniu oceny

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III 1 1. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy programowej kl. 1-3) W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo